Click here to load reader

GioiThieu_EndNote - CTU

  • View
    481

  • Download
    9

Embed Size (px)

DESCRIPTION

This is my Powerpoint presentation of Endnote, as of November 2010, deliver to some of my colleagues at Cantho University staff

Text of GioiThieu_EndNote - CTU

http://www.endnote.com

C Bn v EndNotePhn mm ny lm c g? N hot ng nh th no? C phi dnh cho bn khng?

V-Tng Anh ([email protected]) I HC CN TH Thng 11, nm 2010

Gii thiu chung

Nhm phn mm qun l ti liu tham kho (Reference Management Software):ProCite http://www.procite.com/ Reference Manager http://www.refman.com/ Refworks http://www.refworks.com/ Papyrus Cc c s d liu BibTex, Agricola, Agris, v.v

Gii thiu EndNote

3 chc nng chnh:

Cng c tm trc tuyn Th vin ti liu tham kho ca ring bn To ra danh mc ti liu tham kho, tha theo yu cu ca hn 3500 tp ch chuyn ngnh quc t (trong Microsoft Word: cite while you write, hay CWYW)

Phin bn mi nht EndNote X4 (14) tng thch tt vi Unicode (=ting Vit mt cch hon ho)

Th vin EndNote

Bn t to ra th vin ring cho mnh, theo di s pht trin ca n theo thi gian bn hc tp, nghin cu khoa hc C th chia thnh nhiu th vin, trong mi th vin cha 1 b su tp theo ch ring Cc ti liu cha trong th vin ny c th cha km cc t kha, ghi ch, tm tt, v ngay c file ti liu Phn bit 37 loi ti liu tham kho: Journal Article, Book, Newspaper Article, v.v

Th vin EndNote

Bn ch cn nhp ti liu tham kho vo EndNote 1 ln thi, xong s dng (v ti s dng) sut qung i cn li (m tin chc bn s cn phi vit nhiu ti liu) ca bn. Ngha l: C th chn ti liu tham kho vo bt k bi vit no, theo bt k hnh thc trnh by no Dng n qun l, tm, sp xp v lu tr kho ti liu tham kho ca bn

Th vin EndNote u i ca bn: vng i hy m ca

M phn mm EndNote t tn cho th vin EndNote ca bn Lu th vin EndNote ny vo a (hay thm ch USB memory)! Bn sn sng ri

Th vin EndNote u i ca bn: vng i hy m ca

Nhp ti liu tham kho vo th vin

c ti liu tham kho trc Quyt nh loi ti liu (38 pre-defined reference types) Nhp thng tin vo trng thch hp (ty theo loi ti liu) Trong trng hp ti liu ny c ly t nh xut bn (web), c th nhp thng tin trc tip (lun min ph) t nh xut bn (m bo thng tin lun lun ng 100%) Trong trng hp ly t trang Scholar ca Google (http://scholar.google.com), cn chnh preference trong mc ty chn ca Google (ch ln u tin cho my vi tnh thi), sau s c ty chn cho nhp t Google. Lu : thng tin ny lun gn ng ch khng ng 100% nh thng tin t nh xut bn (DEMO!)

Nhp ti liu tham kho vo th vin

Thm t kha hay ghi ch (ty ) Nu ti liu l file, chn file vo th vin ( khi tht lc sau ny) Sau ny khi tip tc c k li ti liu trong qu trnh nghin cu, c th ghi ch thm cho tng ti liu cc phn cn ch trng n, khi mt cng tm trong ti liu gc sau ny

To ra danh mc ti liu tham kho trong Word

Li ch khi dng EndNote Tit kim rt nhiu thi gian cho cng vic vt vnh, chi ly, phi chuyn mn nhng c th mt rt nhiu thi gian vo pht th 90 vn rt bn rn cho nhiu vic khc ny (e.g. sp bo v lun n) m bo lun lun c danh mc ti liu tham kho chnh xc, t cc yu cu kht khe nht ca bt k NXB no (ng nhin l nu bn nhp liu ng) C hn 3.000 styles (yu cu format ca NXB) bn chn

To ra danh mc ti liu tham kho trong Word

M c 2 phn mm Word v EndNote khi bn nh ti liu khoa hc Cite while you write (CWYW) chn mt trch dn (ti liu tham kho) trong Endnote, t sng ti liu trong EndNote, sau click insert citation trong WordNt Format Bibliography s cho php bn thay i hnh thc trnh by (format) danh mc ti liu tham kho theo yu cu ca cc nh xut bn ngay trong Word

Thanh cng c ca Endnote trong phn mm Microsoft Word. Ch nt c chn mang tn Insert Selected Citation(s) (chn (cc) ti liu trch dn ang c chn). Trong ch va m Word, va m Endnote, sau khi chn 1 hay hn cc ti liu trch dn, bn c th t con tr ngay v tr mun chn Trch dn vo, v nhn nt ny

To ra danh mc ti liu tham kho trong Word

Nu dng tn tc gi trong cu, dng tnh nng edit citation - exclude (hay include, bn c th thm cc t ghi ch ring ca mnh, ngay c bng ting Vit) iu k diu xut hin: danh mc ti liu tham kho xut hin cui ti liu bn ang nh m bn c th di sang v tr khc nu mun i hnh thc trnh by (style), click format bibliography v chn loi style bn cn DEMO!

Mt s mo vt khc

Lun thay i thng tin v ti liu tham kho trong EndNote, ch khng phi Word Dng t kha rt c li khi tm ti liu tham kho Ch cc t vit hoa khi nhp ti liu tham kho, EndNote s khng sa li ny Bn cng c th t to ra style ring cho mnh nu mun (CTU cha c style ring, d c quy nh ring cho mnh. y l vic (ai ?) cn lm cho CTU

Mt s mo vt khc

Nu bn thng xuyn nh bo co trn nhiu my vi tnh khc nhau: to 1 th mc ring trn th nh USB ca ring bn Lu (tt c cc) th vin EndNote trong th mc ny vi nhng bi vit c lin quan trong cng th mc (gm 1 file ui .enl v 1 th mc c tn ging file) Lun mang theo v nh bo co trn th nh USB ny Th vin trng hay my cng cng khc c kt ni Internet: dng th USB. C th cp nht thm t bn ngoi (nh/c quan) Khi nh (gi s khng c Internet): copy ni dung th mc trn th nh USB (c cp nht mi hn) vo my vi tnh nh

Mt s mo vt khc

Lu thng tin tham kho t bo ch online (v d nh Ti Tr, Thanh Nin, Lao ng, v.v)

Cn dng trnh duyt web Firefox do trnh ny c mt Add-on (Citation) cho php nhp (import) thng tin trang web vo Endnote Tt hn na, bn cn 1 phn mm cho php to file PDF t trang web (v d nh Adobe Acrobat, full version, hay PDF995). Khi ng bi trn tp ch chuyn ngnh, tc gi phi c kh nng xut trnh bt k ti liu tham kho no cho NXB khi h cn, v do trang web khng phi l trang tnh, lun hin din trn internet. Do , bn cn lu cc thng tin tham kho ring ny vo my ca bn!

Ghi ch phn preview hnh thc trnh by Ti liu tham kho theo yu cu (style) ca trng i hc SLU Uppsala, so snh vi Tp ch quc t Teacher Education

Thn cho

Thc mc? Lm th? Lm tht!