of 24/24

Edukasyon sa Pagpapakatao 2 L9

  • View
    115

  • Download
    2

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

Text of Edukasyon sa Pagpapakatao 2 L9

  • 1. Napag-alaman mo sa naunang aralin na ang ating mga paaralan ay may mga tuntunin at napagkasunduang gawain na dapat nating kusang-loob na sundin. Gayundin kaya sa pamayanan?

2. Magkaroon ng isang munting paglalakbay sa inyong lugar. Alamin ang mga tuntuning matatagpuan sa inyong pamayanan. Ano-ano ang mga tuntunin na nakita ninyo sa pamayanan? Paano ito sinusunod ng mga mamamayan? 3. Basahin mo ang kuwento ng magkapatid na Manny at Melo. 4. Sinisiguro nilang ligtas sila sa paglalakad kaya sinusunod nila ang mga tuntunin sa kanilang pamayanan. Mula sa kanilang bahay ay lumalakad lamang sila patungong paaralan. Sina Manny at Melo ay nakatira sa pamayanang ito. 5. Isang araw habang sila ay naglalakad, napatigil ang magkapatid dahil nag-ilaw pula ang ilaw-trapiko para sa naglalakad na tao. 6. Sa pagpapatuloy ng paglalakad sinisiguro nilang sa tamang tawiran sila dumaraan. 7. Pinatutupad din sa kanila ang pagkakaroon ng malinis na pamayanan. Nang may makitang basurahan si Mel itinapon niya ang balat ng kendi sa basurahang may nakasulat na Di-Nabubulok. 8. 1. Mula sa kuwento, ano-ano ang tuntunin sa pamayanan nina May at Melvin? Paano nila ito sinunod? 2. Tama bang sundin natin ang mga tuntunin ng ating pamayanan? Bakit? 3. Ano-ano pa ang mga tuntunin na ipinatutupad sa inyong pamayanan? Ano ang inyong ginagawa upang sundin ang mga ito? Bakit? 9. ATING TANDAAN Ang mga tuntunin ng ating pamayanan ay pinag-isipan at pinagkasunduan ng mga namamahala sa ating pamayanan. Layunin nilang mapaunlad at maisaayos ang ating pamayanan. Makatutulong tayo sa pamayanan kung susunod tayo sa mga tuntuning kanilang ipinatutupad. Ito ay isang paraan ng pagpapakita ng disiplina sa ating sarili. 10. Mamasyal at Matuto Namamasyal ang mag-anak ni Mang Tony. Habang nasa parke nagsabi si Dino sa kanyang mga magulang na kailangan niyang gumamit ng palikuran. 11. Ano ang dapat nilang gawin? Paano nila gagamitin nang wasto ang palikuran? 12. Bituin, Bituin Ikaw Bay Nasa Akin? 5 bituin - Palagi kong sinusunod 4 bituin - Madalas kong sinusunod 3 bituin - Minsan ko lang sinusunod 2 bituin - Hindi ko sinusunod 1 bituin - Hindi ko alam 13. 1.Nagagamit ko nang wasto ang mga pampublikong palikuran. 14. 2. Inilalagay ko ang basura sa tamang lalagyan. 15. 3. Tumatawid ako sa tamang tawiran. 16. 4. Sumusunod ako sa Batas Trapiko. 17. 5. Tumutulong ako sa pagpapanatili ng kalinisan sa aming pamayanan.