Click here to load reader

Soalanskemapercubaanpmr2013 khb-ert-130822204535-phpapp02

  • View
    67

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Soalanskemapercubaanpmr2013 khb-ert-130822204535-phpapp02

SULIT 77/1

77/1KHB-ERT1 JAM2013

PEPERIKSAAN PERCUBAAN PMR

TINGKATAN 3

TAHUN 2013

KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU

EKONOMI RUMAH TANGGA

Satu jam tiga puluh minit

JANGAN BUKA SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU

1.Kertas soalan ini mengandungi 60 soalan objektif.

1. Jawab semua soalan

1. Tiap-tiap soalan diikuti dengan pilihan jawapan yang berhuruf A, B, C dan D. Bagi tiap-tiap soalan, pilih satu jawapan sahaja. Tandakan semua jawapan anda pada kertas jawapan objektif yang disediakan.

1. Fikirkan dengan teliti ketika memilih jawapan anda. Jika hendak menukar sesuatu jawapan, padamkan sehingga bersih tanda yang tidak dikehendaki itu dan hitamkan pilhan anda yang baru.

Kertas soalan ini mengandungi 18 halaman bercetak

77/1 SULIT[Lihat halaman sebelah1Semasa di bengkel masakan, peraturan manakah yang mesti dipatuhi? Amematuhi arahan rakanBmemakai pakaian yang sesuai Cmenggunakan alatan yang tumpulDmembersihkan meja kerja dengan tuala tangan2Antara berikut, proses apakah yang dapat membantu mencetuskan minda untuk berfikir secara kreatif dan inovatif dalam reka cipta?Amengenalpasti masalahBmenganalisis maklumat Cpembacaan dan penyelidikanDmengumpulkan maklumat dan data

Produk yang dihasilkan boleh menyelesaikan masalah dan memenuhi keperluan pengguna

3Pernyataan di atas adalah faktor pemilihan idea dari aspekAmesra alamBcara pembuatan Ckeupayaan kendiriDkepentingan produk

Mengumpul maklumatMelakar bebas

4Apakah proses yang dikaitkan dengan pernyataan di atas semasa merekacipta rak majalah?APembinaanBPemilihan ideaCPencetusan ideaDPerekaan projek

5Produk reka cipta yang mesra alam bermaksudAproduk yang berteknogi canggihBproduk yang penggunaannya tidak menjejaskan alam sekitarCreka bentuk produk yang ideanya tercetus daripada elemen alamDproduk yang digunakan untuk menyukat tahap pencemaran alam6Perancangan projek reka cipta memberi pertimbangan untuk mengenalpastiIbahanIIperalatanIIImasaIVkaedah atau teknik

AI, II dan IIIBI, II dan IVCI, III dan IVDI, II, III dan IV

7Rajah menunjukkan sejenis tanggam

Rajah 1

Antara yang berikut, alatan tangan manakah yang digunakan untuk menanda tanggam sebelum pembinaan tanggam seperti Rajah 1?Isesiku LIItolok penandaIIIpahat mata serongIV tukul kuku kambing

AI dan IIBII dan IIICIII dan IVDI dan IV

8Laporan lengkap yang ditulis mengenai hasil ciptaan dikenali sebagaiAujianBmodel Cbuku ideaDdokumentasi

9Rekabentuk didefinisikan sebagai susunan bahan yang dirancang untuk menghasilkanAideaBinovasiCprodukDteknologi

10Antara yang berikut, manakah faktor reka bentukIFungsiIIRupa bentukIIIKos jualanIVKesesuaian bahan

AI, II dan IIIBI, II dan IVCI, III dan IVDII,III dan IV

11Rajah 2 menunjukkan sejenis bahan pemasangan.

Rajah 2Namakan bahan itu.A EngselB BreketCPenyangkutDPenggantung12Rajah 3 menunjukkan sebahagian daripada mesin gerudi lantai.

X

Rajah 3Fungsi bahagian berlabel X ialahA Menukar mata gerudiB Memegang mata gerudiC Menurun dan menaikkan binduD Mengawal kelajuan putaran bindu

13 Jadual 1 menunjukkan kos untuk membuat 10 unit projek reka bentuk.

ButiranJumlah ( RM)

Kos bahan420.00

Kos upah80.00

Kos overhead50.00

Jadual 1

Hitungkan kos pengeluaran bagi seunit projek reka bentuk itu?ARM5.50BRM42.00CRM50.00DRM55.0014Rajah 5 menunjukkan cara mencabut paku semasa membuat projek kotak pisau.

Reja kayu kayu

Rajah 5

Mengapakah reja kayu digunakan?IPaku yang dicabut tidak bengkokIIPaku mudah dicabutIIIPermukaan kayu tidak cacatIVPaku boleh digunakan semula

AI dan IIIBI dan IVCII dan IIIDII dan IV

15Pengering rambut adalah hasil kegunaan elektrik yang telah diubah menjadi tenagaAhabaBbunyiCcahayaDkinetik16Rajah 6 menunjukkan plag 3 pin 13 ampere.

Tamatan Y

Rajah 6Apakah warna wayar yang bersambung dengan tamatan Y?AbiruBperangChijau berjalur kuningDbiru berjalur perang

17Jadual 1 menunjukkan bacaan meter KwJ dan kadar tariff.

Bacaan meter dahulu 0447604376Bacaan meter semasa 0546805468

200 unit pertama RM 0.218RM 0.218800 unit berikutnya RM 0.258RM 0.258Setiap unit tambahan RM 0.278RM 0.278

Jadual 2Kirakan bayaran bil elektrik berdasarkan bacaan meter dalam Jadual 2 merujuk kadar tariff yang diberikan. ARM 2.47BRM 24.70CRM 247.94DRM 2479.40

18Antara berikut, yang manakah menggunakan motor arus terus (DC)Igerudi lantai IIgerudi cordless IIIskuter elektrikIVmesin lasAI dan IIBI dan IVCII dan IIIDII dan IV

19Berikut menunjukkan simbol komponen elektronik. Antara yang berikut yang manakah tidak perlu disambung mengikut kekutuban?

AC

BD

20Rajah 7 di bawah menunjukkan litar skematik bagi suatu projek elektronik. Apakah komponen X, Y dan Z?

Rajah 7

XYZ

ADiod pemancar cahayaSuis mikroMikrofon

BTransistorSuis tekan tutupPembesar suara

CDiod pemancar cahayaSuis tekan bukaBuzzer

DTransistorSuis tekan tutupmikrofon

21Antara berikut yang manakah menunjukkan hasil pematerian yang kukuh dan kemas?

19

A

B

C

D

22Antara berikut, yang manakah alatan yang digunakan dalam kerja-kerja pematerian?IGlu panasIITimah pateriIIIAlat pemateriIVPenyedut timah pateri

AI, II dan IIIBI, II dan IVCI, III dan IVDII, III dan IV

23Apakah jenis soket yang digunakan untuk menyambung batang paip dan alat kelengkapan perpaipan yang sama diameternya?Asoket samaBsoket pengecilCsoket penjodohDpenyuai soket injap

24Rajah 8 menunjukkan perangkap jenis P.

Rajah 8

Apakah fungsi X?IMemerangkap sisa kotoranIIMenyekat serangga masuk ke dalam rumahIIIMenghalang bau busuk masuk ke dalam rumahIVMelancarkan air buangan mengalir ke longkang

AI, II dan IIIBI, II dan IVCI,III dan IVDII, III dan IV

25Rajah 9 menunjukkan alatan lukiusan teknik.

Rajah 9Apakah kegunaan alatan itu?AMelukis garisan condong bersudut 60

BMelukis garisan condong bersudut 45

CMelukis bulatan dan lengkuk

DMelukis garisan mendatar

26Rajah 11 menunjukkan sesuatu objek.

Rajah 11Antara berikut, yang manakah merupakan pandangan atas bagi objek itu?AC

B

D

27Rajah 12 menunjukkan bahagian mesin jahit.

Rajah 12

Yang manakah fungsi bahagian yang bertanda X ?Amelaras saiz mata jahitanBmengisi benang di gelendung Cmengawal ketegangan benangDmengawal gerakan jarum jahitan

28Amalan yang sopan semasa makan adalah..Ikunyah makanan dengan mulut tutupIImeniup makanan panas supaya cepat sejukIIIberdiri ketika mencapai makanan yang jauhIVduduk dengan cara yang tegak dan kaki dirapatkanAI dan IIIBI dan IVCII dan IIID II dan IV29Antara susun atur ruang dapur yang berikut, yang manakah berbentuk L? AC

BD

30Apakah sebab utama pemasuan semula dilakukan?AMenukar jenis pasu yang digunakan

BMenukar pasu lama yang kurang menarik

CMenukar pasu yang kecil dengan yang besar

DMenukar medium dan pasu lama yang kurang sesuai

31 Rajah 13 menunjukkan piramid makanan.

X

Rajah 13

Antara yang berikut nutrient yang manakah terdapat pada X?AAirBProteinCGaram mineralDKarbohidrat dan bijirin

32 Antara yang berikut yang manakah tujuan merancang menu?IMengenal pasti aktiviti

IIMenjimatkan masa

IIIMenyediakan sajian yang menarik

IVMengikut belanjawan

AI, II dan IIIBI, II dan IVCI, III dan IVDII, III dan IV

MENUAir tehKek pisangSandwich sardinAgar-agar santan

33 Apakah jenis hidangan yang sesuai untuk menu di atas?ASarapan pagiBMinum petangCMakan malamDMakan tengahari

34Antara yang berikut yang manakah pengertian prinsip memasak?AMakanan dimasukkan ke dalam air mendidih BMakanan dimasak menggunakan api terbukaCMemasak makanan dalam cecair atau wap panas.DMemasak makanan menggunakan haba kering dan lembab

Makanan dimasak dalam ketuhar

35Apakah kaedah memasak yang sesuai dengan pernyataan di atas?AMenggrilBMembakarCMenggorengDMemanggang

I Sandwich telurIIAir kopiIIIBuah tembikaiIVKuih koci

36 Susunan kerja yang manakah betul untuk menyediakan menu di atas? AI, II, III, IVBI, III, IV, IICIII, I, II, IVDIV, I, III, II37Antara yang berikut, manakah ciri-ciri makanan bekal?Imakanan yang tahan lamaIImakanan yang mudah dibawaIIImakanan yang seimbang dan berkhasiatIV makanan lebihan daripada hidangan yang lain

AI, II dan IIIBI, II dan IVCI, III dan IVDI, II, III dan IV

38 Antara yang berikut, yang manakah kurang sesuai dihidangkan kepada pesakit?Ajus orenBikan kukusCbubur dagingDayam goreng pedas

39 Antara yang berikut hasil masakan yang manakah menggunakan bater cair?IPisang gorengIIKuih ketayapIIIKuih lapisIVKuih rengas

AI dan IIBI dan IVCII dan IIIDIII dan IV

40Rajah 14 menunjukkan kaedah memasak

Rajah 14

Kuih tempatan yang manakah dimasak menggunakan kaedah tersebut?ACucur badakBKuih keriaCKuih kosuiDOnde-onde

41Rajah 15 menunjukkan stail pakaian

Rajah 15

Antara yang berikut bentuk badan yang manakah sesuai dengan stail pakaian tersebut?ATinggi dan gempalBTinggi dan langsingCRendah dan kurusDRendah dan gempal

42Antara yang berikut yang manakah simbol titis kering?

AB

CDD

43Antara yang berikut yang manakah menunjukkan cara memanjangkan pola skirt?

44Rajah 16 menunjukkan sejenis jahitan kelim

Rajah 16Susunan kerja untuk menjahit kelim seperti rajah ialahIsemat peniti, jelujur dan jahit mesin di garisan pemadanIItemukan sebelah luar fabrikIIIkemaskan basi kelim dengan jahitan mesinIVcabut jelujur, tekan , buka kelim dan seterika

AI, II, III, IVBI, IV, III, IICII, I, IV, IIIDII, IV, I, III

45Antara pernyataan berikut yang manakah betul tentang cara menggunting fabrik? IGunting pola yang besar dahuluIITekan fabrik semasa mengguntingIIIAngkat fabrik semasa mengguntingIVGunting dengan gerakan yang pendek

AI dan IIBI dan IVCII dan IIIDIII dan IV

46Antara artikel yang berikut yang manakah sesuai menggunakan kuilting Inggeris sebagai penebat haba?

AI dan IIBI dan IVCII dan IIIDIII dan IV

47Rajah 17 menunjukkan sehelai blaus.

Rajah 17

Apakah kegunaan bahagian bertanda X?IMengemas tepiIISebagai hiasanIIIMenyambung lengan

AI sahajaBI dan II sahajaCI dan III sahajaDII dan III sahaja

48Antara yang berikut yang manakah lengan raglan?

49Antara yang berikut hiasan yang manakah sesuai dijahit pada sehelai blaus?IRendaIIKunIIISmokingIVRuloAI, II dan IIIBI, II dan IVCI, III dan IVDII, III dan IV

50Antara yang berikut manakah cara yang betul membentang pola hadapan blaus

51Rajah 18 menunjukkan sehelai blaus.

Rajah 18

Namakan jenis penyudah tepi yang sesuai di X.ALapik lurusBKelepet lurusCLapik berbentukDKelepet melengkung

52Rajah 19 menunjukkan lapisan kuilting.

Rajah 19

Namakan X.AWaddingBLapik dalamCLapik atasDLapisan bawah

53Pernyataan berikut menerangkan tentang sejenis hiasan.

Cantuman beberapa keping fabrik yang sama atau berlainan dari segi warna, corak, bentuk dan saiz untuk menghasilkan corak yang menarik

Namakan jenis hiasan itu.

ARendaBKuiltingCTampal hiasDTampal cantum

54Antara yang berikut padanan yang manakah betul?

Jenis hiasanBahan / Alatan

AKuiltingPlat contoh

BTampal hiasWadding

CTampal cantumPlat contoh

DSulamanWadding

55Antara yang berikut hiasan yang manakah menghasilkan kesan corak timbul pada sarung kusyen.ATampal cantumBTampal hiasCSulamanDKuilting

56 Apakah maksud pastri rapuh?AAdunan tepung, telur dan cecair dalam bentuk doh BAdunan tepung, gula dan telur dalam bentuk dohCAdunan tepung, lemak dan gula dalam bentuk dohDAdunan tepung, lemak dan cecair dalam bentuk doh

57Antara yang berikut yang manakah kek yang disediakan menggunakan kaedah putar?AKek bantalBBahulu lapis CBahulu gulungDKek permaisuri

58Apakah kaedah yang digunakan untuk membuat bahulu gulung?IPutarIIEnjutIIIGaul dan ramas

AI sahajaBII sahajaCI dan III sahajaDII dan III sahaja

59Sistem barter dalam perdagangan berlaku jikaAbarang tukaran tidak rosak Bbarang tukaran sukar dibawaCada kemahuan serentak antara dua pihakDnilai pertukaran antara barang tidak dipersetujui.

60Apakah bentuk penyelewengan yang dilakukan oleh peniaga kepada pengguna.AMenjual barang yang berkualiti.BMemberi maklumat yang mengelirukan. CMemastikan harga barang sentiasa stabil.DMenjual barang mengikut timbangan atau ukuran

KERTAS SOALAN TAMAT

SKEMAPERCUBAAN KHB-ERTTAHUN 2013

NOJAWAPANNOJAWAPAN

1B31C

2A32D

3D33B

4D34D

5B35B

6A36D

7A37A

8D38D

9C39C

10B40C

11B41B

12D42A

13A43A

14C44C

15A45A

16B46C

17C47B

18C48D

19A49A

20B50B

21B51C

22D52A

23A53D

24A54C

25C55D

26C56D

27A57D

28B58B

29C59C

30D60B

A = 15B = 15C = 15D = 15