of 22 /22
ПРЕКРШАЈНИ ПОСТУПАК Појам прекршаја -прекршај је противправна скривљено извршена радња која је прописом надлежног органа одређена као прекршај. Да би нека радња била прекршај истовремено морају постојати три основна елемента прекршаја: постојање повреде правног поретка, прописаност у закону или другом пропису и предвиђеност прекршајне санкције. 1. ОСНОВНА НАЧЕЛА ПРЕКРШАЈНОГ ПОСТУПКА Начело законитости – нико не може бити одговоран за прекршај, ако пре него што је учињен, није био предвиђен прописом, нити се може изрећи санкција ако унапред није била прописана. Начело законитости у изрицању прекршајних санкција – учиниоцу прекршаја казну или другу санкцију може изрећи само надлежни суд и орган државне управе који води прекршајни поступак. Оптужно начело – прекршајни поступак покреће се и води на основу захтева овлашћеног органа или оштећеног. Утврђивање истине – суд је дужан да истинито и потпуно утврди чињенице важне за доношење законите одлуке, како чињенице које терете окривљеног тако и оне које му иду у корист. Помоћ неукој странци – суд је дужан да се стара да незнање или неукост странака не буде на штету њихових права. Економичност прекршајног поступка – суд је дужан да поступак спроведе без одуговлачења, али тако да то не буде на штету доношења правилне и законите одлуке. Слободна оцена доказа – суд оцењује доказе по свом слободном уверењу. Право на одбрану – окривљени има право да се брани сам или уз стручну помоћ браниоца кога сам изабере. Суд је дужан да приликом првог испитивања окривљеног поучи о праву на браниоца. Употреба језика у прекршајном поступку – окривљени, сведоци и друга лица која учествују у прекршајном поступку имају право да употребљавају свој матерњи језик, о том праву суд их обавештава приликом првог испитивања. У записник се уноси да је дата поука и изјава учесника о томе. Двостепеност прекршајног поступка – против одлука надлежних органа донетих у првом степену може се изјавити жалба ако законом није другачије одређено. Пресуда односно решење донето у прекршајном поступку постају правоснажни даном доношења пресуде Вишег прекршајног суда. Забрана преиначења на горе – ако је жалба изјављена само у корист окривљеног, пресуда се у делу који се односи на изречену санкцију не може изменити на његову штету, нити се у поновљеном поступку може донети неповољнија пресуда за окривљеног. Накнада штете неоправдано задржаном или кажњеном лицу. Правна помоћ – судови и органи управе који воде прекршајни поступак, дужни су једни другима, другим судовима, државним и другим органима пружати правну помоћ у послвима из своје надлежности. 2. ВРСТЕ ПРЕКРШАЈНИХ КАЗНИ 1

g Prekrsajni Postupak

Embed Size (px)

Text of g Prekrsajni Postupak

- . : , . 1. , , , . . . , . . , . . . . , , . . . . , , . . , , , .

2. : , , . : 1 30 . 60 . . , 500,00 50.000,00 , 10.000,00 1.000.000,00 5.000,00 500.000,00 . . . , , . 10 120 , 2 , 1 18. 18 , .

1

, . . . . , . 3. , , , . . . 4. , , : , , . , . . . . . : , , , . , , ; . 6 3 . ; , . 6 3 ; . ; , . 30 1 . ; . . . ; , . ; , .; . 6 3 . . 5. , .

2

, . , , . , . . . . 14 . 14 16 , . : - : - . 16 18 . , . , , . - . . . . , , , . . : - . . . . ; ; , ; .

6. , , : , , , . , . . : - , , - , - .

3

7. : - 500,00 50.000,00 , - 10.000,00 1.000.000,00 - 5.000,00 500.000,00 . . 6 . ( 60 ) ( 30 ). , . , . , , . 8. , . , , . , . 14 . , , , , . 14 16 , . : - : ( , , , . .) - ( , , ). 16 18 . , . 15 . , , 14 18 , , , . 9. . . , , , , , 5 . . . , . , .

4

10. , . . , , . . . . . , , , . , , . 11. . , . . . , , , . , . , . . , . . . . : - , - , - , - . 12. . , , . , . , . . , . , . , . , . , , , . 13. .

5

, , , , . . (, ). , , . 14. . : - , ; - ; - ; - ; - ; - ; - ; - - . . , , . , . , . , . 15. - - . - . - . - . - . , - . . . 16. . ( , , , ) . : - ; - , ;

6

- : , , , , , , ; - , ; - ; - , , ; - . , , . , . , . , , . , . , , , . . . . . . 17. , , . . . . , , . : - , - ( ), - (, ), - , - , , - , , - . . 18. , . : , , , , , , , . , . , , . , , , . ,

7

. . , . . , . : - , - , - , - . . , , . , , - , . 19. : , , . , . , . : , , , , , , , . , . , , . , , , . , . . , . . , . , , , , . . , , , . - . : - , ; - ; - , . , , . , . 24 . . , -

8

, , . . , . 20. , , . . , . , . . , , , , , . , . , , , . , . . . , , , , . , . . . , . , . , , , 500,00 . : - , ; - , . : - ; - , , ; - ; - . 21. . . , , . . . . 22.

9

, . , . . . . , , , . 23. . , . . , , . , , . ( . 20), . . . . . 24. . , , , , . . . , , , . . - . , , . , . , , , . , . 25. , , , , . . . , , . . , , . . . .

10

, . , , , .

26. . : - , ; - ; - , . , , . , . 24 . . , - , , . . , . . 27. . , . . : , , , , , . : - , - , - . : - , ; - , ; - , ; - ; - ; - ; - , ; - .

11

28. , . , , . , , - . , - . . , , . . 29. . : - ( , , ); - ( , , ); - ; - , , - . . , , . , . . , . , . , . : - - , , , - - , . 30. . , . . : - ; - ; - ; - ( , , , , , ).

12

, . . , , .

31. . . . . . . , , , . , , , , . 32. , . : - ; - ; - ; - . , . . . , . . : 1. 2. 3. , , .

33. : - ( . 34), - ( . 36) - ( . 35). 34.

13

, , - . , . . , , . , , . , , , . , . , . , , , , . . 35. , , , . . , , . . . , , , . , , , . . ( 60 ) ( 30 ). , . 36. , , : - , ; - ; - ; - , . : - ; - , ;

14

- , , ; - . , , , . . , . , , , . 37. , , , . . . : - , , ; - . , , , , , . . .

38. , , , , , , , . , . , , , . , . , . . . . , . . .

:

15

26. - , ( , ) 28. 30. -

16