Geoteh Konstr P11 Armirano Tlo

Embed Size (px)

Text of Geoteh Konstr P11 Armirano Tlo

 • 8/12/2019 Geoteh Konstr P11 Armirano Tlo

  1/27

  Predavanje:Armirano tlo

  Prof.dr.sc. Leo MATEI

  2013/14

  GEOTEHNIKE KONSTRUKCIJE

 • 8/12/2019 Geoteh Konstr P11 Armirano Tlo

  2/27

  2

  Sadraj predavanja1 Uvod

  2 Konstrukcija

  3 Proraun

  4 vsd

 • 8/12/2019 Geoteh Konstr P11 Armirano Tlo

  3/27

  3

  1 Uvod

  GRADNJA TERASA OD AT, MOGUNOSTPOUMLJAVANJA

 • 8/12/2019 Geoteh Konstr P11 Armirano Tlo

  4/27

  4

  1 Uvod

  trenje izmeuzrna i armature povezuje zrna u pravcu ojaanja

 • 8/12/2019 Geoteh Konstr P11 Armirano Tlo

  5/27

  5

  2 Konstrukcija

  POPRENIPRESJEK ZIDA OD ARMIRANOG TLA:

  1) montanaod AB ploa;2) zatege od galvaniziranog plosnatog elika;

  3) zasip od dobro graduiranog ljunka(s manje od 15% prainastihfrakcija).

 • 8/12/2019 Geoteh Konstr P11 Armirano Tlo

  6/27

  6

  2 Konstrukcija

  shema zida od AT sa prikazom djelovanja armature

 • 8/12/2019 Geoteh Konstr P11 Armirano Tlo

  7/277

  3 Proraun

  MODELI UNUTARNJEGLOMA

 • 8/12/2019 Geoteh Konstr P11 Armirano Tlo

  8/27

  8

  3 Proraun

  RUENJEPOTPORNOG

  ZIDA OD ARMIRANOG TLA

 • 8/12/2019 Geoteh Konstr P11 Armirano Tlo

  9/27

 • 8/12/2019 Geoteh Konstr P11 Armirano Tlo

  10/27

  10

  3 Proraun

  Proraunvanjske stabilnosti

 • 8/12/2019 Geoteh Konstr P11 Armirano Tlo

  11/27

  11

  3 Proraun

  Preporuenevrijednosti faktora sigurnosti

 • 8/12/2019 Geoteh Konstr P11 Armirano Tlo

  12/27

  12

  3 Proraun

  Proraununutarnje stabilnosti

 • 8/12/2019 Geoteh Konstr P11 Armirano Tlo

  13/27

  13

  4 Primjer

  Zid od AT na autocesti Montpellier-Millau

 • 8/12/2019 Geoteh Konstr P11 Armirano Tlo

  14/27

  14

  4 Primjer

  Zid od AT na autocesti Montpellier-Millau

 • 8/12/2019 Geoteh Konstr P11 Armirano Tlo

  15/27

  15

  4 Primjer

  Zid od AT na autocesti Montpellier-Millau

 • 8/12/2019 Geoteh Konstr P11 Armirano Tlo

  16/27

  16

  4 Primjer

  Zid od AT na autocesti Montpellier-Millau

 • 8/12/2019 Geoteh Konstr P11 Armirano Tlo

  17/27

  17

  4 Primjer

  Zid od AT na autocesti Montpellier-Millau

 • 8/12/2019 Geoteh Konstr P11 Armirano Tlo

  18/27

  18

  4 Primjer

  Zid od AT na autocesti Montpellier-Millau

 • 8/12/2019 Geoteh Konstr P11 Armirano Tlo

  19/27

  19

  4 Primjer

  Zid od AT na autocesti Montpellier-Millau

 • 8/12/2019 Geoteh Konstr P11 Armirano Tlo

  20/27

  20

  4 Primjer

  Zid od AT na autocesti Montpellier-Millau

 • 8/12/2019 Geoteh Konstr P11 Armirano Tlo

  21/27

  21

  4 Primjer

  Zid od AT na autocesti Montpellier-Millau

 • 8/12/2019 Geoteh Konstr P11 Armirano Tlo

  22/27

  22

  4 Primjer

  Zid od AT na autocesti Montpellier-Millau

 • 8/12/2019 Geoteh Konstr P11 Armirano Tlo

  23/27

  23

  4 Primjer

 • 8/12/2019 Geoteh Konstr P11 Armirano Tlo

  24/27

  24

  4 Primjer

 • 8/12/2019 Geoteh Konstr P11 Armirano Tlo

  25/27

  25

  4 Primjer

 • 8/12/2019 Geoteh Konstr P11 Armirano Tlo

  26/27

  26

  4 Primjer

 • 8/12/2019 Geoteh Konstr P11 Armirano Tlo

  27/27

  27

  U pripremi predavanja koriteno:

  Kvasnika, P.: Armirano tlo (predavanje)