PPT T1 KHB 2016

 • View
  219

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of PPT T1 KHB 2016

 • 8/16/2019 PPT T1 KHB 2016

  1/17

  Bahagian A

  [60 markah]

  Jawab semua soalan

  1  Tandakan () bagi amalan 4M yang betul dan (×) bagi yang salah dalam ruang jawapan.

   Aktiviti Amalan 4M Ruang Jawapan

  Mematuhi peraturan keselamatan Mendisiplin

  Mempraktikkan peraturan keselamatan dan tugas lainyang diarahkan oleh guru

  Menilai

  Melaksanakan sistem penyimpanan alatan dan bahan Menyusun atur

  [3 markah]

  Tandakan () bagi langkah keselamatan bengkel yang betul dan (×) bagi yang salah pada pada

  petak yang disediakan.

  Langkah Keselamatan

  Tingkap hendaklah sentiasa ditutup sewaktu melakukan kerja amali dibengkel

  Setiap kemalangan hendaklah dilaporkan kepada guru

  Pastikan kerusi dan peralatan disusun kemas selepas digunakan

  [3 markah]

 • 8/16/2019 PPT T1 KHB 2016

  2/17

  Berikut adalah langkah menggunakan alat pemadam api.

  Halakan muncung pemancut ke dasar api A

  Keluarkan pin picu dan pegang alat pemadam apimenegak

  B

  Tekas tuas rapat kepada pemegang C

  Susun mengikut urutan yang betul dengan menulis A, B dan C pada petak yang disediakan

  [3 markah]

 • 8/16/2019 PPT T1 KHB 2016

  3/17

   

 • 8/16/2019 PPT T1 KHB 2016

  4/17

   

  Rajah berikut menunjukkan alat pemadam api.

  Tandakan () bagi punca kebakaran yang boleh dipadamkan oleh alat itu dan (×) bagi yang

  tidak berkaitan dalam petak yang disediakan.

  Minyak

  Elektrik

  Gas

  [3 Markah]

  5  Susun mengikut urutan yang betul langkah merawat luka ringan dengan menulis 1, 2 dan 3 pada

  ruangan jawapan.

  Balut luka dengan kain kasa

  Bersihkan luka dengan antiseptic

  Sapukan iodin pada luka

  [3 Markah]

  6  Nyatakan tiga faktor reka bentuk pada ruang yang disediakan.

  …………………………………………………………………………………………………………………………………………

  …………………………………………………………………………………………………………………………………………

  …………………………………………………………………………………………………………………………………………  

  [3 markah]

  B

 • 8/16/2019 PPT T1 KHB 2016

  5/17

   

 • 8/16/2019 PPT T1 KHB 2016

  6/17

  Padankan alatan tangan dengan fungsi yang sesuai.

   Alatan tangan Fungsi

  Menanda garisan selari denganmuka tepi

  Menukul dan mencabut paku

  Mengerat dan membelah kayu

  [3 markah]

  8  Labelkan bahagian alatan yang bertanda A, B dan C dalam ruang jawapan yang disediakan.

   A

  B

  C

  [3 markah]

  A

  B

  C

 • 8/16/2019 PPT T1 KHB 2016

  7/17

  Rajah berikut menunjukkan sebuah mesin gerudi lantai.

  Padankan bahagian berlabel tersebut dengan fungsinya dengan menulis A, B dan C dalam petak

  yang disediakan.

  Fungsi Ruang jawapan

  Memutarkan system takal dan binduMenurun dan menaikkan bindu

  Mencengkam dan memutarkan mata gerudi

  [3 markah]

  A

  C

  B

 • 8/16/2019 PPT T1 KHB 2016

  8/17

  10  Tandakan () bagi kaedah mencabut paku dengan menggunakan tukul kuku kambing yang betul

  dan (×) bagi yang salah dalam petak yang disediakan.

  [3 markah]

  11  Rajah berikut menunjukkan dua kepingan kayu yang telah dicantum menggunakan kaedah

  tanggam.

  Tandakan () bagi jenis tanggam yang betul untuk mencantum kayu itu dan (×) bagi yang salah

  pada petak yang disediakan .

  Tanggam temu

  Tanggam parit terus

  Tangggam lekap palang

  [3 markah]

 • 8/16/2019 PPT T1 KHB 2016

  9/17

  12 

  Berikut adalah tiga jenis kos dalam penghasilan projek.

   A Kos Bahan

  B Kos Upah

  C Kos Overhead

  Padankan jenis kos itu dengan penyataan yang berikut dengan menulis A, B atau C pada petak

  yang disediakan.

  Kos bagi bahan mentah yang digunakan untuk membuat projek

  Kos bagi bayaran bil elektrik, telefon dan pengangkutan

  Kos bagi bayaran tenaga kerja yang digunakan untuk membuat danmenyiapkan projek

  [3 markah]

  13 

  Maklumat berikut adalah kos untuk menyediakan rak buku.

  Tandakan () bagi kos pengeluaran yang betul dan (×) bagi yang salah pada petak yang

  disediakan.

  RM 17.60

  RM 16.55

  RM 11.05

  [3 markah]

  Kos Bahan RM10.00

  Kos upah RM6.55

  Kos Overhead RM1.05

 • 8/16/2019 PPT T1 KHB 2016

  10/17

  14 

  Rajah berikut menunjukkan jenis satu keratan batang tumbuhan yang akan dibiakkan

  menggunakan kaedah keratan batang.

  Nyatakan nama keratan yang berlabel

   A :……………………………………………………………………………………………………………………………………....  

  B: ……………………………………………………………………………………………………………………………………...  

  C: ……………………………………………………………………………………………………………………………………...  

  [3 markah]

 • 8/16/2019 PPT T1 KHB 2016

  11/17

  15 

  Rajah berikut menunjukkan jenis keratan batang.

  Berdasarkan rajah di atas, padankan jenis keratan batang itu dengan cirinya dengan menulis A, B

  atau C dalam ruangan jawapan.

  Kulit bewarna perang dan keras

  Kulit bewarna hijau dan lembut

  Kulit bewarna perang kehijauan dan sederhana keras

  [3 markah]

  16  Maklumat berikut menunjukkan bahan yang digunakan dalam medium pemasuan semula.

  Bahan organic A

  Tanah loam B

  Pasir sungai C

  Lengkapkan jadual berikut mengikut nisbah bahan medium pemasuan semula dengan menulis A,

  B dan C dalam ruangan jawapan yang disediakan.

  7 3 2

  [3 markah]

 • 8/16/2019 PPT T1 KHB 2016

  12/17

  17 

  Senaraikan 3 jenis sel kering.

  …………………………………………………………………………………………………………………………………………

  …………………………………………………………………………………………………………………………………………

  …………………………………………………………………………………………………………………………………………  

  [3 markah]

  18  Tandakan () bagi perkakas untuk menukarkan tenaga elektrik kepada tenaga bunyi dan (×)

  bagi yang tidak berkaitan dalam ruangan jawapan.

  Pembesar Suara

  Televisyen

  Gerudi Elektrik

  [3 markah]

  19 

  Rajah berikut menunjukkan alatan tangan yang digunakan di bengkel sekolah

  Padankan alatan berikut dengan meulis A, B dan C berdasarkan nama alatan yang betul pada

  ruangan jawapan yang disediakan.

  Nama alatan

  Playar gabung

  Pemotong sisi

  Playar muncung tirus

  [3 markah]

  20 

 • 8/16/2019 PPT T1 KHB 2016

  13/17

   

  21 

  Rajah berikut menunjukkan sejenis alatan tangan untuk kerja-kerja elektrik.

  (a)  Namakan alatan tangan di atas

  ………………………………………………………………………………………………………………………………  

  (b) 

  Nyatakan dua kegunaan alatan tangan tersebut.

  ………………………………………………………………………………………………………………………………

  ………………………………………………………………………………………………………………………………  

  [3 markah]

 • 8/16/2019 PPT T1 KHB 2016

  14/17

  Bahagian B

  [40 markah]

  Jawab semua soalan

  1  Rajah menunjukkan struktur organisasi bengkel Kemahiran Hidup.

  Berdasarkan rajah di atas,

  (a) 

  Nyatakan nama jawatan yang berlabel A, B dan C

   A:………………………………………………………………………………………………………………………………… 

  B:…………………………………………………………………………………………………………………………………  

  C:…………………………………………………………………………………………………………………………………  

  [3 markah]

  (b) 

  Senaraikan dua tugas bagi jawatan B.

  ……………………………………………………………………………………………………………………………………  

  ……………………………………………………………………………………………………………………………………  

  [2 markah]

  (c)  Nyatakan tiga peraturan bengkel yang perlu dipatuhi.

  ……………………………………………………………………………………………………………………………………

  ……………………………………………………………………………………………………………………………………  

  ……………………………………………………………………………………………………………………………………  

  [3 markah]

  (d) 

  Berikan dua peraturan pemakaian semasa berada di bengkel.

  ……………………………………………………………………………………………………………………………………

  ……………………………………………………………………………………………………………………………………  

  ……………………………………………………………………………………………………………………………………  

  [2 markah]

   A

  B

  C

  Ketua Unit

  P

  Ketua Unit

  Q

  Ketua Unit

  R

  Ketua Unit

  S

 • 8/16/2019 PPT T1 KHB 2016

  15/17

  Rajah di bawah menunjukkan salah satu mesin yang digunakan dalam penghasilan projek.

  Berdasarkan rajah di atas,

  (a)  Namakan mesin tersebut.

  ……………………………………………………………………………………………………………………………………  

  [1 markah]

  (b)  Labelkan bahagian A, B dan C.

   A:…………………………………………………………………………………………………………………………………

  B:…………………………………………………………………………………………………………………………………  

  C:…………………………………………………………………………………………………………………………………  

  [3 markah]

  (c) 

  Nyatakan fungsi mesin ini.

  ……………………………………………………………………………………………………………………………………  

  ……………………………………………………………………………………………………………………………………  

  [1 markah]

  (d) 

  Nyatakan cara pengendalian mesin ini.

  ……………………………………………………………………………………………………………………………………  

  [1 markah]

  (e) 

  Senaraikan empat peraturan menggunakan mesin ini.

  ……………………………………………………………………………………………………………………………………

  ……………………………………………………………………………………………………………………………………  

  ……………………………………………………………………………………………………………………………………  

  ……………………………………………………………………………………………………………………………………  

  [4 markah]

   A

  C

  B

 • 8/16/2019 PPT T1 KHB 2016

  16/17

  Rajah berikut menunjukkan kerja menyemai keratan batang bagi tanaman hiasan.

  (a) 

  Nyatakan empat pokok hiasan yang boleh dibiak melalui keratan batang.

  ……………………………………………………………………………………………………………………………………

  ……………………………………………………………………………………………………………………………………

  ……………………………………………………………………………………………………………………………………  

  ……………………………………………………………………………………………………………………………………  

  [4 markah]

  (b) 

  Huraikan langkah-langkah menyemai keratan batang tanaman hiasan.

  ………………………………………………………………………………………………………………………………

  ………………………………………………………………………………………………………………………………

  ………………………………………………………………………………………………………………………………

  ………………………………………………………………………………………………………………………………

  ………………………………………………………………………………………………………………………………

  ………………………………………………………………………………………………………………………………

  ………………………………………………………………………………………………………………………………

  ………………………………………………………………………………………………………………………………  

  ……………………………………………………………………………………………………………………………..  

  [6 markah]

 • 8/16/2019 PPT T1 KHB 2016

  17/17

  Maklumat berikut menunjukkan kos untuk membuat rak menyimpan buku dan alat tulis.

  Bahan Kuantiti (unit) Kos seunit (RM) Jumlah (RM)

  Medium Density Fibreboard (MDF) 1 keping 3.00 3.00

  Papan Lapis 2 keping 1.50 3.00

  Kayu 1 batang 1.00 1.00

  Skru 2 batang 0.30 0.60

  Paku 0.30

  Glu Sentuh 0.40

  Kertas Las 1 keping 0.30 0.30

  Syelek 0.50 0.50

  Jumlah Besar

  Berdasarkan maklumat di atas,

  (a) 

  Kirakan kos bahan

  [1 markah]

  (b) 

  Berapakah kos upah bagi menyiapkan projek tersebut

  [4 markah]

  (c)  Hitung kos pengeluaran bagi menghasilkan rak menyimpan buku dan alat tulis itu.

  [4 markah]

  Bilangan pekerja yang diperlukan ialah 2 orang

  Masa yang digunakan ialah 3 jam

  Kadar upah bagi 1 jam :RM2.00

  Kos Overhead :RM1.00