of 24 /24
MASYARAKAT MAJMUK DI ALAM MELAYU DALAM SEJARAH

CTU PRESENTATION

Embed Size (px)

Text of CTU PRESENTATION

 1. 1. MASYARAKAT MAJMUK DI ALAM MELAYU DALAM SEJARAH
 2. 2. NORAZIYANTI DEWI BINTI MOHAMMED JAYA VIREN 2012530589NURUL SHUHADAH BINTI MOHD NOR2012710777SOLEHAH BINTI MOHD SALEH 2012940157
 3. 3. DEFINISI Masyarakat Adalah satu kelompok yang berbeza dari kelompok lain dari segi kepentingan bersama,penyertaan dalam perhubungan yang mempunyai ciri khusus, penyertaan dalam institusi yang dikongsi bersama dan mengamalkan budaya yang sama. Manusia merupakan bahagian daripada makhluk sosial yang ada dimuka bumi.
 4. 4. Pengertian masyarakat sendiri secara umum diertikan, sebagai sebuah kesatuan yang terjadi antara dua orang atau lebih manusia yang berada dalam sebiuah wilayah dalam jangka masa yang tertentu. Menurut pakar pemikiran Marxisme, Karl Marx, masyarakat didefinasikan sebagai sebuah struktur organisasi yang muncul sebagai akibat adanya perbedaan diantara berbagai kelompok yang terpisah dibidang ekonomi.
 5. 5. DEFINISI Masyarakat Majmuk1. Masyarakat dikatakan majmuk apabila ia terdiri daripada pelbagai kelompok ras ataupun etnik yang berlainan daripada dibawah satu sistem pemerintahan. 2. Masyarakat majmuk (plural society) bermaksud masyarakat pelbagai kaum (multi-racial society) yang merujuk kepada suasana kepelbagaian bangsa yang bersama-sama atau berkongsi hidup dan tinggal dalam sebuah negara yang sama.
 6. 6. 3. Menurut sarjana Graham Saunders dalam bukunyabertajuk The Development Of a Plural Society In Malaya beliau menyatakan bahawa masyarakat majmuk terdiri daripada pelbagai bangsa yang membentuk satu kependudukan dari hidup sebagai komuniti-komuniti yang berasingan. 4. Masyarakat majmuk juga adalah merujuk kepada keadaan masyarakat di tanah jajahan seperti mana yang terdapat di Burma, Indonesia, dan juga Malaysia. Masyarakat majmuk di Malaysia dicirikan dari segi kepelbagaian budaya, pemisahan fizikal pengenalan kaum melalui pekerjaan, kekurangan kontrak sosial, dan wujudnya satu hubungan etnik yang dominan dari segi politik.
 7. 7. 2. Ciri ciri masyarakat majmuk : Kepelbagaian kebudayaan dimana wujudnya konflik di antara budaya lain. J.S Furnivall (1956) dalam bukunya bertajuk Colonial Policy and Practice :A Comparative Study of Burma and Netherlands India (Indonesia) dalam kajiannya di Burma dan Kepulauan Jawa ialah terdapat beberapa jenis manusia seperti Eropah, Cina, India dan penduduk asli (bumiputera). Masyarakat ini bercampur antara satu sama lain tetapi tidak bersatu.
 8. 8. Mereka ini hidup berdekatan tetapi tidak terpisah dalam sistem politik yang sama serta masing-masing berpegang kepadakebudayaan, agama, bahasa, idea dan kaedah sendiri. Wujudnya autonomi atau kebebasan diantara bahagian dalam sistem sosial. Dominasi politik oleh golongan tertentu. Dasar integrasi bagi saling kebergantungan ekonomi.
 9. 9. DEFINISI PluralismeIdeologi yang menyama-ratakan kepercayaan dan pegangan yang berbeza dalam masyarakat. Pluraliti Wujudnya kepelbagaian bangsa dan agama di suatu tempat pada satu masa secara semulajadi. Pluralistik Wujudnya kepelbagaian bangsa dan agama di suatu tempat pada satu masa secara dirancang atau dipaksakan oleh pihak-pihak tertentu yang berkepentingan.
 10. 10. DEFINISI ImperialismeMereka menjajah secara fizikal iaitu segala kekayaan muka bumi seperti bijih timah dan emas diambil demi kepentingan ekonomi negara mereka sendiri. Kolonialisme Mereka mengawal pemikiran dengan memperkenalkan sistem sosial, politik dan agama mereka kepada penduduk tempatan.
 11. 11. MASA PEMBENTUKAN MASYARAKAT MAJMUK
 12. 12. Malaysia pada hari ini adalah sebuah negara yang terdiri daripada masyarakat pelbagai bangsa yang hidup dalam suasana harmonis dan aman damai. Ia merupakan hasil daripada sikap tolak ansur dan juga kerjasama antara kaum yang wujud semenjak British memberi kemerdekaan kepada Tanah Melayu sehingga ke hari ini. Pada dasarnya, orang Melayu, Cina dan India adalah tiga kumpulan bangsa utama di Malaysia diikuti dengan beberapa kumpulan kaum minoriti yang lain antaranya Orang Asli, Serani dan Benggali. .Sejarah juga telah membuktikan masyarakat Melayu telah lama mempunyai hubungan dengan kaum Cina dan India sejak zamanPada masa itu Melaka adalah pusat perdagangan utama serta jalan perhubungan antara negeri China dan India di Asia Tenggara (Chowdhury, 1997).
 13. 13. ZAMAN MELAYU MELAKA
 14. 14. KEDATANGAN PENJAJAH StephenJay Goul dalam bukunya Rocks of Ages : Science and Religion masyarakat terbahagi kepada dua : Menyokong agama Menyokong Sains moden (diterima Eropah)
 15. 15. KEDATANGAN PENJAJAH Inggeris membawa misi-misi iaitu imperialisme dan kolonialisme. Contoh ialah kedatangan Inggeris ke Alam Melayu membawa konsep pemikiran pemisah negara dan agama (negara kolonial sekular). Contoh ialah sistem pentadbiran berasaskan 3 unsur penting iaitu : Kehakiman, Eksekutif dan perundangan Pandangan masyarakat melayu juga diubah terutama dari sudut cara berfikir dan cara melihat sesuatu iaitu epistemology. Perubahan epistemoligikal ialah perubhan cara berfikir dan cara melihat sesuatu. Perkenalkan ilmu colonial.
 16. 16. ZAMAN PENJAJAHAN
 17. 17. ZAMAN PENJAJAHAN
 18. 18. BRITISH
 19. 19. MASYARAKAT PLURALISTIK SELEPAS MERDEKA
 20. 20. PENDIDIKAN
 21. 21. Parti perikatan telah mencapai kesepakat an bersetuju dengan Akta pandidikan 1957Sekolah berbagai aliran dan pengajaran dalam bahasa ibunda masing-masing dibenarkanSekolah Cina dan Tamil wajib mengajar Bahasa melayu sebagai salah satu daripada mata pelajaranPendekatan dalam mata pelajaran, sejarah, geografi dan buku-buku teks yang lain mestilah berteraskan Malysia
 22. 22. EKONOMIRancangan Pembangunan Ekonomi
 23. 23. KESIMPULANSecara keseluruhan, pembentukan masyarakat majmuk di Malaysia adalah kesan penjajahan pada zaman Melayu pada aspek politik, aspek pendidikan dan aspek ekonomi.