of 48/48
Edukasyon sa Pagpapakatao 10 Q3 Week 7 Day 1 Gng. Chery Ann C. Villar

Edukasyon sa Pagpapakatao 10

  • View
    42

  • Download
    6

Embed Size (px)

Text of Edukasyon sa Pagpapakatao 10

World Environment DayExtinct Animals Games
Extinct Animals
Games Play!
Animal extinction: occurs when there are no more individuals
of that species alive in the wild anywhere in the world.
Sometimes it happens, for example, when humans invade
their natural habitat
May 3-7, 2021
Next
Panuto: Fill in the blanks. Isulat sa chat box ang kasagutan. Balik-aral
Pinta Island Tortoise POlar Bear
Ano ang dapat gawin ng isang taong makabayan?
Next
Back
_________.
mamamayan
Back
nito.
Back
nito.
Back
sa lipunan.
sa lipunan.
Gawain
Panuto: Panoorin ang video clip. Sagutin ang mga gabay na tanong. https://www.youtube.com/watch?v=weWfZDv1PUI;
Polution
Finished?
1. Ano ang masasabi mo sa iyong napanood?
2. Bilang kabataan, may magagawa ka ba upang makatulong sa kalikasan?
Next
Polar Bear Not extinct yet. Climate change made them lost
their habitat and be listed as a threatened
species
tungkol sa paggamit ng
kapangyarihan at pangangalaga sa
Polar Bear Not extinct yet. Climate change made them lost
their habitat and be listed as a threatened
species
ang tao ayon sa kanyang sariling larawan bilang
babae at lalaki. Binasbasan sila ng Diyos at
binigyan ng tagubilin na magpakarami. Kaakibat
ng pagbabasbas na ito ay ang utos na punuin ang
daigdig at magkaroon ng kapangyarihan dito sa
lahat ng Kanyang nilalang.
Polar Bear Not extinct yet. Climate change made them lost
their habitat and be listed as a threatened
species
ipinagkaloob ng Diyos sa tao ang kapangyrihan na
pangalagaan ang kalikasan na kanyang nilikha.
Ipinagkatiwala ng Diyos ang lahat Niyang nilikha
sa tao. Ang pagtitiwalang ito ay patunay na
minamahal tayo ng Diyos kung kaya’t ibinigay Nya
ang kalikasan sa tao.
Polar Bear Not extinct yet. Climate change made them lost
their habitat and be listed as a threatened
species
nakapaligid sa atin na maaaring may buhay o
wala, ito ay kinabibilangan ng mga puno at
halaman, at lahat ng iba’t ibang uri ng hayop mula
sa maliit hanggang sa malaki.
Polar Bear Not extinct yet. Climate change made them lost
their habitat and be listed as a threatened
species
kalikasan.
Polar Bear Not extinct yet. Climate change made them lost
their habitat and be listed as a threatened
species
ang polusyon sa Metro Manila.
Pansamantalang nakahinga ang ating ozone layer noong ECQ 2020 dahil sa walang polusyon
ng panahong iyon.
Polar Bear Not extinct yet. Climate change made them lost
their habitat and be listed as a threatened
species
na ginagawa ng tao sa ating kalikasan.
1. Maling pagtatapon ng basura – dahil sa
komersyalismo at konsyumerismo nagkakaroon
o hindi na maaaring magamit.
Polar Bear Not extinct yet. Climate change made them lost
their habitat and be listed as a threatened
species
basurahan.
Polar Bear Not extinct yet. Climate change made them lost
their habitat and be listed as a threatened
species
2. Iligal na pagputol na puno - ang mga puno at
iba pang halaman ang nagbibigay sa atin ng
napakahalagang hangin na ating hinihinga upang
mabuhay tayo at iba pang hayop. Ang kanilang
ugat ang tagapagdala at tagapag ipon ng
underground water na siyang pinagmumulan ng
malinis na inuming tubig.
Polar Bear Not extinct yet. Climate change made them lost
their habitat and be listed as a threatened
species
tiyak na magkakaroon ng malawakang epekto sa
mundo.
Polar Bear Not extinct yet. Climate change made them lost
their habitat and be listed as a threatened
species
dalawang suliraning nabanggit ay nagdudulot ng
poslusyon. Ang hangin na ating nilalanghap, ang
tubig na iniinom at kailangan sa kalinisan at ang
lupang sumusuporta sa mga halaman ay unti-
unting dumurumi dahil na rin sa maling gawain
ng mga tao.
Polar Bear Not extinct yet. Climate change made them lost
their habitat and be listed as a threatened
species
Next
at halaman sa kagubatan – Napakapalad ng Pilipinas
dahil pinagkalooban ito ng napakaganda at mayamang
kagubatan ngunit ito ay unti-unti nang nauubos. Dahil sa
malawakang pang-aabuso, maraming hayop at halaman
ang unti-unti ng nabubura sa mundo.
Polar Bear Not extinct yet. Climate change made them lost
their habitat and be listed as a threatened
species
Nabiyayaan din ng mayamang karagatan at
anyong tubig ang ating bansa. Subalit ang
yamang dagat na ito ay unti-unti na ring nauubos
dahil sa hindi matigil na cyanide fishing, dynamite
fishing, at sistemang muro-ami na pumipinsala
hindi lamang sa mga isda kundi maging sa
kanilang natural habitat o tirahan.
Polar Bear Not extinct yet. Climate change made them lost
their habitat and be listed as a threatened
species
Next
iligal na pagmimina at quarrying – ang
pagkakaroon ng napakaraming subdivisions, golf
courses, mga hotels, expressways, at iba pa ang
dahilan kung bakit tayo nagkukulang sa suplay ng
ating pangunahing pangangailangan tulad ng
bigas at asukal.
Polar Bear Not extinct yet. Climate change made them lost
their habitat and be listed as a threatened
species
malawakang pag-iiba-iba ng mga salik na
nakaaapekto sa panahon na nagdudulot nang
matinding pagbabago sa pangmatagalang
Ang global warming ay ang patuloy na pag-init ng
panahon na nakaapekto sa kondisyon
Polar Bear Not extinct yet. Climate change made them lost
their habitat and be listed as a threatened
species
mga glacier at iceberg na lumulutang sa mga
dagat ng mundo.
change.
Polar Bear Not extinct yet. Climate change made them lost
their habitat and be listed as a threatened
species
at mga kilos na nagpapakita ng labis na pagpapahalaga
na kumit ng pera o kaya ay pagmamahal sa materyal
na bagay.
bayan na maisasalarawan ng pagpapatayo ng mga
gusali tulad ng malls at condominiums.
Polar Bear Not extinct yet. Climate change made them lost
their habitat and be listed as a threatened
species
basura? Sino ba ang patuloy na pumuputol ng
puno sa kagubatan?
Tandaan Ang pangangalaga sa kapaligiran ay pagpapakita ng paggalang sa
Diyos na Siyang nagtalaga sa atin bilang katiwala ng kalikasan. Upang magawa ito kailangan
nating maging mapanagutan sa paggamit ng mga materyal na
bagay na kinukuha sa kalikasan.
Back
Pagsasanay
Isulat sa chat box ang Pak na Pak kung tama ang
pangungusap at Palpak naman kung hindi.
Next
Back
1. Ang malawakang pag-iiba-iba ng mga
salik na nakaaapekto sa panahon na
nagdudulot nang matinding pagbabago sa
pangmatagalang sistema ng klima ay
tinatawag na climate change.
Recycling is the process of converting recyclable materials
into new ones and objects. It helps to reduce the pollution
caused by waste
Flamingo West African Black Rhinoceros
Click on the extinct animal 2. Ang global warming ay hindi
nagdudulot ng climate change.
Recycling is the process of converting recyclable materials
into new ones and objects. It helps to reduce the pollution
caused by waste
sa pag-uugali ng tao at mga kilos na
nagpapakita ng labis na
bagay.
Recycling is the process of converting recyclable materials
into new ones and objects. It helps to reduce the pollution
caused by waste
4. Ang urbanisasyon ay patuloy na
pag-unlad ng mga bayan na
maisasalarawan ng pagpapatayo ng
condominiums.
Recycling is the process of converting recyclable materials
into new ones and objects. It helps to reduce the pollution
caused by waste
ay nawala o naubos tiyak na
magkakaroon ng magandang epekto
Recycling is the process of converting recyclable materials
into new ones and objects. It helps to reduce the pollution
caused by waste
at gawing makulay. Disenyo- 20 puntos Islogan - 20 puntos
Performance task # 3 & 4
Back
CREDITS: This presentation template was created by Slidesgo, including icons by Flaticon
and infographics & images by Freepik.
Thanks Every small action counts.
Let’s protect the environment together!
Please keep this slide for attribution.