of 13 /13
Gawain: tapusin at ayusin Sa araling ito ay maiisa-isa ang kahalagahan ng mga tuntunin at pamantayang itinakda ng paaralan at pamayanan sa pagtapos ng mga gawain.

EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO 2 l6

Embed Size (px)

Text of EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO 2 l6

  1. 1. Gawain: tapusin at ayusin Sa araling ito ay maiisa-isa ang kahalagahan ng mga tuntunin at pamantayang itinakda ng paaralan at pamayanan sa pagtapos ng mga gawain.
  2. 2. 1. Iniiwan kong nakabukas ang gripo matapos maligo.
  3. 3. 2. Nililinis ko ang lugar na pinaggagawan ko ng aking proyekto bago ito iwanan.
  4. 4. 3. Iniiwanan kong nakakalat ang mga gamit kong aklat sa mesa matapos gawin ang takdang-aralin.
  5. 5. 4. Ibinabalik ko sa tamang lalagyan ang mga ginamit ko sa paliligo.
  6. 6. 5. Inaayos ko ang mga kuwaderno sa aking bag bago umalis ng paaralan.
  7. 7. Ang mga gawaing sinimulan na, ay dapat na ayusin at tapusin; at huwag nang ipagpabukas pa.