Tajuk 5-Tokoh Tamadun Islam Dan Asia

Embed Size (px)

Text of Tajuk 5-Tokoh Tamadun Islam Dan Asia

 • 8/4/2019 Tajuk 5-Tokoh Tamadun Islam Dan Asia

  1/109

  WAJ3101Tamaddun Islam dan Tamddun Asia ( TITAS )

  1

  Tajuk 5

  Tokoh-Tokoh Tamadun Islam Dan Tamadun Asia Tokoh-tokoh Islam Cina India Jepun

  1. Sinopsis

  Kursus ini merupakan satu kursus yang memperkatakan tentang ilmu ketamadunan

  yang mencakupi pengenalan ilmu ketamadunan, interaksi antara pelbagai tamadun (

  Melayu, Pengaruh Tamadun Islam di asia dan Eropah. Tokoh-tokoh tamadun islam,

  isu-isu kontemporari, islam hadhari dan proses pembangunan Negara.

  2. Hasil pembelajaran

  Setelah selesai membaca dan menganalisis modul ini, diharapkan pelajar akan

  dapat

  2.1. Mengenalpasti tokoh-tokoh yang muncul dalam tamadun Asia (Cina, India danJepun ).

  2.2. Menilai dan membandingbeza sumbangan tokoh-tokoh kepada Tamadun Asia.

  3. Kerangka Tajuk

  Tokoh TamadunIslam dan

  Tamadun Asia

  Tokoh TamadunIslam dan Tamadun

  Asia

  Tokoh TamadunIslam dan

  Tamadun Asia

  1. Ibnu Sina2. Al-Farabie3. Ibnu Khaldun4. Al-Khawarizmy5. HAMKA6. Al-Biruni7. Al-Ghazali

  8. Sheikh Tahir Jalaluddin9. Ibnu Haitham10. Ibnu Batuta11. A-Zarqali

  Tokoh Tamadun Cina Kung Fu Tze Lao Tze Laksamana Cheng HoTokoh Tamadun India

  Mahatma Ghandi Sidhaharta Gautama BuddhaTokoh Tamadun Jepun Tokugawa Ieyasu Maharaja Meiji

 • 8/4/2019 Tajuk 5-Tokoh Tamadun Islam Dan Asia

  2/109

  WAJ3101Tamaddun Islam dan Tamddun Asia ( TITAS )

  2

  4. Tokoh-tokoh tamadun Islam

  4.1. Ibnu Sina ( 1037M )

  Latar Belakang Ibnu Sina

  IBNU SINA yang lebih dikenali di Barat dengan nama

  Avicenna mempunyai nama lengkap Abu Ali al- Huseyn bin

  Abdullah bin Hassan Ali bin Sina. Beliau merupakan seorang

  yang berbangsa Parsi. Menurut Ibnu Abi Ushaybiah ia lahir

  pada tahun 375 H, di desa Afshanah dekat kota Kharmaitan

  Propinzi Bukhara Afghanistan.

  Pelajaran pertama yang diterimanya pada zaman kanak-kanak adalah Al-Quran dan

  sastera yang didapati olehnya secara tidak formal. Ia mula belajar pada usia 5 tahun.

  Sementara itu sewaktu berumur 10 tahun , beliau telah berjaya menghafal Al-Quran.

  Pada masa umurnya meningkat 18 tahun Ibnu Sina telah menjadi "Doktor Di Raja".

  Disamping itu, Ibnu Sina juga telah menguasai seluruh cabang ilmu pengetahuan yang

  ada pada waktu itu. Ilmu-ilmu agama seperti tafsir, fiqh, perbandingan agama

  (ushuluddin), tasawuf dan sebagainya sudah dikuasainya ketika baru berusia 10 tahun.

  Pada masa kecilnya, ia dibimbing dan dididik oleh Abu Abdullah Natili, seorang sahabat

  karib ayahnya, dan ayahnya sendiri. Antara bidang ilmu yang berjaya dikuasainya

  termasuklah dalam bidang falsafah, kedoktoran, geometri, astronomi, muzik, syair,

  teologi, politik, matematik, fizik, kimia, sastera dan kosmologi.

  Ensiklopedia Kedoktoran Pertama

  Pada usia 21 tahun, ketika berada di Kawarazm, ia mulai menulis karyanya yang

  pertama yang berjudul "Al-Majmu" yang mengandungi berbagai ilmu pengetahuan yang

  lengkap.Kemudian ia melanjutkan menulis buku-buku lain.Nama-nama buku yang

  pernah dikarang Ibnu Sina, termasuk yang berbentuk risalah ukuran kecil, dimuat dan di

  himpun dalam satu buku besar yang berjudul "Essai de Bibliographie Avicenna" yang

  dihasilkan oleh Pater Dominican di Kairo. Antara yang terkandung dalam buku tersebuttermasuklah buku karangan yang amat terkenal iaitu Al-Qanun Fit Tibb.

 • 8/4/2019 Tajuk 5-Tokoh Tamadun Islam Dan Asia

  3/109

  WAJ3101Tamaddun Islam dan Tamddun Asia ( TITAS )

  3

  Teori-Teori Anatomi Dan Fisiologi

  Teori-teori anatomi dan fisiologi dalam buku-buku beliau

  adalah menggambarkan analogi manusia terhadap negara

  dan mikrokosmos (dunia kecil) terhadap alam semester

  sebagai makrokosmos (dunia besar).Misalnya digambarkan

  bahawa syurga kayangan adalah bulat dan bumi adalah

  persegi dan dengan demikian kepala itu bulat dan kaki itu

  empat persegi. Terdapat empat musim dan 12 bulan dalam

  setahun, dengan itu manusia memiliki empat tangkai dan

  lengan (anggota badan) mempunyai 12 tulang sendi. Hati (heart) adalah pangeran-nya

  tubuh manusia, sementera paru-paru adalah menteri-nya. Leher merupakan jendela-

  nya sang badan, manakala kandung empedu sebagai markas

  pusat-nya. Limpa dan perut sebagai bumbung sedangkan

  usus merupakan sistem komunikasi dan sistem pembuangan.

  Sementara itu "Canon of Medicine" memuatkan pernyataan

  yang tegas bahawa "darah mengalir secara terus-menerus

  dalam suatu lingkaran dan tak pernah berhenti" . Namun ini

  belum dapat dianggap sebagai suatu penemuan tentang

  srikulasi darah, kerana bangsa cina tidak membezakan antara

  urat-urat darah halus (Veins) dengan pembuluh nadi (arferies). Analogi tersebut

  hanyalah analogi yang digambarkan antara gerakan darah dan siklus alam semesta,

  pergantian musim dan gerakan-gerakan tubuh tanpa peragaan secara empirik pada

  keadaan yang sebenarnya.

  Pengaruh Ibnu Sina (Avicenna)

  Pengaruh Ibnu Sina sebagai seorang failasuf dan doktor

  perubatan dalam kebudayaan Eropah adalah luas. Buku

  karangannya al-Qanun Fit- Tibb (Peraturan Perubatan)

  terdiri daripada 14 jilid, telah dianggap sebagai himpunan

  perbendaharaan ilmu perubatan. Ilmu perubatan modenbanyak mendapat pelajaran daripada Ibnu Sina, dari segi

  pengunaan ubat, diagnosis dan pembedahan.

 • 8/4/2019 Tajuk 5-Tokoh Tamadun Islam Dan Asia

  4/109

  WAJ3101Tamaddun Islam dan Tamddun Asia ( TITAS )

  4

  Terjemahan Dan Bahan Rujukan al-Qanun Fit-

  Tibb

  Pada abad ke 12 M Gerard Cremona yang berpindah

  ke Toledo, Sepanyol telah menterjemahkan buku Ibnu

  Sina ke bahasa Latin. Buku ini menjadi buku rujukan

  utama di universiti-universiti Eropah hingga 1500 M.

  Bukunya telah disalin (cetak ) sebanyak 16 kali dan 15

  edisi dalam bahasa Latin dan sebuah edisi dalam bahasa

  Yahudi (Hebrew).Disamping itu buku tersebut turut

  diterjemahkan ke dalam bahasa Inggeris, Perancis ,

  Sepanyol dan Itali . Pada abad ke 16 M , buku ini dicetak 21 kali.

  Al-Qanun Fit-Tibb juga digunakan sebagai buku teks kedoktoran di berbagai

  universiti di Perancis. Misalnya di Sekolah Tinggi Kedoktoran Montpellier dan Louvin

  telah menggunakannya sebagai bahan rujukan pada abad ke 17 M. Sementara itu Prof.

  Phillip K. Hitpi telah menganggap buku tersebut sebagai "Ensiklopedia Kedoktoran".

  Penulis- penulis Barat telah menganggap Ibnu Sina sebagai Bapa Doktor kerana Ibnu

  Sina telah menyatupadukan teori perubatan Yunani

  Hippocrates dan Galen dan pengalaman dari ahli-ahli

  perubatan dari India dan Parsi dan pengalaman beliau sendiri.

  Perintis Pengenalan Penyakit Saraf

  Al- Qanun Fit-Tibb telah membincangkan serta

  mengenegahkan mengenai penyakit saraf. Buku tersebut juga

  telah mengajar mengenai cara-cara pembedahan dimana

  telah menekankan keperluan pembersihan luka. Malahan di dalam buku-buku tersebut

  juga dinyatakan keteranganketerangan dengan lebih jelas di samping hiasan gambar-

  gambar dan sketsa-sketsa yang sekaligus menunjukkan pengetahuan anatomi Ibnu

  Sina yang luas.

  Ibnu Sina- Sebagai Seorang Doktor.

  Ibnu Sina pernah di beri gelaran sebagai "Medicorum Principal" atau "Raja Diraja

  Doktor" oleh kaum Latin Skolastik. Antara gelaran lain yang pernah diberikan kepadanya

  adalah sebagai "Raja Ubat". Malahan dalam dunia Islam, ia dianggap sebagai "Zenith",

  puncak tertinggi dalam ilmu kedoktoran . Ibnu Sina menjadi "Doktor Di Raja" iaitu doktor

 • 8/4/2019 Tajuk 5-Tokoh Tamadun Islam Dan Asia

  5/109

  WAJ3101Tamaddun Islam dan Tamddun Asia ( TITAS )

  5

  kepada Sultan Nuh 11 bin Mansur di Bukhara pada tahun 378 H/ 997 M iaitu ketika

  beliau berusia 18 tahun. Pada waktu itu penyakit sultan dalam keadaan parah dan tidak

  ada doktor lain yang berjaya mengubati baginda. Akan tetapi berkat pertolongan Ibnu

  Sina baginda kembali pulih.

  Penemuan-Penemuan Baru

  Ibnu Sina dikenali sebagai seorang saintis yang banyak memberikan saham

  terhadap dunia ilmu pengetahuan melalui penemuan-penemuan barunya. Antara

  sumbangan beliau adalah di dalam bidang geografi, geologi, kimia dan kosmologi.

  Bidang Geografi

  Ibnu Sina merupakan seorang ahli geografi yang mampu menerangkan bagaimana

  sungai-sungai berhubungan dan berasal dari gunung-ganang dan lembah-lembah.

  Malahan ia mampu mengemukakan suatu hipotesis atau teori pada waktu itu di mana

  gagal dilakukan oleh ahli Yunani dan Romani sejak dari Heredotus, Aristoteles

  sehinggalah Protolemaious. Menurut Ibnu Sina " gunung-ganang yang memang

  letaknya tinggi iaitu lingkungan mahupun lapisannya dari kulit bumi, maka apabila ia

  diterajang lalu berganti rupa dikarenkan oleh sungai-sungai yang meruntuhkan

  pinggiran-pinggirannya. Akibat proses seperti ini, maka terjadilah apa yang disebut

  sebagai lembah-lembah."

  Bidang Geologi, Kimia Dan Kosmologi

  Sumbangan Ibnu Sina dalam bidang geologi , kimia serta kosmologi memang tidak

  dapat di sangsikan lagi. Menurut A.M.A Shushtery, karangan Ibnu Sina mengenai ilmu

  pertambangan (mineral) menjadi sumber geologi di Eropah. Dalam bidang kimia , ia juga

  meninggalkan penemuan-penemuan yang bermanafaat . Menurut Reuben Levy, Ibnu

  Sina telah menerangkan bahawa benda-benda logam sebenarnya berbeza antara satu

  dengan yang lain. Setiap logam terdiri dari berbagai jenis. Penerangan tersebut telah

  memperkembangkan ilmu kimia yang telah dirintis sebelumnya oleh Jabbir Ibnu HayyanBapa Kimia Muslim. Sebahagian daripada karyanya yang dapat dicatat disini adalah

  daripada :

  1. Bidang logika "Isaguji", "The Isagoge", ilmu logika Isagoge.

  2. Fi Aqsam al-Ulum al-Aqliyah (On the Divisions of the Rational Sciences)

  tentang pembahagian ilmu-ilmu rasional.

 • 8/4/2019 Tajuk 5-Tokoh Tamadun Islam Dan Asia

  6/109

  WAJ3101Tamaddun Islam dan Tamddun Asia ( TITAS )

  6

  3. Bidang metafizik , "Ilahiyyat" (Ilmu ketuhanan)

  4. Bidang psikologi , "Kitab an-Nayat" (Book of Deliverence) buku tentang

  kebahagiaan jiwa.

  5. Fiad-Din yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Latin menjadi "Liber de

  Mineralibus" yakni tentang pemilikan (mimeral).

  6. Bidang sastera arab "Risalah fi Asab Huduts al-Huruf" ,risalah tentang

  sebab-sebab terjadinya huruf.

  7. Bidang syair dan prosa "Al-Qasidah al- Aniyyah" syair-syair tentang jiwa

  manusia.

  8. Cerita-cerita roman fiktif , "Risalah ath-Thayr" cerita seekor burung.

  9. Bidang politik "Risalah as-Siyasah" (Book on Politics) Buku tentang politik.

  Sumbangan Ibnu Sina

  Ibnu Sina telah memperkembangkan ilmu psikologi dalam perubatan dan membuat

  beberapa perjumpaan dalam ilmu yang dikenali hari ini sebagai ilmu perubatan

  psikosomatics "psychosomatic medicine". Beliau memperkembangkan ilmu diagnosis

  melalui denyutan jantung (pulse diagnosis) untuk mengenal pasti dalam masa beberapa

  detik sahaja ketidak - seimbangan humor yang berkenaan . Diagnosis melalui denyutan

  jantung ini masih dipratikkan oleh para hakim (doktor-doktor muslim) di Pakistan,

  Afghanistan dan Parsi yang menggunakan ilmu perubatan Yunani. Seorang doktor dari

  Amerika (1981) melaporkan bahawa para doktor di Afghanistan, China, India dan Parsi

  sanggat berkebolehan dalam denyutan jantung di tempat yang dirasai tetapi mutunya

  yang pelbagai .Ini merangkumi :

  a. Kuat atau denyutan yang lemah.

  b. Masa antara denyutan.

  c. Kandungannya lembap di paras kulit dekat denyutan itu dan lain-lain lagi.

  Dari ukuran-ukuran denyutan jantung seseorang dokto mungkin mengetahui

  dengan tepat penyakit yang dihinggapi di dalam tubuh si pesakit.

  Ibnu Sina menyedari kepentingan emosi dalam pemulihan. Apabila pesakit

  mempunyai sakit jiwa disebabkan oleh pemisahan daripada kekasihnya , beliau boleh

  mendapati nama dan alamat kekasihnya itu melalui cara berikut: Caranya adalah untuk

  menyebut banyak nama dan mengulanginya dan semasa itu jarinya diletakkan atas

  denyutan (pulse) apabila denyutan itu terjadi tidak teratur atau hampir-hampir berhenti ,

 • 8/4/2019 Tajuk 5-Tokoh Tamadun Islam Dan Asia

  7/109

  WAJ3101Tamaddun Islam dan Tamddun Asia ( TITAS )

  7

  seseorang itu hendaklah mengulang proses tersebut. Dengan cara yang sedemikan ,

  nama jalan , rumah dan keluarga disebutkan. Selepas itu , kata Ibnu Sina "Jika anda

  tidak dapat mengubat penyakitnya maka temukanlah si pesakit dengan kekasihnya ,

  menurut peraturan syariah maka buatlah".(Terjemahan). Ibnu Sina adalah doktor

  perubatan yang pertama mencatatkan bahawa penyakit paru-paru (plumonary

  tuberculosis) adalah suatu penyakit yang boleh menjangkit (contagious) dan dia

  menceritakan dengan tepat tanda-tanda penyakit kencing manis dan masalah yang

  timbul darinya. Beliau sangat berminat dalam bidang mengenai kesan akal (mind) atas

  jasad dan telah banyak menulis berkenaan gangguan psikologi.

  Beliau telah menghasilkan 250 buah karya dan masih kekal hingga ke hari ini dan

  termasuklah 116 buah karyanya dalam bidang "Ilmu Perubatan. Banyak karyanya ditulis

  dalam bahasa Arab dan juga beberapa dalam bahasa Parsi. "Qanun Fitt Tibb" adalah

  karyanya yang termasyur , paling selalu dicetak di Eropah pada zaman "Renaissance".

  Karya Qanun itu telah mempunyai pengaruh yang asas dalam ilmu perubatan di Eropah

  pada zaman Renaissance dan telah menjadi buku rujukan yang utama di universiti-

  universiti Eropah hingga ke abad 17 M.

  Penutup

  Ibnu Sina meniggal dunia di Hamdan ,dalam usia 58 tahun pada bulan Ramadhan

  428 H/1037 M .Ia dimakamkan di sana. Dalam rangka memperingati 1000 tanun hari

  kelahirannya (Fair Millenium) di Tehran pada tahun 1955 M ia telah dinobatkan sebagai

  "Father of Doctor" untuk selamanya-selamanya , dan di sana (Tehran) telah

  dibangunkan sebuah monemun sejarah untuk itu. Makam beliau di Hamdan telah di

  kelilingi oleh makam-makam doktor islam yang lain. Hal ini menyebabkan ahli-ahli ilmu

  yang terkemudian merasa megah kalau dimakamkan di tanah perkuburan di mana

  "zeninth" itu dimakamkan.

 • 8/4/2019 Tajuk 5-Tokoh Tamadun Islam Dan Asia

  8/109

  WAJ3101Tamaddun Islam dan Tamddun Asia ( TITAS )

  8

  4.2 Al-Farabie

  AL-FARABI (950M) TOKOH FALSAFAH

  Digelar Aristotle kedua.

  Tulisan ahli falsafah Yunani seperti Plato dan Aristotle

  mempunyai pengaruh yang besar terhadap pemikiran ahli

  falsafah Islam. Salah seorang ahli falsafah Islam yang

  terpengaruh dengan pemikiran kedua tokoh tersebut ialah Al-

  Farabi.

  Nama sebenarnya Abu Nasr Muhammad Ibnu Muhammad Ibnu Tarkhan Ibnu Uzlaq

  Al Farabi. Beliau lahir pada tahun 874M (260H) di Transoxia yang terletak dalam

  Wilayah Wasij di Turki. Bapanya merupakan seorang anggota tentera yang miskin tetapi

  semua itu tidak menghalangnya daripada mendapat pendidikan di Baghdad. Beliau telah

  mempelajari bahasa Arab di bawah pimpinan Ali Abu Bakr Muhammad ibn al-Sariy.(

  Ibnu As-Siraj )

  Selepas beberapa waktu, beliau berpindah ke Damsyik sebelum meneruskan

  perjalanannya ke Halab. Semasa di sana, beliau telah berkhidmat di istana Saif al-

  Daulah dengan gaji empat dirham sehari. Hal ini menyebabkan dia hidup dalam

  keadaan yang serba kekurangan.

  Al-Farabi terdidik dengan sifat qanaah menjadikan beliau seorang yang amat

  sederhana, tidak gilakan harta dan cintakan dunia. Beliau lebih menumpukan perhatian

  untuk mencari ilmu daripada mendapatkan kekayaan duniawi. Sebab itulah Al-Farabi

  hidup dalam keadaan yang miskin sehingga beliau menghembuskan nafas yang terakhir

  pada tahun 950M (339H).

  Walaupun Al-Farabi merupakan seorang yang

  zuhud tetapi beliau bukan seorang ahli sufi. Beliaumerupakan seorang ilmuwan yang cukup terkenal

  pada zamannya. Dia berkemampuan menguasai

  pelbagai bahasa.

 • 8/4/2019 Tajuk 5-Tokoh Tamadun Islam Dan Asia

  9/109

  WAJ3101Tamaddun Islam dan Tamddun Asia ( TITAS )

  9

  Selain itu, dia juga merupakan seorang pemuzik yang handal. Lagu yang dihasilkan

  meninggalkan kesan secara langsung kepada pendengarnya. Selain mempunyai

  kemampuan untuk bermain muzik, beliau juga telah mencipta satu jenis alat muzik yang

  dikenali sebagai gambus.

  Kemampuan Al-Farabi bukan sekadar itu, malah

  beliau juga memiliki ilmu pengetahuan yang

  mendalam dalam bidang perubatan, sains,

  matematik, dan sejarah. Namun, keterampilannya

  sebagai seorang ilmuwan yang terulung lebih

  dalam bidang falsafah. Bahkan kehebatannya

  dalam bidang ini mengatasi ahli falsafah Islam yang

  lain seperti Al-Kindi dan Ibnu Rusyd.

  Dalam membicarakan teori politiknya, beliau berpendapat bahawa akal dan wahyu

  adalah satu hakikat yang padu. Sebarang percubaan dan usaha untuk memisahkan

  kedua-dua elemen tersebut akan melahirkan sebuah negara yang pincang serta

  masyarakat yang kacau-bilau. Oleh itu, akal dan wahyu perlu dijadikan sebagai dasar

  kepada pembinaan sebuah negara yang kuat, stabil serta makmur.

  Al-Farabi banyak mengkaji mengenai falsafah dan teori Socrates, Plato, dan

  Aristotle dalam usahanya untuk menghasilkan teori serta konsep mengenai

  kebahagiaan. Maka tidak hairanlah, Al-Farabi dikenali sebagai orang yang paling

  memahami falsafah Aristotle. Dia juga merupakan seorang yang terawal menulis

  mengenai ilmu logik Yunani secara teratur dalam bahasa Arab.

  Meskipun pemikiran falsafahnya banyak dipengaruhi oleh falsafah Yunani tetapi

  beliau menentang pendapat Plato yang menganjurkan konsep pemisahan dalam

  kehidupan manusia.

  Menurut Al-Farabi, seorang ahli falsafah tidak seharusnya memisahkan dirinya

  daripada sains dan politlk. Sebaliknya perlu menguasai kedua-duanya untuk menjadi

  seorang ahli falsafah yang sempurna.

 • 8/4/2019 Tajuk 5-Tokoh Tamadun Islam Dan Asia

  10/109

  WAJ3101Tamaddun Islam dan Tamddun Asia ( TITAS )

  10

  Tanpa sains, seorang ahli falsafah tidak mempunyai cukup peralatan untuk

  diekspolitasikan untuk kepentingan orang lain. Justeru, seorang ahli falsafah yang tulen

  tidak akan merasai sebarang perbezaan di antaranya dengan pemerintah yang tertinggi

  kerana keduanya merupakan komponen yang saling lengkap melengkapi. Dalam hal ini

  beliau mencadangkan agar diwujudkan sebuah negara kebajikan yang diketuai oleh ahli

  falsafah.

  Pandangan falsafahnya yang kritikal telah meletakkannya sebaris dengan ahli

  falsafah Yunani yang lain. Dalam kalangan ahli falsafah Islam, beliau juga dikenali

  sebagai Aristotle kedua. Bagi Al-Farabi, ilmu segala-galanya dan para ilmuwan harus

  diletakkan pada kedudukan yang tertinggi dalam pemerintahan sesebuah negara.

  Pandangan Al-Farabi ini sebenarnya mempunyai persamaan dengan falsafah dan

  ajaran Confucius yang meletakkan golongan ilmuwan pada tingkat hierarki yang tertinggi

  di dalam sistem sosial sesebuah negara.

  Di samping itu, Al-Farabi juga mengemukakan banyak pandangan yang mendahului

  zamannya. Antaranya beliau menyatakan bahawa keadilan itu merupakan sifat semula

  jadi manusia, manakala pertarungan yang berlaku antara manusia merupakan gejala

  sifat semula jadi tersebut.

  Pemikiran, idea, dan pandangan Al-Farabi mengenai falsafah politik terkandung

  dalam karyanya yang berjudul "Madinah al-Fadhilah". Perbicaraan mengenai ilmu

  falsafah zaman Yunani dan falsafah Plato serta Aristotle telah disentuhnya dalam karya

  " Ihsa* al-Ulum" dan "Kitab al-Jam".

  Terdapat dua buku tidak dapat disiapkan oleh Al-Farabi di zamannya. Buku-buku itu

  ialah "Kunci Ilmu" yang disiapkan oleh anak muridnya yang bernama Muhammad Al

  Khawarismi pada tahun 976M dan "Fihrist Al-Ulum" yang diselesaikan oleh Ibnu Al-Nadim pada tahun 988M.

  Al-Farabi juga telah menghasilkan sebuah buku yang mengandungi pengajaran dan

  teori muzik Islam, yang diberikan judul "Al-Musiqa" dan dianggap sebagai sebuah buku

  yang terpenting dalam bidang berkenaan.

 • 8/4/2019 Tajuk 5-Tokoh Tamadun Islam Dan Asia

  11/109

  WAJ3101Tamaddun Islam dan Tamddun Asia ( TITAS )

  11

  Sebagai seeorang ilmuwan yang tulen, Al-Farabi turut memperlihatkan

  kecenderungannya menghasilkan beberapa kajian dalam bidang perubatan. Walaupun

  kajiannya dalam bidang ini tidak menjadikannya masyhur tetapi pandangannya telah

  memberikan sumbangan yang cukup bermakna terhadap perkembangan ilmu perubatan

  di zamannya.

  Salah satu pandangannya yang menarik ialah mengenai betapa jantung adalah

  lebih penting berbanding otak dalam kehidupan manusia. Ini disebabkan jantung

  memberikan kehangatan kepada tubuh sedangkan otak hanya menyelaraskan

  kehangatan itu menurut keperluan anggota tubuh badan.

  Sesungguhnya Al-Farabi merupakan seorang tokoh falsafah yang serba boleh.

  Banyak daripada pemikirannya masih relevan dengan perkembangan dan kehidupan

  manusia hari ini. Sementelahan itu, pemikirannya mengenai politik dan negara banyak

  dikaji serta dibicarakan di peringkat universiti bagi mencari penyelesaian dan sintesis

  terhadap segala kemelut yang berlaku pada hari ini.

  4.3. Ibnu Khaldun IBN KHALDUN (1406M)

  PENGASAS ILMU MASYARAKAT ( Kemukakan teori

  ekonomi Islam )

  Ibn Khaldun atau nama sebenarnya Wali al-Din Abd al-

  Rahman bin Muhammad bin Abu Bakar Muhammad bin al-

  Hasan lahir di Tunis pada 1 Ramadan 732H Keluarganya

  berasal daripada keturunan Arab Hadramaut yang pernah

  menetap di Serville, Italy, dan SepanyoL Akhirnya berpindah

  dan menetap di Afrika Utara semasa pemerintahan Hafs Abu Zakariyya, pemerintah

  Tunis pada waktu itu.

  Seperti yang dinyatakan sebelum ini, Ibn Khaldun mendapat pendidikan dalam

  pelbagai ilmu Islam seperti al-Quran, al'Hadith, perundangan Islam, kesusasteraan,falsafah, bahasa, dan mantik. Antara gurunya ialah Muhammad Ibrahim al-Abili, Abu

  Abd Allah al-Jayyani, Abd Allah Muhammad bin Abd al-Salam.

  Ibn Khaldun menjadi cendekiawan yang agung sehingga disanjung oleh Barat

  kerana buah fikirannya, Walau bagaimana pun jarang umat Islam mengkajinya.

  Sebenarnya, sumbangan pemikiran Ibn Khaldun dalam ekonomi banyak dimuatkan

 • 8/4/2019 Tajuk 5-Tokoh Tamadun Islam Dan Asia

  12/109

  WAJ3101Tamaddun Islam dan Tamddun Asia ( TITAS )

  12

  dalam hasil karya agungnya, al Muqaddimah. Antara teori ekonomi yang terdapat dalam

  karyanya masih lagi relevan dengan masalah ekonomi semasa.

  Ibn Khaldun telah membincangkan beberapa prinsip dan falsafah ekonomi seperti

  keadilan (al adl), hardworking, kerjasama (cooperation), kesederhanaan (moderation),

  dan fairness. Berhubung dengan keadilan (Justice), Ibn Khaldun telah menekankan

  bahawa keadilan merupakan tulang belakang dan asas

  kekuatan sesebuah ekonom. Apabila keadilan tidak dapat

  dilaksanakan, sesebuah negara akan hancur dan musnah.

  Menurut beliau, ketidakadilan tidak sahaja difahami sebagai

  merampas wang atau harta orang lain tanpa sebarang sebab

  yang diharuskan. Malah, mengambil harta orang lain atau

  menggunakan tenaganya secara paksa atau membuat

  dakwaan palsu terhadap orang lain. Begitu juga kalau

  meminta seseorang melakukan sesuatu yang berlawanan dengan Islam.

  Beliau mengkategorikan perampas harta orang lain secara tidak sah hingga

  memberi kesan kepada kehidupan isteri dan keluarga sebagai paling tidak adil. Menurut

  beliau lagi, seseorang yang membeli harta seseorang dengan harga yang paling murah

  termasuk dalam kategori memiliki harta cara yang tidak betul.

  Ketidakadilan seumpama di atas membawa kepada kejatuhan sesebuah negara

  dan keruntuhan sesebuah tamadun dengan segera. Menurut Ibn Khaldun, atas sebab

  sebab tersebutlah semua bentuk ketidakadilan dilarang oleh Islam.

  Manusia dan Ekonomi

  Berdasarkan analisis mendalam, didapati kesemua teori ekonomi dan idea Ibn

  Khaldun tentang manusia berdasarkan kepada prinsip-prinsip dan falsafah Islam. Ibn

  Khaldun tidak melihat fungsi utama manusia dalam aktiviti perekonomiannya seumpama

  haiwan ekonomi (economic animal). Sebaliknya beliau menganggap manusia itu

  sebagai manusia Islam (Islamic man/homo Islamicus) yang memerlukan pengetahuan

  ekonomi untuk memenuhi misinya di atas muka bumi ini.Dalam hal ini, Ibn Khaldun menekankan perlunya manusia menjauhi perbuatan

  jahat. Sebaliknya manusia wajib mengikuti ajaran Islam sebagai model untuk

  memperbaiki dirinya dan mesti memberikan keutamaan kepada kehidupan akhirat.

 • 8/4/2019 Tajuk 5-Tokoh Tamadun Islam Dan Asia

  13/109

  WAJ3101Tamaddun Islam dan Tamddun Asia ( TITAS )

  13

  Teori Pengeluaran

  Ibn Khaldun mengemukakan teori bahawa kehidupan perekonomian sentiasa

  menghala ke arah pelaksanaan keseimbangan antara penawaran dengan permintaan.

  Menurut beliau pengeluaran berasaskan kepada faktor buruh dan kerjasama

  masyarakat. Bahkan beliau menganggap buruh merupakan faktor terpenting dalam

  proses pengeluaran walaupun faktor-faktor lain seperti tanah tersedia, tenaga buruh

  perlu untuk menghasilkan matlamat akhir.

  Selain itu beliau berpendapat bahawa kenaikan yang tetap pada paras harga amat

  perlu untuk mengekalkan tahap produktiviti. Dalam hal ini beliau menyarankan agar

  masyarakat melakukan perancangan supaya setiap bidang pekerjaan dilakukan oleh

  orang yang mahir dan cekap. Walau bagaimanapun, pertumbuhan ekonomi (economic

  growth) dan pembahagian tenaga buruh bergantung rapat dengan pasaran. Di sini

  dapatlah dinyatakan bahawa teori pembahagian tenaga buruh, pengkhususan tenaga

  buruh, dan pertukaran yang dikemukakan oleh Ibn Khaldun 100 tahun lebih awal

  daripada Adam Smith yang juga mengemukakan teori yang sama.

  Teori Nilai, Wang dan Harga

  Ibn Khaldun tidak secara jelas membezakan antara teori nilai diguna (use value)

  dengan nilai pertukaran (exchange value). Tetapi beliau dengan tegas berhujah bahawa

  nilai sesuatu barangan bergantung kepada nilai buruh yang terlibat dalam proses

  pengeluaran.

  "Semua usaha manusia dan semua tenaga buruh perlu digunakan untuk

  mendapatkan modal dan keuntungan. Tidak ada jalan lain bagi manusia untuk

  mendapatkan keuntungan melainkan melalui penggunaan buruh, kata Ibn Khaldun.

  Teori Pengagihan

  Menurut Ibn Khaldun harga barangan terdiri daripada tiga elemen utama iaitu gaji

  atau upah, keuntungan, dan cukai. Ketiga-tiga elemen ini merupakan pulangan kepada

  masyarakat. Oleh sebab itu, beliau membahagikan ekonomi kepada tiga sektor iaitusektor pengeluaran, pertukaran, dan perkhidmatan awam.

  Menurut Ibn Khaldun, nilai atau harga sesuatu barangan sama dengan kuantiti

  buruh yang terlibat dalam pengeluaran barangan berkenaan. Harga buruh merupakan

  asas kepada penentuan harga sesuatu barangan dan harga buruh itu sendiri ditentukan

  oleh mekanisme permintaan dan penawaran dalam pasaran.

 • 8/4/2019 Tajuk 5-Tokoh Tamadun Islam Dan Asia

  14/109

  WAJ3101Tamaddun Islam dan Tamddun Asia ( TITAS )

  14

  Manakala keuntungan terhasil daripada perbezaan yang diperoleh oleh peniaga

  antara harga jualan dengan harga belian. Namun begitu perbezaan antara kedua-dua

  harga itu

  4.4. Al-Khawarizmy

  PENGASAS ILMU ALGEBRA

  Nama sebenar al-Khawarizmi ialah Muhammad Ibn Musa

  al-khawarizmi. Selain itu beliau dikenali sebagai Abu Abdullah

  Muhammad bin Ahmad bin Yusoff. Al-Khawarizmi telah dikanali

  di Barat sebagai al-Khawarizmi, al-Cowarizmi, al-Ahawizmi, al-

  Karismi, al-Goritmi, al-Gorismi dan beberapa cara ejaan lagi.

  Beliau telah dilahirkan di Bukhara. Pada tahun 780-850M

  adalah zaman kegemilangan al-Khawarizmi. al-Khawarizmi

  telah wafat antara tahun 220 dan 230M. Ada yang mengatakan al-Khawarizmi hidup

  sekitar awal pertengahan abad ke-9M. Sumber lain menegaskan beliau di Khawarism,

  Usbekistan pada tahun 194H/780M dan meninggal tahun 266H/850M di Baghdad.

  PENDIDIKAN

  Dalam pendidikan telah dibuktikan bahawa al-Khawarizmi ialah seorang tokoh

  Islam yang berpengetahuan luas. Pengetahuan dan kemahiran beliau bukan sahaja

  meliputi bidang syariat tapidi dalam bidang falsafah, logik, aritmetik, geometri, muzik,

  kejuruteraan, sejarah Islam dan kimia. Al-Khawarizmi sebagai guru aljabar di Eropah.

  Beliau telah menciptakan pemakaian Secans dan Tangens dalam penyelidikan

  trigonometri dan astronomi. Dalam usia muda beliau bekerja di bawah pemerintahan

  Khalifah al-Mamun, bekerja di Bayt al-Hikmah di Baghdad. Beliau bekerja dalam

  sebuah observatory iaitu tempat menekuni belajar matematik dan astronomi. Al-

  Khawarizmi juga dipercayai memimpin perpustakaan khalifah. Beliau pernah

  memperkenalkan angka-angka India dan cara-cara perhitungan India pada dunia Islam.

  Beliau juga merupakan seorang penulis Ensiklopedia Pelbagai Disiplin.

  Al-Khawarizmi adalah seorang tokoh yang mula-mula memperkenalkan aljabar

  dan hisab. Banyak lagi ilmu pengetahuan yang beliau pelajari dalam bidang matematik

  dan menghasilkan konsep-konsep matematik yang begitu popular sehingga digunakan

  pada zaman sekarang.

 • 8/4/2019 Tajuk 5-Tokoh Tamadun Islam Dan Asia

  15/109

  WAJ3101Tamaddun Islam dan Tamddun Asia ( TITAS )

  15

  PERANAN DAN SUMBANGAN AL-KHAWARIZMI

  Gelaran Al-Khawarizmi yang dikenali di Barat ialah al-Khawarizmi, al-Cowarizmi, al-

  karismi, al-Goritmi atau al-Gorism. Nama al-gorism telah dikenali pada abad

  pertengahan. Negara Perancis pula al-Gorism muncul sebagai Augryam atau Angrism.

  Negara Inggeris pula ia dikenali sebagai Aurym atau Augrim. Sumbangan Al-

  Khawarizmi Melalui Karya. Sumbangan hasil karya beliau sendiri, antaranya ialah :

  1. Al-Jabr wal Muqabalah : beliau telah mencipta pemakaian secans dan tangens

  dalam penyelidikan trigonometri dan astronomi.

  2. Hisab al-Jabr wa al-Muqabalah : Beliau telah mengajukan contoh-contoh

  persoalan matematik dan telah mengemukakan 800 buah soalan yang

  sebahagian daripadanya merupakan persoalan yamng dikemukakan oleh Neo.

  Babylian dalam bentuk dugaan yang telah dibuktikan kebenarannya oleh al-

  Khawarizmi.

  3. Sistem Nombor : Beliau telah memperkenalkan konsep sifat dan ia penting

  dalam sistem nombor pada zaman sekarang.

  Ini adalah contoh-contoh sebahagian beliau yang telah dihasilkan dalam penulisan karya

  dan ia telah menjadi popular serta dipelajari oleh semua masyarakat yang hidup di dunia

  ini. Hasil Karya Al-Khawarizmi Sepertimana yang telah kita ketahui, Al-Khawarizmi

  dapat menghasilkan karya-karya agong dalam bidang matamatik. Hasil karya tersebut

  terkenal pada zaman tamadun Islam dan dikenali di Barat.Antara hasil karya yang telah

  beliau hasilkan ialah :

  1. Sistem Nombor: ia telah diterjemahkan ke dalam bahasa Latin iaitu De Numero

  Indorum.

  2. Mufatih al-Ulum: yang bermaksud beliau adalah pencinta ilmu dalam pelbagai

  bidang.

  3. Al-Jami wa al-Tafsir bi Hisab al-Hind : Karya ini telah diterjemahkan ke dalam

  Bahasa Latin oleh Prince Boniopagri.

  4. Al-Mukhtasar Fi Hisab al-Jabr wa al-Muqabalah : Pada tahun 820M dan ia

  mengenai algebra.5. Al-Amal bi Usturlab

  6. Al-Tarikh

  7. Al-Maqala Fi Hisab al-Jabr wa al-Muqabilah.

 • 8/4/2019 Tajuk 5-Tokoh Tamadun Islam Dan Asia

  16/109

  WAJ3101Tamaddun Islam dan Tamddun Asia ( TITAS )

  16

  Ketokohan al-Khawarizmi

  Setiap tokoh mempunyai sifat ketokohannya yang tersendiri. Ketokohan al-

  Khawarizmi dapat dilihat dari dua sudut iaitu dari bidang matematik dan astronomi.

  Namun bidang matematik akan diperjelaskan secara terperinci berbanding astronomi

  kerana ia melibatkan kajian yang dikaji. Dalam bidang matematik, al-Khawarizmi telah

  memperkenalkan aljabar dan hisab. Beliau banyak menghasilkan karya-karya yang

  masyhor ketika zaman tamadun Islam. Antara karya-karya yang beliau hasilkan ialah

  Mafatih al-Ulum. Sistem nombor adalah salah satu sumbangan dan telah digunakan

  pada zaman tamadun Islam. Banyak kaedah yang diperkenalkan dalam setiap karya

  yang dihasilkan. Antaranya ialah kos, sin dan tan dalam trigonometri penyelesaian

  persamaan, teorem segitiga sama juga segitiga sama kaki dan mengira luas segitiga,

  segi empat selari dan bulatan dalam geometri. Masaalah pecahan dan sifat nombor

  perdana dan teori nombor juga diperkenalkan. Banyak lagi konsep dalam matematik

  yang telah diperkenalkan al-khawarizmi sendiri.

  Bidang astronomi juga membuatkan al-Khawarizmi dikenali pada zaman

  tamadun Islam. Astronomi dapat ditakrifkan sebagai ilmu falaq [pengetahuan tentang

  bintang-bintang yang melibatkan kajian tentang kedudukan, pergerakan, dan pemikiran

  serta tafsiran yang berkaitan dengan bintang]. Seawal kurun ketiga lagi lagi, al-

  Khawarizmi telah menghasilkan dua buah yang salah satu daripadanyatelah

  diterjemahkan ke Bahasa Latin dan memberi pengaruh besar ke atas Muslim dan

  orangSpanyol dan Kristian. Penggunaan matematik dalam astronomi sebelum tamadun

  Islam amat sedikit dan terhad. Ini disebabkan oleh kemunduran pengetahuan

  matematik yang terhad kepada pengguna aritmetik dan geometri sahaja.

  Peribadi al-Khawarizmi

  Keperibadian al-Khawarizmi telah diakui oleh orang Islam dan juga Barat. Al-

  Khawarizmi telah dianggap sebagai sarjana matematik yang masyhur oleh orang Islam

  dan ia diperakui oleh orang Barat. Ini dapat dibuktikan bahawa G.Sartonmengatakanpencapaian-pencapaian yang tertinggi telah doperolehi oleh orang-orang Timur.

  Maka temasuklah al-Khawarizmi itu sendiri. Al-Khawarizmi patu disanjungi kerana beliau

  adalah seorang yang pintar. Menurut Wiedmann pula berkata. al-Khawarizmi

  mempunyai personaliti yang teguh dan seorang yang bergeliga sains. Setiap apa yang

 • 8/4/2019 Tajuk 5-Tokoh Tamadun Islam Dan Asia

  17/109

  WAJ3101Tamaddun Islam dan Tamddun Asia ( TITAS )

  17

  dinyatakan oleh penulis, ini telah terbukti bahawa al-Khawarizmi mempunyai sifat

  keperibadian yang tinggi dan sekaligus disanjung oleh orang Islam.

  Strategi Pengislaman Sains Matematik

  Pengislaman sains matematik seharusnya berlandaskan dengan beberapa perkara

  iaitu, ia hendaklah berlandaskan tauhid, syariah dan akhlak. Ini kerana ia perlu bagi

  tokoh-tokoh yanh beragama Islam supaya melaksanakan setiap pekerjaan atau tugasan

  yang mengikut undang-undang Islam.

  1. Tauhid

  Tauhid merupakan landasan falsafah matematik Islam sepertimana dengan ilmu-ilmu

  Islam yang lain. Mengikut matlamat Islam, semuanya Ayyatullah [tanda-tanda Allah

  iaitu symbol kebesaran, kewujudan dan keEsaan Tuhan. Ungkapan yang wujud

  sewajarnya mencorakkan kegiatan matematik. Setiap falsafah dan epistemology sains

  matematik kita tidak harus diterima bulat-bulat tanpa syarat.

  2. Syariah

  Berasaskan kepada undang-undang yang mengenali tindak tanduk masyarakat.

  Keharmonian dan tanggungjawab kepada umat dan hak diri. Dari sudut ini, ahli

  matematik Islam yang cuba menyelesaikan masaalah yang melibatkan perbuatan

  hukum syariah seperti judi, riba dan mencabar kebenaran hakiki daripada agama

  samawi untuk memperkukuhkan lagi Institusi. Oleh itu, matematik Islam hendaklah

  berkembang selari dengan keperluan manusia dan perkembangan ini juga harus di

  dalam sudut syariah.

  3. Akhlak

  Ciri-ciri akhlak mulia hendaklah disemaikan kedalam matematik dan juga ia perlu

  dimasukkan kedalam ilmu-ilmu Islam yang lain agar manusia dapat menerapkan nilai

  murni. Ilmu yang dipelajari contahnya akhlak yang terdapat dalam bidang matematik ini

  adalah penemuan aljabar yang melambangkan

  keadilan. Ini kerana keadilan itu dituntut oleh

  agama Islam itu sendiri. Melalui asas pradigmatauhid dan syaiyah itu dapat memperkukuhkan

  lagi pembinaan akhlak.

  Cabang Matematika

  Antara cabang yang diperkanalkan oleh al-

  Khawarizmi seperti geometri, algebra, aritmetik

 • 8/4/2019 Tajuk 5-Tokoh Tamadun Islam Dan Asia

  18/109

  WAJ3101Tamaddun Islam dan Tamddun Asia ( TITAS )

  18

  dan lain-lain. GeometriIa merupakan cabang kedua dalam matematik. Isi kandungan

  yang diperbincangkan dalam cabang kedua ini ialah asal-usul geometri dan rujukan

  utamanya ialah Kitab al-Ustugusat[The Elements] hasil karya Euklid : geometri dari segi

  bahasa berasal daripada perkataan yunani iaitu geo bererti bumi dan metri bererti

  sukatan. Dari segi ilmunya pula geometri itu adalah ilmu yang mengkaji hal yang

  berhubung dengan magnitud dan sifat-sifat ruang. Geometri ini mula dipelajari sejak

  zaman firaun [2000SM]. Kemudian Thales Miletus memperkenalkan geometri Mesir

  kepada Grik sebagai satu sains dedukasi dalam kurun ke6SM. Seterusnya sarjana

  Islam telah mengemaskinikan kaedah sains dedukasi ini terutamanya pada abad

  ke9M.Algebra/aljabar merupakan nadi untuk matematik algebra. Karya Al-Khawarizmi

  telah diterjemahkan oleh Gerhard of Gremano dan Robert of Chaster ke dalam bahasa

  Eropah pada abad ke-12. sebelum munculnya karya yang berjudul Hisab al-Jibra wa al

  Muqabalah yang ditulis oleh al-Khawarizmi pada tahun 820M. Sebelum ini tak ada

  istilah aljabar.

  4.5. HAMKA

  Biografi Ulama (Prof. Dr. HAMKA)

  HAMKA (1908-1981), adalah akronim kepada nama

  sebenar Haji Abdul Malik bin Abdul Karim Amrullah. Beliau

  adalah seorang ulama, aktivis politik dan penulis Indonesia

  yang amat terkenal di alam Nusantara. Beliau lahir pada 17

  Februari 1908 di kampung Molek, Maninjau, Sumatera Barat,

  Indonesia. Ayahnya ialah Syeikh Abdul Karim bin Amrullah

  atau dikenali sebagai Haji Rasul, seorang pelopor Gerakan

  Islah (tajdid) di Minangkabau, sekembalinya dari Makkah pada

  tahun 1906.

  Hamka mendapat pendidikan rendah di Sekolah Dasar Maninjau sehingga kelas

  dua. Ketika usia HAMKA mencapai 10 tahun, ayahnya telah mendirikan SumateraThawalib di Padang Panjang. Di situ Hamka mempelajari agama dan mendalami bahasa

  Arab. Hamka juga pernah mengikuti pengajaran agama di surau dan masjid yang

  diberikan ulama terkenal seperti Syeikh Ibrahim Musa, Syeikh Ahmad Rasyid, Sutan

  Mansur, R.M. Surjopranoto dan Ki Bagus Hadikusumo.

 • 8/4/2019 Tajuk 5-Tokoh Tamadun Islam Dan Asia

  19/109

  WAJ3101Tamaddun Islam dan Tamddun Asia ( TITAS )

  19

  Hamka mula-mula bekerja sebagai guru agama pada tahun 1927 di Perkebunan Tebing

  Tinggi, Medan dan guru agama di Padang Panjang pada

  tahun 1929. Hamka kemudian dilantik sebagai dosen di

  Universitas Islam, Jakarta dan Universitas Muhammadiyah,

  Padang Panjang dari tahun 1957 hingga tahun 1958. Setelah

  itu, beliau diangkat menjadi rektor Perguruan Tinggi Islam,

  Jakarta dan Profesor Universitas Mustopo, Jakarta. Dari

  tahun 1951 hingga tahun 1960, beliau menjabat sebagai

  Pegawai Tinggi Agama oleh Menteri Agama Indonesia, tetapi

  meletakkan jawatan itu ketika Sukarno menyuruhnya memilih antara menjadi pegawai

  negeri atau bergiat dalam politik Majlis Syura Muslimin Indonesia (Masyumi).

  Hamka adalah seorang otodidiak dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan seperti

  filsafat, sastra, sejarah, sosiologi dan politik, baik Islam mahupun Barat. Dengan

  kemahiran bahasa Arabnya yang tinggi, beliau dapat menyelidiki karya ulama dan

  pujangga besar di Timur Tengah seperti Zaki Mubarak, Jurji Zaidan, Abbas al-Aqqad,

  Mustafa al-Manfaluti dan Hussain Haikal. Melalui bahasa Arab juga, beliau meneliti

  karya sarjana Perancis, Inggris dan Jerman seperti Albert Camus, William James,

  Sigmund Freud, Arnold Toynbee, Jean Paul Sartre, Karl Marx dan Pierre Loti. Hamka

  juga rajin membaca dan bertukar-tukar fikiran dengan tokoh-tokoh terkenal Jakarta

  seperti HOS Tjokroaminoto, Raden Mas Surjopranoto, Haji Fachrudin, Ar Sutan Mansur

  dan Ki Bagus Hadikusumo sambil mengasah bakatnya sehingga menjadi seorang ahli

  pidato yang handal.

  Hamka juga aktif dalam gerakan Islam melalui organisasi Muhammadiyah.

  Beliau mengikuti pendirian Muhammadiyah mulai tahun 1925 untuk melawan khurafat,

  bidaah, tarekat dan kebatinan sesat di Padang Panjang. Mulai tahun 1928, beliau

  mengetuai cabang Muhammadiyah di Padang Panjang. Pada tahun 1929, Hamka

  mendirikan pusat latihan pendakwah Muhammadiyah dan dua tahun kemudian beliau

  menjadi konsul Muhammadiyah di Makassar. Kemudian beliau terpilih menjadi ketuaMajlis Pimpinan Muhammadiyah di Sumatera Barat oleh Konferensi Muhammadiyah,

  menggantikan S.Y. Sutan Mangkuto pada tahun 1946. Beliau menyusun kembali

  pembangunan dalam Kongres Muhammadiyah ke-31 di Yogyakarta pada tahun 1950.

 • 8/4/2019 Tajuk 5-Tokoh Tamadun Islam Dan Asia

  20/109

  WAJ3101Tamaddun Islam dan Tamddun Asia ( TITAS )

  20

  Pada tahun 1953, Hamka dipilih sebagai penasihat pimpinan Pusat

  Muhammadiah. Pada 26 Juli 1977, Menteri Agama Indonesia, Prof. Dr. Mukti Ali

  melantik Hamka sebagai ketua umum Majlis Ulama Indonesia tetapi beliau kemudiannya

  meletak jawatan pada tahun 1981 karena nasihatnya tidak dipedulikan oleh pemerintah

  Indonesia.

  Kegiatan politik Hamka bermula pada tahun 1925 ketika beliau menjadi anggota

  partai politik Sarekat Islam. Pada tahun 1945, beliau membantu menentang usaha

  kembalinya penjajah Belanda ke Indonesia melalui pidato dan menyertai kegiatan

  gerilya di dalam hutan di Medan. Pada tahun 1947, Hamka diangkat menjadi ketua

  Barisan Pertahanan Nasional, Indonesia. Beliau menjadi anggota Konstituante Masyumi

  dan menjadi pemidato utama dalam Pilihan Raya Umum 1955. Masyumi kemudiannya

  diharamkan oleh pemerintah Indonesia pada tahun 1960. Dari tahun 1964 hingga tahun

  1966, Hamka dipenjarakan oleh Presiden Sukarno karena dituduh pro-Malaysia.

  Semasa dipenjarakanlah maka beliau mulai menulis Tafsir al-Azhar yang merupakan

  karya ilmiah terbesarnya. Setelah keluar dari penjara, Hamka diangkat sebagai anggota

  Badan Musyawarah Kebajikan Nasional, Indonesia, anggota Majelis Perjalanan Haji

  Indonesia dan anggota Lembaga Kebudayaan Nasional, Indonesia.

  Selain aktif dalam soal keagamaan dan politik, Hamka

  merupakan seorang wartawan, penulis, editor dan penerbit.

  Sejak tahun 1920-an, Hamka menjadi wartawan beberapa

  buah akhbar seperti Pelita Andalas, Seruan Islam, Bintang

  Islam dan Seruan Muhammadiyah. Pada tahun 1928,

  beliau menjadi editor majalah Kemajuan Masyarakat. Pada

  tahun 1932, beliau menjadi editor dan menerbitkan majalah

  al-Mahdi di Makasar. Hamka juga pernah menjadi editor

  majalah Pedoman Masyarakat, Panji Masyarakat dan Gema Islam.

  Hamka juga menghasilkan karya ilmiah Islam dan karya kreatif seperti novel dan

  cerpen. Karya ilmiah terbesarnya ialah Tafsir al-Azhar (5 jilid) dan antara novel-novelnyayang mendapat perhatian umum dan menjadi buku teks sastera di Malaysia dan

  Singapura termasuklah Tenggelamnya Kapal Van Der Wijck, Di Bawah Lindungan

  Kaabah dan Merantau ke Deli.

 • 8/4/2019 Tajuk 5-Tokoh Tamadun Islam Dan Asia

  21/109

  WAJ3101Tamaddun Islam dan Tamddun Asia ( TITAS )

  21

  Hamka pernah menerima beberapa anugerah pada peringkat nasional dan

  antarabangsa seperti anugerah kehormatan Doctor Honoris Causa, Universitas al-

  Azhar, 1958; Doktor Honoris Causa, Universitas Kebangsaan Malaysia, 1974; dan gelar

  Datuk Indono dan Pengeran Wiroguno dari pemerintah Indonesia.

  Hamka telah pulang ke rahmatullah pada 24 Juli 1981, namun jasa dan

  pengaruhnya masih terasa sehingga kini dalam memartabatkan agama Islam. Beliau

  bukan sahaja diterima sebagai seorang tokoh ulama dan sasterawan di negara

  kelahirannya, malah jasanya di seluruh alam Nusantara, termasuk Malaysia dan

  Singapura, turut dihargai

  4.6. Al-Biruni

  Ahli falsafah yang serba boleh.

  Pada zaman awal kedatangan Islam, masyarakat Islam

  tidak begitu terdedah kepada ilmu falsafah. Walau

  bagaimanapun menjelang abad ke-3, para sarjana Islam mulai

  memberikan perhatian kepada persoalan dan pemikiran yang

  berkaitan dengan falsafah.

  Asas kepada falsafah yang dipelopori oleh para ilmuwan Islam, berpaksikan ajaran

  Islam dan kalimah syahadah bertujuan untuk meningkatkan keyakinan dan ketakwaan

  umat Islam. Berbeza dengan falsafah Yunani yang lebih tertumpu kepada pencarian

  kebenaran berlandaskan pemikiran dan logik semata-mata sehingga menimbulkan

  kekeliruan serta kecelaruan yang tidak berpanjangan.

  Aliran falsafah pada zaman Islam tidak sekadar membataskan perbicaraan kepada

  persoalan yang berkaitan dengan metafizika ketuhanan dan kejadian alam. Tetapi juga

  meliputi perbincangan yang berkaitan dengan nilai-nilai akhlak, masyarakat, dan

  kemanusiaan. Walaupun ahli falsafah pernah dicap oleh Imam Al-Ghazali sebagaigolongan yang sesat lagi menyesatkan, tetapi perkembangan ilmu falsafah itu telah

  berjaya membantu menyelesaikan pelbagai persoalan keagamaan, ekonomi, politik,

  sosial, budaya, dan bidang-bidang lain.

 • 8/4/2019 Tajuk 5-Tokoh Tamadun Islam Dan Asia

  22/109

  WAJ3101Tamaddun Islam dan Tamddun Asia ( TITAS )

  22

  Wahyu sebenarnya tidak bercanggah dengan akal. Menerusi paduan wahyu dan

  akal seperti yang dicernakan oleh para ilmuwan Islam telah berjaya membantu

  meletakkan batu asas yang kukuh kepada pembinaan peradaban Islam.

  Kerana itu, umat Islam digalakkan mencari dan menimba ilmu hatta sampai ke

  negara China. Dorongan yang diberikan oleh Islam itu telah memberikan semacam

  motivasi kepada para sarjana Islam untuk terus menggali dan mempelajari pelbagai ilmu

  pengetahuan sama ada di timur ataupun barat.

  Salah seorang ilmuwan tersebut ialah Al Biruni atau nama asalnya Abu al-Raihan

  Muhammad ibn Ahmad al-Biruni. Beliau dilahirkan pada tahun 362 H (973 M) di Birun,

  ibu negara Khawarizm atau lebih dikenali sebagai Turkistan. Gurunya yang terawal ialah

  Abu Nasr Mansur ibn Alt ibn Iraqin yang juga merupakan seorang pakar ilmu matematik

  dan ilmu alam.

  Minat dan kecenderungannya untuk mempelajari serta meluaskan dimensi ilmu

  pengetahuannya telah mendorong Al-Biruni merantau sehingga ke negara India. Tetapi

  semasa berada di India, Al-Biruni telah ditawan oleh Sultan Mahmood al-Ghaznawi.

  Setelah menyedari keilmuwannya beliau ditugaskan di istana sebagai salah seorang

  ulama. Kesempatan itu digunakan sepenuhnya oleh Al-Biruni untuk mempelajari bahasa

  Sanskrit dan bahasa lain di India.

  Di sana beliau mengambil kesempatan untuk mengenali agama Hindu dan

  falsafah India. Hasilnya beliau telah menulis beberapa buah buku yang mempunyai

  hubungan dengan masyarakat India dan kebudayaan Hindu.

  Dalam satu tulisannya, beliau menyatakan bahawa ajaran

  Hindu berasaskan konsep penjelmaan yang mempunyai

  persamaan dengan syahadah Tauhid dalam Islam dan trinitidalam agama Kristian.

  Tembok penjara tidak menjadi penghalang kepada Al-

  Biruni untuk terus menuntut dan menghasilkan karya-karya

  yang besar dalam pelbagai bidang. Sumbangannya kepada

 • 8/4/2019 Tajuk 5-Tokoh Tamadun Islam Dan Asia

  23/109

  WAJ3101Tamaddun Islam dan Tamddun Asia ( TITAS )

  23

  ilmu dan peradaban India amat besar. Sumbangannya yang paling penting ialah dalam

  penciptaan kaedah penggunaan angka-angka India dan kajiannya mencari ukuran bumi

  menggunakan kiraan matematik. Beliau juga telah berjaya menghasilkan satu daftar

  yang mengandungi peta dan kedudukan ibu-ibu negara di dunia.

  Semasa berada dalam tawanan itu, Al-Biruni juga menggunakan seluruh ruang

  dan peluang yang ada untuk menjalinkan hubungan antara para ilmuwan sekolah tinggi

  Baghdad dan para sarjana Islam India yang tinggal dalam istana Mahmud al Ghaznawi.

  Selepas dibebaskan, beliau telah menulis sebuah buku yang berjudul Kitab Tahdid

  al Nih-ayat al Amakin Lita'shih al Masafat al Masakin. Di samping itu, beliau turut

  mendirikan sebuah pusat kajian astronomi mengenai sistem solar yang telah membantu

  perkembangan pengajian ilmu falak pada tahun-tahun yang mendatang. Kajiannya

  dalam bidang sains, matematik, dan geometrik telah menyelesaikan banyak masalah

  yang tidak dapat diselesaikan sebelum ini.

  Penguasaannya terhadap pelbagai ilmu pengetahuan dan bidang telah

  menyebabkan beliau digelar sebagai "Ustaz fil Ulum" atau guru segala ilmu.

  Penulisannya tentang sejarah Islam telah diterjemahkan ke dalam bahasa Inggeris

  dengan judul "Chronology of Ancient Nation". Banyak lagi buku tulisan Al-Biruni

  diterbitkan di Eropah dan tersimpan dengan baiknya di Museum Escorial, Sepanyol.

  Dalam sepanjang hidupnya Al-Biruni telah menghasilkan lebih 150 buah buku termasuk

  satu senarai kajian yang mengandungi 138 tajuk. Antara buku itu ialah Al-Jamahir fi al-

  Jawahir yakni mengenai batu-batu permata; Al-Athar al-Baqiah berkaitan kesan-kesan

  lama tinggalan sejarah dan Al-Saidalah fi al-Tibb, tentang ubat-ubatan. Karya ini

  dikatakan karyanya yang terakhir sebelum meninggal dunia pada 1048M.

  Al-Biruni bukan sahaja dapat menguasai bahasa Sanskrit dengan baik tetapi juga

  bahasa-bahasa Ibrani dan Syria. Beliau yang memiliki ilmu pengetahuan yang luastentang falsafah Yunani menjadikannya seorang sarjana agung yang pernah dilahirkan

  oleh dunia Islam. Al-Biruni berjaya membuktikan bahawa gandingan falsafah dan ilmu

  pengetahuan telah membolehkan agama terus hidup subur dan berkembang serta

  membantu menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh umat.

 • 8/4/2019 Tajuk 5-Tokoh Tamadun Islam Dan Asia

  24/109

  WAJ3101Tamaddun Islam dan Tamddun Asia ( TITAS )

  24

  Pemikiran falsafahnya tidak semata-mata

  bersandarkan kepada imaginasi dan permainan logik

  tetapi berdasarkan kepada kajian yang dilakukannya

  secara empirikal. Kepakarannya dalam ilmu Islam tidak

  boleh dipertikaikan kerana dalam umur yang masih muda

  lagi beliau telah menghasilkan sebuah karya besar yang

  berjudul Kitabul Asar al baqiya 'Anil Quran al Khaliya.

  Sebelum ke India, Al-Biruni sering menjalinkan hubungan dengan Ibnu Sina.

  Keadaan ini menjadi bukti pengiktirafan ilmuwan Islam lain terhadap ketokohan dan

  kesarjanaannya. Sekali gus menjadikan beliau seorang ahli falsafah Islam yang serba

  boleh dengan sumbangan yang telah memberikan manfaat yang besar kepada manusia

  seluruhnya.

  Dalam masa yang sama, Al-Biruni juga membuktikan bahawa golongan ahli

  falsafah bukan merupakan golongan yang sesat dan hidup di awang-awangan.

  Sebaliknya mereka merupakan golongan ilmuwan yang perlu diberi pengiktirafan.

  Peranan dan kedudukan mereka amat besar dalam pembinaan tamadun Islam serta

  peradaban manusia.

  Sesungguhnya kemunculan Al-Biruni sebagai tokoh ilmuwan tersohor telah

  mengangkat martabat ahli falsafah daripada terus diberikan pelbagai stigma dan label

  yang berbentuk negatif serta merubah peranan yang sepatutnya dimainkan oleh ahli

  falsafah itu sendiri.

  4.7. Al-Ghazali

  Imam Al-Ghazali lebih dikenali sebagai ulama

  tasawuf dan akidah. Oleh sebab itu sumbangannya

  terhadap bidang falsafah dan ilmu pengetahuan lain tidakboleh dinafikan. Al-Ghazali merupakan seorang ahli sufi

  yang bergelar "hujjatui Islam".

  Abu Hamid Ibnu Muhammad al-Tusi al-Ghazali

  itulah tokoh yang dilahirkan di Tus, Parsi pada tahun 450 Hijrah. Sejak kecil lagi, beliau

 • 8/4/2019 Tajuk 5-Tokoh Tamadun Islam Dan Asia

  25/109

  WAJ3101Tamaddun Islam dan Tamddun Asia ( TITAS )

  25

  telah menunjukkan keupayaan yang luar biasa dengan menguasai berbagai-bagai

  cabang ilmu pengetahuan. Beliau bukan sahaja produktif dari segi menghasilkan buku

  dan karya tetapi merupakan seorang ahli fikir Islam yang terulung.

  Kecintaannya terhadap ilmu pengetahuan begitu mendalam sehingga

  mendorongnya menggembara dan merantau dari sebuah tempat ke tempat yang lain

  untuk berguru dengan ulama-ulama yang hidup pada zamannya. Sewaktu berada di

  Baghdad, Al-Ghazali telah dilantik sebagai Mahaguru Universiti Baghdad.

  Walaupun telah bergelar mahaguru tetapi beliau masih merasakan kekurangan

  pada ilmu pengetahuan yang dimiliki. Lantaran itu, beliau meninggalkan jawatannya dan

  beralih ke bidang tasawuf dengan merantau ke Makkah sambil berguru dengan ahli-ahli

  sufi yang terkenal disana.

  Selain belajar dan mengkaji,. Al-Ghazali juga banyak menulis. Dianggarkan beliau

  telah menulis 300 buah buku mencakupi pelbagai bidang ilmu pengetahuan seperti

  mantik, akhlak, tafsir, ulumul Quran, falsafah, dan sebagainya. Walau bagaimanapun,

  sebahagian besar hasil tulisannya telah hangus dibbakar oleh tentera Moghul yang

  menyerang kota Baghdad.

  Antara kitab yang musnah termasuk: 40 Jilid Tafsir,

  Sirrul Alamain (Rahsia Dua Dunia), dan al Madhnuuna bihi

  ala Qhairiha (Ilmu Yang Harus Disembunyikan Dari Orang-

  Orang Yang Bukan Ahlinya,). Cuma 84 buah buku tulisan

  beliau yang berjaya diselamatkan seperti Al Munqiz Mim al

  Dhalal (Penyelamat Kesesatan), Tahafut al Falsafah

  (Penghancuran Falsafah), Mizanul Amal (Timbangan

  Amal), Ihya Ulumuddin (Penghidupan Pengetahuan), Mahkun Nazar (Mengenai Ilmu

  Logik), Miyarul Ilmu, dan Maqsadil Falsafah (Tujuan Falsafah).

  Meskipun Al-Ghazali banyak menulis mengenai falsafah tetapi beliau tidak

  dianggap sebagai seorang ahli falsafah. Malah kebanyakan penulis menggolongkan Al-

  Ghazali sebagai seorang yang memerangi dan bersikap anti falsafah. Pandangan ini

  berdasarkan tulisan Al-Ghazali dalam buku Tahafut Falsafah yang banyak mengkritik

  dan mengecam falsafah. Bahkan dalam buku tersebut, Al-Ghazali menyatakan tujuan

 • 8/4/2019 Tajuk 5-Tokoh Tamadun Islam Dan Asia

  26/109

  WAJ3101Tamaddun Islam dan Tamddun Asia ( TITAS )

  26

  menyusun buku itu adalah untuk menghancurkan falsafah dan menggugat keyakinan

  orang terhadap falsafah. Namun begitu, pandangan bahawa Al-Ghazali seorang yang

  anti falsafah tidak dipersetujui oleh beberapa orang sarjana.

  Biarpun tidak ada seorang pun yang boleh menafikan kecaman Al-Ghazali

  terhadap falsafah seperti yang ditulis dalam buku Tahafut Falsafah itu tetapi perlu

  diingatkan bahawa sikap skeptis (ragu) dan kritikannya terhadap falsafah merupakan

  sebahagian proses ilmu falsafah itu sendiri. Hal ini kerana tugas ahli falsafah bukan

  semata-mata untuk mencari kebenaran dan penyelesaian terhadap sesuatu masalah

  tetapi juga mencabar serta membantah penyelesaian yang dikemukakan terhadap

  permasalahan tersebut.

  Kalau menyelusuri perjalanan hidup Al-Ghazali maka akan didapati bahawa beliau

  merupakan ilmuwan Islam pertama yang mendalami falsafah dan kemudian mengambil

  sikap mengkritiknya. Walaupun Al-Ghazali kurang senang dengan falsafah dan ahli

  filsafah tetapi dalam buku Maqasid al Falasifah., beliau telah mengemukakan kaedah

  falsafah untuk menghuraikan persoalan yang berkaitan dengan logik, ketuhanan, dan

  fizikal.

  Menurut Al-Ghazali, falsafah boleh dibahagikan kepada enam ilmu pengetahuan

  ialah matematik, logik, fizik, metafizik, politik, dan etika. Bidang-bidang ini kadangkala

  selari dengan agama dan kadangkala pula sangat berlawanan dengan agama.

  Namun begitu, agama Islam tidak menghalang umatnya daripada mempelajari

  ilmu pengetahuan tersebut sekiranya mendatangkan kebaikan serta tidak menimbulkan

  kemudaratannya. Umpamanya agama tidak melarang ilmu matematik kerana ilmu itu

  merupakan hasil pembuktian fikiran yang tidak boleh dinafikan selepas ia difahami.

  Cuma bagi Al-Ghazali, ilmu tersebut boleh menimbulkan beberapa persoalan yangberat. Antaranya ialah ilmu matematik terlalu mementingkan logik sehingga boleh

  menyebabkan timbul persoalan yang berkaitan dengan ketuhanan khususnya mengenai

  perkara yang tidak dapat dihuraikan oleh akal fikiran. Menurut Al-Ghazali tidak salah

  berpegang kepada logik tetapi yang menjadi masalahnya ialah golongan falsafah yang

 • 8/4/2019 Tajuk 5-Tokoh Tamadun Islam Dan Asia

  27/109

  WAJ3101Tamaddun Islam dan Tamddun Asia ( TITAS )

  27

  terlalu berpegang kepada logik, hendaklah membuktikan fakta termasuk perkara yang

  berhubung dengan ketuhanan atau metafizik.

  Sebab itulah beliau menentang golongan ahli falsafah Islam yang cuba

  mengungkap kejadian alam dan persoalan ketuhanan menggunakan pemikiran daripada

  ahli falsafah Yunani. Beberapa orang ahli falsafah Islam seperti Ibnu Sina dan al-Farabi

  jelas terpengaruh akan idea pemikiran falsafah Aristotle. Maka tidak hairanlah ada

  antara pandangan ahli falsafah itu bertentangan dengan ajaran Islam yang boleh

  menyebabkan kesesatan dan syirik.

  Terdapat tiga pemikiran falsafah metafizik yang menurut Al-Ghazali amat

  bertentangan dengan Islam iaitu qadimnya alam ini, tidak mengetahui Tuhan terhadap

  perkara dan peristiwa yang kecil, dan pengingkaran terhadap kebangkitan jasad atau

  jasmani.

  Al-Ghazali tidak menolak penggunaan akal dalam pembicaraan falsafah dan

  penghasilan ilmu pengetahuan yang lain. Sebaliknya beliau berpendapat bahawa ilmu

  kalam dan penyelidikan menggunakan fikiran boleh menambahkan keyakinan dan

  menyalakan api keimanan pada hati orang bukan Islam terhadap kebenaran ajaran

  Islam. Jadi, perkembangan sesuatu ilmu pengetahuan bukan sahaja bersandarkan

  kepuasan akal fikiran tetapi juga perlu mengambil kira aspek perasaan dan hati nurani.

  Al-Ghazali menganjurkan supaya umat Islam mencari kebenaran dengan menjadikan al-

  Quran sebagai sumber yang utama bukannya melalui proses pemikiran dan akal

  semata-mata.

  Jadi, apa yang cuba dilakukan oleh Al-Ghazali ialah memaparkan kesalahan dan

  kepalsuan bidang pengetahuan yang bercanggah dengan agama serta bertentangan

  dengan pendirian umat Islam. Sekali gus menunjukkan bahawa Al-Ghazali sebenarnya

  merupakan seorang ahli falssafah Islam yang mencari kebenaran dengan berpandukan

  al-Quran dan hadis tidak sebagaimana pemikiran serta permainan logik yang lazim

  digunakan ahli falsafah Yunani.

  Perkara yang ditentang oleh Al-Ghazali bukan ahli falsafah dan pemikiran yang

  dibawakan oleh mereka tetapi kesalahan, kesilapan, dan kesesatan yang dilakukan olehgolongan tersebut. Pada Al-Ghazali, tunjang kepada pemikiran falsafah ialah al-Quran

  itu sendiri.

 • 8/4/2019 Tajuk 5-Tokoh Tamadun Islam Dan Asia

  28/109

 • 8/4/2019 Tajuk 5-Tokoh Tamadun Islam Dan Asia

  29/109

  WAJ3101Tamaddun Islam dan Tamddun Asia ( TITAS )

  29

  asas yang diterimanya di sini ialah mengaji al-Quran dan mentajwidkan Quran daripada

  Tuan Syeikh Abdul Haq. Pelajaran lain berhubung dengan keagamaan dipelajarinya dari

  Syed Umar Syah, Syeikh Muhammad al-Khayyat, Syed Barkasyah dan sepupunya

  sendiri Syeikh Ahmad Khatib. Dalam jangka masa dua belas tahun Syeikh Tahir

  menetap di Makkah, beliau berpeluang mempelajari ilmu-ilmu agama dengan

  mendalam. Banyak daripada ajaran-ajaran sepupunya, Syeikh Ahmad Khatib telah

  mempengaruhi jiwa Syeikh Tahir terutama berhubung dengan masalah amalan

  beragama umat Islam yang dikatakan bercampur aduk dengan amalan bidaah. Syeikh

  Ahmad Khatib juga merupakan seorang guru yang bertauliah bagi masyarakat Jawidi

  Makkah pada waktu itu. Hasil dari pergaulan dengan Syeikh Ahmad Khatib telah

  mendorong Syeikh Tahir belajar ilmu agama dengan lebih mendalam lagi dari guru-guru

  lain di Makkah seperti yang telah disebutkan tadi. Dengan ini ketokohan beliau dari segi

  keagamaan setanding dengan gurunya yang menjadi kebanggaan kepada masyarakat

  Melayu Indonesia dan Tanah Melayu.

  Setelah tujuh tahun berada di Makkah, pada tahun 1304H (1884 M) beliau pulang

  ke tanah airnya, Minangkabau. Pada tahun berikutnya beliau kembali semula ke Makkah

  untuk menyambung pelajarannya. Beliau telah berkahwin buat pertama kalinya pada

  tahun 1306 H. (1886 M) dengan seorang gadis bernama Aisyah binti Syeikh Muhammad

  bin Syeikh Ismail Al-Khalid Kabul. Hasil perkongsian hidup dengan isterinya itu mereka

  beroleh dua orang anak tetapi kedua-duanya meninggal dunia di Makkah ketika SyeikhTahir berada di sana.

  Semenjak beliau tinggal di Makkah pada tahun 1297 H (1880 M.), beliau mula

  mendalami ilmu al-Quran. Seterusnya beliau mempelajari Ilmu Nahu (grammer), Bayan

  (Ilmu ucapan dan keterangan yang fasih), Maani (ilmu makna-meaning), Badi (ilmu

  boleh mengenal pertuturan), Tauhid (ilmu mengenal Tuhan), Fekah (ilmu undang-

  undang), Usul Fiqh (ilmu mengetahui asal undang-undang), Hadis (ilmu mengetahui

  perkataan, perbuatan dan kelakuan Rasul), Tafsir (ilmu menghuraikan makna-makna al-

  Quran), Hisab (ilmu kira-kira), Hisab Bidasab (Ilmu kira-kira sukat menyukat), Hai-ah

  (ilmu bintang) dan ilmu Falak (ilmu membicarakan matahari, bulan dan bintang-bintang

  beredar). Berdasarkan ilmu yang dipelajarinya itu adalah tidak menghairankan jika dia

  sangat mahir dalam soal yang berhubungan dengan masalah agama Islam.

  Di Tanah Melayu

 • 8/4/2019 Tajuk 5-Tokoh Tamadun Islam Dan Asia

  30/109

  WAJ3101Tamaddun Islam dan Tamddun Asia ( TITAS )

  30

  Syeikh Tahir dikatakan telah datang ke Tanah Melayu menjelang tahun 1899.

  Dalam tahun itu beliau telah mendirikan rumahtangga dengan seorang gadis Perak dari

  suku Rawa, bernama Aishah binti Haji Mustafa binti Datuk Menteri pada 28hb

  September 1899. Didapati beliau ini seorang yang tidak mudah berasa senang hati

  untuk tinggal menetap di satu-satu tempat. Semasa beliau menetap di Tanah Melayu,

  beliau kerap belayar ke wilayah-wilayah di Indonesia dan negeri-negeri Timur Tengah,

  melawat sanak saudara, memberi ceramah-ceramah agama dan sebagainya.

  Di Perak setelah Syeikh Tahir berkahwin dengan isterinya Aishah binti Datuk

  Menteri, beliau mula menjalankan kerja-kerja harian untuk menyara keluarganya. Boleh

  dikatakan beliau seorang yang suka hidup berdikari. Pada tahun 1900 M. beliau pernah

  membuka kedai kain di Ipoh. Asas perniagaan ini dimulakan oleh bapa mertua beliau

  yang dikatakan agak `berada juga. Namun demikian kerja berjual kain itu hanyaberjalan setakat setahun sahaja. Selepas itu beliau telah belayar lagi ke Kepulauan

  Indonesia pada tahun 1901 melalui Tanah Jawa, Bali, Beliling, Ampanan, Sumbawa,

  Bima dan Makasar. Dalam lawatannya itu ada kemungkinan beliau telah menyebarkan

  buah fikirannya mengenai ilmu agama di tempat-tempat yang di lawatinya.

  Dalam tahun yang sama beliau berpindah pula ke Johor Baharu. Di Johor Baharu

  beliau dijemput oleh Yang Mulia Tengku Omar bin Ahmad, Hakim Besar Johor, bagi

  mengajar hakim-hakim pengadilan di mahkamah Johor. Di antara hakim-hakim yang

  mendapat tunjuk ajar beliau ialah Ungku Ismail bin Ahmad, Ungku Abdul Rahman bin

  Abdul Majid dan lain-lain pengadil bangsa Melayu. Tugas mengajar hakim-hakim

  tersebut berlangsung selama lebih kurang tiga tahun. Dalam masa beliau bertugas

  inilah, Sultan Idris (1887-1916) sebagai Sultan Perak mengajak beliau ke London kerana

  menghadiri kemahkotaan King George pada 22 Jun, 1911.

  Pada 3hb Julai 1912 beliau meletakkan jawatan sebagai guru kepada hakim-

  hakim di Johor Baharu, dan mulai tahun 1914 beliau bertugas pula sebagai guru di

  sekolah Agama Johor Baharu dan menjadi Pemeriksa Sekolah-sekolah Agama Johor

  (Nazir). Ternyata kemudian sewaktu menjawat jawatan tersebut beliau berasa tidak

  puashati dengan sistem pendidikan dan cara pentadbiran sekolah-sekolah agama waktu

  itu. Dalam suratnya kepada Yang Di Pertua Jabatan Pendidikan Negeri Johor, beliau

  menyatakan dukacitanya kerana tidak boleh menjalankan peraturan pelajaran yang

 • 8/4/2019 Tajuk 5-Tokoh Tamadun Islam Dan Asia

  31/109

  WAJ3101Tamaddun Islam dan Tamddun Asia ( TITAS )

  31

  terlebih berfaedah dan berguna bagi kanak-kanak yang belajar. Beliau akhirnya

  meminta berhenti kerja pada tahun 1916.

  Dua tahun setelah kembali ke Perak pada tahun 1920, beliau telah diminta oleh

  rakan seperjuangan Syed Syeikh bin Ahmad Al-Hadi, untuk menjadi guru di MadrasahAl-Masyhur Al-Islammiyah di Pulau Pinang bersama-sama seorang rakannya Syeikh

  Abdullah Maghribi. Khidmat beliau di Madrasah itu pun tidak lama kerana beliau telah

  jatuh sakit. Di Al-Masyhur beliau ditugaskan untuk mengajar mata pelajaran Ilmu Falak

  kepada pelajar-pelajar Madrasah itu. Dan menjelang tahun 1923, beliau berangkat pula

  ke Medan dan Deli untuk berubat dan melawat tanah tumpah darahnya Minangkabau

  selama enam bulan.

  Sebagai seorang ahli falak

  Sebagai seorang alim yang mempunyai kedudukan baik di mata masyarakat,

  beliau begitu dihormati. Jawatan-jawatan yang dipegangnya semasa berada di Perak

  dan juga di Johor membuktikan tenaga dan ilmunya mendapat perhatian.

  Pengetahuannya banyak dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakatnya. Beliau sering

  diberi kepercayaan untuk membantu menyelesaikan masalah hukum agama

  berdasarkan keilmuannya yang luas baik di dalam Ilmu Falak mahupun yang berhubung

  dengan soal keagamaan.

  Sebagai seorang ahli Falak, beliau sering dihadapkan dengan pertanyaan-

  pertanyaan berhubung dengan cara menggunakan Ilmu Hisab bagi menentukan tarikh

  berpuasa dan berhari raya. Banyak daripada pertanyaan-pertanyaan tersebut datang

  dari penduduk di Tanah Melayu mahupun dari Indonesia. Pandangan beliau mengenai

  tarikh kemunculan anak bulan Ramadhan atau pun bila berlakunya gerhana matahari,

  sering kali disiarkan di akhbar-akhbar tempatan. Selain itu beliau juga sangat mengambil

  berat tentang amal kebajikan di dalam masyarakatnya. Misalnya beliau sangat

  mengambil berat tentang pentingnya sesebuah masjid itu mempunyai kiblat yang betuldan tepat mengikut hala Kaabah di Makkah. Beliau berpendapat bahawa sembahyang

  tanpa mengadap arah kiblat yang tepat adalah tidak sah. Dengan itu beliau merasa

  bertanggungjawab bagi membetulkan kiblat masjid oleh kerana beliau memahami Ilmu

  Falak.

 • 8/4/2019 Tajuk 5-Tokoh Tamadun Islam Dan Asia

  32/109

  WAJ3101Tamaddun Islam dan Tamddun Asia ( TITAS )

  32

  Memandangkan betapa pentingnya kiblat bagi syarat sah sembahyang orang

  Islam, Syeikh Tahir pernah dilantik oleh Sultan Idris, Perak untuk menjadi pemeriksa

  kiblat di seluruh negeri Perak. Beliau pernah melahirkan kekesalannya kerana terdapat

  banyak mihrab masjid yang tidak sehala dengan arah kiblat. Misalnya ketika beliau

  menjadi pemeriksa kiblat masjid-masjid di Perak pada tahun 1900 beliau telah

  melaporkan bahawa terdapat banyak masjid-masjid di Tanah Melayu tidak menuju hala

  kiblat yang tepat seperti mana yang berlaku kepada masjid di Teluk Anson, Perak.

  Selain itu di dapati juga masjid-masjid di Pulau Pinang, masjid di Kuala Lumpur dan

  Masjid Sultan di Kampung Gelam, Singapura turut tidak mengikut hala kiblat yang betul.

  Ekoran dari timbulnya kekeliruan dalam hal berkaitan dengan hala kiblat masjid, Syeikh

  Tahir telah mengambil inisiatif untuk menerbitkan dua buah buku. Buku Pati Kiraan pada

  menentukan waktu yang Lima dan hal Kiblat dengan Logarithma, diterbitkan di

  Singapura melalui al-Ahmadiah Press pada tahun 1938. Seterusnya pada tahun 1951

  diterbitkan pula buku Natijah al-Ummi(pendapat kira-kira pada takwim tarikh Hijrah dan

  Miladi, hala kiblat Mazhab Shafii).

  Keilmuan beliau dalam bidang Ilmu Falak menyebabkan beliau digelar sebagai

  Syeikh Tahir Jalaluddin Al-Falaki. Mengenai pentingnya ilmu falak itu beliau pernah

  menyatakan bahawa: Ilmu Falak itu suatu ilmu yang mulia bagi menyukat, menimbang

  perjalanan bulan dan matahari. Kenyataan beliau itu dilihat bersesuaian dengan sabda

  Rasul Allah yang mengatakan, sebaik-baik hamba Allah itu mereka yang mengintai-intaimatahari dan bulan dan naung bagi mendirikan sembahyang. Berdasarkan kepada

  sabda Nabi itu Syeikh Tahir sangat menitikberatkan kepentingan mempelajari Ilmu

  Falak. Pentingnya pengetahuan ilmu Falak bagi orang Islam dikatakan berkait rapat

  dengan soal kiblat dalam sembahyang, menentukan waktu sembahyang serta

  menetapkan tarikh berpuasa dalam bulan Ramadhan dan berhari raya.

  Kemahiran Syeikh Tahir dalam bidang Ilmu Falak menunjukkan beliau mempunyai

  minat yang mendalam tentang Ilmu Hisab atau Matematik. Beliau turut mengecam

  mereka yang tidak mahu menghargai kepentingan Ilmu Hisab untuk menentukan tarikh

  berpuasa dan berhari raya. Menurut Syeikh Tahir penggunaan cara Hisab untuk

  menentukan tarikh berpuasa dan berhari raya adalah penting terutama jika berlaku

  cuaca buruk yang tidak memungkinkan kelihatan anak bulan untuk menandakan hari

  mula berpuasa dan berhari raya. Menurut beliau bagi mereka yang tidak mahu

  menggunakan kaedah Hisab untuk menentukan tarikh berpuasa dan berhari raya

 • 8/4/2019 Tajuk 5-Tokoh Tamadun Islam Dan Asia

  33/109

  WAJ3101Tamaddun Islam dan Tamddun Asia ( TITAS )

  33

  samalah juga mereka itu seperti manusia yang jahil. Kejahilan mereka menyebabkan

  mereka hanya mengikut pendapat orang hingga menyebabkan berlaku puasa yang

  terdahulu sehari daripada sepatutnya dalam bulan Ramadhan.

  Dalam soal kiblat pula beliau mengatakan orang Islam wajib mempelajari arahkiblat, dan wajib pula menyebarkan pengetahuannya itu. Mengenai hal ini beliau

  mengatakan:

  Tiada boleh `berijtihad pada kiblat itu melainkan orang yang ada celik matanya

  dan mengetahui dalil-dalil kiblat seperti bintang-bintang, matahari dan bulan dan

  selemah-lemahnya angin dan sekuat-kuatnya khutub dan tiada boleh ia bersandar

  semata-mata sangka dengan tidak tanda dan dalil.

  Beliau juga berpendapat bahawa orang-orang yang buta dikecualikan daripada

  mempelajari dalil kiblat demikian juga orang-orang celik yang tidak mampu

  mempelajarinya. Betapa pun mereka harus mengikut petunjuk orang-orang yang arif

  tentang dalil kiblat.

  Kenyataan-kenyataan beliau yang disiarkan di akhbar-akhbar mengenai

  banyaknya masjid-masjid di Tanah Melayu dan Sumatera yang tidak mengikut hala

  kiblat, akhirnya menimbulkan kesedaran orang ramai. Kesannya di Tanah Melayu orang

  ramai juga turut mengakui banyak daripada masjid-masjid di Kedah, Perlis, PulauPinang, Melaka dan lain-lain tidak mengikut hala kiblat yang betul.

  Meskipun kesan daripada persoalan kiblat ini membuka

  mata masyarakat tentang banyak kesilapan arah kiblat yang

  berlaku di masjid-masjid Tanah Melayu, namun pendedahan

  ini menimbulkan rasa tidak senang hati di kalangan pihak-

  pihak tertentu. Misalnya Syeikh Tahir pernah dibicarakan oleh

  mahkamah di Pulau Pinang oleh kerana beliau menjalankan

  penyiasatan arah kiblat di masjid Pulau Pinang. Pendapat

  beliau juga pernah ditentang oleh seorang pembaca akhbar yang menganggap soal

  kiblat itu tidak penting digembar-gemburkan, memadailah jika sembahyang menghadap

  ke kiri atau kanan kiblat.

 • 8/4/2019 Tajuk 5-Tokoh Tamadun Islam Dan Asia

  34/109

  WAJ3101Tamaddun Islam dan Tamddun Asia ( TITAS )

  34

  Melihat kepada ramai lagi mereka yang tidak memahami Ilmu Falak dan kepentingannya

  dalam soal agama, beliau terus menyebarkan ilmunya walaupun ketika beliau sudah tua

  dan uzur. Kegigihannya menyumbangkan tenaga untuk menyebarkan pengetahuan ini

  amat jelas kelihatan. Misalnya ketika beliau berusia 79 tahun beliau telah pergi ke

  Bangkok, Thailand untuk mengajar kira-kira arah kiblat. Menjelang usia 83 tahun, Syeikh

  Tahir dijemput pula oleh pihak Jabatan Agama Johor untuk mengajar Ilmu Falak kepada

  kakitangan jabatan itu. Ini dilakukan selama enam bulan dengan berulang alik dari Kuala

  Kangsar ke Johor Baharu.

  Hasil karya

  a. Sheikh Tahir Jalaluddin membeni sumbangan bermakna kepada

  penerbitan majalah "Al-Unwati Al-Wuthuqa.

  b. Beliau juga mengarang kitab "Al-Islam Wan Nasraniah maal Ilmi wal

  Madaniah.

  c. Hasil karya beliau yang lain ialah sebuah kitab yang dibeni nama "Al-

  Islam Wannaddu Ala Muntaqidihi.

  Sheikh Tahir Jalaluddin meninggal dunia pada 26 Oktober, tahun 1956.

  4.9. Ibnu Haitham

  Kajian sainsnya sering digunakan oleh Barat.

  Islam sering kali diberikan gambaran sebagai agama

  yang mundur oleh pihak Barat. Islam juga dikatakan

  tidak menggalakkan umatnya menuntut dan

  menguasai pelbagai disiplin ilmu. Kenyataan dan

  gambaran yang diberikan itu bukan sahaja tidak benar

  tetapi bertentangan dengan hakikat sejarah yang

  sebenarnya.

  Sejarah telah membuktikan betapa dunia Islam telah melahirkan ramai golongan

  sarjana dan ilmuwan yang cukup hebat dalam bidang falsafah, sains, politik,

  kesusasteraan, kemasyarakatan, agama, perubatan, dan sebagainya. Salah satu ciri

  yang dapat diperhatikan pada para tokoh ilmuwan Islam ialah mereka tidak sekadar

  dapat menguasai ilmu tersebut pada usia yang muda, malah dalam masa yang singkat

  dapat menguasai beberapa bidang ilmu secara serentak. Walaupun tokoh itu lebih

 • 8/4/2019 Tajuk 5-Tokoh Tamadun Islam Dan Asia

  35/109

  WAJ3101Tamaddun Islam dan Tamddun Asia ( TITAS )

  35

  dikenali dalam bidang sains dan perubatan tetapi dia

  juga memiliki kemahiran yang tinggi dalam bidang

  agama, falsafah, dan seumpamanya. Salah seorang

  daripada tokoh tersebut ialah Ibnu Haitham atau nama

  sebenarnya Abu All Muhammad al-Hassan ibnu al-

  Haitham.

  Di kalangan cerdik pandai di Barat, beliau dikenali

  dengan nama Alhazen. Ibnu Haitham dilahirkan di

  Basrah pada tahun 354H bersamaan dengan 965

  Masihi. Beliau memulakan pendidikan awalnya di Basrah sebelum dilantik menjadi

  pegawai pemerintah di bandar kelahirannya.Setelah beberapa lama berkhidmat dengan

  pihak pemerintah di sana, beliau mengambil keputusan merantau ke Ahwaz dan

  Baghdad. Di perantauan beliau telah melanjutkan pengajian dan menumpukan perhatian

  pada penulisan.Kecintaannya kepada ilmu telah membawanya berhijrah ke Mesir.

  Semasa di sana beliau telah mengambil kesempatan melakukan beberapa kerja

  penyelidikan mengenai aliran dan saliran Sungai Nil serta menyalin buku-buku

  mengenai Matematik dan Falak. Tujuannya adalah untuk mendapatkan wang saraan

  dalam tempoh pengajiannya di Universiti al-Azhar.Hasil daripada usaha itu, beliau telah

  menjadi seorang yang amat mahir dalam bidang Sains, Falak, Matematik, Geometri,

  Perubatan dan Falsafah.

  Tulisannya mengenai mata, telah menjadi salah

  satu rujukan yang penting dalam bidang pengajian Sains

  Perubatan di Barat. Malahan kajiannya mengenai

  perubatan mata telah menjadi asas kepada pengajian

  perubatan moden mengenai mata. Ibnu Haitham

  merupakan ilmuwan yang gemar melakukan

  penyelidikan. Penyelidikannya mengenai cahaya telah

  memberikan ilham kepada ahli sains barat seperti Boger,Bacon, dan Kepler mencipta mikroskop serta teleskop.

  Beliau merupakan orang pertama yang menulis dan

  menemui pelbagai data penting mengenai cahaya. Beberapa buah buku mengenai

  cahaya yang ditulisnya telah diterjemahkan ke dalam bahasa Inggeris, antaranya ialah

  Light dan On Twilight Phenomena. Kajiannya banyak membahaskan mengenai senja

 • 8/4/2019 Tajuk 5-Tokoh Tamadun Islam Dan Asia

  36/109

  WAJ3101Tamaddun Islam dan Tamddun Asia ( TITAS )

  36

  dan lingkaran cahaya di sekitar bulan dan matahari serta bayang bayang dan

  gerhana.Menurut Ibnu Haitham, cahaya fajar bermula apabila matahari berada di garis

  19 darjah di ufuk timur. Warna merah pada senja pula akan hilang apabila matahari

  berada di garis 19 darjah ufuk barat. Dalam kajiannya, beliau juga telah berjaya

  menghasilkan kedudukan cahaya seperti bias

  cahaya dan pembalikan cahaya.

  Ibnu Haitham juga turut melakukan percubaan

  terhadap kaca yang dibakar dan dari situ terhasillah

  teori lensa pembesar. Teori itu telah digunakan oleh

  para saintis di Itali untuk menghasilkan kanta

  pembesar yang pertama di dunia.Yang lebih

  menakjubkan ialah Ibnu Haitham telah menemui

  prinsip isi padu udara sebelum seorang saintis yang

  bernama Trricella mengetahui perkara itu 500 tahun

  kemudian. Ibnu Haitham juga telah menemui

  kewujudan tarikan graviti sebelum Issaac Newton

  mengetahuinya. Selain itu, teori Ibnu Haitham

  mengenai jiwa manusia sebagai satu rentetan perasaan yang bersambung-sambung

  secara teratur telah memberikan ilham kepada saintis barat untuk menghasilkan wayang

  gambar. Teori beliau telah membawa kepada penemuan filem yang kemudiannya

  disambung-sambung dan dimainkan kepada para penonton sebagaimana yang dapat

  kita tontoni pada masa kini.

  Selain sains, Ibnu Haitham juga banyak menulis mengenai falsafah,

  logik, metafizik, dan persoalan yang berkaitan dengan keagamaan. Beliau turut menulis

  ulasan dan ringkasan terhadap karya-karya sarjana terdahulu.Penulisan falsafahnya

  banyak tertumpu kepada aspek kebenaran dalam masalah yang menjadi pertikaian.

  Padanya pertikaian dan pertelingkahan mengenai sesuatu perkara berpunca daripada

  pendekatan yang digunakan dalam mengenalinya. Beliau juga berpendapat bahawakebenaran hanyalah satu. Oleh sebab itu semua dakwaan kebenaran wajar diragui

  dalam menilai semua pandangan yang sedia ada. Jadi, pandangannya mengenai

  falsafah amat menarik untuk disoroti.Bagi Ibnu Haitham, falsafah tidak boleh dipisahkan

  daripada matematik, sains, dan ketuhanan. Ketiga-tiga bidang dan cabang ilmu ini harus

  dikuasai dan untuk menguasainya seseorang itu perlu menggunakan waktu mudanya

 • 8/4/2019 Tajuk 5-Tokoh Tamadun Islam Dan Asia

  37/109

  WAJ3101Tamaddun Islam dan Tamddun Asia ( TITAS )

  37

  dengan sepenuhnya. Apabila umur semakin meningkat, kekuatan fizikal dan mental

  akan turut mengalami kemerosotan.Ibnu Haitham membuktikan pandangannya apabila

  beliau begitu ghairah mencari dan mendalami ilmu pengetahuan pada usia mudanya.

  Sehingga kini beliau berjaya menghasilkan banyak buku dan makalah. Antara buku

  karyanya termasuk:

  a. Al'Jami' fi Usul al'Hisabyang mengandungi teori-teori ilmu matemetik dan

  matemetik penganalisaannya;

  b. Kitab al-Tahlil wa al'Tarkibmengenai ilmu geometri;

  c. Kitab Tahlil ai'masa^il al 'Adadiyahtentang algebra;

  d. Maqalah fi Istikhraj Simat al'Qiblah yang mengupas tentang arah kiblat

  bagi segenap rantau;

  e. M.aqalah fima Tad'u llaihmengenai penggunaan geometri dalam urusan

  hukum syarak dan

  f. Risalah fi Sina'at al-Syi'rmengenai teknik penulisan puisi.

  Sumbangan Ibnu Haitham kepada ilmu sains dan falsafah amat banyak. Kerana

  itulah Ibnu Haitham dikenali sebagai seorang yang miskin dari segi material tetapi kaya

  dengan ilmu pengetahuan. Beberapa pandangan dan pendapatnya masih relevan

  sehingga ke hari ini.Walau bagaimanapun sebahagian karyanya lagi telah "dicuri" dan

  "diceduk" oleh ilmuwan Barat tanpa memberikan penghargaan yang sewajarnya kepada

  beliau. Sesungguhnya barat patut berterima kasih kepada Ibnu Haitham dan para

  sarjana Islam kerana tanpa mereka kemungkinan dunia Eropah masih diselubungi

  dengan kegelapan.Kajian Ibnu Haitham telah menyediakan landasan kepada

  perkembangan ilmu sains dan pada masa yang sama tulisannya mengenai falsafah

  telah membuktikan keaslian pemikiran sarjana Islam dalam bidang ilmu tersebut yang

  tidak lagi dibelenggu oleh pemikiran falsafah Yunani. Beliau meninggal dunia di Kaherah

  pada tahun 1039 M ketika berusia 74.

  4.9. Ibnu Batuta

  Abu Abdullah Muhammad Ibn Battuta (Bahasa

  Arab: ) (dilahirkan Februari 24, 1304;

  dan meninggal dunia di Fez pada tahun 1369M

  merupakan seorang Berber dari golongan Muslim Sunni.

 • 8/4/2019 Tajuk 5-Tokoh Tamadun Islam Dan Asia

  38/109

  WAJ3101Tamaddun Islam dan Tamddun Asia ( TITAS )

  38

  Pengembaraan Ibnu Battuta bermula ketika usianya 21 tahun. Beliau meninggalkan

  Tanjah pada hari Khamis, 14 Jun 1325 masihi. Pengembaraan beliau mengambil masa

  38 tahun meliputi perjalanan sejauh 120,000 kilometer dan singgah di 44 negara di dua

  benua Afrika dan Asia. Beliau kembali semula ke Morocco semasa pemerintahan Sultan

  Abu 'Inan dan kisah pengembaraan beliau ditulis oleh Ibn Juza melalui bukunya Tuhfat

  al Anzhar fi Ghoraib al Absar wa Ajaib al Asfa. Buku tersebut diterjemahkan ke dalam

  pelbagai bahasa dan diterbitkan dibanyak tempat.

  Kisah pengembaraan Ibnu Battuta terbahagi kepada tiga pusingan. Pusingan

  pertama bermula dari Tangier, Afrika Utara pada 13 Jun 1325 menuju Iskandariah

  sebelum meneruskan pengembaraan ke Dimyath dan Kaherah. Selanjutnya Ibnu

  Battuta merentasi bumi Palastin menuju Damsyik dan berjalan ke Ladzikiyah,

  seterusnya ke Aleppo. Dalam perjalanan berkenaan, Ibnu Battuta terlihat satu kafilah

  sedang menuju ke Makkah untuk menunaikan ibadat haji lalu beliau bergabung dengan

  rombongan itu. Beliau menetap di Makkah selama 2 tahun.

  Ibnu Battuta meneruskan pengembaraannya ke Yaman melalui jalan laut dan

  melawat Aden, Mombosa, Timur Afrika dan menuju ke Kulwa. Beliau kembali ke Oman

  dan balik semula ke Mekkah untuk menunaikan Haji pada tahun 1332 masihi, melaui

  Hormuz, Siraf, Bahrin dan Yamama.

  Pada pusingan kedua pengembaraanya, Ibnu Battuta ke Syam dan Laut Hitam,

  Laut yang dihubungkan ke Laut Tengah oleh Selat Bosporus dan Laut Marmara serta

  Dardanela. Dari Laut Hitam, Ibnu Battuta meneruskan pengembaraannya ke Bulgaria,

  Rom, Rusia, Turki serta pelabuhan terpenting di Laut Hitam iaitu Odesia kemudian

  menyusuri sepanjang Sungai Danube.

  Ibnu Battuta kemudian belayar menyeberangi Laut Hitam ke Semenanjung Crimea

  di mana beliau mengunjungi Rusia Selatan dan seterusnya ke India. Di India beliau

  pernah dilantik menjadi kadi dan tinggal selama beberapa tahun dan berkhidmat dengan

  keluarga seorang sultan. Beliau melanjutkan pengembaraannya hingga ke Sri Langka,

  Indonesia dan Canton, ibu negara Hong Kong. Kemudian Ibnu Battuta mengembara

  pula ke Sumatera, Indonesia dan melanjutkan perjalanan melalui laut Amman sebelummeneruskan perjalanan darat ke Iran, Iraq, Palestin dan Mesir. Beliau kembali ke

  Makkah untuk menunaikan Ibadah Haji yang ke tujuh (terakhir) pada bulan November

  1348 mesihi.

  Perjalanan beliau ketiga bermula pada 753 Hijrah dimana beliau sampai ke Mali di

  tengah Afrika Barat sebelum kembali semula ke Pas, Maghribi untuk mentafsir hasil

 • 8/4/2019 Tajuk 5-Tokoh Tamadun Islam Dan Asia

  39/109

  WAJ3101Tamaddun Islam dan Tamddun Asia ( TITAS )

  39

  pengembaraannya. Salah seorang penulis Dar Ifta' di Pas iaitu Mohad. Ibnu Juza telah

  menyunting buku beliau dan menyusun dengan gaya bahasa yang teratur. Ibn Juza

  mengambil masa selama 3 bulan untuk menyelesaikan tugasnya pada 9 Disember 1355

  masihi.

  Setiap kali mengunjungi sesebuah negeri atau negara, Ibnu Battuta akan membuat

  catatan terperinci mengenai penduduk, pemerintah, ulamak serta kezaliman yang

  dilaksanakannya. Beliau turut menceritakan pengalamannya menempuh pelbagai

  cabaran seperti diserang penjahat, hampir lemas bersama kapal yang karam dan nyaris

  dihukum penggal oleh pemerintah yang zalim. Tetapi malangnya, pencapaian Ibnu

  Battuta yang luar biasa itu tidak mendapat penghargaan sewajarnya apabila manuskrip

  catatannya dirampas dan di sembunyikan kerajaan Perancis yang menjajah kebanyakan

  negeri di benua Afrika.

  Manuskrip catatan beliau dipercayai disimpan di Bibliotheque Nationale, Paris,

  menyebabkan bangsa Arab sendiri tidak dapat menghargai pencapaiannya sebagai

  seorang pelayar Islam yang agung. Hakikatnya, Ibnu Battuta adalah perintis

  pengembaraan dunia yang berjaya menguasai benua Afrika dan Asia serta pengarang

  yang menghasilkan karya penting dalam dunia Islam

  AKHIR PENGEMBARAAN IBNU BATTUTA

  Pada tahun 1354 Battuta kembali ke tanah kelahirannya dan menetap di kota Fez

  dan berteman baik dengan sultan. Sultan kagum dengan perjalanan Battuta dan

  meminta Battuta menuliskannya ke dalam sebuah buku, yang dikenal berjudul Rihla

  atau My Travel. Sebuah perjalanan yang menarik dan menempuhi perlajanan melebihi

  120.000km. Jika bukunya berbentuk catatan kehidupan tentunya orang akan lebih

  mengenal Ibnu Battuta dibandingkan dengan Samuel Pepys atau Anne Frank.

  Ia mengakhiri cerita perjalannya dengan sebuah kalimat, Akhirnya aku sampai

  juga di kota Fez. Di situ dia menuliskan hasil pengembaraannya. Salah seorang penulis

  bernama Mohad Ibnu Jauzi menuliskan kisah perjalanannya dengan gaya bahasa yang

  mudah. Dalam waktu tiga bulan, buku berjudul Persembahan Seorang pengamattentang Kota-Kota Asing dan Perjalanan yang Mengagumka, diselesaikannya pada 9

  Desember 1355 M.

 • 8/4/2019 Tajuk 5-Tokoh Tamadun Islam Dan Asia

  40/109

  WAJ3101Tamaddun Islam dan Tamddun Asia ( TITAS )

  40

  4.10. A-Zarqali

  Nama sebenar beliau ialah Abu Ishaq Ibrahim

  ibn Yahya al-Zarqali dan lebih dikenali sebagai

  Arzachel di Eropah Latin dan Azarquiel di

  Andalusia dan Itali. Ia merupakan sarjana yang

  terkenal di Andalusia (sekarang dikenali sebagai

  Sepanyol) juga dikenali sebagai Al-Zarqalluh dan

  Al-Zarqallah. Dia dilahirkan pada tahun 1029 dan

  menghembuskan nafas terakhirnya pada 1087. Dia

  hidup disaat-saat kerajaan Islam Andalusia

  terpisah-pisah dan hampir runtuh di tangan tentera

  Kristian yang cuma diselamatkan oleh Ibn Tashfin

  dari Morocco yang menyeberangi Andalusia

  memerangi tentera Kristian di Zalaqa pada 1089. Sumbangan Ibn Tashfin dan

  kesinambungan daripada ketumbukan tentera Morocco telah meletakkan Andalusia di

  bawah pemerintahan Islam untuk selama dua abad kemudiannya sebelum jatuh kepada

  Kristian pada pertengahan abad ke tiga belas.

  Kehidupan dan pencapaian Al-Zarqali

  Bidang astronomi dewasa ini dilihat seperti sudah tidak begitu penting sekarang ini

  hanya kerana kita senang mendapatkan kalendar dan masa yang tepat begitu juga

  untuk pergi dari satu tempat ke satu tempat kita disediakan dengan peta yang sangat

  tepat. Sekarang ini kita mungkin tidak perlu tahu mengambil tahu suns passage yang

  ditandai oleh equinoxes (berhubung dengan waktu malam dan siang) dan solstices

  (berhubung dengan hari musim panas dan sejuk) kerana sudah tidak relevan dengan

  kehidupan moden kini. Namun itu sangat berbeza dengan Zaman Pertengahan

  (Medieval) seluruh kehidupan masyarakatnya bergantung penuh kepada astronomi

  dalam menentukan waktu membajak