Click here to load reader

Soalan Percubaan ert Spm k2 2010

  • View
    1.225

  • Download
    0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

soalan ert kertas 2

Text of Soalan Percubaan ert Spm k2 2010

SULIT 3758/1 3758/2 Ekonomi Rumah Tangga Okt 2010 Kertas 2 2 jam

3758/2

SMK KG SOEHARTO 44010 KUALA KUBU,SELANGOR. PEPERIKSAAN PECUBAAN SPM 2010 EKONOMI RUMAH TANGGAKertas 2

Dua jam

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU 1. Tuliskan nombor kad pengenalan dan angka giliran anda pada ruang yang disediakan. Jawab semua soalan dalam Bahagian A, satu soalan daripada Bahagian B dan satu soalan daripada Bahagian C. Setiap soalan markah. diperuntukkan 15 Bahagia n A Soalan 1 2 B 3 4 C 5 6 Jumlah Markah penuh 15 15 15 15 15 15 Markah Diperoleh

2.

3. 4. 5.

Tuliskan jawapan anda di ruangan yang disediakan pada kertas soalan. Kerja mengira mesti ditunjukkan dengan jelas. Anda mungkin kehilangan markah jika langkahlangkah penting tidak ditunjukkan dengan teratur.

Kertas soalan ini mengandungi 13 halaman bercetak.

Bahagian A

3758/1

[ Lihat sebelah SULIT

SULIT

2 [ 30 markah ] Jawab semua soalan

3758/2

1. En. Halim bekerja sebagai seorang kerani di sector swasta . Beliau mempunyai seorang isteri dan 4 orang anak yang masih bersekolah. Isteri beliau adalah seorang suri rumah tangga. a) Huraikan langkah-langkah belanjawan bagi keluarga En. Halim. ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ 2

3758/2

[ Lihat sebelah SULIT

SULIT

3

3758/2

........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ( 12 markah ) b) Nyatakan tiga faktor yang mempengaruhi belanjawan keluarga En. Halim. ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ( 3 markah )

3758/2

3

[ Lihat sebelah SULIT

SULIT 3758/1

3758/2

Rajah 1 2. Aqilah telah membeli makanan seperti Rajah 1. a) Berdasarkan rajah di atas ,nyatakan klasifikasi makanan mudah dan berikan dua contoh selain makanan tersebut. ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ( 3 markah ) b) Terangkan cara memilih makanan dalam rajah 1 supaya selamat dimakan dan berkualiti. ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ( 6 markah )

3758/2

4

[ Lihat sebelah SULIT

SULIT 3758/1 c) Nyatakan 3 kebaikan dan kelemahan makanan mudah. Kebaikan

3758/2

........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ....................................................................................................................... Kelemahan ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ....................................................................................................................... ( 6 markah )

3758/2

Bahagian B 5

[ Lihat sebelah SULIT

SULIT 3758/1 [ 15 markah ] Jawab satu soalan sahaja

3758/2

3

Rajah 3 menunjukkan sajian sarapan diambil oleh Zainal Huss