of 38 /38
CTU 261 ISLAM DAN PENGURUSAN ALAM SEKITAR KONSEP ALAM SEKITAR BERDASARKAN PERSPEKTIF AL-QURAN KUMPULAN BN3B NAMA NO PELAJAR NUR FARHANA BINTI MHD MOKHTAR 2009150617 ROSMIRA BINTI ROSMEE 2009169803 RUHAIZA BINTI MOHD RAZALI 2009961163 SHABELLA BINTI SHAHURI 2009289828 NABILAH BINTI IDRIS 2009640696 DISEMAK OLEH : EN. MOHD ZAHIRWAN HALIM BIN ZAINAL ABIDIN PERKARA MARKAH PENUH MARKAH PENGENALAN / PENDAHULUAN 1 ISI / FAKTA 4 HURAIAN 4 CADANAGAN / KESIMPULAN 3 BIBLIOGRAFI / RUJUKAN 3 JUMLAH 15

CTU REPORT

Embed Size (px)

Text of CTU REPORT

Page 1: CTU REPORT

CTU 261

ISLAM DAN PENGURUSAN ALAM SEKITAR

KONSEP ALAM SEKITAR BERDASARKAN PERSPEKTIF AL-QURAN

KUMPULAN BN3B

NAMA NO PELAJARNUR FARHANA BINTI MHD MOKHTAR 2009150617

ROSMIRA BINTI ROSMEE 2009169803RUHAIZA BINTI MOHD RAZALI 2009961163

SHABELLA BINTI SHAHURI 2009289828NABILAH BINTI IDRIS 2009640696

DISEMAK OLEH :

EN. MOHD ZAHIRWAN HALIM BIN ZAINAL ABIDIN

SEMESTER 3 2010-2011

PERKARA MARKAH PENUH

MARKAH

PENGENALAN / PENDAHULUAN

1

ISI / FAKTA 4HURAIAN 4

CADANAGAN / KESIMPULAN

3

BIBLIOGRAFI / RUJUKAN

3

JUMLAH 15

Page 2: CTU REPORT

ISI KANDUNGAN

BIL TAJUK MUKA SURAT

1.1 PENGHARGAAN 1

1.2 PENGENALAN 2

1.3 ISI PERBINCANGAN, FAKTA DAN HURAIAN 3

1.4 KESIMPULAN 23

1.5 RUJUKAN 24

Page 3: CTU REPORT

PENGHARGAAN

Dengan nama Allah Yang Maha Pemurah Lagi Maha Mengasihani. Alhamdulillah

wassalatu was-salam ‘ala Rasulillah wa ’ala’ alihi wa sahbihi ajma ‘in.

Setinggi kesyukuran dipanjatkan ke hadrat Allah SWT yang telah memberi masa kepada

kami menyiapkan laporan ini yang bertajuk Konsep Alam Sekitar Berlandaskan Perspektif Al-

Quran.

Walaupun kelihatan penulisannya ringkas, namun ianya sedikit sebanyak mampu

menjelaskan persoalan yang terkandung di sebalik tajuk-tajuk kecil yang terdapat dalam isi

kandungannya kerana kami telah mencuba untuk mendapatkan fakta-fakta yang jelas dan mudah

difahami. Disamping mengkaji selidik buku-buku yang terdapat di perpustakaan dan milik

persendirian,juga melayari laman-laman web yang berkaitan dengannya.

Pada kesempatan ini kami ingin mengambil peluang untuk merakam penghargaan dan

terima kasih kepada Ustaz Mohd Zahirwan Halim Bin Zainal Abidin yang merupakan pensyarah

bagi mata pelajaran CTU261 sedikit sebanyak telah memberi sokongan dan panduan kepada

kami bagi menyempurnakan laporan ini dengan jayanya.

Untuk itu ribuan terima kasih juga diucapkan kepada semua ahli kumpulan yang

mengambil inisiatif menyempurnakan laporan ini atas usaha, sokongan dan kerjasama yang

diberikan amat berharga dan perlu dirakamkan sebagai penghargaan ini. Mudah-mudahan

laporan ini dapat memberikan gambaran yang lebih jelas berhubung dengan Konsep Alam

Sekitar Berdasarkan Perspektif Al-Quran dan kepentingannya dalam usaha mencapai agenda

negara menuju wawasan 2020.

-1-

Page 4: CTU REPORT

PENGENALAN

Terdapat dua perkataan dalam tajuk ini yang perlu diberikan fokus, iaitu ratqa dan fataq.

Ratqa berasal daripada perkataan Arab rataqa yang bermaksud patch up, sew up iaitu ditampal

dan dijahit. Ia melambangkan sesuatu yang terhimpun, melekat dan menguncup.

Fataq pula berasal daripada bahasa Arab fataqa yang bermaksud unsew, unstitch, rip

open, tear apart iaitu dibuka, dibelah dan dikoyak. Ia melambangkan sesuatu yang terbuka,

terungkai dan mengembang.

Berhubung dengan ayat ini, Imam Said bin Jubair berkata, “Langit dan bumi sebelum ini

melekat antara satu sama lain. Apabila langit ditinggikan dan dengan itu zahirlah bumi maka

berlakulah pemisahan dan itulah yang dimaksudkan Allah dalam ayat in.”

Tafsiran oleh Imam Said bin Jubair ini yang dinyatakan lebih daripada 1,000 tahun

dahulu mengagumkan. Berhubung dengan tafsiran ini, Syeikh Said Hawa berkata dalam al-Asas

fi al-Tafsir, “Tafsiran yang dibuat, sebagai contohnya oleh Imam Said bin Jubair, menceritakan

mengenai sesuatu yang tidak diketahui melainkan baru-baru ini.”

Mengikut teori Big Bang, alam ini pada asalnya bercantum padu, kemudian berlaku suatu

letupan yang kuat, sekitar 12 hingga 14 bilion tahun dahulu. Selepas itu berlaku pengembangan

dan penyejukan sehingga akhirnya lahir bintang-bintang, planet-planet, galaksi dan yang

seumpamanya.

Kewujudan gas helium dan sinaran radiasi secara seimbang di angkasa raya, menguatkan

lagi teori Big Bang. Pada hari ini teori Big Bang menjadi satu teori yang sukar digugat dan

pakar-pakar menganggapnya sebagai satu pegangan yang diiktiraf dalam ilmu kosmologi moden

(standard cosmology) pada hari ini.

-2-

Page 5: CTU REPORT

Beliau adalah seorang profesor dalam bidang sains geologi dan pernah menjadi dekan di

Jabatan Geologi di Institute of Geoscience, Johannes Gutenberg University, Mainz, Germany.

Berhubung dengan ayat ini beliau berkata, “Melihat asal usul Muhammad, saya hampir mustahil

untuk beliau mengetahui langit dan bumi mempunyai asal usul yang sama.

PENCIPTAAN ALAM DARIPADA ASAP.

Antara proses itu adalah kelahiran gas-gas hidrogen dan helium yang kemudiannya

bercantum sehingga menjadi gumpalan asap raksasa. Dalam surah Fussilat ayat 11 Allah

menyatakan yang bermaksud, “Kemudian dia menuju ke langit dan langit pada masa itu

berbentuk asap lalu dia berkata kepadanya dan bumi, ‘Datanglah kamu berdua dengan tunduk

atau terpaksa.

Apabila kita mengamati ayat ini secara mendalam kita mendapati ia mengandungi

beberapa konsep kosmologi yang menarik. Pertama, ayat ini menjelaskan Allah menuju ke langit

dan langit pada masa itu berbentuk asap. Langit melambangkan kosmos yang luas. Kenyataan ini

memang selari dengan penemuan semasa dan hal ini akan dibincangkan kemudian. Kedua, Allah

mengarahkan langit dan bumi supaya keluar menjelma daripada asap yang memenuhi kosmos di

peringkat awal kejadian alam. Ia menunjukkan asap di kosmos menjadi batu bata kepada

kelahiran bintang, galaksi, bumi dan yang seumpamanya.

Seperkara yang perlu kita fokuskan adalah berkaitan berkaitan dengan pertanyaan Allah

kepada langit dan bumi sama ada kedua-duanya hendak datang secara tunduk ataupun terpaksa.

Ia mengisyaratkan proses kejadian langit dan bumi tidak berlaku berdasarkan konsep

kemungkinan, kebetulan ataupun rambang. Sebaliknya ia akan berlaku mengikut sistem dan

perencanaan, iaitu sistem dan perencanaan Allah.

-3-

Page 6: CTU REPORT

Kewujudan satu sistem yang mantap dan mampu mengatur proses kejadian alam secara

tersusun lagi komprehensif dari satu peringkat ke satu peringkat menunjukkan memang wujud di

sana maha perancang, iaitu Allah.

Berhubung dengan ini, Paul Davies dalam superforce (1984) berkata, “Memang susah

hendak dipercayai bahawa ledakan Big Bang yang dahsyat itu mampu menghasilkan tenaga dan

kuasa tarikan yang tepat. Justeru Big Bang bukannya sekadar satu ledakan tetapi ia merupakan

satu ledakan yang terancang.”

1) Kejadian Langit Dan Bumi Daripada Asap.

Dalam surah Fussilat ayat 11, Allah mengatakan langit dan bumi di peringkat awal

dahulu kosong daripada sebarang objek di langit. Yang wujud adalah asap. Daripada asap ini

lahirlah bintang-bintang serta galaksi disusuli dengan kelahiran sistem suria dan bumi.

Berhubung dengan ini, dalam kitab Al-Asas fi al-Tafsir , As-Syeikh Said Hawa berkata,

“Sesungguhnya memang sudah ada suatu keyakinan sebelum terjadinya bintang-bintang,

keadaan di angkasa raya adalah dalam bentuk gas seperti asap. Pandangan seperti ini dapat

diterima sebagai sahih kerana ia begitu hampir dengan maksud perkataan dukhan di dalam al-

Quran.”

Perkataan yang digunakan dalam ayat ini yang melambangkan asap adalah dukhan.

Dalam bahasa Inggeris dukhan bermaksud smoke. Penggunaan kalimat asap atau smoke ini

memang selari dengan penemuan semasa kerana asap lahir dari satu suasana yang panas dan

suasana di peringkat awal kejadian alam sememangnya panas.

-4-

Page 7: CTU REPORT

Semasa menceritakan mengenai asap ini, para saintis mengaitkannya dengan gas-gas

(terutamanya hidrogen dan helium) yang wujud seperti awan tebal di peringkat awal dahulu. Para

saintis menyifatkan asap daripada gas ini sebagai dark clouds, clouds of gas, fog of neutral

hydrogen and helium dan hot mass of gas. Ia bermaksud gas-gas di peringkat awal kejadian

langit dan bumi wujud dalam bentuk seperti, “awan-awan hitam, awan-awan daripada gas, awan-

awan gas daripada hidrogen dan helium, gas bersuhu tinggi” dan yang seumpamanya.

Kejadian langit dan bumi daripada asap menyentuh berkenaan kejadian objek-objek

daripada asap. Oleh sebab bumi adalah satu objek maka langit yang dinyatakan Allah juga

merupakan objek-objek seperti bintang dan galaksi. Kesemua objek ini lahir daripada asap.

Salah satu kajian yang dilakukan dalam bidang ilmu astrofizik adalah mengenal pasti

keadaan alam selepas berlakunya peristiwa Big Bang. Kajian menunjukkan, pengembangan alam

berlaku dalam keadaan suhu tinggi di peringkat itu. Selepas masa berlalu lebih kurang tiga minit

proses penyejukan pula berlaku.

Keadaan ini memungkinkan kelahiran proton dan neutron dan percantuman kedua-

duanya melahirkan nukleus. Nukleus ini kemudiaannya bercantum dengan elektron dan dengan

itu lahirlah atom hidrogen dan helium.

Selepas 30000 tahun berlalu (selepas Big Bang) gas-gas hidrogen dan helium bercantum

kesan daripada tarikan graviti dan dengan itu lahirlah gumpalan-gumpalan asap raksasa.

Daripada gumpalan-gumpalan asap ini, selepas berlalu masa jutaan tahun, lahirlah bintang-

bintang, galaksi, planet dan bumi.

Dalam artikel bertajuk Gas Clouds In Space: Remnants of The Big Bang di San

Francisco Examiner bertarikh 14 januari 2000, Keay Davidson melaporkan para saintis menemui

gas hidrogen yang bergerak seumpama awan di kawasan angkasa dengan kelajuan lebih kurang

300 batu sejam.

-5-

Page 8: CTU REPORT

Mereka mendapati awan-awan raksasa yang dipenuhi gas memainkan peranan penting

dalam melahirkan bintang-bintang dan juga galaksi-galaksi di langit sebelum ini. Di samping itu

sebahagian daripada awan ini menentukan komposisi kimia di galaksi-galaksi dengan

menghujaninya dengan gas-gas tertentu dari masa ke semasa.

Di bawah tajuk Star Formation, The Earliest Stars, ia melaporkan, “Pakar-pakar dalam

bidang kosmologi meyakini alam ini bermula lebih kurang 15 bilion tahun dahulu dengan

ledakan Big Bang. Ia melahirkan gas-gas hidrogen dan helium dalam bentuk gumpalan awan

raksasa. Kesan daripada tarikan graviti yang berlaku antara molekul-molekul gas ini, lahirlah

bintang.”

ALAM SEMESTA MENGEMBANG

Berhubung dengan fenomena ini, dalam surah az-Zariyat ayat 47 Allah mnjelaskan,

“Dan langit kami bangun dengan kekuasaan kami dan sesungguhnya kami benar-benar

meluaskannya. Dalam ayat ini Allah menggunakan perkataan muusi’uun. Dalam bahasa Arab

perkataan muusi’uun berasal daripada perkataan wasa-‘a. Hans Wehr A Dictionary of Modern

Written Arabic oleh J Million Cowan menterjemahkan perkataan wasa-‘a sebagai to be wide,

roomy, spacious, extensive yang bermaksud ‘menjadi besar, luas.’

“ Maksud ayat ini adalah langit ini Allah jadikan ia luas. Ayat ini adalah ayat mukjizat

berhubung kejadian alam. Justeru, sekiranya ada sesiapa yang masih enggan beramal dengan

Quran kerana sombong dengan sains yang dimilikinya, baik sekiranya dia menilai semula dirinya

sebelum terlambat. Satu di antara versi Big Bang yang diterima umum oleh pakar-pakar sains

hari ini adalah konsep pengembangan alam. Meng ikut teori ini, di peringkat awal selepas

berlakunya letupan Big Bang, alam ini mengembang 10 kuasa 50 daripada saiz nya yang asal dan

selepas itu proses pengembangan ini menjadi perlahan sedikit berbanding sebelumnya.

-6-

Page 9: CTU REPORT

Beliau mendapati semakin jauh sesebuah galaksi itu daripada bumi, semakin laju proses

pengembangannya. Dua kumpulan pakar sains mengesahakan alam ini sememangnya sedang

mengembang. Kumpulan pertama yang dikenali sebagai pasukan The Hubble Space Telescope

Key Project Team, dianggotai oleh 20 orang pakar astronomi. Kumpulan ini mendapati alam ini

mengembang dengan kelajuan 80 kn sesaat semegapersaat (km/sec/Mpc). Kumpulan kedua pula

mendapati pengembangannya berlaku dengan kelajuan 57 km/sec/Mpc.

Pada hari ini dengan bantuan alat yang lebih canggih penemuan-penemuan semasa

semakin memantapkan lagi teori pengembangan alam ini. Mereka mendapati pada peringkat

awal kejadian kosmos alam ini adalah lebih kecil daripada atom. Kemudian pada masa satu per

setrilion saat ia mengembang sehingga menjadi kosmos yang luas. Satelit ini dikenali sebagai

Wilkilson Microwave Anisotropy Probe atau WMAP.

PENCIPTAAN ALAM DALAM ENAM HARI .

Dalam surah Hud ayat 7, Allah berkata, “Dan dia yang mencipta langit dan bumi dalam masa

enam hari dan adalah Arasynya di atas air…” Ayat ini menjelaskan berkenaan dua perkara.

Pertama, ia menjelaskan kejadian langit dan bumi melalui pelbagai peringkat. Kedua, proses

kejadian langit dan bumi melahirkan air dan Arasy Allah berada di atas air.

Semasa mnjelaskan mengenai masa yang diambil bagi proses kejadian langit dan bumi (iaitu

enam hari), Allah menggunakan perkataan ayyaam. Ayyaam bermaksud ‘age, era, time’ iaitu

‘umur, era, masa’. ‘Enam hari’ bermaksud ‘enam masa ataupun enam peringkat masa’.

Kadangkala satu hari di sisi Allah menyamai 50 ribu tahun mengikut kiraan dunia. Sebagai

contoh, dalam surah al-Ma’arij, ayat 4 Allah menyatakan, “Malaikat-malaikat dan jibrail naik

(menghadap) kepada Tuhan dalam sehari yang kadarnya lima puluh ribu tahun.”

-7-

Page 10: CTU REPORT

Justeru, hari mengikut kiraan manusia di bumi adalah berbeza dengan hari di alam yang

berbeza pada dimensi yang berbeza. Konsep ini adalah selari dengan sains berdasarkan konsep

Pengembangan Masa atau Time Dilation yang dikaitkan dengan Teori Relativiti Albert Einstein.

Justeru, Syed Qutub di dalam Fi Zilal al-Quran berkata, “Tidak syak lagi yang dimaksudkan

dengan hari dalam ayat ini adalah hari-hari yang ditetapkan Allah, dia sahaja yang tahu kadar

masanya. Ia bukan hari-hari yang dihitung oleh manusia di bumi ini.”

Hamka di dalam Tafsir al- Azhar pula berkata, “Hari (dalam ayat ini) adalah hari Allah,

Tuhan sekalian alam. Ia adalah hari meliputi seluruh alam dan bukannya hari yang dikira

menurut peredaran bumi mengelilingi matahari yang hanya memakan masa 24 jam. Berjuta-juta

bintang di langit mempunyai hari-harinya sendiri, mengikut edarannya mengelilingi matahari.

Ada antaranya yang lebih panjang daripada hari di bumi dan ada juga yang lebih pendek.

1) Enam Atau Lapan Hari.

Dalam surah Fussilat ayat 9 hingga 12, Allah menjelaskan, “Ssungguhnya patutkah kamu

kufur kepada Tuhan yang menciptakan bumi dalam masa dua hari dan kamu adakan sekutu-kutu

baginya. Yang (bersifat) demikian itu adalah Tuhan semesta alam. Dan ia menjadikan di bumi itu

gunung-ganang yang kukuh di atasnya. Dia memberkatinya dan dia menentukan bahan-bahan

keperluan hidup penghuninya dalam masa empat hari. (Penjelasan itu sebagai jawapan) bagi

orang-orang yang bertanya. Kemudian dia menuju ke arah langit sedangkan langit masih

merupakan asap. Lalu ia menjelaskan kepadanya dan kepada bumi, “Datanglah kamu keduanya

menurut perintahku sama ada dengan suka hati ataupun dengan terpaksa.” Keduanya menjawab,

“Kami berdua datang dengan suka hati.” Maka dia menjadikannya tujuh langit dalam dua hari

dan dia mewahyukan kepada tiap-tiap langit urusannya. Dan kami hiasi langit yang dekat dengan

bintang-bintang yang bersinar cemerlang serta kami memelihara langit dengan sebaik-baiknya.

Demikianlah ketentuan Allah yang maha perkasa, lagi maha mengetahui.”

-8-

Page 11: CTU REPORT

Ayat ini menceritakan tentang ia seolah-olah menunjukkan proses kejadian langit dan

bumi melalui lapan masa (dan bukannya enam), iaitu, “Dan menciptakan bumi dalam masa dua

hari. Dia menjadikan gunung-ganang dan menentukan bahan-bahan keperluan hidup atas bumi

dalam masa empat hari.Dia menjadikan tujuh langit dalam dua hari, “Musuh-musuh Islam suka

menjadikan ayat ini sebagai bukti Quran tidak autentik. Mereka sebenarnya yang tersilap dan

bukannya Quran.

Sebenarnya bahagian satu dan dua iaitu, “Dia menciptakan bumi dalam masa dua hari.

Dia menjadikan gunung-ganang dan menentukan bahan-bahan keperluan hidup atas bumi dalam

masa empat hari,” adalah episod-episod bertindih yang berkaitan dengan proses yang sama iaitu

proses kejadian bumi.

Berbalik kepada ayat-ayat dalam surah Fussilat ini, penciptaan bumi sebenarnya tidak

dapat dipisahkan daripada kejadian gunung-ganang serta bahan-bahan keperluan hidup kerana

semuanya berlaku serentak. Hal ini disebabkan gunung-ganang adalah sebahagian daripada

muka bumi. Justeru, hari-hari yang Allah sebutkan dalam bahagian satu bertindih dengan hari-

hari yang Allah sebutkan dalam bahagian dua.

Imam an-Nasafi pula berkata, “Berhubung dengan penciptaan bumi, (Allah menetapkan)

dua hari bagi penciptaan bumi dan dua hari lagi bagi penciptaan gunung-ganang dan penetapan

keperluan hidup. Kesemuanya memakan masa empat hari.”

Seterusnya Said Hawa sendiri di dalam kitab beliau al-Asas fi al-Tafsir berkata,

“Berpandukan dalil-dalil daripada Quran, kenyataan langit dan bumi dicipta dalam enam

peringkat dapat dianggap sebagai satu pandangan yang putus tanpa perbezaan pendapat (qat’ii)

dikalangan ulama Islam.

2) Bible Dan Enam Hari.

Riwayat Bible menyebutkan secara tegas, penciptaan alam memakan masa enam hari dan

diakhiri dengan hari istirahat, iaitu, hari Sabtu. Justeru orang-orang Yahudi menjadikan hari

Sabtu sebagai hari cuti selepas enam hari bekerja seperti yang Tuhan lakukan.

-9-

Page 12: CTU REPORT

Di dalam AlKitab terbitan The Bible Society of Malaysia, disebutkan, “1 Pada mulanya,

ketika Allah mula menciptakan alam semesta, 2 bumi belum berbentuk dan masih kacau-bilau.

Samudera yang bergelora, yang menutupi segala sesuatu, diliputi oleh kegelapan yang pekat,

tetapi kuasa Allah bergerak di atas permukaan air. 3 Allah menjelaskan, “Hendaklah ada

cahaya,” lalu cahaya pun ada. 4 Allah berpuas hati melihat hal itu. Kemudian dia mengasingkan

cahaya daripada kegelapan. 5 Dia menamakan cahaya itu ‘Siang’ dan kegelapan itu ‘Malam’.

Selepas malam dan pagi berlalu, itulah hari yang pertama. (Kejadian 2:1-5)

Seterusnya Bible mengatakan pada hari kedua Tuhan mencipta langit, pada hari ketiga laut,

darat dan tumbuh-tumhuhan dicipta, pada hari keempat Tuhan menjadikan matahari, bulan dan

bintang –bintang, pada hari kelima binatang-binatang laut dan burung-burung dicipta, manusia

dan binatang darat dicipta pada hari keenam dan pada hari ketujuh Tuhan berehat.

Kenyataan-kenyataan ini juga boleh dipertikaikan. Sebagai contoh, adalah tidak saintifik

tumbuh-tumbuhan dicipta terlebih dahulu daripada matahari. Penemuan semasa menunjukkan

matahari dan bintang dicipta terlebih dahulu daripada bumi sedangkan Bible berkata sebaliknya.

Dalam aspek ini, Quran adalah jauh lebih siantifik daripada Bible.

ARASY DI ATAS AIR ?

Syed Qutub berkata, “Semasa Allah menceritakan berkenaan kejadian langit dan bumi

(dalam enam masa), Allah terus menyambungnya dengan kenyataan bahawa Arasy Tuhan berada

di atas air. Apa yang dapat dimanfaatkan kepada kenyataan ini adalah semasa berlaku proses

kejadian langit dan bumi, iaitu semasa langit dan bumi sedang menjelma keluar dalam bentuknya

yangditetapkan, pada masa itu air sudah wujud dan Arasy Allah berada di atas air. “Hal ini

disebutkan di dalam Fi Zilal al-Quran.

-10-

Page 13: CTU REPORT

Ada sesuatu yang dapat kita manfaatkan daripada kenyataan ini iaitu air wujud di

peringkat awal proses kejadian langit dan bumi sebelum wujudnya hidupan lain. Kenyataan ini

memang selari dengan penemuan sains semasa kerana selepas berlaku Big Bang berlaku lebih

kurang 14 bilion tahun dahulu, dua jenis gas wujud dan mendominasi angkasa, iaitu ystem (80%)

dan helium (20%). Gas-gas ini kemudiannya melalui beberapa proses sehingga melahirkan

bintang-bintang dan galaksi. Sebahagian daripada bintang-bintang ini meletup (exploded) sekali

gus melahirkan oksigen. Oksigen bercantum dengan ystem dan dengan itu lahir molekul yang

stabil yang bernama air.

Penemuan ini adalah berdasarkan maklumat yang diperolehi melalui sistem yang dikenali

sebagai Submillimeter-Wave Astronomy Satellite (SWAS) yang dilancarkan ke angkasa lepas

pada 5 Disember 1998.. Kawasan-kawasan ini dikenali sebagai interstellarclouds.

Apabila di ambil kira penemuan-penemuan ini dan dikaitkan dengan surah Hud, ayat 7

yang bermaksud, “Dan dia yang mencipta langit dan bumi dalam masa enam hari dan adalah

Arasynya di atas air,” ia mungkin bermaksud Arasy Allah, walaupun merupakan makhluk seperti

langit dan bumi, namun ia terpisah daripada proses kejadian langit dan bumi. Perkataan air dalam

ayat ini dapat dikaitkan dengan angkasa raya yang luas yang dipenuhi air.

Justeru, kenyataan Allah bermaksud, “Arasy allah berada di kawasan yang lebih tinggi

iaitu di atas angkasa raya yang dipenuhi air berada di bawahnya.” Kedua-duanya adalah terpisah

daripada satu sama lain. ystem dan hidupan yang terdapat dalamnya memerlukan air, tetapi

Arasy agak berbeza kerana ia berada di dimensi yang berbeza. Ia adalah benda ghaib dan berada

di alam ghaib.

-11-

Page 14: CTU REPORT

APA YANG DICIPTA DAHULU, LANGIT ATAUPUN

BUMI ?

Sebagai contoh, dalam surah an-Naziat, ayat 27 hingga 30 Allah mengatakan langit

dicipta terlebih dahulu daripada bumi. Allah menjelaskan, “Kamukah yang sulit penciptaannya

ataukah langit? Dia menjadikan malamnya gelap-gelita serta menjadikan siangnya terang-

benderang. Dan bumi sesudah itu dihamparkannya (bagi kemudahan penduduknya).”Tetapi

dalam surah al-Baqarah, ayat 29 mengatakan bumi dicipta terlebih dahulu daripada langit. Allah

berkata, “Dialah (Allah) yang menjadikan untuk kamu segala yang ada di bumi, kemudian dia

berkehendak menuju sistem langit lalu dijadikannya tujuh langit dan dia maha mengetahui segala

sesuatu.”

Di dalam al-Asas fi al-Tafsir, as Syeikh Said Hawa mengutarakan satu pandangan yang

menarik berhubung dengan isu ini. Semasa ystem komen mengenai surah al-Baqarah, ayat 22

hingga 29 beliau berkata, “Dalam ayat-ayat ini perkataan langit (iaitu samaa’ dalam bahasa

Arab) disebutkan sebanyak empat kali, iaitu (menjadikan) langit sebagai bangunan. Dia

menurunkan hujan daripada langit, Dia menuju ke langit dan Dia menjadikan tujuh langit. Langit

dalam ayat yang pertama berkaitan dengan penciptaan langit. Langit dalam ayat kedua berkaitan

bahagian atmosfera yang terdekat dengan bumi yang terdapat awan-awan padanya. Langit dalam

ayat ketiga mempunyai maksud yang sama dengan ayat yang pertama. Walaupun ayat keempat

yang berkaitan dengan kejadian tujuh lapis langit, ia merupakan langit yang khusus.

Apabila kita kaitkan kesemua ini dengan ilmu moden, kita diberitahu bahawa galaksi-

galaksi, (dan sistem solar hanya sebahagian daripadanya), berumur lebih kurang 10 bilion tahun

dan bumi serta matahari berumur lebih kurang 4.5 bilion tahun. Sebenarnya Quran mengatakan

bumi dicipta terlebih dahulu sekiranya dibandingkan dengan penciptaan tujuh lapis langit yang

khusus.

-12-

Page 15: CTU REPORT

Suhu bumi pada masa itu berada pada tahap yang tinggi justeru tidak sesuai untuk dihuni

oleh sebarang hidupan. Selepas itu proses penyejukan berlaku dan dengan itu gas-gas dihasilkan

terutamanya karbon dioksida, nitrogen dan air. Gas-gas ini menjadi asas kepada kejadian langit

atmosfera ini bermula lebih kurang sejuta tahun selepas kejadian bumi. Atmosfera mempunyai

tujuh lapis.

KRONOLOGI KEJADIAN ALAM.

Fasa pertama (Ledakan dan Pengembangan). Peringkat ini bermula daripada saat ledakan

Big Bang sehingga berlalu masa 0.000000000000000000000000000000001 saat. Kosmos pada

masa itu melalui proses pengembangan yang laju. Ia berkembang daripada ukuran sebesar atom

kepada ukuran sebiji buah nangka dalam masa yang begitu singkat iaitu kurang daripada satu per

sebilion saat dalam keadaan suhu yang mencecah 10 kuasa 27 darjah Celsius. Dalam masa yang

singkat angkasa dipenuhi sistem dan quarks.

Fasa kedua (Penyejukan dan Kelahiran Nukleus). Pada peringkat ini masa berlalu lebih

kurang tiga minit. Suhu yang diperingkat sebelumnya berada di tahap yang tinggi, melalui proses

penyejukan dan turun ke paras 10 kuasa 8 darjah Celsius. Keadaan ini memungkinkan quarks

bercantum sistem sendiri dan bertukar menjadi proton dan neutron. Percantuman proton dan

neutron melahirkan hidrogen dan proses kelahiran hidrogen ini menjadi asas kepada kelahiran

atom hidrogen dan helium.

Fasa ketiga (Kelahiran Atom). Fasa ini memakan masa lebih kurang 300000 tahun. Di

peringkat ini sistem bercantum dengan proton serta neutron dan dengan itu lahir atom-atom ini

menjadi titk permulaan kepada kelahiran cahaya di kosmos. Suhu pada masa itu mencecah lebih

kurang 10000 darjah Celsius.

-13-

Page 16: CTU REPORT

Fasa keempat (Asap Dan Kelahiran Galaksi Serta Bintang). Fasa ini bermula 300000

tahun sehingga lebih kurang 1 bilion tahun selepas Big Bang. Pada pringkat ini tarikan ystem

menyebabkan gas-gas hidrogen dan helium bercantum sehingga melahirkan gumpalan-gumpalan

asap raksasa. Daripada gumpalan-gumpalan asap ini lahirlah galaksi.

Fasa kelima (Percantuman Galaksi, Kelahiran Big Hole, Supernovae dan Matahari). Fasa

ini memakan masa daripada 1 bilion tahun hingga 9 bilion tahun selepas ledakan Big Bang.

Proses cantuman ini berlaku dengan dahsyat sekali sehingga menyebabkan kemusnahan

sebahagian bintang. Bintang-bintang yang hancur bersama-sama dengan gas yang terhasil

terhumban ke suatu pusat dan dengan itu menghasilkan satu lubang yang terlalu padat

(very dense) tanpa mempunyai isipadu (with no volume).Lubang ini mempunyai tarikan sistem

yang terlalu kuat dan dikenali sebagai lubang hitam atau black hole. Gas-gas yang disedut oleh

lubang hitam ini berada di tahap suhu yang tinggi sehingga mengeluarkan cahaya terang

benderang yang pada hari ini dikenali sebagai quasars. Pada peringkat ini proses kehancuran

bintang-bintang berlaku dengan pesatnya. Proses kehancuran ini melahirkan ledakan dahsyat

yang dikenali sebagai supernovae. Ledakan ini mengeluarkan elemen-elemen berat seperti emas,

perak, uranium dan plumbum (lead). Di penghujung fasa ini (lebih kurang 5 bilion tahun dahulu)

lahirlah matahari dan ystem solar.

Fasa keenam (Kejadian Bumi dan Atmosfera dan Permulaan Hidupan). Fasa ini bermula

lebih kurang 9 bilion tahun selepas ledakan Big Bang, iaitu 4.5 bilion tahun dahulu. Di peringkat

ini bermula kejadian bumi dan atmosfera yang berhubungan dengannya. 1 bilion tahun selepas

itu (lebih kurang 3.5 bilion tahun yang lepas) lahir hidupanyang pertama di atas bumi.

-14-

Page 17: CTU REPORT

KOSMOS GELAP ATAUPUN CERAH.

Pemisahan ini berlaku dengan Big Bang dan dalam masa yang singkat angkasa mengembang

dipenuhi elektron dan quarks. Dalam surah an-Naziat ayat 28 hingga 30, Allah berkata, “Dia

meninggikan bangunan (langit) lalu menyempurnakannya dan dia menjadikan malamnya gelap-

gelita, serta menjadikan siangnya terang-benderang. Dan bumi sesudah itu dihamparkannya (bagi

kemudahan penduduknya).”

Semasa menceritakan mengenai kegelapan di kosmos di saat langit sedang dibangunkan,

Allah menggunakan perkataan ‘lail’. Ia dapat diterjemahkan sebagai ‘malam’ seumpama malam

di bumi yang gelap-gelita tanpa matahari. Apabila menceritakan keadaan malam, Allah

menggunakan ungkapan ‘Agh-thosya lailaha’. Sahabat Abdullah bin Abbas mentafsirkan ‘Agh-

thosya lailaha’ sebagai menggelapkan malam.Di dalam A Dictionary Of Modern Written Arabic,

perkataan asal agh-thosya (root word) diterjemahkan sebagai ‘to be become dark (night)’ yang

bermaksud menjadi gelap (malam).

Berhubung dengan perkataan siang, kebiasaannya apabila Allah menceritakan berkenaan

proses siang di bumi, perkataan yang digunakan adalah ‘nahaar’. Nahaar di dalam A Dictionary

Of Modern Written Arabic diterjemahkan sebagai ‘day time, day (from dawn to dusk)’ yang

bermaksud siang hari, hari (daripada waktu terbit matahari kepada waktu senja). Oleh kerana

perkataan nahaar tidak digunakan dalam ayat ini, ia mengisyaratkan ‘siang’ yang dimaksudkan

bukannya siang yang berkaitan dengan terbit dan terbenamnya matahari. Sebaliknya perkataan

yang digunakan adalah ‘dhuha’.

Di dalam A Dictionary Of Modern Written Arabic, dinyatakan perkataan asal kepada

perkataan dhuha adalah dhaha. Ia bermaksud ‘to become visible, appear’ iaitu dapat dilihat,

menzahirkan diri. Justeru perkataan dhuha dalam ayat ini menjelaskan mengenai suasana terang

benderang yang membolehkan kita melihat sesuatu.

-15-

Page 18: CTU REPORT

1) Antara Masuk Dan Keluar.

Perkara yang perlu disebutkan adalah mengenai penggunaan perkataan ‘akh-raja’ semasa

Allah menceritakan mengenai cahaya ‘siang’ di langit di peringkat awal dahulu. Akh-raja

bermaksud ‘dikeluarkan’.

Kebiasaannya apabila Allah menceritakan mengenai perubahan ataupun silih bergantinya

malam dan siang perkataan Arab yang digunakan berasal daripada perkataan walaja. Perkataan

ini digunakan lebih daripada 10 kali di dalam Quran.

Sebagai contoh dalam surah Luqman ayat 29, Allah menjelaskan, “Apakah kamu tidak

memerhatikan bahawa Allah memasukkan (yuuliju) malam kepada siang dan memasukkan siang

kepada malam.” Perkataan yuuliju dalam ayat ini berasal daripada perkataan walaja.

Kadangkala perkataan ikhtilaf (iaitu perubahan) digunakan bagi menceritakan berkenaan

‘perubahan malam dan siang’. Perkataan ini digunakan lebih kurang 5 kali di dalam Quran. Ia

menunjukkan cahaya di langit dikeluarkan daripada kegelapannya. Ia seolah-olahnya

menampakkan yang fenomena ini berlaku di luar persekitaran bumi. Sekiranya di bumi ‘siang

dimasukkan kepada malam’ tetapi kali ini ‘siang dikelurkan daripada malam.’

Penemuan ini berjaya dilakukan dengan menggunakan Spitzer Space Telescope. Selepas Big

Bang reda, alam berada dalam keadaan gelap gelita berjuta-juta tahun lamanya sebelum lahirnya

objek yang bercahaya ini.”

BINTANG YANG MENEMBUS.

Kejadian bintang-bintang di angkasa raya sememangnya menakjubkan. Salah satu jenis

bintang yang wujud adalah bintang yang cahayanya menembus. Dalam surah at-Thariq ayat 1

hingga 3 Allah berkata, “Demi langit dan yang datang pada malam hari, tahukah kamu apakah

yang datang pada malam hari, iaitu bintang yang cahayanya menembus (an-najmu at-thaqif).”

-16-

Page 19: CTU REPORT

Dalam ayat ini, an-najmu bermaksud bintang dan at-thaaqif bermaksud menembusi.

Imam Nafasi mentafsirkan perkataan thaaqif sebagai yang bercahaya. Justeru an-najmu at-

thaaqif dapat diertikan juga sebagai bintang yang bercahaya menembusi langit. Ia dikaitkan

dengan malam hari bagi menampakkan kegemilangan cahayanya persis cahay terang yang

menembusi kegelapan di malam hari.

BINTANG-BINTANG DAN NEBULA ROS.

Bagi bintang yang beratnya berganda-ganda berbanding matahari, kehancurannya berlaku

melalui satu ledakan besar yang dikenali sebagai supernova. Ledakan seumpama ini akhirnya

melahirkan lubang hitam atau black holes seperti yang disebutkan sebelum ini. Namun bagi

kebanyakan bintang, terutama yang beratnya tidak mlebihi dua kali ganda berat matahari,

hayatnya berakhir dengan ia bertukar menjadi gumpalan gas berbentuk asap yang dikenali

sebagai planetary nebula.

Tenaga ini terhasil melalui proses reaksi nuklear (nuclear fusion reactions) yang melibatkan

hidrogen bertukar menjadi helium di bahagian dalam bintang (core). Selepas berbilion tahun

berlalu, proses reaksi nuklear ini akhirnya terhenti disebabkan bintang kehabisan hidrogen..

Keadaan ini menyebabkan bahagian dalam bintang menguncup (contracts) dan menghasilkan

suhu yang tinggi. Suhunya mungkin meningkat daripada 15 ribu juta Celsius kepada 100 ribu

juta Celsius dan pada masa itu helium bercantum bagi menghasilkan karbon dan oksigen.

Akhirnya, bahagian luar bintang bertukar menjadi gumpalan gas berbentuk asap dan terus

berpisah daripada bahagian dalamnya. Apabila asap ini berinteraksi dengan foton ultr ungu

(photons) ia mula bersinar dan pada masa itu lahir apa yang diistilahkan sebagai planetary nebula

ini adalah pelbagai dan salah satu daripadanya adalah bentuk bunga ros yang bersinar.

-17-

Page 20: CTU REPORT

1) Nebula Ros.

Dalam surah ar-Rahman ayat 37, Allah berkata, “Maka apabila langit terbelah dan menjadi

merah seperti mawar (ros) yang di (lumuri) minyak.” Terjemahan ini adalah berasaskan apa yang

disebutkan oleh Said Hawa al-Asas fi al-Tafsir.

Ayat ini menceritakan mengenai langit yang sedang melalui proses kehancuran dan pada

masa itu ia berubah menjadi merah seumpama bunga ros yang bersinar. Seperti yang disebutkan

sebelum ini, apabila Quran menyebutkan langit dan bumi ia memfokuskan mengenai objek-objek

dan bintang adalah antara objek penting di langit sehingga Allah bersumpah paling kurang dua

kali mengenainya di dalam al-Quran.

Ayat Quran ini diturunkan bukan bertujuan menceritakan kelahiran nebula ros ini. Apatah

lagi hampir kesemua ulama semasa mentafsirkan ayat ini mengaitkannya dengan kejadian Hari

Kiamat. Namun, sekiranya difikirkan secara mendalam, terdapat satu aspek yang sama antara

insiden kelahiran nebula ros ini dengan kejadian Hari Kiamat iaitu kedua-duanya berkait rapat

dengan fenomena kemusnahan bintang-bintang.

Bagi umat Islam apa yang penting adalah apabila ayat ini diturunkan tidak ada sesiapa pun

yang mengetahui sesama bintang-bintang melalui proses kehancuran ia akan terbelah dua dan

bahagian luarnya bertukar menjadi gas nebula dan nebula ini pula boleh menjelma dalam bentuk

bunga ros yang bersinar. Ayat ini mengingatkan kita mengenai bencana Hari Kiamat semasa

kehancuran berlaku di langit dan pada masa itu tidak ada sesiapa pun yang dapat membantu kita

kecuali Allah.

-18-

Page 21: CTU REPORT

MATAHARI DAN AKHIR HAYATNYA.

Matahari juga adalah bintang. Kejadiannya bermula lebih kurang 8 hingga 10 bilion

tahun selepas Big Bang, iaitu lebih kurang 5 bilion tahun dahulu. Matahari adalah 109 kali lebih

besar daripada bumi. Ia lahir kesan daripada gelombang kosmik (shockwaves) yang berlaku

selepas meledaknya sebuah bintang raksasa.

Ledakan bintang besar ini dipanggil supernova dan ia melahirkan gumpalan gas yang

dikenali sebagai solar nebula. Solar nebula mengandungi 98 peratus hidrogen dan helium, dan 2

peratus unsur-unsur lain yang terhasil daripada proses kehancuran bintang-bintang di kosmos.

Matahari yang mengandungi 74 peratus hidrogen dan 25 peratus helium, berada di

tengah-tengah sistem suria dan para saintis menganggapnya sebagai bintang generasi ketiga

(third generation star). Bumi, planet-planet, asteroid dan meteoroid mengelilingi matahari

mengikut masa yang Allah tetapkan.

Jarak antara matahari dan bumi adalah 93,026,724 batu bersamaan dengan 149,680,000

kilometer. Setiap tahun, bumi berada pada jarak paling dekat dengan matahari lebih kurang pada

tanggal 2 Januari dengan jarak 91.4 juta kilometer, dan berada pada jarak yang paling jauh

daripada matahar, iaitu 94.8 juta batu atau 152.6 juta kilometer, lebih kurang pada tanggal 2 Julai

setiap tahun.

Proses nuklear yang berlaku dalam matahari melahirkan cahaya matahari (sunlight).

Cahaya ini diibaratkan sepeti nadi kehidupan bagi bumi kerana hampir kesemua jenis hidupan di

bumi ini memerlukannya dan memanfaatkannya melalui proses fotosintesis.Dalam surah at-

Takwir ayat 1 Allah menyatakan, “Dan matahari semasa ia digulung (kuwwirat).” Perkataan

yang penting untuk dibahaskan dalam ayat ini adalah ‘kuwwirat’. Rata-ratanya ulama

mentafsirkannya sebagai ‘digulung’. Namum sahabat Abdullah bi Abbas mentafsirkannya

sebagai ‘zahabat’ yang bermaksud ‘pergi atau menghilang’, dan Imam an-Nafasi

mentafsirkannya sebagai ‘hilang cahayanya’. Ia menjelaskan apabila berlaku Hari Kiamat alam

ini seolah-olahnya digulung. Ia juga menjelaskan matahari semasa berada di penghujung

hayatnya akan kehilangan cahayanya.

-19-

Page 22: CTU REPORT

Tenaga ini terhasil melalui proses nuklear yang melibatkan hidrogen bertukar menjadi

helium di bahagian dalam matahari (core). Selepas berbilion tahun berlalu, proses ini akhirnya

terhenti disebabkan matahari kehabisan hidrogen dan dengan itu ia menjadi tidak stabil.

Keadaan ini menyebabkan bahagian dalam matahari (core) menguncup (contracts)

dengan menghasilkan suhu yang tinggi. Selepas masa berlalu suhu di bahagian luar matahari

menurun dan dengan itu pudarlah cahayanya. Keadaan ini selari dengan tafsiran Imam Nafasi

berhubung perkataan kuwwirat dalam ayat Quran yang disebutkan sebelum ini. Akhirnya

bahagian luar matahari ini bertukar menjadi gumpalan gas berbentuk asap dan terus terpisah

daripada bahgian dalamnya. Dengan lahirnya gumpalan gas berbentuk asap ini jadilah ia sebuah

planetary nebula. Bahagian dalam matahari (core) pula bertukar menjadi objek yang dikenali

sebagai white dwarfs atau ‘si kenit putih’ dan tamatlah riwayat hidup matahari.

MATAHARI PELITA DAN BULAN CAHAYA.

Dalam Quran matahari disebut sebagai objek yang mengeluarkan cahaya dan bulan

bersinar kesan daripada cahaya matahari itu. Dalam surah al-Furqan ayat 61 Allah menjelaskan,

“Maha suci Allah yang menjadikan di langit gugusan bintang (buruj) dan menjadikan padanya

siraaj dan bulan yang muniir.” Hal yang sama ditekankan dalam surah an-Nabak ayat 13 yang

bermaksud, “Dan kami yang jadikan siraajan wahhaaja (iaitu matahari).”

Dalam surah an-Nuh ayat 15 hingga 16 pula Allah berkata, “Tidakkah kamu perhatikan

bagaimana Allah menciptakan tujuh langit bertingkat-tingkat dan Allah menciptakan pada langit-

langit itu bulan sebagai nuur dan matahari sebagai siraaj.”

Nuur diertikan sebagai brightness, gleam, glow yang bermaksud cahaya menyilau.

Muniir diertikan sebagai luminious, radiant, shining yang bermaksud bercahaya, bersinar. Ayat-

ayat ini menjelaskan mengenai perbezaan antara matahari dengan bulan dalam konteks cahaya

yang dikeluarkan kedua-duanya.

-20-

Page 23: CTU REPORT

Mengikut Quran, matahari membakar dan dengan itu mengeluarkan cahaya sedangkan

bulan hanya bersinar iaitu menerima dan memantulkan cahaya. Kiasannya adalah seperti lampu

dan cermin, lampu mengeluarkan cahaya sedangkan cermin hanya memantulkan cahaya.

Kenyataan ini adalah selari dengan penemuan sains semasa kerana matahari adalah sebuah

bintang sedangkan bulan adalah satelit.

Seperti bintang-bintang yang lain, kestabilan matahari dan sinaran cahaya yang keluar

daripadanya bergantung kepada tenaga yang mampu dihasilkannya. Tenaga ini terhasil melalui

proses reaksi nuklear (nuclear fusion reactions) yang melibatkan hidrogen bertukar menjadi

helium di bahagian dalamnya. Manakala bulan pula, sebagai satelit, tidak mengeluarkan cahaya

sendiri.

ORBIT-ORBIT BUMI DAN OBJEK DI LANGIT.

Pertamanya teori geosentrik dan keduanya teori heliosentrik. Teori geosentrik dalam

bidang ilmu kosmos diperkenalkan oleh seorang tokoh astronomi Yunani bernama Claudius

Ptolemaeus (Ptolemy). Berpandukan buku beliau Almagest (150 Masihi), beliau mengatakan

bumi berada di tengah-tengah angkasa dalam keadaan pegun (motionless) dan matahari, bintang-

bintang dan objek-objek lain berpusing mengelilinginya. Teori ini menguasai barat hinggalah ke

abad 16 Masihi.

Kemudian datanglah Nicolaus Copernicus, seorang pakar astronomi daripada Poland.

Beliau mengutarakan teori baru yang dikenali sebagai teori heliosentrik. Melalui buku beliau

yang diterbitkan pada tahun 1543 Masihi bertajuk De revolutionibus orbium coelestium (On The

Revolutions of the Heavenly Spheres), beliau mengatakan matahari berada dalam keadaan pegun

di tengah-tengah angkasa manakala objek-objek lain di kosmos berpusing mengelilinginya.

-21-

Page 24: CTU REPORT

Sebagai contoh, dalam surah A-Anbiyak ayat 33 Allah berkata, “Dan dialah yang

menciptakan malam dan siang, matahari dan bulan. Kesemuanya beredar (yasbahuun) dalam

falaknya.”Perkataan yasbahuun bermaksud berenang. Perkataan berenang pada asalnya berkaitan

dengan perbuatan seseorang yang bergerak dalam air melalui pergerakan anggota badannya.

Kiasannya dengan matahari dan bulan ialah kedua-duanya bergerak sendiri ke angkasa.

Falak bermaksud bulat seperti sfera, ayat ini menunjukkan matahari dan bulan bergerak dalam

bulatan.Justeru di dalam Tafsir al-Quran al-Azim, Imam Ibn Kathir menukilkan pandangan

sahabat Abdullah bin Abbas yang mengatakan ‘malam dan siang, matahari dan bulan beredar

dalam bulatan sebagaimana beredarnya rahat ketika menggulung benang.’

Rahat ialah suatu alat bulat seumpama roda yang digunakan bagi menggulung benang.

Pentafsiran ini menunjukkan para sahabat di zaman nabi sudah berpegang dengan pendapat

matahari dan bulan berputar dalam bulatan di atas paksinya sendiri. Oleh kerana matahari dan

bulan berputar di atas paksinya dalam bentuk bulatan, justeru kedua-duanya adalah objek bulat

yang berpusing-pusing.

Yasbahuun adalah perkataan perbuatan (verb) yang digunakan bagi objek yang berjumlah

lebih daripada dua. Dalam ayat ini jumlah objek yang Allah nyatakan hanya dua iaitu matahari

dan bulan. Malam dan siang bukannya objek sebaliknya merupakan fenomena yang berlaku di

atas bumi. Oleh sebab putaran malam dan siang berlaku di atas bumi maka objek ketiga yang

dimaksudkan dalam ayat ini adalah bumi. Tambahan daripada itu, disebabkan Allah mengatakan

malam dan siang berputar (yasbahuun), ia menunjukkan bumi berputar dan hasil daripada

putaran bumi di atas paksinya lahir fenomena malam dan siang.

Dalam surah al-Anbiyak, ayat 33 menunjukkan ia berputar atas paksinya sekali gus

mengisyaratkan bintang-bintang yang lain (seperti matahari) juga berputar atas paksinya.

Penemuan semasa mengesahkan ia berputar atas paksinya dan mengambil masa 27.32166 hari

(sidereal month) bagi menyempurnakan satu pusingan, (sekiranya ukuran ini dibuat tanpa

mengambil kira pusingan bumi mengelilingi matahari), atau lebih kurang 29 hari sekiranya

putaran ini diukur daripada bumi (synodic month).

-22-

Page 25: CTU REPORT

KESIMPULAN.

Kesimpulan yang boleh diolah daripada kajian terhadap kejadian bintang dan teori

bigbang ialah mengamati keindahan penciptaan yang maha esa yang tiada nilainya. Kejadian

yang teramat menakjubkan sehingga kajian dilakukan namun masih ada kekurang. Hal ini

menyebabkan meningkatnya intelek pemikiran golongan sekarang untuk meneroka dan

mempelajari ilmu-ilmu falak.

Selain itu, kita dapat mengetahui kejadian-kejadian angkasa raya yang luas dimana

sebelum ini kita tidak ketahui dengan mendalam. Pengetahuan-pengetahuan seperti ini amat

berguna dan mampu membuka pemikiran ke lebih meminati terhadap ilmu pengetahuan

terutamanya terhadap ilmu bidang kosmologi.

Bintang-bintang yang berkedipan di ruang angkasa amat menusuk hati melihat

keindahannya. Namun disebalik yang indah terdapat pelbagai perkara yang banyak kita tidak

ketahui. Antaranya ialah bagaimana terjadinya bintang, jenis-jenis bintang dan yang paling

penting orbit-orbitnya.

-23-

Page 26: CTU REPORT

RUJUKAN.

1) Buku Quran Saintifik oleh Dr. Danial Zainal Abidin PENGANTAR : Dato’ Seri (Dr.) Haji Harussani B. Haji Zakaria (Mufti Kerajaan Negeri Perak) Dr. Mohd Asri B. Zainul Abidin (Mufti Kerajaan Negeri Perlis)

2) Internet : http://www.quransaintifik.com.my

-24-