Click here to load reader

Pedagogiske kvalitetskriterier for nettbasert læring

  • View
    57

  • Download
    1

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Pedagogiske kvalitetskriterier for nettbasert læring.  Teknologiske standarder  pedagogiske standarder  Prosjektstøtte fra KUP og NFR: 2001 og 2002. Kartlegge og definere teknologiske standarder og spesifikasjoner - PowerPoint PPT Presentation

Text of Pedagogiske kvalitetskriterier for nettbasert læring

NEMLIG Nettbasert multimediabasert læringsarenaKartlegge og definere teknologiske standarder
og spesifikasjoner
pedagogiske kvalitetskriterier
Definere pedagogiske kvalitetskriterier
Hege S. Dillner EC-Soft
Kirsti Næss (prosjektleder) Læringsarena
Siv Seglem SPAMA / Nettskolen
RESEARCH AND EDUCATIONAL NETWORK
Inviterte RENs medlemsorganisasjoner til å presentere erfaringer med gode læringsprogram
Valgte ut i åtte varierte læringsprogrammer
Analyserte syv av disse
Intervjuet tilbydere/utviklere og etterspørrere
Supplert med to sluttbrukerundersøkelser
RESEARCH AND EDUCATIONAL NETWORK
ut fra definerte ramme- skreddersys i forhold til
faktorer og forutsetninger rammefaktorer og deltaker-
forutsetninger
Ønsker mer samarbeid
Ved obligatorisk opplæring – krav om kompensasjon
RESEARCH AND EDUCATIONAL NETWORK
Uklare på mål og til dels innhold
Spørsmål om hva som skal oppnås, besvares med hvordan
Brukerne er opptatt av innhold
Arbeidsmetodikken er underordnet mål og innhold
Etterlyser individualisering og samarbeid
ÅPNE KURS
BEDRIFTSOPPLÆRING
Tilbydere, brukere og etterspørrere opptatt av rammefaktorer – tid og rom
RESEARCH AND EDUCATIONAL NETWORK
BEDRIFTSOPPLÆRING
ledelsen mener: påvirker bedriften i positiv retning
ansatte mener: læringsmålene er i tråd med deres behov
RESEARCH AND EDUCATIONAL NETWORK
tilpasset brukernes linjekapasitet
RESEARCH AND EDUCATIONAL NETWORK
BEDRIFTSOPPLÆRING
RESEARCH AND EDUCATIONAL NETWORK
testet i brukernes omgivelser
lav brukerterskel
og oppmerksomhet
RESEARCH AND EDUCATIONAL NETWORK
Teknologi som fungerer
Forskjell: Indre-drevet Gleden ved å lære
Ytre styrt Krav om kompensasjon
RESEARCH AND EDUCATIONAL NETWORK
BEDRIFTSOPPLÆRING
Brukermedvirkning i utviklingen
RESEARCH AND EDUCATIONAL NETWORK
Høy grad av valgfrihet i navigeringen
Simuleringer hvor brukeren er deltaker
Forskjellig typer oppgaver, spill og konkurranser
Veileder/fagperson som gir raske tilbakemeldinger, og hjelper diskusjonen framover
Bruk av synkron kommunikasjon (chat, telefonkonferanse, videokonferanse)
RESEARCH AND EDUCATIONAL NETWORK
«Bli kjent» aktiviteter
Oppgaver knyttet til arbeidssituasjonen på arbeidsplassen
RESEARCH AND EDUCATIONAL NETWORK
Eksempler og oppgaver med innhold hentet fra deltakernes yrkespraksis og erfaringsbakgrunn
Virkemidler og fremstillingsteknikker for å tydeliggjøre innholdet, gjerne på måter som ikke er mulig å få til i det »virkelige» liv
Simulerte miljø/oppgaver som tillater utvikling/ operasjoner med ekstreme konsekvenser som det ikke vil være forsvarlig å gjennomføre i virkeligheten
ÅPNE KURS
BEDRIFTSOPPLÆRING
Bruk navnet på bedriften, konkrete produkter og kjennetegn ved org. og arbeidsprosessen
RESEARCH AND EDUCATIONAL NETWORK
Bruk av ulike typer oppgaver
Bruk av både synkron og asynkron kommunikasjon
Kombinasjon av nettbaserte og ikke nettbaserte aktiviteter og kommunikasjon
RESEARCH AND EDUCATIONAL NETWORK
Valgfrihet mellom fri eller styrt progresjon
Valgfri navigering
Bruk av «tracking» av den enkeltes handlingsvalg
Tester som utgangspunkt for alternative læringsforløp
Bruk av ulike virkemidler som stimulerer bruk av flere sansekanaler
Oppfølging av hver enkelt fra en veileder eller fagperson
RESEARCH AND EDUCATIONAL NETWORK
BEDRIFTSOPPLÆRING
Tilgang til lærings-programmet hjemmefra
Innhold og verktøy i kurset er også anvendbare i eget arbeid
RESEARCH AND EDUCATIONAL NETWORK
Felles progresjon
Organisering av virtuelle grupper med ansvarlige gruppeledere
ÅPNE KURS
BEDRIFTSOPPLÆRING
Bruk av kjente kommuni-kasjonskanaler

Search related