Dragoljub Miloevi‡ - ??32‌µ Matematika D. Miloevi‡i B. Simi‡: 6 (zbirka reenih zadataka), Epoha, ... Arslanagi‡ i D.Miloevi‡: Zbirka zadataka

 • View
  281

 • Download
  2

Embed Size (px)

Text of Dragoljub Miloevi‡ - ??32‌µ Matematika D. Miloevi‡i B. Simi‡: 6...

 • MAT-KOL (Banja Luka) ISSN 0354-6969 (o)

  XXII (3)(2016), 191-216 ISSN 1986-5828 (o)

  http://www.imvibl.org/dmbl/dmbl.htm

  DOI: 10.7251/1603191M

  Dragoljub Miloevi

  70 godina ivota i 42 godine rada

  Marija Miloevi

  Departman za biologiju i ekologiju,

  PMF, Univerzitet u Kragujevcu,

  34000 Kragujevac, Srbija

  e-mail: marijadm.90@gmail.com

  Daniel A. Romano

  Mainski fakultet,

  Univerzitet u Banjoj Luci,

  78000 Banja Luka, B&H

  e-mail: bato49@hotmail.com

  Dragoljub Miloevi je roen 16. avgusta 1947. godine u Pranjanima, optina

  Gornji Milanovac (Srbija). Osnovnu kolu je okonao u rodnom mestu, a gimnaziju u

  aku. Studirao je na PMF-u Novi Sad, na grupi matematika.

  Radio je u osnovnim kolama na podruju svoje optine. Prosvetni savet Srbije mu

  je dodelio zvanje pedagoki savetnik (1984), za izvanredne rezultate ostvarene u

  vaspitno-obrazovnom radu.

  Dragoljub Miloevi je objavio 32 nauna rada iz oblasti analitikih i

  geometrijskih nejednakosti i preko 360 strunih radova iz matematike i njene

  metodike. Objavio je i 48 knjiga (udbenika, zbirki zadataka, prirunika,...), te vie od

  stotinu problema. Svoje matematike umotvorine je publikovao u Indiji, Kanadi,

  Sjedinjenim Amerikim Dravama, Danskoj, vajcarskoj, Nemakoj, Velikoj Britaniji,

  Rumuniji, Bugarskoj, Rusiji, Makedoniji, Sloveniji, Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj i

  Srbiji, u 42 asopisa.

  Odgovorni urednik je asopisa Matematiar za uenike osnovne kole (1999

  2002), urednik jedne rubrike u slovenakom asopisu Logika in razvedrilna

  matematika (1999 2004), lan redakcije asopisa MAT KOL (2013. i dalje).

  Urednik je zabavno-matematike emisije Svet brojeva i figura na DEN radiju (1995

  96), te lan Republike komisije za matematika takmienja osnovaca pri Drutvu

  matematiara Srbije (1994 1998). Saradnik je na izradi monografije Recent Advances

  in Geometric Inequalities by D.S. Mitrinovi, J.E. Peari and V.Volenec, tampane u

  Holandiji 1989. godine. Pripremao je matematike sadraje za deje listove Tik tak

  (za mlae razrede osnovne kole, 2002-2006) i Deje novine (za starije razrede

  osnovne kole, 1994 2006), te za enigmatske listove Zagonetka i Pitalica (za mlade,

  1996 2002).

  Rukovodilac je ogranka Arhimedesove matematike kole u Gornjem Milanovcu

  (1996/97 i 1997/78). Predava je u letnjim kolama mladih matematiara u tipu

  http://www.imvibl.org/dmbl/dmbl.htm

 • MAT-KOL, XXII(3)(2016) M. Miloevi, D.A.Romano

  192

  (Makedonija), Trebinju (BiH), Valjevu, Vrcu i Mitrovcu na Tari (Srbija). Uestvovao

  je sa svojim radovima na kongresima (Budva, 1980 i Pritina, 1985) i meunarodnim

  konferencijama (1996. godine u Niu i Pritini). Imao je i saoptenje na Prvoj

  matematikoj konferenciji u Republici Srpskoj (Istono Sarajevo, 2011).

  Prema Google scholar, mnogi Miloevievi tekstovi cititani su vie puta. Na

  primjer, tekst On some refinement of Hadamarss inequalities and applications

  citiran je 56 puta (S.S.Dragomir, Y.J.Cho, S.S.Kim, D.Y.Hwang, K.L.Tseng,

  G.S.Yand, M.Bessenyei, K.C.Hsu, V.uljak, I.Franji, R.Ghulam, )

  BIBLIOGRAFIJA

  1. KNJIGE

  48 B. Simi i D. Miloevi: Matematika za znatieljne zanimljivi lanci i zadaci, Arhimedes, Beograd, 2015. (dva izdanja)

  47 B. Simi i D. Miloevi: Mala matura iz matematike -pripremni zadaci, Izvor, Poega, 2012.

  [B46] .Arslanagi, D.Miloevi i A.Zoli: Matematika za 8. razred devetogodinje

  osnovne kole, (udbenik), Bosanska rije, Sarajevo, 2011.

  [B45] .Arslanagi i D.Miloevi: Prirunik za nastavnike uz Matematiku za osmi

  razred devetogodinje osnovne kole, Bosanska rije, Sarajevo, 2011.

  44 B. Simi i D. Miloevi: Lepota matematike, Zavod za udbenike, Beograd, 2011.

  43 D. Miloevi i B. Simi: Matematike zanimljivosti za uenike osnovne kole, Dositej, Gornji Milanovac, 2011.

  42 B. Simi i D. Miloevi: Pripremni zadaci za matematika takmienja (III VIII razred), Epoha, Poega, 2010.

  [B41] . Arslanagi i D. Miloevi: Matematika za 7. razred devetogodinje osnovne

  kole, (udbenik), Bosanska rije, Sarajevo, 2010

  [B40] . Arslanagi i D.Miloevi: Prirunik za nastavnike uz Matematiku za sedmi

  razred devetogodinje osnovne kole, Bosanska rije, Sarajevo, 2010.

  [B39] . Arslanagi i D. Miloevi: Matematika za 6. razred devetogodinje osnovne

  kole, (udbenik), Bosanska rije, Sarajevo, 2009.

  [B38] . Arslanagi i D. Miloevi: Prirunik za nastavnike uz Matematiku za esti

  razred devetogodinje osnovne kole, Bosanska rije, Sarajevo, 2009.

  37 D. Miloevi: Konstruktivni zadaci o trouglu i etvorouglu, Arhimedes, Beograd, 2008.

  36 B. Simi i D. Miloevi: Proveri sebe ( od do , odabrani zadaci, testovi, formule), Epoha, Poega, 2008.

 • MAT-KOL, XXII(3)(2016) M. Miloevi, D.A.Romano

  193

  35 D. Miloevi: Matematika u depu (podsetnik za uenike osnovne kole), Izvor, Poega, 2008.

  34 D. Miloevi i B. Simi: Matematika itanka za 7. i 8. razred osnovne kole, Zavod za udbenike, Beograd, 2007.

  33 D. Miloevi: Matematika itanka za 5. i 6. razred osnovne kole, Zavod za udbenike, Beograd, 2006.

  32 D. Miloevi i B. Simi: Matematika 6 (zbirka reenih zadataka), Epoha, Poega, 2006.

  31 D. Miloevi: Matematika 8 (zbirka reenih zadataka), Epoha, Poega, 2006.

  [B30] . Arslanagi i D.Miloevi: Prirunik za nastavnike uz Matematiku za osmi

  razred osnovne kole, Bosanska rije, Sarajevo, 2005.

  29 D. Miloevi i B. Simi: Zbirka zadataka iz matematike za VII razred osnovne kole, Epoha, Poega, 2004.

  [B28] .Arslanagi i D.Miloevi: Prirunik z nastavnike z Matematiku z ti

  razred sv kl, Bosanska rije, Sarajevo, 2004.

  [B27] .Arslanagi i D.Miloevi: Priruik z astavnike z Matematiku z esti

  razred sv kole, Bosanska rije, Sarajevo, 2004.

  [B26] .Arslanagi i D.Miloevi: Prirunik z astavnike uz Matemaliku sdi

  razred sov kole, Bosanska rije, Sarajevo, 2004.

  25 D. Miloevi i B. Simi: Matematika za sedmi razred osnovne kole (udbenik), Epoha, Poega, 2003.

  [B24] .Arslanagi i D.iloevi: Zbirka rijeenih zadatka s takmienja iz

  matematike z V i VI razreda osovne kole, Bosanska rije, Sarajevo, 2003,

  (est izdanja).

  [B23] .Arslanagi o D.iloevi:, stvi iz matematike z pripremanje prijemnog

  ispita z is gimaziju i tehik kole, Bosanska rije, Sarajevo, 2003. (dv

  izdanja).

  [B22] .Arslanagi i D.Miloevi: Matematika z peti razred osovne kole

  (udbeik), Bosanska rije, Sarajevo, 2003. (tri izdanja).

  [B21] . Arslanagi i D.Miloevi: Zbirka zadataka iz matematike z peti razred

  osovne kole, Bosanska rije, Sarajevo, 2003. (tri izdanja).

  [B20] .Arslanagi i D.Miloevi: Matematika z esti razred snov kole

  (udbenik), Bosanska rije, Sarajevo. 2003. (tri izdanja).

  [B19] .Arslanagi i D.Miloevi: Zbirka zadataka iz matematike z esti razred

  osnove kole, Bosanska rije, Sarajevo, 2003. (tri izdanja).

  [B18] .Arslanagi i D.Miloevi: Matematika za sdmi razred osnovne kole

  (udbeik), Bosanska rije, Sarajevo, 2003. (tri izdanja).

  [B17] .Arslanagi i D.Miloevi: Zbirka zadtaka iz matematik za sedmi razred

  osnovne kole, Bosanska rije, Sarajevo, 2003. (tri izdanja).

 • MAT-KOL, XXII(3)(2016) M. Miloevi, D.A.Romano

  194

  [B16] .Arslanagi, A.Zoli i D.Miloevi: Matematika z osmi razred osnovne

  kole,(udbenik), Bosanska rije, Sarajevo, 2003. (dv izdanja).

  [B15] .Arslanagi, A.Zoli i D.Miloevi: Zbirka zadataka iz matematike z osmi

  razred sv kole, Bosanska rije, Sarajevo, 2003. (dva izdanja).

  14 D. Miloevi (prireiva): Leksikoni matematika, Epoha, Poega, 2002.

  13 D. Miloevi: Takmiimo se u znanju matematike 7 (zbirka zadataka za dodatnu nastavu), Epoha, Poega, 2002.

  12 D. Miloevi: Takmiimo se u znanju matematike 6 (zbirka zadataka za dodatnu nastavu), Epoha, Poega, 2002.

  11 B. Simi i D. Miloevi: Zbirka odabranih matematikih zadataka (s reenjima), Narodna biblioteka Resavska kola, Despotovac, 2000.

  [B10] .Arslanagi i D.iloevi: Mali rijenik matemtikih jmova z uenike i

  studente, Prosvjetni list, Sarajevo, 1999.

  9 B. Simi i D. Miloevi: Matematika za radoznalce, Dositej, Gornji Milanovac, 1999.

  8 D. Miloevi i B. Simi: Matematika plus za IV razred osnovne kole, Epoha, Poega, 1999.

  7 D. Miloevi: Matematike zagonetke za kolu i takmienja, Dositej, Gornji Milanovac, 1998.

  6 D. Miloevi i R. Toi: ,

  Zavod za

  udbenike i nastavna sredstva, Beograd, 1998.

  5 D. Miloevi i B. Simi: Matematika za III i IV razred osnovne kole (samostalni i dodatni rad); Epoha, Poega, 1998.

  4 D. Miloevi: Mozgalice za ljubitelje matemati