Click here to load reader

Erfaringer med nettbasert verktøy for nettverksarbeid · PDF file 2020. 9. 3. · Erfaringer med nettbasert verktøy for nettverksarbeid Stein-Arne Rimehaug, rådgiver Regional Kompetansetjeneste

 • View
  1

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Erfaringer med nettbasert verktøy for nettverksarbeid · PDF file 2020. 9....

 • Erfaringer med nettbasert verktøy for nettverksarbeid Stein-Arne Rimehaug, rådgiver Regional Kompetansetjeneste for rehabilitering i Helse

 • Stein Arne Rimehaug

  RKR

  Regional kompetansetjeneste for Rehabilitering, Helse Sørøst

  www.sunnaas.no/rkr

 • www.sunnaas.no/rkr

 • RKR nettverk

  4

  Sykehus HF

  Private rehabsentre

  Kommunal rehabilitering

  Brukerrepresentant

  Lungerehabilitering

  Kreftrehabilitering

  Hjerneskaderehabilitering

 • Fysiske nettverkssamlinger • Ja, men hva mer kan vi få til?

  • Tilrettelegge for nettverksarbeid med teknologi

 • Videosamtaler og virtuelle møter

  • Norsk Helsenett: Acano / Cisco

 • Dokumenter og kommunikasjon i «skyen»

 • https://www.google.com/url?sa=i&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjiscnVmrzbAhWMjywKHflkCPoQjRx6BAgBEAU&url=https://pixabay.com/en/cloud-computing-lap-tops-sky-1484538/&psig=AOvVaw2JGZ4biJgAtRcQ7BcDnz88&ust=1528277192114064 https://www.google.com/url?sa=i&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjiscnVmrzbAhWMjywKHflkCPoQjRx6BAgBEAU&url=https://pixabay.com/en/cloud-computing-lap-tops-sky-1484538/&psig=AOvVaw2JGZ4biJgAtRcQ7BcDnz88&ust=1528277192114064

 • Monday.com

 • Office 365 / MS teams

 • https://www.google.com/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjX1cG1yb3bAhVCkCwKHYKcD_kQjRx6BAgBEAU&url=https://giphy.com/posts/slack-adds-giphy-to-every-chatroom-wut&psig=AOvVaw2Y5XXMTMvIH0DYZZahb7K2&ust=1528324171847524

 • https://www.google.com/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjHzrW5i7zbAhXEESwKHfImAuwQjRx6BAgBEAU&url=https://www.vg.no/rabattkode/dropbox&psig=AOvVaw2sDUVmtqUbo5K7YBQP38RN&ust=1528273165845551 https://www.google.com/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjt36TPi7zbAhWFdCwKHdSGB94QjRx6BAgBEAU&url=https://www.lifewire.com/google-docs-on-drive-1616241&psig=AOvVaw3TcEm31GEKUuiYJ_Mw-x-E&ust=1528273231529850 https://www.google.com/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiNjNvZi7zbAhUHjCwKHQlKBPgQjRx6BAgBEAU&url=https://venturebeat.com/2014/11/06/google-drive-for-ios-now-lets-you-open-and-save-files-using-other-apps-gets-touch-id-and-video-downloading/&psig=AOvVaw1JgVhwiS4f4mmjZIXE1fpr&ust=1528273221737421 https://www.google.com/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjdso3zi7zbAhUFWiwKHaFtAz0QjRx6BAgBEAU&url=https://newsroom.fb.com/news/2016/10/introducing-workplace-by-facebook/&psig=AOvVaw1tFRizyjAA9cT0Q8fYsAbM&ust=1528273312364775 https://www.google.com/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiUqpC3yr3bAhXLiCwKHeQ4C44QjRx6BAgBEAU&url=https://en.wikipedia.org/wiki/Facebook&psig=AOvVaw3yTIJQ8lmQxY-mgzMYavhf&ust=1528324429412074

 • Urimelig strengt ?

  …virket det som - helt til 1. januar 2018

 • IKT-sikkerhet

  • bare én av mange barrierer mot bruk av ny teknologi i norsk helsevesen

 • Implementerings-utfordringen • Ny metode • Helsepersonell ønsker å få med flere • Finner at det er mange barrierer

 • Barrierer mot å bruke skybaserte løsninger • Programvare sperret på jobb-PC • Tilgang til PC i arbeidstiden • Vilje til å bruke av fritiden • Pålogging/passord hver gang • Grensesnitt oppleves komplisert • Blir avbrutt hver gang

  https://www.google.com/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjSgI33ibzbAhXBWSwKHZhwCd4QjRx6BAgBEAU&url=https://www.viget.com/articles/sabotaged-by-interruptions/&psig=AOvVaw1_YEc6RGb0izDi5cIBY0UH&ust=1528272755453822

 • Utfordring 1: Finne verktøy som ikke er sperret på jobb-PC

 • Konkrete prosjektverktøy - Projectplace

  Projectplace

 • Oversikt over medlemmer Projectplace

 • Samtaler og kommentarer Projectplace

 • Gantt-diagram / milepælsplan Projectplace

 • TAVLER /underprosjekt Projectplace

 • Erfaring med bruk av Projectplace 2014 -2017:

  • Prosjekt- og kompetansemedarbeidere:

  • Intens daglig bruk – i >30 underprosjekter -til kommunikasjon, fil-lagring, planlegging og

  organisering, deling av saker, «likes» og kommentarer

  Projectplace

 • Erfaring med bruk av Projectplace 2014 -2017:

  • Helsepersonell i eksterne nettverk:

  • Minimal bruk – 80% bidro sjelden

  • Opplevd som stor barriere å skrive passord hver gang og finne fram på de ulike sidene

  Projectplace

 • Finnes noe enklere? BESLUTNINGSMATRISE for samhandlingsverktøy for nettverk

  Projectplace Workplace (Facebook) Trello Facebookgruppe Epost

  FB og Epost kombinert OneNote Slack Yammer

  Google suite Dropbox MS teams/365

  Tillatt av SP 1 0 2 0 3 3 1 0 0 0 0Delvis

  Enkel pålogging 1 2 2 3 2 3 2 1 ? ? 1 1

  Enkelt grensesnitt 0 2 2 2 2 2 1 1 ? ? 2 1 Kan diskutere 2 2 2 2 1 2 0 2 ? ? 0 0

  Dokumentdeling 1 2 2 1 1 1 1 2 ? ? 2 1 Mappestruktur 2 0 1 0 1 1 1 1 ? ? 2 0

  Kommentere på dok 2 2 2 2 0 2 1 ? ? ? 0 0

  Like dokumenter 2 2 2 2 0 2 0 ? ? ? 0 0 Like kommentarer 2 2 1 2 0 2 0 ? ? ? 0 0

  Streame video 0 2 0 2 0 2 0 ? ? ? 0 2

  Gjøremål med status 2 0 2 0 0 0 ? ? ? ? 0 0 Tidsplan 2 0 2 0 0 0 ? ? ? ? 0 0

  Kalender 0 1 0 0 1 0 2 ? ? ? 0 0

  Bruksinnsikt for admin 1 1 1 1 1 1 ? ? ? ? 1 0

  Eksterne deltakere mulig 2 0 2 2 2 2Kanskje, via mail ja ? 2 0

  Eksterne deltakere gratis 2 0 2 2 2 2 1 ? 2 ? Kostnad for interne 0 0 1 2 2 2 1 2 ?

  22 18 25 21 16 25 10 7 0 0 14 5 DE VIKTIGSTE ESLUTNINGSFAKTORENE:

  Projectplace Workplace (Facebook) Trello Facebookgruppe Epost

  FB og Epost kombinert OneNote Slack Yammer

  Google suite Dropbox MS teams/365

  Tillatt av SP 1 0 2 0 3 3 1 0 0 0 0Delvis Enkel pålogging 1 2 2 3 2 3 2 1 ? ? 1 1 Enkelt grensesnitt 0 2 2 2 2 2 1 1 ? ? 2 1

  Eksterne deltakere mulig 2 0 2 2 2 1 ? 2 0

  Eksterne deltakere gratis 2 0 2 2 2 1 ? 2 ? 6 4 10 9 7 12 6 2 0 0 7 2

  Poengskåring utført av Ingvild og Stein Arne i fellesskap

  https://www.google.com/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwib-5q_obzbAhXJDSwKHdh1D1YQjRx6BAgBEAU&url=https://www.dropbox.com/nb_NO/business/app-integrations/trello&psig=AOvVaw0tz-NYAj3xK3kkY1tzn88M&ust=1528279103252603

 • Konkrete prosjektverktøy - Trello Trello

  • Gratis

  • Mye enklere funksjoner

  • Mindre «masete» (ikke konstante påminnelser)

  https://www.google.com/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwib-5q_obzbAhXJDSwKHdh1D1YQjRx6BAgBEAU&url=https://www.dropbox.com/nb_NO/business/app-integrations/trello&psig=AOvVaw0tz-NYAj3xK3kkY1tzn88M&ust=1528279103252603

 • [email protected]

  . . . . . . . . . . . .

 • Eller det enkleste:

  Email

  og

  telefon

 • Gruppedynamikk - aktive bidrag fra alle?

 • Barrierene

  • Er det mulig å gjøre noe med barrierene?

  • Nøkkelspørsmålet i all implementering

 • Eller?

  • Hun får det til - hvorfor gjør ikke vi ?

  http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjrtojN1L3bAhVKlSwKHZSxCCUQjRx6BAgBEAU&url=http://grandmaideas.com/a-skype-ing-grandma&psig=AOvVaw0g7KZ1sBxniY0_V3Jvbb-u&ust=1528327179228276

 • Takk for meg! Stein Arne Rimehaug Rådgiver RKR [email protected]

  www.sunnaas.no/rkr