of 1 /1
AW1 M2 AW1 M2 EW1 AW6 c W1 EW1 AW6c W1 AW1 M2 AW7 M2 AW7 M2 AW7 M2 AW7 M2 AW7 M2 AW7 M2 AW7 M2 AW7 M2 EW1 AW6c W1 EW1 AW7 M2 EW3 AW7 M2 AW1 M2 EW1 AW6c W1 AW7 M2 AW7 M2 AW7 M2 EW1 A (b13) B (b13) C (b13) D (b13) E (b13) F (b13) G (b13) H (b13) I (b13) J (b13) A (b12) B (b12) C (b12) D (b12) E (b12) F (b12) G (b12) H (b12) I (b12) J (b12) A (b13) B (b13) C (b13) D (b13) E (b13) F (b13) G (b13) H (b13) I (b13) J (b13) A (b12) B (b12) C (b12) D (b12) E (b12) F (b12) G (b12) H (b12) I (b12) J (b12) 2 (b13) 3 (b13) 4 (b13) 5 (b13) D3.1 D3.2 D5 sch.12 D2.3 D6.2 D15.1 D12.1 D8.2 D7 D2.4 D2.5 D2.6 D2.7 D10.1 D10.2 D11.1 D11.2 D13 D14 D6.1 D1.1 D2.1 D9.1 D9.2 D1.2 D2.2 ±0.00 ±0.00 ±0.00 ±0.00=201.85m n.p.m D15.2 D15.3 D15.4 D8.1 D2.8 D16 3 b7) G (b7) F (b7) E (b7) 21 (b0) 22 (b0) R (b0) S (b0) T (b0) -0,02 -0,02 ±0.00 -0,02 dł. 30m Hp25 ±0.00 = 201,85 dł. 30m Hp25 sch.11 OBRYS BUDYNKU SĄSIEDNIEGO 12x17x28 14x~17x25 10x~17x23 02 OBRYS PIWNIC AQUA AQUA AQUA AQUA AQUA AQUA AQUA AQUA AQUA AQUA AQUA AQUA TP1 TP2 TP3 TP4 TE8 TP5 TE7 R2 SO3 AW7 M2 TE7 - 11 TE7 - 11 TE7 - 11 TP5 - 15 TP5 - 11 TP5 - 11 TP5 - 14 TP5 - 11 TP5 - 11 TP5 - 11 TP5 - 11 TP5 - 11 TP5 - 09 TP5 - 09 TP5 - 09 TP5 - 11 TE8 - 12 TE8 - 11 TE8 - 09 TE8 - 12 TE8 - 13 TE8 - 13 TE8 - 13 TE8 - 09 TE8 - 09 TE8 - 13 TE8 - 13 TE8 - 13 p/t p/t p/t p/t p/t p/t n/t p/t p/t p/t p/t p/t p/t p/t p/t p/t n/t p/t n/t n/t n/t TP5 - 11 MODERNIZACJA OPRAW OŚWIETLENIA AWARYJNEGO I EWAKUACYJNEGO WRAZ Z MODERNIZACJA TABLIC OŚWIETLENIOWYCH I SYSTEMEM CENTRALNEGO MONITOINGU W MUZEUM SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ W KRAKOWIE MOCAK PRZY UL. LIPOWEJ 4 W KRAKOWIE DZ. NR 262/2 i 262/4, OBR. 14, JEDN. EWID. PODGÓRZE 1:100 AW7 M2 AW4 M2 AW5 M5 AW1 M2 AW2 M5 AW3 C1 AW6c W1 EW1 EW2 EW3 AW8 W1 AW9c M2 EW4c UWAGI: - Należy sprawdzić poprawność działania istniejących zabezpieczeń róznicowoprądowych i nadmiarowoproądowch dla obwodów, do których podłączane bedą oprawy awaryjne i ewakuacyjne, w przypadku stwierdzenia nieprawidłowośći działania, zabezpieczenia należy wymienić - 3~50Hz,400/230V/TN-S. Ochrona przeciwporażeniowa - szybkie wyłączenie zasilanie w układzie TN-S - Istniejące oprawy ewakuacyjne i kierunkowe należy zdemontowć - Istniejące oprawy awaryjne należy zdemontować, istniejące oprawy dwufunkcyjne należy przepiąć do pracy wyłącznie jako oprawy oświetlenia podstawowego. - Wykonawca zobowiązay jest do utylizacji zdemontowanych zużytych akumulatorów - Zasilanie opraw awaryjnych należy prowadzić sprzed łącznika lub systemu sterowania DALI, tak, aby wyłączenie zasilania łącznikiem nie powodowało załączenia opraw awaryjnych. - Oprawy ewakuacyjne należy podłączać do dedykowanych obwodów, w trybie pracy "na jasno" - Oprawy awaryjne należy podłączyć w trybie pracy "na ciemno" - Oprawy awaryjne w obręfie sufitu podwieszanego należy montować podtynkowo, wszędzie tam, gdzie nie ma możliwości montażu podtynkowego oprawy awaryjne należy montować nastropowo. - Na potrzeby systemu centralnego monitoringu oprawy należy łączyć za pomocą przewodu 2x0.8mm 2 w topologię gwiazdy lub topologię drzewa - Przed zamówieniem zestawów do montażu wpuszcznego, wykonawca zobowiązany jest do weryfikacji możliwości montażu opraw podtynkowo - Po wykonaniu pracy wykonawca zobowiązany jest doprowadzić obiekt do stanu pierwotnego. - Po wykoaniu wszelkich przewiertów, wycięć i otworowania pod oprawy wykonawca jest zobowiązany do doprowadzenia sufitów i ścian do stanu pierwotnego oraz zniwelowania wszelkich ubytków - Wszystkie przejścia i przebicia przez ściany i stropy pożarowe należy zabezpieczyć do klasy odporności pożarowej ściany. - W przestrzeni magazynu oprawy montować do istniejących koryt kablowych. n/t p/t

+3,63 wg PW konstr

  • Upload
    others

  • View
    12

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of +3,63 wg PW konstr

Page 1: +3,63 wg PW konstr

AW1

M2

AW1

M2

EW1

AW6c

W1

EW1

AW6c

W1

AW1

M2

AW7

M2

AW7

M2

AW7

M2

AW7

M2

AW7

M2

AW7

M2

AW7

M2

AW7

M2

EW

1

AW

6c

W1

EW1

AW7

M2

EW3

AW7

M2

AW1

M2

EW1

AW6c

W1

AW7

M2

AW7

M2

AW7

M2

EW1

A

(b13)

B

(b13)

C

(b13)

D

(b13)

E

(b13)

F

(b13)

G

(b13)

H

(b13)

I

(b13)

J

(b13)

A

(b12)

B

(b12)

C

(b12)

D

(b12)

E

(b12)

F

(b12)

G

(b12)

H

(b12)

I

(b12)

J

(b12)

A

(b13)

B

(b13)

C

(b13)

D

(b13)

E

(b13)

F

(b13)

G

(b13)

H

(b13)

I

(b13)

J

(b13)

A

(b12)

B

(b12)

C

(b12)

D

(b12)

E

(b12)

F

(b12)

G

(b12)

H

(b12)I

(b12)

J

(b12)

2

(b13)

3

(b13)

4

(b13)

5

(b13)

D3.1

D3.2

D5

sch.12

D2.3

D6.2

D15.1

D12.1

D8.2

D7

D2.4D2.5

D2.6D2.7

D10.1

D10.2

D11.1

D11.2

D13

D14

D6.1

D1.1

D2.1

D9.1

D9.2

D1.2

D2.2

±0.00

±0.00

±0.00

±0.00=201.85m n.p.m

D15.2D15.3

D15.4

D8.1

D2.8

D16

3

(b7)

G

(b7)

F

(b7)

E

(b7)

21

(b0)

22

(b0)

R

(b0)

S

(b0)

T

(b0)

-0,02

-0,02

±0.00

-0,02

dł. 30m

Hp25

±0.00 = 201,85

dł. 30m

Hp25

sch.11

OB

RY

S B

UD

YN

KU

S

ĄS

IE

DN

IE

GO

12x17x28

14x~17x25

10

x~

17

x2

3

-0,0

2

O

BR

YS

PIW

N

IC

+3,6

3 w

g P

W

konstr

.

AQUAAQUA

AQUAAQUA

AQUAAQUA

AQUAAQUA

AQUAAQUA

AQUAAQUA

TP1

TP2TP3

TP4

TE8

TP5

TE7

R2

SO3

AW7

M2

TE7 - 11

TE7 - 11

TE7 - 11TP5 - 15

TP5 - 11

TP5 - 11

TP5 - 14

TP5 - 11

TP5 - 11

TP5 - 11

TP5 - 11

TP5 - 11

TP5 - 09TP5 - 09

TP5 - 09

TP5 - 11TE8 - 12

TE8 - 11

TE8 - 09

TE8 - 12

TE8 - 13TE8 - 13

TE8 - 13

TE8 - 09

TE8 - 09TE8 - 13

TE8 - 13TE8 - 13

Kanał A

Kanał B

Kanał C

Kanał D

9V

17V

RS

p/t p/t

p/t

p/t p/t p/t

n/t

p/t p/t

p/t

p/t

p/t

p/t

p/t p/t

p/t

n/t

p/t

n/t

n/t n/t

TP5 - 11

MODERNIZACJA OPRAW OŚWIETLENIA AWARYJNEGO I EWAKUACYJNEGO WRAZ Z MODERNIZACJA TABLIC OŚWIETLENIOWYCH ISYSTEMEM CENTRALNEGO MONITOINGU W MUZEUM SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ W KRAKOWIE MOCAK PRZY UL. LIPOWEJ 4 W

KRAKOWIE DZ. NR 262/2 i 262/4, OBR. 14, JEDN. EWID. PODGÓRZE

1:100

AW7

M2

AW4

M2

AW5

M5

AW1

M2

AW2

M5

AW3

C1

AW6c

W1

EW1

EW2

EW3

AW8

W1

AW9c

M2

EW4c

UWAGI:

- Należy sprawdzić poprawność działania istniejących zabezpieczeń róznicowoprądowych i nadmiarowoproądowch dla obwodów, do których podłączane bedą oprawy awaryjne i ewakuacyjne, w przypadku stwierdzenia nieprawidłowośći działania, zabezpieczenia należy wymienić- 3~50Hz,400/230V/TN-S. Ochrona przeciwporażeniowa - szybkie wyłączenie zasilanie w układzie TN-S- Istniejące oprawy ewakuacyjne i kierunkowe należy zdemontowć- Istniejące oprawy awaryjne należy zdemontować, istniejące oprawy dwufunkcyjne należy przepiąć do pracy wyłącznie jako oprawy oświetlenia podstawowego.- Wykonawca zobowiązay jest do utylizacji zdemontowanych zużytych akumulatorów- Zasilanie opraw awaryjnych należy prowadzić sprzed łącznika lub systemu sterowania DALI, tak, aby wyłączenie zasilania łącznikiem nie powodowało załączenia opraw awaryjnych.- Oprawy ewakuacyjne należy podłączać do dedykowanych obwodów, w trybie pracy "na jasno"- Oprawy awaryjne należy podłączyć w trybie pracy "na ciemno"- Oprawy awaryjne w obręfie sufitu podwieszanego należy montować podtynkowo, wszędzie tam, gdzie nie ma możliwości montażu podtynkowego oprawy awaryjne należy montować nastropowo.- Na potrzeby systemu centralnego monitoringu oprawy należy łączyć za pomocą przewodu 2x0.8mm2 w topologię gwiazdy lub topologię drzewa- Przed zamówieniem zestawów do montażu wpuszcznego, wykonawca zobowiązany jest do weryfikacji możliwości montażu opraw podtynkowo- Po wykonaniu pracy wykonawca zobowiązany jest doprowadzić obiekt do stanu pierwotnego.- Po wykoaniu wszelkich przewiertów, wycięć i otworowania pod oprawy wykonawca jest zobowiązany do doprowadzenia sufitów i ścian do stanu pierwotnego oraz zniwelowania wszelkich ubytków- Wszystkie przejścia i przebicia przez ściany i stropy pożarowe należy zabezpieczyć do klasy odporności pożarowej ściany.- W przestrzeni magazynu oprawy montować do istniejących koryt kablowych.

n/t

p/t

AutoCAD SHX Text
3/A/001
AutoCAD SHX Text
3/A/002
AutoCAD SHX Text
3/A/003
AutoCAD SHX Text
3/A/004
AutoCAD SHX Text
3/A/005
AutoCAD SHX Text
3/A/006
AutoCAD SHX Text
3/A/009
AutoCAD SHX Text
3/A/008
AutoCAD SHX Text
3/A/007
AutoCAD SHX Text
3/A/010
AutoCAD SHX Text
3/A/011
AutoCAD SHX Text
3/A/012
AutoCAD SHX Text
3/A/013
AutoCAD SHX Text
3/A/014
AutoCAD SHX Text
3/A/015
AutoCAD SHX Text
3/A/016
AutoCAD SHX Text
3/A/017
AutoCAD SHX Text
3/A/018
AutoCAD SHX Text
3/A/019
AutoCAD SHX Text
3/A/020
AutoCAD SHX Text
3/A/021
AutoCAD SHX Text
3/A/022
AutoCAD SHX Text
3/A/023
AutoCAD SHX Text
3/A/024
AutoCAD SHX Text
3/A/025
AutoCAD SHX Text
3/A/026
AutoCAD SHX Text
3/A/027
AutoCAD SHX Text
3/A/028
AutoCAD SHX Text
RLXLUM
AutoCAD SHX Text
RLXLUM
AutoCAD SHX Text
RLXLUM
AutoCAD SHX Text
RLXLUM
AutoCAD SHX Text
RLXLUM
AutoCAD SHX Text
RLXLUM
AutoCAD SHX Text
RLXLUM
AutoCAD SHX Text
RLXLUM
AutoCAD SHX Text
RLXLUM
AutoCAD SHX Text
RLXLUM
AutoCAD SHX Text
RLXLUM
AutoCAD SHX Text
RLXLUM
AutoCAD SHX Text
RLXLUM
AutoCAD SHX Text
RLXLUM
AutoCAD SHX Text
RLXLUM
AutoCAD SHX Text
RLXLUM
AutoCAD SHX Text
RLXLUM
AutoCAD SHX Text
RLXLUM
AutoCAD SHX Text
RLXLUM
AutoCAD SHX Text
RLXLUM
AutoCAD SHX Text
RLXLUM
AutoCAD SHX Text
RLXLUM
AutoCAD SHX Text
RLXLUM
AutoCAD SHX Text
RLXLUM
AutoCAD SHX Text
RLXLUM
AutoCAD SHX Text
RLXLUM
AutoCAD SHX Text
RLXLUM
AutoCAD SHX Text
RLXLUM
AutoCAD SHX Text
RLXLUM
AutoCAD SHX Text
RLXLUM
AutoCAD SHX Text
RLXLUM
AutoCAD SHX Text
RLXLUM
AutoCAD SHX Text
RLXLUM
AutoCAD SHX Text
RLXLUM
AutoCAD SHX Text
RLXLUM
AutoCAD SHX Text
RLXLUM
AutoCAD SHX Text
RLXLUM
AutoCAD SHX Text
RLXLUM
AutoCAD SHX Text
RLXLUM
AutoCAD SHX Text
RLXLUM
AutoCAD SHX Text
RLXLUM
AutoCAD SHX Text
RLXLUM
AutoCAD SHX Text
RLXLUM
AutoCAD SHX Text
RLXLUM
AutoCAD SHX Text
RLXLUM
AutoCAD SHX Text
RLXLUM
AutoCAD SHX Text
RLXLUM
AutoCAD SHX Text
RLXLUM
AutoCAD SHX Text
RLXLUM
AutoCAD SHX Text
RLXLUM
AutoCAD SHX Text
RLXLUM
AutoCAD SHX Text
RLXLUM
AutoCAD SHX Text
RLXLUM
AutoCAD SHX Text
RLXLUM
AutoCAD SHX Text
RLXLUM
AutoCAD SHX Text
RLXLUM
AutoCAD SHX Text
RLXLUM
AutoCAD SHX Text
RLXLUM
AutoCAD SHX Text
RLXLUM
AutoCAD SHX Text
RLXLUM
AutoCAD SHX Text
RLXLUM
AutoCAD SHX Text
RLXLUM
AutoCAD SHX Text
RLXLUM
AutoCAD SHX Text
A3
AutoCAD SHX Text
A3
AutoCAD SHX Text
A3
AutoCAD SHX Text
A3
AutoCAD SHX Text
A3
AutoCAD SHX Text
A3
AutoCAD SHX Text
A3
AutoCAD SHX Text
A3
AutoCAD SHX Text
RLXLUM
AutoCAD SHX Text
RLXLUM
AutoCAD SHX Text
RLXLUM
AutoCAD SHX Text
RLXLUM
AutoCAD SHX Text
RLXLUM
AutoCAD SHX Text
RLXLUM
AutoCAD SHX Text
RLXLUM
AutoCAD SHX Text
RLXLUM
AutoCAD SHX Text
RLXLUM
AutoCAD SHX Text
RLXLUM
AutoCAD SHX Text
RLXLUM
AutoCAD SHX Text
RLXLUM
AutoCAD SHX Text
RLXLUM
AutoCAD SHX Text
RLXLUM
AutoCAD SHX Text
RLXLUM
AutoCAD SHX Text
RLXLUM
AutoCAD SHX Text
RLXLUM
AutoCAD SHX Text
RLXLUM
AutoCAD SHX Text
RLXLUM
AutoCAD SHX Text
RLXLUM
AutoCAD SHX Text
RLXLUM
AutoCAD SHX Text
RLXLUM
AutoCAD SHX Text
RLXLUM
AutoCAD SHX Text
RLXLUM
AutoCAD SHX Text
RLXLUM
AutoCAD SHX Text
RLXLUM
AutoCAD SHX Text
RLXLUM
AutoCAD SHX Text
RLXLUM
AutoCAD SHX Text
RLXLUM
AutoCAD SHX Text
RLXLUM
AutoCAD SHX Text
RLXLUM
AutoCAD SHX Text
RLXLUM
AutoCAD SHX Text
RLXLUM
AutoCAD SHX Text
RLXLUM
AutoCAD SHX Text
RLXLUM
AutoCAD SHX Text
RLXLUM
AutoCAD SHX Text
RLXLUM
AutoCAD SHX Text
RLXLUM
AutoCAD SHX Text
RLXLUM
AutoCAD SHX Text
RLXLUM
AutoCAD SHX Text
RLXLUM
AutoCAD SHX Text
RLXLUM
AutoCAD SHX Text
RLXLUM
AutoCAD SHX Text
RLXLUM
AutoCAD SHX Text
RLXLUM
AutoCAD SHX Text
RLXLUM
AutoCAD SHX Text
RLXLUM
AutoCAD SHX Text
RLXLUM
AutoCAD SHX Text
RLXLUM
AutoCAD SHX Text
RLXLUM
AutoCAD SHX Text
RLXLUM
AutoCAD SHX Text
RLXLUM
AutoCAD SHX Text
RLXLUM
AutoCAD SHX Text
RLXLUM
AutoCAD SHX Text
RLXLUM
AutoCAD SHX Text
RLXLUM
AutoCAD SHX Text
RLXLUM
AutoCAD SHX Text
RLXLUM
AutoCAD SHX Text
RLXLUM
AutoCAD SHX Text
RLXLUM
AutoCAD SHX Text
RLXLUM
AutoCAD SHX Text
RLXLUM
AutoCAD SHX Text
RLXLUM
AutoCAD SHX Text
RLXLUM
AutoCAD SHX Text
RLXLUM
AutoCAD SHX Text
RLXLUM
AutoCAD SHX Text
RLXLUM
AutoCAD SHX Text
RLXLUM
AutoCAD SHX Text
RLXLUM
AutoCAD SHX Text
RLXLUM
AutoCAD SHX Text
RLXLUM
AutoCAD SHX Text
RLXLUM
AutoCAD SHX Text
RLXLUM
AutoCAD SHX Text
RLXLUM
AutoCAD SHX Text
RLXLUM
AutoCAD SHX Text
RLXLUM
AutoCAD SHX Text
RLXLUM
AutoCAD SHX Text
RLXLUM
AutoCAD SHX Text
RLXLUM
AutoCAD SHX Text
A2
AutoCAD SHX Text
A2
AutoCAD SHX Text
RLXLUM
AutoCAD SHX Text
A2
AutoCAD SHX Text
RLXLUM
AutoCAD SHX Text
RLXLUM
AutoCAD SHX Text
A2
AutoCAD SHX Text
A2
AutoCAD SHX Text
RLXLUM
AutoCAD SHX Text
A2
AutoCAD SHX Text
RLXLUM
AutoCAD SHX Text
RLXLUM
AutoCAD SHX Text
RLXLUM
AutoCAD SHX Text
RLXLUM
AutoCAD SHX Text
RLXLUM
AutoCAD SHX Text
RLXLUM
AutoCAD SHX Text
RLXLUM
AutoCAD SHX Text
RLXLUM
AutoCAD SHX Text
RLXLUM
AutoCAD SHX Text
RLXLUM
AutoCAD SHX Text
RLXLUM
AutoCAD SHX Text
RLXLUM
AutoCAD SHX Text
RLXLUM
AutoCAD SHX Text
RLXLUM
AutoCAD SHX Text
RLXLUM
AutoCAD SHX Text
RLXLUM
AutoCAD SHX Text
RLXLUM
AutoCAD SHX Text
RLXLUM
AutoCAD SHX Text
RLXLUM
AutoCAD SHX Text
L25
AutoCAD SHX Text
L25
AutoCAD SHX Text
R2-41
AutoCAD SHX Text
L25
AutoCAD SHX Text
L25
AutoCAD SHX Text
L25
AutoCAD SHX Text
L25
AutoCAD SHX Text
A6
AutoCAD SHX Text
A2
AutoCAD SHX Text
A2
AutoCAD SHX Text
A2
AutoCAD SHX Text
A2
AutoCAD SHX Text
A2
AutoCAD SHX Text
A2
AutoCAD SHX Text
A2
AutoCAD SHX Text
A2
AutoCAD SHX Text
A2
AutoCAD SHX Text
A2
AutoCAD SHX Text
A2
AutoCAD SHX Text
A2
AutoCAD SHX Text
A2
AutoCAD SHX Text
A2
AutoCAD SHX Text
A2
AutoCAD SHX Text
A2
AutoCAD SHX Text
A2
AutoCAD SHX Text
A2
AutoCAD SHX Text
A2
AutoCAD SHX Text
A2
AutoCAD SHX Text
A2
AutoCAD SHX Text
A2
AutoCAD SHX Text
A6
AutoCAD SHX Text
A6
AutoCAD SHX Text
A6
AutoCAD SHX Text
A6
AutoCAD SHX Text
A6
AutoCAD SHX Text
A6
AutoCAD SHX Text
A5
AutoCAD SHX Text
A5
AutoCAD SHX Text
A6
AutoCAD SHX Text
A5
AutoCAD SHX Text
A5
AutoCAD SHX Text
A5
AutoCAD SHX Text
A6
AutoCAD SHX Text
A6
AutoCAD SHX Text
A6
AutoCAD SHX Text
A6
AutoCAD SHX Text
A5
AutoCAD SHX Text
A6
AutoCAD SHX Text
A5
AutoCAD SHX Text
A5
AutoCAD SHX Text
A5
AutoCAD SHX Text
A4
AutoCAD SHX Text
A4
AutoCAD SHX Text
A4
AutoCAD SHX Text
A4
AutoCAD SHX Text
A4
AutoCAD SHX Text
A4
AutoCAD SHX Text
A4
AutoCAD SHX Text
A4
AutoCAD SHX Text
A4
AutoCAD SHX Text
A4
AutoCAD SHX Text
A4
AutoCAD SHX Text
A4
AutoCAD SHX Text
A5
AutoCAD SHX Text
A5
AutoCAD SHX Text
A6
AutoCAD SHX Text
A6
AutoCAD SHX Text
A6
AutoCAD SHX Text
A6
AutoCAD SHX Text
A6
AutoCAD SHX Text
A6
AutoCAD SHX Text
A6
AutoCAD SHX Text
A6
AutoCAD SHX Text
A5
AutoCAD SHX Text
A5
AutoCAD SHX Text
A6
AutoCAD SHX Text
A5
AutoCAD SHX Text
A5
AutoCAD SHX Text
A5
AutoCAD SHX Text
A6
AutoCAD SHX Text
A6
AutoCAD SHX Text
A6
AutoCAD SHX Text
A6
AutoCAD SHX Text
A5
AutoCAD SHX Text
A6
AutoCAD SHX Text
A5
AutoCAD SHX Text
A5
AutoCAD SHX Text
A5
AutoCAD SHX Text
A4
AutoCAD SHX Text
A4
AutoCAD SHX Text
A4
AutoCAD SHX Text
A4
AutoCAD SHX Text
A4
AutoCAD SHX Text
A4
AutoCAD SHX Text
A4
AutoCAD SHX Text
A4
AutoCAD SHX Text
A4
AutoCAD SHX Text
A4
AutoCAD SHX Text
A4
AutoCAD SHX Text
A4
AutoCAD SHX Text
A5
AutoCAD SHX Text
A5
AutoCAD SHX Text
A6
AutoCAD SHX Text
A6
AutoCAD SHX Text
A6
AutoCAD SHX Text
A6
AutoCAD SHX Text
A6
AutoCAD SHX Text
A6
AutoCAD SHX Text
A6
AutoCAD SHX Text
A6
AutoCAD SHX Text
A6
AutoCAD SHX Text
A6
AutoCAD SHX Text
A6
AutoCAD SHX Text
A6
AutoCAD SHX Text
A1
AutoCAD SHX Text
A1
AutoCAD SHX Text
A2
AutoCAD SHX Text
A2
AutoCAD SHX Text
A2
AutoCAD SHX Text
A2
AutoCAD SHX Text
A2
AutoCAD SHX Text
A2
AutoCAD SHX Text
A2
AutoCAD SHX Text
A2
AutoCAD SHX Text
A1
AutoCAD SHX Text
A1
AutoCAD SHX Text
A2
AutoCAD SHX Text
A2
AutoCAD SHX Text
A2
AutoCAD SHX Text
A2
AutoCAD SHX Text
A2
AutoCAD SHX Text
A2
AutoCAD SHX Text
A2
AutoCAD SHX Text
A2
AutoCAD SHX Text
A2
AutoCAD SHX Text
A2
AutoCAD SHX Text
A2
AutoCAD SHX Text
A2
AutoCAD SHX Text
A2
AutoCAD SHX Text
A2
AutoCAD SHX Text
A2
AutoCAD SHX Text
A2
AutoCAD SHX Text
A2
AutoCAD SHX Text
A2
AutoCAD SHX Text
A2
AutoCAD SHX Text
A2
AutoCAD SHX Text
A2
AutoCAD SHX Text
A2
AutoCAD SHX Text
A2
AutoCAD SHX Text
A2
AutoCAD SHX Text
A2
AutoCAD SHX Text
A2
AutoCAD SHX Text
RLXLUM
AutoCAD SHX Text
RLXLUM
AutoCAD SHX Text
A6
AutoCAD SHX Text
A6
AutoCAD SHX Text
RLXLUM
AutoCAD SHX Text
A6
AutoCAD SHX Text
RLXLUM
AutoCAD SHX Text
A6
AutoCAD SHX Text
RLXLUM
AutoCAD SHX Text
A6
AutoCAD SHX Text
RLXLUM
AutoCAD SHX Text
A6
AutoCAD SHX Text
RLXLUM
AutoCAD SHX Text
A6
AutoCAD SHX Text
RLXLUM
AutoCAD SHX Text
A6
AutoCAD SHX Text
RLXLUM
AutoCAD SHX Text
A6
AutoCAD SHX Text
RLXLUM
AutoCAD SHX Text
A6
AutoCAD SHX Text
A2
AutoCAD SHX Text
A2
AutoCAD SHX Text
A2
AutoCAD SHX Text
A2
AutoCAD SHX Text
A2
AutoCAD SHX Text
A2
AutoCAD SHX Text
RLXLUM
AutoCAD SHX Text
A6
AutoCAD SHX Text
A7
AutoCAD SHX Text
A7
AutoCAD SHX Text
A7
AutoCAD SHX Text
A7
AutoCAD SHX Text
A7
AutoCAD SHX Text
A7
AutoCAD SHX Text
A7
AutoCAD SHX Text
A7
AutoCAD SHX Text
TE7-11
AutoCAD SHX Text
TE7-11
AutoCAD SHX Text
TE7-11
AutoCAD SHX Text
TP1-11
AutoCAD SHX Text
TP1-11
AutoCAD SHX Text
TP1-11
AutoCAD SHX Text
TP1-12
AutoCAD SHX Text
TP1-12
AutoCAD SHX Text
TP1-12
AutoCAD SHX Text
TP2-12
AutoCAD SHX Text
TP2-12
AutoCAD SHX Text
TP2-11
AutoCAD SHX Text
TP2-11
AutoCAD SHX Text
TP2-11
AutoCAD SHX Text
TP3-11
AutoCAD SHX Text
TP3-11
AutoCAD SHX Text
TP3-11
AutoCAD SHX Text
TP3-12
AutoCAD SHX Text
TP4-12
AutoCAD SHX Text
TP4-11
AutoCAD SHX Text
TP4-11
AutoCAD SHX Text
TP4-11
AutoCAD SHX Text
TE8-11
AutoCAD SHX Text
TE8-12
AutoCAD SHX Text
TE8-12
AutoCAD SHX Text
TE8-13
AutoCAD SHX Text
TE8-13
AutoCAD SHX Text
TE8-13
AutoCAD SHX Text
TE8-13
AutoCAD SHX Text
TE8-13
AutoCAD SHX Text
TE8-13
AutoCAD SHX Text
TP5-11
AutoCAD SHX Text
TP5-11
AutoCAD SHX Text
TP5-12
AutoCAD SHX Text
TP5-14
AutoCAD SHX Text
TP5-15
AutoCAD SHX Text
TP5-11
AutoCAD SHX Text
TP5-11
AutoCAD SHX Text
RLXLUM
AutoCAD SHX Text
A1
AutoCAD SHX Text
RLXLUM
AutoCAD SHX Text
A1
AutoCAD SHX Text
E
AutoCAD SHX Text
E
AutoCAD SHX Text
TE8-09
AutoCAD SHX Text
Ew
AutoCAD SHX Text
TP5-09
AutoCAD SHX Text
Ew
AutoCAD SHX Text
TP5-09
AutoCAD SHX Text
Ew
AutoCAD SHX Text
A4
AutoCAD SHX Text
A5,A6
AutoCAD SHX Text
A4
AutoCAD SHX Text
1
AutoCAD SHX Text
2
AutoCAD SHX Text
1
AutoCAD SHX Text
1
AutoCAD SHX Text
1
AutoCAD SHX Text
1
AutoCAD SHX Text
1
AutoCAD SHX Text
2
AutoCAD SHX Text
2
AutoCAD SHX Text
2
AutoCAD SHX Text
2
AutoCAD SHX Text
2
AutoCAD SHX Text
A4
AutoCAD SHX Text
1
AutoCAD SHX Text
2
AutoCAD SHX Text
1
AutoCAD SHX Text
1
AutoCAD SHX Text
1
AutoCAD SHX Text
1
AutoCAD SHX Text
1
AutoCAD SHX Text
2
AutoCAD SHX Text
2
AutoCAD SHX Text
2
AutoCAD SHX Text
2
AutoCAD SHX Text
2
AutoCAD SHX Text
A4
AutoCAD SHX Text
A5,A6
AutoCAD SHX Text
1S1
AutoCAD SHX Text
1S2
AutoCAD SHX Text
TP2-12
AutoCAD SHX Text
1S3
AutoCAD SHX Text
1S4
AutoCAD SHX Text
TE8-13
AutoCAD SHX Text
2S1
AutoCAD SHX Text
A6
AutoCAD SHX Text
2S2
AutoCAD SHX Text
2S3
AutoCAD SHX Text
R2-41
AutoCAD SHX Text
R2-41
AutoCAD SHX Text
R2-41
AutoCAD SHX Text
R2-41
AutoCAD SHX Text
R2-41
AutoCAD SHX Text
A6
AutoCAD SHX Text
RLXLUM
AutoCAD SHX Text
A6
AutoCAD SHX Text
RLXLUM
AutoCAD SHX Text
A6
AutoCAD SHX Text
RLXLUM
AutoCAD SHX Text
A6
AutoCAD SHX Text
RLXLUM
AutoCAD SHX Text
A6
AutoCAD SHX Text
RLXLUM
AutoCAD SHX Text
A6
AutoCAD SHX Text
RLXLUM
AutoCAD SHX Text
A6
AutoCAD SHX Text
RLXLUM
AutoCAD SHX Text
A2
AutoCAD SHX Text
RLXLUM
AutoCAD SHX Text
A1
AutoCAD SHX Text
RLXLUM
AutoCAD SHX Text
A1
AutoCAD SHX Text
RLXLUM
AutoCAD SHX Text
A1
AutoCAD SHX Text
RLXLUM
AutoCAD SHX Text
A6
AutoCAD SHX Text
RLXLUM
AutoCAD SHX Text
A6
AutoCAD SHX Text
RLXLUM
AutoCAD SHX Text
A6
AutoCAD SHX Text
RLXLUM
AutoCAD SHX Text
3/A/029
AutoCAD SHX Text
C-BRIDGE
AutoCAD SHX Text
3
AutoCAD SHX Text
Kraków
AutoCAD SHX Text
M.Kraków
AutoCAD SHX Text
małopolskie
AutoCAD SHX Text
Funkcja:
AutoCAD SHX Text
Nazwa
AutoCAD SHX Text
Uprawnienia:
AutoCAD SHX Text
Podpis:
AutoCAD SHX Text
Imię, Nazwisko:
AutoCAD SHX Text
Nr rys.
AutoCAD SHX Text
4
AutoCAD SHX Text
rysunku:
AutoCAD SHX Text
Prawa autorskie zastrzeżone, łącznie z prawem reprodukcji lub udostępniania osobom trzecim
AutoCAD SHX Text
niniejszego rysunku lub jego części bez upoważnienia inwestora.
AutoCAD SHX Text
Adres obiektu
AutoCAD SHX Text
budowlanego:
AutoCAD SHX Text
Branża:
AutoCAD SHX Text
Część:
AutoCAD SHX Text
Miejscowość:
AutoCAD SHX Text
Powiat:
AutoCAD SHX Text
INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNĘTRZNE
AutoCAD SHX Text
Województwo:
AutoCAD SHX Text
Skala:
AutoCAD SHX Text
Sprawdził:
AutoCAD SHX Text
INSTALACJA OŚWIETLENIOWA - PARTER BUD. B
AutoCAD SHX Text
Nazwa obiektu budowlanego:
AutoCAD SHX Text
Uprawnienia:
AutoCAD SHX Text
Biuro projektowe:
AutoCAD SHX Text
A R D Grupa Projektowa Rafał Dutka Jazowsko 298, 33-389 Jazowsko NIP 734 358 02 71
AutoCAD SHX Text
Inwestor:
AutoCAD SHX Text
MOCAK ul. Lipowa 4 4 4 30-702 Kraków
AutoCAD SHX Text
Projektował:
AutoCAD SHX Text
mgr inż. Rafał Dutka
AutoCAD SHX Text
Nr ewid. MAP/0372/PBE/19
AutoCAD SHX Text
specj. sieci i instalacje elektryczne
AutoCAD SHX Text
ZESTAWIENIE OPRAW OŚWIETLENIOWYCH - MUZEUM SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ
AutoCAD SHX Text
np. iTECH M2
AutoCAD SHX Text
np. ONTEC S M2
AutoCAD SHX Text
np. ONTEC S M5
AutoCAD SHX Text
np. ONTEC R M2
AutoCAD SHX Text
np. ONTEC R M5
AutoCAD SHX Text
np. ONTEC R C1
AutoCAD SHX Text
np. ONTEC S W1 COLD
AutoCAD SHX Text
np. ONTEC S M1
AutoCAD SHX Text
np. ONTEC S M1 z flagą
AutoCAD SHX Text
np. ONTEC G
AutoCAD SHX Text
np. ONTEC S W1
AutoCAD SHX Text
np. ONTEC S M2 COLD
AutoCAD SHX Text
np. ONTEC S M2 COLD
AutoCAD SHX Text
TYP
AutoCAD SHX Text
OPIS
AutoCAD SHX Text
OZN.
AutoCAD SHX Text
kwadratowa oprawa awaryjna LED, źródło światła 2W, 288 lm, optyka otwarta, IP20, zakres temp. +10 do +35st. C, temp. barwowa 5700K, montaż natynk/podtynk
AutoCAD SHX Text
kwadratowa oprawa awaryjna LED, źródło światła 5W, 555 lm, optyka otwarta, IP20, zakres temp. +10 do +35st. C, temp. barwowa 5700K, montaż natynk/podtynk
AutoCAD SHX Text
kwadratowa oprawa awaryjna LED, źródło światła 2W, 246 lm, optyka korytarzowa, IP20, zakres temp. +10 do +35st. C, temp. barwowa 5700K, montaż natynk/podtynk
AutoCAD SHX Text
prostokątna oprawa awaryjna LED, źródło światła 2W, 241 lm, optyka otwarta, IP65, zakres temp. +10 do +40 st. C, temp. barwowa 5700K, montaż natynk/podtynk
AutoCAD SHX Text
prostokątna oprawa awaryjna LED, źródło światła 5W, 576 lm, optyka otwarta, IP65, zakres temp. +10 do +40 st. C, temp. barwowa 5700K, montaż natynk/podtynk
AutoCAD SHX Text
prostokątna oprawa awaryjna LED, źródło światła 2W, 204 lm, optyka asymetryczna, IP65, zakres temp. -15 do +40 st. C, temp. barwowa 5700K, montaż natynk/podtynk
AutoCAD SHX Text
okrągła oprawa awaryjna LED, źródło światła 2W, 270 lm, optyka otwarta, IP65, zakres temp. +10 do +40 st. C, temp. barwowa 5700K, montaż natynk/podtynk
AutoCAD SHX Text
prostokątna oprawa awaryjna LED, źródło światła 2W, 204 lm, optyka asymetryczna, IP65, zakres temp. +10 do +40 st. C, temp. barwowa 5700K, montaż natynk/podtynk
AutoCAD SHX Text
prostokątna oprawa awaryjna LED, źródło światła 2W, 241 lm, optyka otwarta, IP65, zakres temp. -15 do +40 st. C, temp. barwowa 5700K, montaż natynk/podtynk
AutoCAD SHX Text
prostokątna oprawa kierunkowa LED, jednostronna, źródło światła 1W, IP65, zakres temp. +10 do +40 st. C, montaż natynk/podtynk, widocznośc 25m
AutoCAD SHX Text
prostokątna oprawa kierunkowa LED, jednostronna/dwustronna, źródło światła 1W, IP65, zakres temp. +10 do +40 st. C, montaż natynk/podtynk, widocznośc 25m
AutoCAD SHX Text
prostokątna oprawa kierunkowa LED, jednostronna/dwustronna, źródło światła 1W, IP20, zakres temp. +10 do +35 st. C, montaż natynk/podtynk, widocznośc 25m
AutoCAD SHX Text
prostokątna oprawa kierunkowa LED, jednostronna, źródło światła 2W, IP65, zakres temp. -15 do +40 st. C, montaż natynk/podtynk, widocznośc 25m
AutoCAD SHX Text
montaż natynkowy, nastropowy lub bezpośrednio do koryt kablowych
AutoCAD SHX Text
montaż wpuszczany, do istniejącego sufitu podwieszanego lub sufitu systemowego
AutoCAD SHX Text
typ montażu
AutoCAD SHX Text
typ montażu
AutoCAD SHX Text
PROJEKT WYKONAWCZY
AutoCAD SHX Text
Kraków, czerwiec 2020 r.
AutoCAD SHX Text
mgr inż. Jarosław Marzec
AutoCAD SHX Text
Nr ewid. SWK/0128/PBE/19
AutoCAD SHX Text
specj. sieci i instalacje elektryczne