of 25 /25
Tokoh Tamadun IMAN AL - GHAZALI Ulama tasawuf dan akidah Merupakan seorang ahli sufi yang digelar hujjatui Islam” Sumbangan terhadap bidang falsafah dan ilmu pengetahuan Menguasai pelbagai cabang ilmu pengetahuan sejak kecil Menghasilkan buku dan karya tetapi merupakan seorang ahli fikir

Forum Tokoh-Tokoh Tamadun

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Tokoh-tokoh tamadun

Citation preview

Page 1: Forum Tokoh-Tokoh Tamadun

Tokoh TamadunIMAN AL - GHAZALIUlama tasawuf dan akidah

Merupakan seorang ahli sufi yang digelar “ hujjatui Islam”

Sumbangan terhadap bidang falsafah dan ilmu pengetahuan

Menguasai pelbagai cabang ilmu pengetahuan sejak kecil

Menghasilkan buku dan karya tetapi merupakan seorang ahli fikir Islam yang terulung.

Page 2: Forum Tokoh-Tokoh Tamadun

Kecintaan terhadap ilmu pengetahuan dengan mendalam mendorongnya merantau dari sebuah tempat ke tempat yang lain .

Banyak menulis semasa belajar dan mengkaji di Makkah

Hangus dibakar oleh tentera Monghul , hanya tinggal 84 buah berjaya diselamatkan

Banyak mengenali falsafah tetapi dianggap antifalsafah dalam buku Tahaful Falsafah yang banyak mengkritik dan mengecam falsafah .

Page 3: Forum Tokoh-Tokoh Tamadun

Sikap skeptis dan kritikannya terhadap falsafah merupakan sebahagian proses ilmu falsafah

Menganggap tugas shli falsafah bukan semata-matanya mencari kebenaran dan penyelesaian terhadap sesuatu masalah

Mencabar serta membantah penyelesaian yang dikemukan terhadap permasalahan

Merupakan ilmuwan Islam pertama yang mendalami falsafah dan kemudian mengambil sikap mengkritiknya

Page 4: Forum Tokoh-Tokoh Tamadun

Mengemukakan kaedah falsafah untuk menghuraikan persoalan yang berkaitan dengan logik , keutuhan dan fizikal .

Menurut Al-Ghazali , falsafah boleh dibahagikan kepada enam ilmu pengetahuan iaitu matematik , logik , fizik , metafizik , politik dan etika .

Bidang-bidang ini selaras dengan agama dan kalangkala sangat berlawan dengan agama

Islam tidak menghalang umatnya mempelajari ilmu pengetahuan sekiranya mendatangkan kebaikan dan tidak menimbulkan kemudaratannya .

Page 5: Forum Tokoh-Tokoh Tamadun

Menurut Al-Ghazali , tidak salah berpegang kepada logik tetapi menjadi masalahnya jika ahli falsafah terlalu berpegang kepada logik dan hendak membuktikan fakta termasuk dengan perkara yang berhubung dengan kutuhan atau metafizik.

Al-Ghazali menganggap 3 pekara amat bertentangan dengan Islam iaitu qadimnya alam, tidak mengetahui Tuhan terhadap perkara dan peristiwa yang kecil dan pengingkaran terhadap kebangkitan jasad atau jasmani

Berpendapat ilmu kalam dan penyelidikan menggunakan fikiran boleh menambah keyakinan dan menyalakan api keimanan hati

Page 6: Forum Tokoh-Tokoh Tamadun

TOKOH TAMADUN IBNU SINA Nama penuh Abu Ali

Hussien bin Abdullah b. Hassan b. Ali Ibn. Sina

Dikenali sebagai Avicenna di kalangan orang Eropah

Dilahirkan di Bukhara , Turkistan pada 424H/980M

Meninggal dunia pada 483H/1037M

Page 7: Forum Tokoh-Tokoh Tamadun

Latar belakang Pendidikan Mempelajari bidang ilmu agama , tauhid ,

fekah dan tasauf dari keluarga sejak kecilMendalami ilmu dalam bidang perubatan ,

fizik , matematik dan astronomi Berjaya menghasilkan sebuah buku utama

menjadi rujukan terkenal di seluruh dunia dan diiktiraf sebagai mutiara dalam bidang perubahan iaitu Qanun Fi al – Tib ketika berusia 18 tahun

Page 8: Forum Tokoh-Tokoh Tamadun

SUMBANGAN-SUMBANGAN IBN SINAMeninggalkan beberapa buku yang

bermutu tinggi terutamanya dalam bidang perubatan, falsafah , mantiq dan fizik

Buku Oanun Fi al-Tib menghuraikan sebanyak 760 jenis penyakit dan kaedah perubatannya

Diantara penyakit yang menjadi kajian adalah jantung , penyakit Tibi , saluran darah , ulser , psikologi,penyakit saraf , bengkak otak dan penyakit kanak-kanak

Page 9: Forum Tokoh-Tokoh Tamadun

Penemuan baru ubat-ubatan herb . Minerologi dan bius

Merupakan rujukan biang yang muktabar dalam bidang perubatan yang telah diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa asing , termasuk bahasa Latin dan Inggeris

Menemui beberapa perkara tentang sifat logam , pembentukkan lembah dan huraian roh .

Penemuan penting dalam dunia perubatan

Page 10: Forum Tokoh-Tokoh Tamadun

BIDANG MATEMATIKBidang matematik adalah satu bidang

yang penting untuk urusan kehidupan seharian seperti muamalat, pembahafian harta pesaka dan sebagainya

Sistem nombor yang bermula dengan sifar adalah berasal dari pengaruh Islam , fungsi kuaderik (x2 + x2+1)=(x+1)(x+1)

Trigonomemetri Sin A = Sin B = Sin C a b cPecahan dalam pembahagian pesaka jelas

dinyatakan dalam al-Quran ⅟₂ , ⅓, ⅟₄, ⅟₆

Page 11: Forum Tokoh-Tokoh Tamadun

TOKOH TAMADUNIBNU RUSHD

Nama sebenar Abu Al Walid Muhammad Bin Ahmad Bin Ahmad Bin Rushd

Dikenali dibarat dengan nama “Averroes”

Dilahirkan di Kota Cordova , Sepanyol

Gelaran Pendita Abu Walid Pernah menjadi hakim di

Kota Seville dan Kota Cordova

Page 12: Forum Tokoh-Tokoh Tamadun

FALSAFAH HIDUP

Hidup sederhana dan bersahaja tanpa mempedulikan tentang pakaian , harta benda atau masa depan

Bersifat pemurah kepada semua orang meskipun mereka yang pernah memusuhi atau menghinanya

Page 13: Forum Tokoh-Tokoh Tamadun

Bersifat rendah diri terutamanya kepada orang-orang miskin tetapi mengambil berat tentang harga diri , maruah dan pantang merendah diri kepada orang-orang yang berpangkat besar

Page 14: Forum Tokoh-Tokoh Tamadun

SUMBANGANKuliliyah fit - Thibb – mengandungi 16 jilid

mengenai perubatan secara umumMabadil Falsafah ( Penghantar Ilmu

Falsafah)Tafsir Urjuza – mengenai perubatan dan

tauhid , TaslulKasyful Adillah - tentang ilmu kalam dan

mengungkap persoalan falsafah dan agama

Page 15: Forum Tokoh-Tokoh Tamadun

Tahafatul Tahafut - mengulas buku Iman A-Ghazali berjudul Tahafatul Falaisafah

Muwafatil Hikmah Wal Syari’a - membicarakan persamaan falsafah dengan agama .

Page 16: Forum Tokoh-Tokoh Tamadun

TOKOH TAMADUNKONG FU ZDE

Dilahirkan pada 551 s.mMenjadi guru pada umur

20 tahunMerupakan pengamal

Ajaran ConfunismeMenjadikan sebagai

kepercayaan dan tokoh Confucius disembah sebagai salah satu dewa penting dalam masyarakat Cina

Page 17: Forum Tokoh-Tokoh Tamadun

PRINSIP MORAL perkemanusiaan ( ren )Kesusilaan (li )Ketaatan kepada ibu bapa (xiao)

Untuk mencapai ketinggian moral ini , seseorang haruslah mendapat pendidikan . Prinsip moral ini juga dipertegaskan kepada semua lapisan masyarakat

Page 18: Forum Tokoh-Tokoh Tamadun

LATAR BELAKANG DAN SUMBAGAN

Menjadi menteri keadilan kerana banyak ilmu berkaitan dengan kerajaan dan pentadbiran.

Mengembara untuk menasihati pembesar negeri tentang cara pemtadbiran yang baik

Buku ajaran confusius : Klasik Confusius dan Analekta (ditulis setelah pemerhatian kelemahan-kelemahan yang wujud di masyarakat )

Jika semua orang berkelakuan baik dan mengikut peraturan , negara aman damai

Page 19: Forum Tokoh-Tokoh Tamadun

PENDAPAT- BENTUK HUBUNGAN DALAM MASYARAKAT

1) Hubungan bapa dengan anak iaitu bapa harus berhati baik dan anak harus bertanggungjawab terhadap orang tua

2) Hubungan suami isteri di mana suami harus jujur dengan isteri dan isteri harus tunduk serta mendengar kata suami

3) Hubungan saudara tua dengan muda

Page 20: Forum Tokoh-Tokoh Tamadun

4) Hubungan raja dengan pegawai - pentadbiran negara dapat dijalankan dengan lancar

5) Hubungan antara sahabat di mana kemajuan menjadi pedoman dalam hidup

Page 21: Forum Tokoh-Tokoh Tamadun

TOKOH TAMADUN MAHATMA GANHDI Dilahirkan pada 2 Oktober

1869 di sebuah kecil , Gujarat

Ibunya merupakan sumber inspirasi bagi beliau

Di sekolah dianggap sebagai seorang pelajar yang “mediocre” atau sederhana , sangat pemalu

Menunjukkan sifat intergriti sejak kecil

Page 22: Forum Tokoh-Tokoh Tamadun

LATAR BELAKANG DAN SUMBANGANMelanjutkan pelajarannya di Southampton ,

England dalam bidang undang-udangMenunjuk minat dalam bidang keagamaan ,

beliau suka membaca buka agama seperti Hindu , Krishnan , Yahudi dan Islam

Menjadi peguam selapas tamat pelajaranDi pandang rendah oleh orang putih kerana

warna kulit memutus menjadi aktivis politik agar

dapat mengubah undang-undang diskriminasi , menubuh gerakan bukan kekerasan

Page 23: Forum Tokoh-Tokoh Tamadun

Di India , membantu dalam proses kemerdekaan India dari jajahan British

Memberi inspirasi bagi rakyat di koloni-koloni agar berjuang mendapatkan kemerdekaannya

Memperjuangkan hak manusia tidak kira agama yang hidup secara damai dalam satu negara

Pada 1947 , India mencapai kemerdekaan dan berpisah menjadi India dan Pakistan

Page 24: Forum Tokoh-Tokoh Tamadun

Prinsip Gandhi , satyagraha , sering diterjemahkan sebagai “jalan yang benar ”atau “jalan menuju kebenaraan” menjadi sumber insprirasi berbagai generasi aktivis-aktivis demokrasi dan anti-rasisme seperti Martin Luther King, Jr dan Nelson Mandela

Mengatakan nilai-nilai ajarannya sangat sederhana yang berdasarkan kepercayaan Hindu tradisional : kebenaran ( satya) dan bukan-kekerasan (ahimsa)

Page 25: Forum Tokoh-Tokoh Tamadun

Pada 30 Januari 1948 , Gandhi dibunuh seorang lelaki Hindu yang marah kerana kepercayaan Gandhi yang menginginkan rakyat Hindu dan Muslim diberikan hak yang sama

Cucunya , Arun Gandhi dan Rajmohan Gandhi dan bahkan anak cucunya , Tushar Gandhi , adalah aktivis-aktivis sosio-politik yang terlibat dalam mempromosikan gerakan buakan kekerasan di seluruh dunia .