Ghid de bune practici - rru.anfp.gov.rorru.anfp.gov.ro/conferinta/Ghid bune practici ed XI.pdf Prezentarea

 • View
  8

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Ghid de bune practici - rru.anfp.gov.rorru.anfp.gov.ro/conferinta/Ghid bune practici ed XI.pdf...

 • INOVAŢIE şi CALITATE în SECTORUL PUBLIC

  Bucureşti, 2018

  re su

  rs e u

  m an

  e

  de zv

  ol ta

  re d

  ur ab

  ilă

  co ns

  ul ta

  re p

  ub lic

  ă

  Ghid de bune practici

 • INOVAŢIE ŞI CALITATE ÎN SECTORUL PUBLIC

  Ghid de bune practici

  Octombrie 2018

 • CUPRINS

  1. Cuvânt înainte 1

  2. Introducere 2

  Obiectivele competiţiei 2

  Eligibilitatea aplicanţilor şi a proiectelor depuse 2

  Modalitatea de aplicare 3

  Evaluarea aplicanţilor şi selectarea câştigătorilor 3

  3. Comitetul de evaluare 6

  4. Prezentarea cazurilor de bună practică

  Pilonul 1 9

  Pilonul 2 36

  Pilonul 3 102

  5. Lista bunelor practici 149

 • 1

  Cuvânt înainte

  Prin organizarea celei de-a XI-a ediţii a competiţiei celor mai bune practici în

  administraţia publică din România, ne-am propus să continuăm promovarea rezultatelor

  deosebite obţinute în diferite arii de intervenţie ale administraţiei publice româneşti.

  Identificarea şi aplicarea unor metode inovative în toate activităţile din sectorul

  public s-a impus deja ca și o necesitate. Tocmai de aceea Agenția Națională a

  Funcționarilor Publici, prin competiţia naţională de bune practici, a cărei organizare a

  devenit o tradiţie, îşi propune să încurajeze schimbul de bune practici şi să motiveze

  instituţiile publice să adopte şi să dezvolte modele de lucru eficiente, care să contribuie

  la o furnizare eficientă a serviciilor publice către cetăţeni.

  Consecvenţa şi perseverenţa noastră în a descoperi, a recunoaşte şi a disemina

  rezultatele remarcabile ale administraţiei publice vin din convingerea că performanţa nu

  se obţine altfel decât prin valorizarea resurselor umane care dau sens și consistență

  activității instituționale. Și din acest motiv, dezvoltarea resurselor umane, susținerea

  dezvoltării durabile și promovarea consultării publice au reprezentat materia primă de

  construcție a ariei tematice propuse.

  Vasile-Felix COZMA

  Preşedinte

  Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici

 • 2

  Introducere

  Identificarea și promovarea exemplelor pozitive de guvernare, astfel încât acestea să poată fi cunoscute, preluate și implementate și la nivelul altor administrații, reprezintă una dintre metodele general recunoscute ca aducând o plus-valoare reală în cadrul eforturilor de creştere a calităţii serviciilor publice.

  În acest context, Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici (ANFP) a lansat cea de-a XI-a ediţie a „Competiţiei celor mai bune practici în administraţia publică din România”.

  La acest demers, deja tradițional în seria evenimentelor dedicate promovării calității în administrația publică românească, au fost abordate 3 arii tematice grupate astfel:

  Pilonul 1: Investiţii inteligente în dezvoltarea resurselor umane; Pilonul 2: Inițiative și soluții integrate pentru dezvoltarea durabilă; Pilonul 3: Consultarea publică - premisă pentru funcționalitatea mecanismelor

  codecizionale Scopul acestei competiţii este acela de a identifica, a evidenția și a disemina inițiative

  inovative şi eficiente din administraţia publică, de a face cunoscute experienţa şi rezultatele remarcabile ale autorităţilor şi instituţiilor publice din România.

  Fiind un demers realizat pentru cunoașterea și recunoașterea performanţei de la nivelul administraţiei publice româneşti, competiţia se finalizează cu premierea celor mai bune practici în cadrul conferinţei internaţionale Inovaţie şi calitate în sectorul public şi diseminarea acestora la nivel naţional prin acest Ghid de bune practici.

  Având în vedere că metodologia competiției a fost deja promovată și diseminată (fiind disponibilă pe pagina web a ANFP, prin accesarea link-ului: www.anfp.gov.ro, secțiunea Inovație și calitate/ Competiția), în cele ce urmează vom prezenta sintetic elementele vizând eligibilitatea aplicațiilor, procedurile de aplicare, selecție și evaluare, respectiv modalitățile de implementare, comunicare și promovare. Obiectivele competiției

  Obiectivele urmărite prin realizarea acestei competiţii sunt:  Creșterea calității resursei umane prin identificarea și promovarea politicilor,

  mecanismelor și practicilor destinate optimizării activității instituționale;  Promovarea eficienței și eficacității inițiativelor și practicilor destinate atragerii

  resurselor (umane, materiale, financiare, timp);  Cunoașterea și popularizarea poveștilor de succes despre dezvoltarea durabilă (local,

  regional, instituțional);  Promovarea mecanismelor de implementare a parteneriatului administrație –

  cetățeni – societate civilă; Eligibilitatea aplicanților și a proiectelor depuse

  Nu au putut participa în competiţia naţională proiecte/ cazuri de bună practică premiate la ediţiile anterioare ale conferinţei sau idei de proiecte care nu au fost încă implementate. Au fost însă acceptate bunele practici aflate în implementare, care au obţinut rezultate până în momentul înscrierii în competiţie.

  http://www.anfp.gov.ro/

 • 3

  În vederea stabilirii eligibilității aplicațiilor, evaluarea propriu-zisă a fost precedată de o etapă de evaluare preliminară, de stabilire dacă fiecare dintre aplicațiile validate ca înscrise a respectat un set de 7 criterii eliminatorii (formalizate în Grila nr. 1).

  Neîndeplinirea uneia sau a mai multor condiții preliminare a atras eliminarea aplicaţiei din competiţie!

  Modalitatea de aplicare

  Înscrierea în competiţie s-a realizat on-line pe website-ul www.anfp.gov.ro, la secţiunea Inovaţie şi calitate, subsecţiunea Competiţia, în perioada 11 iunie - 31 iulie, fiind invitate să participe toate instituţiile publice din sistemul administraţiei publice româneşti. Formatul standard pentru aplicaţie şi ghidul practic cu informaţiile necesare pentru înregistrarea şi completarea aplicaţiei on-line au fost disponibile pe website-ul ANFP la secţiunea mai sus-menţionată.

  Fiecare aplicație a fost încărcată electronic, prin completarea câmpurilor din sistemul online al ANFP. Secțiunile din aplicație sunt indicate în tabelul de mai jos.

  În cadrul metodologiei competiţiei au fost incluse un set de reguli și recomandări utile

  aplicanților, în vederea îndeplinirii criteriilor din grilele de evaluare, în momentul completării aplicației. Evaluarea aplicațiilor și selectarea câștigătorilor

  Fiecare aplicaţie a fost evaluată pe baza a două Grile de evaluare (grila nr. 2 și grila nr. 3), de către 9 evaluatori care au lucrat independent unul de celălalt (3 tematici x 3 evaluatori = 9). Evaluarea la fiecare din cele 2 grile menționate a presupus adunarea punctajelor obţinute la fiecare criteriu. Precizări: (1) Prin grila nr. 2 au fost evaluate aspecte ce țin de valoarea și calitatea planificării proiectului propus (caracterul inovativ, factorii de sprijin, aspectele metodologice). Prin grila nr. 3 au fost introduse criterii de evaluare similare celor utilizate în cazul proiectelor: relevanță, eficiență, eficacitate, impact și sustenabilitate.

  Secțiuni ale aplicației electronice Descrierea bunei practici Problema identificată Scopul şi încadrarea Principalele obiective Resurse utilizate Implementarea Bunei practici Elemente novatoare Lecţii învăţate Rezultate Descrierea referinţelor

  http://www.anfp.gov.ro/ http://www.anfp.gov.ro/

 • 4

  (2) Condiția obligatorie a fost aceea ca fiecare aplicație să obțină minim 50 de puncte pentru fiecare dintre cele 2 grile de evaluare; în sens contrar, aplicația fiind eliminată din competiție. (3) Scorul maxim ce a putut fi acordat pentru fiecare grilă a fost de 100 de puncte. (4) Punctajul final al unei aplicaţii a reprezentat media aritmetică dintre punctajul obţinut la grila nr. 2 şi punctajul obţinut la grila nr. 3. (5) În funcţie de punctajele finale obţinute, s-a realizat lista cu clasamentul final, mai exact locurile 1, 2 şi 3 şi menţiunea - pentru fiecare dintre cele trei tematici.

 • 5

  Schema de implementare

  1. Solicitarea de lucrări – cazuri de bună practică

  iunie 2018

  2. Depunerea aplicaţiei

  11 iunie - 31 iulie

  3. Evaluarea aplicaţiei

  1 – 31 august

  4. Informarea nominalizaților

  5. Realizarea Ghidului de bune practici

  b

  6. Prezentarea cazurilor de bună practică în cadrul conferinţei

  7. Premierea

  31 octombrie

  • Prezentarea celor 4 cazuri de bună practică selectate pentru fiecare dintre cei 3 piloni tematici în cadrul Conferinţei

  • 3 din cele 4 cazuri de bună practică vor fi premiate - locurile 1, 2, 3 se vor determina în funcţie de punctajul obţinut la evaluarea aplicaţiei, iar al patrulea caz de bună practică va primi menţiune.