of 17 /17

Click here to load reader

Presentation ctu

Embed Size (px)

Text of Presentation ctu

 1. 1. PENGHAYATAN TAMADUN ISLAM DALAM MASYARAKAT MALAYSIA KINI EZZA EZRINA BINTI BAHARIN (2014119745) NOOR ASSMA AFIEZA BINTI ANUAR (2014553747) KUMPULAN 4
 2. 2. KANDUNGAN PENDIDIKAN KESIMPULAN SOSIAL POLITIK EKONOMI PERUNDANGAN KESENIAN PENGENALAN
 3. 3. PENGENALAN Dalam Islam, nilai agama bertunjangkan kepada tauhid dan bersendikan akidah. Bagi penganut agama Islam, nilai yang mereka pegang berpandukan kepada ajaran dan panduan al-Quran dan sunnah. Nilai agama Islam berperanan dalam sejarah dan membentuk masyarakat Malaysia hingga hari ini. Pemimpin Islam yang memperjuangkan kemerdekaan berpendirian tegas untuk memaktubkan dalam Perlembagaan yang dicadangkan supaya Islam menjadi agama rasmi negara.
 4. 4. pendidikan KELAHIRAN NASKAH- NASKAH MELAYU KEWUJUDAN INSTITUSI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM KECENDERUNGAN SULTAN MENGUASAI PENDIDIKAN ISLAM KEMUNCULAN GOLONGAN INTELEKTUAL
 5. 5. KESENIAN MAKAM DAN BATU NISAN
 6. 6. kesenian PERKEMBANGAN KALIGRAFI (TULISAN KHAT)
 7. 7. keseniaan PEMBINAAN MASJID
 8. 8. PERUNDANGAN MAHKAMAH RENDAH SYARIAH MAHKAMAH TINGGI SYARIAH MAHKAMAH RAYUAN SYARIAH
 9. 9. Perlembagaan Persekutuan, Bahagian 1, Perkara 3 ( Perkara 3(1) ) Agama Islam adalah agama rasmi persekutuan
 10. 10. Yang Di-pertuan Agong hendaklah menjadi Ketua Agama Islam dalam Wilayah-wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Labuan dan Putrajaya ( perkara 3(5) )
 11. 11. Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri mempunyai kuasa untuk menyelenggara dan menubuhkan kemudahan dan institut
 12. 12. EKONOMI Ekonomi Islam ialah suatu kumpulan dasar umum ekonomi yang sering diceduk daripada al-Quran dan Sunnah Nabi. Segala urusan yang berunsur gharar dan qimar cuba dielakkan dan dibanteras daripada menjadi amalan harian masyarakat melayu. Pengembangan ekonomi berjalan mengikut asas-asas yang syari dan halal.
 13. 13. POLITIK Penglibatan Islam didalam politik di Malaysia dapat dibahagikan kepada beberapa era: Zaman pasca, kemerdekaan, era pasca revolusi Iran dan era moden (Kamarulnizam: 2003). kebangkitan Islam yang benar-benar memberikan impak kepada pentas politik Malaysia hanya terjadi pasca revolusi Islam Iran pada awal tahun 70an, dimana timbul pelbagai gerakan Islam bukan sahaja parti politik, tetapi juga gerakan-gerakan dakwah seperti Al-Arqam dan Abim. Pasca peristiwa 11 september 2003 . Arus kebangkitan Islam yang terjadi adalah lantaran dari kesedaran umat Islam secara global tentang betapa perlunya kembali kepada pemikiran politik Islam dan kesedaran bahawa Islam dan politik tidak dapat dipisahkan samasekali didalam kehidupan.
 14. 14. politik Yang di- Pertuan Agong dan Sultan menjadi ketua agama bagi negeri- negeri di Malaysia.
 15. 15. SOSIAL CARA BERPAKAIAN JENIS PAKAIAN BAHASA DAN PENGUCAPAN TINGKAH LAKU
 16. 16. KESIMPULAN Kedatangan islam di Malaysia telah banyak mencorakkan bukan sahaja kehidupan umat islam di Malaysia, tetapi juga rakyat bukan islam di Malaysia. Hanya dengan mengimbau perkembangan tamadun di Malaysia dan peranan agama islam di Malaysia itu sendiri dapat membantu seseorang muslim untuk mengenali identiti dirinya dengan lebih baik, dari aspek keagamaan dan kenegaraan. Dengan petenjuk dari agama islam, Malaysia mampu membangun dengan pesat dan harmoni. Rakyatnya pula bertolak ansur dan sentiasa mengamalkan nilai muafakat dan saling hotmat- menghormati hak orang lain.
 17. 17. MASALAH SOSIAL