of 13/13
RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN 2014 MATA PELAJARAN : KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU – EKONOMI RUMAH TANGGA TINGKATAN 2 BULAN MINGGU TAJUK PEMBELAJARAN CATATAN JANUARI 1 01/01 – 02/01 PENGURUSAN KELAS (PENERANGAN PBS TINGKATAN 2) 2 05/01 – 09/01 1.1 REKA BENTUK DAN PENGHASILAN PROJEK (a) Faktor Utama Reka Bentuk Aras 1 Mengenal pasti faktor reka bentuk (b) Jenis Bahan dan Pengikat Aras 1 Mengenal pasti saiz, sifat dan penggunaan bahan serta kesesuaiannya (KOD EVIDENS : B1D1E2) Menyatakan dua jenis bahan pembinaan projek (KOD EVIDENS : B2D1E2) Menerangkan dua bahan pembinaan projek dari segi sifatnya Mengenal pasti jenis-jenis pengikat (KOD EVIDENS : B1D1E1) Menyatakan dua cara mencantum bahagian projek Menyatakan cara penggunaan pengikat (c) Alatan Tangan dan Mesin Aras 1 Mengenal pasti nama dan fungsi alatan tangan dan mesin mudah alih SMK LEMBAH BIDONG 21010 SETIU, TERENGGANU KOD SEKOLAH : TEA6086 TEL/FAX : 096531315

Rpt khb ert t2 2014

  • View
    258

  • Download
    7

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

Text of Rpt khb ert t2 2014

SMK LEMBAH BIDONG21010 SETIU, TERENGGANUKOD SEKOLAH : TEA6086TEL/FAX : 096531315

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN 2014

MATA PELAJARAN : KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU EKONOMI RUMAH TANGGATINGKATAN 2

BULANMINGGUTAJUK PEMBELAJARANCATATAN

JANUARI101/01 02/01PENGURUSAN KELAS (PENERANGAN PBS TINGKATAN 2)

205/01 09/011.1 REKA BENTUK DAN PENGHASILAN PROJEK

(a) Faktor Utama Reka BentukAras 1 Mengenal pasti faktor reka bentuk

(b) Jenis Bahan dan PengikatAras 1 Mengenal pasti saiz, sifat dan penggunaan bahan serta kesesuaiannya (KOD EVIDENS : B1D1E2) Menyatakan dua jenis bahan pembinaan projek (KOD EVIDENS : B2D1E2) Menerangkan dua bahan pembinaan projek dari segi sifatnya Mengenal pasti jenis-jenis pengikat (KOD EVIDENS : B1D1E1) Menyatakan dua cara mencantum bahagian projek Menyatakan cara penggunaan pengikat (c) Alatan Tangan dan MesinAras 1 Mengenal pasti nama dan fungsi alatan tangan dan mesin mudah alih (KOD EVIDENS : B2D1E1) Menerangkan lima alatan tangan termasuk mesin dari segi fungsinya Mengguna dan menyelenggara mesin

312/01 16/01(d) Proses i. Lukisan ProjekAras 1 Membuat lakaran reka bentuk Menilai dan memilih lakaran yang paling sesuai

ii. Pembinaan Aras 1 Mengukur, menanda dan memotong Mengenal pasti cara membentuk dan mencantum Membina dan mencantum bahagian projekiii. Kemasan Aras 1 Mengenal pasti alat dan bahagian kemasan Membuat kemasan

14.01.2013Maulidurrasul

419/01 23/01(e) Reka Bentuk Projeki. Penyatan Masalah atau KeperluanAras 1 Mengenal pasti masalah atau keperluan yang hendak diselesaikan Mengumpul maklumat dan data Menyenaraikan pelbagai alternatif penyelesaian masalah dalam bentuk lakaran bebas

526/01 30/01ii. Perancangan, pembinaan dan pengubahsuaian projekAras 1 Menyediakan jadual kerja (KOD EVIDENS : B3/B4/B5/B6 D1E1) Menyediakan jadual kerja Menghasilkan projek reka bentukmengikut prosedur (1) Menghasilkan projek reka bentuk dengan daya usaha (1) Menghasilkan projek reka bentuk dan melahirkan idea baharu (1) sebagai nilai tambah

Menyenaraikan alatan tangan yang diperlukan

Prosedur (1) : (i) Melakukan kerja mengukur, menanda dan memotong mengikut urutan.(ii) Seterusnya membina, mencantum dan membuat kemasan.

Daya Usaha (1) :Cantuman kukuh dan kemasan sempurna

Idea baharu (1) :Kreatif dan inovatif ; contoh menggunakan bahan kitar semula / bahan terbuang.

31 Januari & 1 Februari Tahun Baru Cina

2 FebruariHari Kelepasan Am

FEBRUARI603/02 06/02 Membuat projek berdasarkan lukisan kerja yang dipilih (KOD EVIDENS : B3D1E2) Menghasilkan projek reka bentuk

709/02 13/02 Menguji dan menilai sendiri hasil projek Mengubahsuai projek untuk mendapatkan hasil yang berkualiti

816/02 20/02iii. Pendokumentasian Aras 1 Mengumpul dan merekod maklumat projek Mengira kos pengeluaran

923/02 27/022.1 ELEKTRONIK

(a) Nama, Simbol Dan Fungsi Komponen ElektronikAras 1 Mengenal pasti nama, fungsi, dan simbol komponen elektrik (KOD EVIDENS : B1D2E1) Menyatakan empat simbol komponen elektronik (KOD EVIDENS : B2D2E1) Menerangkan tiga komponen elektronik dari segi fungsinya Mengenal pasti jenis perintang, suis, kapasitor dan transfomer Menyatakan unit asas komponen

MAC1002/03 06/03 Membaca nilai perintang tetap (KOD EVIDENS : B3D2E1) Membaca nilai satu perintang tetap dengan tepat* Membandingkan bezakan antara komponen aktif dengan komponen pasif

4 MacHari Ulangtahun Pertabalan Kebawah DYMM Sultan Terengganu

*tepat : bacaan nilai mengikut kod warna perintang

1109/03 13/034 Membaca Dan Menterjemah Lukisan ElektronikAras 1 Membaca dan menterjemah lukisan skematik kepada lukisan bergambar Menterjemah lukisan skematik atau bergambar untuk membuat projek (KOD EVIDENS : B3D2E2)Menterjemah semua komponen* dalam lukisan skematik kepada lukisan bergambar (KOD EVIDENS : B4D2E1) Menterjemah semua komponen dalam lukisan skematik kepada lukisan bergambar mengikut prosedur (2)

* Komponen : Minimum 4 jenisPerintang, suis, LED, kapasitor, transistor atau pembaz (buzzer)

Prosedur (2) :Komponen dilukis mengikut kedudukan dan kekutuban yang betul.

1216/03 20/035 Penghasilan Projeki. Alatan tangan Aras 1 Mengenal pasti nama dan fungsi alatan tangan Menyenggara alatan tangan

ii. MemateriAras 1 Mengenal pasti kelengkapan dan bahan pematerian Mengenal pasti komposisi bahan pateri Memateri dengan tepat, kemas, kukuh dan selamat

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1 ( 21/3 29/3) 9 HARI

APRIL1330/03 03/04iii. Membuat projek Membentuk kaki komponen Memasang komponen seperti dalam lukisan skematik atau bergambar Meyemak semula kedudukan komponen berpandukan litar skematik atau lukisan bergambar Memateri kaki komponen Memotong kaki komponen yang berlebihan Menguji projek yang telah siap dan membuat kerja pembaikan jika perlu Membersihkan dan menyimpan semua alatan dan bahan

1406/04 10/041.3 LUKISAN TEKNIK

(a) Alatan Lukisan TeknikAras 1 Mengenal pasti nama dan penggunaan alatan lukisan teknik (KOD EVIDENS : B1D3E1) Menyatakan empat alatan lukisan teknik (KOD EVIDENS : B2D3E1) Menerangkan empat alatan tangan lukisan teknik dari segi fungsinya

1513/04 17/04(b) Jenis Garisan Aras 1 Melukis pelbagai garisan dengan menggunakan alatan lukisan Melukis bulatan, segi empat dan segi tiga

1620/04 24/04(a) Unjuran OrtografikAras 1 Melukis unjuran ortografik(KOD EVIDENS : B3/B4/B5 D3E1)Melukis unjuran ortografikMelukis unjuran ortografik mengikut prosedur (3)Melukis unjuran ortografik menggunakan alatan dan prinsip yang betul dengan daya usaha (2)Prosedur (3) :(i) Menggunakan alatan yang betul(ii)Prinsip yang betul (prinsip merujuk kepada pelan, pandangan hadapan dan pandangan sisi mengikut pandangan sudut ketiga)

Daya Usaha (2) :(i) Ukuran dan penyambungan garisan objek tepat(ii) Garisan binaan dan garisan objek dilukis dengan betul(iii) Lukisan bersih

MEI1727/04 30/04 Mendimensi lukisan unjuran ortografik01.05.2014Hari Pekerja

1804/05 08/051.4 MASAKAN (a) Perancangan MenuAras 1 Menyenaraikan faktor penting dalam merancang menu (KOD EVIDENS : B1D4E1) Menyatakan lima faktor penting dalam merancang menu

(b) Penyediaan dan Penyajian MakananAras 1 Menerangkan maksud hidangan sepinggan lengkap (KOD EVIDENS : B1D4E2) Menyatakan maksud hidangan sepinggan lengkap

Mengenal pasti hidangan sepinggan lengkap (KOD EVIDENS : B1D4E3) Menyatakan tiga contoh hidangan sepinggan lengkap Mengenal pasti alatan dan kelengkapan dapur Menyedia, memasak, menghias, menyaji dan membuat pengiraan kos hidangan sepinggan lengkap cara timur

1911/05 15/05 Menyedia, memasak, menghias, menyaji dan membuat pengiraan kos minuman berkhasiat Menyedia, memasak, menghias, menyaji dan membuat pengiraan kos hidangan sepinggan lengkap cara barat Menyedia, memasak, menghias, menyaji dan membuat pengiraan kos minuman yang menyegarkan

2018/05 22/05Aras 2 Menyedia, memasak, menghias, menyaji dan membuat pengiraan kos hidangan sepinggan lengkap mengikut budaya setempat

(c) Etika MakanAras 1 Menerangkan etika makan Mengenal adab dan sopan semasa makan (KOD EVIDENS : B2D4E1) Menerangkan lima adab sopan semasa makan Mengamalkan etika makan yang sopan

JUNCUTI PERTENGAHAN TAHUN ( 25/5 09/6) 16 HARI

2110/06 12/061.5 TANAMAN HIASAN

(a) Pemasuan Semulai. Memasu semulaAras 1 Mengenal pasti tujuan memasu semula (KOD EVIDENS : B1D5E1) Menyatakan dua tujuan pemasuan semula tanaman hiasan Memilih pasu atau bekas yang sesuai untuk memasu semula (KOD EVIDENS : B1D5E2) Menyatakan dua cirri tanaman hiasan dalam bekas yang perlu pemasuan semula

Menyediakan medium memasu Memasu semula tanaman hiasan

2215/06 19/06ii. PenjagaanAras 1 Menjaga tanaman hiasan selepas pemasuan semula

2322/06 26/06ELEKTIF EKONOMI RUMAH TANGGA2.2 JAHITAN

(a) Proses JahitanAras 1 Menerangkan maksud belah, kancing, dan lengan (KOD EVIDENS : B1D7E1) Menyatakan dua jenis belah (KOD EVIDENS : B2D6E1) Menerangkan maksud belah

JULAI2429/06 03/07 Menjahit lengan belah kelepet sama lebar, butang dan lubang butang dan lengan padanan rata (KOD EVIDENS : B3/B4/D5E1 / B5D4E1 / B6D2E1) Menjahit lengan padanan rata* Menjahit lengan padanan rata mengikut prosedur (5) Menjahit lengan padanan rata dengan daya usaha (4) Menjahit lengan padanan rata dan melahirkan idea baharu (2) sebagai nilai tambah*Lengan padanan rata : Boleh dijahit pada contoh jahitan atau minimum satu lengan pada blaus

Prosedur (5) :Menjahit mengikut urutan (bermula dari menyediakan lengan dan mencantum lengan pada badan baju)

Daya usaha (4) :Cantuman betul dan tergantung elok.

Idea baharu (2)Kreatif dan inovatif contoh menjahit hiasan yang sesuai pada lengan dengan betul.

2506/07 10/07(b) Penghasilan ProjekAras 1 Memilih stail blaus Mengubahsuai pola asas badan dan lengan

** Bermula puasa

2613/07 17/07 Menyusun atur pola dan menggunting fabrik(KOD EVIDENS : B3/B4 D5E2 / B5D4E2)Menyusun atur pola blaus atas fabricMenyusun atur pola blaus atas fabric mengikut *prosedur (6)Menyusun atur pola blaus atas fabric dengan daya usaha (5)(KOD EVIDENS : B3/B4 D5E3 / B5D4E3)Menggunting fabricMenggunting fabric mengikut *prosedur (7)Menggunting fabric dengan daya usaha (6)

Hari Nuzul Quran [Negeri][*] / Selasa / 15 Julai 2014

Prosedur (6) :Menyusun atur pola mengikut peraturan.

Daya Usaha (5) :Kedudukan pola mengikut tanda pola dan rata.

Prosedur (7) :Menggunting mengikut peraturan.

Daya usaha (6) :Guntingan tepat dan tidak berjerumbai

2720/07 24/07 Menjahit blaus

OGOS2827/07 31/07 Menjahit blaus

Hari Raya Puasa [Persekutuan][*] / Isnin dan Selasa / 28 dan 29 Julai 2014

2903/08 07/08 Menjahit blaus

08-09.08.2013Hari Raya Puasa

3010/08 14/08 Menjahit blaus

3117/08 21/08Aras 2 Menjahit hiasan pada blaus

31.08.2013Merdeka

SEPTEMBER

3224/09 28/08ELEKTIF : EKONOMI RUMAH TANGGA

2.1 PEMAKANAN DAN PENGURUSAN SAJIAN

(a) Penyediaan dan Penyajian MakananAras 1 Menerangkan pengertian makanan bekal (KOD EVIDENS : B1D6E1)Menyatakan pengertian makanan bekal Mengenal pasti faktor penting memilih bekas untuk membungkus Mengenal pasti faktor utama merancang menu untuk makanan bekal(KOD EVIDENS : B1D6E2)Menyatakan tiga faktor utama merancang menu untuk makanan bekal(KOD EVIDENS : B2D5E1)Menerangkan dua faktor utama merancang menu untuk makanan bekal Menyedia, memasak dan membuat pengiraan kos makanan bekal Membungkus makanan(KOD EVIDENS : B3/B4 D4E1 / B5D3E1)Membungkus makanan bekal menggunakan kertas lilin atau daun pisangMembungkus makanan bekal menggunakan kertas lilin atau daun pisang mengikut prosedur (4)Membungkus makanan bekal dengan daya usaha(3)

Prosedur (4) :Membungkus mengikut peraturan . (pembungkus bersih, buang bahagian yang keras untuk daun pisang atau kertas lilin mesti betul, bahagian berlilin menghadap makanan)

Daya usaha (3) :Bersih dan cara pembungkusan rapi (makanan tidak terkeluar)

3301/09 04/09Aras 2 Memilih dan merancang menu untuk hidangan tengahari dan makan malam Menyedia, memasak, menghias, menghidang dan membuat pengiraan kos makan tengahari dan makan malam Mengenal pasti alatan peranggu meja Menilai hasil masakan

Hari Kebangsaan [Persekutuan] / Ahad / 31 Ogos 2014

3407/09 11/09(b) Reka Cipta ResepiAras 1 Mereka cipta resepi hidangan untuk pesakit Menyedia, memasak, menghias, menghidang dan membuat pengiraan kos hidangan untuk pesakit

16.09.2013Hari Malaysia

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2 (12.09.2014 hingga 20.09.2014) - 09 HARI

OKTOBER

3501/10 02/10Aras 2 Mengenal pasti dan memilih makanan siap masak untuk pesakit Menyenaraikan pelbagai altenatif penambahan nilai Menyedia, memasak, menghias, menghidang dan membuat pengiraan kos mekanan siap yang ditambah nilai untuk pesakit

05-06.10.14Hari Raya Qurban

3612/10 16/102.3 PERNIAGAAN DAN KEUSAHAWANAN

(a) Asas Keusahawanan i. Pengertian Keusahawananii. Ciri Utama Usahawan

Aras 1 Menyatakan pengertian usahawandan keusahawanan Mengenal pasti ciri utama usahawan Mengenal pasti faedah menjadi usahawan berbanding makan gaji Mengenal pasti bidang kegiatan usahawan

Aras 2 Menilai diri dan membuat perbandingan dengan ciri usahawan melalui borang penilaian diri

3719/10 22/10iii. Usahawan Dalam Negeri

Aras 1 Mengenal pasti usahawan dalam negeri dan faktor kejayaannya

iv. Peranan Kerajaan dalam Membantu UsahawanAras 1 Mengenal pasti pelbagai agensi kerajaan yang membantu usahawan(KOD EVIDENS : B1D8E1)Menyatakan lima agensi kerajaan yang membantu usahawan

v. Mengenal Pasti Jenis Bantuan Dan Kemudahan Yang Disediakan Oleh Kerajaan Kepada Usahawan (KOD EVIDENS : B2D7E1)Menerangkan dua agensi kerajaan dari segi bantuan yang diberikan kepada usahawan

23.10.14Deepavali

26.10.14Awal Muharram

3827/10 30/10ULANGKAJI

NOVEMBER3902/11 06/11ULANGKAJI

4009/11 13/11ULANGKAJI

4116/11 20/11PEPERKSAAN AKHIR TAHUN

4209/11 13/11PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN

CUTI AKHIR TAHUN ( 21/11/2012 01301/2014) 44 HARI

Jumlah Hari Persekolahan Termasuk Cuti Am = Jumlah Hari Cuti Penggal =

Disediakan oleh: Disahkan oleh :

_________________________________________WAN NUR AZLINA IBRAHIMKETUA PANITIA KHBSMK LEMBAH BIDONG2013

KALENDAR 2013

Januari

ISRKJSA

123456

78910111213

14151617181920

21222324252627

28293031

Febuari

ISRKJSA

123

45678910

11121314151617

18192021222324

25262728

Mac

ISRKJSA

123

45678910

11121314151617

18192021222324

25262728293031

April

ISRKJSA

1234567

891011121314

15161718192021

22232425262728

2930

Mei

ISRKJSA

12345

6789101112

13141516171819

20212223242526

2728293031

Jun

ISRKJSA

12

3456789

10111213141516

17181920212223

24252627282930

Julai

ISRKJSA

1234567

891011121314

15161718192021

22232425262728

293031

Ogos

ISRKJSA

1234

567891011

12131415161718

19202122232425

262728293031

September

ISRKJSA

1

2345678

9101112131415

16171819202122

23242526272829

30

Oktober

ISRKJSA

123456

78910111213

14151617181920

21222324252627

28293031

November

ISRKJSA

123

45678910

11121314151617

18192021222324

252627282930

Disember

ISRKJSA

1

2345678

9101112131415

16171819202122

23242526272829

3031

Hari Cuti (Malaysia)

Jan 01Tahun BaruJan 24Hari Kelahiran Nabi Muhammad s.a.wFeb 10Tahun Baru Cina

Feb 11Tahun Baru CinaMar 29Good FridayMay 01Hari Pekerja

May 25Hari WesakJun 01Hari Keputeraan DYMMAug 08Hari Raya Puasa

Aug 09Hari Raya Puasa Aug 31Hari KebangsaanSep 16Hari Malaysia

Oct 15Hari Raya HajiNov 03Deepavali Nov 05Awal Muharram

Dec 25Hari Krismas