of 12 /12
4541/2 Chemistry /Trial Paper 2 September 2011 2WJAM NAME: CLASS: 4541/2 CHEMISTRY FORM 5 Paper 2 Two hours and thirty minutes JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU Kertas soalan in! adatah dalam dwibahasa. Soalan dalam bahasa Inggeris mendahului soalan yang sepadan dalam bahasa Melayu. Calon dibenarkan menjawab keseluruhan atau sebahaglan soalan sama ada dalam bahasa Inggeris atau Bahasa Melayu. Kertas soalan ini mengandungi ttga bahaglan: Bahaglan A, Bahagian B dan Bahaglan C. Jawab semua soalan dalam Bahaglan A. Jawapan anda bagi Bahaglan A hendaklah ditulis pada ruang yang dlsediakan dalam kertas soalan ini. Jawab satu soalan daripada Bahaglan B dan satu soalan daripada Bahaglan C. Jawapan anda bag] Bahagian B dan Bahagian C hendaklah ditulis dalam helaian tambahan. UntokkegunaanPemeriksa Bahagian Soalan Markahpenuh Markah Dipcrolchi A 1 9 2 9 3 10 4 10 5 11 6 11 B 7 20 8 20 C 9 20 10 20 Jumlah Kertas soalanini mengandungi 22 halaman bercetak dan2 kalaman tidak bercetak ©2011 Hale Cipto MPSM Pafaaog [Uhat halaman sebelah Dapatkan Skema di www.banksoalanspm.com

Dapatkan Skema di ...Title Soalan kimia Kertas 2 Percubaan SPM Pahang 2011 Author Soalan kimia Kertas 2 Percubaan SPM Pahang 2011 Subject Soalan kimia Kertas 2 Percubaan SPM Pahang

  • Upload
    others

  • View
    62

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Dapatkan Skema di ...Title Soalan kimia Kertas 2 Percubaan SPM Pahang 2011 Author Soalan kimia...

Page 1: Dapatkan Skema di ...Title Soalan kimia Kertas 2 Percubaan SPM Pahang 2011 Author Soalan kimia Kertas 2 Percubaan SPM Pahang 2011 Subject Soalan kimia Kertas 2 Percubaan SPM Pahang

4541/2Chemistry /TrialPaper 2September 20112WJAM

NAME:

CLASS:

4541/2

CHEMISTRY

FORM 5

Paper2

Two hours andthirty minutes

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU

Kertas soalan in! adatah dalamdwibahasa.

Soalan dalam bahasa Inggerismendahului soalan yangsepadan dalam bahasa Melayu.

Calon dibenarkan menjawabkeseluruhan atau sebahaglansoalan sama ada dalam bahasaInggeris atau Bahasa Melayu.

Kertas soalan ini mengandungittga bahaglan: Bahaglan A,Bahagian B dan Bahaglan C.

Jawab semua soalan dalamBahaglan A. Jawapan anda bagiBahaglan A hendaklah ditulispada ruang yang dlsediakandalam kertas soalan ini.

Jawab satu soalan daripadaBahaglan B dan satu soalandaripada Bahaglan C. Jawapananda bag] Bahagian B danBahagian C hendaklah ditulisdalam helaian tambahan.

UntokkegunaanPemeriksa

Bahagian Soalan MarkahpenuhMarkah

Dipcrolchi

A

1 9

2 9

3 10

4 10

5 11

6 11

B7 20

8 20

C9 20

10 20

Jumlah

Kertas soalaninimengandungi 22 halaman bercetak dan2 kalaman tidak bercetak

©2011 Hale Cipto MPSM Pafaaog [Uhat halaman sebelah

Dapatkan Skema di www.banksoalanspm.com

Page 2: Dapatkan Skema di ...Title Soalan kimia Kertas 2 Percubaan SPM Pahang 2011 Author Soalan kimia Kertas 2 Percubaan SPM Pahang 2011 Subject Soalan kimia Kertas 2 Percubaan SPM Pahang

Dapatkan Skema di www.banksoalanspm.com

Page 3: Dapatkan Skema di ...Title Soalan kimia Kertas 2 Percubaan SPM Pahang 2011 Author Soalan kimia Kertas 2 Percubaan SPM Pahang 2011 Subject Soalan kimia Kertas 2 Percubaan SPM Pahang

Dapatkan Skema di www.banksoalanspm.com

Page 4: Dapatkan Skema di ...Title Soalan kimia Kertas 2 Percubaan SPM Pahang 2011 Author Soalan kimia Kertas 2 Percubaan SPM Pahang 2011 Subject Soalan kimia Kertas 2 Percubaan SPM Pahang

Dapatkan Skema di www.banksoalanspm.com

Page 5: Dapatkan Skema di ...Title Soalan kimia Kertas 2 Percubaan SPM Pahang 2011 Author Soalan kimia Kertas 2 Percubaan SPM Pahang 2011 Subject Soalan kimia Kertas 2 Percubaan SPM Pahang

Dapatkan Skema di www.banksoalanspm.com

Page 6: Dapatkan Skema di ...Title Soalan kimia Kertas 2 Percubaan SPM Pahang 2011 Author Soalan kimia Kertas 2 Percubaan SPM Pahang 2011 Subject Soalan kimia Kertas 2 Percubaan SPM Pahang

Dapatkan Skema di www.banksoalanspm.com

Page 7: Dapatkan Skema di ...Title Soalan kimia Kertas 2 Percubaan SPM Pahang 2011 Author Soalan kimia Kertas 2 Percubaan SPM Pahang 2011 Subject Soalan kimia Kertas 2 Percubaan SPM Pahang

Dapatkan Skema di www.banksoalanspm.com

Page 8: Dapatkan Skema di ...Title Soalan kimia Kertas 2 Percubaan SPM Pahang 2011 Author Soalan kimia Kertas 2 Percubaan SPM Pahang 2011 Subject Soalan kimia Kertas 2 Percubaan SPM Pahang

Dapatkan Skema di www.banksoalanspm.com

Page 9: Dapatkan Skema di ...Title Soalan kimia Kertas 2 Percubaan SPM Pahang 2011 Author Soalan kimia Kertas 2 Percubaan SPM Pahang 2011 Subject Soalan kimia Kertas 2 Percubaan SPM Pahang

Dapatkan Skema di www.banksoalanspm.com

Page 10: Dapatkan Skema di ...Title Soalan kimia Kertas 2 Percubaan SPM Pahang 2011 Author Soalan kimia Kertas 2 Percubaan SPM Pahang 2011 Subject Soalan kimia Kertas 2 Percubaan SPM Pahang

Dapatkan Skema di www.banksoalanspm.com

Page 11: Dapatkan Skema di ...Title Soalan kimia Kertas 2 Percubaan SPM Pahang 2011 Author Soalan kimia Kertas 2 Percubaan SPM Pahang 2011 Subject Soalan kimia Kertas 2 Percubaan SPM Pahang

Dapatkan Skema di www.banksoalanspm.com

Page 12: Dapatkan Skema di ...Title Soalan kimia Kertas 2 Percubaan SPM Pahang 2011 Author Soalan kimia Kertas 2 Percubaan SPM Pahang 2011 Subject Soalan kimia Kertas 2 Percubaan SPM Pahang

Dapatkan Skema di www.banksoalanspm.com