of 26/26
8/8/2019 KHB-Ert Ting 2 http://slidepdf.com/reader/full/khb-ert-ting-2 1/26 Kertas soalan ini mengandungi 25 halaman bercetak 77/1 SULIT 77/1 Kemahiran Hidup Bersepadu - ERT MEI 2009 1½ jam PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN 2009 KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU EKONOMI RUMAH TANGGA TINGKATAN 2 Satu jam tiga puluh minit JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU 1. Kertas soalan ini mengandungi 60 soalan. 2. Jawab semua soalan. 3. Tiap-tiap soalan diikuti oleh empat pilihan jawapan yang berhuruf A, B, C dan D. 4. Bagi tiap-tiap soalan pilih satu jawapan sahaja. Tandakan semua jawapan anda  pada kertas jawapan objektif yang disediakan. 5. Fikir dengan teliti ketika memilih jawapan anda. Jika anda hendak menukar sesuatu  jawapan, padamkan sehingga bersih tanda yang tidak dikehendaki itu dan hitamkan  pilihan anda yang baru. [ Lihat sebelah SULIT

KHB-Ert Ting 2

 • View
  223

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of KHB-Ert Ting 2

 • 8/8/2019 KHB-Ert Ting 2

  1/26

  Kertas soalan ini mengandungi 25 halaman bercetak

  77/1

  SULIT

  77/1

  Kemahiran Hidup

  Bersepadu - ERTMEI

  20091 jam

  PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN 2009

  KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU

  EKONOMI RUMAH TANGGA

  TINGKATAN 2

  Satu jam tiga puluh minit

  JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU

  1. Kertas soalan ini mengandungi 60 soalan.

  2. Jawab semua soalan.

  3. Tiap-tiap soalan diikuti oleh empat pilihan jawapan yang berhurufA, B, C dan D.

  4. Bagi tiap-tiap soalan pilih satujawapan sahaja. Tandakan semua jawapan anda

  pada kertas jawapan objektif yang disediakan.

  5. Fikir dengan teliti ketika memilih jawapan anda. Jika anda hendak menukar sesuatu

  jawapan, padamkan sehingga bersih tanda yang tidak dikehendaki itu dan hitamkan

  pilihan anda yang baru.

  [ Lihat sebelah

  SULIT

 • 8/8/2019 KHB-Ert Ting 2

  2/26

  2

 • 8/8/2019 KHB-Ert Ting 2

  3/26

  Pilih jawapan yang tepat.

  1. Antara berikut yang mana adalah definisi reka bentuk?

  A. Susunan bahan yang dirancang untuk menghasilkan sesuatu produk atau impak

  B. Pengajian dan pengetahuan dalam usaha manusia untuk menjalani kehidupan harian yang

  lebih selesa

  C. Masalah yang dihadapi perlu dikenalpasti terlebih dahulu supaya dapat mencari jalan

  penyelesaian

  D. Cara mendapatkan maklumat dan data yang lengkap bagi merancang pembinaan projek

  2. Pernyataan berikut adalah mengenai faktor utama reka bentukkecuali

  A. FungsiB. Kaedah pembinaan

  C. Harga jualan produk

  D. Keselamatan

  3. Keluli lembut merupakan

  A. Campuran besi dan karbon

  B. Campuran aluminium dan karbon

  C. Campuran kuprum dan mangan

  D. Campuran timah dan zink

  4. Antara berikut, yang manakah menunjukkan skru benam sendiri jenis kepala bulat?

  A.

  B.

  C.

  D.

  2

 • 8/8/2019 KHB-Ert Ting 2

  4/26

  Rajah 1

  5. Berdasarkan rajah 1, saiz bahan pengikat tersebut ditentukan oleh bahagian yang bertanda

  A. P dan Q

  B. Q dan R

  C. R dan S

  D. S dan P

  Rajah 2

  6. Berdasarkan alat tangan yang ditunjukkan pada rajah 2, nyatakan fungsi alatan tersebut

  A. Meribet kepingan logam

  B. Meratakan kepingan logam

  C. Memotong batang ribet

  D. Membenamkan kepala ribet

  Rajah 3

  7. Apakah nama alatan tangan yang ditunjukkan dalam rajah 3A. Hot glue gun

  B. Rivetter

  C. Stapler gun

  D. Pemotong keluli

  3

 • 8/8/2019 KHB-Ert Ting 2

  5/26

  8. Berikut adalah kegunaan gandin getah

  I. Melipat kepingan logam nipis

  II. Membengkok perspek

  III. Meratakan kepingan logam aluminium

  IV. Membentuk keluli lembut yang nipis

  A. I, II dan III

  B. I, II dan IV

  C. I, III dan IV

  D. II, III dan IV

  9. Susun mengikut urutan yang betul bagi penggunaan glu panas

  I. Tekan picu pada hot glue gun untuk mengeluarkan glu

  II. Panaskan glu menggunakan hot glu gun

  III. Gunakan muncung hot glu gun untuk menyapukan glu pada bahan yang hendak dicantum

  IV. Cantum bahagian projek dan biarkan glu sejuk

  A. III, II, I, IV

  B. II, I, III, IV

  C. I, II, IV, III

  D. I, II, III, IV

  Rajah 4

  10. Rajah 4 di atas ialah sejenis mesin yang digunakan untuk.

  A memanaskan glu panas

  B memotong lengkung dan lurus

  C meratakan dan melicinkan permukaan kayu

  D memasang dan menanggalkan skru benam sendiri

  4

 • 8/8/2019 KHB-Ert Ting 2

  6/26

  11. Antara alatan tangan dan mesin berikut, yang manakah berfungsi untuk

  melicinkan permukaan projek?

  A.

  B.

  C.

  D.

  X

  5

 • 8/8/2019 KHB-Ert Ting 2

  7/26

  Rajah 5

  12. Berdasarkan rajah 5, fungsi bahagian yang bertanda X ialah

  A. Menghidupkan motor mesin

  B. Memusingkan mata pemutar skru

  C. Membekalkan arus elektrik terus kepada mesin

  D. Menetapkan pegangan semasa proses pemasangan skru

  13. Susun langkah-langkah penggunaan mesin gergaji jig mengikut urutan yang betul.

  I Tandakan garisan panduan untuk pemotongan

  II Potong secara perlahan-lahan mengikut garisan panduan

  III Apitkan bahan yang hendak dipotong menggunakan apit G

  IV Pasangkan mata pemotong yang sesuai mengikut ketebalan bahan

  A I, III, II, IV

  B I, IV, II, III

  C IV III, I, II

  D IV, I, III, II

  Rajah 6

  14. Rajah 6 menunjukkan satu proses mengikat. Apakah proses tersebut?

  A Mengglu

  B Menskru

  C Merekat

  D Merivet

  6

 • 8/8/2019 KHB-Ert Ting 2

  8/26

  Rajah 7

  15. Antara berikut , aktiviti apakah yang dilakukan pada Rajah 7?

  A. Meribet

  B. Mengglu

  C. Meyapu kemasan

  D. Memasang skru benam

  16. Mengapakah kerja menggarit pada permukaan perspek perlu dilakukan beberapa kali sebelum

  memotongnya ?

  A. Menguji ketajaman mata pemotong

  B. Mendapatkan potongan yang kemas

  C. Mengilatkan permukaan perspekD. Mengelakkan mata pemotong menjadi rosak

  17. Manakah alatan tangan yang berikut, digunakan dalam proses kerja menanda?

  I. pembaris

  II. pensel

  III. pisau penanda

  IV. jangka lukis

  A. I dan II

  B. I dan III

  C. II dan III

  D. III dan IV

  18. Antara yang berikut, yang manakah benar tentang tujuan kemasan pada projek.?

  7

 • 8/8/2019 KHB-Ert Ting 2

  9/26

  I. Projek kelihatan cantik

  II. Projek selamat digunakan

  III. Projek lebih tahan lama

  IV. Projek boleh dijual pada harga yang sangat tinggi

  A I, II, dan III

  B I, II dan IV

  C I, III dan IV

  D II, III, dan IV

  19. Apakah langkah pertama dalam mereka bentuk projek?

  A. mencari idea

  B. mengumpulkan maklumat

  C. menyatakan masalah

  D. lakaran projek

  20. Pengiraan kos pengeluaran untuk projek meliputi

  I. Kos upah

  II. Kos overhed

  III. Kos bahan

  IV. Kos jualan

  A. I dan II

  B. I dan IV

  C. II, III dan IV

  D. I, II dan III

  21. Manakah antara yang berikut, tidak perlu diambil kira dalam langkah penyataan masalah atau

  keperluan?

  A. Membuat lakaran bebas

  B. Mengira kos pengeluaran

  C. Mengumpul maklumat dan data

  D. Menentukan masalah yang hendak diselesaikan

  8

 • 8/8/2019 KHB-Ert Ting 2

  10/26

  Kos Bahan = RM 175

  Kos Upah = RM 160

  Kos Overhead = RM 75

  Jadual 1

  22. Jadual 1 menunjukkan kos pengeluaran untuk membuat 50 unit penggantung

  kunci. Berapakan kos projek untuk satu unit ?

  A. RM 4.70

  B. RM 5.00

  C. RM 6.70

  D. RM 8.20

  23. Antara perancangan yang penting dalam reka bentuk ialah

  I. Menyenaraikan bahan, alatan tangan dan mesin yang diperlukan

  II. Menyenaraikan jenis dan kuantiti bahan yang hendak digunakan

  III. Menyediakan jadual kerja

  IV. Pendokumentasian

  A. I, II dan III

  B. I, II dan IV

  C. I, III dan IV

  D. I, II, III dan IV

  Rajah 8

  24. Rajah 8 diatas menunjukkan beberapa jenis komponen elektrik. Apakah nama

  komponen tersebut?

  A. Kapasitor

  B. Diod pemancar cahaya

  C. Transistor

  D. Buzer

  9

 • 8/8/2019 KHB-Ert Ting 2

  11/26

  Rajah 9

  25. Rajah 9 menunjukkan satu komponen elektronik. Antara yang berikut yang manakah simbol yang

  betul untuk komponen itu?

  A.

  B.

  C.

  D.

  26. Jadual di bawah menunjukkan padanan komponen elektronik dan fungsinya. Pilih padanan yang

  betul?

  Fungsi Simbol

  A Memutuskan litar elektrik

  B Menyimpas cas elektrik

  CMeninggikan arus elektrik

  10

 • 8/8/2019 KHB-Ert Ting 2

  12/26

  D Menukarkan arus elektrik kepada cahaya

  27. Antara berikut,pernyataan yang manakah benar tentang transistor?

  I Transistor boleh digunakan untuk meninggikan arus, voltan, dan kuasa.

  II Transistor mempunyai tiga kaki iaitu anod, katod, dan get

  III Transistor dibina daripada bahan separa pengalir

  IV Transistor boleh digunakan sebagai suis di dalam litar

  A I, II, dan III

  B I, II, dan IV

  C I, III, dan IVD II, III, dan IV

  Rajah 10

  28. Berdasarkan kepada lukisan skematik dalam Rajah 10 komponen yang bertanda X

  adalah?

  11

 • 8/8/2019 KHB-Ert Ting 2

  13/26

  A. Diod pemancar cahaya

  B. Perintang

  C. Kapasitor

  D. Transistor

  29. Antara litar skema berikut, sambungan yang manakah boleh berfungsi?

  A B

  C D

  Rajah 11

  30. Rajah 11 di atas menunjukkan litar skematik sebuah projek elektronik. Komponen

  manakah yang mengawal pengaliran arus elektrik dalam litar tersebut

  A. I

  B. II

  C. III

  D. IV

  12

 • 8/8/2019 KHB-Ert Ting 2

  14/26

  Rajah 12

  31. Berdasarkan Rajah 12 apakah komponen yang terdapat pada lukisan bergambar?

  I Pembesar suara

  II Transistor

  III Kapasitor

  IV Buzer

  A I, II dan III

  B I, II dan IVC I, III dan IV

  D II, III dan IV

  Rajah 13

  32. Apakah nama alatan tangan dalam rajah 13 di atas?

  A. Pemotong sisi

  B. Playar gabung

  C. Penjalur wayar mudah

  13

 • 8/8/2019 KHB-Ert Ting 2

  15/26

  D. Penjalur

  33. Antara berikut, yang manakah menunjukkan hasil pematerian yang kukuh dan kemas?

  A.

  B.

  C.

  D.

  34. Antara alatan tangan yang berikut, yang manakah digunakan untuk memotong wayar dan

  memotong kaki komponen?

  A.

  B.

  C.

  D.

  14

 • 8/8/2019 KHB-Ert Ting 2

  16/26

  35. Susun mengikut urutan langkah langkah membuat projek elektronik.

  I. Paterikan kaki komponen.

  II. Bentukkan kaki komponen

  III. Pasang komponen ke bod litar.

  IV. Semak semula kedudukan komponen.

  A. I , II , III dan IV

  B. II , III , IV dan I

  C. II , III , I dan IV

  D. IV , III , II dan I

  36. Apakah alatan yang digunakan untuk melukis bulatan dan lengkok besar?

  A. Jangka lukis

  B. Jangka sudut

  C. Jangka tolok

  D. Sesiku set

  Rajah 14

  37. Garisan yang bertanda Y yang ditunjukkan pada rajah 14 di atas adalah

  A. garisan tengah

  15

 • 8/8/2019 KHB-Ert Ting 2

  17/26

  B. garisan tepi

  C. garisan tersembunyi

  D. garisan objek

  38. Rajah 15 menunjukkan pandangan sisi sebuah objek. Manakah antara garisan-garisan yang

  berikut sesuai dilukis di Y?

  Rajah 15

  A. ------------------------------------------

  B.

  C. __________________________

  D. ___________ __ ____________

  39. Unjuran ortografik menunjukkan tiga pandangan yang berbeza tentang sesuatu projek.

  Pandangan tersebut adalah

  I. Pandangan sisi

  II. Pandangan atas

  III. Pandangan keratan

  IV. Pandangan hadapan

  A. I, II dan III

  B. I, II dan IV

  C. I,III dan IV

  D. II,III dan IV

  16

 • 8/8/2019 KHB-Ert Ting 2

  18/26

  40. Lukisan unjuran ortografik merupakan lukisan yang dilukis dalam bentuk

  A. 1D

  B. 2D

  C. 3D

  D. 4D

  41. Rajah 16 menunjukkan sebuah objek. Pilih pandangan yang sesuai dari arah Y.

  Rajah 16

  17

 • 8/8/2019 KHB-Ert Ting 2

  19/26

  42. Rajah 17 menunjukkan lukisan isometrik bagi sebuah objek. Pilih pandangan yang sesuai dari

  arah X.

  Rajah 17

  18

 • 8/8/2019 KHB-Ert Ting 2

  20/26

  43. Pilih lukisan unjuran ortografik yang betul bagi objek di bawah.

  19

 • 8/8/2019 KHB-Ert Ting 2

  21/26

  44. Pernyataan berikut ialah tentang jenis-jenis garisan yang boleh dilakar berpandukan kertas

  isogrid. Pilih pernyataan yang benar.

  I. garisan mendatar

  II. garisan menegak

  III. garisan bersudut 300

  IV. garisan bersudut 450

  A. I dan II

  B. II dan IV

  C. II dan III

  D. III dan IIV

  45. Mengapakah remaja lelaki memerlukan lebih banyak kalori daripada remaja perempuan?

  A. Mereka lebih aktif

  B. Mereka lebih berselera

  C. Mereka lebih banyak duit

  D. Mereka tidak memilih makanan

  Rajah 18

  20

 • 8/8/2019 KHB-Ert Ting 2

  22/26

  46. Tujuan merancang menu adalah yang berikut kecuali

  A. Supaya menjimatkan masa , tenaga dan bahan makanan

  B. Supaya sajian mengandungi nutrien yang diperlukan oleh tubuh

  C. Supaya dapat melatih kemahiran dan kecekapan memasak

  D. Supaya dapat mengikut anggaran perbelanjaan yang sedia ada

  47. Antara yang berikut, faktor manakah yang mempengaruhi perancangan menu ?

  I. Tujuan sajian

  II. Sumber makanan

  III. Bilangan tetamu

  IV. Kegemaran

  A. I dan II

  B. I, II dan III

  C. I,II, dan IV

  D. I,II,III dan IV

  48. Hidangan sepinggan lengkap adalah

  A. Hidangan mudah dan cepat dimasak

  B. Hidangan yang disediakan sebagai hidangan utama

  C. Hidangan yang mengandungi semua nutrienD. Hidangan yang mengandungi nutrien yang seimbang untuk keperluan tubuh

  49. Antara berikut, yang manakah contoh hidangan sepinggan lengkap?

  A. Kari telur

  B. Roti canai

  C. Kuih keria

  D. Nasi goreng

  50. Antara peralatan berikut yang manakah dikategorikan sebagai kutleri.

  21

 • 8/8/2019 KHB-Ert Ting 2

  23/26

  51. Pilih langkah kerja penyediaan makanan di bawah mengikut urutan yang betul.

  I. Memasak

  II. MenghiasIII. Menyedia

  IV. Menghidang

  A. III, I, II, IV

  B. I,II, III, IV

  C. II, I, III, IV

  D. III, I, IV, II

  52. Definisi etika makan yang paling tepat adalah

  A. Duduk dengan postur yang betul

  B. Basuh tangan sebelum makan

  C. Adab sopan semasa makan

  D. Bongkokkan badan semasa menyuap makanan

  53. Berikut adalah perkara yang tidak sopan dilakukan dalam etika makan kecuali

  A. Beredar setelah selesai makan

  B. Meletakkan siku di atas meja

  C. Makan dengan cepat

  D. Ambil sajian dengan cermat

  22

 • 8/8/2019 KHB-Ert Ting 2

  24/26

  54. Dalam penjagaan tanaman hiasan aktiviti _________________perlu dilakukan setiap hari dan

  selepas membaja.

  A. Menyiram

  B. Mengembur

  C. Memberi naungan

  D. Merumput

  55. Apakah tindakan yang perlu dilakukan jika pasu tumbuhan hiasan seperti rajah di bawah?

  Rajah 19

  A. Menukar pasu dengan jenis yang lain

  B. Memasu semula tumbuhan dengan pasu yang baru

  C. Menukar semula tumbuhan dengan tumbuhan yang lain

  D. Menampal pasu untuk mengelakkan kerosakan yang lebih teruk

  56. Antara berikut yang manakah campuran medium memasu mengikut sukatan yang betul?

  Tanah loam Bahan organik Pasir sungai

  A 1 1 2

  B 1 2 2

  C 3 1 2

  D 3 2 1

  57. Setiap bahan yang digunakan dalam medium memasu mempunyai fungsi yang tersendiri.

  Apakah yang membekalkan nutrien supaya tumbuhan hiasan hidup dengan subur.

  A. Tanah loam

  23

 • 8/8/2019 KHB-Ert Ting 2

  25/26

  B. Pasir halus

  C. Tanah liat

  D. Bahan organik

  58. Medium memasu yang manakah sesuai digunakan untuk medium memasu jika tanah loam yang

  digunakan mengandungi kandungan tanah liat yang tinggi.

  A. 7:3:2

  B. 3:2:1

  C. 5:1:1

  D. 2:2:1

  59. Rajah dibawah menunjukkan keratan rentas pasu. Apakah tujuan bahan X dimasukkan

  Rajah 20

  A. Mengelakkan medium terkeluar

  B. Mengelakkan akar terkeluar

  C. Mengalakkan pergerakan akar

  D. Mengalakkan penyerapan nutrien

  60. Susunkan langkah penyediaan medium berikut mengikut urutan kerja yang betul

  I. Sediakan tanah loam,bahan organik dan pasir sungai

  II. Gaulkan semua bahan medium menggunakan skop

  24

 • 8/8/2019 KHB-Ert Ting 2

  26/26

  III. Tapis bahan medium dengan menggunakan penapis

  IV. Sukat bahan medium mengikut nisbah yang betul

  A. I, III, IV, II

  B. I, II, IV, III

  C. IV, III, I dan II

  D. III, IV, II dan I

  KERTAS SOALAN TAMAT

  HAK CIPTA PKPSM PAHANG