of 73 /73
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Ured ovlaštenog inženjera građevinarstva mat. broj 80297072 Mate Stanišić, Tijardovićeva 14, Split mob. 0915367393 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Ovjera nadležnog tijela MAPA 5/11 Z.O.P.: 2017-10 ___________________________________________________________________________________________ GLAVNI PROJEKT GRAĐEVINSKI PROJEKT PROJEKT KONSTRUKCIJE Građevina: MCPA - KOMPLEKS SV. NIKOLE U ZADRU / REKONSTRUKCIJA B) PRIJEMNA ZGRADA, C) IZLOŽBENI PAVILJON, D) DORMITORIJ, E) STROJARNICA Investitor: MEÐUNARODNI CENTAR ZA PODVODNU ARHEOLOGIJU U ZADRU; OIB 42850342757 Ul. Božidara Petranovića 1, Zadar Lokacija: k.č. 9478 k.o. Zadar u Zadru Glavni projektant: ANTE UGLEŠIĆ, dipl.ing.arh. Ovlašteni arhitekt br. 603 „FORVM” d.o.o., Rivnica 4, 23000 Zadar Ovlašteni projektant: MATE STANIŠIĆ, dipl.ing.građ. Ured ovlaštenog inženjera građevinarstva, Split, Tijardovićeva 14 OIB: 66289059393 Projektant suradnik: Anamarija Kulić, dipl.ing.građ. T.D. 03-4/2019 Datum: travanj 2019. god. ___________________________________________________________________________________________

----------------------------------------------------------...Konstrukcija je armirano-betonska, katnosti P, odnosno prizemlje s galerijom. Zidovi su armirano-betonski debljine d=20cm

  • Upload
    others

  • View
    6

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of ----------------------------------------------------------...Konstrukcija je armirano-betonska,...

Page 1: ----------------------------------------------------------...Konstrukcija je armirano-betonska, katnosti P, odnosno prizemlje s galerijom. Zidovi su armirano-betonski debljine d=20cm

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ured ovlaštenog inženjera građevinarstva mat. broj 80297072

Mate Stanišić, Tijardovićeva 14, Split mob. 0915367393

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ovjera nadležnog tijela

MAPA 5/11

Z.O.P.: 2017-10 ___________________________________________________________________________________________

GLAVNI PROJEKT

GRAĐEVINSKI PROJEKT – PROJEKT KONSTRUKCIJE

Građevina: MCPA - KOMPLEKS SV. NIKOLE U ZADRU / REKONSTRUKCIJA

B) PRIJEMNA ZGRADA, C) IZLOŽBENI PAVILJON, D) DORMITORIJ, E) STROJARNICA

Investitor: MEÐUNARODNI CENTAR ZA PODVODNU ARHEOLOGIJU U ZADRU; OIB 42850342757 Ul. Božidara Petranovića 1, Zadar

Lokacija: k.č. 9478 k.o. Zadar u Zadru

Glavni

projektant: ANTE UGLEŠIĆ, dipl.ing.arh.

Ovlašteni arhitekt br. 603

„FORVM” d.o.o., Rivnica 4, 23000 Zadar

Ovlašteni

projektant: MATE STANIŠIĆ, dipl.ing.građ.

Ured ovlaštenog inženjera građevinarstva, Split, Tijardovićeva 14

OIB: 66289059393

Projektant

suradnik: Anamarija Kulić, dipl.ing.građ.

T.D. 03-4/2019

Datum: travanj 2019. god.

___________________________________________________________________________________________

Page 2: ----------------------------------------------------------...Konstrukcija je armirano-betonska, katnosti P, odnosno prizemlje s galerijom. Zidovi su armirano-betonski debljine d=20cm

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ------------------------

Z.O.P.: 2017-10

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------

graĊevina MCPA - KOMPLEKS SV. NIKOLE U ZADRU / REKONSTRUKCIJA

B) PRIJEMNA ZGRADA, C) IZLOŢBENI PAVILJON, D) DORMITORIJ, E) STROJARNICA

investitor MEÐUNARODNI CENTAR ZA PODVODNU ARHEOLOGIJU U ZADRU; OIB 42850342757

lokacija k.ĉ. 9478 k.o. Zadar u Zadru

faza GLAVNI PROJEKT – proraĉun mehaniĉke otpornosti i stabilnosti, proraĉun temelja

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ------------------------

T.D. 03-4/2019 travanj, 2019.

str 2

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ured ovlaštenog inţenjera graĊevinarstva mat. broj 80297072

Mate Stanišić, Tijardovićeva 14, Split mob. 0915367393

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SADRŽAJ:

stranica: 1./ OPĆI DIO 3

Rješenje o otvaranju Ureda ovlaštenog inţenjera u graĊevinarstvu 4-6

Popis mapa 7

Izjava projektanta konstrukcije o usklaĊenosti glavnog projekta 8

Potvrda o ispravnosti tehniĉkih rješenja 9

Procjena troškova gradnje 10

2./ TEHNIČKI DIO 11

Tehniĉki opis 12

Program kontrole i osiguranja kvalitete 13-17

- Poţarna otpornost konstrukcije

- Projektirani vijek uporabe graĊevine

Analiza opterećenja 18-19

Proraĉun mehaniĉke otpornosti i stabilnosti graĊevine 20

B) prijemna zgrada 21-24

C) izloţbeni paviljon 25-47

D) dormitorij 48-57

E) strojarnica 58-61

3./ PLANOVI POZICIJA 62

B) prijemna zgrada 63-64(list 1)

C) izloţbeni paviljon 65-69(list 1-4)

D) dormitorij i strojarnica 70-73(list 1-3)

Page 3: ----------------------------------------------------------...Konstrukcija je armirano-betonska, katnosti P, odnosno prizemlje s galerijom. Zidovi su armirano-betonski debljine d=20cm

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ------------------------

Z.O.P.: 2017-10

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------

graĊevina MCPA - KOMPLEKS SV. NIKOLE U ZADRU / REKONSTRUKCIJA

B) PRIJEMNA ZGRADA, C) IZLOŢBENI PAVILJON, D) DORMITORIJ, E) STROJARNICA

investitor MEÐUNARODNI CENTAR ZA PODVODNU ARHEOLOGIJU U ZADRU; OIB 42850342757

lokacija k.ĉ. 9478 k.o. Zadar u Zadru

faza GLAVNI PROJEKT – proraĉun mehaniĉke otpornosti i stabilnosti, proraĉun temelja

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ------------------------

T.D. 03-4/2019 travanj, 2019.

str 3

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ured ovlaštenog inţenjera graĊevinarstva mat. broj 80297072

Mate Stanišić, Tijardovićeva 14, Split mob. 0915367393

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. / OPĆI DIO

Page 4: ----------------------------------------------------------...Konstrukcija je armirano-betonska, katnosti P, odnosno prizemlje s galerijom. Zidovi su armirano-betonski debljine d=20cm

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ------------------------

Z.O.P.: 2017-10

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------

graĊevina MCPA - KOMPLEKS SV. NIKOLE U ZADRU / REKONSTRUKCIJA

B) PRIJEMNA ZGRADA, C) IZLOŢBENI PAVILJON, D) DORMITORIJ, E) STROJARNICA

investitor MEÐUNARODNI CENTAR ZA PODVODNU ARHEOLOGIJU U ZADRU; OIB 42850342757

lokacija k.ĉ. 9478 k.o. Zadar u Zadru

faza GLAVNI PROJEKT – proraĉun mehaniĉke otpornosti i stabilnosti, proraĉun temelja

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ------------------------

T.D. 03-4/2019 travanj, 2019.

str 4

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ured ovlaštenog inţenjera graĊevinarstva mat. broj 80297072

Mate Stanišić, Tijardovićeva 14, Split mob. 0915367393

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Page 5: ----------------------------------------------------------...Konstrukcija je armirano-betonska, katnosti P, odnosno prizemlje s galerijom. Zidovi su armirano-betonski debljine d=20cm

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ------------------------

Z.O.P.: 2017-10

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------

graĊevina MCPA - KOMPLEKS SV. NIKOLE U ZADRU / REKONSTRUKCIJA

B) PRIJEMNA ZGRADA, C) IZLOŢBENI PAVILJON, D) DORMITORIJ, E) STROJARNICA

investitor MEÐUNARODNI CENTAR ZA PODVODNU ARHEOLOGIJU U ZADRU; OIB 42850342757

lokacija k.ĉ. 9478 k.o. Zadar u Zadru

faza GLAVNI PROJEKT – proraĉun mehaniĉke otpornosti i stabilnosti, proraĉun temelja

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ------------------------

T.D. 03-4/2019 travanj, 2019.

str 5

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ured ovlaštenog inţenjera graĊevinarstva mat. broj 80297072

Mate Stanišić, Tijardovićeva 14, Split mob. 0915367393

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Page 6: ----------------------------------------------------------...Konstrukcija je armirano-betonska, katnosti P, odnosno prizemlje s galerijom. Zidovi su armirano-betonski debljine d=20cm

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ------------------------

Z.O.P.: 2017-10

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------

graĊevina MCPA - KOMPLEKS SV. NIKOLE U ZADRU / REKONSTRUKCIJA

B) PRIJEMNA ZGRADA, C) IZLOŢBENI PAVILJON, D) DORMITORIJ, E) STROJARNICA

investitor MEÐUNARODNI CENTAR ZA PODVODNU ARHEOLOGIJU U ZADRU; OIB 42850342757

lokacija k.ĉ. 9478 k.o. Zadar u Zadru

faza GLAVNI PROJEKT – proraĉun mehaniĉke otpornosti i stabilnosti, proraĉun temelja

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ------------------------

T.D. 03-4/2019 travanj, 2019.

str 6

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ured ovlaštenog inţenjera graĊevinarstva mat. broj 80297072

Mate Stanišić, Tijardovićeva 14, Split mob. 0915367393

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Page 7: ----------------------------------------------------------...Konstrukcija je armirano-betonska, katnosti P, odnosno prizemlje s galerijom. Zidovi su armirano-betonski debljine d=20cm

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ------------------------

Z.O.P.: 2017-10

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------

graĊevina MCPA - KOMPLEKS SV. NIKOLE U ZADRU / REKONSTRUKCIJA

B) PRIJEMNA ZGRADA, C) IZLOŢBENI PAVILJON, D) DORMITORIJ, E) STROJARNICA

investitor MEÐUNARODNI CENTAR ZA PODVODNU ARHEOLOGIJU U ZADRU; OIB 42850342757

lokacija k.ĉ. 9478 k.o. Zadar u Zadru

faza GLAVNI PROJEKT – proraĉun mehaniĉke otpornosti i stabilnosti, proraĉun temelja

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ------------------------

T.D. 03-4/2019 travanj, 2019.

str 7

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ured ovlaštenog inţenjera graĊevinarstva mat. broj 80297072

Mate Stanišić, Tijardovićeva 14, Split mob. 0915367393

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

POPIS MAPA

MAPA 1 : ARHITEKTONSKI PROJEKT - A) CJELINA NEKADAŠNJE CRKVE I DIJELA SAMOSTANA FORVM d.o.o., Zadar, projektant Ante Uglešid dipl. ing. arh., ovl. arh. A 603 MAPA 2 : ARHITEKTONSKI PROJEKTI - B) PRIJEMNA ZGRADA, C) IZLOŽBENI PAVILJON, D) DORMITORIJ, E) STROJARNICA , F) OKOLIŠ FORVM d.o.o., Zadar, projektant Ante Uglešid dipl. ing. arh. MAPA 3 : GEODETSKI PROJEKT LUNIKO-INŽENJERING d.o.o., Zadar, projektant Gordana Šužberid inž. geod. MAPA 4 : GRAĐEVINSKI PROJEKT KONSTRUKCIJE - A) CJELINA NEKADAŠNJE CRKVE I DIJELA SAMOSTANA Ured ovlaštenog inženjera građevinarstva, Mate Stanišid dipl. ing. građ., Split MAPA 5 : GRAĐEVINSKI PROJEKTI KONSTRUKCIJE - B) PRIJEMNA ZGRADA, C) IZLOŽBENI PAVILJON, D) DORMITORIJ, E) STROJARNICA , Ured ovlaštenog inženjera građevinarstva, Mate Stanišid dipl. ing. građ., Split MAPA 6 : ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT - A) CJELINA NEKADAŠNJE CRKVE I DIJELA SAMOSTANA TIM ING d.o.o., Split, projektant Mario Kuzmanid mag. ing. el. MAPA 7 : ELEKTROTEHNIČKI PROJEKTI - B) PRIJEMNA ZGRADA, C) IZLOŽBENI PAVILJON, D) DORMITORIJ, E) STROJARNICA , F) OKOLIŠ, TD 14/19-E. TIM ING d.o.o., Split, projektant Mario Kuzmanid mag. ing. el. MAPA 8 : STROJARSKI PROJEKTI : VODOVODA, KANALIZACIJE, KLIMATIZACIJE, GRIJANJA I VENTILACIJE - A) CJELINA NEKADAŠNJE CRKVE I DIJELA SAMOSTANA STROJOPROJEKT d.o.o., Split, projektant Paško Giljanovid dipl. ing. stroj. MAPA 9 : STROJARSKI PROJEKTI: VODOVODA, KANALIZACIJE, KLIMATIZACIJE, GRIJANJA I VENTILACIJE - B) PRIJEMNA ZGRADA, C) IZLOŽBENI PAVILJON, D) DORMITORIJ, E) STROJARNICA , STROJOPROJEKT d.o.o., Split, projektant Paško Giljanovid dipl. ing. stroj. MAPA 10 : STROJARSKI PROJEKT - PROJEKT DIZALA U CJELINI A Ured ovlaštenog inženjera strojarstva Damir Šplajt, ing.el. stroj., Zagreb MAPA 11 : ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT - PROJEKT VATRODOJAVE – MCPA - KOMPLEKS SV. NIKOLE (A, B, C, D, E) TIM ING d.o.o., Split, projektant Mario Kuzmanid mag. ing. el. POPIS ELABORATA KOJI PRETHODE GLAVNOM PROJEKTU:

- ELABORAT ZAŠTITE OD POŽARA, EP1901, KOTA d.o.o., Marija Profaca d.i.a., - ELABORAT ZAŠTITE NA RADU, Nenad Ivan Plenkovid, dipl. ing.

Page 8: ----------------------------------------------------------...Konstrukcija je armirano-betonska, katnosti P, odnosno prizemlje s galerijom. Zidovi su armirano-betonski debljine d=20cm

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ------------------------

Z.O.P.: 2017-10

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------

graĊevina MCPA - KOMPLEKS SV. NIKOLE U ZADRU / REKONSTRUKCIJA

B) PRIJEMNA ZGRADA, C) IZLOŢBENI PAVILJON, D) DORMITORIJ, E) STROJARNICA

investitor MEÐUNARODNI CENTAR ZA PODVODNU ARHEOLOGIJU U ZADRU; OIB 42850342757

lokacija k.ĉ. 9478 k.o. Zadar u Zadru

faza GLAVNI PROJEKT – proraĉun mehaniĉke otpornosti i stabilnosti, proraĉun temelja

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ------------------------

T.D. 03-4/2019 travanj, 2019.

str 8

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ured ovlaštenog inţenjera graĊevinarstva mat. broj 80297072

Mate Stanišić, Tijardovićeva 14, Split mob. 0915367393

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

IZJAVA PROJEKTANTA KONSTRUKCIJE

O USKLAĐENOSTI GLAVNOG PROJEKTA

U skladu sa Zakonom o gradnji RH NN br. 153/13 i 20/17 ĉlanak 51. i 68., te s Pravilnikom o sadrţaju izjave

projektanta o usklaĊenosti glavnog projekta s odredbama posebnih zakona i drugih propisa,

projektant konstrukcije

MATE STANIŠIĆ dipl.ing.graĊ.

za projekt:

MCPA - KOMPLEKS SV. NIKOLE U ZADRU / REKONSTRUKCIJA

B) PRIJEMNA ZGRADA, C) IZLOŢBENI PAVILJON, D) DORMITORIJ, E) STROJARNICA

GLAVNI PROJEKT T.D. 03-4/2019

proraĉun mehaniĉke otpornosti i stabilnosti, proraĉun temelja

investitor: MEÐUNARODNI CENTAR ZA PODVODNU ARHEOLOGIJU U ZADRU; OIB 42850342757

Ul. Boţidara Petranovića 1, Zadar

lokacija: k.ĉ. 9478 k.o. Zadar u Zadru

izjavljuje:

Ovaj projekt je usklaĊen sa slijedećim zakonima, propisima i pravilnicima:

1. Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17)

2. Zaklon o prostornom ureĊenju (N.N. 153/13, 65/17, 114/18)

3. Zakon o zaštiti okoliša (N.N. 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18)

4. Zakon o zaštiti od poţara (N.N. 92/10)

5. Zakon o zaštiti na radu (N.N. 71/14, 118/14,154/14, 94/18, 96/18)

6. Zakon o sanitarnoj inspekciji (N.N. 113/08, 88/10, 115/18)

7. Tehniĉki propis za graĊevinske konstrukcije ( NN 17/17)

8. Tehniĉki propis o graĊevnim proizvodima (N.N. 35/18)

9. Tehniĉki propis kojim se utvrĊuju tehniĉke specifikacije za graĊevne proizvode u usklaĊenom

podruĉju (N.N. 4/15., 24/15., 93/15., 133/15 ., 36/16., 58/16., 104/16., 28/17., 88/17., 29/18.)

10. Glavni projekt arhitekture, kojeg je izradio Ante Uglešić, dipl.ing.arh., br.upisa 603

te s odredbama iz prostorno-planske dokumentacije: - Prostorni plan ureĊenja Grada Zadra („Glasnik Grada Zadra“, broj: 4/04, 3/08, 16/11, 2/16, 13/16)

Split, travanj 2019.god. MATE STANIŠIĆ dipl.ing.graĊ.

Page 9: ----------------------------------------------------------...Konstrukcija je armirano-betonska, katnosti P, odnosno prizemlje s galerijom. Zidovi su armirano-betonski debljine d=20cm

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ------------------------

Z.O.P.: 2017-10

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------

graĊevina MCPA - KOMPLEKS SV. NIKOLE U ZADRU / REKONSTRUKCIJA

B) PRIJEMNA ZGRADA, C) IZLOŢBENI PAVILJON, D) DORMITORIJ, E) STROJARNICA

investitor MEÐUNARODNI CENTAR ZA PODVODNU ARHEOLOGIJU U ZADRU; OIB 42850342757

lokacija k.ĉ. 9478 k.o. Zadar u Zadru

faza GLAVNI PROJEKT – proraĉun mehaniĉke otpornosti i stabilnosti, proraĉun temelja

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ------------------------

T.D. 03-4/2019 travanj, 2019.

str 9

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ured ovlaštenog inţenjera graĊevinarstva mat. broj 80297072

Mate Stanišić, Tijardovićeva 14, Split mob. 0915367393

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

POTVRDA

O ISPRAVNOSTI TEHNIĈKIH RJEŠENJA

U skladu sa Zakonom o gradnji RH NN br. 153/13, 20/17 potvrĊuje se da projekt s

oznakom: T.D. 03-4/2019

za graĊevinu: MCPA - KOMPLEKS SV. NIKOLE U ZADRU / REKONSTRUKCIJA

B) PRIJEMNA ZGRADA, C) IZLOŢBENI PAVILJON, D) DORMITORIJ, E) STROJARNICA

investitora: MEÐUNARODNI CENTAR ZA PODVODNU ARHEOLOGIJU U ZADRU; OIB 42850342757

Ul. Boţidara Petranovića 1, Zadar

zadovoljava sve uvjete navedenog Zakona te posebnih zakona i propisa.

Split, travanj 2019.god. MATE STANIŠIĆ dipl.ing.graĊ.

Page 10: ----------------------------------------------------------...Konstrukcija je armirano-betonska, katnosti P, odnosno prizemlje s galerijom. Zidovi su armirano-betonski debljine d=20cm

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ------------------------

Z.O.P.: 2017-10

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------

graĊevina MCPA - KOMPLEKS SV. NIKOLE U ZADRU / REKONSTRUKCIJA

B) PRIJEMNA ZGRADA, C) IZLOŢBENI PAVILJON, D) DORMITORIJ, E) STROJARNICA

investitor MEÐUNARODNI CENTAR ZA PODVODNU ARHEOLOGIJU U ZADRU; OIB 42850342757

lokacija k.ĉ. 9478 k.o. Zadar u Zadru

faza GLAVNI PROJEKT – proraĉun mehaniĉke otpornosti i stabilnosti, proraĉun temelja

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ------------------------

T.D. 03-4/2019 travanj, 2019.

str 10

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ured ovlaštenog inţenjera graĊevinarstva mat. broj 80297072

Mate Stanišić, Tijardovićeva 14, Split mob. 0915367393

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Temeljem Zakona o gradnji, NN br. 153/13, 20/17, te Pravilnikom o obaveznom sadrţaju i opremanju projekata

graĊevina NN br. 64/14., 41/15., 105/15., 61/16., 20/17

PROCJENA TROŠKOVA GRADNJE

za:

graĊevina: MCPA - KOMPLEKS SV. NIKOLE U ZADRU / REKONSTRUKCIJA

B) PRIJEMNA ZGRADA, C) IZLOŢBENI PAVILJON, D) DORMITORIJ, E) STROJARNICA

investitor: MEÐUNARODNI CENTAR ZA PODVODNU ARHEOLOGIJU U ZADRU; OIB 42850342757

Ul. Boţidara Petranovića 1, Zadar

lokacija: k.ĉ. 9478 k.o. Zadar u Zadru

za grube graĊevinske radove je 510 000,00 kuna

Split, travanj 2019.god. MATE STANIŠIĆ dipl.ing.graĊ.

Page 11: ----------------------------------------------------------...Konstrukcija je armirano-betonska, katnosti P, odnosno prizemlje s galerijom. Zidovi su armirano-betonski debljine d=20cm

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ------------------------

Z.O.P.: 2017-10

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------

graĊevina MCPA - KOMPLEKS SV. NIKOLE U ZADRU / REKONSTRUKCIJA

B) PRIJEMNA ZGRADA, C) IZLOŢBENI PAVILJON, D) DORMITORIJ, E) STROJARNICA

investitor MEÐUNARODNI CENTAR ZA PODVODNU ARHEOLOGIJU U ZADRU; OIB 42850342757

lokacija k.ĉ. 9478 k.o. Zadar u Zadru

faza GLAVNI PROJEKT – proraĉun mehaniĉke otpornosti i stabilnosti, proraĉun temelja

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ------------------------

T.D. 03-4/2019 travanj, 2019.

str 11

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ured ovlaštenog inţenjera graĊevinarstva mat. broj 80297072

Mate Stanišić, Tijardovićeva 14, Split mob. 0915367393

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2 . / TEHNIĈKI DIO

Page 12: ----------------------------------------------------------...Konstrukcija je armirano-betonska, katnosti P, odnosno prizemlje s galerijom. Zidovi su armirano-betonski debljine d=20cm

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ------------------------

Z.O.P.: 2017-10

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------

graĊevina MCPA - KOMPLEKS SV. NIKOLE U ZADRU / REKONSTRUKCIJA

B) PRIJEMNA ZGRADA, C) IZLOŢBENI PAVILJON, D) DORMITORIJ, E) STROJARNICA

investitor MEÐUNARODNI CENTAR ZA PODVODNU ARHEOLOGIJU U ZADRU; OIB 42850342757

lokacija k.ĉ. 9478 k.o. Zadar u Zadru

faza GLAVNI PROJEKT – proraĉun mehaniĉke otpornosti i stabilnosti, proraĉun temelja

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ------------------------

T.D. 03-4/2019 travanj, 2019.

str 12

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ured ovlaštenog inţenjera graĊevinarstva mat. broj 80297072

Mate Stanišić, Tijardovićeva 14, Split mob. 0915367393

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TEHNIĈKI OPIS

Predmet ovoga statiĉkog proraĉuna je MCPA - KOMPLEKS SV. NIKOLE U ZADRU / REKONSTRUKCIJA -

B) PRIJEMNA ZGRADA, C) IZLOŢBENI PAVILJON, D) DORMITORIJ, E) STROJARNICA, na k.ĉ. 9478 k.o. Zadar u Zadru.

B - PRIJEMNA ZGRADA

Promjena na zgradi se sastoji u izmjeni krovišta, ugradnji galerije i proboju vrata u vanjskom zidu.

Krovište je drveno.

Galerija se sastoji od dašĉanog poda s OSB ploĉama. Konstrukcija je od dvostrukih greda 14/16cm meĊusobno spregnutih vijcima M12 i

ĉeliĉnih nosaĉa UPE-240.

Ploĉu na tlu debljine 10cm armirati mreţama Q-188 u sredini visine.

C- IZLOŢBENI PAVILJON

Konstrukcija je armirano-betonska, katnosti P, odnosno prizemlje s galerijom.

Zidovi su armirano-betonski debljine d=20cm.

Krovna ploĉa je armirano-betonska debljine d=12cm, dvostrešno krovište sa slojevima prema projektu arhitekture.

Zgrada će se temeljiti na armirano-betonskoj temeljnoj ploĉi debljine 25cm.

A.b. grede su dimenzija prema projektu arhitekture.

Stubište za galeriju je ĉeliĉna konstrukcija.

Podna konstrukcija galerije je iz ĉeliĉnih profila IPE-200, T-140 i UPE-160.

Nadstrešnica na sjeverozapadnom proĉelju je iz ĉeliĉnih profila T-100 s pokrovom od stakla.

D- DORMITORIJ

Zidovi su od blok-opeke debljine d=25 i 20cm ojaĉani vertikalnim i horizontalnim serklaţima.

Ploĉa galerije je debljine d=10cm.

Krovna konstrukcija je drvena:

- rogovi dimenzija 14/16cm na razmaku od 90cm

- nazidnica dimenzija 16/14cm sidrena vijcima M12 na razmaku od 50cm

Uz prozore krova postaviti dvostruke gredice 14/16cm. Drvena graĊa C24.

Temeljna ploĉa je debljine d=25cm armirana s 2 x Q188.

Sloj tla ispod ploĉe zbiti s modulom stišljivosti Ms=40 MN/m². Sloj se sastoji od drobljenca debljine cca 40cm. Na zbijeni sloj postaviti

beton za izravnanje debljine d≈5 cm.

E- STROJARNICA

Konstrukcija je armirano-betonska. Temeljna ploĉa i zidovi su debljine d=20cm a pokrovna ploĉa debljine d=15cm.

Nosivo tlo pripremiti kao za dormitorij.

Temeljno tlo : Za izloţbeni paviljon podlogu pripremiti zamjenom materijala šljunkom i drobljencem postavljenim u geotekstil. Zbijanje

s Ms=40MN/m2. Za dormitorij i strojarnicu tlo pripremiti kako je navedeno u tehniĉkom opisu.

Zona djelovanje potresa α = 0,16 g s povratnim periodom od 475 godina

Zona djelovanja vjetra υREF= 30 m/sek., kategorija terena III

Snijeg – 1. podruĉje – priobalje i otoci –100 m.n.m. Klimatska zona - III – 100 m.n.m.

Razred izloţenosti – XC2-ukopani dijelovi konstrukcija, XC1 – vanjski dijelovi konstrukcija

Armaturne nacrte radi projektant konstrukcije koji je izradio ovaj statiĉki proraĉun.

Obavezna je konzultacija izvoĊaĉa s projektantom konstrukcije.

Opterećenja su nanesena kao osnovna i korisna. Dimenzioniranje je izvršeno prema EC2 za najnepovoljniju kombinaciju opterećenja za

ploĉe, te prema EC8 za zidove, stupove i grede.

Svi elementi konstrukcije predviĊeni su od gradiva standardne kvalitete. Materijali projektirani za armirano-betonske konstruktivne

elemente su betoni klase C25/30 i rebrasti graĊevinski ĉelik B 500B, mort za zidanje M10, ĉelik S 235(Ĉ 0360), drvo C 24.

Objekti ne utjeĉu na susjedne graĊevine.

Split, travanj 2019.god. MATE STANIŠIĆ dipl.ing.graĊ.

Page 13: ----------------------------------------------------------...Konstrukcija je armirano-betonska, katnosti P, odnosno prizemlje s galerijom. Zidovi su armirano-betonski debljine d=20cm

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ------------------------

Z.O.P.: 2017-10

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------

graĊevina MCPA - KOMPLEKS SV. NIKOLE U ZADRU / REKONSTRUKCIJA

B) PRIJEMNA ZGRADA, C) IZLOŢBENI PAVILJON, D) DORMITORIJ, E) STROJARNICA

investitor MEÐUNARODNI CENTAR ZA PODVODNU ARHEOLOGIJU U ZADRU; OIB 42850342757

lokacija k.ĉ. 9478 k.o. Zadar u Zadru

faza GLAVNI PROJEKT – proraĉun mehaniĉke otpornosti i stabilnosti, proraĉun temelja

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ------------------------

T.D. 03-4/2019 travanj, 2019.

str 13

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ured ovlaštenog inţenjera graĊevinarstva mat. broj 80297072

Mate Stanišić, Tijardovićeva 14, Split mob. 0915367393

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PROGRAM KONTROLE I OSIGURANJA KVALITETE 1. OdreĊivanje razreda izloţenosti

UtvrĊuju se slijedeći razredi izloţenosti za pojedine konstrukcijske elemente (korozija armature uzrokovana karbonatizacijom) :

- temelji i ostale ab konstrukcije u tlu XC2 - ostali dijelovi konstrukcije (grede, ploĉe, stupovi i neukopani zidovi) XC1

2. Projektirani beton Beton se proizvodi u skladu sa normom HRN EN 206:2013; HRN EN 206:2014

UtvrĊuju se slijedeća tehniĉka svojstva projektiranog betona za pojedine konstrukcijske elemente :

2.1. Temelji i ostale ab konstrukcije u tlu - razred izloţenosti XC2

- max. v/c faktor 0,60

- min. razred ĉvrstoće C 25 / 30 - min. koliĉina cementa 280 kg/m3

nije dozvoljena upotreba cementa CEM III/C, te glavnog tipa CEM IV i CEM V

2.2. Ostali dijelovi konstrukcije (grede, ploĉe, neukopani i unutrašnji zidovi) - razred izloţenosti XC1

- max. v/c faktor 0,65

- min. razred ĉvrstoće C 25/30 - min. koliĉina cementa 260 kg/m3

nije dozvoljena upotreba cementa CEM III/C, te glavnog tipa CEM IV i CEM V

3. Tehniĉka svojstva ĉelika za armiranje

U skladu sa nizom normi EN 10080 usvajaju se slijedeći ĉelici za armiranje

3.1. Uzduţne ravne šipke , ĉelik rebrasti B 500B, prema normi pr EN 10080-3, proizvod u obliku šipke ili namota rebraste površine;

3.2. Spone, ĉelik glatki B 500A, prema normi EN 10080-2, proizvod u obliku šipke ili namota glatke površine;

3.3. Armatura ploĉa i zidova, ĉelik rebrasti, B 500B, prema normi EN 10080-5, proizvod u oblik zavarene mreţe rebraste površine.

4. Zaštitni sloj betona do armature

Minimalna debljina zaštitnog sloja betona se utvrĊuje u ovisnosti o razredu izloţenosti (''suhi okoliš''), naĉinu armiranja, te traţenoj poţarnoj otpornosti

elemenata konstrukcije. Za razred izloţenosti ''suhi okoliš'' prema HRN ENV 1992-1-1 najmanji zaštitni sloj iznosi cmin = 15 mm. Zaštitni sloj temelja (uz uvjet da je izveden podloţni beton min. 5 cm) iznosi cmin = 40 mm.

Ako su dijelovi konstrukcije nedostupni, treba zaštitni sloj povećati za 20 mm.

U skladu sa navedenim, imajući u vidu traţenu vatrootpornost usvaja se za : - ploĉe cmin = 20 mm;

- stupovi i podrumski zidovi cmin = 30 mm;

- temeljna ploĉa cmin = 40 mm; - grede u podrumu cmin = 35 mm, grede po etaţama cmin = 25 mm.

5. Zidovi zidani od blok -opeke

U skladu s Tehniĉkim propisom za zidane konstrukcije (N.N. 01/07)

Kategorija nadzora izvoĊenja - B Kategorija kontrole proizvodnje – A ( I )

Opeĉni blok – fbmin = 15 N /mm2; ftmin = 0.18 N /mm2

Mort – M10 5a. Zidovi zidani od Ytonga

U skladu s Tehniĉkim propisom za zidane konstrukcije (N.N. 01/07)

Kategorija nadzora izvoĊenja - B Kategorija kontrole proizvodnje – A ( I )

Ytong blok – fbmin = 4. 51 N /mm2; ftmin = 0.18 N /mm2

Mort – M5

6. UtvrĊivanje razreda nadzora

Temeljem norme HRN EN 13670-1 utvrĊuje se slijedeće : Sve radnje koje će se sprovoditi u cilju vršenja kontrole ugradnje materijala i preciznosti izvedbe i to :

- za sve vrste konstrukcijskih elemenata;

- za sve vrste upotrebljenih materijala i proizvoda; - za sve vrste vizualnih pregleda;

- za sve vrste planiranja nadzora i dokumentiranja istog.

potrebno je primjenjivati razred nadzora 2.

Page 14: ----------------------------------------------------------...Konstrukcija je armirano-betonska, katnosti P, odnosno prizemlje s galerijom. Zidovi su armirano-betonski debljine d=20cm

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ------------------------

Z.O.P.: 2017-10

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------

graĊevina MCPA - KOMPLEKS SV. NIKOLE U ZADRU / REKONSTRUKCIJA

B) PRIJEMNA ZGRADA, C) IZLOŢBENI PAVILJON, D) DORMITORIJ, E) STROJARNICA

investitor MEÐUNARODNI CENTAR ZA PODVODNU ARHEOLOGIJU U ZADRU; OIB 42850342757

lokacija k.ĉ. 9478 k.o. Zadar u Zadru

faza GLAVNI PROJEKT – proraĉun mehaniĉke otpornosti i stabilnosti, proraĉun temelja

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ------------------------

T.D. 03-4/2019 travanj, 2019.

str 14

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ured ovlaštenog inţenjera graĊevinarstva mat. broj 80297072

Mate Stanišić, Tijardovićeva 14, Split mob. 0915367393

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7. Požarna otpornost konstrukcije

Za provjeru standardnih zahtjeva poţarne otpornosti pri proraĉunu elemenata moguće je koristiti tabliĉne postupke prema HRN EN 1992-1-2 + AC kojima

se jednostavno provjeravaju izmjere presjeka i osnih razmaka, te Pravilnik o otpornosti na poţar i drugim zahtjevima koje graĊevine moraju zadovoljiti u sluĉaju poţara NN 29/2013, 87/2015.

– Hrvatske norme iz Priloga 6. ovog pravilnika

- HRN EN 13501-1 - HRN EN 13501-5

Proraĉun na djelovanje poţara se moţe temeljiti na rezultatima eksperimentalnih ispitivanja, kao alternativa upotrebi raĉunskih metoda.

Sukladno Pravilniku o otpornosti na poţar i drugim zahtjevima koje graĊevine moraju zadovoljiti u sluĉaju poţara NN 29/2013, 87/2015; razdijeli elementi moraju zadovoljiti kriterij E i kriterij I, nosivi elementi moraju zadovoljiti kriterij R (zadrţati svoju nosivu funkciju za vrijeme mjerodavne

izloţenosti poţaru), elementi koji su i nosivi i razdjelni moraju zadovoljiti sva tri kriterija.

Prema odredbi ĉlanka 4. Pravilnika o otpornosti na poţar i drugim zahtjevima koje graĊevine moraju zadovoljiti u sluĉaju poţara (NN 29/13; 87/15),

zgrade se razvrstavaju u:

- zgrada podskupine ZPS 1 (prijemna zgrada i izloţbeni paviljon)

- zgrada podskupine ZPS 2 (dormitorij).

Izložbeni paviljon i prijema zgrada ZPS 1 PRAVILNIK NN 29/13;87/15 Prilog - tablica 1. ZAHTJEV ZA OTPORNOST NA POŽAR KONSTRUKCIJE – zgrada ZPS 1 Nosivi dijelovi(osim stropova i zidova na granici požarnog odjeljka) Zadnji kat ili potkrovlje BEZ ZAHTJEVA suteren, prizemlje i katovi R 30 podrumske(podzemne etaže) R 60 Pregradni zidovi Zadnji kat i potkrovlje Nije primjenjivo suteren, prizemlje i katovi Nije primjenjivo podrumske(podzemne etaže) Nije primjenjivo Zidovi i stropovi na granici požarnog odjeljka i granici parcele (REI nosivi /EI pregradni ) Zidovi na granici parcele REI/EI 60 Zidovi i stropovi na granici požarnog odjeljka REI/EI 60 Stropovi i kosi krovovi stambene ili poslovne namjene s nagibom ne vedim od 60 stupnjeva prema horizontali Stropovi iznad zadnjeg kata BEZ ZAHTJEVA Međustropovi BEZ ZAHTJEVA Strop između podrumskih etaža R 60

Dormitorij PRAVILNIK NN 29/13;87/15 Prilog - tablica 1. ZAHTJEV ZA OTPORNOST NA POŽAR KONSTRUKCIJE – zgrada ZPS 2 Nosivi dijelovi(osim stropova i zidova na granici požarnog odjeljka) Zadnji kat ili potkrovlje R 30 suteren, prizemlje i katovi R 30 podrumske(podzemne etaže) R 60 Pregradni zidovi Zadnji kat i potkrovlje EI 30 suteren, prizemlje i katovi EI 30 podrumske(podzemne etaže) EI 60 Zidovi i stropovi na granici požarnog odjeljka i granici parcele (REI nosivi /EI pregradni ) Zidovi na granici parcele REI/EI 90 Zidovi i stropovi na granici požarnog odjeljka REI/EI 90 Stropovi i kosi krovovi stambene ili poslovne namjene s nagibom ne vedim od 60 stupnjeva prema horizontali Stropovi iznad zadnjeg kata R 30 Međustropovi REI 30 Strop između podrumskih etaža REI 60

Drvene meĊukatne konstrukcije će se zaštiti protupoţarnim ploĉama kao što su PROMATECT H , drveno krovište će se zaštiti protupoţarnim premazom

kao što je PROMADUR , a ĉeliĉne grede premazom kao što je PROMAPAINT SC3 30/60.

U svemu se pridrţavati smjernica navedenih u Elaboratu zaštite od poţara kojega je izradila firma KOTA d.o.o.,

Marija Profaca d.i.a., EP 1901.

Page 15: ----------------------------------------------------------...Konstrukcija je armirano-betonska, katnosti P, odnosno prizemlje s galerijom. Zidovi su armirano-betonski debljine d=20cm

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ------------------------

Z.O.P.: 2017-10

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------

graĊevina MCPA - KOMPLEKS SV. NIKOLE U ZADRU / REKONSTRUKCIJA

B) PRIJEMNA ZGRADA, C) IZLOŢBENI PAVILJON, D) DORMITORIJ, E) STROJARNICA

investitor MEÐUNARODNI CENTAR ZA PODVODNU ARHEOLOGIJU U ZADRU; OIB 42850342757

lokacija k.ĉ. 9478 k.o. Zadar u Zadru

faza GLAVNI PROJEKT – proraĉun mehaniĉke otpornosti i stabilnosti, proraĉun temelja

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ------------------------

T.D. 03-4/2019 travanj, 2019.

str 15

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ured ovlaštenog inţenjera graĊevinarstva mat. broj 80297072

Mate Stanišić, Tijardovićeva 14, Split mob. 0915367393

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

8. Projektirani vijek uporabe graĊevine i uvjeti za njeno održavanje

Raĉunski radni vijek za konstrukcije zgrada iznosi 50 godina. Izbor tehnologije graĊenja i upotreba odabranih materijala uz striktno provoĊenje pravila

struke prilikom graĊenja garantiraju ovakav vijek trajanja graĊevine. Da bi se osigurao projektirani vijek trajanja graĊevine potrebno je provoditi redovno odrţavanje osnovnih konstruktivnih elemenata graĊevine, kao i sekundarnih elemenata. Kod ovakve, preteţno armirano - betonske konstrukcije graĊevine

karakteristiĉna je mala potreba za odrţavanjem osnovnih elemenata konstrukcije.

Objekt se treba odrţavati u stanju projektom predviĊene sigurnosti i funkcionalnosti, a sukladno odredbama odgovarajućih zakona, normativa i pravila struke. Prije puštanja objekta u uporabu, mora se izvršiti detaljan vizualni pregled objekta i nulto mjerenje stanja elemenata prema kojem će se tijekom

uporabe kontrolirati deformacije. Kontrolni pregledi ne smiju biti duţi od 2 godine. Pri svakom pregledu posebnu pozornost posvetiti snimanju

moţebitnih pukotina i zona drobljenja betona, te svih drugih oštećenja i deformacija bitnih za sigurnost konstrukcije. Ako se vizualnim pregledom stanja konstrukcije uoĉe promjene i defekti koji mogu umanjiti ili ugroziti sigurnost objekta u uporabi, treba odmah izmjeriti deformacije glavnih elemenata pod

stalnim opterećenjem. Na osnovu povećanja deformacija u odnosu na poĉetno stanje, treba utvrditi eventualno smanjenje sigurnosti i propisati daljnje

mjere za odrţavanje projektirane i propisane sigurnosti. Tekućim (kontrolnim) pregledima potrebno je, izmeĊu ostalog, kontrolirati :

Stanje pukotina, progiba / deformacija (slijeganja) i eventualna oštećenja zidića temelja (sa svim dijelovima).Stanje zaštitnog sloja armature na vidljivim

plohama armiranobetonskih elemenata.

Deformabilnost (slijeganje) tla na podruĉju temelja.

Sve uoĉene nedostatke i oštećenja potrebno je što hitnije otkloniti, kako bi se postiglo projektirano stanje, odnosno povećala sigurnost, trajnost i

funkcionalnost objekta. Da bi se što više smanjili troškovi odrţavanja objekta i povećala njegova uporabna vrijednost, odabrana su takva rješenja, materijali i oprema koji imaju dostatnu kvalitetu i trajnost.

Predlaţu se slijedeće radnje pri odrţavanju dotiĉne graĊevine, koje će osigurati duţu trajnost i sigurnost iste :

Redovan godišnji pregled cjelokupne graĊevine s izradom zapisnika o naĊenom stanju konstrukcije. Akciju provodi rukovoditelj odrţavanja graĊevine. Izrada detaljnog plana sanacije uoĉenih oštećenja i neodgodiva realizacija iste.

Redovno bojanje ili odrţavanje obloge koja štiti armiranobetonsku konstrukciju na mjestima gdje se uoĉi pojava pojaĉane korozije izazvane

atmosferilijama. Kontrola krovnih ploha i sistema odvodnje voda s krovnih površina dva puta godišnje i to prije perioda većih kiša.

Detaljna kontrola betonskih elemenata konstrukcije svakih 5 godina s registracijom svih pojava pukotina ili bubrenja betona zbog korozije armature. Hitna

sanacija uoĉenih oštećenja odgovarajućim materijalima. Zaštitni premaz fasadnom bojom svih betonskih elemenata izloţenih atmosferilijama potrebno je provoditi redovno svakih 10 godina.

Kontrola i odrţavanje svih instalacija graĊevine, koje svojim neispravnim radom mogu prouzroĉiti oštećenja i smanjenje trajnosti elemenata konstrukcije.

Svi materijali koji se koriste, moraju se uzimati u skladu sa zahtjevima TBPK-a za pojedini proizvod.

Ĉeliĉna konstrukcija

Opis gradiva za izradu, te plan osiguranja i kontrole kvalitete 1. Naĉin obrade ĉeliĉne konstrukcije

Izvedba ĉeliĉnih konstrukcija mora odgovarati namjeni konstrukcije i svi sastavni dijelovi moraju biti izraĊeni u skladu sa crteţima.

Materijal za ĉeliĉne konstrukcije mora se obiljeţiti i sloţiti prema propisima i normama za oznaĉavanje ĉelika u skladištima bojom.

Materijal za ĉeliĉne konstrukcije moţe se obraĊivati u hladnom ili u toplom stanju.

U toplom se stanju moţe obraĊivati samo u crvenom usijanju . Obrada ili naprezanje materijala upri plavom usijanju nisu dopušteni. Lim, lamele ili valjani profili moraju se , prema potrebi, još prije obrade tako ispraviti da se pri sastavljanju postigne što bolje nalijeganje sastavnih

dijelova.

Ispravljanje se moţe obaviti u hladnom stanju, bez naknadne toplinske obrade ako pri tome stupanj deformacije nije veći od 2,5 %. Pri savijanju pojedinih dijelova ĉeliĉne konstrukcije ne smije doći do pojave plastiĉnog zgloba.

Pojava plastiĉnog zgloba spreĉava se odgovarajućim tehnološkim postupkom za odreĊeni materijal i izborom odgovarajućeg polumjera zakrivljenosti

savijanja. Savijeni dijelovi ĉeliĉnih konstrukcija moraju pri sastavljanju potpuno nalijegati.

Za uspješno izvoĊenje zaštite protiv korozije i ujednaĉenog nalijeganja u dodirnim površinama ĉeliĉnih konstrukcija mora se postići odgovarajuća

kvaliteta rezanja. Nepravilnosti u rezanju ispravljaju se mehaniĉkom obradom.

Oštri kutovi dijelova ĉeliĉnih konstrukcija pri rezanju najprije se zaobljuju brušenjem kako bi se sprijeĉilo prekoncentrirano naprezanje. Polumjer

zaobljenja mora biti najmanje 10 mm. Mehaniĉka oštećenja na površini elemenata smiju se zavariti samo ako za to postoje uvjeti , pri ĉemu se, po potrebi , osnovni materijal najprije zagrije do

odgovarajuće temperature.

Ako se na površini materijala ili u njemu pri obradi naĊu veće greške u obliku usahlina ili slojevite, taj se materijal ne smije upotrebljavati. Ako je potrebno, montaţni se dijelovi prije montaţe ĉeliĉnih konstrukcija pokusno sastavljaju.

Ĉeliĉne konstrukcije se prije bojanja kontroliraju prema njihovoj vrsti. Pri pokusnom sastavljanju , a i za vrijeme izrade, kontroliraju se mjere ĉeliĉnih

konstrukcija i njihovih dijelova, odstupanja ne smiju premašiti vrijednosti utvrĊene propisima za toleranciju mjera i oblika nosivih ĉeliĉnih konstrukcija.

2. Zavarivanje

Zavarivanje se vrši jednim od postupaka elektroluĉnog zavarivanja REL , EP, MIG/MAG .

Mehaniĉka svojstva zavara trebaju biti ista ili bolja nego kod osnovnog materijala . Zahtjevi koji se postavljaju na elektrode:

upotreba baziĉnih elektroda Funkcionalni zahtjevi

- lako uspostavljanje luka

- stabilan luk - fleksibilan luk (dobro premošćivanje)

- lagan rad u svim poloţajima

- elastiĉna obloga sa visokim elektriĉnim otporom

Page 16: ----------------------------------------------------------...Konstrukcija je armirano-betonska, katnosti P, odnosno prizemlje s galerijom. Zidovi su armirano-betonski debljine d=20cm

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ------------------------

Z.O.P.: 2017-10

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------

graĊevina MCPA - KOMPLEKS SV. NIKOLE U ZADRU / REKONSTRUKCIJA

B) PRIJEMNA ZGRADA, C) IZLOŢBENI PAVILJON, D) DORMITORIJ, E) STROJARNICA

investitor MEÐUNARODNI CENTAR ZA PODVODNU ARHEOLOGIJU U ZADRU; OIB 42850342757

lokacija k.ĉ. 9478 k.o. Zadar u Zadru

faza GLAVNI PROJEKT – proraĉun mehaniĉke otpornosti i stabilnosti, proraĉun temelja

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ------------------------

T.D. 03-4/2019 travanj, 2019.

str 16

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ured ovlaštenog inţenjera graĊevinarstva mat. broj 80297072

Mate Stanišić, Tijardovićeva 14, Split mob. 0915367393

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Metalurški zahtjevi

- dobre mehaniĉke osobine

- odsustvo poroznosti - neosjetljivost prema oksidima na površini

- ne sklonost prema toplim i hladnim pukotinama

- ne osjetljivost prema vlazi u oblozi Ispitivanje zavarenih spojeva

Osim zavara bez nalaza greške, moguće su razne greške kao: plinske šupljine, poroznosti, izduljene poroznosti, ukljuĉci troske, ukljuĉci troske svih oblika

i u svim smjerovima, troska u nizu, greške voĊenja (njihanja), greške uslijed lošeg ĉišćenja, greška poĉetaka, greška nastavaka, nedostatak provara, nepotpuna penetracija, pukotine, uzduţne pukotine, popreĉne pukotine i zajedi.

Moguća su razna ispitivanja na moguće greške:

• Vizualni pregled • Radiografsko ispitivanje

• Ultrazvuĉno ispitivanje

• Magnetsko ispitivanje

• Ispitivanje prodorom tekućine

Za debljine stjenke ili zavara do 30 mm preferira se radiografija; za veće debljine primjenjuje se ultrazvuĉno ispitivanje kao osnovni naĉin ispitivanja.

Ukoliko postoji sumnja u kvalitetu zavara nadzorni inţenjer moţe zatraţiti izvanrednu kontrolu i ispitivanje zavara. Kriterij za prihvatljivost pogrešaka u zavarenom spoju sukladno s HRN EN 25817.

3.Materijali Za zavarene nosive ĉeliĉne konstrukcije upotrebljavaju se ĉelici prema vaţećoj normi HRN C.B0.500.

Dodatni materijal- elektrode za elektroluĉno zavarivanje moraju odgovarati propisanoj normi.

4. Antikorozivna zaštita

Kod ĉelika korozija je oksidacija ţeljeza pod djelovanjem kisika iz zraka ili vlage.

Agensi koji ubrzavaju hrĊanje su zagaĊena atmosfera, industrijsko podruĉje zagaĊeno sumporom, morska obala , sol i sl. Zaštita ĉeliĉnih konstrukcija od hrĊanja vrši se premazima,pocinĉavanjem, metalizacijom, upotrebom specijalnih ĉelika, katodnom zaštitom.

Zaštita premazima obavlja se u svrhu sprijeĉavanja kisika i vlage da doĊu u dodir sa ĉelikom.

Premazivanje se obiĉno vrši u dva djela: osnovni premaz i zaštitni premaz. Osnovni premaz neposredno štiti ĉelik, a potrebno je da bude izraĊen od tvari koje nisu štetne po ljudsko zdravlje. Zaštitni premaz sluţi za zaštitu osnovnog premaza.

Prerano propadanje konstrukcije najĉešće nastaje uslijed loših detalja u konstrukciji ( npr. Nepristupaĉna mjesta za bojanje, mjesta gdje se zadrţava voda,

oštri bridovi na elementima gdje se ne moţe nanjeti zahtjevana debljina premaza i sl.) koje treba nastojati izbjegavati. Sistem zaštite bojanjem sastoji se iz:

Pripreme površine – trajnost premaza ovisi o prionjivosti boje za metalnu površinu, što ovisi o ĉistoĉi površine prije bojanja. Ĉišćenje se vrši ĉetkama, pjeskarenjem, plamenikom, ili kemijskim sredstvima.

Naĉin nanošenja boje – bojanje se vrši ĉetkom, valjkom ili prskanjem. Treba paziti na ograniĉenje za pojedine boje.

Broj slojeva premaza – obiĉno se sastoji od dva, a specifiĉno od ĉetri i više. Novi premaz moţe se vršiti tek kad je predhodni potpuno suh.

Debljina premaza – debljini premaza posvetiti posebnu paţnju. Općenito, deblji premaz povećava trajnost zaštite. Ukupna debljina suhih

premaza treba se kretati izmeĊu 0.1 i 0.4 mm Dobro izvedeni premazi traju:

Do 30 godina u zatvorenoj prostoriji

Do 20 godina u konstrukcijama zaštićenim od kiše

Do 10 godina u prirodi

2-3 godine u zagaĊenom okolišu.

5. Zaštita konstrukcije od poţara Ĉelik ne gori, ali samo do 300°C zadrţava normalna mehaniĉka svojstva. Preko 300 °C smanjuje se nosivost, kod 500°C samo upola nosi, te kod 700°C

potpuno gubi nosivost.

AISC propisi zahtjevaju da kao jedan od kriterija prosjeĉna temperatura ĉeliĉne konstrukcije mora ostati niţa od : 548 °C za stupove i grede ispitane bez opterećenja,

648 °C za grede ispitane s opterećenjem . Istovremeno, najveća temperatura na bilo kojem mjestu ne smije preći 648 °C za za stupove i grede bez opterećenja , odnosno 760°C za grede s

opterećenjem.

Ako temperatura ĉelika preĊe gornje granice, treba provesti zaštitu konstrukcije od poţara.

6. Projektirani vijek uporabe graĊevine i uvjeti za njeno odrţavanje

Raĉunski radni vijek za standardne konstrukcije iznosi 50 godina. Izbor tehnologije graĊenja i upotreba odabranih materijala uz striktno provoĊenje

pravila struke prilikom graĊenja garantiraju ovakav vijek trajanja graĊevine. Da bi se osigurao projektirani vijek trajanja graĊevine potrebno je provoditi redovno odrţavanje osnovnih konstruktivnih elemenata graĊevine, kao i sekundarnih elemenata. Objekt se treba odrţavati u stanju projektom predviĊene

sigurnosti i funkcionalnosti, a sukladno odredbama odgovarajućih zakona, normativa i pravila struke. Prije puštanja objekta u uporabu, mora se izvršiti

detaljan vizualni pregled objekta i nulto mjerenje stanja elemenata prema kojem će se tijekom uporabe kontrolirati deformacije.. Ako se vizualnim pregledom stanja konstrukcije uoĉe promjene i defekti koji mogu umanjiti ili ugroziti sigurnost objekta u uporabi, treba odmah izmjeriti deformacije

glavnih elemenata pod stalnim opterećenjem. Na osnovu povećanja deformacija u odnosu na poĉetno stanje, treba utvrditi eventualno smanjenje sigurnosti

i propisati daljnje mjere za odrţavanje projektirane i propisane sigurnosti.

Page 17: ----------------------------------------------------------...Konstrukcija je armirano-betonska, katnosti P, odnosno prizemlje s galerijom. Zidovi su armirano-betonski debljine d=20cm

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ------------------------

Z.O.P.: 2017-10

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------

graĊevina MCPA - KOMPLEKS SV. NIKOLE U ZADRU / REKONSTRUKCIJA

B) PRIJEMNA ZGRADA, C) IZLOŢBENI PAVILJON, D) DORMITORIJ, E) STROJARNICA

investitor MEÐUNARODNI CENTAR ZA PODVODNU ARHEOLOGIJU U ZADRU; OIB 42850342757

lokacija k.ĉ. 9478 k.o. Zadar u Zadru

faza GLAVNI PROJEKT – proraĉun mehaniĉke otpornosti i stabilnosti, proraĉun temelja

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ------------------------

T.D. 03-4/2019 travanj, 2019.

str 17

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ured ovlaštenog inţenjera graĊevinarstva mat. broj 80297072

Mate Stanišić, Tijardovićeva 14, Split mob. 0915367393

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sve uoĉene nedostatke i oštećenja potrebno je što hitnije otkloniti, kako bi se postiglo projektirano stanje, odnosno povećala sigurnost, trajnost i

funkcionalnost objekta. Da bi se što više smanjili troškovi odrţavanja objekta i povećala njegova uporabna vrijednost, odabrana su takva rješenja,

materijali i oprema koji imaju dostatnu kvalitetu i trajnost. Predlaţu se slijedeće radnje pri odrţavanju dotiĉne graĊevine, koje će osigurati duţu trajnost i sigurnost iste :

- Redovan godišnji pregled cjelokupne graĊevine s izradom zapisnika o naĊenom stanju konstrukcije. Akciju provodi rukovoditelj odrţavanja

graĊevine.

- Izrada detaljnog plana sanacije uoĉenih oštećenja i neodgodiva realizacija iste.

- Redovno bojanje nosive konstrukcije i odrţavanje obloge na mjestima gdje se uoĉi pojava pojaĉane korozije .

- Kontrola i odrţavanje svih instalacija graĊevine, koje svojim neispravnim radom mogu prouzroĉiti oštećenja i smanjenje trajnosti elemenata

konstrukcije.

Drvene konstrukcije

Materijali Za drvene konstrukcije koristiti rezanu drvenu graĊu C24 ( II klasa ) - Klase drvene graĊe prema normi HRN U.C9.200 i odgovarajući razredi ĉvrstoće

konstrukcijskog drva (ĉetinjaĉe) prema normi

HRN EN338

Spojna sredstva

Spojna sredstva koriste se za spoj dvaju ili više elemenata od drva u jedinstvenu cjelinu. Za spojeve se koriste ljepila (osiguravaju nepomiĉnost spoja, te mehaniĉka spojna sredstva.

Kao mehaniĉka sredstva koriste se moţdanici, vijci, trnovi , ĉavli i drugo.

U spojevima ne koristiti razliĉita spojna sredstva, kako ne bi došlo do nejednakih pomaka. Prema vaţećim propisima dopušta se samo zajedniĉko djelovanje ĉavala i moţdanika. Kombinacija ljepila, odnosno vijaka sa drugim spojnim sredstvima nije dozvoljena.

Ako se i pored toga koriste dva razliĉita spojna sredstva onda je jedno nosivo, a drugo konstruktivno.

Spojna sredstva moraju biti tako rasporeĊena da omoguće ravnomjerno prenošenje sila. Vijci su cilindriĉna tijela izraĊena od ĉelika S235 (Ĉ 0361) koja na jednom kraju imaju glavu a na drugom navoj, obostrane podloţne ploĉice i

navrtku.(HRN EN 14545, nHRN EN 14592)

Klinovi su glatka cilindriĉna tijela od ĉelika S235(Ĉ 0361) bez navoja. UgraĊuju se u prethodno izbušene rupe koje su promjera za cca 0,2 – 0,5 mm manje ood promjera klina.

Ĉavli su kratki ţiĉani komadi ĉelika koji su s jedne strane zašiljeni, a na drugoj imaju glavu. Ĉavli se izraĊuju od ĉelika sa ĉvrstoćom na zatezanje 600 –

850 N/mm2. Ĉavli promjera d >4,2 mm zabijaju se u prethodno izbušene rupe D = 0,85d.

Da bi jedna veza bila nosiva (statiĉka) potrebno je minimalno 4 ĉavla. Izuzetno, kod veza oplate i roţnjaĉe, kod veza rogova i sl. elemenata nosivom moţe

biti veza sa dva ĉavla. Dokazi o postignutoj kakvoći radova, gradiva, graĊevnih proizvoda i opreme, odnosno dokaz

uporabljivosti graĊevinskog proizvoda (atesta):

Za ĉetinare II klase (C24) – Potvrda o sukladnosti drvne graĊe

Potvrda o sukladnosti vijaka, ĉavala i ostalog materijala za spajanje drvene konstrukcije

Primijenjeni pravilnici i norme

Prilikom izrade predmetne projektne dokumentacije primijenjeni su slijedeći pravilnici i normativi :

-Tehniĉki propis za graĊevinske konstrukcije ( N.N. 17/17) - HRN EN 1990 - Eurokod: Osnove projektiranja konstrukcija

- HRN EN 1991 - Eurokod 1: Djelovanja na konstrukcije - HRN EN 1992 - Eurokod 2: Projektiranje betonskih konstrukcija

- HRN EN 1993 - Eurokod 3: Projektiranje ĉeliĉnih konstrukcija

- HRN EN 1995 - Eurokod 5: Projektiranje drvenih konstrukcija - HRN EN 1996 - Eurokod 6: Projektiranje zidanih konstrukcija

- HRN EN 1997 - Eurokod 7: Geotehniĉko projektiranje

- HRN EN 1998 - Eurokod 8: Projektiranje potresne otpornosti konstrukcija

Split, travanj 2019.god. MATE STANIŠIĆ dipl.ing.graĊ.

Page 18: ----------------------------------------------------------...Konstrukcija je armirano-betonska, katnosti P, odnosno prizemlje s galerijom. Zidovi su armirano-betonski debljine d=20cm

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ------------------------

Z.O.P.: 2017-10

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------

graĊevina MCPA - KOMPLEKS SV. NIKOLE U ZADRU / REKONSTRUKCIJA

B) PRIJEMNA ZGRADA, C) IZLOŢBENI PAVILJON, D) DORMITORIJ, E) STROJARNICA

investitor MEÐUNARODNI CENTAR ZA PODVODNU ARHEOLOGIJU U ZADRU; OIB 42850342757

lokacija k.ĉ. 9478 k.o. Zadar u Zadru

faza GLAVNI PROJEKT – proraĉun mehaniĉke otpornosti i stabilnosti, proraĉun temelja

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ------------------------

T.D. 03-4/2019 travanj, 2019.

str 18

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ured ovlaštenog inţenjera graĊevinarstva mat. broj 80297072

Mate Stanišić, Tijardovićeva 14, Split mob. 0915367393

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ANALIZA OPTEREĆENJA B - PRIJEMNA ZGRADA

ANALIZA OPTEREĆENJA JE U SKLOPU RORAČUNA MEHANIČKE OTPORNOSTI I STABILNOSTI GRAĐEVINE

C - IZLOŽBENI PAVILJON

POZICIJA 100 - krovna ploča

ab ploča d=12cm

d (cm) (kN/m3) g (kN/m2)

- corten ploče

0,200

0,20 - toplinska izol.

12,000 6,00 0,72

- a.b.ploča

12,000 25,00 3,00 - žbuka

1,500 10,00 0,15

------------------------------

UKUPNO :

g= 4,07 kN/m2

težina- program autom. gprorač= 1,07 kN/m

2

snijeg: s= 0,45 kN/m2

POZICIJA 200 - galerija

d (cm) (kN/m3) g (kN/m2)

- brodski pod

2,100 10,00 0,21 - osb ploča

2,200 15,00 0,33

- gk ploče

1,500 14,00 0,21

------------------------------

UKUPNO :

g= 0,75 kN/m2

težina- program autom. gprorač= 0,54 kN/m

2

p= 2,00 kN/m2

POZICIJA 300 - temeljna ploča

a.b ploča d=25cm

d (cm) (kN/m3) g (kN/m2)

- mikroterazzo

0,800 20,00 0,16 - estrih

6,000 22,00 1,32

- toplinska izolacija 8,000 4,00 0,32

- betonska podloga 10,000 25,00 2,50

- drobljenac

20,000 20,00 4,00 - a.b. ploča

25,000 25,00 6,25

------------------------------

UKUPNO :

g= 14,55 kN/m2

težina- program autom. gprorač= 8,30 kN/m

2

p= 2,00 kN/m2

Page 19: ----------------------------------------------------------...Konstrukcija je armirano-betonska, katnosti P, odnosno prizemlje s galerijom. Zidovi su armirano-betonski debljine d=20cm

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ------------------------

Z.O.P.: 2017-10

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------

graĊevina MCPA - KOMPLEKS SV. NIKOLE U ZADRU / REKONSTRUKCIJA

B) PRIJEMNA ZGRADA, C) IZLOŢBENI PAVILJON, D) DORMITORIJ, E) STROJARNICA

investitor MEÐUNARODNI CENTAR ZA PODVODNU ARHEOLOGIJU U ZADRU; OIB 42850342757

lokacija k.ĉ. 9478 k.o. Zadar u Zadru

faza GLAVNI PROJEKT – proraĉun mehaniĉke otpornosti i stabilnosti, proraĉun temelja

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ------------------------

T.D. 03-4/2019 travanj, 2019.

str 19

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ured ovlaštenog inţenjera graĊevinarstva mat. broj 80297072

Mate Stanišić, Tijardovićeva 14, Split mob. 0915367393

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OPTEREĆENJE VJETROM

qref = 1,25/2 x 20² = 0.25 KN/m²

Cez = 1.7

Cpi = 0.25

D - DORMITORIJ

ANALIZA OPTEREĆENJA JE U SKLOPU RORAČUNA MEHANIČKE OTPORNOSTI I STABILNOSTI GRAĐEVINE

E - STROJARNICA

ANALIZA OPTEREĆENJA JE U SKLOPU RORAČUNA MEHANIČKE OTPORNOSTI I STABILNOSTI GRAĐEVINE

Page 20: ----------------------------------------------------------...Konstrukcija je armirano-betonska, katnosti P, odnosno prizemlje s galerijom. Zidovi su armirano-betonski debljine d=20cm

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ------------------------

Z.O.P.: 2017-10

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------

graĊevina MCPA - KOMPLEKS SV. NIKOLE U ZADRU / REKONSTRUKCIJA

B) PRIJEMNA ZGRADA, C) IZLOŢBENI PAVILJON, D) DORMITORIJ, E) STROJARNICA

investitor MEÐUNARODNI CENTAR ZA PODVODNU ARHEOLOGIJU U ZADRU; OIB 42850342757

lokacija k.ĉ. 9478 k.o. Zadar u Zadru

faza GLAVNI PROJEKT – proraĉun mehaniĉke otpornosti i stabilnosti, proraĉun temelja

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ------------------------

T.D. 03-4/2019 travanj, 2019.

str 20

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ured ovlaštenog inţenjera graĊevinarstva mat. broj 80297072

Mate Stanišić, Tijardovićeva 14, Split mob. 0915367393

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PRORAČUN MEHANIČKE OTPORNOSTI I STABILNOSTI GRAĐEVINE

B - PRIJEMNA ZGRADA

Page 21: ----------------------------------------------------------...Konstrukcija je armirano-betonska, katnosti P, odnosno prizemlje s galerijom. Zidovi su armirano-betonski debljine d=20cm

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ------------------------

Z.O.P.: 2017-10

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------

graĊevina MCPA - KOMPLEKS SV. NIKOLE U ZADRU / REKONSTRUKCIJA

B) PRIJEMNA ZGRADA, C) IZLOŢBENI PAVILJON, D) DORMITORIJ, E) STROJARNICA

investitor MEÐUNARODNI CENTAR ZA PODVODNU ARHEOLOGIJU U ZADRU; OIB 42850342757

lokacija k.ĉ. 9478 k.o. Zadar u Zadru

faza GLAVNI PROJEKT – proraĉun mehaniĉke otpornosti i stabilnosti, proraĉun temelja

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ------------------------

T.D. 03-4/2019 travanj, 2019.

str 21

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ured ovlaštenog inţenjera graĊevinarstva mat. broj 80297072

Mate Stanišić, Tijardovićeva 14, Split mob. 0915367393

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Page 22: ----------------------------------------------------------...Konstrukcija je armirano-betonska, katnosti P, odnosno prizemlje s galerijom. Zidovi su armirano-betonski debljine d=20cm

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ------------------------

Z.O.P.: 2017-10

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------

graĊevina MCPA - KOMPLEKS SV. NIKOLE U ZADRU / REKONSTRUKCIJA

B) PRIJEMNA ZGRADA, C) IZLOŢBENI PAVILJON, D) DORMITORIJ, E) STROJARNICA

investitor MEÐUNARODNI CENTAR ZA PODVODNU ARHEOLOGIJU U ZADRU; OIB 42850342757

lokacija k.ĉ. 9478 k.o. Zadar u Zadru

faza GLAVNI PROJEKT – proraĉun mehaniĉke otpornosti i stabilnosti, proraĉun temelja

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ------------------------

T.D. 03-4/2019 travanj, 2019.

str 22

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ured ovlaštenog inţenjera graĊevinarstva mat. broj 80297072

Mate Stanišić, Tijardovićeva 14, Split mob. 0915367393

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Page 23: ----------------------------------------------------------...Konstrukcija je armirano-betonska, katnosti P, odnosno prizemlje s galerijom. Zidovi su armirano-betonski debljine d=20cm

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ------------------------

Z.O.P.: 2017-10

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------

graĊevina MCPA - KOMPLEKS SV. NIKOLE U ZADRU / REKONSTRUKCIJA

B) PRIJEMNA ZGRADA, C) IZLOŢBENI PAVILJON, D) DORMITORIJ, E) STROJARNICA

investitor MEÐUNARODNI CENTAR ZA PODVODNU ARHEOLOGIJU U ZADRU; OIB 42850342757

lokacija k.ĉ. 9478 k.o. Zadar u Zadru

faza GLAVNI PROJEKT – proraĉun mehaniĉke otpornosti i stabilnosti, proraĉun temelja

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ------------------------

T.D. 03-4/2019 travanj, 2019.

str 23

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ured ovlaštenog inţenjera graĊevinarstva mat. broj 80297072

Mate Stanišić, Tijardovićeva 14, Split mob. 0915367393

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Page 24: ----------------------------------------------------------...Konstrukcija je armirano-betonska, katnosti P, odnosno prizemlje s galerijom. Zidovi su armirano-betonski debljine d=20cm

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ------------------------

Z.O.P.: 2017-10

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------

graĊevina MCPA - KOMPLEKS SV. NIKOLE U ZADRU / REKONSTRUKCIJA

B) PRIJEMNA ZGRADA, C) IZLOŢBENI PAVILJON, D) DORMITORIJ, E) STROJARNICA

investitor MEÐUNARODNI CENTAR ZA PODVODNU ARHEOLOGIJU U ZADRU; OIB 42850342757

lokacija k.ĉ. 9478 k.o. Zadar u Zadru

faza GLAVNI PROJEKT – proraĉun mehaniĉke otpornosti i stabilnosti, proraĉun temelja

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ------------------------

T.D. 03-4/2019 travanj, 2019.

str 24

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ured ovlaštenog inţenjera graĊevinarstva mat. broj 80297072

Mate Stanišić, Tijardovićeva 14, Split mob. 0915367393

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

I S K A Z A R M A T U R E

Š I P K A S T I P R O F I L I . . . . . . . . . . . . . . 5 0 , 0 0 k g

M R E Ž E Q - 1 8 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 0 0 , 0 0 k g

Page 25: ----------------------------------------------------------...Konstrukcija je armirano-betonska, katnosti P, odnosno prizemlje s galerijom. Zidovi su armirano-betonski debljine d=20cm

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ------------------------

Z.O.P.: 2017-10

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------

graĊevina MCPA - KOMPLEKS SV. NIKOLE U ZADRU / REKONSTRUKCIJA

B) PRIJEMNA ZGRADA, C) IZLOŢBENI PAVILJON, D) DORMITORIJ, E) STROJARNICA

investitor MEÐUNARODNI CENTAR ZA PODVODNU ARHEOLOGIJU U ZADRU; OIB 42850342757

lokacija k.ĉ. 9478 k.o. Zadar u Zadru

faza GLAVNI PROJEKT – proraĉun mehaniĉke otpornosti i stabilnosti, proraĉun temelja

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ------------------------

T.D. 03-4/2019 travanj, 2019.

str 25

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ured ovlaštenog inţenjera graĊevinarstva mat. broj 80297072

Mate Stanišić, Tijardovićeva 14, Split mob. 0915367393

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

C - IZLOŽBENI PAVILJON

Page 26: ----------------------------------------------------------...Konstrukcija je armirano-betonska, katnosti P, odnosno prizemlje s galerijom. Zidovi su armirano-betonski debljine d=20cm

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Z.O.P.: 2017-10

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------

građevina MCPA - KOMPLEKS SV. NIKOLE U ZADRU / REKONSTRUKCIJA

B) PRIJEMNA ZGRADA, C) IZLOŽBENI PAVILJON, D) DORMITORIJ, E) STROJARNICA

investitor MEÐUNARODNI CENTAR ZA PODVODNU ARHEOLOGIJU U ZADRU; OIB 42850342757

lokacija k.č. 9478 k.o. Zadar u Zadru

faza GLAVNI PROJEKT – proračun mehaničke otpornosti i stabilnosti, proračun temelja

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------

T.D. 03-4/2019 travanj, 2019.

str 26

Tower - 3D Model Builder 6.0 Registered to Mate Stanišić Radimpex - www.radimpex.rs

Osnovni podaci o modelu Datoteka: Tower nova zgrada.twp Datum proračuna: 17.11.2017

Način proračuna: 3D model

X Teorija I-og reda Modalna analiza Stabilnost

Teorija II-og reda Seizmički proračun Faze graĎenja

Nelinearni proračun

Veličina modela Broj čvorova: 10666 Broj pločastih elemenata: 10391 Broj grednih elemenata: 225 Broj graničnih elemenata: 35184 Broj osnovnih slučajeva opterećenja: 4 Broj kombinacija opterećenja: 6

Jedinice mjera Dužina: m [cm,mm] Sila: kN Temperatura: Celsius

Ulazni podaci - Konstrukcija

Shema nivoa Naziv z [m] h [m]

POZ 100 - sljeme 7.20 2.15

POZ 100 - pl. iznad priz.troku 5.05 0.37

POZ 100 - vijenac 4.68 0.94

POZ 100 - pl. iznad priz.galer 3.74 3.74

POZ 200 - tem.ploča 0.00

Tabela materijala No Naziv materijala E[kN/m2] μ γ[kN/m3] αt[1/C] Em[kN/m2] μm

1 Beton MB 25 3.000e+7 0.20 25.00 1.000e-5 3.000e+7 0.20

2 Drvo-Četinari-Masivno 1.000e+7 0.20 5.00 1.000e-5 1.000e+7 0.20

3 Čelik 2.100e+8 0.30 78.50 1.000e-5 2.100e+8 0.30

Setovi ploča No d[m] e[m] Materijal Tip proračuna Ortotropija E2[kN/m2] G[kN/m2] α

<1> 0.120 0.060 1 Tanka ploča Izotropna

<2> 0.200 0.100 1 Tanka ploča Izotropna

<3> 0.120 0.060 1 Tanka ploča Izotropna

<4> 0.250 0.125 1 Tanka ploča Izotropna

<5> 0.025 0.013 2 Tanka ploča Izotropna

<6> 0.020 0.010 1 Tanka ploča Izotropna

<7> 0.150 0.075 1 Tanka ploča Izotropna

Setovi greda Set: 1 Presjek: IPE 200, Fiktivna ekscentričnost

Mat. A1 A2 A3 I1 I2 I3 3 - Čelik 2.850e-3 1.402e-3 1.448e-3 7.020e-8 1.420e-6 1.940e-5

Set: 2 Presjek: T 14/14, Fiktivna ekscentričnost

Mat. A1 A2 A3 I1 I2 I3 3 - Čelik 2.700e-3 1.235e-3 1.343e-3 9.000e-8 2.298e-6 5.145e-6

Page 27: ----------------------------------------------------------...Konstrukcija je armirano-betonska, katnosti P, odnosno prizemlje s galerijom. Zidovi su armirano-betonski debljine d=20cm

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Z.O.P.: 2017-10

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------

građevina MCPA - KOMPLEKS SV. NIKOLE U ZADRU / REKONSTRUKCIJA

B) PRIJEMNA ZGRADA, C) IZLOŽBENI PAVILJON, D) DORMITORIJ, E) STROJARNICA

investitor MEÐUNARODNI CENTAR ZA PODVODNU ARHEOLOGIJU U ZADRU; OIB 42850342757

lokacija k.č. 9478 k.o. Zadar u Zadru

faza GLAVNI PROJEKT – proračun mehaničke otpornosti i stabilnosti, proračun temelja

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------

T.D. 03-4/2019 travanj, 2019.

str 27

Tower - 3D Model Builder 6.0 Registered to Mate Stanišić Radimpex - www.radimpex.rs

Set: 3 Presjek: HOP [ 160x60x5, Fiktivna ekscentričnost

Mat. A1 A2 A3 I1 I2 I3 3 - Čelik 1.313e-3 8.000e-4 6.000e-4 1.170e-8 4.265e-7 4.770e-6

Set: 4 Presjek: T 10/10, Fiktivna ekscentričnost

Mat. A1 A2 A3 I1 I2 I3 3 - Čelik 9.750e-4 4.383e-4 4.594e-4 8.125e-9 4.177e-7 9.673e-7

Set: 5 Presjek: b/d=15/20, Fiktivna ekscentričnost

Mat. A1 A2 A3 I1 I2 I3 1 - Beton MB 25 3.000e-2 2.500e-2 2.500e-2 1.215e-4 5.625e-5 1.000e-4

Setovi površinskih ležajeva Set K,R1 K,R2 K,R3

1 5.000e+4 5.000e+4 5.000e+4

Izometrija (Okvir: V_4)

Page 28: ----------------------------------------------------------...Konstrukcija je armirano-betonska, katnosti P, odnosno prizemlje s galerijom. Zidovi su armirano-betonski debljine d=20cm

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Z.O.P.: 2017-10

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------

građevina MCPA - KOMPLEKS SV. NIKOLE U ZADRU / REKONSTRUKCIJA

B) PRIJEMNA ZGRADA, C) IZLOŽBENI PAVILJON, D) DORMITORIJ, E) STROJARNICA

investitor MEÐUNARODNI CENTAR ZA PODVODNU ARHEOLOGIJU U ZADRU; OIB 42850342757

lokacija k.č. 9478 k.o. Zadar u Zadru

faza GLAVNI PROJEKT – proračun mehaničke otpornosti i stabilnosti, proračun temelja

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------

T.D. 03-4/2019 travanj, 2019.

str 28

Tower - 3D Model Builder 6.0 Registered to Mate Stanišić Radimpex - www.radimpex.rs

Ploča / Zid1. d = 0.12 m2. d = 0.20 m3. d = 0.12 m4. d = 0.25 m5. d = 0.03 m6. d = 0.02 m7. d = 0.15 m

Ploča / Zid (1-7) Setovi numeričkih podataka

H_2

V_2

H_1

K_1

V_1

H_3

H_4

V_3

Dispozicija okvira

Ulazni podaci - Opterećenje

Lista slučajeva opterećenja No Naziv

1 stalno (g)

2 korisno

3 snijeg

4 vjetar

5 Komb.: GSN: 1.35 x stalno opr. + + 1.50 x korisno opt. + 1 .50 x snijeg (1.35xI+1.5xII+ +1.5xIII)

6 Komb.: GSU: 1.00 x stalno opr. + + 1.00 x korisno opt. + 1 .00 x snijeg (I+II+III)

7 Komb.: GSN: 1.35 x stalno opr. + + 1.50 x korisno opt. + 1 .50 x snijeg +

+ 0.9 x vjetar (1.35xI+1.5xII+ +1.5xIII+0.9xIV)

8 Komb.: GSU: 1.00 x stalno opr. + + 1.00 x korisno opt. + 1 .00 x snijeg + 1.00 x vjetar (I+ +II+III+IV)

9 Komb.: GSN: 1.35 x stalno opr. + + 1.50 x korisno opt. + 0 .90 x snijeg + + 1.50 x vjetar (1.35xI+ +1.5xII+0.9xIII+1.5xIV)

10 Komb.: GSU: 1.00 x stalno opr. + + 1.00 x korisno opt. + 1 .00 x snijeg + 1.00 x vjetar (I+ +II+III+IV)

Page 29: ----------------------------------------------------------...Konstrukcija je armirano-betonska, katnosti P, odnosno prizemlje s galerijom. Zidovi su armirano-betonski debljine d=20cm

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Z.O.P.: 2017-10

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------

građevina MCPA - KOMPLEKS SV. NIKOLE U ZADRU / REKONSTRUKCIJA

B) PRIJEMNA ZGRADA, C) IZLOŽBENI PAVILJON, D) DORMITORIJ, E) STROJARNICA

investitor MEÐUNARODNI CENTAR ZA PODVODNU ARHEOLOGIJU U ZADRU; OIB 42850342757

lokacija k.č. 9478 k.o. Zadar u Zadru

faza GLAVNI PROJEKT – proračun mehaničke otpornosti i stabilnosti, proračun temelja

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------

T.D. 03-4/2019 travanj, 2019.

str 29

Tower - 3D Model Builder 6.0 Registered to Mate Stanišić Radimpex - www.radimpex.rs

Statički proračun

-3.03

1.29 1.401.28

Mx [kNm/m]-3.04-2.43-1.82-1.22-0.610.000.701.41

Opt. 7: GSN: 1.35 x stalno opr. + 1.50 x korisno opt. + 1.50 x snijeg + 0.9...

Utjecaji u ploči: max Mx= 1.40 / min Mx= -3.03 kNm/m Pogled: POZ 100 krov jugoistok

4.57

-6.65

-6.93

My [kNm/m]-6.94-5.21-3.47-1.730.001.523.054.57

Opt. 7: GSN: 1.35 x stalno opr. + 1.50 x korisno opt. + 1.50 x snijeg + 0.9...

Utjecaji u ploči: max My= 4.57 / min My= -6.93 kNm/m Pogled: POZ 100 krov jugoistok

Page 30: ----------------------------------------------------------...Konstrukcija je armirano-betonska, katnosti P, odnosno prizemlje s galerijom. Zidovi su armirano-betonski debljine d=20cm

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Z.O.P.: 2017-10

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------

građevina MCPA - KOMPLEKS SV. NIKOLE U ZADRU / REKONSTRUKCIJA

B) PRIJEMNA ZGRADA, C) IZLOŽBENI PAVILJON, D) DORMITORIJ, E) STROJARNICA

investitor MEÐUNARODNI CENTAR ZA PODVODNU ARHEOLOGIJU U ZADRU; OIB 42850342757

lokacija k.č. 9478 k.o. Zadar u Zadru

faza GLAVNI PROJEKT – proračun mehaničke otpornosti i stabilnosti, proračun temelja

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------

T.D. 03-4/2019 travanj, 2019.

str 30

Tower - 3D Model Builder 6.0 Registered to Mate Stanišić Radimpex - www.radimpex.rs

2.05-1.54

1.56

-1.59

Mxy [kNm/m]-1.59-1.06-0.530.000.511.021.542.05

Opt. 7: GSN: 1.35 x stalno opr. + 1.50 x korisno opt. + 1.50 x snijeg + 0.9...

Utjecaji u ploči: max Mxy= 2.05 / min Mxy= -1.59 kNm/m Pogled: POZ 100 krov jugoistok

-0.99

-1.98

-0.99-0.90

Zp [m]/1000-1.99-1.83-1.68-1.52-1.37-1.21-1.06-0.90

Opt. 8: GSU: 1.00 x stalno opr. + 1.00 x korisno opt. + 1.00 x snijeg + 1....

Utjecaji u ploči: max Zp= -0.90 / min Zp= -1.98 m / 1000 Pogled: POZ 100 krov jugoistok

Page 31: ----------------------------------------------------------...Konstrukcija je armirano-betonska, katnosti P, odnosno prizemlje s galerijom. Zidovi su armirano-betonski debljine d=20cm

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Z.O.P.: 2017-10

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------

građevina MCPA - KOMPLEKS SV. NIKOLE U ZADRU / REKONSTRUKCIJA

B) PRIJEMNA ZGRADA, C) IZLOŽBENI PAVILJON, D) DORMITORIJ, E) STROJARNICA

investitor MEÐUNARODNI CENTAR ZA PODVODNU ARHEOLOGIJU U ZADRU; OIB 42850342757

lokacija k.č. 9478 k.o. Zadar u Zadru

faza GLAVNI PROJEKT – proračun mehaničke otpornosti i stabilnosti, proračun temelja

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------

T.D. 03-4/2019 travanj, 2019.

str 31

Tower - 3D Model Builder 6.0 Registered to Mate Stanišić Radimpex - www.radimpex.rs

Page 32: ----------------------------------------------------------...Konstrukcija je armirano-betonska, katnosti P, odnosno prizemlje s galerijom. Zidovi su armirano-betonski debljine d=20cm

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Z.O.P.: 2017-10

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------

građevina MCPA - KOMPLEKS SV. NIKOLE U ZADRU / REKONSTRUKCIJA

B) PRIJEMNA ZGRADA, C) IZLOŽBENI PAVILJON, D) DORMITORIJ, E) STROJARNICA

investitor MEÐUNARODNI CENTAR ZA PODVODNU ARHEOLOGIJU U ZADRU; OIB 42850342757

lokacija k.č. 9478 k.o. Zadar u Zadru

faza GLAVNI PROJEKT – proračun mehaničke otpornosti i stabilnosti, proračun temelja

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------

T.D. 03-4/2019 travanj, 2019.

str 32

Tower - 3D Model Builder 6.0 Registered to Mate Stanišić Radimpex - www.radimpex.rs

Dimenzioniranje (beton)

Page 33: ----------------------------------------------------------...Konstrukcija je armirano-betonska, katnosti P, odnosno prizemlje s galerijom. Zidovi su armirano-betonski debljine d=20cm

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Z.O.P.: 2017-10

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------

građevina MCPA - KOMPLEKS SV. NIKOLE U ZADRU / REKONSTRUKCIJA

B) PRIJEMNA ZGRADA, C) IZLOŽBENI PAVILJON, D) DORMITORIJ, E) STROJARNICA

investitor MEÐUNARODNI CENTAR ZA PODVODNU ARHEOLOGIJU U ZADRU; OIB 42850342757

lokacija k.č. 9478 k.o. Zadar u Zadru

faza GLAVNI PROJEKT – proračun mehaničke otpornosti i stabilnosti, proračun temelja

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------

T.D. 03-4/2019 travanj, 2019.

str 33

Tower - 3D Model Builder 6.0 Registered to Mate Stanišić Radimpex - www.radimpex.rs

Aa - d.zona [cm2/m]0.000.170.330.500.660.820.991.161.32

Mjerodavno opterećenje: 1.35xI+1.50xII+1.50xIII+0.90xIV EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C 25, S500H, a=3.00 cm

Aa - d.zona - max Aa,d= 1.31 cm2/m Pogled: POZ 100 krov jugoistok

Aa - g.zona [cm2/m]-2.18-1.91-1.64-1.36-1.09-0.82-0.55-0.270.00

Mjerodavno opterećenje: 1.35xI+1.50xII+1.50xIII+0.90xIV EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C 25, S500H, a=3.00 cm

Aa - g.zona - max Aa,g= -2.18 cm2/m Pogled: POZ 100 krov jugoistok

Page 34: ----------------------------------------------------------...Konstrukcija je armirano-betonska, katnosti P, odnosno prizemlje s galerijom. Zidovi su armirano-betonski debljine d=20cm

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Z.O.P.: 2017-10

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------

građevina MCPA - KOMPLEKS SV. NIKOLE U ZADRU / REKONSTRUKCIJA

B) PRIJEMNA ZGRADA, C) IZLOŽBENI PAVILJON, D) DORMITORIJ, E) STROJARNICA

investitor MEÐUNARODNI CENTAR ZA PODVODNU ARHEOLOGIJU U ZADRU; OIB 42850342757

lokacija k.č. 9478 k.o. Zadar u Zadru

faza GLAVNI PROJEKT – proračun mehaničke otpornosti i stabilnosti, proračun temelja

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------

T.D. 03-4/2019 travanj, 2019.

str 34

Tower - 3D Model Builder 6.0 Registered to Mate Stanišić Radimpex - www.radimpex.rs

Page 35: ----------------------------------------------------------...Konstrukcija je armirano-betonska, katnosti P, odnosno prizemlje s galerijom. Zidovi su armirano-betonski debljine d=20cm

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Z.O.P.: 2017-10

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------

građevina MCPA - KOMPLEKS SV. NIKOLE U ZADRU / REKONSTRUKCIJA

B) PRIJEMNA ZGRADA, C) IZLOŽBENI PAVILJON, D) DORMITORIJ, E) STROJARNICA

investitor MEÐUNARODNI CENTAR ZA PODVODNU ARHEOLOGIJU U ZADRU; OIB 42850342757

lokacija k.č. 9478 k.o. Zadar u Zadru

faza GLAVNI PROJEKT – proračun mehaničke otpornosti i stabilnosti, proračun temelja

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------

T.D. 03-4/2019 travanj, 2019.

str 35

Tower - 3D Model Builder 6.0 Registered to Mate Stanišić Radimpex - www.radimpex.rs

Page 36: ----------------------------------------------------------...Konstrukcija je armirano-betonska, katnosti P, odnosno prizemlje s galerijom. Zidovi su armirano-betonski debljine d=20cm

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Z.O.P.: 2017-10

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------

građevina MCPA - KOMPLEKS SV. NIKOLE U ZADRU / REKONSTRUKCIJA

B) PRIJEMNA ZGRADA, C) IZLOŽBENI PAVILJON, D) DORMITORIJ, E) STROJARNICA

investitor MEÐUNARODNI CENTAR ZA PODVODNU ARHEOLOGIJU U ZADRU; OIB 42850342757

lokacija k.č. 9478 k.o. Zadar u Zadru

faza GLAVNI PROJEKT – proračun mehaničke otpornosti i stabilnosti, proračun temelja

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------

T.D. 03-4/2019 travanj, 2019.

str 36

Tower - 3D Model Builder 6.0 Registered to Mate Stanišić Radimpex - www.radimpex.rs

Page 37: ----------------------------------------------------------...Konstrukcija je armirano-betonska, katnosti P, odnosno prizemlje s galerijom. Zidovi su armirano-betonski debljine d=20cm

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Z.O.P.: 2017-10

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------

građevina MCPA - KOMPLEKS SV. NIKOLE U ZADRU / REKONSTRUKCIJA

B) PRIJEMNA ZGRADA, C) IZLOŽBENI PAVILJON, D) DORMITORIJ, E) STROJARNICA

investitor MEÐUNARODNI CENTAR ZA PODVODNU ARHEOLOGIJU U ZADRU; OIB 42850342757

lokacija k.č. 9478 k.o. Zadar u Zadru

faza GLAVNI PROJEKT – proračun mehaničke otpornosti i stabilnosti, proračun temelja

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------

T.D. 03-4/2019 travanj, 2019.

str 37

Tower - 3D Model Builder 6.0 Registered to Mate Stanišić Radimpex - www.radimpex.rs

Dimenzioniranje (čelik)

Page 38: ----------------------------------------------------------...Konstrukcija je armirano-betonska, katnosti P, odnosno prizemlje s galerijom. Zidovi su armirano-betonski debljine d=20cm

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Z.O.P.: 2017-10

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------

građevina MCPA - KOMPLEKS SV. NIKOLE U ZADRU / REKONSTRUKCIJA

B) PRIJEMNA ZGRADA, C) IZLOŽBENI PAVILJON, D) DORMITORIJ, E) STROJARNICA

investitor MEÐUNARODNI CENTAR ZA PODVODNU ARHEOLOGIJU U ZADRU; OIB 42850342757

lokacija k.č. 9478 k.o. Zadar u Zadru

faza GLAVNI PROJEKT – proračun mehaničke otpornosti i stabilnosti, proračun temelja

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------

T.D. 03-4/2019 travanj, 2019.

str 38

Tower - 3D Model Builder 6.0 Registered to Mate Stanišić Radimpex - www.radimpex.rs

S K I C E A R M I R A N J A

Page 39: ----------------------------------------------------------...Konstrukcija je armirano-betonska, katnosti P, odnosno prizemlje s galerijom. Zidovi su armirano-betonski debljine d=20cm

58/20

410/20

49

4

9

410/20

410/20

B

A

A

B

1630

730

330

145

PRESJEK A-A

25

2075

40

25

20 304 10/2058/20

68/2068/20

1 2xQ-283600/215

22xQ-283600/215

40

PRESJEK B-B

25

40

15

6 8/20

1 2xQ-283600/215

STUP S1

BETON C25/30ARMATURA B500BLIST 1

Page 40: ----------------------------------------------------------...Konstrukcija je armirano-betonska, katnosti P, odnosno prizemlje s galerijom. Zidovi su armirano-betonski debljine d=20cm

BETON C25/30ARMATURA B500BLIST 2

Page 41: ----------------------------------------------------------...Konstrukcija je armirano-betonska, katnosti P, odnosno prizemlje s galerijom. Zidovi su armirano-betonski debljine d=20cm

1280

4012 10/20

d=172cmkom 25x3=75

12xQ-283600/215

12xQ-283600/215

12xQ-283600/215

12xQ-283600/215

1 2xQ-283600/215

1 2xQ-283600/215

4 2xQ-283600/95

2 2xQ-283600/107 3 2xQ-283

600/145

20

342

20

14 8/20

5164

7 164

14 8/20

1210/202

1 2xQ-283600/215

5164

22xQ-283600/107

7 164A

1 2xQ-283600/215

ZID Z5115

3

20

207164

1210/20

5164

6126

148/20

12xQ-283600/180

148/20

185

ZID Z2

7 164

14 8/20

5 164

14 8/20

20

328

1 2xQ-283600/215

ZID Z6

1 2xQ-283600/215

7 164

2

15

6510

11

9 126

8/20

8/20

152

STUP S1,KOM 2

100

20

5 1645 164

14 8/20 14 8/20

3 2xQ-283600/145

ZID Z4

20

5 164

14 8/2014 8/20

4 2xQ-283600/955164

ZID Z3

8 124

1540

4014 8/20

d=95cmkom 25x11=275

10 20 15 8/m2d=45cmkom 100

15

7 164

14 8/20

5 164

14 8/20

20

205 1 2xQ-283600/200

ZID Z1

2

2065

12

9 1268124

15

501610/202

2xQ-283

BETON C25/30ARMATURA B500BLIST 3

Page 42: ----------------------------------------------------------...Konstrukcija je armirano-betonska, katnosti P, odnosno prizemlje s galerijom. Zidovi su armirano-betonski debljine d=20cm

20

224

12

5 8/50cm2

1 2xQ-283230/215

POZ 203,KOM1

260

1 1

100

20

12

5 8/50cm

6 2xQ-283400/107

2

POZ 204,KOM1

10 20 5 8/50cmd=45cmkom 8

15

3d=95cm15

4040

kom 15

8/20

3d=95cm15

4040

kom 6

8/20 10 20 5 8/50cmd=45cmkom 6

15

BETON C25/30ARMATURA B500BLIST 4

Page 43: ----------------------------------------------------------...Konstrukcija je armirano-betonska, katnosti P, odnosno prizemlje s galerijom. Zidovi su armirano-betonski debljine d=20cm

668

100

12

58/20610/202

A

A

POZ 205, KOM1

100

20

12

7 8/50cm

1 2xQ-283600/107

2 2xQ-283200/107

100

20

12

7 8/50cm

8 2xQ-283300/107

POZ 206, KOM 1

5d=95cm15

4040

kom 35

8/20

10 20 7 8/50cmd=45cmkom 28

15

5d=95cm15

4040

kom 35

8/20

10 20 7 8/50cmd=45cmkom 28

15

BETON C25/30ARMATURA B500BLIST 5

PRESJEK A-A

2

5050

Page 44: ----------------------------------------------------------...Konstrukcija je armirano-betonska, katnosti P, odnosno prizemlje s galerijom. Zidovi su armirano-betonski debljine d=20cm

20374

15753

15374

88

12

610/20

710/202

20

12

8 8/50cm2

1 2xQ-283600/107

20 45

12

88

6d=134cm14

6060

kom 80

10/20

10 20 8 8/50cmd=45cmkom 80

15BETON C25/30ARMATURA B500BLIST 6

Page 45: ----------------------------------------------------------...Konstrukcija je armirano-betonska, katnosti P, odnosno prizemlje s galerijom. Zidovi su armirano-betonski debljine d=20cm

20 322

20

197

12

1 2xQ-283400/215

5 8/50cm2

20

20POZ 104

POZ 103

62xQ-283300/107

2xQ-283

-VIDI ZIDOVE

20 200 - 75

20

POZ 102-VIDI POZ 203

1480

803 10/20

d=174cmkom 16x2=32

10 20 5 8/50cmd=45cmkom 12

15 2

BETON C25/30ARMATURA B500BLIST 7

Page 46: ----------------------------------------------------------...Konstrukcija je armirano-betonska, katnosti P, odnosno prizemlje s galerijom. Zidovi su armirano-betonski debljine d=20cm

1600

700

B

B

CB

B

CCCA

A

PRESJEK A-A

PRESJEK B-B

12

12

20

PRESJEK C-C

20

12

SAVINUTI U PLOČU

ARMATURAZIDA I NOSAČA

1 2xQ-283400/215

SAVINUTI U PLOČU

2xQ-283

1 2xQ-283400/215

1 2xQ-283400/215

12xQ-283400/215

BETON C25/30ARMATURA B500BLIST 8

12

Page 47: ----------------------------------------------------------...Konstrukcija je armirano-betonska, katnosti P, odnosno prizemlje s galerijom. Zidovi su armirano-betonski debljine d=20cm

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ------------------------

Z.O.P.: 2017-10

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ------------------------

građevina MCPA - KOMPLEKS SV. NIKOLE U ZADRU / REKONSTRUKCIJA

B) PRIJEMNA ZGRADA, C) IZLOŽBENI PAVILJON, D) DORMITORIJ, E) STROJARNICA

investitor MEÐUNARODNI CENTAR ZA PODVODNU ARHEOLOGIJU U ZADRU; OIB 42850342757

lokacija k.č. 9478 k.o. Zadar u Zadru

faza GLAVNI PROJEKT – proračun mehaničke otpornosti i stabilnosti, proračun temelja

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ------------------------

T.D. 03-4/2019 travanj, 2019.

str 47

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ured ovlaštenog inženjera građevinarstva mat. broj 80297072

Mate Stanišić, Tijardovićeva 14, Split mob. 0915367393

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

I S K A Z A R M A T U R E - I Z L O Ž B E N I P A V I L J O N

Ø8 …………………………………... 495,00 kg

Ø10 …………………………………. 1 208,00 kg

Ø12 …………………………………. 898,00 kg

Ø16 …………………………………. 1 216,00 kg

Q-283 ……………………………….. 3 883,00 kg

Page 48: ----------------------------------------------------------...Konstrukcija je armirano-betonska, katnosti P, odnosno prizemlje s galerijom. Zidovi su armirano-betonski debljine d=20cm

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ------------------------

Z.O.P.: 2017-10

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ------------------------

građevina MCPA - KOMPLEKS SV. NIKOLE U ZADRU / REKONSTRUKCIJA

B) PRIJEMNA ZGRADA, C) IZLOŽBENI PAVILJON, D) DORMITORIJ, E) STROJARNICA

investitor MEÐUNARODNI CENTAR ZA PODVODNU ARHEOLOGIJU U ZADRU; OIB 42850342757

lokacija k.č. 9478 k.o. Zadar u Zadru

faza GLAVNI PROJEKT – proračun mehaničke otpornosti i stabilnosti, proračun temelja

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ------------------------

T.D. 03-4/2019 travanj, 2019.

str 48

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ured ovlaštenog inženjera građevinarstva mat. broj 80297072

Mate Stanišić, Tijardovićeva 14, Split mob. 0915367393

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

D - DORMITORIJ

Page 49: ----------------------------------------------------------...Konstrukcija je armirano-betonska, katnosti P, odnosno prizemlje s galerijom. Zidovi su armirano-betonski debljine d=20cm

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ------------------------

Z.O.P.: 2017-10

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ------------------------

građevina MCPA - KOMPLEKS SV. NIKOLE U ZADRU / REKONSTRUKCIJA

B) PRIJEMNA ZGRADA, C) IZLOŽBENI PAVILJON, D) DORMITORIJ, E) STROJARNICA

investitor MEÐUNARODNI CENTAR ZA PODVODNU ARHEOLOGIJU U ZADRU; OIB 42850342757

lokacija k.č. 9478 k.o. Zadar u Zadru

faza GLAVNI PROJEKT – proračun mehaničke otpornosti i stabilnosti, proračun temelja

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ------------------------

T.D. 03-4/2019 travanj, 2019.

str 49

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ured ovlaštenog inženjera građevinarstva mat. broj 80297072

Mate Stanišić, Tijardovićeva 14, Split mob. 0915367393

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Page 50: ----------------------------------------------------------...Konstrukcija je armirano-betonska, katnosti P, odnosno prizemlje s galerijom. Zidovi su armirano-betonski debljine d=20cm

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ------------------------

Z.O.P.: 2017-10

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ------------------------

građevina MCPA - KOMPLEKS SV. NIKOLE U ZADRU / REKONSTRUKCIJA

B) PRIJEMNA ZGRADA, C) IZLOŽBENI PAVILJON, D) DORMITORIJ, E) STROJARNICA

investitor MEÐUNARODNI CENTAR ZA PODVODNU ARHEOLOGIJU U ZADRU; OIB 42850342757

lokacija k.č. 9478 k.o. Zadar u Zadru

faza GLAVNI PROJEKT – proračun mehaničke otpornosti i stabilnosti, proračun temelja

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ------------------------

T.D. 03-4/2019 travanj, 2019.

str 50

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ured ovlaštenog inženjera građevinarstva mat. broj 80297072

Mate Stanišić, Tijardovićeva 14, Split mob. 0915367393

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Page 51: ----------------------------------------------------------...Konstrukcija je armirano-betonska, katnosti P, odnosno prizemlje s galerijom. Zidovi su armirano-betonski debljine d=20cm

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ------------------------

Z.O.P.: 2017-10

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ------------------------

građevina MCPA - KOMPLEKS SV. NIKOLE U ZADRU / REKONSTRUKCIJA

B) PRIJEMNA ZGRADA, C) IZLOŽBENI PAVILJON, D) DORMITORIJ, E) STROJARNICA

investitor MEÐUNARODNI CENTAR ZA PODVODNU ARHEOLOGIJU U ZADRU; OIB 42850342757

lokacija k.č. 9478 k.o. Zadar u Zadru

faza GLAVNI PROJEKT – proračun mehaničke otpornosti i stabilnosti, proračun temelja

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ------------------------

T.D. 03-4/2019 travanj, 2019.

str 51

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ured ovlaštenog inženjera građevinarstva mat. broj 80297072

Mate Stanišić, Tijardovićeva 14, Split mob. 0915367393

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

POZ 200

Page 52: ----------------------------------------------------------...Konstrukcija je armirano-betonska, katnosti P, odnosno prizemlje s galerijom. Zidovi su armirano-betonski debljine d=20cm

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ------------------------

Z.O.P.: 2017-10

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ------------------------

građevina MCPA - KOMPLEKS SV. NIKOLE U ZADRU / REKONSTRUKCIJA

B) PRIJEMNA ZGRADA, C) IZLOŽBENI PAVILJON, D) DORMITORIJ, E) STROJARNICA

investitor MEÐUNARODNI CENTAR ZA PODVODNU ARHEOLOGIJU U ZADRU; OIB 42850342757

lokacija k.č. 9478 k.o. Zadar u Zadru

faza GLAVNI PROJEKT – proračun mehaničke otpornosti i stabilnosti, proračun temelja

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ------------------------

T.D. 03-4/2019 travanj, 2019.

str 52

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ured ovlaštenog inženjera građevinarstva mat. broj 80297072

Mate Stanišić, Tijardovićeva 14, Split mob. 0915367393

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Page 53: ----------------------------------------------------------...Konstrukcija je armirano-betonska, katnosti P, odnosno prizemlje s galerijom. Zidovi su armirano-betonski debljine d=20cm

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ------------------------

Z.O.P.: 2017-10

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ------------------------

građevina MCPA - KOMPLEKS SV. NIKOLE U ZADRU / REKONSTRUKCIJA

B) PRIJEMNA ZGRADA, C) IZLOŽBENI PAVILJON, D) DORMITORIJ, E) STROJARNICA

investitor MEÐUNARODNI CENTAR ZA PODVODNU ARHEOLOGIJU U ZADRU; OIB 42850342757

lokacija k.č. 9478 k.o. Zadar u Zadru

faza GLAVNI PROJEKT – proračun mehaničke otpornosti i stabilnosti, proračun temelja

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ------------------------

T.D. 03-4/2019 travanj, 2019.

str 53

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ured ovlaštenog inženjera građevinarstva mat. broj 80297072

Mate Stanišić, Tijardovićeva 14, Split mob. 0915367393

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Page 54: ----------------------------------------------------------...Konstrukcija je armirano-betonska, katnosti P, odnosno prizemlje s galerijom. Zidovi su armirano-betonski debljine d=20cm

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ------------------------

Z.O.P.: 2017-10

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ------------------------

građevina MCPA - KOMPLEKS SV. NIKOLE U ZADRU / REKONSTRUKCIJA

B) PRIJEMNA ZGRADA, C) IZLOŽBENI PAVILJON, D) DORMITORIJ, E) STROJARNICA

investitor MEÐUNARODNI CENTAR ZA PODVODNU ARHEOLOGIJU U ZADRU; OIB 42850342757

lokacija k.č. 9478 k.o. Zadar u Zadru

faza GLAVNI PROJEKT – proračun mehaničke otpornosti i stabilnosti, proračun temelja

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ------------------------

T.D. 03-4/2019 travanj, 2019.

str 54

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ured ovlaštenog inženjera građevinarstva mat. broj 80297072

Mate Stanišić, Tijardovićeva 14, Split mob. 0915367393

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Page 55: ----------------------------------------------------------...Konstrukcija je armirano-betonska, katnosti P, odnosno prizemlje s galerijom. Zidovi su armirano-betonski debljine d=20cm

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ------------------------

Z.O.P.: 2017-10

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ------------------------

građevina MCPA - KOMPLEKS SV. NIKOLE U ZADRU / REKONSTRUKCIJA

B) PRIJEMNA ZGRADA, C) IZLOŽBENI PAVILJON, D) DORMITORIJ, E) STROJARNICA

investitor MEÐUNARODNI CENTAR ZA PODVODNU ARHEOLOGIJU U ZADRU; OIB 42850342757

lokacija k.č. 9478 k.o. Zadar u Zadru

faza GLAVNI PROJEKT – proračun mehaničke otpornosti i stabilnosti, proračun temelja

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ------------------------

T.D. 03-4/2019 travanj, 2019.

str 55

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ured ovlaštenog inženjera građevinarstva mat. broj 80297072

Mate Stanišić, Tijardovićeva 14, Split mob. 0915367393

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Page 56: ----------------------------------------------------------...Konstrukcija je armirano-betonska, katnosti P, odnosno prizemlje s galerijom. Zidovi su armirano-betonski debljine d=20cm

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ------------------------

Z.O.P.: 2017-10

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ------------------------

građevina MCPA - KOMPLEKS SV. NIKOLE U ZADRU / REKONSTRUKCIJA

B) PRIJEMNA ZGRADA, C) IZLOŽBENI PAVILJON, D) DORMITORIJ, E) STROJARNICA

investitor MEÐUNARODNI CENTAR ZA PODVODNU ARHEOLOGIJU U ZADRU; OIB 42850342757

lokacija k.č. 9478 k.o. Zadar u Zadru

faza GLAVNI PROJEKT – proračun mehaničke otpornosti i stabilnosti, proračun temelja

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ------------------------

T.D. 03-4/2019 travanj, 2019.

str 56

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ured ovlaštenog inženjera građevinarstva mat. broj 80297072

Mate Stanišić, Tijardovićeva 14, Split mob. 0915367393

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Page 57: ----------------------------------------------------------...Konstrukcija je armirano-betonska, katnosti P, odnosno prizemlje s galerijom. Zidovi su armirano-betonski debljine d=20cm

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ------------------------

Z.O.P.: 2017-10

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ------------------------

građevina MCPA - KOMPLEKS SV. NIKOLE U ZADRU / REKONSTRUKCIJA

B) PRIJEMNA ZGRADA, C) IZLOŽBENI PAVILJON, D) DORMITORIJ, E) STROJARNICA

investitor MEÐUNARODNI CENTAR ZA PODVODNU ARHEOLOGIJU U ZADRU; OIB 42850342757

lokacija k.č. 9478 k.o. Zadar u Zadru

faza GLAVNI PROJEKT – proračun mehaničke otpornosti i stabilnosti, proračun temelja

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ------------------------

T.D. 03-4/2019 travanj, 2019.

str 57

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ured ovlaštenog inženjera građevinarstva mat. broj 80297072

Mate Stanišić, Tijardovićeva 14, Split mob. 0915367393

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

I S K A Z A R M A T U R E - D O R M I T O R I J

Ø8 …………………………………... 790,00 kg

Ø12 …………………………………. 820,00 kg

Ø16 …………………………………. 195,00 kg

Q-188 ……………………………….. 730,00 kg

Q-283 ……………………………….. 180,00 kg

Page 58: ----------------------------------------------------------...Konstrukcija je armirano-betonska, katnosti P, odnosno prizemlje s galerijom. Zidovi su armirano-betonski debljine d=20cm

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ------------------------

Z.O.P.: 2017-10

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ------------------------

građevina MCPA - KOMPLEKS SV. NIKOLE U ZADRU / REKONSTRUKCIJA

B) PRIJEMNA ZGRADA, C) IZLOŽBENI PAVILJON, D) DORMITORIJ, E) STROJARNICA

investitor MEÐUNARODNI CENTAR ZA PODVODNU ARHEOLOGIJU U ZADRU; OIB 42850342757

lokacija k.č. 9478 k.o. Zadar u Zadru

faza GLAVNI PROJEKT – proračun mehaničke otpornosti i stabilnosti, proračun temelja

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ------------------------

T.D. 03-4/2019 travanj, 2019.

str 58

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ured ovlaštenog inženjera građevinarstva mat. broj 80297072

Mate Stanišić, Tijardovićeva 14, Split mob. 0915367393

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

E - STROJARNICA

Page 59: ----------------------------------------------------------...Konstrukcija je armirano-betonska, katnosti P, odnosno prizemlje s galerijom. Zidovi su armirano-betonski debljine d=20cm

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ------------------------

Z.O.P.: 2017-10

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ------------------------

građevina MCPA - KOMPLEKS SV. NIKOLE U ZADRU / REKONSTRUKCIJA

B) PRIJEMNA ZGRADA, C) IZLOŽBENI PAVILJON, D) DORMITORIJ, E) STROJARNICA

investitor MEÐUNARODNI CENTAR ZA PODVODNU ARHEOLOGIJU U ZADRU; OIB 42850342757

lokacija k.č. 9478 k.o. Zadar u Zadru

faza GLAVNI PROJEKT – proračun mehaničke otpornosti i stabilnosti, proračun temelja

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ------------------------

T.D. 03-4/2019 travanj, 2019.

str 59

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ured ovlaštenog inženjera građevinarstva mat. broj 80297072

Mate Stanišić, Tijardovićeva 14, Split mob. 0915367393

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Page 60: ----------------------------------------------------------...Konstrukcija je armirano-betonska, katnosti P, odnosno prizemlje s galerijom. Zidovi su armirano-betonski debljine d=20cm

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ------------------------

Z.O.P.: 2017-10

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ------------------------

građevina MCPA - KOMPLEKS SV. NIKOLE U ZADRU / REKONSTRUKCIJA

B) PRIJEMNA ZGRADA, C) IZLOŽBENI PAVILJON, D) DORMITORIJ, E) STROJARNICA

investitor MEÐUNARODNI CENTAR ZA PODVODNU ARHEOLOGIJU U ZADRU; OIB 42850342757

lokacija k.č. 9478 k.o. Zadar u Zadru

faza GLAVNI PROJEKT – proračun mehaničke otpornosti i stabilnosti, proračun temelja

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ------------------------

T.D. 03-4/2019 travanj, 2019.

str 60

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ured ovlaštenog inženjera građevinarstva mat. broj 80297072

Mate Stanišić, Tijardovićeva 14, Split mob. 0915367393

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Page 61: ----------------------------------------------------------...Konstrukcija je armirano-betonska, katnosti P, odnosno prizemlje s galerijom. Zidovi su armirano-betonski debljine d=20cm

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ------------------------

Z.O.P.: 2017-10

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ------------------------

građevina MCPA - KOMPLEKS SV. NIKOLE U ZADRU / REKONSTRUKCIJA

B) PRIJEMNA ZGRADA, C) IZLOŽBENI PAVILJON, D) DORMITORIJ, E) STROJARNICA

investitor MEÐUNARODNI CENTAR ZA PODVODNU ARHEOLOGIJU U ZADRU; OIB 42850342757

lokacija k.č. 9478 k.o. Zadar u Zadru

faza GLAVNI PROJEKT – proračun mehaničke otpornosti i stabilnosti, proračun temelja

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ------------------------

T.D. 03-4/2019 travanj, 2019.

str 61

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ured ovlaštenog inženjera građevinarstva mat. broj 80297072

Mate Stanišić, Tijardovićeva 14, Split mob. 0915367393

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

I S K A Z A R M A T U R E - S T R O J A R N I C A

Ø8 …………………………………... 210,00 kg

Ø12 …………………………………. 200,00 kg

Q-283 ……………………………….. 940,00 kg

Page 62: ----------------------------------------------------------...Konstrukcija je armirano-betonska, katnosti P, odnosno prizemlje s galerijom. Zidovi su armirano-betonski debljine d=20cm

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ------------------------

Z.O.P.: 2017-10

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ------------------------

građevina MCPA - KOMPLEKS SV. NIKOLE U ZADRU / REKONSTRUKCIJA

B) PRIJEMNA ZGRADA, C) IZLOŽBENI PAVILJON, D) DORMITORIJ, E) STROJARNICA

investitor MEÐUNARODNI CENTAR ZA PODVODNU ARHEOLOGIJU U ZADRU; OIB 42850342757

lokacija k.č. 9478 k.o. Zadar u Zadru

faza GLAVNI PROJEKT – proračun mehaničke otpornosti i stabilnosti, proračun temelja

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ------------------------

T.D. 03-4/2019 travanj, 2019.

str 62

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ured ovlaštenog inženjera građevinarstva mat. broj 80297072

Mate Stanišić, Tijardovićeva 14, Split mob. 0915367393

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3 . / PLANOVI POZICIJA

Page 63: ----------------------------------------------------------...Konstrukcija je armirano-betonska, katnosti P, odnosno prizemlje s galerijom. Zidovi su armirano-betonski debljine d=20cm

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ------------------------

Z.O.P.: 2017-10

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ------------------------

građevina MCPA - KOMPLEKS SV. NIKOLE U ZADRU / REKONSTRUKCIJA

B) PRIJEMNA ZGRADA, C) IZLOŽBENI PAVILJON, D) DORMITORIJ, E) STROJARNICA

investitor MEÐUNARODNI CENTAR ZA PODVODNU ARHEOLOGIJU U ZADRU; OIB 42850342757

lokacija k.č. 9478 k.o. Zadar u Zadru

faza GLAVNI PROJEKT – proračun mehaničke otpornosti i stabilnosti, proračun temelja

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ------------------------

T.D. 03-4/2019 travanj, 2019.

str 63

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ured ovlaštenog inženjera građevinarstva mat. broj 80297072

Mate Stanišić, Tijardovićeva 14, Split mob. 0915367393

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

B - PRIJEMNA ZGRADA

Page 64: ----------------------------------------------------------...Konstrukcija je armirano-betonska, katnosti P, odnosno prizemlje s galerijom. Zidovi su armirano-betonski debljine d=20cm

investitor

građevina

list

1:150

vrsta

Mate Stanišić, dig

mjerilo

1.

projekta

2019. god.

URED OVLAŠTENOG INŽENJERAGRAĐEVINARSTVA MATE STANIŠIĆSplit, Tijardovićeva 14, OIB: 66289059393E-mail: [email protected], mob: 0915367393

lokacija

Anamarija Kulić, dig B) PRIJEMNA ZGRADA - PLAN POZICIJA 200, 100TLOCRT PRIZEMLJA I GALERIJE

travanj2017-10

MCPA - KOMPLEKS SV. NIKOLE U ZADRU / REKONSTRUKCIJA

MEÐUNARODNI CENTAR ZA PODVODNU ARHEOLOGIJU U ZADRU; OIB 42850342757

k.č. 9478 k.o. Zadar u Zadru

T.D. 03-4/2019

D) DORMITORIJ, E) STROJARNICAovlašteni

Z.O.P.

suradnikprojektant

projektant

N

p=130 cm p=130 cm

0,200,04

2,95

terazzoP=52,66 m2

PRIJEM

terazzoP=3,30 m2

GARD.+WC

drvo (brodski pod)P=28,68 m2

GALERIJA

998 62551115

210 2525335 306 1448

380 3352868

230

324

130

0

545

5759

661

170

129

334380286

241

300

~1038

298

297

~595

DRV. 2x14/16 cm

UPE 240

UPE 240

DRV. 14/16 cm

201

203202

101

GLAVNI PROJEKTPROJEKT KONSTRUKCIJE

B) PRIJEMNA ZGRADA, C) IZLOŽBENI PAVILJON,

Page 65: ----------------------------------------------------------...Konstrukcija je armirano-betonska, katnosti P, odnosno prizemlje s galerijom. Zidovi su armirano-betonski debljine d=20cm

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ------------------------

Z.O.P.: 2017-10

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

građevina MCPA - KOMPLEKS SV. NIKOLE U ZADRU / REKONSTRUKCIJA

B) PRIJEMNA ZGRADA, C) IZLOŽBENI PAVILJON, D) DORMITORIJ, E) STROJARNICA

investitor MEÐUNARODNI CENTAR ZA PODVODNU ARHEOLOGIJU U ZADRU; OIB 42850342757

lokacija k.č. 9478 k.o. Zadar u Zadru

faza GLAVNI PROJEKT – proračun mehaničke otpornosti i stabilnosti, proračun temelja

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

T.D. 03-4/2019 travanj, 2019.

str 65

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ured ovlaštenog inženjera građevinarstva mat. broj 80297072

Mate Stanišić, Tijardovićeva 14, Split mob. 0915367393

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

C - IZLOŽBENI PAVILJON

Page 66: ----------------------------------------------------------...Konstrukcija je armirano-betonska, katnosti P, odnosno prizemlje s galerijom. Zidovi su armirano-betonski debljine d=20cm

301

1

1

2

2

33

16302030 361 40 728 40 361 20 30

370 40

73058

520

314

2045

3040

208

337

1630

1565 303540 75

730

398

397

83

1630

332

1731

5

0,37

investitor

građevina

list

1:100

vrsta

Mate Stanišić, dig

mjerilo

1.

projekta

2019. god.

URED OVLAŠTENOG INŽENJERA GLAVNI PROJEKTPROJEKT KONSTRUKCIJEGRAĐEVINARSTVA MATE STANIŠIĆ

Split, Tijardovićeva 14, OIB: 66289059393E-mail: [email protected], mob: 0915367393

lokacija

Anamarija Kulić, dig C) IZLOŽBENI PAVILJON- PLAN POZICIJA 300TLOCRT TEMELJA

travanj2017-10

MCPA - KOMPLEKS SV. NIKOLE U ZADRU / REKONSTRUKCIJA

MEÐUNARODNI CENTAR ZA PODVODNU ARHEOLOGIJU U ZADRU; OIB 42850342757

k.č. 9478 k.o. Zadar u Zadru

T.D. 03-4/2019

B) PRIJEMNA ZGRADA, C) IZLOŽBENI PAVILJON, ovlašteni

Z.O.P.

suradnikprojektant

projektant D) DORMITORIJ, E) STROJARNICA

Page 67: ----------------------------------------------------------...Konstrukcija je armirano-betonska, katnosti P, odnosno prizemlje s galerijom. Zidovi su armirano-betonski debljine d=20cm

1

1

2

2

33

Z1

Z1

0,370,21

terazzoP=89,00 m2

RADNO-IZLOŽBENI PROSTOR

180 152 668 100 280 711154 1566 1515

1600

381 768 381

20 2015 753 15 374374

160015 15

328

342

630

2020

260

205

205

670

1511

515

70058

565

82.5

582

.582

.582

.55

175256

38150

1

1

32 4

1 2 3

4

6 57

8

0,33

terazzoP=28,50 m2

0,18

1%

0,35

0,35

0,35

V1 V2

V3V4

9

1

10

P1

1530

350

350

1515

75 21

Z1 Z1

201

206 205 204

203202

207S1

S1 Z1

Z2Z3

Z4Z5

Z6

investitor

građevina

list

1:100

vrsta

Mate Stanišić, dig

mjerilo

2.

projekta

2019. god.

URED OVLAŠTENOG INŽENJERA GLAVNI PROJEKTPROJEKT KONSTRUKCIJEGRAĐEVINARSTVA MATE STANIŠIĆ

Split, Tijardovićeva 14, OIB: 66289059393E-mail: [email protected], mob: 0915367393

lokacija

Anamarija Kulić, dig C) IZLOŽBENI PAVILJON- PLAN POZICIJA 200TLOCRT PRIZEMLJA

travanj2017-10

MCPA - KOMPLEKS SV. NIKOLE U ZADRU / REKONSTRUKCIJA

MEÐUNARODNI CENTAR ZA PODVODNU ARHEOLOGIJU U ZADRU; OIB 42850342757

k.č. 9478 k.o. Zadar u Zadru

T.D. 03-4/2019

B) PRIJEMNA ZGRADA, C) IZLOŽBENI PAVILJON, ovlašteni

Z.O.P.

suradnikprojektant

projektant D) DORMITORIJ, E) STROJARNICA

Page 68: ----------------------------------------------------------...Konstrukcija je armirano-betonska, katnosti P, odnosno prizemlje s galerijom. Zidovi su armirano-betonski debljine d=20cm

1

1

2

2

33

Z1

Z1

1530 20201570

431

340

145

100

4516

5

17026163

020

2067

0

205

260

205

2020

1099

3,57

drvo (brodski pod)P=11,20 m2

GALERIJAZRAČNI PROSTOR

15 151600

1515

700

STAKLO0,5%

15

115

15

5

6

7

V1 V2

V3V4 Z1

700

115

308

322

75 2196

2015

1530 3535

P2

Z1

101102

103 104

investitor

građevina

list

1:100

vrsta

Mate Stanišić, dig

mjerilo

3.

projekta

2019. god.

URED OVLAŠTENOG INŽENJERA GLAVNI PROJEKTPROJEKT KONSTRUKCIJEGRAĐEVINARSTVA MATE STANIŠIĆ

Split, Tijardovićeva 14, OIB: 66289059393E-mail: [email protected], mob: 0915367393

lokacija

Anamarija Kulić, dig C) IZLOŽBENI PAVILJON- PLAN POZICIJA 100TLOCRT GALERIJE

travanj2017-10

MCPA - KOMPLEKS SV. NIKOLE U ZADRU / REKONSTRUKCIJA

MEÐUNARODNI CENTAR ZA PODVODNU ARHEOLOGIJU U ZADRU; OIB 42850342757

k.č. 9478 k.o. Zadar u Zadru

T.D. 03-4/2019

B) PRIJEMNA ZGRADA, C) IZLOŽBENI PAVILJON, ovlašteni

Z.O.P.

suradnikprojektant

projektant D) DORMITORIJ, E) STROJARNICA

Page 69: ----------------------------------------------------------...Konstrukcija je armirano-betonska, katnosti P, odnosno prizemlje s galerijom. Zidovi su armirano-betonski debljine d=20cm

K1

P1

P2

Z1

Z1

Z1

K1

P1

P2Z1 Z1

0,370,21

3,57

6,81

7,26

3,25

447

197

320

324

2028

020

420

224

100

300

1223

35

1230

088

245

20

0,370,21

3,57

6,817,26

3,30

UPE 160

IPE 200T 140

1610

4,54

689

229

312

427

2

688

~17

271

419

12-1

4

0,35

8 8

2010

4,544,84

44,37

44

0,18

708

436

272

2530

25

8025

3025

8030

-0,18

-0,43

-0,18

-0,43

POZ 100

POZ 200

POZ 300

POZ 100

POZ 200

POZ 300

investitor

građevina

list

1:100

vrsta

Mate Stanišić, dig

mjerilo

4.

projekta

2019. god.

URED OVLAŠTENOG INŽENJERA GLAVNI PROJEKTPROJEKT KONSTRUKCIJEGRAĐEVINARSTVA MATE STANIŠIĆ

Split, Tijardovićeva 14, OIB: 66289059393E-mail: [email protected], mob: 0915367393

lokacija

Anamarija Kulić, dig C) IZLOŽBENI PAVILJON- PLAN POZICIJAPRESJECI

travanj2017-10

MCPA - KOMPLEKS SV. NIKOLE U ZADRU / REKONSTRUKCIJA

MEÐUNARODNI CENTAR ZA PODVODNU ARHEOLOGIJU U ZADRU; OIB 42850342757

k.č. 9478 k.o. Zadar u Zadru

T.D. 03-4/2019

B) PRIJEMNA ZGRADA, C) IZLOŽBENI PAVILJON, ovlašteni

Z.O.P.

suradnikprojektant

projektant D) DORMITORIJ, E) STROJARNICA

Page 70: ----------------------------------------------------------...Konstrukcija je armirano-betonska, katnosti P, odnosno prizemlje s galerijom. Zidovi su armirano-betonski debljine d=20cm

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ------------------------

Z.O.P.: 2017-10

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ------------------------

građevina MCPA - KOMPLEKS SV. NIKOLE U ZADRU / REKONSTRUKCIJA

B) PRIJEMNA ZGRADA, C) IZLOŽBENI PAVILJON, D) DORMITORIJ, E) STROJARNICA

investitor MEÐUNARODNI CENTAR ZA PODVODNU ARHEOLOGIJU U ZADRU; OIB 42850342757

lokacija k.č. 9478 k.o. Zadar u Zadru

faza GLAVNI PROJEKT – proračun mehaničke otpornosti i stabilnosti, proračun temelja

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ------------------------

T.D. 03-4/2019 travanj, 2019.

str 70

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ured ovlaštenog inženjera građevinarstva mat. broj 80297072

Mate Stanišić, Tijardovićeva 14, Split mob. 0915367393

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

D - DORMITORIJ I STROJARNICA

Page 71: ----------------------------------------------------------...Konstrukcija je armirano-betonska, katnosti P, odnosno prizemlje s galerijom. Zidovi su armirano-betonski debljine d=20cm

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ------------------------

Z.O.P.: 2017-10

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ------------------------

građevina MCPA - KOMPLEKS SV. NIKOLE U ZADRU / REKONSTRUKCIJA

B) PRIJEMNA ZGRADA, C) IZLOŽBENI PAVILJON, D) DORMITORIJ, E) STROJARNICA

investitor MEÐUNARODNI CENTAR ZA PODVODNU ARHEOLOGIJU U ZADRU; OIB 42850342757

lokacija k.č. 9478 k.o. Zadar u Zadru

faza GLAVNI PROJEKT – proračun mehaničke otpornosti i stabilnosti, proračun temelja

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ------------------------

T.D. 03-4/2019 travanj, 2019.

str 71

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ured ovlaštenog inženjera građevinarstva mat. broj 80297072

Mate Stanišić, Tijardovićeva 14, Split mob. 0915367393

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PLAN POZICIJA 300 TLOCRT TEMELJA LIST 1

Page 72: ----------------------------------------------------------...Konstrukcija je armirano-betonska, katnosti P, odnosno prizemlje s galerijom. Zidovi su armirano-betonski debljine d=20cm

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ------------------------

Z.O.P.: 2017-10

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ------------------------

građevina MCPA - KOMPLEKS SV. NIKOLE U ZADRU / REKONSTRUKCIJA

B) PRIJEMNA ZGRADA, C) IZLOŽBENI PAVILJON, D) DORMITORIJ, E) STROJARNICA

investitor MEÐUNARODNI CENTAR ZA PODVODNU ARHEOLOGIJU U ZADRU; OIB 42850342757

lokacija k.č. 9478 k.o. Zadar u Zadru

faza GLAVNI PROJEKT – proračun mehaničke otpornosti i stabilnosti, proračun temelja

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ------------------------

T.D. 03-4/2019 travanj, 2019.

str 72

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ured ovlaštenog inženjera građevinarstva mat. broj 80297072

Mate Stanišić, Tijardovićeva 14, Split mob. 0915367393

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PLAN POZICIJA 200 TLOCRT PRIZEMLJA LIST 2

Page 73: ----------------------------------------------------------...Konstrukcija je armirano-betonska, katnosti P, odnosno prizemlje s galerijom. Zidovi su armirano-betonski debljine d=20cm

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ------------------------

Z.O.P.: 2017-10

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ------------------------

građevina MCPA - KOMPLEKS SV. NIKOLE U ZADRU / REKONSTRUKCIJA

B) PRIJEMNA ZGRADA, C) IZLOŽBENI PAVILJON, D) DORMITORIJ, E) STROJARNICA

investitor MEÐUNARODNI CENTAR ZA PODVODNU ARHEOLOGIJU U ZADRU; OIB 42850342757

lokacija k.č. 9478 k.o. Zadar u Zadru

faza GLAVNI PROJEKT – proračun mehaničke otpornosti i stabilnosti, proračun temelja

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ------------------------

T.D. 03-4/2019 travanj, 2019.

str 73

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ured ovlaštenog inženjera građevinarstva mat. broj 80297072

Mate Stanišić, Tijardovićeva 14, Split mob. 0915367393

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PLAN POZICIJA 100 TLOCRT GALERIJE LIST 3