of 13 /13
• Rezultati izbora u Sindikatu NLB banke • Rezultati izbora u Sindikatu Beogradske berze Rezultati izbora u KSO DDOR Zaključen Kolektivni ugovor u AIK banci • Intervju: Đorđe Ćulum Zaključen Kolektivni ugovor u NLB banci • Seminar: Strategija unapređenja rada RAMRRS Svetski dan borbe za zaštitu prava na štrajk • Pravna klinika • Vesti...vesti...vesti BOFOS info ELEKTRONSKI BILTEN SAMOSTALNOG SINDIKATA ZAPOSLENIH U BANKAMA, OSIGURAVAJUĆIM DRUŠTVIMA I DRUGIM FINANSIJSKIM ORGANIZACIJAMA SRBIJE FEBRUAR - MART 2015. / IZDANJE BR 53 ZAKLJUČENI KOLEKTIVNI UGOVORI

ZAKLJUČENI KOLEKTIVNI UGOVORI - bofos.org.rs · PDF file• Rezultati izbora u Sindikatu NLB banke • Rezultati izbora u Sindikatu Beogradske berze • Rezultati izbora u KSO DDOR

  • Upload
    doannhi

  • View
    231

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of ZAKLJUČENI KOLEKTIVNI UGOVORI - bofos.org.rs · PDF file• Rezultati izbora u Sindikatu...

Page 1: ZAKLJUČENI KOLEKTIVNI UGOVORI - bofos.org.rs · PDF file• Rezultati izbora u Sindikatu NLB banke • Rezultati izbora u Sindikatu Beogradske berze • Rezultati izbora u KSO DDOR

• Rezultati izbora u Sindikatu NLB banke

• Rezultati izbora u Sindikatu Beogradske berze

• Rezultati izbora u KSO DDOR

• Zaključen Kolektivni ugovor u AIK banci

• Intervju: Đorđe Ćulum

Zaključen Kolektivni ugovor u NLB banci

• Seminar: Strategija unapređenja rada RAMRRS

• Svetski dan borbe za zaštitu prava na štrajk

• Pravna klinika

• Vesti...vesti...vesti

BOFOS infoELEKTRONSKI BILTEN SAMOSTALNOG SINDIKATA ZAPOSLENIH U BANKAMA,

OSIGURAVAJUĆIM DRUŠTVIMA I DRUGIM FINANSIJSKIM ORGANIZACIJAMA SRBIJE

FEBRUAR - MART 2015. / IZDANJE BR 53

ZAKLJUČENI ZAKLJUČENI KOLEKTIVNI

UGOVORI

Page 2: ZAKLJUČENI KOLEKTIVNI UGOVORI - bofos.org.rs · PDF file• Rezultati izbora u Sindikatu NLB banke • Rezultati izbora u Sindikatu Beogradske berze • Rezultati izbora u KSO DDOR

2SS BOFOS

REZULTATI IZBORA U SINDIKATU NLB BANKE

Na izborima za nosioce funkcija i članova organa u Sindikalnoj organizaciji samostalnog sindikata NLB Banke a.d. Beograd koji su održani 18. decembra 2014. godine za mandatni period 2014. - 2019. godine izabrani su:* za predsednika Sindikalne organizacije samostalnog sindikata NLB Banke a.d. Beograd Đorđe Ćulum;* za članove Odbora Sindikalne organizacije samostalnog sindikata NLB Banke a.d. Beograd:• Julijana Melja Jović• Dijana Aćimović• Dušica Stanojević• Srđan Bireš• Biljana Petrović* za članove Nadzornog odbora Sindikalne organizacije samostalnog sindikata NLB Banke a.d. Beograd:• Vesna Baković• Dragana Ubović

Đorđe Ćulum predsednik Sindikalne organizacije samostalnog

sindikata NLB Banke a.d. Beograd

Page 3: ZAKLJUČENI KOLEKTIVNI UGOVORI - bofos.org.rs · PDF file• Rezultati izbora u Sindikatu NLB banke • Rezultati izbora u Sindikatu Beogradske berze • Rezultati izbora u KSO DDOR

3SS BOFOS

REZULTATI IZBORA U SINDIKATU BEOGRADSKE BERZE

Na izborima održanim u okviru Sindikalne

organizacije samostalnog sindikata Beogradske

berze, 30. decembra 2014. godine, više od 93

odsto članova Sindikata odazvalo se glasanju,

a za predsednika ove Sindikalne organizacije,

za mandatni period od 2014. do 2019. godine

izabrana je Marija Gavrić.

Za članove odbora Sindikalne organizacije

samostalnog sindikata Beogradske berze, na

izborima održanim 23. decembra 2014. godine

izabrani su: Bojan Kezele i Melita Kovačević.

Za članove Nadzornog odbora Sindikalne

organizacije samostalnog sindikata Beogradske

berze održanim 23. decembra 2014. godine

izabrani su: Aleksandra Apostolović, Nikola Borčić,

i Dimitrije Veljković. Marija Gavrić, predsednik Sindikalne organizacije samostalnog

sindikata Beogradske berze

Page 4: ZAKLJUČENI KOLEKTIVNI UGOVORI - bofos.org.rs · PDF file• Rezultati izbora u Sindikatu NLB banke • Rezultati izbora u Sindikatu Beogradske berze • Rezultati izbora u KSO DDOR

4SS BOFOS

REZULTATI IZBORA U KSO DDOR

Za članove Koordinacionog odbora Konferencije sindikalnih organizacija “DDOR Novi Sad” a.d.o. Novi Sad izabrani su:

• Marija Vučković, predsednik Sindikalne organizacije “GF Novi Sad 16”, Vranje;

• Dragutin Boljanović, predsednik Sindikalne organizacije “GF Senta”;

• Ljubiša Milošev, predsednik Sindikalne organizacije “OGF Zrenjanin”;

• Sanja Kovačević, predsednik Sindikalne organizacije “OGF Beograd”;

• Emin Topić, predsednik Sindikalne organizacije “OGF Pančevo”;

• Saša Čanković, predsednik Sindikalne organizacije “OGF Vršac”;

• Dojčilo Jakšić, predsednik Sindikalne organizacije “OGF Subotica”;

• Tamara Kostadinović, predsednik Sindikalne organizacije “GF Niš”;

Koordinacioni odbor Konferencije sindikalnih organizacija “DDOR Novi Sad” a.d.o. Novi Sad imenovao je za sekretara Konferencije sindikalnih organizacija “DDOR Novi Sad” a.d.o. Novi Sad:

• Isidoru Đanković, predsednika Sindikalne organizacije “Centrala”, Novi Sad.

R e z u l t a t i

izbora

KSO DDOR

Izbori u Konferenciji sindikalnih

organizacija “DDOR Novi Sad” a.d.o.

Novi Sad održani su 30.01.2015. godine.

Za predsednika Konferencije sindikalnih

organizacija “DDOR Novi Sad” a.d.o. Novi

Sad izabran je Miroslav Kovačević,

predsednik Sindikalne organizacije “OGF

Bačka Palanka”.

Page 5: ZAKLJUČENI KOLEKTIVNI UGOVORI - bofos.org.rs · PDF file• Rezultati izbora u Sindikatu NLB banke • Rezultati izbora u Sindikatu Beogradske berze • Rezultati izbora u KSO DDOR

5SS BOFOS

ZAKLJUČEN KOLEKTIVNI UGOVOR U AIK BANCI

Nakon intezivnih pregovora predstavnika rukovodstva AIK banke a.d. Niš i pregovaračkog tima OOSS AIK banke a.d. Niš, Banka i Sindikat su 28.01.2015. godine zaključili Kolektivni ugovor za AIK banku a.d. Niš. Potpisivanjem, prvog, Kolektivnog ugovora postignuti su ciljevi Sindikata:- osigurana su veća prava za zaposlene u odnosu

na ona ustanovljena Pravilnikom o radu;- formiran je Odbor za socijalni dijalog;- omogućeno je efikasnije delovanje Sindikata.Rukovodstvo AIK banke a.d. Niš i OOSS AIK banke a.d. Niš, negujući međusobno poverenje i poštovanje, nastaviće da unapređuju odnose, uslove rada i radno okruženje.

Page 6: ZAKLJUČENI KOLEKTIVNI UGOVORI - bofos.org.rs · PDF file• Rezultati izbora u Sindikatu NLB banke • Rezultati izbora u Sindikatu Beogradske berze • Rezultati izbora u KSO DDOR

6SS BOFOS

INTERVJU: ĐORĐE ĆULUM

Kako ocenjujete Kolektivni ugovor? Šta za Vas predstavlja Kolektivni ugovor?ĐORĐE ĆULUM:Kao rezultat takve atmosfere, uspeli smo da se saglasimo o najboljim i najprihvatljivijim rešenjima za zaposlene u NLB banci i zaključen je dobar Kolektivni ugovor. Uređenjem međusobnih odnosa, kroz Kolektivni ugovor, NLB banka a.d. Beograd je na najbolji način potvrdila da su njena najveća vrednost upravo njeni zaposleni. Unapređen je odnos između sindikata i menadžmenta NLB banke i stvoreni su uslovi za veće zadovoljstvo svih zaposlenih, a time i uspešnije poslovanje NLB banke.

U čemu je to povoljniji Kolektivni ugovor, odnosno šta je doneo zaposlenima u NLB

banci kao bolje rešenje u odnosu na rešenja koja su predviđena Zakonom o radu?ĐORĐE ĆULUM:Kolektivni ugovor za NLB banku a.d. Beograd, doneo je mnogo rešenja koja su povoljnija od zakonskih. Navešću samo neka.Zaposleni imaju pravo na duži godišnji odmor, budući da je omogućeno da on traje do 30 dana. Jako je bitno istaći da su ovim Kolektivnim ugovorom detaljno uređena pitanja koja se tiču zlostavljanja na radu i zaštite privatnosti na radu (ovo je materija koja, se nažalost, samo izuzetno utvrđuje odredbama kolektivnih ugovra). To je značajna materija za zaposlene, a zahvaljujući upornosti pregovaračkog tima sindikata i razumevanju pregovaračkog tima poslodavca, postala je sastavni deo Kolektivnog ugovora.Detaljno je uređena i materija bezbednosti i zaštite zdravlja na radu.

ZAKLJUČEN KOLEKTIVNI UGOVOR U NLB BANCIKada ste zaključili Kolektivni ugovor i kako je protekao proces pregovaranja?ĐORĐE ĆULUM:Kolektivni ugovor za NLB banku a.d. Beograd zaključen je 4. februara ove godine. Sam tok pregovora bio je veoma dobar. Smatramo da je pregovarački tim poslodavca bio veoma korektan i vodili smo fer dijalog. Oba pregovaračka tima (naš i pregovarački tim rukovodstva NLB banke a.d. Beograd) nastojala su da uslovi u kojima su vođeni pregovori proteknu uz puno uvažavanje argumenata svake od ugovornih strana. Branko Greganović predsednik Izvršnog odbora, Đorđe Ćulum predsednik

Sindikata i Vlastimir Vuković član Izvršnog odbora NLB banke a.d. Beograd

Page 7: ZAKLJUČENI KOLEKTIVNI UGOVORI - bofos.org.rs · PDF file• Rezultati izbora u Sindikatu NLB banke • Rezultati izbora u Sindikatu Beogradske berze • Rezultati izbora u KSO DDOR

7SS BOFOS

INTERVJU: ĐORĐE ĆULUM

Kada je u pitanju materijalni deo Kolektivnog ugovora šta je na tom polju postignuto?ĐORĐE ĆULUM:Kod materije naknade troškova, postigli smo sporazum da naknada za mesečnu ishranu u toku rada za dane provedene na radu bude u visini od 15 odsto od prosečne mesečne zarade u Srbiji. Dogovoreno je da naknada za regres za korišćenje godišnjeg odmora bude u visini prosečne mesečne zarade u državi.Istakao bih to što je i u ovom Kolektivnim ugovorom utvrđena mogućnost odobravanja zajma za nabavku ogreva, zimnice i udžbenika.

Bitno je napomenuti i to da je utvrđena mogućnost da poslodavac na osnovu odluke Izvršnog odbora isplati zaposlenima premiju za dobrovoljno dodatno penzijsko osiguranje najmanje u visini neoporezivog iznosa, premiju za kolektivno osiguranje od posledica nezgoda i kolektivno osiguranje za slučaj težih bolesti i hirurških intervencija, kao i poklone zaposlenima kada je u pitanju rođenje deteta.

Da li je Kolektivnim ugovorom predviđena neka posebna novina? ĐORĐE ĆULUM:Kolektivnim ugovorom posebno je definisano pravo zaposlenih koji su na radnom mestu pretrpeli oružanu pljačku ili razbojništvo ili pokušaj oružane pljačke ili razbojništva, na plaćenu psihološku pomoć, a takođe i pet radnih dana plaćenog odsustva za oporavak u odgovarajućim banjskim lečilištima u zemlji na teret poslodavca. To je nova materija.

Kako je Kolektivnim ugovorom rešeno pitanje međusobnih odnosa između reprezentativnog sindikata i poslodavca?ĐORĐE ĆULUM:Data je mogućnost sindikatu da od strane poslodavca bude obavešten o značajnom broju pitanja koja su od interesa za zaposlene.Takođe formiraćemo Odbor za socijalni dijalog koji će razmatrati važna pitanja u vezi sa poslovanjem poslodavca i materijalno socijalnim položajem zaposlenih.

Kolektivnim ugovorom regulisano je pitanje mogućeg otkaza ugovora o radu zaposlenima koji ne ostvaruju tražene rezultate rada, ili ne poseduju potrebna znanja i sposobnosti za obavljanje poslova na kojima rade. Značajno je i postojanje Komisije (kao kolektivnog organa) koja utvrđuje navedeno čime se sprečava subjektivnost ocene rada zaposlenog.

Page 8: ZAKLJUČENI KOLEKTIVNI UGOVORI - bofos.org.rs · PDF file• Rezultati izbora u Sindikatu NLB banke • Rezultati izbora u Sindikatu Beogradske berze • Rezultati izbora u KSO DDOR

8SS BOFOS

INTERVJU: ĐORĐE ĆULUM

Da li neki Vaš predlog, na kojem je Sindikat insistirao nije prihvaćen od druge strane? ĐORĐE ĆULUM:Da, i odnosi se na, nazvao bih ga, finansijski deo pregovora. I pored naše upornosti, argumenti pregovaračkog tima poslodavca su bili takvi da nismo uspeli da realizujemo naše zahteve. Kao primer ovoga bih naveo smanjenje tzv. „minulog rada“ sa 0,5 odsto na 0,4 odsto. Iako na prvi pogled možda i ne deluje da se radi o značajnom iznosu, rekao bih da on ipak jeste značajan, uzevši u obzir jednu, ne baš sjanju, finansijsku situaciju u kojoj se nalaze zaposleni.

Da li bi ste još nešto dodali, odnosno dali Vaš

završni komentar?ĐORĐE ĆULUM:Pitanje koje se nameće je da li je potpisani Kolektivni ugovor dobar za zaposlene? Ako se uzmu u obzir, novi Zakon o radu i trenutna situacija u NLB banci smatram da je potpisan veoma dobar Kolektivni ugovor i da će se to videti tek u njegovoj primeni. Ali ovde bih posebno istakao da su njegovim potpisivanjem ostala otvorena vrata dvosmerne komunikacije između poslodavca i sindikata (kao predstavnika zaposlenih), a time i mogućnost da, kada se steknu uslovi, sindikat prema poslodavcu inicira i poboljšanje finansijskog položaja zaposlenih, kao i svega drugog što je u interesu zaposlenih.

Page 9: ZAKLJUČENI KOLEKTIVNI UGOVORI - bofos.org.rs · PDF file• Rezultati izbora u Sindikatu NLB banke • Rezultati izbora u Sindikatu Beogradske berze • Rezultati izbora u KSO DDOR

9SS BOFOS

SEMINAR: STRATEGIJA UNAPREĐENJA RADA RAMRRS

U organizaciji Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova 26. decembra 2014. godine održan je prvi interaktivni seminar u okviru Strategije unapređenja rada ove Agencije. Cilj seminara bio je profesionalni razvoj miritelja i arbitara, kao ključni uslov za efikasno funkcionisanje radnopravne zaštite i unapređenja socijalnog dijaloga.Mile Radivojević, direktor Republičke agencije za mirno reša-vanje radnih sporova kazao je na početku seminara da je cilj da ova Agencija bude ubuduće potpuno uključena u štrajkove i proces kolektivnog pregovaranja.Jovan Protić, nacionalni koordinator Međunarodne organ-izacije rada je naveo na koji je način MOR pomagao Agenciju u Srbiji.- Organizovali smo obuku miritelja i arbitara, dovodili smo kolege iz Irske da prenesu znanja našim ljudima, obezbedili razmenu iskustava u okviru Regiona, jer je naša Agencija „iz-voznik dobrih praksi“, pomogli smo boljoj vidljivosti Agencije, a kroz međunarodne skupove i rad MOR-ovog trening centra u Torinu omogućili smo svojevrstan transfer znanja. U drugoj polovini februara 2015. godine planiramo dvodnevnu obuku za miritelje i arbitre koji su tek stekli ova zvanja, odnosno koji su novi u tom poslu, kazao je Jovan Protić.Aleksandar Vulin, ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Vlade Republike Srbije rekao je da je način rešavanja sporova koji nastaju u svetu rada preko Agencije „brz, bratski, ljudski, drugarski i bez uplitanja sudova“.- Nije dovoljno samo raditi, obavljati posao, već to mora da bude dostojanstveno. Postoji nešto što ne može da se izra-zi materijalno a to je dostojanstven rad. Najveća mana naše Agencije je njena neprepoznatljivost, jer ljudi ne znaju da ona

postoji, a i ako znaju ne zanju čemu sve ona služi. Zato smo ovde da pomognemo njenom prepoznavanju, kazao je Vulin.

Olga Kićanović, samostalni pravni savetnik u RAMRRS, je nagla-sila da je Agencija vodeća institucija u procesuiranju mobinga i navela rečeni-cu nemačkog psihologa Hajnc Lejmena u kojoj on kaže da je u moder-nom svetu radno mesto još jedino preostalo “ratno polje” na kojem “ljudi mogu ubijati jedni druge bez rizika da budu izvedeni pred lice pravde”. Ona je posebno istakla da se dobrim postupkom kod po-slodavca u vezi sa mobingom može mnogo toga učiniti.- Što se tiče obraćanja Agenciji u vezi sa mobingom kod trećine zahteva koji stižu od zaposlenih, utvrđeno je postojanje mobin-ga, dok se trećina ukupnih obraćanja u vezi mobinga odnosi na povredu drugi radnih prava, a kod poslednje trećine radi se o zlo-upotrebi - procesuiranju mobinga iz lukrativnih razloga. Često se postavlja pitanje da li su stresni uslovi rada mobing. Nisu, jer su „uračunati u platu“. Kada poslodavac u oglasu napiše da su za to i to radno mesto karakteristični stresni uslovi rada to znači da oni koji konkurišu za to radno mesto prihvataju te uslove. Ona je na-vela da treba izmeniti Zakon o mirnom rešavanju radnih sporova.- Imamo Nacrt zakona, podršku ministra za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja i saglasnost socijalnih partnera, istakla je Olga Kićanović.

Page 10: ZAKLJUČENI KOLEKTIVNI UGOVORI - bofos.org.rs · PDF file• Rezultati izbora u Sindikatu NLB banke • Rezultati izbora u Sindikatu Beogradske berze • Rezultati izbora u KSO DDOR

10SS BOFOS

Posle višemesečnih najava i velikih napora koje su Međunarodna konfederacija sindikata i brojne nacionalne sindikalne organizacije uložili u organizaciju čitave akcije, 18. februara je u celom svetu obeležen Svetski dan borbe za zaštitu prava na štrajk.

Akcija je odgovor sindikata na drske napade poslodavačkih udruženja u Međunarodnoj organizaciji rada (MOR) koji za cilj imaju potkopavanje i ukidanje međunarodne pravne osnove prava na štrajk, kao i dovođenje u pitanje mandata i uloge MOR-a, prvenstveno na polju nadzornih mehanizama, kao agencije UN-a čiji je primarni zadatak da štiti prava radnika. Bez MOR-a i njegovih nadzornih mehanizama – pre svega, bez konvencija 87 (sloboda udruživanja) i 98 (pravo na kolektivno pregovaranje), radnici ostaju bez važnog pristupa pravdi i pravednosti!

Socijalni partneri koji u ova neoliberalna vremena sve više liče na borce u areni, a sve manje na saradnike u zajedničkom poslu unapređenja ekonomske i socijalne situacije, sukoblјavaju se oko toga da li temelјna Konvencija broj 87 o slobodi udruživanja i zaštiti prava na organizovanje uklјučuje i pravo na štrajk. Ne treba zaboraviti da je Međunarodni sud pravde najviša instanca predviđena za rešavanje sporova koji nastaju u okrilјu MOR.

SVETSKI DAN BORBE ZA ZAŠTITU PRAVA NA ŠTRAJK

Page 11: ZAKLJUČENI KOLEKTIVNI UGOVORI - bofos.org.rs · PDF file• Rezultati izbora u Sindikatu NLB banke • Rezultati izbora u Sindikatu Beogradske berze • Rezultati izbora u KSO DDOR

11SS BOFOS

Za primenu evropskih politika u ovim oblastima koriste se brojni fi nansijski instrumenti, poput Evropskog socijalnog fonda. U pitanju je glavni fi nansijski instrument osnovan 1957. godine kojim EU podržava sprovođenje svoje strategije zapošljavanja i doprinosi naporima za socijalno uključivanje. Za podršku primeni otvorenog metoda koordinacije ustanovljen je Program za zapošljavanje i socijalnu solidarnost PROGRES 2007-2013.

O primeni i razvoju evropskog socijalnog modela stara se niz institucija i tela EU, pre svega Generalni direktorat za zapošljavanje, socijalna pitanja i uključivanje. Od stručnih tela Evropske komisije, najznačajniji su Komitet za zapošljavanje i Komitet za socijalnu zaštitu. Među agencijama

EU, za oblast socijalne politike najznačajniji su Evropska agencija za bezbednost i zdravlje na radu, Evropska fondacija za unapređenje uslova života i rada, kao i Institut za rodnu ravnopravnost.

Takođe, novi strateški okvir razvoja EU – Strategija Evropa 2020, usvojena 2010. godine – sadrži brojne prioritete u oblasti zapošljavanja i socijalne politike koji su detaljnije razrađeni pratećim dokumentima – Evropskom platformom za borbu protiv siromaštva i socijalne isključenosti i Agendom za nove veštine i nova radna mesta.

Danas poglavlje 19. Socijalna politika i zapošljavanje uključuje minimalne standarde u oblastima radnog prava, jednakih mogućnosti, bezbednosti i zdravlja na radu i borbe protiv diskriminacije. Pored izvora prava koje su stvorile institucije EU, ovi standardi imaju uporište i u međunarodnim ugovorima koji se odnose na zapošljavanje, rad i socijalna pitanja, kao što su relevantne konvencije Međunarodne organizacije rada.

Poglavlje 19. pravnih tekovina Evropske unije – Socijalna politika i zapošljavanje – sadrži osnovne socijalne standarde na koje su se države članice obavezale pristupanjem Uniji. Njihova svrha je da podrže primenu i razvoj evropskog socijalnog modela koji je Evropska komisija 1994. godine defi nisala kao „zajedničke vrednosti koje obuhvataju demokratiju i individualna prava, slobodno kolektivno pregovaranje, tržišnu ekonomiju, jednake mogućnosti za sve i socijalnu zaštitu i solidarnost.“

PRAVNA KLINIKA SS BOFOS

Poglavlje 19: Socijalna politika i zapošljavanje

Page 12: ZAKLJUČENI KOLEKTIVNI UGOVORI - bofos.org.rs · PDF file• Rezultati izbora u Sindikatu NLB banke • Rezultati izbora u Sindikatu Beogradske berze • Rezultati izbora u KSO DDOR

12SS BOFOS

Turska Halk banka dostavila je Agenciji za osiguranje depo-zita ponudu za preu-zimanje domaće Ča-čanske banke. Ide se na prodaju bez ten-dera, direktnim dogo-vorom. U Agenciji za osigura-nje depozita ističu da

je Halk banka dosta-vila konačnu ponudu za kupovinu akcija Čačanske banke, a pregovori sa prodav-cima (Republikom Srbijom, EBRD i IFC) su u završnoj fazi.Izvor: Večernje novosti

Ruska Sberbanka pri-prema prodaju fi lijala u Slovačkoj i Mađarskoj, piše češki dnevni list “Li-dove novini”, pozivajući se na neimenovane izvo-re. Kako prenosi Rojters, Sberbanka je na kraju 2013. godine imala aktive u Slovačkoj vredne dve milijarde evra, a u Mađar-skoj aktive od 1,6 milijardi evra, zbog čega je svrsta-

na medju manje igrače na tom tržištu.Za preuzimanje slovačke fi lijale Sberbanke su, pre-ma pisanju češkog lista, zainteresovane slovač-ko-češka investiciona gru-pa Penta, zatim italijanska banka Unikredit i mađar-ska banka OTP banka, dok poslovanje Sberban-ke u Češkoj nije na proda-ju. Izvor: Tanjug

Ruska Sberbanka pri- na medju manje igrače na

VEST: Sberbank ide iz Mađarske i Slovačke

SAMOSTALNI SINDIKAT ZAPOSLENIH U BANKAMA, OSIGURAVAJUĆIM DRUŠTVIMA I DRUGIM FINANSIJSKIM ORGANIZACIJAMA SRBIJE; SS BOFOS; Trg Nikole Pašića 5/III, 11000 Beograd, Srbija; Telefon: +381 (0) 11 33 35 192; +381 (0) 21 38 25 006; Međunarodno odeljenje +381 (0) 11 33 35 180; Fax: +381 (0) 11 33 35 193; www.bofos.org.rs, e-mail: [email protected]; Bofos info- uređuje Uređivački kolegijum

Narodna banka Srbije pokrenuće više inicija-tiva za jačanje supervi-zorskog i regulatornog okvira i unapređenje okvira za rešavanje pi-tanja problematičnih ba-naka.Inicijativa NBS odnosi-će se i na rešavanje pitanja visokog nivoa

problematičnih kredita u sistemu. NBS navodi da će se značajan deo pro-grama odnositi na inici-jativu sprovođenja “po-sebnih dijagnostičkih ispitivanja banaka” koje posluju u Srbiji u sarad-nji s Međunarodnim mo-netarnim fondom.Izvor: Tanjug

VEST: Dogovor - Čačanska banka ipak ide Turcima

Narodna banka Srbije problematičnih kredita u

VEST: NBS - Sa MMF-om do rešenja za banke

Page 13: ZAKLJUČENI KOLEKTIVNI UGOVORI - bofos.org.rs · PDF file• Rezultati izbora u Sindikatu NLB banke • Rezultati izbora u Sindikatu Beogradske berze • Rezultati izbora u KSO DDOR

13SS BOFOS

Drage koleginice, čestitamo Vam Međunarodni

dan žena

Mart