of 31 /31
NAMA: NO. KAD PENGENALAN 1449/2 MATHEMATICS (P) Kertas 2 SEPT 2011 2— jam Dua jam tiga puluh minit JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU Tulis nama dan nombor kad pengenalan anda pada ruangan yang disediakan. Kertas soalan dwibahasa. ini adalah dalam Soalan dalam bahasa Inggeris mendahului soalan yang sepadan dalam bahasa Melayu. Calon dibenarkan menjawab keseluruhan atau sebahagian soalan sama ada dalam bahasa Inggeris atau bahasa Melayu. Calon dikehendaki membaca maklumat di halaman belakang kertas soalan ini. Untuk Kegunaan Pemeriksa Kod Pemeriksa: Bahagian Soalan Markah Penuh Markah Diperoleh A 1 3 2 4 3 3 4 6 5 4 6 6 7 4 8 6 9 6 10 5 11 5 B 12 12 13 12 14 12 15 12 16 12 Jumlah Kertas soalan ini mengandungi 31 halaman bercetak 1449/2 © 2011 Hah CiplaMPSM Pahang Dapatkan Skema di www.banksoalanspm.com

Dapatkan Skema di ...Soalan matematik Kertas 2 Percubaan SPM Pahang 2011; soalan percubaan spm; koleksi soalan spm; percubaan spm 2011; skema peperiksaan spm Created Date 9/25/2011

  • Upload
    others

  • View
    33

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Dapatkan Skema di ...Soalan matematik Kertas 2 Percubaan SPM Pahang 2011; soalan percubaan spm; koleksi soalan spm; percubaan spm 2011; skema peperiksaan spm Created Date 9/25/2011

NAMA:

NO. KAD PENGENALAN

1449/2

MATHEMATICS (P)Kertas 2

SEPT 2011

2— jam Dua jam tiga puluh minit

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU

Tulis nama dan nombor kad

pengenalan anda pada ruanganyang disediakan.

Kertas soalan

dwibahasa.

ini adalah dalam

Soalan dalam bahasa Inggerismendahului soalan yang sepadandalam bahasa Melayu.

Calon dibenarkan menjawabkeseluruhan atau sebahagian soalansama ada dalam bahasa Inggerisatau bahasa Melayu.

Calon dikehendaki membaca

maklumat di halaman belakangkertas soalan ini.

Untuk Kegunaan Pemeriksa

Kod Pemeriksa:

Bahagian SoalanMarkah

Penuh

Markah

Diperoleh

A

1 3

2 4

3 3

4 6

5 4

6 6

7 4

8 6

9 6

10 5

11 5

B

12 12

13 12

14 12

15 12

16 12

Jumlah

Kertas soalan ini mengandungi 31 halaman bercetak1449/2 © 2011 Hah CiplaMPSM Pahang

Dapatkan Skema di www.banksoalanspm.com

Page 2: Dapatkan Skema di ...Soalan matematik Kertas 2 Percubaan SPM Pahang 2011; soalan percubaan spm; koleksi soalan spm; percubaan spm 2011; skema peperiksaan spm Created Date 9/25/2011

Dapatkan Skema di www.banksoalanspm.com

Page 3: Dapatkan Skema di ...Soalan matematik Kertas 2 Percubaan SPM Pahang 2011; soalan percubaan spm; koleksi soalan spm; percubaan spm 2011; skema peperiksaan spm Created Date 9/25/2011

Dapatkan Skema di www.banksoalanspm.com

Page 4: Dapatkan Skema di ...Soalan matematik Kertas 2 Percubaan SPM Pahang 2011; soalan percubaan spm; koleksi soalan spm; percubaan spm 2011; skema peperiksaan spm Created Date 9/25/2011

Dapatkan Skema di www.banksoalanspm.com

Page 5: Dapatkan Skema di ...Soalan matematik Kertas 2 Percubaan SPM Pahang 2011; soalan percubaan spm; koleksi soalan spm; percubaan spm 2011; skema peperiksaan spm Created Date 9/25/2011

Dapatkan Skema di www.banksoalanspm.com

Page 6: Dapatkan Skema di ...Soalan matematik Kertas 2 Percubaan SPM Pahang 2011; soalan percubaan spm; koleksi soalan spm; percubaan spm 2011; skema peperiksaan spm Created Date 9/25/2011

Dapatkan Skema di www.banksoalanspm.com

Page 7: Dapatkan Skema di ...Soalan matematik Kertas 2 Percubaan SPM Pahang 2011; soalan percubaan spm; koleksi soalan spm; percubaan spm 2011; skema peperiksaan spm Created Date 9/25/2011

Dapatkan Skema di www.banksoalanspm.com

Page 8: Dapatkan Skema di ...Soalan matematik Kertas 2 Percubaan SPM Pahang 2011; soalan percubaan spm; koleksi soalan spm; percubaan spm 2011; skema peperiksaan spm Created Date 9/25/2011

Dapatkan Skema di www.banksoalanspm.com

Page 9: Dapatkan Skema di ...Soalan matematik Kertas 2 Percubaan SPM Pahang 2011; soalan percubaan spm; koleksi soalan spm; percubaan spm 2011; skema peperiksaan spm Created Date 9/25/2011

Dapatkan Skema di www.banksoalanspm.com

Page 10: Dapatkan Skema di ...Soalan matematik Kertas 2 Percubaan SPM Pahang 2011; soalan percubaan spm; koleksi soalan spm; percubaan spm 2011; skema peperiksaan spm Created Date 9/25/2011

Dapatkan Skema di www.banksoalanspm.com

Page 11: Dapatkan Skema di ...Soalan matematik Kertas 2 Percubaan SPM Pahang 2011; soalan percubaan spm; koleksi soalan spm; percubaan spm 2011; skema peperiksaan spm Created Date 9/25/2011

Dapatkan Skema di www.banksoalanspm.com

Page 12: Dapatkan Skema di ...Soalan matematik Kertas 2 Percubaan SPM Pahang 2011; soalan percubaan spm; koleksi soalan spm; percubaan spm 2011; skema peperiksaan spm Created Date 9/25/2011

Dapatkan Skema di www.banksoalanspm.com

Page 13: Dapatkan Skema di ...Soalan matematik Kertas 2 Percubaan SPM Pahang 2011; soalan percubaan spm; koleksi soalan spm; percubaan spm 2011; skema peperiksaan spm Created Date 9/25/2011

Dapatkan Skema di www.banksoalanspm.com

Page 14: Dapatkan Skema di ...Soalan matematik Kertas 2 Percubaan SPM Pahang 2011; soalan percubaan spm; koleksi soalan spm; percubaan spm 2011; skema peperiksaan spm Created Date 9/25/2011

Dapatkan Skema di www.banksoalanspm.com

Page 15: Dapatkan Skema di ...Soalan matematik Kertas 2 Percubaan SPM Pahang 2011; soalan percubaan spm; koleksi soalan spm; percubaan spm 2011; skema peperiksaan spm Created Date 9/25/2011

Dapatkan Skema di www.banksoalanspm.com

Page 16: Dapatkan Skema di ...Soalan matematik Kertas 2 Percubaan SPM Pahang 2011; soalan percubaan spm; koleksi soalan spm; percubaan spm 2011; skema peperiksaan spm Created Date 9/25/2011

Dapatkan Skema di www.banksoalanspm.com

Page 17: Dapatkan Skema di ...Soalan matematik Kertas 2 Percubaan SPM Pahang 2011; soalan percubaan spm; koleksi soalan spm; percubaan spm 2011; skema peperiksaan spm Created Date 9/25/2011

Dapatkan Skema di www.banksoalanspm.com

Page 18: Dapatkan Skema di ...Soalan matematik Kertas 2 Percubaan SPM Pahang 2011; soalan percubaan spm; koleksi soalan spm; percubaan spm 2011; skema peperiksaan spm Created Date 9/25/2011

Dapatkan Skema di www.banksoalanspm.com

Page 19: Dapatkan Skema di ...Soalan matematik Kertas 2 Percubaan SPM Pahang 2011; soalan percubaan spm; koleksi soalan spm; percubaan spm 2011; skema peperiksaan spm Created Date 9/25/2011

Dapatkan Skema di www.banksoalanspm.com

Page 20: Dapatkan Skema di ...Soalan matematik Kertas 2 Percubaan SPM Pahang 2011; soalan percubaan spm; koleksi soalan spm; percubaan spm 2011; skema peperiksaan spm Created Date 9/25/2011

Dapatkan Skema di www.banksoalanspm.com

Page 21: Dapatkan Skema di ...Soalan matematik Kertas 2 Percubaan SPM Pahang 2011; soalan percubaan spm; koleksi soalan spm; percubaan spm 2011; skema peperiksaan spm Created Date 9/25/2011

Dapatkan Skema di www.banksoalanspm.com

Page 22: Dapatkan Skema di ...Soalan matematik Kertas 2 Percubaan SPM Pahang 2011; soalan percubaan spm; koleksi soalan spm; percubaan spm 2011; skema peperiksaan spm Created Date 9/25/2011

Dapatkan Skema di www.banksoalanspm.com

Page 23: Dapatkan Skema di ...Soalan matematik Kertas 2 Percubaan SPM Pahang 2011; soalan percubaan spm; koleksi soalan spm; percubaan spm 2011; skema peperiksaan spm Created Date 9/25/2011

Dapatkan Skema di www.banksoalanspm.com

Page 24: Dapatkan Skema di ...Soalan matematik Kertas 2 Percubaan SPM Pahang 2011; soalan percubaan spm; koleksi soalan spm; percubaan spm 2011; skema peperiksaan spm Created Date 9/25/2011

Dapatkan Skema di www.banksoalanspm.com

Page 25: Dapatkan Skema di ...Soalan matematik Kertas 2 Percubaan SPM Pahang 2011; soalan percubaan spm; koleksi soalan spm; percubaan spm 2011; skema peperiksaan spm Created Date 9/25/2011

Dapatkan Skema di www.banksoalanspm.com

Page 26: Dapatkan Skema di ...Soalan matematik Kertas 2 Percubaan SPM Pahang 2011; soalan percubaan spm; koleksi soalan spm; percubaan spm 2011; skema peperiksaan spm Created Date 9/25/2011

Dapatkan Skema di www.banksoalanspm.com

Page 27: Dapatkan Skema di ...Soalan matematik Kertas 2 Percubaan SPM Pahang 2011; soalan percubaan spm; koleksi soalan spm; percubaan spm 2011; skema peperiksaan spm Created Date 9/25/2011

Dapatkan Skema di www.banksoalanspm.com

Page 28: Dapatkan Skema di ...Soalan matematik Kertas 2 Percubaan SPM Pahang 2011; soalan percubaan spm; koleksi soalan spm; percubaan spm 2011; skema peperiksaan spm Created Date 9/25/2011

Dapatkan Skema di www.banksoalanspm.com

Page 29: Dapatkan Skema di ...Soalan matematik Kertas 2 Percubaan SPM Pahang 2011; soalan percubaan spm; koleksi soalan spm; percubaan spm 2011; skema peperiksaan spm Created Date 9/25/2011

Dapatkan Skema di www.banksoalanspm.com

Page 30: Dapatkan Skema di ...Soalan matematik Kertas 2 Percubaan SPM Pahang 2011; soalan percubaan spm; koleksi soalan spm; percubaan spm 2011; skema peperiksaan spm Created Date 9/25/2011

Dapatkan Skema di www.banksoalanspm.com

Page 31: Dapatkan Skema di ...Soalan matematik Kertas 2 Percubaan SPM Pahang 2011; soalan percubaan spm; koleksi soalan spm; percubaan spm 2011; skema peperiksaan spm Created Date 9/25/2011

Dapatkan Skema di www.banksoalanspm.com