of 24 /24
3472/1 3472/1 ADDITIONAL MATHEMATICS /P Kertas 1 September 2011 Dua jam NAMA TINGKATAN ADDITIONAL MATHEMATICS TINGKATAN 5 KERTAS 1 2 JAM JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU 1. Kertas soalan ini adalah dalam dwibahasa. 2. Soalan dalam bahasa Inggeris mendahului soalan yang sepadan dalam bahasa Melayu. 3. Calon dibenarkan menjawab keseluruhan atau sebahagian soalan dalam bahasa Inggeris atau bahasa Melayu. 4. Calon dikehendaki membaca maklumat di halaman belakang kertas soalan ini. Untuk Kegunaan Pemeriksa Kod Pemeriksa: Soalan Markah Penuh Markah Diperoleh 1 3 2 3 3 2 4 3 5 3 6 3 7 3 8 4 9 4 10 3 11 4 12 3 13 2 14 3 15 3 16 3 17 4 18 4 19 4 20 3 21 2 22 4 23 3 24 4 25 3 Jumlah 80 Kertas soalan ini mengandungi 24 halaman bercetak. © Hak Cipta MPSM Pahang [Lihat halaman sebelah Dapatkan Skema di www.banksoalanspm.com

Dapatkan Skema di ...Soalan Matematik Tambahan Kertas 1 Percubaan SPM Pahang 2011; soalan percubaan spm; koleksi soalan spm; percubaan spm 2011; skema peperiksaan spm Created Date

 • Upload
  others

 • View
  54

 • Download
  0

Embed Size (px)

Citation preview

 • 3472/1

  3472/1

  ADDITIONAL MATHEMATICS / PKertas 1

  September 2011Dua jam

  NAMA

  TINGKATAN

  ADDITIONAL MATHEMATICS

  TINGKATAN 5KERTAS 1

  2 JAM

  JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU

  1. Kertas soalan ini adalah dalamdwibahasa.

  2. Soalan dalam bahasa Inggerismendahului soalan yang sepadandalam bahasa Melayu.

  3. Calon dibenarkan menjawabkeseluruhan atau sebahagian soalandalam bahasa Inggeris atau bahasaMelayu.

  4. Calon dikehendaki membacamaklumat di halaman belakangkertas soalan ini.

  Untuk Kegunaan PemeriksaKod Pemeriksa:

  SoalanMarkah

  Penuh

  Markah

  Diperoleh1 3

  2 3

  3 2

  4 3

  5 3

  6 3

  7 3

  8 4

  9 4

  10 3

  11 4

  12 3

  13 2

  14 3

  15 3

  16 3

  17 4

  18 4

  19 4

  20 3

  21 2

  22 4

  23 3

  24 4

  25 3

  Jumlah 80

  Kertas soalan ini mengandungi 24 halaman bercetak.

  © Hak Cipta MPSM Pahang [Lihat halaman sebelah

  Dapatkan Skema di www.banksoalanspm.com

 • Dapatkan Skema di www.banksoalanspm.com

 • Dapatkan Skema di www.banksoalanspm.com

 • Dapatkan Skema di www.banksoalanspm.com

 • Dapatkan Skema di www.banksoalanspm.com

 • Dapatkan Skema di www.banksoalanspm.com

 • Dapatkan Skema di www.banksoalanspm.com

 • Dapatkan Skema di www.banksoalanspm.com

 • Dapatkan Skema di www.banksoalanspm.com

 • Dapatkan Skema di www.banksoalanspm.com

 • Dapatkan Skema di www.banksoalanspm.com

 • Dapatkan Skema di www.banksoalanspm.com

 • Dapatkan Skema di www.banksoalanspm.com

 • Dapatkan Skema di www.banksoalanspm.com

 • Dapatkan Skema di www.banksoalanspm.com

 • Dapatkan Skema di www.banksoalanspm.com

 • Dapatkan Skema di www.banksoalanspm.com

 • Dapatkan Skema di www.banksoalanspm.com

 • Dapatkan Skema di www.banksoalanspm.com

 • Dapatkan Skema di www.banksoalanspm.com

 • Dapatkan Skema di www.banksoalanspm.com

 • Dapatkan Skema di www.banksoalanspm.com

 • Dapatkan Skema di www.banksoalanspm.com

 • Dapatkan Skema di www.banksoalanspm.com