of 24 /24

EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO 2 l9

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

Text of EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO 2 l9

Page 1: EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO 2 l9
Page 2: EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO 2 l9

• Napag-alaman mo sa naunang aralin na ang ating mga paaralan ay may mga tuntunin at napagkasunduang gawain na dapat nating kusang-loob na sundin. Gayundin kaya sa pamayanan?

Page 3: EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO 2 l9
Page 4: EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO 2 l9

• Magkaroon ng isang munting paglalakbay sa inyong lugar.

• Alamin ang mga tuntuning matatagpuan sa inyong pamayanan.

• Ano-ano ang mga tuntunin na nakita ninyo sa pamayanan?

• Paano ito sinusunod ng mga mamamayan?

Page 5: EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO 2 l9

Basahin mo ang kuwento ng magkapatid na Manny at Melo.

Page 6: EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO 2 l9

Sinisiguro nilang ligtas sila sa paglalakad kaya sinusunod nila ang mga tuntunin sa kanilang pamayanan.

Mula sa kanilang bahay ay lumalakad lamang sila

patungong

paaralan.

Sina Manny at Melo ay nakatira sa pamayanang

ito.

Page 7: EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO 2 l9

Isang araw habang sila ay naglalakad, napatigil ang magkapatid dahil nag-ilaw pula ang ilaw-trapiko para sa naglalakad na tao.

Page 8: EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO 2 l9

Sa pagpapatuloy ng paglalakad sinisiguro nilang sa tamang tawiran sila dumaraan.

Page 9: EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO 2 l9

Pinatutupad din sa kanila ang pagkakaroon ng malinis na pamayanan. Nang may makitang basurahan si Mel itinapon niya ang balat ng kendi sa basurahang may nakasulat na “Di-Nabubulok”.

Page 10: EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO 2 l9

• 1. Mula sa kuwento, ano-ano ang tuntunin sa pamayanan nina May at Melvin? Paano nila ito sinunod?

• 2. Tama bang sundin natin ang mga tuntunin ng ating pamayanan? Bakit?

• 3. Ano-ano pa ang mga tuntunin na ipinatutupad sa inyong pamayanan? Ano ang inyong ginagawa upang sundin ang mga ito? Bakit?

Page 11: EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO 2 l9

ATING TANDAAN

• Ang mga tuntunin ng ating pamayanan ay pinag-isipan at pinagkasunduan ng mga namamahala sa ating pamayanan. Layunin nilang mapaunlad at maisaayos ang ating pamayanan. Makatutulong tayo sa pamayanan kung susunod tayo sa mga tuntuning kanilang ipinatutupad. Ito ay isang paraan ng pagpapakita ng disiplina sa ating sarili.

Page 12: EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO 2 l9

Mamasyal at Matuto

Namamasyal ang mag-anak ni Mang Tony.

Habang nasa parke nagsabi si Dino sa kanyang mga magulang na kailangan niyang gumamit ng palikuran.

Page 13: EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO 2 l9

•Ano ang dapat nilang gawin? Paano nila gagamitin nang wasto ang palikuran?

Page 14: EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO 2 l9

•Bituin, Bituin Ikaw Ba’y Nasa Akin?

5 bituin - Palagi kong sinusunod

4 bituin - Madalas kong sinusunod

3 bituin - Minsan ko lang sinusunod

2 bituin - Hindi ko sinusunod

1 bituin - Hindi ko alam

Page 15: EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO 2 l9

1.Nagagamit ko nang wasto ang mga pampublikong palikuran.

Page 16: EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO 2 l9

2. Inilalagay ko ang basura sa tamang lalagyan.

Page 17: EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO 2 l9

3. Tumatawid ako sa tamang tawiran.

Page 18: EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO 2 l9

4. Sumusunod ako sa Batas Trapiko.

Page 19: EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO 2 l9

5. Tumutulong ako sa pagpapanatili ng kalinisan sa aming pamayanan.

Page 20: EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO 2 l9
Page 21: EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO 2 l9
Page 22: EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO 2 l9
Page 23: EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO 2 l9
Page 24: EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO 2 l9