of 14 /14
STRASZNE CZASZKI I NIEMIŁE MUMIE Francesca Simon K R L O E A K Y A K O S Z M R N

Francesca Simon, "Koszmarny Karolek. Straszne czaszki i niemiłe mumie"

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

Text of Francesca Simon, "Koszmarny Karolek. Straszne czaszki i niemiłe mumie"

 • STRASZNE CZASZKI I NIEMIE MUMIE

  Francesca Simon

  K R LO EA KYAK O SZ M R N

  Simon_KK_20_na_20_Straszne czaszki i niemile mumie_okl_integra.indd 1 2014-07-21 11:27:16

 • Francesca SimonIlustrowa Tony Ross

  PrzekadMaria Makuch

  Matylda Biernacka

  K r a kw 2 014

  STRASZNE CZASZKII NIEMIE MUMIE

  K R LO EA KYAK O SZ M R N

  2 w 1Koszmarny Karolek i kltwa mumii

  Koszmarny Karolek i sekrety szkieletw

 • 11

  Z drogi, larwo wychrypia Kosz-marny Karolek, potrcajc swego mod-szego brata Doskonaego Damianka i wpadajc do kuchni.

  A wanie, e nie! wrzeszcza Damianek i uczepi si z caej siy nogi Karolka.

  Puszczaj! krzykn Karolek i po-chwyci nowe opakowanie czekolado-wych patkw niadaniowych Choco--Spoko. Trata ta, jestem pierwszy.

  Doskonay Damianek rzuci si na pudeko i wyrwa je Karolkowi. Ale dzi jest moja kolej.

  1KOSZMARNY KAROLEK

  I JEGO HOBBY

 • KOSZMARNY KAROLEK I KLTWA MUMII

  A wanie, e moja wychrypia Karolek.

  Zerwa wieczko i wpakowa rk do rodka.

  Moja! wrzasn Damianek i roze-rwa dno pudeka.

  Malutka opakowana zabawka wypad-a na podog.

  Karolek i Damianek rzucili si na ni. Oddawaj i to ju! wrzeszcza Ka-

  rolek. Ale dzi ja! krzycza Damianek. Nie bd koszmarny, Karolu krzy-

  czaa mama. Oddaj mi to natychmiast. Jednak zarwno Karolek, jak i Damia-

  nek za skarby wiata nie chcieli wypu-ci czego z rk.

 • 13

  KOSZMARNY KAROLEK I JEGO HOBBY

  NIE! wrzeszczeli obaj. DZI JA MAM GO DOSTA!

  Koszmarny Karolek i Doskonay Damianek zbierali Potworolki, ktre byy umieszczane w pudekach patkw niadaniowych Choco-Spoko. Poza tym wszyscy w szkole take je kolekcjono-wali. Naleao zgromadzi dziesi Po-tworolkw w kolorach od czsto wyst-pujcego osobnika w kolorze zielonym po niezwykle rzadki zoty okaz. Zarwno Karolek, jak i Damianek mieli Potworol-ki we wszystkich kolorach. Z wyjtkiem jednego. Tego zotego.

 • 14

  KOSZMARNY KAROLEK I KLTWA MUMII

  No dobrze powiedziaa mama czyja jest teraz naprawd kolej?

  MOJA! wrzasnli rwnoczenie Karolek i Damianek.

  On dosta zeszym razem! krzykn Karolek. Przypomnij sobie otworzy nowe pudeko i wyj niebieskiego Po-tworolka.

  Tak, rzeczywicie Damianek wycig-n niebieskiego Potworolka, ale stao si tak dwa pudeka temu. No i dlaczego w ogle Damianek mia co wyciga? Gdyby we wszystkim mnie nie mapo-wa, myla Karolek ze zoci, miabym kadego Potworolka.

  A WANIE, E NIE zawy Da-mianek i zala si zami. To Karol ot-worzy pudeko zeszym razem.

  Paczliwe dzidzi szydzi Karolek. Przesta powiedzia Damianek. Przesta przedrzenia go Karolek.

 • 15

  KOSZMARNY KAROLEK I JEGO HOBBY

  Mamusiu, Karol mi dokucza paka Damianek.

  Ach, teraz ju sobie przypominam powiedziaa mama. Dzi jest kolej Damianka.

  Dzikuj, mamusiu powiedzia Doskonay Damianek.

  To niesprawiedliwe! zawy Koszmar-ny Karolek, podczas gdy Damianek rozry-wa opakowanie. Co bysno w rodku.

  Ojejku Damiankowi a dech za-paro. Zoty Potworolek!

  Koszmarny Karolek poczu potworn gul w odku. Wpatrywa si nieruchomo

 • 16

  KOSZMARNY KAROLEK I KLTWA MUMII

  w przepiknego, poyskujcego, pozaca-nego Potworolka.

  To niesprawiedliwe! wrzasn Karolek. Ja chc zotego Potworolka!

  Niestety, przykro mi, Karolu po-wiedziaa mama. Twoja kolej bdzie nastpnym razem.

  Ale ja chc wanie zotego! dalej wrzeszcza Karolek.

  Skoczy na Damianka i wyszarpa mu z rki Potworolka. By huraganem o na-zwie Karol, ktry wyrywa z korzeniami wszystko, co napotka na swej drodze.

  Ratunku! krzycza Damianek. Karol, przesta koszmarnie si

  zachowywa albo na zawsze koniec z Po- tworolkami! krzy-

  czaa mama. Zrb tu po-rzdek i id

  si wresz-cie ubierz.

 • 17

  KOSZMARNY KAROLEK I JEGO HOBBY

  Nigdy, przenigdy wrzasn Karo-lek. Pobieg na gr do swego pokoju i trzasn za sob drzwiami.

  Musi mie tego Potworolka. Po pro-stu musi i koniec. Dotd jeszcze nikt w szkole nie mia takiego. Widzia ju siebie w centrum uwagi, kady prze-pycha si i toczy, eby zobaczy jego zotego Potworolka. Karolek mg nawet pobiera 20 pensw za ogldanie. Ka-dy przecie chcia popatrzy i potrzy-ma. Teraz wszyscy bd go zaprasza na urodziny. Nie mg znie myli, e te atrakcje przypadn w udziale Da-miankowi. Dostawa wysypki na sam myl.

  Ale jak tu zdoby zotego Potworolka? Przecie one w ogle nie byy do kupie-nia. Znajdoway si tylko i wycznie w opakowaniach patkw Choco-Spoko. Mama bya strasznie skpa i zawsze

 • 18

  KOSZMARNY KAROLEK I KLTWA MUMII

  kazaa Karolkowi i Damiankowi sko-czy jedno opakowanie, zanim kupowaa nastpne. Karolek pochania cae gry Choco-Spoko, aby zdobywa Potwo-rolki. Ale ta mudna praca bya wyko-nywana na prno, pki nie zdobdzie zotego.

  Naturalnie mg zabra Damiankowi zotego Potworolka. Ale przecie Damia-nek od razu to zauway, a podejrzanym numer jeden bdzie wanie on.

  Mg jeszcze liczy na wymian. Jasne! Zaproponuje Damiankowi dwa zielone! Ale by wspaniaomylny. Tylko e Damianek nigdy nie chcia si z nim na nic wymienia. Nie wiadomo, dlacze-go jego modszy brat zawsze ba si, e Karolek chce go oszuka.

  I nagle Karolek wpad na genialny pomys. Wprawdzie wymaga pewnej malekiej dozy podstpu, ale podstp

 • 19

  KOSZMARNY KAROLEK I JEGO HOBBY

  ten by w peni uzasadniony. Przecie to o n pierwszy zacz zbiera Potworolki. To on zasugiwa na zoty egzemplarz, a nie Damianek.

  Masz sobie teraz zotego Potworolka rzuci Karolek, zagldajc do pokoju Damianka. Okropnie przykra sprawa.

  Doskonay Damianek przerwa na chwilk polerowanie Potworolkw. A dlaczego? spyta podejrzliwie. Prze-cie k a d y marzy o zotym Potworolku.

  Karolek ze smutkiem spojrza na Da-mianka. Ju nie. Wykryto, e przyno-sz okropne nieszczcie. Kady, kto go mia, umar w potwornych mczarniach.

  Doskonay Damianek spojrza prze-nikliwie na Karolka, a potem na zotego Potworolka.

  To nieprawda, Karolu. Prawda. Nieprawda.

 • Cena 24,90 z

  2 w 1Koszmarny Karolek i kltwa mumii

  Koszmarny Karolek i sekrety szkieletw

  Klasie!

  Karolek rzdzi w

  Koszmarnej

  docz do Koszmarnej Kla

  sy!

  Znajd nas na

  Nie bd larw,

  sie!

  Simon_KK_20_na_20_Straszne czaszki i niemile mumie_okl_integra.indd 1 2014-07-21 11:27:16