Click here to load reader

Czas na e biznes

 • View
  217

 • Download
  2

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

Text of Czas na e biznes

 • Niniejszy darmowy ebook zawiera fragment

  penej wersji pod tytuem:

  Czas Na E-Biznes

  Aby przeczyta informacje o penej wersji, kliknij tutaj

  Darmowa publikacja dostarczona przez

  ZloteMysli.pl

  Niniejsza publikacja moe by kopiowana, oraz dowolnie

  rozprowadzana tylko i wycznie w formie dostarczonej przez

  Wydawc. Zabronione s jakiekolwiek zmiany w zawartoci

  publikacji bez pisemnej zgody wydawcy. Zabrania si jej

  odsprzeday, zgodnie z regulaminem Wydawnictwa Zote Myli.

  Copyright for Polish edition by ZloteMysli.pl

  Data: 10.09.2007

  Tytu: Czas Na E-Biznes (fragment utworu)

  Autor: Piotr Majewski

  Projekt okadki: Marzena Osuchowicz

  Korekta: Anna Popis-Witkowska

  Skad: Anna Popis-Witkowska

  Internetowe Wydawnictwo Zote Myli Sp. z o. o.

  ul. Daszyskiego 5

  44-100 Gliwice

  WWW: www.ZloteMysli.pl

  EMAIL: [email protected]

  Wszelkie prawa zastrzeone.

  All rights reserved.

 • SPIS TRECI

  PODSTAWOWE POJCIA W E-BIZNESIE ........................................ 16

  E-biznes ............................................................................................................. 16

  Biznesplan .......................................................................................................... 16

  Pasywny dochd ................................................................................................. 17

  Web design ......................................................................................................... 18

  Witryna biznesowa ............................................................................................. 19

  B2B ..................................................................................................................... 19

  B2C ..................................................................................................................... 20

  E-commerce ...................................................................................................... 20

  Sklep internetowy .............................................................................................. 20

  Programy partnerskie ........................................................................................ 21

  Aukcje internetowe ............................................................................................ 22

  Marketing ........................................................................................................... 23

  E-marketing ....................................................................................................... 25

  M-marketing ...................................................................................................... 25

  Push marketing .................................................................................................. 25

  Pull marketing ................................................................................................... 25

  Badania marketingowe ...................................................................................... 26

  Reklama ............................................................................................................. 26

  Branding ............................................................................................................. 27

  Marketing wirusowy .......................................................................................... 27

  Wyszukiwarka internetowa ............................................................................... 28

  Katalog internetowy .......................................................................................... 29

  Publicity ............................................................................................................. 29

  Public Relations ................................................................................................. 29

  Copywriting ....................................................................................................... 30

  Direct mail ......................................................................................................... 30

  Direct marketing ................................................................................................ 31

  E-mailing ............................................................................................................ 31

  Spam ................................................................................................................... 31

  Elektroniczne publikacje ................................................................................... 33

  E-zin ................................................................................................................... 33

  Newsletter .......................................................................................................... 34

  E-book ................................................................................................................ 34

  Literatura podstawowa ...................................................................................... 35

  Literatura uzupeniajca ................................................................................... 35

 • Miejsca w sieci, warte odwiedzenia, zwiza ne z tematem wykadu ................ 36

  CZTERY KLUCZOWE ELEMENTY W BIZNESIE .............................. 38

  Prawo 1 ............................................................................................................... 38

  Prawo 2 ............................................................................................................. 39

  Prawo 3 ............................................................................................................. 39

  Idea... .................................................................................................................. 41

  Czas .................................................................................................................... 42

  Praca .................................................................................................................. 43

  Pienidze ........................................................................................................... 44

  Czas i praca ........................................................................................................ 45

  Idea, czas i praca ................................................................................................ 45

  Idea .................................................................................................................... 45

  Idea i czas ........................................................................................................... 46

  Tylko pienidze ................................................................................................. 46

  Pienidze i czas ................................................................................................. 46

  Pienidze, idea i czas ........................................................................................ 47

  Podsumowanie ................................................................................................... 47

  Zadanie .............................................................................................................. 48

  DZIESI ULUBIONYCH STRATEGII JAYA ABRAHAMA ............... 50

  STRATEGIA 1: Strategia Panteonu .................................................................. 50

  STRATEGIA 2: Symbiotyczna Wsppraca ....................................................... 51

  STRATEGIA 3: Strategia Przewodzenia ............................................................ 51

  STRATEGIA 4: Marketing Sekwencyjny .......................................................... 52

  STRATEGIA 5: Bezwarunkowa Gwarancja Satysfakcji ................................... 53

  STRATEGIA 6: Polecanie .................................................................................. 54

  STRATEGIA 7: Edukowanie klientw .............................................................. 55

  STRATEGIA 8: Pozycjonowanie siebie jako Eksperta ..................................... 56

  STRATEGIA 9: Potny Case Study .................................................................. 57

  STRATEGIA 10: Oparcie si na osobach sawnych .......................................... 57

  STRATEGIA SIA, KTRA PROWADZI BIZNES ........................... 58

  Strategiczny trjkt ........................................................................................... 59

  Wizja .............................................................................................................. 60

  Strategia ......................................................................................................... 61

  Taktyki ........................................................................................................... 63

  Programy ....................................................................................................... 63

  Ksiki ................................................................................................................ 64

  MODELE E-BIZNESU ....................................................................... 65

  Cztery sposoby robienia pienidzy w Internecie ............................................. 65

  1. Witryny, ktre dostarczaj tradycyjnej informacji .................................. 66

 • 2. Witryny, ktre dostarczaj informacji nagromadzonej w wyniku wsppracy ..................................................................................................... 67

  3. Witryny, ktre dostarczaj usugi przy uyciu programu serwera witryny ........................................................ 68

  4. Witryny, ktre utworzyy standard pozwalajcy konsumentom na zapytywanie rnych baz danych ................................................................. 69

  Podsumowanie .............................................................................................. 70

  Sze internetowych modeli zwrotw z inwestycji ........................................... 71

  Budowanie wiadomoci marki .................................................................... 72

  Marketing bezporedni ................................................................................. 74

  Sprzeda w Internecie ................................................................................... 75

  Obsuga klienta .............................................................................................. 76

  Badania rynkowe ........................................................................................... 77

  Dziaalno wydawnicza i usugi ................................................................... 78

  Podsumowanie .............................................................................................. 78

  MDRE STRATEGIE W DZIAALNOCI E-COMMERCE ................................................... 79

  Back-end ............................................................................................................ 79

  Czym s produkty dopeniajce? .................................................................. 79

  Metod(a/y) na sukces ........................................................................................ 81

  Kilka rad, aby nie poaowa ........................................................................ 83

  Ale ja nie mam produktu dopeniajcego ................................................. 83

  Up-selling i cross-selling ................................................................................... 84

  Cross-selling .................................................................................................. 84

  Up-selling ...................................................................................................... 85

  W maej skali na przykadzie giganta .......................................................... 85

  Trzy najwaniejsze zasady ............................................................................ 86

  Miejsca warte odwiedzenia ............................................................................... 88

  ZNAJD SWOJ NISZ! .................................................................. 89

  Wska grupa odbiorcw... ................................................................................. 89

  Szukamy problemu ............................................................................................ 91

  Jak znale nisz? .............................................................................................. 91

  Jak wybra t najlepsz dla Ciebie nisz? ........................................................ 94

  Ludzie ................................................................................................................. 9 4

  NAJPIERW POZNAJ SWOJEGO KLIENTA ...................................... 95

  Kim jest Twj idealny klient? ............................................................................ 95

  Jakich korzyci Twoi klienci oczekuj ............................................................. 96

  5 pyta na wag zota .................................................................................... 98

  BRANDING I POZYCJONOWANIE ................................................. 106

  WIADOMO MARKI NICZEGO NIE ZAATWIA ........................ 109

 • Popularno atwego brandingu w Internecie ............................................. 109

  Bannery nowy sposb na branding .............................................................. 110

  Dlaczego nowe, due serwisy tak nie robi? .................................................... 111

  wiadomo marki niczego nie zaatwia ......................................................... 112

  Zanim wydasz fortun na kampani bannerow w jakim portalu ............... 113

  Podsumowanie ................................................................................................. 113

  JAK NAZWA FIRM LUB SERWIS WWW? .................................. 115

  Trzy sposoby nazywania serwisu WWW ......................................................... 116

  Nazwa musi dobrze brzmie ............................................................................ 118

  Stawiaj na marki specjalistyczne, nie rozcigaj marki .................................... 118

  Zapomnij o skrtach ........................................................................................ 120

  Uwaaj z humorem ........................................................................................... 121

  Unikaj nazw pospolitych .................................................................................. 121

  Wsuchuj si w nazw, zamiast si w ni wpatrywa ...................................... 123

  Nie obiecuj rzeczy oczywistych ........................................................................ 124

  Potnij sowa ...................................................................................................... 124

  Sprawd inne jzyki ......................................................................................... 125

  Sprawd znaki towarowego ............................................................................. 125

  Osiem wytycznych tworzenia dobrej nazwy .................................................... 125

  1. Nazwa powinna by krtka ..................................................................... 125

  2. Nazwa powinna by prosta .................................................................... 126

  3. Nazwa powinna sugerowa profil firmy ................................................ 126

  4. Nazwa powinna by niepowtarzalna ...................................................... 127

  5. Nazwa powinna wykorzystywa aliteracj ............................................. 127

  6. Nazwa powinna dawa si wymwi... .................................................. 127

  7. Nazwa powinna porusza wyobrani ................................................... 128

  8. Nazwa powinna odwoywa si do konkretnej osoby ........................... 128

  Literatura ........................................................................................................ 129

  Podstawowa ................................................................................................. 129

  Dodatkowa ................................................................................................... 129

  PROSTA TECHNIKA WYBIERANIA NAZWY SERWISU WWW ..... 130

  Jaka pynie z tego nauka dla Ciebie? ............................................................... 131

  RNICA POMIDZY SAMOZATRUDNIENIEM A SYSTEMEM BIZNESU ........................................................................................ 133

  Literatura podstawowa .................................................................................... 136

  AUTOMATYZACJA W E-BIZNESIE ................................................. 137

  Co mona zautomatyzowa? ............................................................................ 138

  OUTSOURCING .............................................................................. 143

  Outsourcing vs zatrudnianie ludzi .................................................................. 143

 • Zota myl ......................................................................................................... 144

  Jakie czynnoci zleci na zewntrz w pierwszej kolejnoci? .......................... 146

  Inne zalety outsourcingu ................................................................................. 150

  WSTP DO DYSTRYBUCJI W INTERNECIE STRONA WWW ............................................................................ 151

  Czego potrzeba? ............................................................................................... 153

  WSTP DO DYSTRYBUCJI W INTERNECIE SKLEP INTERNETOWY ............................................................... 156

  Czego potrzeba? ............................................................................................... 162

  WSTP DO DYSTRYBUCJI W INTERNECIE PASA INTERNETOWY .............................................................. 164

  WSTP DO DYSTRYBUCJI W INTERNECIE STRATEGICZNY PARTNER ......................................................... 166

  Jak znale dobry serwis WWW do wsppracy? ........................................... 166

  A moe katalogi internetowe? ......................................................................... 167

  Gdzie zacz poszukiwanie dobrych partnerw? ........................................... 168

  Tyle opisu. Teraz jak z tego skorzysta? ...................................................... 169

  Nie ma ry bez kolcw ................................................................................... 170

  WSTP DO DYSTRYBUCJI W INTERNECIE AUKCJA INTERNETOWA ............................................................ 171

  AIDA ............................................................................................... 174

  Uwaga ............................................................................................................... 174

  Zainteresowanie ............................................................................................... 177

  Zaufanie ............................................................................................................ 181

  Potrzeby ........................................................................................................... 182

  Akcja ................................................................................................................. 183

  ZASADA TRZECH CZYNNIKW .................................................... 184

  Gbsze spojrzenie na grup docelow ........................................................... 186

  Kim jest Twj idealny klient ........................................................................ 187

  Gbsze spojrzenie na korzyci i cechy ............................................................ 189

  Pi Pyta Na Wag Zota ........................................................................... 190

  Gbsze spojrzenie na UCO .............................................................................. 191

  Inne spojrzenie na stary temat ................................................................... 192

  Rzeczy oczywiste ....................................................................................... 192

  Bycie pierwszym to czasami za UCO ......................................................... 193

  Podsumowanie ............................................................................................ 193

  PISZ O KORZYCIACH POPARTYCH CECHAMI ............................ 195

  A co z cechami? ............................................................................................ 197

  Uatwianie ycia klientom ........................................................................... 198

  Bdne zaoenia .......................................................................................... 199

 • Gdy mao jest miejsca: korzyci czy cechy? ............................................... 200

  DZIAAJ NA EMOCJE .................................................................... 201

  Wizualizacja produktu .................................................................................... 202

  Wizualizacja korzyci ...................................................................................... 202

  Uderz w kady zmys ....................................................................................... 203

  Przyczyny ......................................................................................................... 204

  Troch praktyki ............................................................................................... 205

  Podsumowanie ................................................................................................ 206

  I na koniec uyteczna rada .............................................................................. 206

  Czy fakty sprzedaj czasami le piej ni emocje? .............................................. 207

  Podsumowanie ................................................................................................. 213

  Fakty te si licz ............................................................................................. 214

  ... wiarygodno ........................................................................................... 215

  Fakty ................................................................................................................. 215

  Poznaj swoje fakty ....................................................................................... 217

  Wiarygodno otwiera Ci bram ................................................................. 219

  NAGWEK NAJWANIEJSZA CZ REKLAMY .................... 220

  Czy si opaca bawi z nagwkami? ............................................................... 221

  W tym artykule... ............................................................................................. 224

  Pierwszy krok okrel Target .................................................................... 224

  Drugi krok okrel Megakorzy ............................................................... 227

  Trzeci krok kopiuj i wklej ........................................................................ 229

  Podsumowanie ............................................................................................ 233

  Zadanie domowe ......................................................................................... 234

  Mocne nagwki na wycignicie rki ............................................................ 235

  Copywriting ................................................................................................. 235

  Druga skuteczna metoda ............................................................................ 236

  Dobre rady na koniec .................................................................................. 239

  NAPISZ, POCZEKAJ, ZREDAGUJ .................................................. 240

  Wzorowy proces pisania tekstw reklamowych ............................................. 240

  Pierwszy szkic ................................................................................................... 241

  Redagowanie ................................................................................................... 242

  Zmie medium ................................................................................................ 243

  Czytaj na gos ................................................................................................... 243

  Daj komu do przeczytania na gos ................................................................. 244

  Przepisywanie .................................................................................................. 244

  Redagowanie to nie wstyd ............................................................................... 245

  NAJBARDZIEJ OCZEKIWANA AKCJA NOA ............................... 246

  NOA powinna by pierwsza ............................................................................ 249

 • Klient jest jak dziecko ...................................................................................... 250

  Rozpraszanie klienta ....................................................................................... 250

  DLACZEGO OPACA SI KUPOWA SZABLONY STRON WWW? . 252

  Szablony stron wasnej roboty ........................................................................ 252

  Zlecenie grafikowi ............................................................................................ 253

  Wynajcie firmy ............................................................................................... 253

  Gotowe szablony stron WWW, np. z WebHandel.pl ...................................... 253

  JAK POWINNA WYGLDA STRONA GWNA? ......................... 255

  Tendencja tragiczna w skutkach ..................................................................... 256

  Argument 1: Bo mona ..................................................................................................... 256

  Argument 2: Bo ludziom moe nie chcie si zaglda gbiej ........................................ 257

  Argument 3: Bo nie wiem, czego ludzie chc, wic dam wszystko ................................. 258

  Niezbdne minimum ....................................................................................... 259

  Co widzi osoba niezalogowana? ................................................................. 260

  Ale ja nie mam systemu logowania .......................................................... 261

  Najpierw powiedz klientowi... ......................................................................... 262

  Rada dla wszystkich ........................................................................................ 264

  NAJGORSZE, CO MONA ZROBI NA PIERWSZEJ STRONIE ...... 265

  Troch praktyki ................................................................................................ 267

  Obrazowy przykad .......................................................................................... 268

  KONTAKT I POMOC ....................................................................... 270

  Jakie dane? ...................................................................................................... 270

  Gdzie umieci te dane? ............................................................................. 274

  Jakie strony? .................................................................................................... 274

  Co jeszcze? ....................................................................................................... 276

  NOTKI PRAWNE ............................................................................ 278

  Polityka Prywatnoci ....................................................................................... 278

  Dane Osobowe ............................................................................................. 279

  Subskrypcja bezpatnego biuletynu ............................................................ 279

  Niezapowiedziane wiadomoci ................................................................... 279

  Jawne dane osobowe .................................................................................. 280

  Inne formularze .......................................................................................... 280

  Cookies (Ciasteczka) ................................................................................... 280

  Partnerzy i inne podmioty .......................................................................... 281

  Prawa Autorskie ............................................................................................... 281

  Wyczenie odpowiedzialnoci ....................................................................... 282

  HOSTING ....................................................................................... 283

 • Od kogo zacz? .............................................................................................. 288

  Miejsca warte odwiedzenia ............................................................................. 288

  DLACZEGO WARTO ZAINTERESOWA SI CMS-AMI? ..................................................................................... 289

  Czego potrzebujesz przed instalacj? ............................................................. 289

  Wprowadzanie treci ....................................................................................... 290

  Jak dokona wyboru? ...................................................................................... 291

  Miejsca warte odwiedzenia ............................................................................. 292

  SPAM ............................................................................................. 293

  Internetowa definicja spamu .......................................................................... 293

  Historia spamu ................................................................................................ 295

  Statystyki spamu ............................................................................................. 298

  Co grozi spamerom? ........................................................................................ 298

  Dlaczego nie warto by spamerem? ................................................................ 299

  Kto jest, a kto nie jest odpowiedzialny za wy sany spam? ............................. 300

  JAK NIE ZOSTA SPAMEREM? ..................................................... 302

  Co robi, by nie aowa? ................................................................................ 303

  Skonstruuj niepozostawiajc wtpliwoci Polityk Prywatnoci i opublikuj j na stronach WWW oraz w mailingach ................................................... 304

  Wymagaj, aby kady, kto podaje Ci swj adres e-mail, zgodzi si z treci Polityki Prywatnoci ...................................... 309

  Stosuje metod double opt-in ..................................................................... 314

  Personalizuj mailingi ................................................................................... 321

  W kadym mailingu podaj dokadn instrukcj usu nicia adresu z listy . 324

  Podaj w mailingu skrt Polityki Prywatnoci ............................................ 328

  Nie bd anonimowy .................................................................................. 329

  Nie przeginaj ................................................................................................ 331

  Nie spamuj dziennikarzy ............................................................................ 335

  Pilnuj partnerw Twojego programu partnerskiego ................................. 337

  Naucz si reagowa na fanatykw i laikw ................................................ 338

  JAK ZBUDOWA LIST ADRESOW? ........................................... 341

  Podstawy .......................................................................................................... 341

  Ustawa generujca spam ................................................................................. 342

  Kupowanie baz adresowych z niepewnych rde .......................................... 343

  Kupowanie baz adresowych z pewnych rde ............................................... 345

  Nie sprzedawaj ................................................................................................. 345

  Zbieranie adresw e-mail ze stron WWW ...................................................... 348

  Najlepsze sposoby budowania listy adresowej ............................................... 349

  Darmowy kurs e-mailowy o wyszukiwarkach ............................................ 350

  Darmowy kurs e-mailowy o pisaniu biznesplanu ...................................... 351

 • Darmowy raport o tym, jak nie zosta spamerem ..................................... 352

  To takie proste ................................................................................................. 353

  JAK STWORZY WASN LIST ADRESOW I ZARZDZA NI ZA DARMO? ................................................................................... 357

  Tworzenie listy ................................................................................................. 357

  Krok 1: System zarzdzania list adresow ................................................ 357

  Krok 2: Budujemy list adresow .............................................................. 362

  Jak wysya e-ziny, newslettery, kursy i mailingi? ......................................... 366

  Krok 3: Wysyanie numerw e-zinu lub newslettera ................................ 366

  Krok 4: Wysyanie reklam, nowoci i ycze ............................................. 371

  Krok 5: Wysyanie reklam i informacji niedezaktualizujcych si szybko ............................................................... 371

  Krok 6: Wysyanie archiwalnych artykuw ............................................... 373

  Podsumowujc ................................................................................................ 374

  E-ZINY, NEWSLETTERY, KURSY E-MAILOWE I MAILINGI ......... 355

  E-zin ................................................................................................................. 355

  Zalety ........................................................................................................... 356

  Wady ............................................................................................................ 357

  Newsletter ........................................................................................................ 358

  Zalety ........................................................................................................... 358

  Wady ............................................................................................................ 359

  Kursy e-mailowe .............................................................................................. 360

  Zalety ........................................................................................................... 360

  Wady ........................................................................................................... 360

  Jak tytuowa numery e-zinu, newslettera czy kursu e-mailowego? ............. 363

  Mailingi komercyjne ........................................................................................ 364

  Kilka zasad ................................................................................................... 365

  STRUKTURA SKUTECZNEGO E-MAILA ........................................ 366

  Pole Od: ........................................................................................................ 366

  Pole Do: ........................................................................................................ 366

  Temat ............................................................................................................... 367

  Pierwszy akapit ................................................................................................ 368

  Jak dugo powinien mie e-mail? .............................................................. 368

  1. E-mail ma wygenerowa jak najwikszy ruch na stronie ..................... 369

  2. E-mail kieruje na stron, gdzie trzeba wykona przemylan akcj .... 369

  3. E-mail ma zbudowa relacj, przekaza ciekawe informacje ............... 370

  4. E-mail jest czci kursu e-mailowego lub instrukcj obsugi ............. 370

  Pozostae szczeg y .......................................................................................... 370

  JAK NAPISA SKUTECZNY E-MAIL? ............................................ 372

  Co umieci w polu Od:? ............................................................................. 372

 • Pole Od: musi jednoznacznie okrela nadawc ..................................... 372

  Oddeleguj jedno nazwisko do kontaktw z klientami ............................... 373

  Jak napisa temat, ktry zawadnie umysem czytelnika? ............................. 374

  Jak napisa pierwszy akapit, .......................................................................... 375

  Tre, ktra powala na kolana i nie pozwala wsta, ...................................... 376

  PS Zapomniaem napisa o... .......................................................................... 377

  Pozwl mi zrozumie, co do mnie piszesz ...................................................... 378

  AUTORESPONDER CZYM JEST I CO DAJE? .............................. 380

  Strona WWW ma t wad... ............................................................................ 380

  Newsletter ma t wad... ................................................................................. 380

  Lekarstwo na problem Internautw ............................................................... 381

  Autoresponder ............................................................................................ 382

  Wielokrotny autoresponder ....................................................................... 382

  PRZYKADY UYCIA AUTORESPONDERA .................................. 384

  Odpowied na najczciej zadawane pytania ................................................. 384

  Nie ma mnie ..................................................................................................... 387

  Jeli obsuga klienta zajmuje sporo czasu ...................................................... 387

  Jeli zmienie adres ....................................................................................... 388

  Dostarczanie raportw, plikw itd. ................................................................ 388

  Stworzenie listy adresowej metod Double Opt-in ........................................ 388

  Jak to dokadnie dziaa? ............................................................................. 390

  Zapisy przez formularz ................................................................................ 391

  PRZYKADY UYCIA WIELOKROTNEGO AUTORESPONDERA ... 394

  Informator o naszych produktach i usugach ................................................. 394

  Kurs e-mailowy ................................................................................................ 394

  Patny kurs e-mailowy (e-klasa, e-learning) ................................................... 395

  Newsletter ........................................................................................................ 396

  Obsuga zamwie ........................................................................................... 397

  Obsuga posprzedaowa i cross selling ........................................................... 399

  SYSTEMY WIELOKROTNYCH AUTORESPONDERW ................. 402

  WYSZUKIWARKI WSTP .......................................................... 405

  Nie tak atwo .................................................................................................... 406

  Polski rynek ..................................................................................................... 408

  Polskie wyszukiwarki ................................................................................... 409

  Dwie strony medalu ......................................................................................... 411

  WYSZUKIWARKI DZIAANIE ................................................................................. 412

  Pajczek ............................................................................................................ 412

  Baza Danych i Indeks ...................................................................................... 414

 • Program Wyszukujcy ..................................................................................... 414

  PageRank .......................................................................................................... 415

  Podsumowanie ............................................................................................ 416

  Co czytaj Pajczki? ......................................................................................... 417

  Cay tekst strony .............................................................................................. 418

  TITLE ............................................................................................................... 418

  Znaczniki META .............................................................................................. 418

  Ramki ............................................................................................................... 419

  Link Popularity ................................................................................................ 419

  Linki ................................................................................................................. 420

  Anchor text ...................................................................................................... 420

  Linki graficzne ................................................................................................. 420

  Komentarze ...................................................................................................... 421

  Tre pliku graficznego i plikw zewntrz nych .............................................. 421

  WYSZUKIWARKI POZYCJONOWANIE ................................................................... 422

  Jak tworzony jest ranking? ............................................................................. 422

  Tytu ................................................................................................................. 423

  Adres WWW .................................................................................................... 423

  Znaczniki META .............................................................................................. 424

  Czstotliwo ................................................................................................... 424

  Lokalizacja sw kluczowych ........................................................................... 425

  Nagwki H1 ..................................................................................................... 425

  Wystpowanie w katalogu ............................................................................... 425

  Link Popularity ................................................................................................ 426

  Spamowanie wyszukiwarek ............................................................................ 428

  Spam ................................................................................................................ 428

  Duplikowanie sw kluczowych w META ....................................................... 429

  Uywanie sw kluczowych w META, niewystpujcych w tekcie strony... 430

  Niewidzialny Tekst ......................................................................................... 430

  Jump pages, doorway pages, portal pages itd. ............................................... 430

  Cloaking ............................................................................................................ 431

  Farmy linkw ................................................................................................... 432

  Podsumowanie ................................................................................................ 433

  WIADOMY MARKETING ............................................................. 435

  I co z tego? ....................................................................................................... 437

  Pochopne wnioski puapka wiadomego Marketingu ................................ 438

  O czym tak na prawd wiadcz wyniki tej felernej kampanii? ................ 440

  Czego nam brakuje? .................................................................................... 440

 • Uproszczenie ................................................................................................ 441

  Co to znaczy za kampania? ..................................................................... 442

  Dlaczego znajomo uproszczenia i wyjtku od jego dziaania jest bardzo wana? ......................................................................................................... 442

  Cztery dobre rady dla wiadomych Marketerw ........................................... 443

  Zmczenie, stres i presja czasu kolejne argumenty za testowaniem .......... 444

  SAWNI O WIADOMYM MARKETINGU ...................................... 447

  WSKANIKI WIADOMEGO MARKETINGU ................................. 451

  CPM .................................................................................................................. 451

  CTR (inaczej Ratio) ......................................................................................... 451

  CR ..................................................................................................................... 452

  redni dochd z transakcji .............................................................................. 453

  Dugoterminowa warto netto klienta .......................................................... 454

  ROI ................................................................................................................... 456

  Zgubne zaoenie, e dane s wiarygodne ...................................................... 457

  Zbierz dane! ..................................................................................................... 458

  Zakadam wic, e dysponujesz ju dobrymi danymi .................................... 460

  JAK USTALI SKUTECZNO MAILA ZA POMOC FREEBOT.PL? ........................................................... 461

  DWIGNIA MARKETINGOWA ...................................................... 466

  Skuteczno (CR) kampanii reklamowej ........................................................ 467

  Co to wszystko znaczy? .................................................................................... 469

  Dochd z kampanii reklamowej