of 41/41

DLL Edukasyon Sa Pagpapakatao 2

  • View
    112

  • Download
    18

Embed Size (px)

DESCRIPTION

K to 12 Curriculum

Text of DLL Edukasyon Sa Pagpapakatao 2

DAILY LOG OF LESSON PLAN IN EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO 2First QuarterJune 2, 2014June 3, 2014June 4, 2014June 5, 2014June 6, 2014MondayTuesdayWednesdayThursdayFridayLayunin: Naisasakilos ang sariling kakayahan sa ibat ibangpamamaraan.References:Teachers Guide: pp. 3-6Learners Materials Used:Textbooks pp.Layunin: Naisasakilos ang sariling kakayahan sa ibat ibangpamamaraan.References:Teachers Guide: pp. 3-6Learners Materials Used:Textbooks pp.Layunin: Naisasakilos ang sariling kakayahan sa ibat ibangpamamaraan.References:Teachers Guide: pp. 3-6Learners Materials Used:Textbooks pp.Layunin: Naisasakilos ang sariling kakayahan sa ibat ibangpamamaraan.References:Teachers Guide: pp. 3-6Learners Materials Used: Textbooks pp.Layunin: Naisasakilos ang sariling kakayahan sa ibat ibangpamamaraan.References:Teachers Guide: pp. 3-6Learners Materials Used:Textbooks pp.Remark s:No. of Learners within the Mastery Level: No. of Learners who need remediation/reinforcements_Other Activities:Remark s:No. of Learners within the Mastery Level:No. of Learners who need remediation/reinforcements_ Other Activities:Remark s:No. of Learners within the Mastery Level:No. of Learners who need remediation/reinforcements_Other Activities:Remark s:No. of Learners within the Mastery Level:No. of Learners who need remediation/reinforcements_Other Activities: Remark s:No. of Learners within the Mastery Level:No. of Learners who need remediation/reinforcements_Other Activities:

DAILY LOG OF LESSON PLAN IN EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO 2First QuarterJune 9, 2014June 10, 2014June 11, 2014June 12, 2014 (Holiday)June 13, 2014MondayTuesdayWednesdayThursdayFridayLayunin: Naisakikilos ang sariling kakayahan sa ibat ibangpamamaraan.References: Teachers Guide: pp. 7-10Learners Materials Used:Textbooks pp.Layunin: Naisakikilos ang sariling kakayahan sa ibat ibangpamamaraan.References: Teachers Guide: pp. 7-10Learners Materials Used:Textbooks pp.Layunin: Naisakikilos ang sariling kakayahan sa ibat ibangpamamaraan.References: Teachers Guide: pp. 7-10Learners Materials Used: Textbooks pp.Independence DayLayunin: Naisakikilos ang sariling kakayahan sa ibat ibangpamamaraan.References: Teachers Guide: pp. 7-10Learners Materials Used:Textbooks pp.Remark s:No. of Learners within the Mastery Level:No. of Learners who need remediation/reinforcements_ Other Activities:Remark s:No. of Learners within the Mastery Level: No. of Learners who need remediation/ReinforcementsOther Activities:Remark s:No. of Learners within the Mastery Level:No. of Learners who need remediation/reinforcements__Other Activities:Remark s:No. of Learners within the Mastery Level:No. of Learners who need remediation/reinforcements__Other Activities:Remark s:No. of Learners within the Mastery Level: No. of Learners who need remediation/reinforcementsOther Activities:

DAILY LOG OF LESSON PLAN IN EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO 2First QuarterJune 16, 2014June 17, 2014June 18, 2014June 19, 2014June 20, 2014MondayTuesdayWednesdayThursdayFridayLayunin:Naisakikilos ang sariling kakayahan sa ibat ibang pamamaraan.References: Teachers Guide: pp: 11-13Learners Materials Used:Textbooks pp.Layunin:Naisakikilos ang sariling kakayahan sa ibat ibang pamamaraan.References: Teachers Guide: pp: 11-13Learners Materials Used:Textbooks pp.Layunin:Naisakikilos ang sariling kakayahan sa ibat ibang pamamaraan.References: Teachers Guide: pp: 11-13Learners Materials Used:Textbooks pp.Layunin:Naisakikilos ang sariling kakayahan sa ibat ibang pamamaraan.References: Teachers Guide: pp: 11-13Learners Materials Used:Textbooks pp.Layunin:Naisakikilos ang sariling kakayahan sa ibat ibang pamamaraan.References: Teachers Guide: pp: 11-13Learners Materials Used:Textbooks pp.Remark s:No. of Learners within the Mastery Level:No. of Learners who need remediation/reinforcements__Other ActivitiesRemark s:No. of Learners within the Mastery Level:No. of Learners who need remediation/reinforcements__Other Activities:Remark s:No. of Learners within the Mastery Level:No. of Learners who need remediation/reinforcements__Other Activities:Remark s:No. of Learners within the Mastery Level:No. of Learners who need remediation/reinforcements__Other Activities:Remark s:No. of Learners within the Mastery Level:No. of Learners who need remediation/reinforcements__Other Activities:

DAILY LOG OF LESSON PLAN IN EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO 2First QuarterJune 23, 2014June 24, 2014June 25, 2014June 26, 2014June 27, 2014MondayTuesdayWednesdayThursdayFridayLayunin: Napahahalagahan ang kasiyahang naidudulot ng pagpapamalas ng kakayahan.References: Teachers Guide: pp. 14-16Learners Materials Used:Textbooks pp.Layunin: Napahahalagahan ang kasiyahang naidudulot ng pagpapamalas ng kakayahan.References: Teachers Guide: pp. 14-16Learners Materials Used:Textbooks pp.Layunin: Napahahalagahan ang kasiyahang naidudulot ng pagpapamalas ng kakayahan.References: Teachers Guide: pp. 14-16Learners Materials Used:Textbooks pp.Layunin: Napahahalagahan ang kasiyahang naidudulot ng pagpapamalas ng kakayahan.References: Teachers Guide: pp. 14-16Learners Materials Used:Textbooks pp.Layunin: Napahahalagahan ang kasiyahang naidudulot ng pagpapamalas ng kakayahan.References: Teachers Guide: pp. 14-16Learners Materials Used:Textbooks pp.Remark s:No. of Learners within the Mastery Level:No. of Learners who need remediation/reinforcements__Other ActivitiesRemark s:No. of Learners within the Mastery Level:No. of Learners who need remediation/reinforcements__Other Activities:Remark s:No. of Learners within the Mastery Level:No. of Learners who need remediation/reinforcements__Other Activities:Remark s:No. of Learners within the Mastery Level:No. of Learners who need remediation/reinforcements__Other Activities:Remark s:No. of Learners within the Mastery Level:No. of Learners who need remediation/reinforcements__Other Activities:

DAILY LOG OF LESSON PLAN IN EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO 2First QuarterJune 30, 2014July 1, 2014July 2, 2014July 3, 2014July 4, 2014MondayTuesdayWednesdayThursdayFridayLayunin:Naiisa-isa ang mga tuntunin at pamantayang itinakda ng paaralan sa pagpasok sa tamang oras.References: Teachers Guide: pp: 17-19Learners Materials Used:Textbooks pp.Layunin:Naiisa-isa ang mga tuntunin at pamantayang itinakda ng paaralan sa pagpasok sa tamang oras.References: Teachers Guide: pp: 17-19Learners Materials Used:Textbooks pp.Layunin:Naiisa-isa ang mga tuntunin at pamantayang itinakda ng paaralan sa pagpasok sa tamang oras.References: Teachers Guide: pp: 17-19Learners Materials Used:Textbooks pp.Layunin:Naiisa-isa ang mga tuntunin at pamantayang itinakda ng paaralan sa pagpasok sa tamang oras.References: Teachers Guide: pp: 17-19Learners Materials Used:Textbooks pp.Layunin:Naiisa-isa ang mga tuntunin at pamantayang itinakda ng paaralan sa pagpasok sa tamang oras.References: Teachers Guide: pp: 17-19Learners Materials Used:Textbooks pp.Remark s:No. of Learners within the Mastery Level:No. of Learners who need remediation/reinforcements__Other ActivitiesRemark s:No. of Learners within the Mastery Level:No. of Learners who need remediation/reinforcements__Other Activities:Remark s:No. of Learners within the Mastery Level:No. of Learners who need remediation/reinforcements__Other Activities:Remark s:No. of Learners within the Mastery Level:No. of Learners who need remediation/reinforcements__Other Activities:Remark s:No. of Learners within the Mastery Level:No. of Learners who need remediation/reinforcements__Other Activities:

DAILY LOG OF LESSON PLAN IN EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO 2First QuarterJuly 7, 2014July 8, 2014July 9, 2014July 10, 2014July 11, 2014MondayTuesdayWednesdayThursdayFridayLayunin:Ang mga mag-aaral ay naiisa- isa ang mga tuntunin at pamantayang itinakda sa paaralan at pamayanan sa pagtaposng gawain.References: Teachers Guide: pp. 20-22Learners Materials Used:Textbooks pp.Layunin:Ang mga mag-aaral ay naiisa- isa ang mga tuntunin at pamantayang itinakda sa paaralan at pamayanan sa pagtaposng gawain.References: Teachers Guide: pp. 20-22Learners Materials Used:Textbooks pp.Layunin:Ang mga mag-aaral ay naiisa- isa ang mga tuntunin at pamantayang itinakda sa paaralan at pamayanan sa pagtaposng gawain.References: Teachers Guide: pp. 20-22Learners Materials Used:Textbooks pp.Layunin:Ang mga mag-aaral ay naiisa- isa ang mga tuntunin at pamantayang itinakda sa paaralan at pamayanan sa pagtaposng gawain.References: Teachers Guide: pp. 20-22Learners Materials Used:Textbooks pp.Layunin:Ang mga mag-aaral ay naiisa- isa ang mga tuntunin at pamantayang itinakda sa paaralan at pamayanan sa pagtaposng gawain.References: Teachers Guide: pp. 20-22Learners Materials Used:Textbooks pp.Remark s:No. of Learners within the Mastery Level:No. of Learners who need remediation/reinforcements__Other ActivitiesRemark s:No. of Learners within the Mastery Level:No. of Learners who need remediation/reinforcements__Other Activities:Remark s:No. of Learners within the Mastery Level:No. of Learners who need remediation/reinforcements__Other Activities:Remark s:No. of Learners within the Mastery Level:No. of Learners who need remediation/reinforcements__Other Activities:Remark s:No. of Learners within the Mastery Level:No. of Learners who need remediation/reinforcements__Other Activities:

DAILY LOG OF LESSON PLAN IN EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO 2First QuarterJuly 14, 2014July 15, 2014July 16, 2014July 17, 2014July 18, 2014MondayTuesdayWednesdayThursdayFridayLayunin:Naiisa-isa ang mga tuntunin at pamantayang itinakda sa paaralan at pamayanan sa paggamit ng pampublikong pasilidad /kagamitan.References: Teachers Guide: pp. 23-25Learners Materials Used:Textbooks pp.Layunin:Naiisa-isa ang mga tuntunin at pamantayang itinakda sa paaralan at pamayanan sa paggamit ng pampublikong pasilidad /kagamitan.References: Teachers Guide: pp. 23-25Learners Materials Used:TextbooksLayunin:Naiisa-isa ang mga tuntunin at pamantayang itinakda sa paaralan at pamayanan sa paggamit ng pampublikong pasilidad /kagamitan.References: Teachers Guide: pp. 23-25Learners Materials Used:TextbooksLayunin:Naiisa-isa ang mga tuntunin at pamantayang itinakda sa paaralan at pamayanan sa paggamit ng pampublikong pasilidad /kagamitan.References: Teachers Guide: pp. 23-25Learners Materials Used:TextbooksLayunin:Naiisa-isa ang mga tuntunin at pamantayang itinakda sa paaralan at pamayanan sa paggamit ng pampublikong pasilidad /kagamitan.References: Teachers Guide: pp. 23-25Learners Materials Used:TextbooksRemark s:No. of Learners within the Mastery Level:No. of Learners who need remediation/reinforcements__Other ActivitiesRemark s:No. of Learners within the Mastery Level:No. of Learners who need remediation/reinforcements__Other Activities:Remark s:No. of Learners within the Mastery Level:No. of Learners who need remediation/reinforcements__Other Activities:Remark s:No. of Learners within the Mastery Level:No. of Learners who need remediation/reinforcements_ Other Activities:Remark s:No. of Learners within the Mastery Level:No. of Learners who need remediation/reinforcements__Other Activities:

DAILY LOG OF LESSON PLAN IN EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO 2First QuarterJuly 21, 2014July 22, 2014July 23, 2014July 24, 2014July 25, 2014MondayTuesdayWednesdayThursdayFridayLayunin:Nakasusunod sa mga tuntunin sa paaralan gaya ng paggamit ng tamang laruan, pagsasauli ng mga bagay na kinuha, at iba pa.References: Teachers Guide: pp. 26-29Learners Materials Used:Textbooks pp.Layunin:Nakasusunod sa mga tuntunin sa paaralan gaya ng paggamit ng tamang laruan, pagsasauli ng mga bagay na kinuha, at iba pa.References: Teachers Guide: pp. 26-29Learners Materials Used:Textbooks pp.Layunin:Nakasusunod sa mga tuntunin sa paaralan gaya ng paggamit ng tamang laruan, pagsasauli ng mga bagay na kinuha, at iba pa.References: Teachers Guide: pp. 26-29Learners Materials Used:Textbooks pp.Layunin:Nakasusunod sa mga tuntunin sa paaralan gaya ng paggamit ng tamang laruan, pagsasauli ng mga bagay na kinuha, at iba pa.References: Teachers Guide: pp. 26-29Learners Materials Used:Textbooks pp.Layunin:Nakasusunod sa mga tuntunin sa paaralan gaya ng paggamit ng tamang laruan, pagsasauli ng mga bagay na kinuha, at iba pa.References: Teachers Guide: pp. 26-29Learners Materials Used:Textbooks pp.Remark s:No. of Learners within the Mastery Level:No. of Learners who need remediation/reinforcements__Other ActivitiesRemark s:No. of Learners within the Mastery Level:No. of Learners who need remediation/reinforcements__Other Activities:Remark s:No. of Learners within the Mastery Level:No. of Learners who need remediation/reinforcements__Other Activities:Remark s:No. of Learners within the Mastery Level:No. of Learners who need remediation/reinforcements__Other Activities:Remark s:No. of Learners within the Mastery Level:No. of Learners who need remediation/reinforcements__Other Activities:

DAILY LOG OF LESSON PLAN IN EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO 2First QuarterJuly 28, 2014July 29, 2014July 30, 2014July 31, 2014August 1, 2014MondayTuesdayWednesdayThursdayFridayLayunin:Nakasusunod sa mga tuntunin sa pamayananReferences:Teachers Guide: pp. 30-32Learners Materials Used:Textbooks pp.Layunin:Nakasusunod sa mga tuntunin sa pamayananReferences:Teachers Guide: pp. 30-32Learners Materials Used:Textbooks pp.Layunin:Nakasusunod sa mga tuntunin sa pamayananReferences:Teachers Guide: pp. 30-32Learners Materials Used:Textbooks pp.Layunin:Nakasusunod sa mga tuntunin sa pamayananReferences:Teachers Guide: pp. 30-32Learners Materials Used:Textbooks pp.Layunin:Nakasusunod sa mga tuntunin sa pamayananReferences:Teachers Guide: pp. 30-32Learners Materials Used:Textbooks pp.Remark s:No. of Learners within the Mastery Level:No. of Learners who need remediation/reinforcements__Other ActivitiesRemark s:No. of Learners within the Mastery Level:No. of Learners who need remediation/reinforcements__Other Activities:Remark s:No. of Learners within the Mastery Level:No. of Learners who need remediation/reinforcements__Other Activities:Remark s:No. of Learners within the Mastery Level:No. of Learners who need remediation/reinforcements__Other Activities:Remark s:No. of Learners within the Mastery Level:No. of Learners who need remediation/reinforcements__Other Activities:

DAILY LOG OF LESSON PLAN IN EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO 2First QuarterAugust 4, 2014August 5, 2014August 6, 2014August 7, 2014August 8, 2014MondayTuesdayWednesdayThursdayFridayLayunin:Nakasusunod sa mga tuntunin sa pamayananReferences:Teachers Guide: pp. 30-32Learners Materials Used:Textbooks pp.Layunin:Nakasusunod sa mga tuntunin sa pamayananReferences:Teachers Guide: pp. 30-32Learners Materials Used:Textbooks pp.Layunin:Nakasusunod sa mga tuntunin sa pamayananReferences:Teachers Guide: pp. 30-32Learners Materials Used: Textbooks pp.Layunin:Nakasusunod sa mga tuntunin sa pamayananReferences:Teachers Guide: pp. 30-32Learners Materials Used:Textbooks pp.Layunin:Nakasusunod sa mga tuntunin sa pamayananReferences:Teachers Guide: pp. 30-32Learners Materials Used:Textbooks pp.Remark s:No. of Learners within the Mastery Level:No. of Learners who need remediation/reinforcements__Other ActivitiesRemark s:No. of Learners within the Mastery Level:No. of Learners who need remediation/reinforcements__Other Activities:Remark s:No. of Learners within the Mastery Level:No. of Learners who need remediation/reinforcements__Other Activities:Remark s:No. of Learners within the Mastery Level:No. of Learners who need remediation/reinforcements__Other Activities:Remark s:No. of Learners within the Mastery Level:No. of Learners who need remediation/reinforcements__Other Activities:

DAILY LOG OF LESSON PLAN IN EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO 2First QuarterAugust 11, 2014August 12, 2014August 13, 2014August 14, 2014August 15, 2014MondayTuesdayWednesdayThursdayFridayPangyunit na Pagsusulit Sa MAPEHReviewReviewUnang Markahang PagsusulitUnang Markahang PagsusulitRemark s:No. of Learners within the Mastery Level:No. of Learners who need remediation/reinforcements__Other ActivitiesRemark s:No. of Learners within the Mastery Level:No. of Learners who need remediation/reinforcements__Other Activities:Remark s:No. of Learners within the Mastery Level:No. of Learners who need remediation/reinforcements__Other Activities:Remark s:No. of Learners within the Mastery Level:No. of Learners who need remediation/reinforcements__Other Activities:Remark s:No. of Learners within the Mastery Level:No. of Learners who need remediation/reinforcements__Other Activities:

DAILY LOG OF LESSON PLANEDUKASYON SA PAGPAPAKATAO 2Second QuarterAugust 11, 2014August 12, 2014August 13, 2014August 14, 2014August 15, 2014MondayTuesdayWednesdayThursdayFridayLayunin: Naipakikita ang pagiging magiliw at palakaibigan ng may pagtitiwala sa sumusunod:kapitbahaykamag-anakkamag-aral References:Teachers Guide: pp. 35 Learners Materials Used: Textbooks pp. 78Layunin: Naipakikita ang pagiging magiliw at palakaibigan ng may pagtitiwala sa sumusunod:kapitbahaykamag-anakkamag-aral References:Teachers Guide: pp.37 Learners Materials Used: Textbooks pp.79-80Layunin: Naipakikita ang pagiging magiliw at palakaibigan ng may pagtitiwala sa sumusunod:kapitbahaykamag-anakkamag-aral References:Teachers Guide: pp. 37 Learners Materials Used: Textbooks pp. 83-84Layunin: Naipakikita ang pagiging magiliw at palakaibigan ng may pagtitiwala sa sumusunod:kapitbahaykamag-anakkamag-aral References:Teachers Guide: pp.38 Learners Materials Used: Textbooks pp. 85Layunin:Lingguhang PgtatayaReferences:Teachers Guide: pp. 39 Learners Materials Used: Textbooks pp. 86Remark s:No. of Learners within the Mastery Level: No. of Learners who need remediation/reinforcements_Other Activities:Remark s:No. of Learners within the Mastery Level: No. of Learners who need remediation/reinforcemen ts Other Activities:Remark s:No. of Learners within the Mastery Level: No. of Learners who need remediation/reinforcemen ts Other Activities:Remark s:No. of Learners within the Mastery Level: No. of Learners who need remediation/reinforcemen ts Other Activities:Remark s:No. of Learners within the Mastery Level: No. of Learners who need remediation/reinforcemen ts-_ Other Activities:

DAILY LOG OF LESSONEDUKASYON SA PAGPAPAKATAO 2Second QuarterAugust 18, 2014August 19, 2014August 20, 2014August 21, 2014August 22, 2014MondayTuesdayWednesdayThursdayFridayLayunin: Naipakikita ang pagiging magiliw at palakaibigan ng may pagtitiwala sa mga panauhin/bisita, bagong kakilala, taga ibang lugarReferences:Teachers Guide: pp. 40 Learners Materials Used: Textbooks pp. 87-88Layunin: Naipakikita ang pagiging magiliw at palakaibigan ng may pagtitiwala sa mga panauhin/bisita, bagong kakilala, taga ibang lugarReferences:Teachers Guide: pp. 40-41 Learners Materials Used: Textbooks pp. 89-90Layunin: Naipakikita ang pagiging magiliw at palakaibigan ng may pagtitiwala sa mga panauhin/bisita, bagong kakilala, taga ibang lugarReferences:Teachers Guide: pp. 41 Learners Materials Used: Textbooks pp.91- 93Layunin: Naipakikita ang pagiging magiliw at palakaibigan ng may pagtitiwala sa mga panauhin/bisita, bagong kakilala, taga ibang lugarReferences:Teachers Guide: pp. 41-42 Learners Materials Used: Textbooks pp. 94-95Layunin:Lingguhang PgtatayaReferences:Teachers Guide: pp. 42 Learners Materials Used: Textbooks pp. 95Remark s:Remark s:Remark s:Remark s:Remark s:No. of Learners within theNo. of Learners within theNo. of Learners within theNo. of Learners within theNo. of Learners within theMastery Level: Mastery Level: Mastery Level: Mastery Level: Mastery Level: No. of Learners who needNo. of Learners who needNo. of Learners who needNo. of Learners who needNo. of Learners who needremediation/reinforcementsremediation/reinforcementsremediation/reinforcementsremediation/reinforcementremediation/reinforcements s Other Activities OtherOther Activities OtherOther Activities Activities Activities

DAILY LOG OF LESSON PLANEDUKASYON SA PAGPAPAKATAO 2Second QuarterAugust 25, 2014August 26, 2014August 27, 2014August 28, 2014August 29, 2014MondayTuesdayWednesdayThursdayFridayLayunin: Nailalagay ang sarili sa kalagayan ng kapwa tulad ng antas ng kabuhayan,pinagmulan, pagkakaroon ng kapansanan References:Teachers Guide: pp. 43 Learners Materials Used: Textbooks pp. 97Layunin: Nailalagay ang sarili sa kalagayan ng kapwa tulad ng antas ng kabuhayan,pinagmulan, pagkakaroon ng kapansanan References:Teachers Guide: pp. 43-44 Learners Materials Used: Textbooks pp.97-99Layunin: Nailalagay ang sarili sa kalagayan ng kapwa tulad ng antasng kabuhayan, pinagmulan, pagkakaroon ng kapansananReferences:Teachers Guide: pp. 44 Learners Materials Used: Textbooks pp. 100-102Layunin: Nailalagay ang sarili sa kalagayan ng kapwa tulad ng antasng kabuhayan, pinagmulan, pagkakaroon ng kapansananReferences:Teachers Guide: pp. 44 Learners Materials Used: Textbooks pp. 102Layunin:Lingguhang PgtatayaReferences:Teachers Guide: pp. 45 Learners Materials Used: Textbooks pp. 103Remarks:No. of Learners within the Mastery Level: No. of Learners who need remediation/reinforcementsOtherActivities Remarks:No. of Learners within the Mastery Level: No. of Learners who need remediation/reinforcements OtherActivities Remarks:No. of Learners within the Mastery Level: No. of Learners who need remediation/reinforcementsOther Activities Remarks:No. of Learners within the Mastery Level: No. of Learners who need remediation/reinforcementsOther Activities Remarks:No. of Learners within the Mastery Level: No. of Learners who need remediation/reinforcements_ - Other Activities

DAILY LOG OF LESSON PLANEDUKASYON SA PAGPAPAKATAO 2Second QuarterSeptember 1, 2014September 2, 2014September 3, 2014September 4, 2014September 5, 2014MondayTuesdayWednesdayThursdayFridayLayunin: Natutukoy ang mga pananalitang nagpapakita ng paggalang.References:Teachers Guide: pp. 46 Learners Materials Used: Textbooks pp. 104-105Layunin: Natutukoy ang mga pananalitang nagpapakita ng paggalang.References:Teachers Guide: pp. 46-47 Learners Materials Used: Textbooks pp.106-107Layunin: Natutukoy ang mga pananalitang nagpapakita ng paggalang.References:Teachers Guide: pp. 47 Learners Materials Used: Textbooks pp. 107-108Layunin: Natutukoy ang mga pananalitang nagpapakita ng paggalang.References:Teachers Guide: pp. 48 Learners Materials Used: Textbooks pp. 108-110Layunin:Lingguhang PgtatayaReferences:Teachers Guide: pp. 48 Learners Materials Used: Textbooks pp. 111-112Remark s:No. of Learners within the Mastery Level: No. of Learners who need remediation/reinforcements OtherActivities Remark s:No. of Learners within the Mastery Level: No. of Learners who need remediation/reinforcements OtherActivities Remark s:No. of Learners within the Mastery Level: No. of Learners who need remediation/reinforcementsOther Activities Remark s:No. of Learners within the Mastery Level: No. of Learners who need remediation/reinforcementsOther Activities Remark s:No. of Learners within the Mastery Level: No. of Learners who need remediation/reinforcements_ - Other Activities

DAILY LOG OF LESSON PLANEDUKASYON SA PAGPAPAKATAO 2Second QuarterSeptember 8, 2014September 9, 2014September 10 2014September 11, 2014September 12, 2014MondayTuesdayWednesdayThursdayFridayLayunin: Naipapakita ang paggalang sa kapwa bata at sa pamunuanng paaralan. References:Teachers Guide: pp. 49 Learners Materials Used: Textbooks pp. 113-115Layunin: Naipapakita ang paggalang sa kapwa bata at sa pamunuanng paaralan. References:Teachers Guide: pp.49-50 Learners Materials Used: Textbooks pp.116-118Layunin: Naipapakita ang paggalang sa kapwa bata at sa pamunuanng paaralan. References:Teachers Guide: pp. 50 Learners Materials Used: Textbooks pp. 118-119Layunin: Naipapakita ang paggalang sa kapwa bata at sa pamunuanng paaralan. References:Teachers Guide: pp. 50-51 Learners Materials Used: Textbooks pp. 120-121Layunin:Lingguhang PgtatayaReferences:Teachers Guide: pp. 51 Learners Materials Used: Textbooks pp. 122Remark s:No. of Learners within the Mastery Level: No. of Learners who need remediation/reinforcements OtherActivities Remark s:No. of Learners within the Mastery Level: No. of Learners who need remediation/reinforcements OtherActivities Remark s:No. of Learners within the Mastery Level: No. of Learners who need remediation/reinforcementsOther Activities Remark s:No. of Learners within the Mastery Level: No. of Learners who need remediation/reinforcementsOther Activities Remark s:No. of Learners within the Mastery Level: No. of Learners who need remediation/reinforcements_ - Other Activities

DAILY LOG OF LESSON PLANEDUKASYON SA PAGPAPAKATAO 2Second QuarterSeptember 15, 2014September 16, 2014September 17, 2014September 18, 2014September 19, 2014MondayTuesdayWednesdayThursdayFridayLayunin: Nakikilala ang mabuting gawa sa kapwa.References:Teachers Guide: pp. 52 Learners Materials Used: Textbooks pp. 123Layunin: Nakikilala ang mabuting gawa sa kapwa.References:Teachers Guide: pp. 52-53 Learners Materials Used: Textbooks pp.124Layunin: Nakikilala ang mabuting gawa sa kapwa.References:Teachers Guide: pp. 53 Learners Materials Used: Textbooks pp. 125-126Layunin: Nakikilala ang mabuting gawa sa kapwa.References:Teachers Guide: pp. 53 Learners Materials Used: Textbooks pp. 127-128Layunin:Lingguhang PgtatayaReferences:Teachers Guide: pp. 54 Learners Materials Used: Textbooks pp. 129Remark s:No. of Learners within the Mastery Level: No. of Learners who need remediation/reinforcementsOtherActivities Remark s:No. of Learners within the Mastery Level: No. of Learners who need remediation/reinforcements OtherActivities Remark s:No. of Learners within the Mastery Level: No. of Learners who need remediation/reinforcementsOther Activities Remark s:No. of Learners within the Mastery Level: No. of Learners who need remediation/reinforcementsOther Activities Remark s:No. of Learners within the Mastery Level: No. of Learners who need remediation/reinforcements_ - Other Activities

DAILY LOG OF LESSON PLANEDUKASYON SA PAGPAPAKATAO 2Second QuarterSeptember 22, 2014September 23, 2014September 24, 2014September 25, 2014September 26, 2014MondayTuesdayWednesdayThursdayFridayLayunin: Nasasabi na mahalaga ang paggawa ng mabuti sa kapwaReferences:Teachers Guide: pp. 55 Learners Materials Used: Textbooks pp. 131Layunin: Nasasabi na mahalaga ang paggawa ng mabuti sa kapwaReferences:Teachers Guide: pp. 55 Learners Materials Used: Textbooks pp.132Layunin: Nasasabi na mahalaga ang paggawa ng mabuti sa kapwaReferences:Teachers Guide: pp. 56 Learners Materials Used: Textbooks pp. 133Layunin: Nasasabi na mahalaga ang paggawa ng mabuti sa kapwaReferences:Teachers Guide: pp. 56 Learners Materials Used: Textbooks pp. 134Layunin:Lingguhang PgtatayaReferences:Teachers Guide: pp. 56 Learners Materials Used: Textbooks pp. 135Remark s:No. of Learners within the Mastery Level: No. of Learners who need remediation/reinforcements OtherActivities Remark s:No. of Learners within the Mastery Level: No. of Learners who need remediation/reinforcements OtherActivities Remark s:No. of Learners within the Mastery Level: No. of Learners who need remediation/reinforcementsOther Activities Remark s:No. of Learners within the Mastery Level: No. of Learners who need remediation/reinforcementsOther Activities Remark s:No. of Learners within the Mastery Level: No. of Learners who need remediation/reinforcements_ - Other Activities

DAILY LOG OF LESSON PLANEDUKASYON SA PAGPAPAKATAO 2Second QuarterSeptember 29, 2014September 30, 2014October 1, 2014October 2, 2014October 3, 2014MondayTuesdayWednesdayThursdayFridayLayunin. Natutukoy ang mga kilos at gawaing nagpapakita ng pagmamalasakit sa mga kasapi ng paaralan at pamayanan.References:Teachers Guide: pp. 57 Learners Materials Used: Textbooks pp. 136-137Layunin. Natutukoy ang mga kilos at gawaing nagpapakita ng pagmamalasakit sa mga kasapi ng paaralan at pamayanan.References:Teachers Guide: pp. 58 Learners Materials Used: Textbooks pp. 138-139Layunin. Natutukoy ang mga kilos at gawaing nagpapakita ng pagmamalasakit sa mga kasapi ng paaralan at pamayanan.References:Teachers Guide: pp. 58 Learners Materials Used: Textbooks pp. 139-142Layunin. Natutukoy ang mga kilos at gawaing nagpapakita ng pagmamalasakit sa mga kasapi ng paaralan at pamayanan.References:Teachers Guide: pp. 59 Learners Materials Used: Textbooks pp. 143-144Layunin:Lingguhang PgtatayaReferences:Teachers Guide: pp. 59 Learners Materials Used: Textbooks pp. 145Remark s:No. of Learners within the Mastery Level: No. of Learners who need remediation/reinforcements OtherActivities Remark s:No. of Learners within the Mastery Level: No. of Learners who need remediation/reinforcements OtherActivities Remark s:No. of Learners within the Mastery Level: No. of Learners who need remediation/reinforcementsOther Activities Remark s:No. of Learners within the Mastery Level: No. of Learners who need remediation/reinforcementsOther Activities Remark s:No. of Learners within the Mastery Level: No. of Learners who need remediation/reinforcements_ - Other Activities

DAILY LOG OF LESSON PLANEDUKASYON SA PAGPAPAKATAO 2Second QuarterOctober 6 , 2014October 7, 2014October 8, 2014October 9, 2014October 10, 2014MondayTuesdayWednesdayThursdayFridayLayunin. Naipakikita ang pagmamalasakit sa mga kasapi ng paaralanat pamayanan sa ibatibang paraan.References:Teachers Guide: pp. 60 Learners Materials Used: Textbooks pp. 146-148Layunin. Naipakikita ang pagmamalasakit sa mga kasapi ng paaralanat pamayanan sa ibatibang paraan.References:Teachers Guide: pp. 60-61 Learners Materials Used: Textbooks pp. 149-150Layunin. Naipakikita ang pagmamalasakit sa mga kasapi ng paaralanat pamayanan sa ibatibang paraan.References:Teachers Guide: pp. 61 Learners Materials Used: Textbooks pp. 151-152Layunin. Naipakikita ang pagmamalasakit sa mga kasapi ng paaralanat pamayanan sa ibatibang paraan.References:Teachers Guide: pp. 61 Learners Materials Used: Textbooks pp. 153Layunin:Lingguhang PgtatayaReferences:Teachers Guide: pp. 62 Learners Materials Used: Textbooks pp. 155Remark s:No. of Learners within the Mastery Level: No. of Learners who need remediation/reinforcements OtherActivities Remark s:No. of Learners within the Mastery Level: No. of Learners who need remediation/reinforcements OtherActivities Remark s:No. of Learners within the Mastery Level: No. of Learners who need remediation/reinforcementsOther Activities Remark s:No. of Learners within the Mastery Level: No. of Learners who need remediation/reinforcementsOther Activities Remark s:No. of Learners within the Mastery Level: No. of Learners who need remediation/reinforcements_ - Other Activities

DAILY LOG OF LESSON PLANEDUKASYON SA PAGPAPAKATAO 2Second QuarterOctober 13 , 2014October 14, 2014October 15, 2014October 16, 2014October 17, 2014MondayTuesdayWednesdayThursdayFridayLayunin:Pangyunit na Pagsusulit References:Teachers Guide: pp. Learners Materials Used: Textbooks pp.Layunin:Review References: Teachers Guide: pp.Learners Materials Used:Textbooks pp.Layunin:ReviewReferences:Teachers Guide: pp. Learners Materials Used: Textbooks pp.Layunin:Ikalawang Markahang PagsusulitReferences:Teachers Guide: pp. Learners Materials Used: Textbooks pp. 60-61Layunin:Ikalawang Markahang PagsusulitReferences:Teachers Guide: pp. Learners Materials Used: Textbooks pp.Remark s:No. of Learners within the Mastery Level: No. of Learners who need remediation/reinforcements OtherActivities Remark s:No. of Learners within the Mastery Level: No. of Learners who need remediation/reinforcements OtherActivities Remark s:No. of Learners within the Mastery Level: No. of Learners who need remediation/reinforcementsOther Activities Remark s:No. of Learners within the Mastery Level: No. of Learners who need remediation/reinforcementsOther Activities Remark s:No. of Learners within the Mastery Level: No. of Learners who need remediation/reinforcements_ - Other Activities

DAILY LOG OF LESSON PLANEDUKASYON SA PAGPAPAKATAO 2Second QuarterOctober 20 , 2014October 21, 2014October 22, 2014October 23, 2014October 24, 2014MondayTuesdayWednesdayThursdayFridayReferences:Teachers Guide: pp. Learners Materials Used: Textbooks pp.References:Teachers Guide: pp. Learners Materials Used: Textbooks pp.References:Teachers Guide: pp. Learners Materials Used: Textbooks pp.References:Teachers Guide: pp. Learners Materials Used: Textbooks pp. 60-61References:Teachers Guide: pp. Learners Materials Used: Textbooks pp.Remark s:No. of Learners within the Mastery Level: No. of Learners who need remediation/reinforcements OtherActivities Remark s:No. of Learners within the Mastery Level: No. of Learners who need remediation/reinforcements OtherActivities Remark s:No. of Learners within the Mastery Level: No. of Learners who need remediation/reinforcementsOther Activities Remark s:No. of Learners within the Mastery Level: No. of Learners who need remediation/reinforcementsOther Activities Remark s:No. of Learners within the Mastery Level: No. of Learners who need remediation/reinforcements_ - Other Activities

DAILY LOG OF LESSON PLANEDUKASYON SA PAGPAPAKATAO 2Third QuarterNovember 3, 2014November 4, 2014November 5, 2014November 6, 2014November 7, 2014MondayTuesdayWednesdayThursdayFridayLayunin: Natutukoy ang mga karapatang maaaring ibigay ng mag-anakReferences:Teachers Guide: pp. 65 Learners Materials Used: Textbooks pp. 162-163Layunin: Natutukoy ang mga karapatang maaaring ibigay ng mag- anakReferences:Teachers Guide: pp. 65 Learners Materials Used: Textbooks pp. 163Layunin: Natutukoy ang mga karapatang maaaring ibigay ng mag- anakReferences:Teachers Guide: pp. 66 Learners Materials Used: Textbooks pp. 164Layunin: Natutukoy ang mga karapatang maaaring ibigay ng mag- anakReferences:Teachers Guide: pp. 67 Learners Materials Used: Textbooks pp. 165Layunin:Lingguhang PgtatayaReferences:Teachers Guide: pp. 67 Learners Materials Used: Textbooks pp. 166Remark s:No. of Learners within the Mastery Level: No. of Learners who need remediation/reinforcementsOther Activities:Remark s:No. of Learners within the Mastery Level: No. of Learners who need remediation/reinforcemen ts Other Activities:Remark s:No. of Learners within the Mastery Level: No. of Learners who need remediation/reinforcemen ts Other Activities:Remark s:No. of Learners within the Mastery Level: No. of Learners who need remediation/reinforcemen ts Other Activities:Remark s:No. of Learners within the Mastery Level: No. of Learners who need remediation/reinforcemen ts-_ Other Activities:

DAILY LOG OF LESSONEdukasyon sa Pagpapakatao 2 Third QuarterNovember 10, 2014November 11, 2014November 12, 2014November 13, 2014November 14, 2014MondayTuesdayWednesdayThursdayFridayLayunin: Naipahahayag ang kasiyahan sa karapatang tinatamasaReferences:Teachers Guide: pp. 68 Learners Materials Used: Textbooks pp. 167Layunin: Naipahahayag ang kasiyahan sa karapatang tinatamasaReferences:Teachers Guide: pp. 68 Learners Materials Used: Textbooks pp. 168-171Layunin: Naipahahayag ang kasiyahan sa karapatang tinatamasaReferences:Teachers Guide: pp. 69 Learners Materials Used: Textbooks pp. 172Layunin: Naipahahayag ang kasiyahan sa karapatang tinatamasaReferences:Teachers Guide: pp. 70 Learners Materials Used: Textbooks pp. 173Layunin:Lingguhang PgtatayaReferences:Teachers Guide: pp. 70 Learners Materials Used: Textbooks pp. 173-174Remark s:No. of Learners within the Mastery Level: No. of Learners who need remediation/reinforcements_Other Activities Remark s:No. of Learners within the Mastery Level: No. of Learners who need remediation/reinforcements Other Activities Remark s:No. of Learners within the Mastery Level: No. of Learners who need remediation/reinforcementsOther Activities Remark s:No. of Learners within the Mastery Level: No. of Learners who need remediation/reinforcements_Other Activities Remark s:No. of Learners within the Mastery Level: No. of Learners who need remediation/reinforcementsOther Activities

DAILY LOG OF LESSON PLANEDUKASYON SA PAGPAPAKATAO 2Third QuarterNovember 17, 2014November 18, 2014November 19, 2014November 20, 2014November 21, 2014MondayTuesdayWednesdayThursdayFridayLayunin: Naipahahayag ang kasiyahan sa karapatang tinatamasa.References:Teachers Guide: pp. 71 Learners Materials Used: Textbooks pp. 173-175Layunin: Naipahahayag ang kasiyahan sa karapatang tinatamasa.References:Teachers Guide: pp. 71-72 Learners Materials Used: Textbooks pp. 176-177Layunin: Naipahahayag ang kasiyahan sa karapatang tinatamasa.References:Teachers Guide: pp. 72 Learners Materials Used: Textbooks pp. 177Layunin: Naipahahayag ang kasiyahan sa karapatang tinatamasa.References:Teachers Guide: pp. 72 Learners Materials Used: Textbooks pp. 178-179Layunin:Lingguhang PgtatayaReferences:Teachers Guide: pp. 73 Learners Materials Used: Textbooks pp. 180Remarks:No. of Learners within the Mastery Level: No. of Learners who need remediation/reinforcementsOtherActivities Remarks:No. of Learners within the Mastery Level: No. of Learners who need remediation/reinforcements OtherActivities Remarks:No. of Learners within the Mastery Level: No. of Learners who need remediation/reinforcementsOther Activities Remarks:No. of Learners within the Mastery Level: No. of Learners who need remediation/reinforcementsOther Activities Remarks:No. of Learners within the Mastery Level: No. of Learners who need remediation/reinforcements_ - Other Activities

DAILY LOG OF LESSON PLANEDUKASYON SA PAGPAPAKATAO 2Third QuarterNovember 24, 2014November 25, 2014November 26, 2014November 27, 2014November 28, 2014MondayTuesdayWednesdayThursdayFridayLayunin: Natutukoy ang ibat ibang paraan upang mapanatili ang kalinisan at kaayusan sa pamayanan at bansa sa pamamagitan ng pagsunod sa mga babalang pantrapiko.References:Teachers Guide: pp. 74 Learners Materials Used: Textbooks pp. 180Layunin: Natutukoy ang ibat ibang paraan upang mapanatili ang kalinisan at kaayusan sa pamayanan at bansa sa pamamagitan ng pagsunod sa mga babalang pantrapiko.References:Teachers Guide: pp. 74 Learners Materials Used: Textbooks pp. 181-182Layunin: Natutukoy ang ibat ibang paraan upang mapanatili ang kalinisan at kaayusan sa pamayanan at bansa sa pamamagitan ng pagsunod sa mga babalang pantrapiko.References:Teachers Guide: pp. 75 Learners Materials Used: Textbooks pp. 183-184Layunin: Natutukoy ang ibat ibang paraan upang mapanatili ang kalinisan at kaayusan sa pamayanan at bansa sa pamamagitan ng pagsunod sa mga babalang pantrapiko.References:Teachers Guide: pp. 75 Learners Materials Used: Textbooks pp. 184Layunin:Lingguhang PgtatayaReferences:Teachers Guide: pp. 76 Learners Materials Used: Textbooks pp. 185Remark s:No. of Learners within the Mastery Level: No. of Learners who need remediation/reinforcements OtherActivities Remark s:No. of Learners within the Mastery Level: No. of Learners who need remediation/reinforcements OtherActivities Remark s:No. of Learners within the Mastery Level: No. of Learners who need remediation/reinforcementsOther Activities Remark s:No. of Learners within the Mastery Level: No. of Learners who need remediation/reinforcementsOther Activities Remark s:No. of Learners within the Mastery Level: No. of Learners who need remediation/reinforcements_ - Other Activities

DAILY LOG OF LESSON PLANEDUKASYON SA PAGPAPAKATAO 2Third QuarterDecember 1, 2014December 2, 2014December 3, 2014December 4, 2014December 5, 2014MondayTuesdayWednesdayThursdayFridayLayunin: Natutukoy ang ibat ibang paraan upang mapanatili angkalinisan at kaayusan sa pamayanan at bansa sa pamamagitan ng wastong pagtatapon ng basura.References:Teachers Guide: pp. 77 Learners Materials Used: Textbooks pp. 186Layunin: Natutukoy ang ibat ibang paraan upang mapanatili angkalinisan at kaayusan sa pamayanan at bansa sa pamamagitan ng wastong pagtatapon ng basura.References:Teachers Guide: pp. 77 Learners Materials Used: Textbooks pp. 186Layunin: Natutukoy ang ibat ibang paraan upang mapanatili angkalinisan at kaayusan sa pamayanan at bansa sa pamamagitan ng wastong pagtatapon ng basura.References:Teachers Guide: pp. 78 Learners Materials Used: Textbooks pp. 187-189Layunin: Natutukoy ang ibat ibang paraan upang mapanatili angkalinisan at kaayusan sa pamayanan at bansa sa pamamagitan ng wastong pagtatapon ng basura.References:Teachers Guide: pp. 77 Learners Materials Used: Textbooks pp. 190-192Layunin:Lingguhang PgtatayaReferences:Teachers Guide: pp. 79 Learners Materials Used: Textbooks pp. 193Remark s:No. of Learners within the Mastery Level: No. of Learners who need remediation/reinforcements OtherActivities Remark s:No. of Learners within the Mastery Level: No. of Learners who need remediation/reinforcements OtherActivities Remark s:No. of Learners within the Mastery Level: No. of Learners who need remediation/reinforcementsOther Activities Remark s:No. of Learners within the Mastery Level: No. of Learners who need remediation/reinforcementsOther Activities Remark s:No. of Learners within the Mastery Level: No. of Learners who need remediation/reinforcements_ - Other Activities

DAILY LOG OF LESSON PLANEDUKASYON SA PAGPAPAKATAO 2Third QuarterDecember 8, 2014December 9, 2014December 10, 2014December 11, 2014December 12, 2014MondayTuesdayWednesdayThursdayFridayLayunin: Natutukoy ang ibat ibang paraan upang mapanatili ang kalinisan at kaayusan sa pamayanan at bansa sa pamamagitan ng pagtatanim ng halaman sa paligid.References:Teachers Guide: pp. 80 Learners Materials Used: Textbooks pp. 194Layunin: Natutukoy ang ibat ibang paraan upang mapanatili ang kalinisan at kaayusan sa pamayanan at bansa sa pamamagitan ng pagtatanim ng halaman sa paligid.References:Teachers Guide: pp. 80 Learners Materials Used: Textbooks pp. 195Layunin: Natutukoy ang ibat ibang paraan upang mapanatili ang kalinisan at kaayusan sa pamayanan at bansa sa pamamagitan ng pagtatanim ng halaman sa paligid.References:Teachers Guide: pp. 80-81 Learners Materials Used: Textbooks pp. 196-197Layunin: Natutukoy ang ibat ibang paraan upang mapanatili ang kalinisan at kaayusan sa pamayanan at bansa sa pamamagitan ng pagtatanim ng halaman sa paligid.References:Teachers Guide: pp. 81 Learners Materials Used: Textbooks pp. 198-199Layunin:Lingguhang PgtatayaReferences:Teachers Guide: pp. 82 Learners Materials Used: Textbooks pp. 200Remark s:No. of Learners within the Mastery Level: No. of Learners who need remediation/reinforcementsOtherActivities Remark s:No. of Learners within the Mastery Level: No. of Learners who need remediation/reinforcements OtherActivities Remark s:No. of Learners within the Mastery Level: No. of Learners who need remediation/reinforcementsOther Activities Remark s:No. of Learners within the Mastery Level: No. of Learners who need remediation/reinforcementsOther Activities Remark s:No. of Learners within the Mastery Level: No. of Learners who need remediation/reinforcements_ - Other Activities

DAILY LOG OF LESSON PLANEDUKASYON SA PAGPAPAKATAO 2Third QuarterDecember 15, 2014December 16, 2014December 17, 2014December 18, 2014December 19, 2014MondayTuesdayWednesdayThursdayFridayLayunin: Ang mga mag- aaral ay nakikiisa sa anumang programa ng paaralan na makatutulong sa pagpapanatili ng kalinisan at kaayusan sa pamayanan at bansa.References:Teachers Guide: pp. 83 Learners Materials Used: Textbooks pp. 201-202Layunin: Ang mga mag- aaral ay nakikiisa sa anumang programa ng paaralan na makatutulong sa pagpapanatili ng kalinisan at kaayusan sa pamayanan at bansa.References:Teachers Guide: pp. 83-84 Learners Materials Used: Textbooks pp. 202-203Layunin: Ang mga mag- aaral ay nakikiisa sa anumang programa ng paaralan na makatutulong sa pagpapanatili ng kalinisan at kaayusan sa pamayanan at bansa.References:Teachers Guide: pp. 84 Learners Materials Used: Textbooks pp. 205-207Layunin: Ang mga mag- aaral ay nakikiisa sa anumang programa ng paaralan na makatutulong sa pagpapanatili ng kalinisan at kaayusan sa pamayanan at bansa.References:Teachers Guide: pp. 84-85 Learners Materials Used: Textbooks pp. 208-209Layunin:Christmas PartyRemark s:No. of Learners within the Mastery Level: No. of Learners who need remediation/reinforcements OtherActivities Remark s:No. of Learners within the Mastery Level: No. of Learners who need remediation/reinforcements OtherActivities Remark s:No. of Learners within the Mastery Level: No. of Learners who need remediation/reinforcementsOther Activities Remark s:No. of Learners within the Mastery Level: No. of Learners who need remediation/reinforcementsOther Activities Remark s:No. of Learners within the Mastery Level: No. of Learners who need remediation/reinforcements_ - Other Activities

DAILY LOG OF LESSON PLANEDUKASYON SA PAGPAPAKATAO 2Third QuarterJanuary 5, 2015January 6, 2015January 7, 2015January 8, 2015January 9, 2015MondayTuesdayWednesdayThursdayFridayLayunin:Ang mga mag-aaral ay nakikiisa sa anumang programa ng pamayanan na makatutulong sa pagpapanatili ng kalinisan at kaayusan sa pamayanan at bansa.References:Teachers Guide: pp. 86 Learners Materials Used: Textbooks pp. 210-2012Layunin:Ang mga mag-aaral ay nakikiisa sa anumang programa ng pamayanan na makatutulong sa pagpapanatili ng kalinisan at kaayusan sa pamayanan at bansa.References:Teachers Guide: pp. 86-87 Learners Materials Used: Textbooks pp. 212-213Layunin:Ang mga mag-aaral ay nakikiisa sa anumang programa ng pamayanan na makatutulong sa pagpapanatili ng kalinisan at kaayusan sa pamayanan at bansa.References:Teachers Guide: pp. 86 Learners Materials Used: Textbooks pp. 213-216Layunin:Ang mga mag-aaral ay nakikiisa sa anumang programa ng pamayanan na makatutulong sa pagpapanatili ng kalinisan at kaayusan sa pamayanan at bansa.References:Teachers Guide: pp. 86 Learners Materials Used: Textbooks pp. 217-220Layunin:Lingguhang PgtatayaReferences:Teachers Guide: pp. 88 Learners Materials Used: Textbooks pp. 221Remark s:No. of Learners within the Mastery Level: No. of Learners who need remediation/reinforcements OtherActivities Remark s:No. of Learners within the Mastery Level: No. of Learners who need remediation/reinforcements OtherActivities Remark s:No. of Learners within the Mastery Level: No. of Learners who need remediation/reinforcementsOther Activities Remark s:No. of Learners within the Mastery Level: No. of Learners who need remediation/reinforcementsOther Activities Remark s:No. of Learners within the Mastery Level: No. of Learners who need remediation/reinforcements_ - Other Activities

DAILY LOG OF LESSON PLANEDUKASYON SA PAGPAPAKATAO 2Third QuarterJanuary 12, 2015January 13, 2015January 14, 2015January 15, 2015January 16, 2015MondayTuesdayWednesdayThursdayFridayLayunin: Naipakikita ang pagiging ehemplo ng kapayapaanReferences:Teachers Guide: pp. 89 Learners Materials Used: Textbooks pp. 222-223Layunin: Naipakikita ang pagiging ehemplo ng kapayapaanReferences:Teachers Guide: pp. 89 Learners Materials Used: Textbooks pp. 223-225Layunin: Naipakikita ang pagiging ehemplo ng kapayapaanReferences:Teachers Guide: pp. 90 Learners Materials Used: Textbooks pp. 225-226Layunin: Naipakikita ang pagiging ehemplo ng kapayapaanReferences:Teachers Guide: pp. 90 Learners Materials Used: Textbooks pp. 227Layunin:Lingguhang PgtatayaReferences:Teachers Guide: pp. 90 Learners Materials Used: Textbooks pp. 228Remark s:No. of Learners within the Mastery Level: No. of Learners who need remediation/reinforcements OtherActivities Remark s:No. of Learners within the Mastery Level: No. of Learners who need remediation/reinforcements OtherActivities Remark s:No. of Learners within the Mastery Level: No. of Learners who need remediation/reinforcementsOther Activities Remark s:No. of Learners within the Mastery Level: No. of Learners who need remediation/reinforcementsOther Activities Remark s:No. of Learners within the Mastery Level: No. of Learners who need remediation/reinforcements_ - Other Activities

DAILY LOG OF LESSON PLANEDUKASYON SA PAGPAPAKATAO 2Third QuarterJanuary 19, 2015January 20, 2015January 21, 2015January 22, 2015January 23, 2015MondayTuesdayWednesdayThursdayFridayLayunin:Pangyunit na PagsusulitLayunin:ReviewLayunin:Review.Layunin:Ikalawang Markahang PagsusulitRemark s:No. of Learners within the Mastery Level: No. of Learners who need remediation/reinforcements OtherActivities Remark s:No. of Learners within the Mastery Level: No. of Learners who need remediation/reinforcements OtherActivities Remark s:No. of Learners within the Mastery Level: No. of Learners who need remediation/reinforcementsOther Activities Remark s:No. of Learners within the Mastery Level: No. of Learners who need remediation/reinforcementsOther Activities Remark s:No. of Learners within the Mastery Level: No. of Learners who need remediation/reinforcements_ - Other Activities

DAILY LOG OF LESSON PLANEDUKASYON SA PAGPAPAKATAO 2Fourth QuarterJanuary 26, 2015January 27, 2015January 28, 2015January 29, 2015January 30, 2015MondayTuesdayWednesdayThursdayFridayReferences:Teachers Guide: pp. Learners Materials Used: Textbooks pp.References:Teachers Guide: pp. Learners Materials Used: Textbooks pp.References:Teachers Guide: pp. Learners Materials Used: Textbooks pp.References:Teachers Guide: pp. Learners Materials Used: Textbooks pp. 60-61References:Teachers Guide: pp. Learners Materials Used: Textbooks pp.Remark s:No. of Learners within the Mastery Level: No. of Learners who need remediation/reinforcements OtherActivities Remark s:No. of Learners within the Mastery Level: No. of Learners who need remediation/reinforcements OtherActivities Remark s:No. of Learners within the Mastery Level: No. of Learners who need remediation/reinforcementsOther Activities Remark s:No. of Learners within the Mastery Level: No. of Learners who need remediation/reinforcementsOther Activities Remark s:No. of Learners within the Mastery Level: No. of Learners who need remediation/reinforcementsOther Activities

DAILY LOG OF LESSON PLANEDUKASYON SA PAGPAPAKATAO 2Fourth QuarterJanuary 12, 2015January 13, 2015January 14, 2015January 15, 2015January 16, 2015MondayTuesdayWednesdayThursdayFridayLayunin: Natutukoy ang mga paraan ng pagbibigayhalaga sa bigayngPanginoon. References:Teachers Guide: pp. 92 Learners Materials Used:Textbooks pp. 230-231Layunin: Natutukoy ang mga paraan ng pagbibigayhalaga sa bigayngPanginoon.References:Teachers Guide: pp. 93 Learners Materials Used:Textbooks pp. 231-232Layunin: Natutukoy ang mga paraan ng pagbibigayhalaga sa bigayngPanginoon.References:Teachers Guide: pp. 94 Learners Materials Used:Textbooks pp. 235Layunin: Natutukoy ang mga paraan ng pagbibigayhalaga sa bigayngPanginoon.References:Teachers Guide: pp.94 Learners Materials Used:Textbooks pp. 236-238Layunin:LingguhangPgtatayaReferences:Teachers Guide: pp. 94 Learners Materials Used:Textbooks pp. 239-240Remark s:No. of Learners within the Mastery Level:No. of Learners who need remediation/reinforcem ents Other Activities:Remark s:No. of Learners within the Mastery Level:No. of Learners who need remediation/reinforcem ents Other Activities:Remark s:No. of Learners within the Mastery Level:No. of Learners who need remediation/reinforcem ents Other Activities:Remark s:No. of Learners within the Mastery Level:No. of Learners who need remediation/reinforcem ents Other Activities:Remark s:No. of Learners within the Mastery Level:No. of Learners who need remediation/reinforcem ents_-Other Activities:

DAILY LOG OF LESSON PLANEDUKASYON SA PAGPAPAKATAO 2Fourth QuarterFebruary 23, 2015February 24, 2015February 25, 2015February 26, 2015February 27, 2015MondayTuesdayWednesdayThursdayFridayLayunin: Nasasabi naLayunin: NasasabiLayunin: Nasasabi naLayunin: Nasasabi naLayunin:dapattayongmagpahalnadapattayongmagpadapattayongmagpahalLingguhangPgtatayaaga sa mga biyayangdapattayongmagpahalaga sa mgaaga sa mga biyayangnatatanggap sa araw-halaga sa mgabiyayangnatatanggap sa araw-References:arawbiyayangnatatanggap saarawTeachers Guide: pp. 97References:natatanggap saaraw-arawReferences:Learners Materials Used:Teachers Guide: pp. 95araw-arawReferences:Teachers Guide: pp. 97Learners MaterialsReferences:Teachers Guide: pp.Learners MaterialsTextbooks pp. 246-247Used:Teachers Guide:97Used:pp.96Learners MaterialsTextbooks pp. 238 - 239Learners MaterialsUsed:Textbooks pp. 243-245Used:Textbooks pp. 241-Textbooks pp. 240242Remark s:No. of Learners within the Mastery Level:No. of Learners who need remediation/reinforcem ent Other ActivitiesRemark s:No. of Learners within the Mastery Level:No. of Learners who need remediation/reinforc ements Other ActivitiesRemark s:No. of Learners within the Mastery Level:No. of Learners who need remediation/reinforce ment Other ActivitiesRemark s:No. of Learners within the Mastery Level:No. of Learners who need remediation/reinforcem ents_ Other ActivitiesRemark s:No. of Learners within the Mastery Level: No. of Learners who need remediation/reinforcemen ts_ Other Activities

DAILY LOG OF LESSON PLANEDUKASYON SA PAGPAPAKATAO 2Fourth QuarterMarch 2,2015March 3,2015March 4,2015March 5,2015March 6,2015MondayTuesdayWednesdayThursdayFridayLayunin: NaipakikitaLayunin: Naipakikita angLayunin: NaipakikitaLayunin: NaipakikitaLayunin:ang pasasalamat sapasasalamat sa mgaang pasasalamat saang pasasalamat saLingguhangPgtatayamga kakayahan atkakayahan at talinongmga kakayahan atmga kakayahan attalinongbigay ng Panginoon.talinongtalinongReferences:bigay ng Panginoon.bigay ng Panginoon.bigay ng Panginoon.Teachers Guide: pp. 73References:Learners MaterialsReferences:Teachers Guide: pp. 99References:References:Used:Teachers Guide: pp.Learners MaterialsTeachers Guide: pp.Teachers Guide: pp.98Used:99100Textbooks pp. 256-257Learners MaterialsLearners MaterialsLearners MaterialsUsed:Textbooks pp. 250-251Used:Used:Textbooks pp. 248-Textbooks pp. 251-252Textbooks pp. 253-249255Remarks:No. of Learners within the Mastery Level:No. of Learners who need remediation/reinforc ements Other ActivitiesRemarks:No. of Learners within the Mastery Level: No. of Learners who need remediation/reinforcem ents Other ActivitiesRemarks:No. of Learners within the Mastery Level:No. of Learners who need remediation/reinforce ments Other ActivitiesRemarks:No. of Learners within the Mastery Level:No. of Learners who need remediation/reinforce ments Other ActivitiesRemarks:No. of Learners within the Mastery Level:No. of Learners who need remediation/reinforcem ents_-Other Activities

DAILY LOG OF LESSON PLANEDUKASYON SA PAGPAPAKATAO 2Fourth QuarterMarch 9,2015March 10,2015March 11,2015March 12,2015March 13,2015MondayTuesdayWednesdayThursdayFridayLayunin: NaipakikitaLayunin: NaipakikitaLayunin: Naipakikita angLayunin: NaipakikitaLayunin:ang pasasalamat saang pasasalamat sapasasalamat sa mgaang pasasalamat samga talino atmga talino attalino at kakayahangmga talino atLingguhangPgtatayakakayahangkakayahangbigay ng Panginoon.kakayahangbigay ng Panginoon.bigay ng Panginoon.bigay ng Panginoon.References:References:Teachers Guide:References:References:Teachers Guide: pp. 103References:pp.104Teachers Guide: pp.Teachers Guide: pp.Learners MaterialsTeachers Guide: pp.Learners Materials101-102102Used:104Used:Learners MaterialsLearners MaterialsLearners MaterialsUsed:Used:Textbooks pp. 262-263Used:Textbooks pp. 265Textbooks pp. 258-259Textbooks pp. 259-Textbooks pp. 12646261Remark s:No. of Learners within the Mastery Level:No. of Learners who need remediation/reinforcem ents Other ActivitiesRemark s:No. of Learners within the Mastery Level:No. of Learners who need remediation/reinforce ments Other ActivitiesRemark s:No. of Learners within the Mastery Level: No. of Learners who need remediation/reinforcem ents Other ActivitiesRemark s:No. of Learners within the Mastery Level:No. of Learners who need remediation/reinforce ments Other ActivitiesRemark s:No. of Learners within the Mastery Level:No. of Learners who need remediation/reinforce ments Other Activities

DAILY LOG OF LESSON PLANEDUKASYON SA PAGPAPAKATAO 2Fourth QuarterMarch 16,2015March 17,2015March 18,2015March 19,2015March 20,2015MondayTuesdayWednesdayThursdayFridayLayunin: NaipakikitaLayunin: NaipakikitaLayunin: NaipakikitaLayunin: NaipakikitaLayunin:ang pasasalamat saang pasasalamat saang pasasalamat saang pasasalamat saLingguhangPgtatayamga talino atmga talino atmga talino atmga talino atkakayahangkakayahangkakayahangkakayahangReferences:bigay ng Panginoon.bigay ng Panginoon.bigay ng Panginoon.bigay ng Panginoon.Teachers Guide: pp.107References:References:References:107Learners MaterialsTeachers Guide: pp.Teachers Guide: pp.References:Learners MaterialsUsed:105106Teachers Guide: pp.Used:Learners MaterialsLearners Materials106Used:Used:Learners MaterialsUsed:Textbooks pp. 266-267Textbooks pp. 268-Textbooks pp. 272-273270Textbooks pp. 270-272Textbooks pp. 273-274Remark s:No. of Learners within the Mastery Level:No. of Learners who need remediation/reinforce ments Other ActivitiesRemark s:No. of Learners within the Mastery Level:No. of Learners who need remediation/reinforce ments Other ActivitiesRemark s:No. of Learners within the Mastery Level:No. of Learners who need remediation/reinforce ments Other ActivitiesRemark s:No. of Learners within the Mastery Level:No. of Learners who need remediation/reinforce ments Other ActivitiesRemark s:No. of Learners within the Mastery Level:No. of Learners who need remediation/reinforce ments Other Activities

DAILY LOG OF LESSON PLANEDUKASYON SA PAGPAPAKATAO 2Fourth QuarterMarch 2,2015March 3,2015March 4,2015March 5,2015March 6,2015MondayTuesdayWednesdayThursdayFridayLayunin: Naipakikita ang pasasalamat sa mga talino at kakayahang bigay ng Panginoon.References:Teachers Guide: pp. 108Learners MaterialsUsed:Textbooks pp. 275-276Layunin: Naipakikita ang pasasalamat sa mga talino at kakayahang bigay ng Panginoon.References:Teachers Guide: pp. 108Learners MaterialsUsed:Textbooks pp. 277-278Layunin: Naipakikita ang pasasalamat sa mga talino at kakayahang bigay ng Panginoon.References:Teachers Guide: pp. 109Learners Materials Used:Textbooks pp. 279-280Layunin: Naipakikita ang pasasalamat sa mga talino at kakayahang bigay ng Panginoon.References:Teachers Guide: pp. 110Learners Materials Used:Textbooks pp. 280-281Layunin:LingguhangPgtatayaReferences:Teachers Guide: pp. 110Learners Materials Used:Textbooks pp. 282Remark s:No. of Learners within the Mastery Level: No. of Learners who need remediation/reinforcem ents Other ActivitiesRemark s:No. of Learners within the Mastery Level: No. of Learners who need remediation/reinforcem ents Other ActivitiesRemark s:No. of Learners within the Mastery Level: No. of Learners who need remediation/reinforceme nts Other ActivitiesRemark s:No. of Learners within the Mastery Level: No. of Learners who need remediation/reinforceme nts Other ActivitiesRemark s:No. of Learners within the Mastery Level: No. of Learners who need remediation/reinforceme nts Other Activities