Click here to load reader

final exam khb ert form 1

  • View
    45

  • Download
    0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

mengandungi soalan2 dari tingkatan 1 berbentuk peperiksaan pt3... sekiranya skema tidak menepati kehendak soalan... sila dapatkan jawapan sewajarnya sendiri... tq

Text of final exam khb ert form 1

ARAHAN :

1. Buka kertas soalan ini apabila diberitahu.2. Tulis nama dan tingkatan anda pada ruang yang disediakan.

3. Jawapan anda hendaklah ditulis pada ruang jawapan yang disediakan dalam kertas soalan ini.4. Kertas soalan dan kertas jawapan hendaklah diserahkan kepada pengawas peperiksaan pada akhir peperiksaan.UNTUK KEGUNAAN PEMERIKSA

NAMA PEMERIKSA :

Bahagian SoalanMarkah DiperolehSoalanMarkah DiperolehBahagaianSoalanMarkah Diperoleh

A111B21. (a)

21221. (b)

31322. (a)

41422. (b)

51523. (a)

61623. (b)

71723.(c)

81824. (a)

91924. (b)

102024. (c)

JUMLAHJUMLAHJUMLAH

JUMLAH BAHAGIAN AJUMLAH BAHAGIAN B

BAHAGIAN A (60 markah)Jawab semua soalan pada bahagian ini di ruang yang disediakan1. Tandakan (() pada etika dan budaya kerja yang betul dan (X) bagi yang salah pada petak yang disediakan.

(a) Murid-murid hendaklah patuh kepada arahan yang diberikan oleh guru sahaja(b) Bahan yang berlebihan boleh dibawa pulang untukmengelakkan pembaziran(c) Murid-murid hendaklah menghadiri kelas bengkel pada waktu yang telah ditetapkan(3 markah)

2. Berikut adalah langkah merawat luka ringan. Susun langkah tersebut mengikut urutan yang betul dengan menulis I, II dan III pada petak yang disediakan

Sapukan iodin pada luka

Balut luka dengan kain kasa

Bersihkan luka dengan antiseptik

(3 markah)3. Rajah 1 berikut adalah tentang jenis pengikat.

Namakan jenis pengikat di A, B dan C

A:_________________________________________________________________________

B:_________________________________________________________________________C:_________________________________________________________________________

(3 markah)

4. Rajah 2 dibawah menunjukkan sejenis tanggam

(a) Namakan tanggam tersebut

__________________________________________________________________

(1 markah)(b) Berikan dua lagi jenis tanggam selain yang disebut di (a)

(i) _______________________________________________________________

(ii) _______________________________________________________________(2 markah)

5. Rajah 3 dibawah menunjukkan sebuah dynamo basikal.

Padankan bahagian-bahagian berlabel berikut dengan menulis W, X, Y atau Z dipetak yang disediakan

(a) Teras Besi

(b) Magnet Kekal(c) Gelung(3 markah)6. Nyatakan sebab lampu pendaflour digunakan secara meluas di rumah kediaman dan bangunan. Satu jawapan diberi.(i) Hanya sedikit bayang terhasil

(ii) _____________________________________________________________________

(iii) _____________________________________________________________________

(iv) _____________________________________________________________________

(3 markah)7. Namakan jenis-jenis perangkap berikut berdasarkan rajah yang diberi

(a) __________________________________________________________________

(b) __________________________________________________________________

(c) __________________________________________________________________

(3 markah)8. Nyatakan tiga jenis kesilapan yang sering berlaku semasa proses menjahit. Satu jawapan diberi

(i) Jarum mesin patah

(ii) _____________________________________________________________________

(iii) _____________________________________________________________________

(iv) _____________________________________________________________________

(3 markah)9. Maklumat berikut berkaitan fungsi bahagian-bahagian mesin jahit. Nyatakan nama bahagian tersebut dengan menulis pada runag yang disediakan.FungsiBahagian Mesin

Mengawal pergerakan mesin serta memulakan atau menghentikan mesin

Menaikkan dan menurunkan penekan jahitan

Memegang fabric di tempatnya apabila sedang menjahit

(3 markah)10. Tandakan (() pada penyataan yang betul mengenai penggunaan pasir sungaisebagai medium semaian dan (X) pada yang salah

Pasir sungai tidak menghalang perkembangan akar

Pasir sungai mengandungi nutrien yang banyak

Pasir sungai mempunyai saliran dan pengudaraan yang baik

(3 markah)11. Tandakan (() bagi pernyataan yang benar tentang jenis keratan yang betul dan (X) bagi yang salah di petak yang disediakan.

(a) Keratan kayu lembut dikenali juga sebagai keratan hijau

(b) Keratan kayu sederhana keras dikenali sebagai keratan hijau-perang

(c) Keratan kayu keras merupakan bahagian yang berpucuk

(3 markah)12. Rajah 4 dibawah merupakan sebuah piramid makanan yang mengandungi nutrient-nutrien penting mengikut arasnya.

Nyatakan jenis-jenis nutrien tersebut. Satu jawapan diberi.

(a) __________________________________________________________________

(b) __________________________________________________________________

(c) __________________________________________________________________

(3 markah)13. Rajah 5 berikut merupakan prinsip memasak dengan haba lembab. Tuliskan kaedah memasak bagi rajah tersebut pada kotak yang disediakan.

(3 markah)14. Nyatakan tiga jenis cecair yang boleh digunakan untuk membuat bateri. _____________________________________________________________________

ii. _____________________________________________________________________

iii. _____________________________________________________________________

(3 markah)15. Rajah 6 berikut menunjukkan makanan yang dihasilkan daripada bater

(a) Namakan kuih tersebut

__________________________________________________________________

(1 markah)(b) Nyatakan jenis bater yang digunakan untuk menghasilkan kuih tersebut

__________________________________________________________________

(1 markah)(c) Tuliskan kaedah yang digunakan untuk memeasak kuih tersebut

__________________________________________________________________

(1 markah)

16. Maklumat berikut menunjukkan bahan yang digunakan untuk membuat kuih tempatan

Berdasarkan maklumat diatas, lengkapkan jadual berikut dengan menulis nama bahan pada ruang yang disediakan

PeneranganBahan

Bahan utama untu membuat ondeh-ondeh dan cucur badak

Dihasilkan daripada nira kelapa

Digunakan untuk menyadur kuih kosui

(3 markah)

17. Tandakan (() bagi fabric buatan yang betul dan (X) bagi yang salah pada petak yang disediakanPoliester

Linen

Nilon

(3 markah)18. Tandakan (() bagi ciri kelim betawi yan betul dan (X) bagi yang salah pada petak yang disediakan.

Basi kelim tidak kelihatan di sebelah luar

Lebar di kedua-dua basi kelim sama lebar

Terdiri daripada dua baris mata jahitan

(3 markah)

19. Rajah 7 berikut menunjukkan tanda pola.

Padankan tanda pola itu dengan menulis A, B dan C berdasarkan maksudnya yang betul pada petak yang disediakan.Maksud tanda pola

Letak pada tanda lipatan fabrik

Letak pada ira lurus fabrik

Lisu pemadan

(3 markah)20. Berdasarkan carta berikut, nyatakan alat pembayaran masa kini pada ruang yang disediakan.

(3 markah)BAHAGIAN B (40 Markah)Jawab semua soalan pada bahagian ini di ruang yang disediakan21. (a) Berdasarkan pernyataan di atas, terangkan prinsip kendalian sesebuah dinamo basikal.

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

(4 markah)(b) Huraikan kegunaan elektrik berikut berserta contoh alat elektrik yang sesuai:i. Elektrik untuk menghasilkan tenaga kinetik

__________________________________________________________________

_______________________________________________________________

_____________________________________________________________________

(2 markah)ii. Elektrik untuk menghasilkan tenaga bunyi

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

(2markah)iii. Elektrik untuk menghasilkan tenaga cahaya

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

________________________________________________________________

(2 markah)22. (a) Berdasarkan pernyataan di atas, namakan bahagian yang biasa digunakan dalam pembiakan keratan batang

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

(3 markah)(b) Rajah berikut menunjukkan aktiviti mengubah anak pokok ke bag politena

Huraikan langkah-langkah mengubah anak pokok yang betul

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(7 markah)

23. Tanda pola ialah panduan semasa menyusun atur pola do atas fabrik, menggunting, mencantum dan menjahit. Tanda pola memberi maksud tertentu.

(a) Berikut adalah maksud tanda pola. Lukiskan tanda pola yang betul bagi setiap maksud tanda pola yang diberiBilTanda PolaMaksud Tanda Pola

1Letak pada ira lurus fabric

2Letak pada lipatan fabric

3Garisan pemadan

4Lisu pemadan

(4 markah)(b) Huraikan langkah-langkah untuk memanjangkan pola skirt berkasing

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

(3 markah)(c) Huraikan langkah-langkah untuk memendekkan pola skirt berkasing

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________

(3 markah)24. Senarai berikut menunjukkan satu menu

(a) Pada pendapat kamu, bilakah menu itu sesuai disajikan?

_____________________________________________________________________

(1markah)(b) Menu tersebut telah dirancang terlebih dahulu oleh ibu Zara. Apakah tujuan membuat perancangan lebih awal? Berikan empat sebab.

i. _____________________________________________________________________ii. _____________________________________________________________________iii. _____________________________________________________________________iv. _____________________________________________________________________

(4 markah)(c) Nyatakan lima faktor yang mempengaruhi perancangan menu tersebut.i. _____________________________________________________________________ii. _____________________________________________________________________iii. _____________________________________________________________________iv. _____________________________________________________________________v. _____________________________________________________________________(5 markah)SKEMA JAWAPAN

(KHB/ERT PENILALAIAN AKHIR TAHUN TINGKATAN 1 2015)JAWAPANMARKAH

1. (a) X

(b) X

(c) (1

1

1

2. IIIII

I11

1

3. A. GluB. Paku

C. Skru11

1

4. (a) Tanggam Temu

(b) (i) Tanggam parit(ii) Tanggam lekap11

1

5. (a) W(b) X

(c) Y11

1

6. ii menjimatkan elektrikiii tidak menyilaukan mata

iv cahayanya lebih terang

(tidak perlu mengikut susuanan jawapan)11

1

7. perangkap Sperangkap P

perangkap botol11

1

8. mata jahitan longgar

mata jahitan melangkau

kelim berkedut

(tidak perlu mengikut susunan jawapan)1

1

1

9. roda imbangtuas angkat

penekan jahitan11

1

10. (X

(11

1

11. ((X1

1

1

12. a Proteinb. Vitamin

c. Karbohidrat11

1

13. Mengukus Merebus

Mencelur11

1

14. i. santanii. air

iii. susu

(tidak perlu mengikut susunan jawapan) 11

1

15. a. kuih kosui b. bater pekat

c. kaedah kukus / mengukus 11

1

16. Keledek

Gula Melaka

Kelapa parut1

1

1

17. (X

(1

1

1

18. (X

(11

1

19. BC

A11

1

20. CekPembayaran elektronik (e-pay)

Kad kredit11

1

21. (a) - Prinsip kendalian dinamo terdiri daripada gegelung wayar, magnet kekal dan teras besi. Teras besi berfungsi untuk mengembangkan medan magnet

Aruhan medan magnet menghasilkan arus elektrik pada gegelung wayar

Arus elektrik yang lebih kuat akan terhasil apabila putaran magnet dilajukan

(b) i. tenaga kinetik ialah tenaga gerakan yang menukarkan tenaga elektrik kepada tenaga gerakan dengan menggunakan motor elektrik.

- Contoh : kipas angina, mesin basuh, gerudi, mesin pengisar(mana-mana satu yang relevan)

ii. tenaga bunyi adalah tenaga elektrik yang ditukarkan kepada tenaga bunyi Contoh : radio, mikrofon dan televisyen

(mana-mana satu yang relevan)

iii. Tenaga cahaya adalah tenaga elektrik yang ditukar kepada tenaga cahaya

Contoh : lampu pendaflour dan lampu pijar

(mana-mana satu yang relevan)

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

22. (a) bahagian batang

Bahagian dahan

Bahagian ranting

(b) i. isikan medium penanaman ke dalam bag politena sehingga penuh.

ii. lembapkan anak pokok untuk melonggarkan akarnyaiii. keluarkan anak pokok dari bekas semaian dan pindahkan kedalam bag politena

iv. Tambah dan padatkan medium

v. Letak pokok yang baru dipindahkan itu ditempat yang teduh.

vi. Siram pokok untuk mengurangkan renjatan

vii. Anak pokok yang yang diubah perlu menjalani proses pengerasan.11

1

1

1

1

1

1

1

1

Bil

Tanda Pola

Maksud Tanda Pola

1

Letak pada ira lurus fabric2

Letak pada lipatan fabric3

Garisan pemadan

4

Lisu pemadan

23. (a) (b) panjangkan pola i. potong garisan melintang di antara pinggang dan paras punggung

ii. letakkan kertas di \antara kedua-dua kepingan pola itu untuk mendapatkan ukuran panjang yang dikehendakki

iii. bentukkan semula garisan pemadan

pendekkan pola

i. Lipat pola skirt berkasing mengikut ukuran yang dikehendaki dan sematkan dengan jarum peniti

ii. Jahit jelujur disepanjang garisan melintang penyesuaian

iii. Bentukkan semula garisan pemadan1

1

1

1

1

1

24. (a) sarapan(b) i. tujuan merancang menu

- memastikan sajian yang akan disediakan seimbang dan mengandungi semua nutrient yang diperlukan

- dapat menjimatkan masa, tenaga dan bahan makanan

- mengikut anggaran belanjawan yang ditetapkan

- dapat menyediakan sajian yang menarik, berkhasiat dan menyelerakan

ii. faktor yang mempengaruhi perancangan menu

- jenis hidangan sajian yang berasakan sajian formal atau tidak formal

- kegemaran setiap individu mempuntai citarasa yang berlainan

- sumber makanan semasa sumber makanan semasa atau dalam musim kerana ia lebih segar, murah dan mudah didapati

- kemudahan fizikal penyediaan peralatan memasak yang lengkap dapat membantu dalam penyediaan menu

- perbelanjaaan perancangan menu perlu disertai dengan anggaran belanjawan - sumber masa dan tenaga memudahkan dan mempercepatkan penyediaan menu yang dirancang.

(pilih lima daripada enam jawapan)1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

SEKOLAH MENNGAH TAMAN RINTING 2

PASIR GUDANG, JOHOR

PENILAIAN AKHIR TAHUN

PENTAKSIRAN TINGKATAN 1

UJIAN BERTULIS 2 JAM

KEMAHIRAN HIDUP 77

NAMA : ..

TINGKATAN : 1 ..

DISEMAK OLEH,

.

PN ANISAH BINTI SABTU

KETUA PANITIA KEMAHIRAN HIDUP

DISEDIAKAN OLEH,

.

PN NORAFIZA BT ZULKIFLI

GURU MATA PELAJARAN KEMAHIRAN HIDUP

DISAHKAN OLEH,

.

PN SURAIDA BT HARUN

GURU KANAN MATA PELAJARAN TEKNIK DAN VOKASIONAL

GLU

W

c

b

a

Lemak

a

b

c

Gula melaka

Keledek

Kelapa parut

C

B

A

WANG TUNAI

ALAT PEMBAYARAN MASA KINI

KAD PRABAYAR

Dinamo digunakan untuk menghasilkan voltan rendah dan digunakan pada basikal

Salah satu kaedah pembiakan tanaman adalah melalui keratan batang.

Sandwich telur

Jus oren

1

1

1

1