Click here to load reader

projek ctu

  • View
    155

  • Download
    3

Embed Size (px)

Text of projek ctu

PENCAPAIAN DAN SUMBANGAN TAMADUN CHINA

BM230 4A CTU 551AHLI KUMPULAN : ARINA FARIHAN BT. AZHAR MOHD IZWAN FIRDAUS B. SHAMSUDIN NURFARAHAIN BT. MOHD SALEH 2009229702 2009600084 2009622538

ISI KANDUNGAN1. Objektif 2. Pengenalan 3. Sumbangan dalam bidang Politik Ekonomi Budaya & Kesenian 4. Kedatangan Islam di China Sumbangan Islam dalam tamadun China 5. Rumusan 6. Soalan objektif 7. Rujukan

OBJEKTIF Menjelaskan asal usul tamadun China dan latar belakang tamadun China. Menghuraikan pencapaian dan sumbangan pelbagai bidang di China. Memberi pendedahan tentang kedatangan Islam di China dan sumbangannya. Membincangkan sumbangan dalam tamadun China hingga masa kini.

PENGENALANAsal usul Tamadun China Tamadun China merupakan salah satu tamadun tertua dan terawal di dunia Ahli sejarah masih belum dapat memastikan sejarah asal usul orang Cina namun dipercayai bahawa orang Cina berasal daipada keturunan bangsa Monggol. kegemilangan tamadun ini dalam beberapa bidang membawa kepada kemajuan dan kemakmuran.

PENGENALANLatar Belakang Tamadun China Zaman Permulaan Zaman Pertengahan/keagungan Zaman Peralihan Zaman Moden

POLITIK

Sosial

Pendidikan

Falsafah

BUDAYA & KESENIAN

SUMBANGAN TAMADUN CHINA

Agama & kepercayaan

EKONOMISains & teknologi

Nilai moral & etika

POLITIK

Sistem pemerintahan & pentadbiran Sistem berbentuk dinasti & monarki Maharaja China berkuasa mutlak dan dianggap wakil tuhan yang diberi mandat untuk memerintah rakyatnya. Maharaja dibantu oleh sekumpulan pegawai. Contoh, Dinasti Qing dibahagikan kepada Kabinet Majlis Agung Lembaga Enam (Six Boards)

POLITIK Perundangan sistem perundangannya berteraskan dua prinsip utama, iaitu hukuman berat dan bercorak kolektif Teras undang-undang ini adalah daripada falsafah legalisme. digubalkan dan diperkenalkan oleh ahli falsafah yang bernama Han Fei Tzu pada zaman Dinasti Chin

POLITIK Perluasan Kuasa Pada zaman Dinasti Chin dibawah pemerintahan Shih Huang Ti telah berjaya menyatukan seluruh kerajaan kecil di China Pada zaman Dinasti Han kewibawaan Maharaja Han Wu Ti berjaya menguasai Sinkiang, Lembah Tarim dan Tutor di utara, Yang Tze, Kwangsi, dan Kwang Tung di selatan

EKONOMIPERTANIAN TEKSTIL INDUSTRI LAIN

BUDAYA & KESENIAN Kelahiran Perkahwinan Kematian Tahun Baru Cina Hari Kuih Bulan Zhong Yuan Jie

BUDAYA & KESENIAN Seni Kaligrafi Seni Lukis Tradisional Seni Bina Seni Kung Fu

KEDATANGAN ISLAM DI CHINA China adalah antara negara paling awal menerima kedatangan Islam. Islam sampai ke China melalui perjuangan dan usaha gigih sahabat Rasulullah. Ada pendapat menyatakan Saad bin Lubayd berdakwah ke China pada 630/631M.

KEDATANGAN ISLAM DI CHINA Astronomi (Ilmu falak) pembinaan makmal kaji bintang semasa Dinasti Yuan. Tokoh utama dalam ilmu astronomi ini ialah Tcha-Ma-Lou-Tin atau dikenali dengan nama Islamnya,Jamaludin.

Matematik Dinasti Tang dan Sung, masyarakat Islam memperkenalkan kaedah pengiraan Arab (Xiyi Lishu), kaedah 60 darjah (Chiu Ji Li-Zaman Tang), algebra dan trigonometri.

KEDATANGAN ISLAM DI CHINA Perubatan Ilmu perubatan dari dunia Arab yang diperkenalkan ke China telah menjadi bahagian yang penting dalam perubatan tradisional China kaedah perubatan Islam digabungkan dengan ilmu perubatan China. Bahan-bahan perubatan dibawa masuk ke China pada zaman Dinasti Tang dan Dinasti Sung.

KEDATANGAN ISLAM DI CHINA Pembinaan Zaman Dinasti Tang dan Dinasti Song, umat Islam dari negara Arab telah memperkenalkan reka bentuk seni bina dunia Arab. Masjid Niukie yang berusia 700 tahun dan Masjid Huaje Lane di Sian (Xian) memberi pengaruh yang mendalam terhadap pembinaan tokong dan balairung di China

RUMUSAN Tamadun China merupakan merupakan peradaban awal yang menunjukkan keunggulan dalam pelbagai bidang seperti politik, ekonomi, kepercayaan, falsafah dan sosial. Sistem pemerintahan dan politik yang berkesan telah membuktikan kehebatan sesebuah negara dan tamadun seperti pada zaman Dinasti Qing. Pertanian merupakan sumber utama ekonomi bagi mamajukan China disamping mempelbagaikan industri seperti tekstil, logam dan arang batu. Budaya dan kesenian tamadun China telah memberi pengaruh meluas dan masih lagi dikekalkan hingga kini. Kedatangan Islam dalam Tamadun China turut menyumbang dalam memajukan lagi negara tersebut dan memberi sumbangan dalam pelbagai aspek .

SOALAN OBJEKTIF1. Namakan etnik Cina Muslim di Negara China? a) Hui b) Uighyur c) Baoan d) Daoxian 2. Seluruh kerajaan kecil di China berjaya disatukan pada zaman Dinasti.. a) Dinasti Shang b) Dinasti Chin c) Dinasti Sui d) Dinasti Tang

SOALAN OBJEKTIF3. Apakah industri yang banyak digunakan pada Dinasti Tang dan Dinasti Song? a) Tekstil b) Pertanian c) Perlombongan arang batu d) Logam 4. Lembaga enam (Six Boards) terdiri daripada, KECUALI.. a) Lembaga Hasil b) Lembaga Hukuman c) Lembaga Istiadat d) Lembaga Pendidikan

RUJUKAN Azhar Hj. Mad Aros, Azharudin Mohd Dali, Suffian Mansor & Zulkarnain Abdul Rahman. 2002. Edisi kedua Kursus Komprehensif Fajar Bakti, Tamadun Islam dan Tamadun Asia : Penerbit Fajar Bakti Sdn. Bhd. Ahmad Zaki Abd. Latiff, Azam Hamzah, Azhar Mad Aros.2009. Buku Teks Tamadun Islam dan Tamadun Asia : Oxford Fajar. Sivin, Nathan. 1990. Science and Medicine in Chinese History, dlm Paul S.Ropp (ed.),Heritage of China; Contemporary Perspectives on Chinese Civilization. Berkeley: University of California Press, hlm 164-196

TAMAT