of 13 /13
DOKUMEN ITEM BAGI PENTAKSIRAN SEKOLAH TINGKATAN SATU KHB-EKONOMI RUMAH TANGGA SMK CHENDERING 21080 KUALA, TERENGGANU TEL/FAX : 03-31871303 NAMA : ………………………………………………. TINGKATAN : ……………………………………... KAD PENGENALAN : ……………………………

DOKUMEN ITEM KHB-ERT T1.doc

Embed Size (px)

Text of DOKUMEN ITEM KHB-ERT T1.doc

DOKUMEN ITEM

BAGI PENTAKSIRAN

SEKOLAH

TINGKATAN SATU

KHB-EKONOMI RUMAH TANGGA

DOKUMEN ITEM KHB EKONOMI RUMAH TANGGABAND 1

EVIDENCE (MURID)ITEM CONTOH

B1D1E1

Menyebut atau menulis tiga jawatan dalam struktur organisasi bengkel.

Lengkapkan struktur organisasi bengkel.

B1D2E1

Menyebut atau menulis lima faktor utama reka bentuk. Nyatakan lima faktor utama reka bentuk.

1.............................................................

2.............................................................

3.............................................................

4.............................................................

5.............................................................

B1D2E2

Menyebut atau menulis tujuh alatan tangan termasuk mesin.

Senaraikan tujuh alatan tangan termasuk mesin dalam reka bentuk.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

B1D2E3

Menyebut atau menulis pernyataan masalah yang hendak diselesaikan. Nyatakan satu pernyataan masalah yang hendak diselesaikan.

EVIDENCE (MURID)ITEM CONTOH

B1D3E1

Menyebut atau menulis tiga sumber elektrik dan tiga jenis wayar.

Nyatakan tiga sumber elektrik.

1.

2.

3.

Nyatakan tiga jenis wayar elektrik.

1..

2..

3..

B1D4E1

Menyebut atau menulis sistem bekalan air di rumah dan tiga jenis paip.

Nyatakan dua sistem bekalan air di rumah

1................................................................

2................................................................

Senaraikan tiga jenis paip.

1................................................................

2................................................................

3................................................................

B1D5E1

Menyebut atau menulis tiga jenis mesin jahit.

Senaraikan tiga jenis mesin jahit.

1.

2.

3.

B1D6E1

Menyebut atau menulis dua jenis keratan batang.

Senaraikan dua jenis keratan batang.

1...............................................................

2...............................................................

EVIDENCE (MURID)ITEM CONTOH

B1D7E1

Menyebut atau menulis ciri fabrik

Instrumen : Ujian Bertulis (non MCQ)

Lengkapkan tempat kosong dengan

jawapan yang betul

B1D8E1

Menyebut atau menulis jenis kelim .

Instrumen : Ujian Bertulis (Non MCQ)

Lengkapkan tempat kosong dengan jawapan yang betul

B1D9E1

Menyebut atau menulis empat alat pembayaran masa kiniSenaraikan empat alat pembayaran masa kini

.

.

DOKUMEN ITEM KHB EKONOMI RUMAH TANGGABAND 2

EVIDENCE (MURID)ITEM CONTOH

B2D1E1

Menerangkan secara lisan atau bertulis amalan 4M.

Terangkan amalan 4M.

Amalan 4M

Penerangan

Membersih

Menyusun atur

Menilai

Mendisiplin

B2D2E1

Menerangkan secara lisan atau bertulis proses kemasan menggunakan syelek.

Susun mengikut urutan proses kemasan menggunakan syelek.

1.

2.

3. ...

4.

B2D3E1

Menerangkan secara lisan atau bertulis fungsi tiga alatan tangan termasuk pena ujian.

Terangkan fungsi alat tangan berikut.

Alatan tangan

Penerangan

EVIDENCE (MURID)ITEM CONTOH

B2D4E1

Menerangkan secara lisan atau bertulis fungsi tiga paip yang disambung ke tangki simpanan air.

Terangkan fungsi paip berikut;

Jenis paip

Fungsi

B2D4E2

Menerangkan secara lisan atau bertulis fungsi enam jenis penyambung paip.

Menerangkan enam jenis penyambung paip.

Penyambung paip

Penerangan

EVIDENCE (MURID)ITEM CONTOH

B2D5E1

Menerangkan secara lisan atau bertulis fungsi enam bahagian mesin jahit.

Menerangkan fungsi enam bahagian mesin jahit.

Bahagian mesin jahit

Fungsi

B2D6E1

Menerangkan secara lisan atau bertulis nisbah campuran medium semaian. Terangkan nisbah campuran medium semaian..................................................................................................

B2D7E1

Menerangkan secara lisan atau bertulis jenis fabrik.

Instrumen : Ujian Bertulis (Non MCQ)

Terangkan ciri-ciri fabrik asli

Jenis fabrik

Keterangan

Kapas

Linen

Benang sayat

Sutera

EVIDENCE (MURID)ITEM CONTOH

B2D8E1

Menerangkan secara lisan atau bertulis ciri kelim belah kangkung.

Instrumen : Ujian Bertulis (Non MCQ)Terangkan ciri kelim belah kangkung.

1. .

2. .

3.

4. .

B2D8E2Menerangkan secara lisan atau bertulis proses menjahit lisu pemadanTerangkan proses menjahit lisu pemadan.

1. ..

2. ..

3. .

4. .

B2D8E3Menerangkan secara lisan atau bertulis memanjang pola skirt berkasingTerangkan proses memanjangkan pola skirt berkasing

1. ..

2. ..

3. .

4. ..

EVIDENCE (MURID)ITEM CONTOH

B2D9E1

Menerangkan secara lisan atau bertulis perniagaan runcit, borong dan antarabangsaTerangkan perniagaan berikut

a. Runcit

..

b. Borong

..

..

C, Antarabangsa

..

.

DOKUMEN ITEM KHB EKONOMI RUMAH TANGGA

BAND 3

EVIDENCE (MURID)ITEM CONTOH

B3D1E1

Membuat dua lakaran reka bentuk merujuk pernyataan masalah.Rujuk Lampiran A

B3D2E1

Membuat pendawaian plag 3 pin 13A.

Rujuk Lampiran B

B3D3E1

Membuat penyenggaraan perangkap P. Rujuk Lampiran C

B3D4E1

Menjahit kertas tanpa benang pada garisan lurus, berpenjuru dan melengkung.

Rujuk Lampiran D

B3D5E1

Menyemai keratan batang dalam medium semaian.

Rujuk Lampiran D

B3D6E1

Menyediakan rancangan kerja untuk sarapan. Anda dikehendaki menyediakan rancangan kerja amali masakan untuk sarapan yang mempunyai 3 dokumen (borang pilihan masakan, borang pengiraan kos dan borang susunan kerja)

B3D7E1

Menyedia makanan daripada bater cair

Anda dikehendaki menyedia makanan daripada bater cair

B3D8E1

Memasak makanan daripada kuih tempatan

Anda dikehendaki menyedia dan memasak makanan daripada bater atau kuih tempatan

B3D9E1

Memilih stail dan corak pakaian yang sesuai dengan bentuk badan

Labelkan stail dan corak pakaian

Nyatakan kesesuaiannya dengan bentuk badan.

B3D10E1

Menjahit skirt berkasing.

Anda dikehendaki menjahit sehelai skirt berkasing

B3D10E2

Menjahit contoh lisu pemadanAnda dikehendaki menjahit satu contoh lisu pemadan

B3D10E3

Memanjang pola skirt berkasingAnda dikehendaki memanjangkan satu contoh skirt berkasing

DOKUMEN ITEM KHB EKONOMI RUMAH TANGGA

BAND 4

EVIDENCE (MURID)ITEM CONTOH

B4D1E1

Membuat dua lakaran reka bentuk merujuk pernyataan masalah mengikut *peraturan.

Rujuk Lampiran A

B4D2E1

Membuat pendawaian plag 3 pin 13A mengikut *prosedur.

Rujuk Lampiran E

B4D3E1

Membuat penyenggaraan perangkap P mengikut *urutan.

Rujuk Lampiran C

B4D4E1

Memasak makanan daripada kuih tempatan mengikut *prosedur

Rujuk Lampiran E

DOKUMEN ITEM KHB EKONOMI RUMAH TANGGA

BAND 5

EVIDENCE (MURID)ITEM CONTOH

B5D1E1

Membuat dua lakaran reka bentuk merujuk kepada pernyataan masalah dengan *daya usaha.

Rujuk Lampiran A

B5D2E1

Memasak makanan daripada kuih tempatan dengan *daya usaha

Rujuk Lampiran F

DOKUMEN ITEM KHB EKONOMI RUMAH TANGGA

BAND 6

EVIDENCE (MURID)ITEM CONTOH

B6D1E1

Membuat dua lakaran reka bentuk merujuk pernyataan masalah dan melahirkan *idea baharu sebagai nilai tambah.Rujuk Lampiran A

B6D2E1

Memasak makanan daripada kuih tempatan dengan *daya usahaRujuk Lampiran F

Masalah yang saya hadapi ialah .............................

Pengertian kelim

Jenis

kelim

kelim

Haiwan

linen

Nilon

Asli

Fabrik

EMBED PBrush

SMK CHENDERING

21080 KUALA, TERENGGANU

TEL/FAX : 03-31871303

NAMA : .

TINGKATAN: ...

KAD PENGENALAN :

1