of 7 /7
SULIT 4541/3 Chemistry Kertas 3 2011 1 Vi jam NAMA: TINGKATAN PEPERIKSAAN PERCUBAAN BERSAMA SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2011 ANJURAN MAJLIS PENGETUA SEKOLAH MALAYSIA (MPSM) CAWANGAN PERLIS CHEMISTRY Kertas 3 Satu jam tiga puluh minit JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU 4541/3 1. Tuliskan nama dan tingkatan anda pada ruang yang disediakan. 2. Kertas soalan ini adalah dalam dwibahasa. 3. Soalan dalam bahasa Inggeris mendahului soalan yang sepadan dalam bahasa Melayu. 4. Calon dibenarkan menjawab keseluruhan atau sebahagian soalan sama ada dalam bahasa Melayu atau bahasa Inggeris. 5. Calon dikehendaki membaca maklumat di halaman 7. Kod Pemeriksa Soalan Markah Penuh Markah Diperoleh 1 9 2 9 JUMLAH Kertas soalan ini mengandungi 7 halaman bercetak 4541/3 [Lihat halaman sebelah SULIT Dapatkan Skema di www.banksoalanspm.com

Dapatkan Skema di ...Soalan Percubaan SPM Kimia Kertas 3 Perlis 2011; koleksi soalan percubaan spm Perlis; Soaloan spm; Soalan trial spm perlis; soalan trial 2011; trial spm 2011 Created

  • Upload
    others

  • View
    35

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Dapatkan Skema di ...Soalan Percubaan SPM Kimia Kertas 3 Perlis 2011; koleksi soalan percubaan spm Perlis; Soaloan spm; Soalan trial spm perlis; soalan trial 2011; trial spm 2011 Created

SULIT

4541/3

ChemistryKertas 3

2011

1 Vi jam

NAMA:

TINGKATAN

PEPERIKSAAN PERCUBAAN BERSAMA

SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2011

ANJURAN

MAJLIS PENGETUA SEKOLAH MALAYSIA (MPSM)CAWANGAN PERLIS

CHEMISTRY

Kertas 3

Satu jam tiga puluh minit

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU

4541/3

1. Tuliskan nama dan tingkatan anda pada ruangyang disediakan.

2. Kertas soalan ini adalah dalam dwibahasa.

3. Soalan dalam bahasa Inggeris mendahuluisoalan yang sepadan dalam bahasa Melayu.

4. Calon dibenarkan menjawab keseluruhan atausebahagian soalan sama ada dalam bahasaMelayu atau bahasa Inggeris.

5. Calon dikehendaki membaca maklumat di

halaman 7.

Kod Pemeriksa

SoalanMarkah

Penuh

Markah

Diperoleh

1 9

2 9

JUMLAH

Kertas soalan ini mengandungi 7 halaman bercetak

4541/3

[Lihat halaman sebelahSULIT

Dapatkan Skema di www.banksoalanspm.com

Page 2: Dapatkan Skema di ...Soalan Percubaan SPM Kimia Kertas 3 Perlis 2011; koleksi soalan percubaan spm Perlis; Soaloan spm; Soalan trial spm perlis; soalan trial 2011; trial spm 2011 Created

Dapatkan Skema di www.banksoalanspm.com

Page 3: Dapatkan Skema di ...Soalan Percubaan SPM Kimia Kertas 3 Perlis 2011; koleksi soalan percubaan spm Perlis; Soaloan spm; Soalan trial spm perlis; soalan trial 2011; trial spm 2011 Created

Dapatkan Skema di www.banksoalanspm.com

Page 4: Dapatkan Skema di ...Soalan Percubaan SPM Kimia Kertas 3 Perlis 2011; koleksi soalan percubaan spm Perlis; Soaloan spm; Soalan trial spm perlis; soalan trial 2011; trial spm 2011 Created

Dapatkan Skema di www.banksoalanspm.com

Page 5: Dapatkan Skema di ...Soalan Percubaan SPM Kimia Kertas 3 Perlis 2011; koleksi soalan percubaan spm Perlis; Soaloan spm; Soalan trial spm perlis; soalan trial 2011; trial spm 2011 Created

Dapatkan Skema di www.banksoalanspm.com

Page 6: Dapatkan Skema di ...Soalan Percubaan SPM Kimia Kertas 3 Perlis 2011; koleksi soalan percubaan spm Perlis; Soaloan spm; Soalan trial spm perlis; soalan trial 2011; trial spm 2011 Created

Dapatkan Skema di www.banksoalanspm.com

Page 7: Dapatkan Skema di ...Soalan Percubaan SPM Kimia Kertas 3 Perlis 2011; koleksi soalan percubaan spm Perlis; Soaloan spm; Soalan trial spm perlis; soalan trial 2011; trial spm 2011 Created

Dapatkan Skema di www.banksoalanspm.com