Click here to load reader

Report CTU

 • View
  142

 • Download
  4

Embed Size (px)

DESCRIPTION

ctu

Text of Report CTU

 • 1

  1.0 Definisi Demokrasi

  Demokrasi asal daripada perkataan Yunani iaitu demokratia: Demos rakyat; Kratia

  pemerintah. Oleh itu demokrasi pemerintahan oleh rakyat , selain itu demokrasi ialah suatu

  bentuk kerajaan di mana kuasa menggubal undang-undang dan struktur kerajaan adalah

  ditentukan oleh rakyat. Dalam sistem demokrasi, undang-undang digubal sama ada oleh rakyat

  atau wakil yang dipilih oleh rakyat. Sebuah negara atau kerajaan yang mengamalkan sistem

  demokrasi adalah dipanggil negara atau kerajaaan yang demokratik.

  2.0 Ciri-Ciri Demokrasi Berparlimen

  a) Perlembagaan

  Merupakan undang-undang tertinggi yang menjadi asas kepada pembentukan sesebuah negara.

  Perlembagaan rasmi dan di dalamnya terkandung segala peraturan dan prinsip sebagai panduan

  kepada kerajaan untuk melaksanakan kuasanya dan mentadbir negara. Pemerintahan Malaysia

  bercirikan demokrasi berparlimen dan raja berpelembagaan secara langsung menjadikan

  perlembagaan sebagai undang-undang tertinggi yang menjadi asas kepada pembentukan

  sesebuah kerajaan.

  Perlembagaan dijadikan dokumen rasmi dan di dalamnya terkandung segala peraturan

  dan prinsip sebagai panduan kerajaan untuk melaksanakan kuasanya dan mentadbir negara.Parti

  politik yang memerintah akan mengetahui hala tuju pentadbiran negara dan hal ini menjamin

  kerajaan menunaikan tanggungjawab kepada rakyat melalui peruntukan yang terkandung di

  dalamnya.

  Perlembagaan Malaysia yang diperkenalkan pada 16 September 1963 mengandungi 183

  perkara. Perlembagaan ini mengandungi pelbagai peruntukan seperti Senarai Kerajaan

  Persekutuan dan Kerajaan Negeri, Institusi Yang di-Pertuan Agong, Parlimen, Jemaah Menteri

  dan Badan Kehakiman. Memandangkan Malaysia merupakan sebuah negara persekutuan,

  Perlembagaan Malaysia telah membuat pembahagian kuasa antara Kerajaan Persekutuan dengan

  Kerajaan Negeri. Negeri-negeri yang bergabung dalam persekutuan Malaysia diberikan hak,

  kuasa dan tanggungjawab seperti yang diperuntukkan dalam Perlembagaan Negeri.

 • 2

  b) Raja Berperlembagaan

  Raja Berperlembagaan bermaksud sistem pemerintahan beraja mengikut pembentukan

  dalam perlembagaan malaysia. YDPA bertindak berdasarkan Perlembagan Malaysia. Dalam

  pemerintahan Malaysia ialah institusi Raja Berperlembagaan yang bermaksud sistem

  pemerintahan beraja mengikut peruntukan dalam Perlembagaan Malaysia.

  Yang di-Pertuan Agong bertindak berdasarkan Perlembagaan Malaysia dan nasihat

  Perdana Menteri. Semasa menjalankan tugasnya, baginda tidak boleh bertindak sendirian

  kecuali dalam perkara tertentu Yang memerlukan budi bicara baginda untuk membuat keputusan.

  Yang di-Pertuan Agong dipilih daripada kalangan sembilan orang Raja Melayu daripada

  sembilan buah Negeri Melayu secara bergilirgilir.

  Pemilihan Yang di-Pertuan Agong dibuat mengikut peruntukan dalam Perlembagaan

  Malaysia.Yang di- Pertuan Agong Jawatan Yang di-Pertuan Agong diwujudkan sejak tahun

  1957. Tonggak negara dan Ketua Utama Negara.Merupakan simbol keutuhan dan perpaduan

  rakyat di negara ini. Sistem ini malah membantu memantapkan kewibawaan institusi beraja di

  negara kita di samping memberikan keseimbangan kepada raja yang menaungi rakyat serta

  rakyat yang dinaungi oleh raja.

 • 3

  c) Parlimen

  Pemerintahan Malaysia yang bercirikan demokrasi berperlimen dan raja berpelembagaan yang

  unik kerana Parlimen Malaysia terdiri daripada tiga komponen:-

  i. Yang Di-Pertuan Agong

  ii. Dewan Negara

  iii. Dewan Rakyat

  Setiap negara mempunyai kaedah dan sistem pemerintahan yang tersendiri. Terdapat

  berbagai nama yang diberikan untuk menggambarkan bentuk pemerintahan sesebuah negara

  seperti demokrasi, sosialis, monarki dan lain-lain. Dalam sistem berkenaan, terdapat jenis

  pemerintahan yang membenarkan penglibatan rakyat dalam mengurus dan mengemudi

  pemerintahan negara.

  Selain itu juga terdapat pemerintahan yang tidak memberi ruang kepada rakyat untuk

  terlibat dalam urusan pemerintahan negara. Sistem pemerintahan demokrasi amat bermakna bagi

  sesebuah negara yang mendaulatkan kebebasan rakyat. Ianya menggambarkan suatu sistem yang

  memberi keutamaan kepada suara dan kehendak majoriti rakyat. Istilah popular demokrasi

  kerajaan rakyat, dari rakyat untuk rakyat.

  Unsur penting dalam demokrasi ialah pemerintahan rakyat. Dalam sistem demokrasi yang

  berkuasa ialah rakyat. Demokrasi mempunyai makna yang bertentangan dengan autokrasi.

 • 4

  Dalam autokrasi, rakyat tidak boleh bersuara dan tidak dibenarkan terlibat dalam urusan

  pemerintahan negara.

  Parlimen adalah badan perundangan bagi kerajaan persekutuan, dan ia membuat undang-

  undang yang boleh dikuatkuasakan di seluruh negara.

  Parlimen meluluskan undang-undang persekutuan, membuat pindaan kepada undang-

  undang persekutuan yang ada, memeriksa dasar-dasar kerajaan, meluluskan perbelanjaan

  kerajaan dan meluluskan hasil-hasil cukai yang baru.

  d) Pilihan Raya

  Pilihan raya ialah proses memilih wakil rakyat unuk memerintah samada pada peringkat negeri

  mahupun persekutuan . Pemilihan ini dilakukan secara sulit dengan menggunakan prosedur yang

  telus dan teratur.

  Pemerintahan Malaysia memaparkan amalan demokrasi berparlimen dan raja

  berpelembagaan telah menjadikan pilihan raya sebagai proses memilih wakil rakyat untuk

  memerintah sama ada pada peringkat negeri atau persekutuan. Ini merupakan ciri penting sistem

  demokrasi berpalimen di Malaysia.

  Pemilihan ini dilakukan secara sulit dengan menggunakan prosedur yang telus dan

  teratur. Pengiraan undi dibuat secara terbuka dan keputusannya direkodkan. Calon yang

  mendapat undi terbanyak dikira menang yang dikenali dengan sistem majoriti mudah. Pilihan

  raya di Malaysia dijalankan oleh Suruhanjaya Pilihan Raya (SPR) yang ditubuhkan untuk

 • 5

  menjamin pilihan raya yang adil dan bebas tanpa tekanan parti pemerintah atau pembangkang.

  Keanggotaannya dilantik oleh Yang di-Pertuan Agong selepas berunding dengan Majlis Raja-

  Raja Melayu.

  Fungsi utama SPR adalah menentukan sempadan bahagian-bahagian pilihan raya,

  menjalankan pendaftaran pemilih dan mengendalikan pilihan raya sama ada pilihan raya umum

  atau pilihan raya kecil. Pilihan raya umum diadakan untuk memilih ahli Dewan Rakyat dan ahli

  Dewan Undangan Negeri secara serentak di seluruh Semenanjung Malaysia. Di Sarawak dan

  Sabah pula pilihan raya umum bagi Dewan Rakyat dan Dewan Undangan Negeri diadakan

  secara berasingan. Pilihan raya kecil diadakan apabila berlaku kekosongan kerusi di mana-mana

  kawasan Parlimen atau Dewan Undangan Negeri. Kekosongan itu berlaku mungkin disebabkan

  hal-hal tertentu seperti kematian, peletakan jawatan dan perlucutan jawatan. Pilihan raya kecil

  mesti diadakan dalam tempoh 60 hari bagi Semenanjung Malaysia dan 90 hari bagi Sarawak dan

  Sabah selepas kekosongan itu.

  Warganegara Malaysia bebas memilih dan menganggotai mana-mana parti politik yang

  mereka gemari dan boleh menjadi calon dan bebas untuk bertanding dalam pilihan raya.

  Seseorang yang ingin menjadi calon dalam pilihan raya mestilah warganegara Malaysia, berumur

  21 tahun, bermastautin di Malaysia, sempurna akal, bukan orang yang muflis, tidak memegang

  jawatan dalam perkhidmatan awam dan tidak disabitkan dengan sesuatu kesalahan oleh

  mahkamah. Seseorang warganegara akan hilang kelayakannya sebagai ahli Parlimen atau ahli

  Dewan Undangan Negeri jika dihukum penjara tidak kurang daripada 12 bulan atau didenda

  tidak kurang daripada RM2000 dan belum mendapat pengampunan.

  Badan Kehakiman mempunyai kuasa mendengar serta menentukan perkara sivil dan

  jenayah. Perkara sivil berkaitan dengan saman biasanya memerlukan afidavit. Perkara jenayah

  pula melibatkan kanun keseksaan. Badan Kehakiman boleh menentukan kesahihan undang-

  undang yang dibuat oleh badan perundangan dan pihak badan pelaksana. Badan kehakiman juga

  berkuasa mentafsir Perlembagaan Persekutuan dan Perlembagaan Negeri.

  Sistem mahkamah telah diwujudkan oleh Perlembagaan Malaysia untuk melaksanakan

  tugas kehakiman di negara ini. Mahkamah mempunyai kuasa mentafsirkan perlembagaan negara,

  mentafsirkan undang-undang, mengisytiharkan undang-undang bertulis Kerajaan Persekutuan

 • 6

  atau Kerajaan Negeri dan mempunyai kuasa mengisytiharkan sesuatu tindakan kerajaan tidak sah

  di sisi undang-undang. Mahkamah tidak boleh meminda undang-undang kerana perkara itu

  merupakan kuasa badan perundangan atau Parlimen.

  e) Kuasa Pemerintahan

  Malaysia merupakan sebuah negara demokrasi berparlimen yang mengamalkan konsep

  pengasingan kuasa. Kuasa pemerinahan dibahagikan kepada tiga bahagian iaiu badan

  perundangan ,badan pelaksana dan badan kehakiman.

  Malaysia ialah salah sebuah negara demokrasi berparlimen dan raja berpelembagaan

  yang mengamalkan konsep pengasingan kuasa. Ketiga-tiga badan ini harus dipegang oleh pihak

  yang berasingan untuk mengelakkan pembolotan kuasa.

  Perundangan merujuk pada undang-undang yang digubal oleh badan perundangan yang

  dipertanggungjawabkan oleh perlembagaan. Ianya Fungsi badan perundangan adalah menggubal

  undang-undang bagi menjamin keadilan dan kesejahteraan rakyat. Parlimen ialah badan

  perundangan yang bertanggungjawab menggubal undang-undang di negara kita. Parlimen terdiri

  daripada Yang di-Pertuan Agong, Dewan Negara dan Dewan Rakyat. Dewan Negara atau Senat

  merupakan dewan tertinggi dalam sistem pemerintahan negara. Dewan Negara mengandungi 69

  orang ahli. Ahli Dewan Negara yang digelar Senator i mewakili setiap negeri dan mereka

  dilantik tanpa melalui pertandingan dalam pilihan raya.

 • 7

  Dewan Negara ahlinya terdiri daripada individu yang telah memberikan sumbangan

  cemerlang dalam perkhidmatan awam, bidang profesional, atau bidang tertentu seperti

  perniagaan, perusahaan, pertanian, kesenian dan kebajikan, atau yang mewakili sesuatu

  kumpulan minoriti seperti Orang Asli. Keahlian Dewan Negara dilantik oleh Yang di-Pertuan

  Agong.

  Dewan Rakyat merupakan dewan terpenting kerana ahlinya dipilih oleh rakyat dalam

  pilihan raya umum. Dewan Rakyat mengandungi 219 orang ahli yang mewakili semua kawasan

  pilihan raya di seluruh negara. Tempoh jawatan bagi anggota ahli Dewan Rakyat ialah lima

  tahun. Tugas utama Dewan Rakyat adalah menggubal dan meluluskan undang-undang pada

  peringkat Dewan Rakyat.

  Badan pelaksanaan merupakan Jemaah Menteri atau Kabinet. Kabinet merupakan

  pembuat dasar tertinggi negara. TugasJemaah Menteri atau Kabinet adalah menggubal dasar-

  dasar kerajaan dalam semua perkara. Perdana Menteri merupakan Ketua Jemaah Menteri.

  Biasanya, Perdana Menteri atau Timbalan Perdana Menteri juga mengetuai sesebuah atau

  beberapa kementerian.

  Setiap kementerian bertanggungjawab menggubal dasar-dasar kerajaan, merancang serta

  menyelaras program pembangunan ekonomi dan sosial di negara kita. Setiap kementerian

  diketuai oleh seorang Menteri dan dibantu oleh Timbalan Menteri, Setiausaha Parlimen dan

  Setiausaha Politik.

  f) Parti parti politik

  Parti politik merujuk kepada sekumpulan orang yang mempunyai ideologi politik untuk

  mencapai malamat bersama. Parti-parti politik ini berjuang untuk mendapatkan kuasa

  pemerintahan. Secara umumnya parti politik merujuk kepada sekuimpulan orang yang

  mempunyai ideologi politik untuk mencapai matlamat bersama.

 • 8

  Parti-parti politik ini berjuang untuk mendapatkan kuasa. Ahli-ahlinya membayar yuran

  keahlian dan selalunya memberikan kesetiaan dan komitmen terhadap perjuangan parti. Selain

  ideologi politik, sikap perkauman juga menjadi asas pembentukan dan penyatuan ahli-ahli

  parti.Contohnya Parti Pertubuhan Kebangsaan Melayu Bersatu (UMNO), Parti Cina Se-Tanah

  Melayu (MCA)dan Parti Islam Semalaysia (PAS) di negara kita. Parti-parti ini ditubuhkan

  dengan matlamat untuk menyatukan dan memelihara kepentingan kaum masing-masing.

 • 9

  3.0 Hak Kebebasan Rakyat Malaysia

  Perkara 10 Perlembagaan Persekutuan memberikan hak dan kebebasan kepada rakyat jelata

  Malaysia untuk bercakap dan bersuara, berhimpun secara aman dan tanpa senjata, serta

  membentuk persatuan. Ini membuktikan bahawa Malaysia adalah sebuah negara yang

  demokratik---bukannya penindas rakyat ataupun penyekat kepada hak-hak dan kebebasan

  mereka.

  Bagaimanapun, seluruh hak dan kekebasan ini pastinya mempunyai had dan sekatan yang

  berpaksikan kepada soal ketenteraman awam dan keselamatan nasional. Had dan batasan ini

  diwujudkan selaras dengan sensitiviti, persekitaran serta komposisi rakyat Malaysia yang

  berbilang latarbelakang. Matlamatnya adalah untuk mengelakkan pertembungan, perbalahan,

  pertelingkahan dan konflik di kalangan rakyat di negara yang majmuk. Had dan batasan

  kebebasan ini juga selaras dengan beberapa peruntukan di dalam Deklarasi Hak Asasi Manusia

  Sejagat yang diluluskan oleh Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (PBB) pada 10 Disember 1948.

  Contohnya, Perkara 19 Deklarasi Hak Asasi Manusia Sejagat menyatakan, setiap

  individu mempunyai hak kepada kebebasan bersuara dan pendapat. Tetapi, Perkara 29(2)

  deklarasi yang sama pula memaktubkan bahawa dalam melaksanakan seluruh hak dan

  kebebasan, setiap individu adalah tertakluk kepada sekatan-sekatan yang ditentukan oleh

  undang-undang khusus.

  Sekatan-sekatan ini adalah bagi memastikan keperluan-keperluan yang saksama terhadap

  moraliti, ketenteraman awam dan kesejahteraan umum di dalam suatu masyarakat yang

  demokratik. Perkara 29(3) deklarasi berkenaan pula menegaskan bahawa seluruh hak dan

  kebebasan tidak boleh mencanggahi seluruh matlamat dan prinsip PBB.

  Menurut Piagam PBB, antara matlamat dan prinsip PBB adalah pengamalan toleransi dan

  kehidupan bersama secara aman; bersatu memelihara keamanan dan keselamatan antarabangsa;

  menghapuskan seluruh ancaman kepada keamanan; pemansuhan tindakan-tindakan ganas; dan

  bertindak selaras dengan undang-undang antarabangsa untuk meleraikan persengketaan atau

  lain-lain tindakan yang menjejaskan keamanan.

 • 10

  Perkara 30 deklarasi yang sama pula memaktubkan bahawa tiada peruntukan dalam

  Deklarasi yang boleh ditafsirkan sebagai menggambarkan sesebuah negara, kumpulan atau

  individu mempunyai hak untuk melakukan apa-apa kegiatan atau melakukan apa-apa tindakan

  yang bertujuan untuk menghancurkan seluruh hak dan kebebasan yang termaktub dalam

  deklarasi.

  Kesimpulannya, hak dan kebebasan setiap insan manusia, walau di mana mereka berada,

  waimah di Malaysia, adalah terhad dan terbatas. Had dan batasan ini pula bukan disebabkan

  pihak yang mengenakan sekatan adalah tidak demokratrik. Sebaliknya kerana pihak yang

  mengenakan sekatan adalah bertanggungjawab untuk memelihara serta mempertahankan

  ketenteraman awam, keselamatan masyarakat, keselamatan nasional dan kelangsungan negara

  4.0 Sejarah Perlembagaan Malaysia

  Dari perspektif sejarah, Malaysia ialah sebuah negara yang mengamalkan sistem demokrasi

  berparlimen di bawah pentadbiran Raja Berperlembagaan dengan Seri Paduka Baginda Yang di-

  Pertuan Agong sebagai Ketua Negara. Parlimen ialah institusi terunggul dalam sesebuah negara

  yang mengamalkan prinsip-prinsip demokrasi. Parlimen Persekutuan Tanah Melayu terdiri

  daripada Dewan Negara dan Dewan Rakyat dirasmikan buat pertama kalinya pada 11 September

  1959.

  Berikut adalah kronologi peristiwa-peristiwa penting ke arah pembentukan sistem pemerintahan

  demokrasi berparlimen:

  1867

  Majlis Perundangan Negeri-negeri Selat dtubuhkan berikutan perpindahan pentadbiran Negeri-

  negeri Selat (Pulau Pinang , Singapura dan Melaka) dari Syarikat India Timur Inggeris ke

  Pejabat Kolonial. Majlis merupakan institusi pertama di negara yang mengadakan perbahasan

  dan perbincangan seperti ciri-ciri Parlimen moden.

  1896

  Negeri-negeri Melayu iaitu Perak, Selangor, Pahang dan Negeri Sembilan membentuk satu

 • 11

  gabungan Negeri-negeri Melayu Bersekutu. Perkembangan ini merintis jalan ke arah

  pembentukan satu sistem Kerajaan Persekutuan bagi seluruh negara seperti yang ada sekarang.

  Badan Perundangan Pusat masih belum wujud dan setiap negeri bergantung kepada Dewan

  Undangan Negeri masing-masing untuk membuat undang-undang.

  1909

  Majlis Mesyuarat Persekutuan (Federal Council) bagi Negeri-negeri Melayu Bersekutu dibentuk

  dengan pemusatan kuasa perundangan mengikut asas-asas- Parlimen. Majlis ini mempunyai 13

  orang ahli yang dilantik termasuk Raja keempat-empat Negeri Melayu Bersekutu, Residen

  Jeneral British, keempat-empat Residen British serta empat orang ahli tidak rasmi. Penubuhan

  Majlis ini merupakan satu langkah ke arah pemerintahan sistem demokrasi berparlimen.

  1927

  Raja-raja Negeri Melayu Bersekutu berhenti menjadi Ahli Majlis Mesyuarat Persekutuan.

  Tempat Raja-raja digantikan dengan empat orang ahli tidak rasmi. Perubahan terus berlaku

  melibatkan bilangan serta tanggungjawab ahli Majlis. Majlis merupakan satu-satunya badan

  yang dilantik sepenuhnya sehingga meletusnya Perand Dunia Kedua pada Diesember 1941.

  1942

  Pemerintahan Jepun di Tanah Melayu (1942-1945) menyebabkan terhalangnya perkembangan

  perlembagaan tetapi peristiwa itu telah melahirkan kesedaran politik dalam kalangan masyarakat.

  1946

  Sebuah Majlis Penasihat (Advisory Council) dibentuk dan dianggotai oleh 13 oang ahli mewakili

  Neger-negeri Melayu dan dua buat Negeri Selat Melaka dan Pulau Pinang.

  British cuba menyatukan ketiga-tiga sistem pentadbiran (Negeri Melayu Bersekutu, Negeri

  Melayu Tidak Bersekutu , Negeri Selat Pulau Pinang dan Melaka) Melalui rancangan Kesatuan

  Malaya (Malayan Union). Malayan Union ditentang hebat terutama oleh orang-orang Melayu

  yang dipimpin oleh Dato Onn Jaafar, Yang Dipertua UMNO ketika itu, Malayan Union

  ditentang kerana diyakini akan menggugat kedaulatan Raja-raja Melayu.

  1948

  Penentangan terhadap Malayan Union menghasilkan Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu

 • 12

  1948. Melalui perjanjian ini Majlis Penasihat digantukan dengan Majlis Perundangan

  Persekutuan (Federal Legislative Council) dengan jumlah ahli yang dilantik seramai 75 orang (3

  hali ex-officio, 11 orang ahli dari Negeri-negeri Melayu dan Negeri-negeri Selat, 11 orang

  pegawai British dan seramai 50 orang ahli tidak rasmi). Buat pertama kali Majlis Perundangan

  mempunyai kelebihan dua pertiga bilangan suara ahli tidak rasmi

  Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1948 merupakan satu langkah British untuk merangka

  dasar-dasar asas kerajaan berparlimen.

  1951

  Sistem Ahli (Member System) yang menjadi perintis kepada sistem kerajaan berkabinet/ Jemaah

  Menteri seperti yang ada pada hari ini diperkenalkan. Dalam sistem ini ahli-ahli diberikan

  beberapa portfolio di bawah tanggugjawab mereka.

  1952

  Raja-raja Melayu telah mengurniakan sebuah cCokmar kepada Majlis Perundangan Persekutuan.

  Cokmar mempertingkatkan lagi status Majlis kerana Cokmar merupakan satu lambang

  keagungan, kehormatan sinonim dengan kebesaran sistem demokrasi berparlimen.

  1953

  Persuruhjaya Tinggi berhneti mempengerusikan Majlis dan tempat beliau digantikan dengan

  Yang di-Pertua yang dilantik iaitu Dato Sir Mahmud bin Mat.

  1955

  Majlis Perundangan Persekutuan yang ditubuhkan di bawah Perjanjian Persekutuan Tanah

  Melayu 1948 dibubarkan untuk membolehkan Kerajaan mengadakan pilihan raya umum buat

  pertama kalinya bagi memilih ahli-ahli untuk mewakili wakyat di Majlis Perundangan

  Persekutuan. Dalam pilihan raya umum pada Julai 1955 Parti Perikatan, gabungan UMNO,

  MCA dan MIC berjaya memenangi 51 daripada 52 buah kerusi yang telah dipertandingkan.

  YTM Tunku Abdul Rahman Putra dilantik sebagai Ketua Menteri Persekutuan Tanah Melayu

  dan beliau membentuk kKabinet atau Jemaah Menteri Pertama Tanah Melayu. Ahli Majlis

  Perundangan Persekutuan bertambah kepada 98 orang iaitu 52 orang yang dipilih melalui pilihan

  raya umum (menggantikan 50 orang ahli tidak rasmi), 35 oang ahli yang dilantik mewakili

 • 13

  kepentingan kepentingan tertentu, dan 11 orang lagi terdiri daripada Menteri Besar dan wakil-

  wakil negeri. Ini ialah satu tanda kemajuan yang besar dalam perkembangan sistem demokrasi

  berpalimen tanah air.

  1956

  YTM Tunku Abdul Rahma Putra, Ketua Menteri Tanah Melayu mengetuai satu misi ke London

  untuk menuntuk kemerdekaan. Kerajaan British bersetuju seupaya sebuah kerajaan sendiri yang

  bertanggungjawab sepenuhnya dalam hal ehwal dalam negeri dimulakan dengan serta merta.

  1957

  Satu Perlembaganan bagi Tanah Melayu telah digubal oleh badan bebas terdiri daripada pakar

  undang-undang beberapa buah negara Komanwel yang diketuai oleh Lord Reid. Perlembagaan

  diterima sebulat suara oleh Majlis Perundangan Persekutuan. Sistem demokrasi berparlimen

  yang berpandukan model Wetminster adalah yang terbaik bagi negara ini.

  1956

  YTM Tunku Abdul Rahma Putra dilantik sebagai Perdana Menteri yang pertama dengan Jemaah

  Menteri seramai 12 orang.

  Pada 31 Ogos 1957 pengisytiharan kemerdekaan diadakan di Stadium Merdeka.

  Majlis Perundangan Persekutuan menjalankan tanggungjawab sebagai sebuah Dewan Parlimen

  sehingga dibubarkan pada Jun 1959.

  Dengan Tercapainya kemerdekaan, negara buat pertama kali mempunyai lambang tumpuan taat

  setia iaitu Ketua Negara yang bergelar Yang di-Pertuan Agong. Baginda ialah DYMM Tuanku

  Abdul Rahman ibni Al -Marhum Tuanku Muhammad. Mengikut Perlembagaan Persekutuan,

  yang di-Pertuan Agong ialah seorang Raja yang berperlembagaan dan dipilih oleh Majlis Raja-

  Raja.

  1959

  Satu pilihan raya umum diadakan. Berikutn itu sistem Parlimen dua Dewan yang mengandungai

  institusi Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong, Dewan Negara dan Dewan Rakyat

  dibentuk.

 • 14

  Mesyuarat Pertama, Penggal Pertama Parlimen diadakan di Dewan Tunku Abdul Rahman pada

  11 September 1959. Dewan Rkyat dengan 10 orang ahli yang dipilih rakyat mula bersidang buat

  pertama kalinya pada hari itu. Dewan Negara yang mengandungi 38 orang ahli yang dilantik

  juga bersidang pada hari yang sama. Pada hari bersejarah itu bermulalah sistem pemerintahan

  demokrasi berparlimen di tanah air yang merdeka.

  1961

  Usul untuk menyatukan Persekutuan Tanah Melayu, Sabah, Sarawak dan Singapura oleh YTM

  Tunku Abdul Rahman diluluskan oleh Dewan Rakyat dan pada 18 Oktober 1961 pertemuan

  diadakan antara YTM Tunku dengan Perdana Menteri Great Britain di London. Kedua-dua pihak

  bersetuju dengan cadangan penubuhan Malaysia.

  1962

  Suruhajaya Cobbold di bawah pimpinan Lord Cobbold ditugaskan untuk mengkaji pendapat

  rakyat Sabah dan Sarawak mengenai kemasukan negeri tersebut ke dalam Malaysia. Sebahagian

  besar rakyat negeri berkenaan bersetuju dengan konsep Malaysia dan Penyata Suruhanjaya

  Cobbold diterima.

  1962

  Perjanjian Malaysia antara Persekutuan Tanah Melayu, United Kingdom of Great Britain dan

  Ireland Utara, Sabah dan Sarawak telah dicapai. Semua pihak bersetuju dengan terma Malaysia

  Agreement. Dewan Undangan Sabah, Sarawak dan Singapura meluluskan resolusi yang

  membolehkan penubuhan Malaysia. Pengisytiharan Malaysia diadakan pada 16 September 1963.

  Dewan Rakyat ketika itu mempunyai 159 orang ahli iaitu 104 orang Tanah Melayu, 16 orang

  dari Sabah, 24 dari Sarawak dan 15 orang dari Singapura manakala Dewan Negara pula

  mempunyai 50 orang ahli iaitu 28 orang mewakili 14 Dewan Undangan Negeri dan 22 orang

  dilantik oleh Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong.

  1963

  Seri Paduka Baginda Yang di-Pertua Agong III merasmikan pembukaan bangunan Parlimen

  berhampiran Tasik Perdana pada 2 November 1962.

 • 15

  Parlimen pertama dibubarkan pada 1 Mac 1964 dan pilihan raya umum diadakan pada 25 April

  1964. Bilangan kerusi Dewan Rakyat terus bertambah hingga kepada 222 kerusi pada Parlimen

  yang ke-12.

  5.0 Perlembagaan Malaysia

  Profesor Dicey berpendapat bahawa undang-undang perlembagaan mengandungi dua prinsip

  sahaja iaitu Prinsip Kedaulatan Parlimen dan Prinsip Kedaulatan Undang-Undang. Walau

  bagaimanapun, seperti mana yang dijelaskan oleh Tun Mohamad Salleh Abas (dalam Salleh

  Abbas, 1986), takrif yang diberikan tersebut tidak mencukupi kerana apa yang terkandung dalam

  perlembagaan itu merangkumi sesuatu yang lebih luas. Beliau juga telah menjelaskan bahawa

  perlembagaan itu ialah suatu surat atau surat cara yang mengandungi semua undang-undang

  tertinggi yang difikirkan mustahak bagi mewujudkan sebuah negara yang moden. Undang-

  undang tertinggi inilah yang menjadi punca bagi kesemua undang-undang sama ada yang sudah

  atau akan dibuat.

  Sejauh mana kebenaran pendapat yang dikemukakan oleh kedua-dua tokoh tersebut

  belum dapat dipastikan memandangkan saya sendiri tidak memiliki ilmu yang tinggi mengenai

  konsep yang dibincangkan itu. Jadi adalah diharapkan melalui kajian-kajian keperpustakaan atau

  pembacaan saya berkaitan tajuk yang dibincangkan, saya bukan sahaja dapat menjawab

  persoalan tersebut, malah dapat menjelaskan beberapa konsep lain yang juga sinonim dengan

  tajuk yang dibincangkan ini. Perlembagaan bermaksud undang-udang yang dipersetujui bersama

  melalui badan perundangan. Malaysia mempunyai dua jenis perlembagaan:

  i. Perlembagaan bertulis

  ii. Perlembagaan tidak bertulis

  Kedua-dua perlembagaan tersebut memainkan peranan yang penting:

  i. Mengekalkan keharmonian masyarakat

  ii. Memastikan pemerintahan dan pentadbiran negara berjalan dengan lancar

  iii. Memberi jaminan perlindungan kepada rakyat .

 • 16

  6.0 Konsep Perlembagaan

  Hasil daripada rujukan dan pembacaan daripada beberapa sumber yang relevan, dapati agak

  banyak definisi yang dikemukakan oleh tokoh-tokoh berkaitan bagi konsep perlembagaan itu,

  antaranya:

  1. A. S. Hornby dalam Oxford Advanced Learners Dictionary.

  Perlembagaan dimaksudkan sebagai satu sistem berkerajaan di mana undang-undang dan

  prinsip-prinsip kerajaan tersebut berpandukan bagaimanakah sesebuah negara itu diperintah.

  2. Geoffrey Marshall dan Graeme C.Moodie dalam Some Problems of the Constitution.

  Perlembagaan sebagai satu komposisi (gabungan) dan fungsi kepada prinsip bahagian-bahagian

  tertentu sesebuah negara yang mengawal kerajaan atau badan yang dikenali sebagai rakyat.

  3. C.H. Pritchett dalam International Encyclopedia of Social Sciences.

  Perlembagaan sesebuah negara itu sebagai satu rangka kerja peraturan perundangan yang

  menjadikan atau membuatkan sistem pemerintahan negara itu.

  4. C.A. Leeds dalam bukunya, Politics.

  Perlembagaan sesebuah negara bermaksud sebagai prinsip-prinsip atau dasar-dasar penting

  berpandukan kepada cara mana negara itu diperintah dan diisytiharkan, sama ada dalam undang-

  undang, adapt kebudayaan atau Majlis Piagam Perjanjian.

  5. C.F. Strong dalam bukunya Modern Political Constitution.

  Perlembagaan sebagai koleksi prinsip-prinsip kuasa pemerintah, hak-hak memerintah dan

  hubungan antara keduanya akan diubah.

  6. R.N. Gilchrist dalam bukunya Principles of Political Science.

  Perlembagaan mengandungi satu badan atau peraturan bertulis atau tidak bertulis yang dapat

  mengenal pasti kerajaan yang dibentuk, satu pembentukan kuasa untuk pelbagai organisasi

  kerajaan dan prinsip-prinsip umum yang akan menggunakan kuasa ini. Pada asasnya,

  perlembagaan ditakrifkan sebagai prinsip asas yang mengasaskan sesebuah negara dan

 • 17

  memperkenalkan sistem pemerintahan seperti yang termaktub sama ada dalam undang-undang

  atau adat perundangan. Perlembagaan adalah sejenis undang-undang yang mengandungi

  peraturan-peraturan yang boleh dikuatkuasakan. Beberapa konsep penting yang berkaitan dengan

  perlembagaan adalah:

  Perlembagaan merupakan undang-undang yang mengandungi peraturan serta prinsip

  sebagai asas kepada pembentukan kerajaan dan juga panduan kepada kerajaan untuk

  melaksanakan kuasa dan mentadbir negara Perlembagaan sesebuah negara boleh wujud dalam

  bentuk bertulis dan juga tidak bertulis. Perlembagaan Malaysia adalah contoh perlembagaan

  bertulis. Contoh perlembagaan tidak bertulis ialah perlembagaan United Kingdom.

  Perlembagaan menjadi asas penting untuk menjamin kesinambungan pentadbiran dan

  kestabilan politik. Ia menjamin pentadbiran yang cekap, jujur, ikhlas, telus dan adil serta

  menjamin taat setia rakyat yang tidak berbelah bagi kepada negara.

  Perlembagaan merupakan satu dokumen yang mengandungi semua susunan peraturan

  dan undang-undang dasar yang penting . Perlembagaan menentukan bidang kuasa

  pemerintahan,bentuk sesebuah kerajaan dan hak-hak rakyat . Perlembagaan juga menyatakan

  kuasa dan peranan setiap institusi seperti eksekutif, perundangan dan kehakiman .

  7.0 Konsep Ketinggian Perlembagaan Malaysia

  Perlembagaan Persekutuan adalah undang-undang tertinggi di Malaysia dan menjadi tunggak

  kepada semua undang. Semua undang yang digubal tidak boleh bercanggah dengan

  perlembagaan persekutuan ,jika wujud percanggahan, undang-undang tersebut dianggap tidak

  sah . Badan eksekutif , kehakiman dan perundangan tertakluk kepada kehendak Perlembagaan

  Persekutuan . Yang Dipertuan Agong perlu menjalankan tugas mengikut bidang kuasa yang

  diperuntukkan kepadanya dalam Perlembagaan.

 • 18

  8.0 Perlembagaan Bertulis dan Perlembagaan Tidak Bertulis

  Perlembagaan bertulis Malaysia merupakan sumber undang-undang yang utama di Malaysia .

  Merupakan undang-undang yang diluluskan oleh badan perundangan.

  Contoh-contoh perlembagaan bertulis :

  i. Perlembagaan Persekutuan

  ii. Perlembagaan Negeri

  iii. Akta

  iv. Enakmen

  v. Ordinan

  vi. Perundangan subsidiari

  vii. Undang-undang Islam

  Merujuk kepada undang-undang Malaysia yang tidak dikanunkan oleh badan perundangan dan

  tidak terdapat dalam Perlembagaan Persekutuan dan Perlembagaan Negeri .

  Contoh-contoh perlembagaan tidak bertulis :

  i. Undang-Undang Lazim(Common Law)

  ii. Keputusan-Keputusan Mahkamah

  iii. Undang-Undang Hindu

  iv. Undang-Undang Adat :

  Adat Perpatih

  Adat Temenggung

 • 19

  9.0 Pindaan Perlembagaan Malaysia

  Setiap perlembagaan bertulis mengalami perubahan atau boleh dipinda dari semasa ke

  semasa. Pindaan perlembagaan dibuat kerana sikap, fahaman dan kehendak rakyat telah berubah.

  Kadangkala keputusan mahkamah juga menyebabkan perlembagaan dipinda. Sejak

  Perlembagaan Persekutuan tanah Melayu digubal, ianya telah mengalami beberapa perubahan

  dan pindaan. Namun begitu, pindaan dan perubahan yang dibuat itu, sehingga kini masih kekal

  dengan sifat dalam lingkungan rangka perlembagaan asal yang telah diwujudkan itu.

  Perubahan dan pindaan yang dilakukan dalam perlembagaan itu adalah didasarkan

  kepada beberapa perubahan yang berlaku di negara kita. Ini merupakan suatu perkara yang biasa,

  lebih-lebih lagi apabila terdapat sesuatu perkara dalam perlembagaan yang dirasakan tidak begitu

  sesuai lagi. Contohnya, apabila Persekutuan Tanah Melayu bertukar menjadi Malaysia dengan

  kemasukan Sabah dan Sarawak, perlembagaan telah dipinda supaya dapat disesuaikan sesuatu

  undang-undang itu dengan konsep Malaysia. Satu lagi peristiwa yang membawa kepada pindaan

  perlembagaan ialah tragedi berdarah 13 Mei 1969. ianya berkaitan dengan soal kebebasan hak

  asasi serta kesetiaan kepada Raja dan Perlembagaan.

  Kebebasan asasi untuk bercakap, berhimpun dan menubuhkan persatuan sewengang-

  wenangnya tanpa kawalan mencetuskan perkara yang tidak diingini. Di kalangan orang bukan

  Melayu misalnya, telah dengan lantangnya mempersoalkan kedudukan raja-raja, hak

  keistimewaan orang Melayu dan bahasa Kebangsaan. Akibat daripada tercetusnya peristiwa

  berdarah 13 Mei 1969 itu, Parlimen pada tahun 1967 telah meluluskan akta meminda Perkara 10

  Perlembagaan Malaysia mengenai kebebasan bersuara, berhimpun dan berpersatuan. Terdapat

  empat perkara yang dilarang bagi perbincangan umum, iaitu perkara-perkara yang dianggap

  sensitif, seperti soal kewarganegaraan, kedudukan orang Melayu dan Bumiputera, Bahasa

  Kebangsaan, dan kedaulatan Raja-Raja Melayu.

  Perlembagaan Malaysia juga sentiasa dikaji dari semasa ke semasa. Jika perlu ianya akan

  dipinda dan diubah mengikut kehendak pemimpin dan kerajaan yang memerintah. Kali terakhir

  berlaku pindaan Perlembagaan ialah semasa Dewan Rakyat bersidang pada bulan Ogos 1983

  yang lalu. Dalam persidangan Dewan Rakyat pada bulan Julai 1983, Dewan telah meluluskan

  beberapa rang undang-undang yang kemudian diluluskan oleh Dewan Negara.

 • 20

  10.0 Isu-Isu Semasa Berkaitan Amalan Demokrasi Di Malaysia

  Perlembagaan adalah undang-undang tertinggi dan mutlak yakni tidak dapat dibantah atau

  dilangar. Oleh sebab itu mana perundangan atau hukum yang tidak mematuhi atau bercanggah

  dengan Perlembagaan persekutuan akan terbatal secara automatik. Walaupun pelembagaan

  adalah satu alat yang terbaik bagi menjaga keamanan Negara namun ianya disalah guna oleh

  orang yang tidak bertanggungjawab. Perlembagaan juga diguna untuk melawan hukum islam

  yang diguna pakai dalam mahkamah syariah kerana hukum syariah terletak dibawah

  perlembagaan. Oleh itu banyak isu yang terjadi didalam Negara diselesaikan secara tidak

  rasional.

  Muzakarah jawatankuasa Majlis fatwa kebangsaan Malaysia yang bersidang untuk kali

  ke 82 pada 5-7mei 2008 telah memutuskan ALLAH ialah kalimah suci bagi agama islam dan

  hak mutlak bagi orang islam.Namun disebabkan islam tidak dijadikan agama rasmi di sabah dan

  Sarawak, undang ini tidak dapat dilaksanakan di sana. Oleh itu orang yang bukan beragama

  islam boleh mengunakan ALLAH untuk merujuk kepada tuhan mereka. Selain itu kitab bible

  yang ditulis dalam bahasa melayu juga boleh digunakan disana dan mengunakan ALLAH untuk

  membawa maksud tuhan kepada mereka. Ini akan menyebabkan kekeliruan kepada orang yang

  baru memeluk agama islam atau tidak begitu arif dengan ajaran islam. Keadaan ini tidak dapat

  dihalang kerana dalam perjanjian perkara 20 Sabah dan Sarawak sebelum menyertai Malaysia

  pada 16 September 1963 perkara 1 merujuk kepada agama islam tidak akan menjadi agama

  rasmi di semua wilayah borneo dan tiada agama yang diiktiraf sebagai agama rasmi di borneo.

  Oleh itu rakyat borneo bebas mengamalkan mana-mana agama.

 • 21

  Seterusnya, isu melayu murtad. Istilah melayu murtad bukan bermaksud melayu keluar

  dari melayu tetapi membawa maksud melayu yang keluar daripada ajaran islam kepada fahaman

  lain. Semasa Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu pada 31 januari 1948 dimana orang

  Melayu hendaklah beragama islam. Ini menyebabkan Islam itu sinonin dengan orang Melayu.

  Masalah timbul apabila ramai melayu murtad pada masa kini. Berdasarkan perundangan Islam

  sesiapa yang murtad boleh dibunuh selepas tempoh bertaubat telah habis atau sesorang itu tidak

  mahu menerima islam selepas diajar. Namun yang demikian oleh kerana perlembangaan

  Malaysia perkara 3(1) membenarkan mana-mana rakyat Malaysia bebas menganuti dan

  mengamalkan mana-mana agama yang mereka hendaki tanpa sebarang halangan selagi tidak

  bercanggah dengan perlembagaan Malaysia.

  Oleh disebab itu undang islam tidak dapat dilaksanakan bagi membendung masalah ini.

  Masalah ini juga membawa kepada penukaran status agama didalam kad pengenalan dan

  dokumen pegenalan yang lain. Disebabkan melayu itu islam jadi timbul masalah apabila

  seseorang melayu yang murtad itu ingin menukar status agamanya kepada agama lain tidak

  diluluskan oleh mahkamah. Ini boleh menimbulkan kekeliruan terhadap status agama seseorang

  itu. Masalah ini dirumitkan lagi apabila seorang yang murtad ingin berkahwin dengan pasangan

  yang bukan beragama islam secara sah mengikut undang-undang tidak dapat dilakukan kerana

  seseorang yang berstatus islam hendaklah mengahwini orang islam. Oleh itu timbul kecelaruan

  dalam sistem perundangan dan pendaftaran di Malaysia.

  Penyebaran fitnah dan gambar-gambar yang mengaibkan melibatkan pemimpin bukan

  sahaja dikalangan pemimpin kerajaan malahan pemimpin pembankang dan yang terbaru

 • 22

  melibatkan yang dipertuan agong. Kebebasan bersuara yang dibenarkan oleh perlembagaan telah

  disalah guna dan disalah tafsirkan oleh segelintir golongan yang cuba mengambil kesempatan

  untuk kepentingan sendiri. Kewujudan Media sosial meburukkan lagi keadaan seperti mecurah

  minyak kedalam api. Pemansuhan akta hasutan memburukan lagi keadaan kerana meberi ruang

  yang lebih luas untuk seseorang itu meyebar fitnah. Walaupun ada tindakan diambil oleh pihak

  berwajid namun dia tidak menyeluruh dan bersikap pilih bulu. Seharusnya kerajaan sepatutnya

  memandang serius perkara ini. kadang kala perkara ini berlaku disebabkan kerajaan tidak peka

  kepada aduan rakyat atau dasar kerajaan yang dilakukan tidak dapat diterima rakyat. Oleh itu

  rakyat bertindak memberontak untuk memdapat perhatian kerajaan.

  Pada 7 november 2014 mahkamah rayuan membuat satu kejutan kepada seluruh raykat

  Malaysia dimana mahkamah rayuan menerima rayuan daripada 3 lelaki bersabit dengan

  hukumun yang telah dijatuhkan oleh mahkamah syariah negeri Sembilan dibawah seksyen 66

  enekmen jenayah syariah negeri Sembilan iaitu berpakain silang jantina. Disabitkan kesalah ini

  mereke boleh dikenakan denda maksimun RM1000, penjara sehingga 6 bulan atau kedua-

  duanya. Tindakan mahkamah menerima rayuan menyebabkan hukuman yang dijatuhkan oleh

  mahkamah syariah negeri Sembilan terbatal. Ini kerana seksyen 66 ini didapati bercanggah

  dengan perlembagaan Malaysia perkara 5(1) kebebasan diri , perkara 8(1&2) kesamarataan,

  perkara 9(2) larangan buang negeri dan kebebasan bergerak dan perkara 10(1) kebebasan

  bercakap berhimpun dan bergerak. Keputusan mahkamah ini menunjukan bahawa undang-

  undang manusia lebih tinggi dari undang-undang islam. Keputusan ini jugak menimbulkan rasa

  tidak puas hati umat islam dengan sistem perundangan Malaysia.

  11.0 Kesimpulan

  Sebagai kesimpulannya, kita sebagai rakyat Malaysia tidak kira bangsa, agama dan adat resam

  perlu menyedari hak dan tanggujawab kita sebagai rakyat Malaysia. Setiap rakyat mempunyai

  hak dan harus menggunakan hak itu dengan sebaiknya. Tambahan pula, kita sebagai rakyat

  Malaysia harus mengekalkan amalan demoksai agar ianya telus serta menghormati pemimpin-

  peminpin kerana mereka adalah tulang belakang negara Malaysia tercinta ini.