Report CTU

 • View
  104

 • Download
  3

Embed Size (px)

DESCRIPTION

ctu

Text of Report CTU

 • 1

  1.0 Definisi Demokrasi

  Demokrasi asal daripada perkataan Yunani iaitu demokratia: Demos rakyat; Kratia

  pemerintah. Oleh itu demokrasi pemerintahan oleh rakyat , selain itu demokrasi ialah suatu

  bentuk kerajaan di mana kuasa menggubal undang-undang dan struktur kerajaan adalah

  ditentukan oleh rakyat. Dalam sistem demokrasi, undang-undang digubal sama ada oleh rakyat

  atau wakil yang dipilih oleh rakyat. Sebuah negara atau kerajaan yang mengamalkan sistem

  demokrasi adalah dipanggil negara atau kerajaaan yang demokratik.

  2.0 Ciri-Ciri Demokrasi Berparlimen

  a) Perlembagaan

  Merupakan undang-undang tertinggi yang menjadi asas kepada pembentukan sesebuah negara.

  Perlembagaan rasmi dan di dalamnya terkandung segala peraturan dan prinsip sebagai panduan

  kepada kerajaan untuk melaksanakan kuasanya dan mentadbir negara. Pemerintahan Malaysia

  bercirikan demokrasi berparlimen dan raja berpelembagaan secara langsung menjadikan

  perlembagaan sebagai undang-undang tertinggi yang menjadi asas kepada pembentukan

  sesebuah kerajaan.

  Perlembagaan dijadikan dokumen rasmi dan di dalamnya terkandung segala peraturan

  dan prinsip sebagai panduan kerajaan untuk melaksanakan kuasanya dan mentadbir negara.Parti

  politik yang memerintah akan mengetahui hala tuju pentadbiran negara dan hal ini menjamin

  kerajaan menunaikan tanggungjawab kepada rakyat melalui peruntukan yang terkandung di

  dalamnya.

  Perlembagaan Malaysia yang diperkenalkan pada 16 September 1963 mengandungi 183

  perkara. Perlembagaan ini mengandungi pelbagai peruntukan seperti Senarai Kerajaan

  Persekutuan dan Kerajaan Negeri, Institusi Yang di-Pertuan Agong, Parlimen, Jemaah Menteri

  dan Badan Kehakiman. Memandangkan Malaysia merupakan sebuah negara persekutuan,

  Perlembagaan Malaysia telah membuat pembahagian kuasa antara Kerajaan Persekutuan dengan

  Kerajaan Negeri. Negeri-negeri yang bergabung dalam persekutuan Malaysia diberikan hak,

  kuasa dan tanggungjawab seperti yang diperuntukkan dalam Perlembagaan Negeri.

 • 2

  b) Raja Berperlembagaan

  Raja Berperlembagaan bermaksud sistem pemerintahan beraja mengikut pembentukan

  dalam perlembagaan malaysia. YDPA bertindak berdasarkan Perlembagan Malaysia. Dalam

  pemerintahan Malaysia ialah institusi Raja Berperlembagaan yang bermaksud sistem

  pemerintahan beraja mengikut peruntukan dalam Perlembagaan Malaysia.

  Yang di-Pertuan Agong bertindak berdasarkan Perlembagaan Malaysia dan nasihat

  Perdana Menteri. Semasa menjalankan tugasnya, baginda tidak boleh bertindak sendirian

  kecuali dalam perkara tertentu Yang memerlukan budi bicara baginda untuk membuat keputusan.

  Yang di-Pertuan Agong dipilih daripada kalangan sembilan orang Raja Melayu daripada

  sembilan buah Negeri Melayu secara bergilirgilir.

  Pemilihan Yang di-Pertuan Agong dibuat mengikut peruntukan dalam Perlembagaan

  Malaysia.Yang di- Pertuan Agong Jawatan Yang di-Pertuan Agong diwujudkan sejak tahun

  1957. Tonggak negara dan Ketua Utama Negara.Merupakan simbol keutuhan dan perpaduan

  rakyat di negara ini. Sistem ini malah membantu memantapkan kewibawaan institusi beraja di

  negara kita di samping memberikan keseimbangan kepada raja yang menaungi rakyat serta

  rakyat yang dinaungi oleh raja.

 • 3

  c) Parlimen

  Pemerintahan Malaysia yang bercirikan demokrasi berperlimen dan raja berpelembagaan yang

  unik kerana Parlimen Malaysia terdiri daripada tiga komponen:-

  i. Yang Di-Pertuan Agong

  ii. Dewan Negara

  iii. Dewan Rakyat

  Setiap negara mempunyai kaedah dan sistem pemerintahan yang tersendiri. Terdapat

  berbagai nama yang diberikan untuk menggambarkan bentuk pemerintahan sesebuah negara

  seperti demokrasi, sosialis, monarki dan lain-lain. Dalam sistem berkenaan, terdapat jenis

  pemerintahan yang membenarkan penglibatan rakyat dalam mengurus dan mengemudi

  pemerintahan negara.

  Selain itu juga terdapat pemerintahan yang tidak memberi ruang kepada rakyat untuk

  terlibat dalam urusan pemerintahan negara. Sistem pemerintahan demokrasi amat bermakna bagi

  sesebuah negara yang mendaulatkan kebebasan rakyat. Ianya menggambarkan suatu sistem yang

  memberi keutamaan kepada suara dan kehendak majoriti rakyat. Istilah popular demokrasi

  kerajaan rakyat, dari rakyat untuk rakyat.

  Unsur penting dalam demokrasi ialah pemerintahan rakyat. Dalam sistem demokrasi yang

  berkuasa ialah rakyat. Demokrasi mempunyai makna yang bertentangan dengan autokrasi.

 • 4

  Dalam autokrasi, rakyat tidak boleh bersuara dan tidak dibenarkan terlibat dalam urusan

  pemerintahan negara.

  Parlimen adalah badan perundangan bagi kerajaan persekutuan, dan ia membuat undang-

  undang yang boleh dikuatkuasakan di seluruh negara.

  Parlimen meluluskan undang-undang persekutuan, membuat pindaan kepada undang-

  undang persekutuan yang ada, memeriksa dasar-dasar kerajaan, meluluskan perbelanjaan

  kerajaan dan meluluskan hasil-hasil cukai yang baru.

  d) Pilihan Raya

  Pilihan raya ialah proses memilih wakil rakyat unuk memerintah samada pada peringkat negeri

  mahupun persekutuan . Pemilihan ini dilakukan secara sulit dengan menggunakan prosedur yang

  telus dan teratur.

  Pemerintahan Malaysia memaparkan amalan demokrasi berparlimen dan raja

  berpelembagaan telah menjadikan pilihan raya sebagai proses memilih wakil rakyat untuk

  memerintah sama ada pada peringkat negeri atau persekutuan. Ini merupakan ciri penting sistem

  demokrasi berpalimen di Malaysia.

  Pemilihan ini dilakukan secara sulit dengan menggunakan prosedur yang telus dan

  teratur. Pengiraan undi dibuat secara terbuka dan keputusannya direkodkan. Calon yang

  mendapat undi terbanyak dikira menang yang dikenali dengan sistem majoriti mudah. Pilihan

  raya di Malaysia dijalankan oleh Suruhanjaya Pilihan Raya (SPR) yang ditubuhkan untuk

 • 5

  menjamin pilihan raya yang adil dan bebas tanpa tekanan parti pemerintah atau pembangkang.

  Keanggotaannya dilantik oleh Yang di-Pertuan Agong selepas berunding dengan Majlis Raja-

  Raja Melayu.

  Fungsi utama SPR adalah menentukan sempadan bahagian-bahagian pilihan raya,

  menjalankan pendaftaran pemilih dan mengendalikan pilihan raya sama ada pilihan raya umum

  atau pilihan raya kecil. Pilihan raya umum diadakan untuk memilih ahli Dewan Rakyat dan ahli

  Dewan Undangan Negeri secara serentak di seluruh Semenanjung Malaysia. Di Sarawak dan

  Sabah pula pilihan raya umum bagi Dewan Rakyat dan Dewan Undangan Negeri diadakan

  secara berasingan. Pilihan raya kecil diadakan apabila berlaku kekosongan kerusi di mana-mana

  kawasan Parlimen atau Dewan Undangan Negeri. Kekosongan itu berlaku mungkin disebabkan

  hal-hal tertentu seperti kematian, peletakan jawatan dan perlucutan jawatan. Pilihan raya kecil

  mesti diadakan dalam tempoh 60 hari bagi Semenanjung Malaysia dan 90 hari bagi Sarawak dan

  Sabah selepas kekosongan itu.

  Warganegara Malaysia bebas memilih dan menganggotai mana-mana parti politik yang

  mereka gemari dan boleh menjadi calon dan bebas untuk bertanding dalam pilihan raya.

  Seseorang yang ingin menjadi calon dalam pilihan raya mestilah warganegara Malaysia, berumur

  21 tahun, bermastautin di Malaysia, sempurna akal, bukan orang yang muflis, tidak memegang

  jawatan dalam perkhidmatan awam dan tidak disabitkan dengan sesuatu kesalahan oleh

  mahkamah. Seseorang warganegara akan hilang kelayakannya sebagai ahli Parlimen atau ahli

  Dewan Undangan Negeri jika dihukum penjara tidak kurang daripada 12 bulan atau didenda

  tidak kurang daripada RM2000 dan belum mendapat pengampunan.

  Badan Kehakiman mempunyai kuasa mendengar serta menentukan perkara sivil dan

  jenayah. Perkara sivil berkaitan dengan saman biasanya memerlukan afidavit. Perkara jenayah

  pula melibatkan kanun keseksaan. Badan Kehakiman boleh menentukan kesahihan undang-

  undang yang dibuat oleh badan perundangan dan pihak badan pelaksana. Badan kehakiman juga

  berkuasa mentafsir Perlembagaan Persekutuan dan Perlembagaan Negeri.

  Sistem mahkamah telah diwujudkan oleh Perlembagaan Malaysia untuk melaksanakan

  tugas kehakiman di negara ini. Mahkamah mempunyai kuasa mentafsirkan perlembagaan negara,

  mentafsirkan undang-undang, mengisytiharkan undang-undang bertulis Kerajaan Persekutuan

 • 6

  atau Kerajaan Negeri dan mempunyai kuasa mengisytiharkan sesuatu tindakan kerajaan tidak sah

  di sisi undang-undang. Mahkamah tidak boleh meminda undang-undang kerana perkara itu

  merupakan kuasa badan perundangan atau Parlimen.

  e) Kuasa Pemerintahan

  Malaysia merupakan sebuah negara demokrasi berparlimen yang mengamalkan konsep

  pengasingan kuasa. Kuasa pemerinahan dibahagikan kepada tiga bahagian iaiu badan

  perundangan ,badan pelaksana dan badan kehakiman.

  Malaysia ialah salah sebuah negara demokrasi berparlimen dan raja berpelembagaan

  yang mengamalkan konsep pengasingan kuasa. Ketiga-tiga badan ini harus dipegang oleh pihak

  yang berasingan untuk mengelakkan pembolotan kuasa.

  Perundangan merujuk pada undang-undang yang digubal oleh badan perundangan yang

  dipertanggungjawabkan oleh perlembagaan. Ianya Fungsi badan perundangan adalah menggubal

  undang-undang bagi menjamin keadilan dan kesejahteraan rakyat. Parlimen ialah badan

  perundangan yang bertanggungjawab menggubal undang-undang di negara kita. Parlimen terdiri

  daripada Yan