Click here to load reader

Khb ert(1)

 • View
  186

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Khb ert(1)

 • Kemahiran Hidup Bersepadu

  Ekonomi Rumah Tangga

  Mei 2014

  2 JAM

  PERSIDANGAN KEBANGSAAN PENGETUA-PENGETUA SEKOLAH MENENGAH MALAYSIA ( PKPSM ) KEDAH

  MODUL PENINGKATAN AKADEMIK MEI 2014

  KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU EKONOMI RUMAH TANGGA

  2 JAM

  JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU

  1. Kertas soalan ini mengandungi 3bahagian.

  2.Bahagian A:

  Setiap soalan diikuti oleh empat pilihan jawapan yang berhuruf A, B, C dan D.

  Bagi tiap-tiap soalan pilih satu jawapan sahaja. Tandakan semua jawapan anda pada

  kertas jawapan objektif yang disediakan.

  3. Bahagian B:

  Bahagian ini mengandungi 5 soalan struktur pelbagai bentuk. Jawab semua soalan diruangan

  yang disediakan.

  4. Bahagian C:

  Bahagian ini mengandungi 2 soalan esei pendek. Jawab kedua-dua soalan.

  __________________________________________________________________________________

  Kertas soalan ini mengandungi 20 halaman bercetak

  [ Lihat sebelah ]

 • 2

  BAHAGIAN A: OBJEKTIF

  (60 markah)

  1. Langkah pertama yang perlu dilakukan sekiranya berlaku kecederaan kecil di

  dalam bengkel.

  A Mengambil peti pertolongan cemas.

  B Melakukan rawatan pertolongan cemas.

  C Melaporkan kepada guru dengan segera.

  D Menghubungi pihak hospital.

  2. Alatan tangan ini digunakan untuk membuat lengkuk dan meratakan kayu.

  A Kikir parut

  B Gergaji tangan

  C Pahat tepi serong

  D Gergaji lengkung halus

  3. Susun langkah-langkah pembinaan projek.

  I memotong bahan

  II membuat kemasan

  III mengukur dan menanda

  IV membina dan mencantum

  A III, I, IV, II

  B I, IV, III, II

  C III, IV, I, II

  D I, III, IV, II

  4. Antara yang berikut padanan manakah benar?

  Kemasan Pelarut

  A Syelek Turpentin

  B Lekar Thinner

  C Cat Licau Air

  D Ton Kayu Spirit Metil

 • 3

  5. Jadual 1 menunjukkan bahan dan kos bagi membina projek serbaguna.

  Bahan Kos (RM)

  Perspek 600.00

  MDF 100.00

  Skru 10.00

  Glu 20.00

  Kertaslas 30.00

  Lekar 15.00

  Jadual 1

  Hitung kos pengeluaran projek itu sekiranya kos upah berjumlah RM 300.00 dan kos

  overhed berjumlah RM 30.00.

  A RM 775.00

  B RM 805.00

  C RM 1075.00

  D RM 1105.00

  6. Rajah 1 menunjukkan binaan sebuah lampu pendarflour.

  Rajah 1

  Apakah yang akan berlaku sekiranya bahagian X ditanggalkan selepas lampu

  dinyalakan?

  A Berlaku litar pintas

  B Lampu berkelip-kelip

  C Lampu akan terus menyala

  D Gelang merah terjadi pada hujung tiub

  N L

  X

 • 4

  7. Berdasarkan pada rajah di bawah, pada bahagian manakah wayar hidup perlu

  disambungkan?

  8. Rajah 2 menunjukkan lukisan skematik.

  20 k20 k

  47 F 47 F9 V

  CS9013CS9013

  Rajah 2 Apakah komponen yang terdapat dalam lukisan skematik di atas?

  I Buzer

  II Kapasitor

  III Transistor

  IV Perintang tetap

  A I, II dan III

  B I, II dan IV

  C II, III dan IV

  D I, II, III, IV

  A

  B

  C D

 • 5

  9. Rajah 3 menunjukkan lukisan bergambar.

  LED

  bateri

  +

  Rajah 3 Apakah akan berlaku kepada LED?

  A LED akan terbakar

  B LED akan menyala

  C LED akan berkelip

  D LED akan malap

  10. Rajah 4 menunjukkan proses dalam kerja pematerian.

  X

  Rajah 4

  Apakah fungsi X?

  A Memudahkan kerja pematerian

  B Menguatkan hasil pematerian

  C Menyedut pateri yang telah dicairkan

  D Menghalang kesan pengoksidaan

 • 6

  11. Rajah 5 menunjukkan sejenis perangkap sinki.

  Rajah 5

  Manakah bahagian yang dibuka untuk tujuan penyenggaraan?

  A P

  B Q

  C R

  D S

  12. Rajah 6 menunjukkan satu objek.

  Rajah 6

  Pelan bagi objek itu ialah

  A

  C

  B

  D

 • 7

  13. Rajah 7 menunjukkan satu artikel yang dijahit dengan jahitan hiasan.

  Rajah 7 Apakah jahitan X?

  A kia

  B lilit ubi

  C suji bilang

  D insang pari

  14. Antara berikut manakah adab dan sopan semasa makan?

  I Bongkokkan badan sedikit semasa menyuap makanan.

  II Siku hendaklah diletakkan di atas meja semasa makan.

  III Tunggu sehingga semua orang habis makan, barulah anda mula makan.

  IV Biarkan makanan sejuk dahulu sebelum dimakan dan jangan tiup makanan di

  hadapan orang.

  A I dan II

  B I dan IV

  C II dan III

  D II dan IV

 • 8

  15. Rajah 8 menunjukkan satu proses pemasuan semula.

  Rajah 8 Apakah tujuan aktiviti dalam Rajah 8? A Memudahkan kerja mengeluarkan pokok

  B Mengurangkan kadar renjatan

  C Memadatkan medium pokok

  D Membersih pasu

  16. Rajah 9 menunjukkan carta piramid makanan.

  Rajah 9

  X mewakili nutrien

  I Karbohidrat

  II Pelawas

  III Garam mineral

  IV Protein

  A I, II dan III

  B I, II dan IV

  C I, III dan IV

  D II, III dan IV

  X

 • 9

  17. Rajah 10 menunjukkan sejenis pembungkus makanan.

  Rajah 10

  Apakah makanan yang sesuai dibungkus dengan pembungkus itu.

  I kek

  II bubur nasi

  III bihun goreng

  IV sandwich telur

  A I, II dan III

  B I, II dan IV

  C I, III dan IV

  D II, III dan IV

  18.

  Susunan kerja yang manakah betul untuk menyediakan menu di atas?

  A I, II, III, IV

  B I, III, IV, II

  C III, I, II, IV

  D IV, I, III, II 19. Antara berikut kuih yang manakah menggunakan bater pekat?

  A Kuih rengas

  B Kuih lapis

  C Kuih kosui

  D Kuih ketayap

  I makaroni goreng II air teh III tembikai IV kek permaisuri

 • 10

  20. Antara berikut pasangan manakah benar tentang jenis bater dan hasil masakannya?

  Jenis bater Hasil masakan

  I Bater pekat Cucur udang

  II Bater pekat Kuih lapis

  III Bater cair Kuih lompang

  IV Bater cair Skon titis

  A I dan II

  B I dan III

  C II dan IV

  D III dan IV

  21. Pilih padanan yang betul tentang kuih tempatan dan sumbernya.

  Kuih Tempatan Sumber

  A Pulut panggang Beras pulut dan gula melaka

  B Kuih seri muka Tepung ubi dan kelapa

  C Pulut inti Beras pulut dan sagu

  D Kuih lapis Tepung beras dan kelapa

  22. Susun mengikut urutan yang betullangkah menjahit skirt berkasing.

  I Jahit kelepet pada hujung skirt

  II Jahit kelim pada kedua-dua tepi skirt

  III Jahit kasing pada garisan pinggang

  IV Susupkan ben elastik ke dalam kasing

  A I, II, III, IV

  B II, III, IV, I

  C III,IV, I,II

  D IV,I,II,III

 • 11

  23. Antara berikut yang manakah kegunaan kelepet?

  A Sebagai hiasan

  B Memberi bentuk

  C Memberi keselesaan

  D Mengemas tepi pakaian

  24. Antara berikut pasangan manakah betul tentang bahagian mesin jahit dan

  kegunaannya?

  Bahagian mesin jahit Kegunaan

  I Tiang benang Memegang buku benang

  II Penekan jahitan Memegang jarum

  III Pemusing gelendung Mengawal pergerakan mesin

  IV Tuas pemegang benang Mengawal benang

  A I dan II

  B I dan IV

  C II dan III

  D III dan IV

  25. Susun mengikut urutan yang betul langkah menjahit kelim belah kangkung.

  I Semat dan jelujur di garisan pemadan

  II Temukan sebelah luar fabrik

  III Tekan dengan seterika supaya kelim terbuka

  IV Jahit mesin di garisan pemadan

  A I, II, III, IV

  B I, IV, II, III

  C II, I, III, IV

  D II, I, IV, III

 • 12

  26. Rajah 11 menunjukkan sejenis lapik.

  Rajah 11

  Apakah fungsi X?

  A Meratakan garis kelim

  B Menanda jarak mata jahitan

  C Mengukuhkan jahitan pada lapik

  D Memudahkan kerja menjahit dilakukan

  27. Rajah 12 di bawah menunjukkan sejenis lengan pada blaus.

  Rajah 12

  Apakah X?

  A Belah lapik kain selari

  B Belah slit berlapik

  C Belah berkun

  D Belah berzip

 • 13

  28. Maklumat dibawah adalah tentang urusan perniagaan masa kini.

  Antara berikut yang manakah berkaitan dengan pernyataan itu?

  A E-dagang

  B Pesanan mel

  C Kad pra bayar

  D Mesin runcit automatik

  29. Antara berikut padanan manakah benar tentang usahawan dan makan gaji.

  Usahawan Makan gaji

  A Individu tidak dapat meneruskan

  kehidupan

  Masa bekerja tidak terhad

  B Mengikut masa yang ditetapkan Bidang tugas meliputi semua aspek

  C Tidak sanggup menghadapi risiko Sanggup menghadapi risiko

  D Keuntungan dinikmati sendiri Menerima pendapatan tetap

  30.

  Puan Nina mendapati kek yang dibelinya berkulat.

  Berdasarkan pernyataan di atas,apakah hak Puan Nina sebagai pengguna?

  A Hak mendapat ganti rugi

  B Hak mendapat maklumat

  C Hak mendapat keselamatan

  D Hak mendapat pendidikan kepenggunaan

  Diletakkan di tempat awam

  Pengguna memasukkan sejumlah wang

  tunai yang ditetapkan

 • 14

  BAHAGIAN B: STRUKTUR (30 markah)

  1. Namakan alatan tangan berikut. a)

  d)

  b)

  e)

  c)

  f)

  (6 markah)

 • 15

  2. Isi tempat kosong berdasarkan pilihan jawapan yang diberikan di bawah.

  (a) Disiplin dan sikap seseorang terhadap kerja yang di buat seperti menepati waktu,

  bertanggungjawab, amanah dan mematuhi arahan. ______________________

  (b) Sebagai langkah keselamatan, murid mesti memakai kasut bertutup dan

  _________________________ semasa berada di bengkel bagi mengelakkan

  kemalangan.

  (c) _________________ ialah susunan barang yang dirancang untuk menghasilkan

  sesuatu produk dan impak.

  (d) _________________ ialah cantuman atau sambungan kayu.

  (e) Tujuan utama __________________ adalah untuk mencantikkan serta

  melindungi permukaan kayu.

  (f) _________________ digunakan untuk menyambungkan peralatan elektrik

  dengan soket alir keluar.

  (g) _________________ dipasang untuk melindungi litar dan perkakas elektrik.

  (h) _________________ terletak di hujung paip dan berfungsi mengawal pengaliran

  air keluar.

  (i) _________________ adalah alat jahitan yang penting kerana memudahkan dan

  mempercepatkan kerja menjahit.

  (j) _________________ perlu dilakukan untuk mengurangkan renjatan pada anak

  pokok yang baru diubah.

  (10 markah)

  plag pengerasan tanggam kemasan

  etika kerja fius mesin jahit pili

  reka bentuk bertapak getah

 • 16

  3. Labelkan bahagian-bahagian yang terdapat pada

  (a) Tangki Simpanan Air

  (i)

  (ii)

  (iii)

  (iv)

  (4 markah) (b) Mesin Jahit

  (i)

  (ii)

  (iii)

  (iv)

  (4 markah)

  i

  ii

  iii

  iv

  i iii

  ii

  i iv

 • 17

  4. Lengkapkan teka silang kata di bawah.

  5

  2 1 3

  6

  4

  Menegak

  1. Satu hidangan sepinggan lengkap berasal dari negeri Kedah.

  3. Senarai masakan dalam sesuatu hidangan disebut sebagai ________ .

  5. Mencuci pakaian boleh dikategorikan sebagai pembersihan ________ .

  Melintang

  2. Warna ________ mewujudkan suasana ceria dan cerah.

  4. Ruang untuk melakukan aktiviti penyediaan dan penyimpanan makanan.

  6. Adap dan sopan semasa makan.

  (6 markah)

 • 18

  5. Padankan simbol komponen elektronik dengan fungsinya.

  Simbol Fungsi

  (a)

  Digunakan untuk

  meninggikan arus, voltan dan kuasa.

  (b)

  Menghasilkan bunyi dan

  digunakan sebagai penggera.

  (c)

  Menukar arus elektrik kepada cahaya

  (d)

  Boleh menyimpan dan membuang cas elektrik

  (4 markah)

 • 19

  BAHAGIAN C: ESEI (10 markah)

  1. Terangkan langkah-langkah menyusun atur pola.

  (i)

  (ii)

  (iii)

  (iv)

  (v)

  (5 markah)

 • 20

  2. Terangkan cara membuat kuih badak.

  (i)

  (ii)

  (iii)

  (iv) Bahagikan adunan kepada beberapa bahagian dan bentukkan bulat

  (v)

  (vi)

  (5 markah)

  KERTAS SOALAN TAMAT