of 16/16

EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO 2 chap2 l5

 • View
  927

 • Download
  3

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

Text of EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO 2 chap2 l5

 • 1. Ang Batang Magalang Ni R.B. Catapang
 • 2. Habang kausap ni Mang Tino ang guwardya ay nakita niya ang fountain ng paaralan. Lubhang humanga siya kayat patakbo siyang pumunta doon. Hindi niya napansin ang isang batang naglalakad at ito ay nabunggo niya. Agad niyang tinulungan ito at sinabing sorry, hindi ko sinasadya. Walang anuman ang tugon naman ng bata.
 • 3. Ako naman po si Dino, bagong magaaral sa paaralang ito, ang sabi naman niya. Lumapit si Mang Tino sa anak Mawalang galang na po Maam sabi ng ama sa guro. Kailangan lang po namin ng anak ko na pumunta na sa Tanggapan ng Punongguro pahabol pa niya. Maraming salamat po, ang sabi naman ni Dino sa guro.
 • 4. 1. Saan pumunta ang mag-amang Tino at Dino? Bakit sila naroroon? 2. Ano ang nakatawag pansin kay Dino sa pagpasok nila sa loob ng paaralan? 3. Ano-anong magagalang na salita ang nabanggit sa kuwento? 4. Sa inyong palagay, dapat bang ipakita ang paggalang sa kapwa bata at pamunuan ng paaralan?
 • 5. PAG-USAPAN NATIN 1. Sino-sino ang bumubuo ng pamunuan ng paaralan? 2. Paano ipinakikita ng mga bata ang paggalang sa pamunuan ng paaralan? 3. Bilang isang mag-aaral, bakit kinakailangan mong ipakita ang paggalang sa pamunuan ng paaralan? 4. Magbigay ng ilan pang mga halimbawa ng magagalang na pananalita na maaari nating gamitin sa pakikipag-usap sa pamunuan ng iyong paaralan.
 • 6. Ating Tandaan Ang paggamit ng magagalang na katawagan, at mga salita ay tanda ng pagiging magalang. Dapat natin itong gamitin sa paikipag-usap sa mga namamahala ng ating paaralan.
 • 7. Gawain 2 Pag-aralan ang sumusunod na sitwasyon. Isulat ang dapat mong sabihin upang maipakita ang paggalang sa kapwa. Gawin ito sa inyong kuwaderno.
 • 8. 1. Dadaan ka sa gitna ng dalawang tao na nag-uusap. 2. Bumisita ang punong-guro ng paaralan sa inyong silid aralan. 3. Magpapaalam ka sa iyong guro upang pumunta ka sa palikuran. 4. Humihiram sa iyo ng aklat sa Edukasyon sa Pagpapakatao ang iyong kaklase ngunit hindi mo pala dala ito. 5. Isinasauli mo sa kaklase mo ang hiniram mong krayola pagkatapos mong gamitin.
 • 9. Basahin ang sumusunod na pag-uugali na isinasaad ng bawat pangungusap. Isulat sa papel ang tsek ( kung ito ay ) nagpapakita ng paggalang at ekis ( naman ) kung hindi.
 • 10. 1. Inaaway ko ang aking katabi sa upuan kapag hindi nakatingin ang aming guro. 2. Binabati ko ng Magandang Umaga ang punong-guro ng aming paaralan sa tuwing siya ay makakasalubong ko. 3. Tinatawag ko sa palayaw ang guro namin kapag nasa labas siya ng paaralan. 4. Humihingi ako ng paumahin sa guwardya ng aming paaralan kapag ako ay nagkamali. 5. Inihahagis ko sa tindera ang aking bayad sa biniling pagkain sa kantina.
 • 11. GINTONG ARAL Ang pagkamagalang sa kapwa, ay kinalulugdan ng Poong Lumikha!