16

Click here to load reader

Dapatkan Skema di · PDF fileTitle: Soalan Percubaan SPM Fizik Kertas 3 Perlis 2011 Author: Soalan Percubaan SPM Fizik Kertas 3 Perlis 2011 Subject: Soalan Percubaan SPM Fizik Kertas

  • Upload
    vuhanh

  • View
    374

  • Download
    7

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Dapatkan Skema di · PDF fileTitle: Soalan Percubaan SPM Fizik Kertas 3 Perlis 2011 Author: Soalan Percubaan SPM Fizik Kertas 3 Perlis 2011 Subject: Soalan Percubaan SPM Fizik Kertas

SULIT

4531/3

PhysicsKertas 3

September2011

l'/2 jam

NAMA

TING K ATA N

4531/3

PEPERIKSAAN PERCUBAAN BERSAMA

SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2011

ANJURAN

MAJLIS PENGETUA SEKOLAH MALAYSIA (MPSM)CAWANGAN PERLIS

PHYSICS

Kertas 3

Satu jam tiga puluh minit

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU

1. TulisNama dan Tingkatan anda pada petakycing disediakan.

2. Kertas soalan ini adalah dalam dwibahasa.

3. Soalan dalam bahasa Inggeris mendahuluisoalan yang sepadan dalambahasaMelayu.

4. Colon dibenarkan menjawab keseluruhansoalan atait sebahagian soalan soma adadalam Bahasa Inggeris atau Bahasa Melayu.

5. Colon dikehendaki membaca maklumat dihalaman belakang kertas soalan ini.

Untuk Kegunaan Pemeriksa

Bahagian SoalanMarkah

Penuli

Markah

Diperoleh

A

l 16

7 12

B

9 12

10 12

Jumlah

Kertas soalan ini mengandungi 16 halaman bercetak

4531/3

[Lihat halaman sebelah

SULIT

Dapatkan Skema di www.banksoalanspm.com

Page 2: Dapatkan Skema di · PDF fileTitle: Soalan Percubaan SPM Fizik Kertas 3 Perlis 2011 Author: Soalan Percubaan SPM Fizik Kertas 3 Perlis 2011 Subject: Soalan Percubaan SPM Fizik Kertas

Dapatkan Skema di www.banksoalanspm.com

Page 3: Dapatkan Skema di · PDF fileTitle: Soalan Percubaan SPM Fizik Kertas 3 Perlis 2011 Author: Soalan Percubaan SPM Fizik Kertas 3 Perlis 2011 Subject: Soalan Percubaan SPM Fizik Kertas

Dapatkan Skema di www.banksoalanspm.com

Page 4: Dapatkan Skema di · PDF fileTitle: Soalan Percubaan SPM Fizik Kertas 3 Perlis 2011 Author: Soalan Percubaan SPM Fizik Kertas 3 Perlis 2011 Subject: Soalan Percubaan SPM Fizik Kertas

Dapatkan Skema di www.banksoalanspm.com

Page 5: Dapatkan Skema di · PDF fileTitle: Soalan Percubaan SPM Fizik Kertas 3 Perlis 2011 Author: Soalan Percubaan SPM Fizik Kertas 3 Perlis 2011 Subject: Soalan Percubaan SPM Fizik Kertas

Dapatkan Skema di www.banksoalanspm.com

Page 6: Dapatkan Skema di · PDF fileTitle: Soalan Percubaan SPM Fizik Kertas 3 Perlis 2011 Author: Soalan Percubaan SPM Fizik Kertas 3 Perlis 2011 Subject: Soalan Percubaan SPM Fizik Kertas

Dapatkan Skema di www.banksoalanspm.com

Page 7: Dapatkan Skema di · PDF fileTitle: Soalan Percubaan SPM Fizik Kertas 3 Perlis 2011 Author: Soalan Percubaan SPM Fizik Kertas 3 Perlis 2011 Subject: Soalan Percubaan SPM Fizik Kertas

Dapatkan Skema di www.banksoalanspm.com

Page 8: Dapatkan Skema di · PDF fileTitle: Soalan Percubaan SPM Fizik Kertas 3 Perlis 2011 Author: Soalan Percubaan SPM Fizik Kertas 3 Perlis 2011 Subject: Soalan Percubaan SPM Fizik Kertas

Dapatkan Skema di www.banksoalanspm.com

Page 9: Dapatkan Skema di · PDF fileTitle: Soalan Percubaan SPM Fizik Kertas 3 Perlis 2011 Author: Soalan Percubaan SPM Fizik Kertas 3 Perlis 2011 Subject: Soalan Percubaan SPM Fizik Kertas

Dapatkan Skema di www.banksoalanspm.com

Page 10: Dapatkan Skema di · PDF fileTitle: Soalan Percubaan SPM Fizik Kertas 3 Perlis 2011 Author: Soalan Percubaan SPM Fizik Kertas 3 Perlis 2011 Subject: Soalan Percubaan SPM Fizik Kertas

Dapatkan Skema di www.banksoalanspm.com

Page 11: Dapatkan Skema di · PDF fileTitle: Soalan Percubaan SPM Fizik Kertas 3 Perlis 2011 Author: Soalan Percubaan SPM Fizik Kertas 3 Perlis 2011 Subject: Soalan Percubaan SPM Fizik Kertas

Dapatkan Skema di www.banksoalanspm.com

Page 12: Dapatkan Skema di · PDF fileTitle: Soalan Percubaan SPM Fizik Kertas 3 Perlis 2011 Author: Soalan Percubaan SPM Fizik Kertas 3 Perlis 2011 Subject: Soalan Percubaan SPM Fizik Kertas

Dapatkan Skema di www.banksoalanspm.com

Page 13: Dapatkan Skema di · PDF fileTitle: Soalan Percubaan SPM Fizik Kertas 3 Perlis 2011 Author: Soalan Percubaan SPM Fizik Kertas 3 Perlis 2011 Subject: Soalan Percubaan SPM Fizik Kertas

Dapatkan Skema di www.banksoalanspm.com

Page 14: Dapatkan Skema di · PDF fileTitle: Soalan Percubaan SPM Fizik Kertas 3 Perlis 2011 Author: Soalan Percubaan SPM Fizik Kertas 3 Perlis 2011 Subject: Soalan Percubaan SPM Fizik Kertas

Dapatkan Skema di www.banksoalanspm.com

Page 15: Dapatkan Skema di · PDF fileTitle: Soalan Percubaan SPM Fizik Kertas 3 Perlis 2011 Author: Soalan Percubaan SPM Fizik Kertas 3 Perlis 2011 Subject: Soalan Percubaan SPM Fizik Kertas

Dapatkan Skema di www.banksoalanspm.com

Page 16: Dapatkan Skema di · PDF fileTitle: Soalan Percubaan SPM Fizik Kertas 3 Perlis 2011 Author: Soalan Percubaan SPM Fizik Kertas 3 Perlis 2011 Subject: Soalan Percubaan SPM Fizik Kertas

Dapatkan Skema di www.banksoalanspm.com