Click here to load reader

Ivan Levacic: od Virja do Karlovca

 • View
  238

 • Download
  7

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Rad opisuje zivot i profesionalnu karijeru Ivana Levacica poznatog biciklista.

Text of Ivan Levacic: od Virja do Karlovca

 • IVAN LEVAI Od Virja do Karlovca

  Karlovaka upanija Izradile uenice: Grad Karlovac Lucija Car, 8.b Osnovna kola Dubovac Paula Cerovac, 8.b

  Mentor: Ivo Makari

  kolska godina 2011./2012.

 • 2

  Sadraj

  Uvod 3

  Virje 5

  Djetinjstvo i mladost 7

  Kako sam si priutio prvi bicikl 9

  Postao sam lan Podravca u Virju 10

  Obitelj 11

  Sportske utrke Ivana Levaia (1949.-1963.) 12

  Levai najbolji biciklista Jugoslavije 14

  Najvei sportski rezultati i priznanja Ivana Levaia Maconje 16

  ivot Ivana Levaia nakon sportske karijere 17

  Zakljuak 23

 • 3

  Uvod

  Odline smo uenice osmog razreda O Dubovac u Karlovcu. Podjednako volimo

  sve nastavne predmete. Do sada smo uspjeno sudjelovale na brojnim kolskim i

  upanijskim natjecanjima, ali nikada nismo radile stvaralaki projekt. Kada nam je

  nastavnik povijesti u razredu predloio takav rad odmah smo pristale i ukljuile se u

  grupu povjesniara. elja nam je bila pisati o nekom poznatom Karlovanu. Dvoumile

  smo se o kome pisati i istraivati. Razmiljale smo o mnogim poznatim Karlovanima iz

  podruja znanosti, umjetnosti, politike, kulture. Na kraju smo se opredjelile za osobu iz

  podruja sporta. Izabrale smo istraiti i osvijetliti lik i sportsku aktivnost gospodina Ivana

  Levaia. Razloga ima vie, a mi smo se odredile za njega iz sljedeih razloga.

  Ivan Levai ivi u naselju Dubovac. Redovito je s nama na misi u svetitu sv. Josipa. Moj

  djed Nikola (Mika) Zaborski (koji je bio biciklistiki dunosnik) i Matija (Mata) Zaborski

  (odlini klupski voza) doveli su ga 1958. u Karlovac da vozi za istoimeni biciklistiki klub.

  Od tada je gospodin Levai itelj naega grada. Svojim uspjesima promovirao je i na

  grad. Moj djed usadio je gospodinu Levaiu ljubav i znanja o pelama. (pa je danas

  gospodin Levai jedan od najveih i najpoznatijih karlovakih pelara).

  to smo ovim radom eljele istraiti?

  eljele smo saznati od kuda potjee Levai? Kako i gdje je proveo svoje djetinjstvo? Kako

  se i kada poeo baviti biciklizmom?

  Cilj nam je kronoloki istraiti i zabiljeiti trke i uspjehe na njima. Koja velika priznanja je

  Levai dobio za svoja sportska dostignua? Gdje je Levai u odnosu na ostale brojne

  bicikliste u ondanjoj Jugoslaviji? Kakva je perspektiva sportskog biciklizma danas?

  Pokuat emo saznati to vie o Levaievom djetinjstvu, mladosti, obiteljskom ivotu i

  hobijima. elimo upoznati kroz ovaj projekt gospodina Levaia kao obinog i dragog

  ovjeka, a ne samo kao sportskog asa.

 • 4

  Kako to ostvariti?

  Prouiti znanstvenu i popularnu literaturu o Ivanu Levaiu.

  Proitati novinske lanke iz tog vremena.

  Razgovarati s gospodinom Levaiem.

  Istraivati na terenu crkva, dom, Virje, Veljun.

  Koji nam je cilj?

  Ovim projektom elimo popularizirati sport posebno biciklizam.

  Promovirati zaslune, a zaboravljene Karlovane.

  irem itateljstvu pribliiti sportske rezultate Ivana Levaia u prolosti i

  nepoznatog i manje poznatog Levaia nakon sportske karijere.

  Ovaj projekt staviti na internetsku web stranicu.

 • 5

  Virje

  Naselje Virje se nekad nazivalo Prodavi. Nalazi se na obali rijeke Zdelje u Koprivniko-

  krievakoj upaniji 15 km jugoistono od grada Virovitice. Virje ima oko 4000

  stanovnika. Danas je i opinsko sredite. Po broju stanovnika Virje je nekad bilo najvee

  selo u Hrvatskoj. Stanovnici se bave poljodjelstvom (itarice, vinova loza, voe i povre) i

  stoarstvom. U Virju je razvijena i preraivaka industrija. Prerauje se voe i povre,

  proizvode alkoholna i bezalkoholna pia. Tu se nalazi terminal Jadranskog naftovoda

  (JANAF). U blizini su leita zemnog plina (Molve). Naseljem dominira kasnobarokna

  upna crkva sv. Martina. U Virju se nalazi dominikanski samostan i zaviajni muzej. Virje

  je poznato po mirnim i vrijednim iteljima, slikarima naivcima i poznatim biciklistima.

  Najpoznatiji biciklist iz Virja je svakako Ivan Levai. U zaviajnom muzeju jedna soba je

  posveena upravo njemu. Tu se nalaze brojna Levaieva priznanja, pokali, nagrade i

  fotografije. Beskrajne ravnice i blizina crkve odredile su Levaiev ivotni put u sportskom

  i duhovnom smjeru. Nije nimalo udno i iznenaujue to je takav biciklistiki as stasao

  upravo tu, u beskrajno dugakim podravskim puteljcima i cestama.

  Sl. 1 Kasnobarokna crkva sv. Martina - u njoj je Levai krten

 • 6

  Sl. 2 Zgrada nove osnovne kole u Virju

  Sl. 3 Brani par Levai uz Levaiev pano u Virju (50. godinjica braka)

 • 7

  Djetinjstvo i mladost

  Ivan Levai roen je u Virju 25. kolovoza 1931. godine. Roditelji su mu bili Martin i

  Magdica. ivjeli su na selu i bavili se poljoprivredom. Ivan je imao brata Stjepana i sestre

  Josipu i Slavicu. Sestra Slavica je jedina iva.

  ivjelo se tekim i mukotrpnim ivotom. Radilo se cijele dane. U takvom okruenju Ivan je

  stjecao radne navike i pravilan odnos prema svim ljudskim i kranskim vrijednostima.

  Najvie slobodnog vremena provodio je na potoku Zdelja. To je potok s puno virova i

  mlinova. Ispot opusta kod mlinova nauil sam plivati. Potok Zdelja utjee u rijeku

  Bistru, a Bistra u rijeku Dravu. Od Virja do Drave je petnaest kilometara. Ivan je esto s

  dekima bjeao prema Dravi i tu su mu se, valjda, i irila plua.

  Puku kolu poeo je pohaati 1939. godine. kolovanje je nastavio u doba NDH-a, a u

  FNRJ zavrio je tadanju sedmoljetku. Tati je trebao na selu pa nije nastavio kolovanje u

  srednjoj koli. Radio je sve poljoprivredne poslove. (kopao, orao, kosio, suio sijeno,

  uvao i brigovao o blagu i konjima, radio sve poslove u vinogradu, spremao drva za zimu,

  a pomagao je i drugima u selu.) U slobodno vrijeme igrao je krpenjaom nogomet, kupao

  se u Zdelji i vozio prvi bicikl. Bio je to kontra Puh. O svom kolovanju u pukoj koli Ivan

  Levai je u knjizi Veliki Levai izjavio.

  Kad sem ja iel trideset i devete u puku kolu u Virju na itanke je bila slika Petra

  Karaorevia. Doma je papa imal Dijamant bicikl na jednu brzinu. Gume su bile

  drotarice. Onda ni bilo asfalta pa su se gume puno puta na putu prepikale i mi smo

  morali onda nutarnje krpati, a vanjske ivati debelim koncem kojega je baka prela. Tak

  smo se mogli voziti po dvoriu, onak malo, u krug. To je bio brat Stjepan, onda mlaa

  sestra Slavica i starija Josipa. Mi smo pagom vezali vanjsku gumu i onda se vozili po

  dvoriu i brojili jen drugome krugove. Sad je dosta, idem ja! , vikale bi sestre, jer bi se

  svaki od nas smio voziti samo po dva ili tri kruga. Kako smo bili mali, drali smo se za

  ramu desnom rukom, a lijevom za guvernal. Taj bicikl je bil uvijek neispravan pa sam ja

  beal prema Dravi za dekima i tu su se, valjda, moja plua irila i jaala. Puku kolu sam

  iel za vrijeme rata. as bi po selu hodili ustai, as Nijemci i, na kraju partizani, jer je

 • 8

  blizu Virja Bilogora, gdje su bili partizani. Svaku subotu se odravalo sajmite za stoku u

  selu na istom onom mjestu gdje smo mi inae igrali nogomet. Sloili bi krpenjau od

  arape i ispunili je krpama i igrali se s njom dok se ne raspadne. Od sestara Slavica je

  otila u Zagreb da bi se zekolala za uiteljicu, ali se onda zalubila i udala pa ni zavrila

  kolu. Sestra Slavica mi je jako zamerila kaj sam to izjavil.

  Sl. 4 Ivan Levai sa bratom Stjepanom i sestrama Josipom i Slavicom

 • 9

  Kako sam si priutio prvi bicikl

  Na svoj prvi bicikl Levai je sjeo 1947. godine, kad mu je bilo esnaest godina. Bilo je to

  koncem zime... Na njihovom seljakom gospodarstvu na kom je, od dvije sestre i jednog

  brata, Ivan ostao sam da radi najtee poslove i da dohrani roditelje, nije u to doba bilo

  mnogo posla: to je doba kad se seljaci odmaraju, prireuju svatove, trijebe kukuruz i

  veoma esto odlaze na meljavu. Dosadno je bilo Ivanu tih kratkih zimskih dana, pa je

  poeo razmiljati o tome da se negdje u slobodno vrijeme zaposli, da zaradi koji dinar, da

  si neto moe priutiti... Bicikl, na primjer, kojeg imaju toliki deki u selu!

  Upravo su na eljeznikoj stanici podizali koeve za uskladitenje kukuruza. Ivan se

  prijavio za radnika i radio sve to mu se naredilo: dovozio kolima materijal, zemlju,

  pijesak, dvorio zidare, trkarao kud ga se poslalo... Kad mu je bila isplaena zarada, kupio

  je stari bicikl marke Puch, na kojeg je ve davno bacio oko, a koji e ga doskora uvesti u

  sportski svijet i sluiti do 1956. godine.

  Jo je leao snijeg po krovovima virovskih kua, po dvoritima i cestama nije bilo za

  vonju, a Ivan je brino istio, podmazivao i pripremao svoj Puch, da se na njemu, na

  svom vlastitom vozilu, kad nastupe lijepi proljetni dani, vozika po rodnom mjestu, pa

  dalje u vinograd, u polje, u susjedna sela, na sajmove, zabave...

  Sl. 5 Levai u dresu Podravca iz Virja

 • 10

  Postao sam lan Podravca u Virju

  U biciklistiki klub ulanio sam se 1949. godine. Te godine za 1. maj u Virju je bio

  organiziran biciklistiki Omladinski slet. Pitao sam organizatore da li bi mogao

  sudjelovati u utrci oko Virja. Dozvolili su mi. Kad sam doao na start stavili su me na

  zadnje mjesto jer nisam bio lan biciklistikog kluba. U trci sam ih sve prestigao i

  uvjerljivo prvi doao na cilj.

  Tada sam postao lan Podravca u Virju. Zapoela je moja sportska karijera. Roditelji su

  bili protiv toga da se bavim biciklizmom. To e vam najbolje doarati ova pria.

  Nakon to sam pobijedio u utrci u Austriji i doao u selo sreo sam susjeda koji mi je rekao

  da mi ima neto hitno za ispriati: Sreo sam tvog tatu i estitam ja njemu! Martine, tvoj

  Ivo je prvi u Austriji!, a tata njemu: Nemoj mi nita estitati, nije mi drago, bolje da je

  pao i da se razbio pa se vie ne bi utrkivao, ali sada e opet ii na utrke! Kad sam tati

  rekao da moram na trening on bi mi odgovorio: Kakav trening, danas moramo kositi

  travu!

  Iz ovih i ovakvih razloga nisam puno trenirao. Za mene je trening bio rad na poljoprivredi

  i vonja biciklom. Tu sam stjecao kondiciju i irila su mi se plua. Moj cilj je bio na svakoj

  utrci biti prvi; u startu sam pokuao sve prestii i to mi je 1949. godine na svim utrkama

  uspjelo.

 • 11

  Obitelj

  Ivan Levai oenio je suprugu Maricu 7. studenoga 1954. godine. O tome nam je Ivan

  rekao: Moja sadanja ena je ivjela blizu moje tete pa sam je esto viao odmalena.

  Oduvijek smo se zezali, igrali, trkarali i tako smo se zaljubili. U braku im se rodila kerka

  Mirjana 1958. godine. Gospodin Levai ima unuke Martinu i Mladena. Svi su oni bili

  uenici nae kole. Unuci ne pokazuju posebni interes za sport. Danas gospodin Levai

  sa svojom suprugom i kerkinom obitelji ivi u prekrasnoj kui u Supilovoj ulici, u naselju

  Dubovac, u gradu Karlovcu.

  Sl. 6 Levai sa suprugom i roditeljima Martinom i Magdicom

 • 12

  Sportski utrke Ivana Levaia (1949. 1963.)

  GODINA NAZIV UTRKE PLASMAN NAPOMENE

  1949. OMLADINSKI SLET U VIRJU 1. KRENUO SA ZADNJEG MJESTA

  PRVA TRKA ZA KLUB PODRAVAC 1. PRVI PUT U BICIKLISTIKOJ OPREMI

  BICIKLISTIKA TRKA U NOVIGRADU 3. VOZIO NA KONTRAU, A OSTALI NA TRKAIM BICIKLIMA

  1950. KOPRIVNICA-PETERANEC, ELEKOVEC, KOPRIVNICA

  1. VOZIO NA KONTRAU PUCHU

  PRVENSTVO HRVATSKE NA KONTRAIMA 1. 10 MINUTA PRIJE SVIH

  PRVENSTVO HRVATSKE U ZAGREBU 1.

  1951. JUNIORSKO PRVENSTVO HRVATSKE 1. VOZIO ZA DINAMO ZAGREB

  JUNIORSKA TRKA KROZ ISTRU 3. PRVI PUT DOIVIO VONJU NIZBRDO SPECIJALKOM TEAK PAD

  BICIKLISTIKA UTRKA U AUSTRIJI 1. TANCAL SAM S AUSTRIJANKAMA

  IZABRANA TRKA ZA PRVENSTVO SVIJETA U MILANU

  2. NITKO NIJE IAO POZVAN U ARMIJU

  1952.

  JNA VOJSKA

  JNA

  1953. JNA SKRAEN VOJNI ROK SA 3 NA 2 GODINE

  1954. NISAM VOZIO. OENIO SE. PRODAO SPECIJALKU.

  1955. POEO TRENIRATI I VOZITI ZA TORPEDO IZ KOPRIVNICE

  1956. BICIKLISTIKO PRBENSTVO JUGOSLAVIJE 1. SUSRET S MLADENOM DELIEM

  TRKA OKO MAKEDONIJE 1.

  TRKA KROZ EUROPU 1. ESTITAO MI FAUSTO COPPI

  1957. PRAG BERLIN VARAVA ODUSTAO TREI NAKON 3 ETAPE, TEKA POVREDA - BOLNICA

  TRKA OKO DONJE AUSTRIJE 3. BEZ PIA I HRANE

  CESTOVNA UTRKA KROZ JUGOSLAVIJU 2. VOZILO SE 5 ETAPA

  TRKA MIRA PRAG BERLIN VARAVA 20.

  TRKA OKO POLJSKE 3. DOBIO RUSKI SAT AUTOMATIK

  1958. TRKA OKO DONJE AUSTRIJE I TAJERSKE

  1. POBRAO MNOGE NAGRADE

  MEUNARODNA CESTOVNA UTRKA JUGOSLAVIJA MAARSKA

  1. U VRHUNSKOJ FORMI

  VARAVA BERLIN PRAG XII ETAPA 10. ISPUNIO NORMU ZA OLIMPIJSKE IGRE

  TRKA U MAKEDONIJI 1. NOVANA NAGRADA I ZLATNI SAT

  1959. UTRKA MIRA BERLIN PRAG - VARAVA 51.

  MEUNARODNA UTRKA OKO AUSTRIJE I DONJE TAJERSKE

  1.

  KRAJ 4.

  MEUNARODNA BICIKLISTIKA UTRKA KROZ JUGOSLAVIJU

  4. POBJEDNIK HUGENS IZ NIZOZEMSKE

 • 13

  CESTOVNA BICIKLISTIKA UTRKA OKO BEOGRADA

  4. VOZIO ZA BICIKLISTIKI KLUB KARLOVAC

  1960. TRKA KROZ JUGOSLAVIJU 2. EKIPA JUGOSLAVIJE 1. IROVNIK, VALI, LEVAI,PETROVI

  CESTOVNO DRAVNO PRVENSTVO 2. MOGAO SAM I BOLJE

  CESTOVNA TRKA OKO BEOGRADA 2. U FINIU UTRKE ODLETIO U JARAK PORED CESTE

  UTRKA MIRA PRAG VARAVA BERLIN 23. ODLINO POSJEENE. KRASNO NAVIJANJE. VELIKE HLADNOE.

  XVII. OLIMPIJADA RIM 1960. CESTOVNA BICIKLISTIKA UTRKA 175 KM

  13. U VREMENU POBJEDNIKA KAPITANOVA IZ SSSR-a JUGOSLAVIJA 15

  1961. TRKA KROZ JUGOSLAVIJU XI. ETAPA 1493 KM

  1. KONANO OSVOJIO PRVO MJESTO NA UTRCI KROZ JUGOSLAVIJU

  TOUR DEL AVENIR XIV. ETAPA 2209 KM 5. NESLUBENO AMATERSKO PRVENSTVO SVIJETA. PONUDA ZA PROFESIONALCE.

  TRKA MIRA BERLIN PRAG - VARAVA 10. PO KRVI LIJENICI USTANOVILI KOLIKO SAM KM PROVEZAO NA TRENINGU

  CESTOVNA UTRKA OKO BEOGRADA 2. ESTITAO MI STJEPAN LJUBI

  1962. TRKA OKO TUNISA X ETAPA 1527 KM 25. NISAM SE OPORAVIO OD POVREDE. VOZIO PREKO PJEANIH NANOSA.

  JADRANSKA MAGISTRALA 5. VOZIO ZA KARLOVAC

  CESTOVNA BICIKLISTIKA UTRKA KROZ HRVATSKU I SLOVENIJU

  7. EBENIK JE VELIKI SPORTA. PUNO PUTA MI JE POMOGAO.

  CESTOVNA UTRKA OKO MAKEDONIJE 1. SVI SU NAVIJALI ZA MENE

  TRKA KROZ JUGOSLAVIJU 11. EKIPA KERL, EBENIK, LEVAI

  1963. CESTOVNA BICIKLISTIKA UTRKA JADRANSKA MAGISTRALA

  8. VOZIO ZA KARLOVAC. MANJE TRENIRAO.

  MEUNARODNA CESTOVNA UTRKA OKO KANADE SENT LORENC

  11. NAPRIJED MACONJA! NAVIJAO JE STJEPAN MURGI IZ VIRJA

  CESTOVNA BICIKLISTIKA UTRKA OKO JUGOSLAVIJE

  3. KRIVO SU ME OBAVIJESTILI O STARTU UTRKE. OBITELJI ODNIO POKLONE.

  TRKA KROZ AUSTRIJU 1. MOJA POSLJEDNJA UTRKA, ALI JA TO TADA NISAM ZNAO

 • 14

  Levai najbolji biciklista Jugoslavije

  Po ovom kriteriju su sportske novosti birale najbolje bicikliste Hrvatske i Jugoslavije za

  period od 1945. 1965. godine

  Klju bodovanja za najboljeg biciklistu

  Svjetsko prvenstvo Plasman u prvih 10 - 20 bodova Plasman u prvih 20 - 10 bodova Prvenstvo Jugoslavije Titula ampiona - 10 bodova Olimpijske igre Plasman u prvih 10 - 20 bodova Plasman u prvih 20 - 10 bodova Kroz Jugoslaviju Prvo mjesto - 20 bodova Drugo mjesto - 15 bodova Tree mjesto - 10 bodova Pobjeda u etapi - 5 bodova

  Trka kroz Hrvatsku i Sloveniju Prvo mjesto - 10 bodova Drugo mjesto - 5 bodova Tree mjesto - 2 boda Kroz Srbiju Prvo mjesto - 5 bodova Trka mira Plasman u prvih 10 - 20 bodova Plasman u prvih 20 - 15 bodova Plasman u prvih 30 - 7 bodova Pobjeda u etapi - 10 bodova Tour del Avenir Plasman u prvih 10 - 30 bodova Plasman u prvih 20 - 15 bodova Plasman u prvih 30 - 7 bodova Pobjeda u etapi - 10 bodova Osvajanje Vria Prvo mjesto na planinskom cilju - 10 bodova

 • 15

  Sl. 7 Levai najbolji biciklista Jugoslavije svih vremena

  REDOSLIJED:

  1. Ivan Levai 152 boda

  2. Veselin Petrovi 135 bodova

  3. Nevio Vali 117 bodova 4. Janez irovnik 107 bodova

  5. Andrej Boltear 84 boda

  6. Florijan Valeni 80 bodova

  7. Franc kerl 70 bodova

  8. Aleksandar Zori 60 bodova

  9. Joe Roner 50 bodova 10. Milan Poredski 45 bodova

  Iz tablice je vidljivo da je Ivan Levai bio najbolji biciklista Hrvatske i Jugoslavije. Isto

  bodovanje je provedeno i 1971. godine. Ivan Levai je i tada bio uvjerljivo prvi. Godine

  1975. Sportske novosti su proglasile Ivana Levaia najboljim biciklistom Jugoslavije

  svih vremena.

  estitke!

 • 16

  Najvei sportski rezultati i priznanja Ivana

  Levaia Maconje

  U sportskoj karijeri Ivan Levai je vozio za biciklistike klubove Podravac iz Virja,

  Dinamo iz Zagreba, Torpedo iz Koprivnice te karlovake biciklistike klubove

  Karlovac i Metalac.

  Sedam godina za redom nastupio je na utrci Kroz Jugoslaviju. 1961. godine bio je prvi.

  Na utrci najboljih sportskih amatera, Tour del Avenir 1961. godine bio je peti. Tada je

  dobio ponudu da prijee u profesionalce. Nastupio je 1960. na olimpijskim igrama u

  Rimu.

  Sedam puta je nastupio na utrci mira Berlin Prag Varava. etiri puta je nastupio na

  svjetskim prvenstvima u cestovnoj vonji. Vozio je na cestovnim dravnim prvenstvima,

  vieetapnim i jednodnevnim trkama u zemlji i inozemstvu. esto i rado je vozio

  memorijalne trke. U karijeri je biciklom prevezao preko 200000 km.

  Za najboljeg sportaa izabran je 1960., 1961. i 1962. godine.

  U anketi provedenoj 1963. bio 4. najbolji sporta.

  Dobitnik je priznanja jugoslavenskog saveza Organizacija za fiziku kulturu 1966. godine.

  Dobio je priznanje za dugogodinje djelovanje u biciklistikom sportu 1979. godine.

  Najbolji je biciklista Jugoslavije svih vremena. Vozio je u doba amaterizma. Biciklizam mu

  nije priutio ivotnu egzistenciju, ali mu je priutio brojne sportske i ivotne radosti.

  Bez biciklizma ja ne bih bio ovaj i ovakav ovjek.

  Sl. 8 Levai u sveanoj odjei reprezentacije na Olimpijskim igrama u Rimu 1960.

 • 17

  ivot Ivana Levaia nakon sportske karijere

  Sportskim biciklizmom prestao se baviti 1963. godine. Razlozi prestanka su bili ozljeda, ali

  i nerazumijevanje rukovodioca u tvornici Kordun u kojoj sam radio kao alatniar u

  alatnici. Uz biciklizam me veu brojne lijepe uspomene. Uivao sam u pobjedama i

  dobrim plasmanima. Upoznao sam cijelu Hrvatsku i Jugoslaviju, vei dio Europe, Sjevernu

  Afriku i Kanadu. Upoznao sam mnoge bicikliste. S mnogima sam ostao u prijateljskim

  odnosima. Naalost, veina ih je umrla. Posebno pamtim utrke mira na relaciji Berlin

  Prag Varava jer su bile odlino organizirane s puno gledatelja. Pamtim i sve trke kroz

  Jugoslaviju. Osobno mu je najdraa utrka oko Francuske i osvojeno peto mjesto.

  Neke stvari teko zaboravljam:

  Ljudi iz Beograda su mi se rugali. Zvali su me seljakom, izrugivali se mom biciklu i

  govorili da prestanem voziti.

  Stalno se favorizirao Veselin, Veso Petrovi iz Beograda kako bi on uvijek od nas

  bio najbolje plasiran. Ja to nisam trpio i vozio sam za to bolji osobni plasman, a

  time i ekipe.

  esto su mi kvare delali na biciklu samo da Veso bude bolji.

  Nisu me drugi put pustili na utrku oko Francuske pravdajui se da moj paso nije

  doao u Beograd. Tada sam trebao dobiti isplatu za osvojeno peto mjesto na trci

  1961. godine. A imao sam i ponudu da prijeem u profesionalce. Toga su se bojali.

  U tvornici Kordun radio je devet godina. Nakon toga se gospodin Levai poeo baviti

  uzgojem pilia. Kupio je kamion i poeo se baviti autoprevoznitvom. Taj posao je radio

  do 1988. godine kada je otiao u zasluenu mirovinu. Kamionom je prevozio mnogim

  pelarima pele na ispau. Uz pelare se Levai zainteresirao za pelarstvo. U poetku

  mu je to bio hobi, a danas dodatni posao i lijep izvor prihoda.

  Pelinjak s vie od osamdeset konica mu je stacioniran na Veljunu blizu Slunja. Tu su

  prekrasne livade i panjaci, puno djeteline smiljke, crnogorina uma, puno kestena i

  bagrema. Pele uivaju u netaknutoj prirodi i proizvode mnogo kvalitetnog meda. Imale

  smo prigodu obii Veljun i sve to vidjeti. Gospodin Levai nam je sve pokazao o pelama

  i lijepo nas ugostio. U slobodno vrijeme gospodin Levai odmara, obilazi pele, ureuje

 • 18

  prostor oko kue, drui se s prijateljima i nekadanjim sportskim rivalima. Nedjeljom je

  obavezno u crkvi. ita novine i gleda televiziju.

  Sl. 9 Gospodin Levai sa mentorom projekta Makariem ispred pelinjaka u Veljunu

  Sl. 10 Levaiev kamion sa pelama u Veljunu kod Slunja

  Autorica projekta Lucija Car na slici desno

 • 19

  Sl. 11 Gospodin Levai redovito je na nedjeljnoj misi u Svetitu sv. Josipa u Karlovcu

  Sl. 12 Autorica projekta Paula Cerovac Sl. 13 Povelja poasnog pred Levaievom kuom u Supilovoj graanina opine Virje

 • 20

  Sl. 14 Levai najbolji sporta grada Sl. 15 Najbolji biciklista Jugoslavije Karlovca 1961.

  Sl. 16 Levai i irovnik suparnici, ali i prijatelji

  Drue se i danas

 • 21

  Sl. 17 Jarun-jedna od rijetkih biciklistikih staza u Hrvatskoj

 • 22

  Sl. 18 Umjetnika slika podravskog naivca za 50 godina braka

  Ivan na biciklu prosi izabranicu svoga srca

 • 23

  Zakljuak

  Uspjele smo saznati i odgovoriti na veinu postavljenih ciljeva ovog istraivakog rada.

  Posebno nas je zanimalo kakav je odnos drave prema zaslunim sportaima bio nekad i

  danas? Kako se klub, grad i zemlja oduuje zaslunim sportaima? Kakva je perspektiva

  rekreativnog i sportskog biciklizma danas u Hrvatskoj. Razgovarajui sa gospodinom

  Levaiem o tim pitanjima zabiljeile smo njegove misli, razmiljanja i ocjene. Drava se

  premalo brine o vrhunskim sportaima. Biva FNRJ je kroz nae uspjehe promovirala prije

  svega sebe i svoju politiku. Nae utrke su bile medijski praene, ali smo isitavali da su

  nai uspjesi i iznimni rezultati posljedica sustavne brige drave o sportu. To svakako nije

  bilo tako. Tim vie to smo bili amateri, a ja i bez profesije. Republika Hrvatska ini

  napore da mirovinama osigura vrhunskim rezultatima bezbrinu starost. Kako se meni

  drutvo oduilo za biciklistike uspjehe? Moje rodno Virje proglasilo me je poasnim

  graaninom. Svake godine na blagdan sv. Martina kada je i dan opine prisustvujem

  sveanoj sjednici opinske skuptine. U Virju postoji zaviajni muzej. Jedna soba je

  posveena sportu. U toj sobi je i Levaieva vitrina. Tu se uvaju brojna moja priznanja,

  medalje, diplome, pehari, dresovi iz sportskih dana. Tu su i sve knjige napisane o meni

  kao i brojni novinski lanci. Pred kolom je veliki pano s mojom slikom i opisom mojih

  sportskih postignua. Takav isti pano nalazi se i na biciklistikoj stazi na Jarunu u gradu

  Zagrebu. Na to sam vrlo ponosan. Naalost, grad Karlovac nije nita uinio u ouvanju od

  zaborava slavne biciklistike prolosti. ezdesetih godina biciklistiki klub Karlovac je bio

  momadski prvak Jugoslavije. Tada sam ja vozio za taj klub. Ne znam je li danas postoji

  registrirani biciklistiki klub u Karlovcu. Kada bi i htjeli nemamo se gdje sastajati mi bivi

  biciklisti. Kakva je budunost rekreativnog, a posebno sportskog biciklizma? Mislim da je

  budunost biciklizma loa i s malo perspektive. Biciklizam je zdrav sport. To je i masovni

  sport. Svakom ovjeku, pogotovo mladim ljudima, bih ga poelio. Naalost, mladi ljudi

  sve manje voze bicikl. Mladi sjede uz televiziju, kompjutore ili u kafiima. Sport ih sve

  manje zanima. Vole oktanske mirise i motore. Bicikla danas ima svih moguih vrsta i

  dostupni su svima. Nema biciklistikih staza. Grade se autoputevi i brze ceste. Grade se u

  gradovima nogostupi i trotoari. Tu za bicikliste ima sve manje mjesta. Prvomajska

  karlovaka biciklijada je hvalevrijedna manifestacija koja pokazuje da interes kod djece i

  mladih za biciklizmom postoji, ali treba napraviti biciklistike ceste ili krune gradske

 • 24

  biciklistike staze. Na tom planu dosta radi Istra, a o susjednoj Sloveniji da i ne govorim.

  Najvie se druim sa mojim reprezentativnim biciklistikim drugovima iz Slovenije. S

  takvim razmiljanjima gospodina Levaia dole smo do kraja projekta. Svi materijali nisu

  mogli nai mjesto u ovom projektu. Divile smo se vitalnosti i dobrom pamenju naeg

  junaka. U uima nam jo odzvanja melodija Ivanovog zaviajnog govora. Druenje i

  razgovori sa gospodinom Levaiem bilo nam je nezaboravno iskustvo. elja nam je da

  ovim projektom populariziramo biciklizam te da se u gradu ostvare Ivanove elje glede

  omasovljenja i razvoja kvalitetnog biciklistikog sporta. Gospodinu Levaiu zahvaljujemo

  na suradnji. elimo mu dobro zdravlje i dug ivot.

 • 25

  Slikovni materijal

  Fotografija na naslovnici: Rodna kua Ivana Levaia u Virju (Levaiev

  privatni album)

  Fotografija na zadnjoj stranici: Ivan Levai pred svojom kuom u

  Supilovoj ulici u Karlovcu

  Sl. 1, sl. 2, sl. 9 sl. 15, sl. 17 sl. 19 vlastite fotografije

  Sl. 3, sl. 4, sl. 6, sl. 8, sl. 16 Levaiev privatni album

  Sl. 5, sl. 7 - http://zkahlina.ca/cro/?p=4211

 • 26

  Literatura

  1. Kadumija, Mato. Levai : pedeset godina sportskog drutva Podravac Virje. Virje,

  1958.

  2. asopis Biciklizam Kroz Jugoslaviju: broj 6/1956, 8/1957, 4/1959, 2/1961

  3. Matiin, Martin. Ivan Levai: hrvatska biciklistika legenda: sto godina sportskog

  drutva Podravac Virje. Virje, 2008.

  4. vegar, Zdravko. Karlovac: grad sporta (1880. 1985.). SIZ fizike kulture Karlovac:

  Karlovac, 1987.

  5. Trumbeta, Drago. Veliki Levai: razgovori o biciklistikim utrkama (1949. 1963.).

  6. Arhiv sportskog drutva Podravac Virje

  7. Arhiv Ivana Levaia, Karlovac, Supilova 4