of 84 /84
Закон о пореском поступку и пореској администрацији („Службени гласник РС”, бр. 80/02, 84/02 - исправка, 23/03 - исправка, 70/03, 55/04, 61/05, 85/05 - др. закон, 62/06 - др. закон и 61/07) Део први ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ Глава прва ПРЕДМЕТ ЗАКОНА Садржина Закона Члан 1. Овим законом уређују се поступак утврђивања, наплате и контроле јавних прихода на које се овај закон примењује (у даљем тексту: порески поступак), права и обавезе пореских обвезника, регистрација пореских обвезника и пореска кривична дела и прекршаји. Овим законом образује се Пореска управа, као орган управе у саставу Министарства финансија и уређују њена надлежност и организација. Облици јавних прихода Члан 2. Овај закон примењује се на све јавне приходе које наплаћује Пореска управа, ако другим пореским законом није друкчије уређено (у даљем тексту: порез). Овај закон примењује се и на новчане казне, камате по основу доспелог, а неплаћеног пореза трошкове поступка принудне наплате пореза и трошкове порескопрекршајног поступка (у даљем тексту: споредна пореска давања). Члан 2а Овај закон примењује се и на порез и споредна пореска давања које на основу закона наплаћује јединица локалне самоуправе (у даљем тексту: јединица локалне самоуправе). Код утврђивања, наплате и контроле пореза и споредних пореских давања из става 1. овог члана надлежни орган јединице локалне самоуправе има права и обавезе које по овом закону има Пореска управа, осим права и обавеза које се односе на: 1) идентификацију и регистрацију пореских обвезника; 2) процену пореске основице методом парификације и методом унакрсне процене; 3) откривање пореских кривичних дела; 4) Решавање у другом степену у пореским и порескопрекршајним стварима; 5) правну помоћ у пореским стварима; 6) остала права и обавезе Пореске управе садржане у одредбама чл. 160. и 161. и чл. 164 - 170. овог закона.

Poreski postupak

Embed Size (px)

DESCRIPTION

zakon

Text of Poreski postupak

( , . 80/02, 84/02 - , 23/03 - , 70/03, 55/04, 61/05, 85/05 - . , 62/06 - . 61/07) 1. , ( : ), , . , . 2. , ( : ). , , ( : ). 2 ( : ). , 1. , : 1) ; 2) ; 3) ; 4) ; 5) ; 6) . 160. 161. . 164 - 170. .

3. , . , . 4. . , . , . 5. , , , . . 6. , , , . 7. ( : ), , : 1) , , , ;

2) , , , .. , , . , . 1. , , , 1. . , , 1. . : 1) ; 2) , , ; 3) , , , ; 4) ( : ) ; 5) , , ; 6) , , , 157. , ; 7) , ; 8) , , , . 8. . . 9. . , . , , .

10. , , , : 1) , , ; 2) , , , , , , , , , , , , , , . 1. , , : 1) , , ; 2) ; 3) , . 2. , , , , 15 . e . , . 11. , , , , . 1. ( : ) .

12. 10. . , . : 1) , ; 2) ( : ) , , ; 3) ( ) , , , , ; 4) 10. . ( : ) . 13. , . , , , . 14. ( : ) , ( , , .). - ( : ) , , , , . , , . ,

15. ( , .) ( ), , . , 1. , , . 16. , , : 1) 27. 3. , ; 2) 14. 2. ; 3) ; 4) , . , , 1. . . 3. . , ( : ). 5. . 17. . , 14. . .

18. 10. 1. 1) ( : ) , . . , . 19. , , . , . 20. , . , , . , , , , , , . . 21. , , , . .

. : 1) - , ; 2) - , ; 3) - . , . . , 22. , , . , . . 3. , . 3. , , , . 23. : 1) (, , ); 2) ; 3) ; 4) . 24.

, , : 1) , , , ; 2) , ; 3) ; 4) , , , 7. ; 5) ; 6) ; 7) ; 8) ; 9) , ; 10) ; 11) ; 12) ; 13) ; 14) . 1. . , . 25. , , : 1) ; 2) , ; 3) , ; 4) ; 5) , ; 6) , ; 7) ; 8) , , ( : )

- 15 , ; 9) ; 10) . 26. , , , . : 1) ; 2) , . 2. , 100.000 , . , . : 1) , , ; 2) ; 3) ; 4) ; 5) , . 29. 30. . , , , 25. . 1) 3) , . 4. ,

, . , , . . 27. . : 1) ; 2) , , ; 3) ; 4) ( ) ; 5) ; 6) 14. 2. ; 7) 14. 2. . 2. 5) , . 3. , . , -, , . 28. 27. 2. 2) . . , . 27. 2. . 6) 7) .

, , ( : ), . , , 5. , , . , , . , , . , . , , , . 29. (, , , , aj ), , , , , , a . , , , , , , , , . , , , , , . , . 1-3. . 30. , , , , .

, , . , 1. , , . 31. . : 1) , - ; 2) - ; 3) - ; 4) , - ; 5) , ( : ) , - , , . 2. 5) - 10%. , . 32. : 1) , ; 2) , , . 1. 2) .

33. , . . , , , . 34. , , , , , . , , . . , . 35. . . , , , , . 3. . 36. .

, , . , , , , . , , . 2. 3. , . . 2-4. , e-maila, . 5. , e-mail . 37. - , , , . 1. . - , , , . 3. , 3. . 3. , , . , , , , , . 37 : 1) , ,

; 2) ; 3) , . 1. : 1) ; 2) ; 3) ( ); 4) ( ). 2. , , . 1. : 1) ; 2) ; 3) ; 4) ; 5) ; 6) , . , , . : 1) (, ); 2) (, , ); 3) ; 4) ; 5) , . ( ) , , , . .

38. , , , , . , , . , . , , , . 4. , . , , , -. , . 7. , 28. 5. , . , , . 9. , 1. 2008. . 39. , , , (, , , .), , . , . 1. , . 2. . 40.

, , , , . . 1. 12 . . . 1, 3. 4. , 2. . . 1, 3. 4. , . 38. . 8. 9. , . 41. , , , , . : 1) , , , , ; 2) , , , , . , 5 , . 3. , , . , , -, , 31. . , 1. , , , , 31. , , , , , .

2. 6. , . 2. . 42. . 1. , , , . 43. . , , , , , , , , . . 116-139. . 44. , , , , , . 1. , , . 45. , , , .

, , . , , 1. , . 1. . , 1. , , , . , , . 6. , , , . , , . 46. : 1) , ; 2) , , , , , . 1. 2) , . 1. . 47. , , . , , , , . 48. . , .

, , . , , , . . . . . . . 49. . . , . . , . 5. , , . . 50. , , , , , , 125. . 51. : 1) - ;

2) - . 1. 1) . 58-60. . , , , , . 52. , , , . 53. , . . , . 3. . . 5. , . , . 7. , , . 54. , , ,

, , . : 1) (); 2) , , : (1) - , , ; (2) , , . 2. 2) , , . , . 55. 54. 2. 2) (1) , , 122. 4. 129. . 54. 2. 2) (2) , , , , . , . . 1-3. , , , . 58-60. . 56. , ( : ), , , . 1. , , , .

. 1. 2. , , , , , 62. . 57. , . 58. : 1) ; 2) . 58 : 1) (, ) ; 2) (, ), , ; 3) , . 59. . 1. , , , , .

, 2. , : 1) (, , , , .); 2) ; 3) ; 4) , ; 5) ; 6) . 3. 1. . 3. 31. , . , , , , . . 2-6. . 7. , , . 60. . 58. 59. . . 61. . , , 1. . 62. 54. 2. , . : 1) , ; 2) :

(1) ; (2) , , ; 3) 56. 3. . 63. , , , . 1. . . 64. , , . . 2. . , . 65. 54. 2. . 15 . 75. . 4. 5. . 66. , ,

, , , . 1. , , . , , , , . 3. . 87. 91. . , 74. 2. . 5. , 87. 1. 3) . 1. . 7. . 67. , , , . . ( , , .) . . 1-3. , : 1) , , , ; 2) ( , 70/03); 3) , . 4) ( , 70/03). 68. :

1) ; 2) ( , 61/07); 3) ; 4) , 67. 3. ; 5) ; 6) 104. 17. ; 7) 110. 5. ; 8) . 67. 4. 1) . . 69. ( , 61/07) 70. . : 1) ; 2) ; 3) ; 4) . , , . 3. , . , . 5. , , .

71. , , , , 74. 6. 1) , , , , , , . 1. , . 1. 36. , , e-milom, , . , . 72. , 87. 5. . 73. , , , , : 1) ; 2) . 1. . , . 1. 2. , , , . 3. , 12 . 3. . , . , , . 1. 2. , , ,

, 4. . 74. 73. 3. , , . 1. : 1) ; 2) ; 3) ; 4) 150% ; 5) , , , , ; 6) . 73. 3. , . , , 73. 3. , , . 4. , . , , , , , , : 1) ; 2) . , 6. , , , , . , 6. , . 75.

15 , . . , . 30 . , , . 76. , 73. , , ( .), , , 75. 1. . I. 77. , , , 71. 1. . 1. , 71. , , . . . 73. 71. 1. - . 78. :

1) , 82. ; 3) 83. . 79. : 1) 112. ; 2) 73. ; 3) , ; 4) 147. . 2. 6. . , 71. 1. , , . 73. 74. . . 1. 2. , , . . 1. 2. , 83. 1. . 80. : 1) ; 2) , 83. 1. . 1. , , . 1. , . 81. , . , . . .

. 82. , . 83. 5% , , . . 2. , . , . 1. 2. . , 2. , . 5% , 500 . . 84. , , : 1) ; 2) ; 3) ; 4) ; 5) ; 6) . . . 85.

, , , . 1. . 1. , , . II. 86. , , . , , . . 87. : 1) ; 2) ; 3) , ; 4) ; 5) . 1. , , . , , . 3. , . 89. 90. . 1. . 3)-5) 3. , , , , , . 1. . .

87 92. 2. , . 1. , (, .), () . 2. . 2. . 2. . 2. , e . , 2. , , (, .), () , ( ), ( , ) , . 2. , . , , , 2. , 74. 2. . 88. 87. 1. 1) , .

, . 87. 1. . 4) 5) , . , , . 89. ( : ) , , . , , , , , , . . 66, 77. 87. . 2. 15 . , . 1. . , . , , . . ,

. 9. , . 90. , , , . , 1. , . , , 89. 2. . 91. , , , 87. 1. . 3)-5) 3. . 1. . 1. , , , , 31. .

III. 92. : 1) - , , ; 2) - ; 3) - , , ; 4) - ;

5) - ; 6) - , . , , 1. . 2. , , . 93. . , 30 , , 75. . 2. , , . 84. 70. . 94. 104. 17. 110. 5. , , . , 1. , 1. . 95. , 92. 2. , , . 1. ,

. 1. . , , , , . 2. , . , . 96. 92. 2. . 1. . 2. , , , 95. . 97. , 92. 2. . 1. , , , . 2. , , , . 99-111. . , , . 99-104, . 105-111. . . 2. 3. . 98.

92. 2. , . 89. 99. . 101-103. . , . , , , . , 3. , . , , . 99. , , , 92. 2. . , . 100. . . . 3. 36. . . . 6. . 101. , , .

104. . 3. 5. , . , , , , , , , , . 4. . 3. , , . 102. , , . 1. , , , . 85. 3. , . , 3. . . 5. , , . , , , , 92. 1. . 103. , , , . 1. , . 1. , . 104.

, . , , . , . , , . , . . , , . , 1.000.000 . , 1. . 7. , , , . , , 75% . , , . 50% . , 10. , , , . 9. . 75% , 50% , , . , , , .

, . , , , 12. . . .

105. , , 92. 2. . 106. . , . 1. . , . 4. , . 1. . 107. , . . 1. .

. . . 108. 107. 3, 107. 5. , , . , 1. , . , , , , . : 1) ; 2) ; 3) ; 4) , , ; 5) ; 6) . . 109. . . 2. 5% . . . 75% .

, . 50% . , 7. , , , 110. 1. . 75% , 50% , , . . , . 110. , , . 1. , . . , . 108. 2. , . 5. . . , , . , , , . 9. , , , .

111.

, , , . , , , . 2. , , , . , . 3. , , , . 4. , . , 1. 110. 7. . , 109. 12. 110. 4. , . 109. 12. 110. 4. . 3. , , , , . , , . 112. , , , , , , . ,

. 113. 31. . 1. 23. . , 1. . 3. 31. 2. . 2)-4) . . 114. . , , , . , . 114. . .

114 . . 114 , , . . , , , . . 4. , , , , , . 114 , .

114 . , . 114 .

114 . 115. , , , . 22. . 2. 4. . 115

, , , , . 116. , , . , . 117. , , : 1) ; 2) ; 3) .

118. , , , . 1. , . , . 119. , , , , ( : ) , , . , , , , . , 40. 6. , 121. 1. .

120. , , , , , . , . , , , , , .

3. , , . 121. , , , . 1. . 122. , . . 2. . . 1. 3. , 54. 2. 2) (1) . 123. . . 120. 1. . 124. , 36. , .

118. 3. , . , . 1. , , 24 . , . 4. , . 125. , . , , . , , , , 1. . , , 128. . , , . , , , 4. . 5. , , , , 4. , . 6. . 126. , , .

. 2. . 2. , . 127. . , , , ( : ) , , . , , , . 1. 2. . . 1-3. . , . 5. . 5. , . 128. . . , . , 133. 2. 4. , . , , . 6. . , ,

, 30 , . 129. , , , , 54. 2. 2) (1) . 1. 60 , . 130. : 1) , , , , , , , ; 2) , ; 3) , , ; 4) (, , .); 5) . 1. , , . , , , . , , , , , . 37. , , , , .

131. 60 : 1) (, , .); 2) , ; 3) , , , ; 4) . 1. . 1) - 4) . 132. , , , 128. , 129. . 1. , . 1. , : 1) , ; 2) ; 3) ; 4) ( , 70/03); 5) , . 3. 130. 1. , . 3. , . 133. . 130. 131. 132. 4. .

130. , . . 2. , , . 132. 3. . 134. 130. , . 1. , . , 104. 3. . 1. . . 1-4. . 133. 1. , 138. , , 3. , , , . 4. 80% , 50% . , 6. , 133. 1. , 138. . , . , , . 6. , 1. , , , . 1. , , , , , .

, , . 134 , , , , . 135. . , , , , . , , , . , , , , , . . . 3. 4. , , , . . 5. .

136. , , , . 1. 24 1. . , , , . 137. , . 1. , , . , , , , , , . . 138. 137. 1. . . 139. 135. 3. , , . 1. .

1. . , 135. 3. , . 140. . . , . , , . . 141. . 142. 15 , . 143. , , . . , , . . .

144. , . 1. . : 1) ; 2) , ; 3) ; 4) , , ; 5) , . 3. 1) , 3. . 2) - 5) . 3. . 3. . 3. 30 . 145. . 146. : 1) ; 2) . 147. . , , .

, , . 50 . 152. 3. , 20 . , . 4. 5. , , . 148. . , . . 149. , .

150. , , , . , . : 1) ; 2) ; 3) . 151.

, . , . , , , , . 152. , , , , . , . , . , , 20 , . 3. . , , , , . , , . 153.

, , . , . 154. , , . 1. . 1. . 155. , , , , . 156. : 1) ; 2) , ; 3) , . , , . 157.

, , , . . , : 1) ; 2) , , , , , ; 3) , ; 4) ; 5) . 158. , , . 1. , . 159. . , 1. . 160.

: 1) ; 2) ; 3) ; 4) ; 5) ; 6) ; 6) ; 7) ; 7) ; 8) ; 9) ; 10) ; 11) ; 11) ; 12) , ; 13) ; 14) . 161. , . , 1. , . , , . 162. . . , , . ,

. 163. . . .

164. . , . 2. : 1) ; 2) , ; 3) . , , , , , , . 165. . , . 166. , , , , , . 167. . , . ,

(, , , ) . , : 1) , ; 2) (, , , , ); 3) , ; 4) ; 5) ; 6) . 168. . , , , 1. , . , . 169. , , - , . , , , , . , , 2. . , , . , , , . ,

. , . , 12 16 . , , , , , . 9. , , . 9. , . 170. . , , , , , , : 1) 5% , ; 2) 10% ; 3) 83. 1. ; 4) . 2. . 171. , .

172. - ( , 85/05) 173. - , , , , . , 1. 1.500.000 , . , 1. 7.500.000 , . . 1-3. , , . 173 , , 150.000 . 7.500.000 . . 1. 2. , , . 174. - ( , 85/05) 175.

, , , , , , , , , . 1. , . 176. , , , . , , , , , . . 1. 2. , . . 1. 2. , . , . 176 , . 1. . . 1. 2. , . . 1. 2. .

176 . 1) - , 177. , , 15% 20% . 1. , , 10% 15% . 1. , , 5% 10% . 1. , , 1% 5% . 1. , 25.000 , 12.500 . 2. , 20.000 , 10.000 . 3. , 15.000 , 7.500 . 4. , 10.000 , 5.000 . 5.000 50.000 . 178. , 1% . 1. 5% 25% , 5% .

1. 25% 50% , 15% . 1. 50% , 25% . 1. 5.000 , 2.500 . 2. 10.000 , 5000 . 3. 20.000 , 10.000 . 4. 30.000 , 15.000 . 5.000 50.000 . 178 , 1% . 1. 5% 25%, 5% . 1. 25% 50%, 15% . je 1. 50%, 25% . 1. 5.000 , 2.500 . 2. 10.000 , 5000 . 3. 20.000 , 10.000 . 4. 30.000 , 15.000 .

5.000 50.000 . 2) 179. 100.000 600.000 : 1) , ( 25. 1), 27. 28. 7); 2) , , ( 37. . 3-5); 2) , , , ( 37 1.); 2) ( 38. 10); 3) , , , (. 41. 42.); 4) , , ( 25. 3) 44); 5) , , (. 49. 50); 6) , , ( 89. 7. 90. 3); 7) , ( 103. 1); 8) , , , ( 25. 7) 125. 5); 9) - , ( 126. 2); 10) , , , , ( 25. 3), 121. 1. 127. 1); 11) , ,

, ( 127. . 2, 3. 7); 12) ( 130. 132. 3. 4); 13) ( 132. 3. 5); 14) ( 135. 3). 1. 5.000 30.000 . 1. 50.000 300.000 . 50.000 300.000 : 1) , , , ( 14. 2); 2) , ( 25. 8); 3) , , , , ( 37. 6); 4) , , , ( 45. 47. 2); 5) ( 97. 2); 6) , , , ( 98. . 3-5); 7) ( 102. 4); 8) , ( 189. . 8. 9). 4. 2.500 15.000 . 4. 25.000 150.000 . 25.000 150.000 :

1) , ( 25. 1); 2) ( 26. . 4. 5.); 3) , , ( 38. 6); 4) ( 25. 9) 121. 1); 5) ( 125. . 2. 3); 6) , , ( 25. 9) 127). 7. 1.250 7.000 . 7. 12.500 75.000 . - 180. 5.000 50.000 , : 1) , , , ( 14. 2); 2) , , , , ( 25. 1); 3) ( 25. 7); 4) , ( 25. 8); 5) ( 26. 4); 6) , , , , , ( 25. 2), 38. . 2, 3. 5. 40. 1); 7) , ( 44); 8) , , , ( 45. 47. 2); 9) , , (. 49. 50);

10) , , ( 89. 7. 90. 3); 11) ( 97. 2); 12) ( 102. 4); 13) , ( 103. 1); 14) ( 25. 9) 121. 1); 15) ( 125. . 2. 3); 16) , , ( 125. 5); 17) , , ( 25. 9) 127); 18) , , , ( 25. 3), 121. 1. 127. 1); 19) , , ( 127. . 2. 3); 20) ( 130. 132. 3. 4); 21) ( 135. 3).

181. 5.000 50.000 : 1) , , , , , , , ( 29. 2. 184.); 2) , , , , ,

( 29. 3); 2) , - ( 26. 6); 2) , , (, .), () ( 87); 2) , , ( 95. 2); 3) , , ( 30. 1); 4) , , , , , ( 65. 3); 5) ( , 61/07); 6) , , , ( 87. 5. 188. . 1. 4); 7) , , , ( 90. 2); 8) , , ( 95. . 2. 3); 9) , , , , ( 98. . 3-5); 10) , ( 132. 3. 1); 11) , , , ( 158); 11) , , a ( 159);

12) , , , ( 185. 2); 13) , , ( 189). 182. 5.000 50.000 : 1) , ( 24. 1. 1); 2) , , , ( 24. 1. 6). 1. : 1) ( 24. 1. 3); 2) , ( 24. 1. 10). 183. . 184. , , 29. . 1-3. , 29. 5. , , , . 185. , , , 15 - .

, 1. 1. , . , , 69. 2. .

186. , , , 20.000.000 . , 1. , : 1) (, , , , .); 2) ; 3) ; 4) , ; 5) ( , 70/03); 6) ; 7) . . , , . 1. 2. 10.000.000 , 20.000.000 , . , 60. 2. , . 59. . , 5. . 1. , . . 1. 2003. 31. 2005. . 10. 31. 2005. 1. 2003. ,

, , . 1. 2003. 59. 3. 1. 2003. . 31. 2005. 59. 3. 31. 2005. , 1. 2003. 31. 2005. . 186 1. 2003. 31. 2005. 31. 2005. 20.000.000 , 59. 186. . 11-13. . 187. . 1. , , , , , , - , 92. 2. . . 3. , , , . 188. , 187. 2. , , . , . 1. , 15 .

, . 3. 187. 2. , , . 189. 31. 2003. 92. 2. . . 1. , . 3. . , , , 3. . 5. , , 95. . . 3. , . 92. 2. , , , . 8. , , 95. . 190. 31. 2003. 92. 2. . .

92. 2. , , , 89. . 99-104. . , . 105-111. . , , , , 191. , , , . 192. : 1) , (" ", . 76/91, 20/93, 37/93, 39/93, 53/93, 67/93, 45/94, 52/96, 42/98, 18/99, 33/99, 52/2000 34/2001); 2) . 125, 136. 138-144. (" ", . 52/96, 46/98 29/2001); 3) . 108 108-108 (" ", . 18/92, 26/93, 53/93, 67/93, 48/94, 25/96, 46/98, 54/99, 29/2001 18/2002); 4) . 27, 27-1, 27 27-27 (" ", . 22/92, 73/92, 82/92, 56/93, 67/93, 34/94, 52/96, 46/98 29/2001); 5) 90, 108. 1, 117. 2, . 120-156. 163-165, 166. 1. . 3) 4), 167. 1. . 13) 14), 168. 1. . 4)6), 169. . 3) 4), 170. . 1) 3) 172. (" ", 24/2001); 6) . 72, 73, 77-110. 114. (" ", 25/2001); 7) . 27, 28, 35, 36, 38. 46. (" ", . 22/2001 73/2001); 8) . 29-31, 40, 41, 43. 55. (" ", . 22/2001 73/2001); 9. 41. (" ", 26/2001); 10) 53. 1. 3) 54. , (" ", . 39/96, 20/97, 46/98 34/2001) 7 53. 1. 3) ; 11) 23. 2) 25. (" ", 27/2002); 12) 139. 1. 3) (" ", . 26/77, 28/77, 43/77, 20/79, 24/84, 39/86, 51/87,

6/89, 42/89 21/90 " ", . 16/90, 26/91, 75/91, 9/92, 49/92, 51/92, 23/93, 67/93, 47/94, 17/95, 44/98, 10/2002 11/2002) , , 154. . 193. " ", 1. 2003. . O ( , 61/07), : 60. , , , o , 61. ( , 62/06). 61. 2. , 60. ( , 62/06), 1. 2007. . , 1. , , 1. 2007. , . 62. 47. , , ( , 101/05). 63. . 10. 46. . 64. 1. 2007. .

65. 10. , 1. 2009. . 66. .