Click here to load reader

CZAS NA PRACĘ

 • View
  34

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

CZAS NA PRACĘ. ZAŁOŻENIA I ZAPLANOWANE DZIAŁANIA. Projekt „CZAS NA PRACĘ”. realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet VII „Promocja integracji społecznej” Działanie 7.2 „ Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej” - PowerPoint PPT Presentation

Text of CZAS NA PRACĘ

 • CZAS NA PRACZAOENIA I ZAPLANOWANE DZIAANIA

 • Projekt CZAS NA PRACrealizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapita Ludzki 2007-2013Priorytet VII Promocja integracji spoecznejDziaanie 7.2 Przeciwdziaanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii spoecznejPoddziaanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i spoeczna osb zagroonych wykluczeniem spoecznym.

 • 19.07.2010r.-podpisanie umowy o dofinansowanie realizacji Projektu z Wojewdzkim Urzdem Pracy w Lubliniepenicym rol Instytucji Poredniczcej II stopnia. Realizacja Projektu: 1 wrzenia 2010r. - 30 listopada 2011 r.

  Lider projektu: Lechaa Consulting Sp. z o.o.Partner: z Lubelskie Stowarzyszenie Ochrony Zdrowia Psychicznego

 • DLACZEGO? Potrzeba osb niepenosprawnych wejcia na rynek pracy:tylko dla 8% niepenosprawnych Polakw praca zarobkowa stanowi gwne rdo utrzymania,95% niepenosprawnych uczestnikw projektw realizowanych przez Lechaa Consulting w 2009/10 r. Chce podj prace zarobkow.

  Wsppraca Lechaa Consulting Sp. z o.o. z Lubelskim Stowarzyszeniem Ochrony Zdrowia Psychicznego

 • DLACZEGO? Zrealizowne projekty szkoleniowo doradcze dla osb niepenosprawnych z terenu woj. Lubelskiego

  Dowiadczenie Lechaa Consulting Sp. z o.o. w realizacji projektw kierowanych do osb niepenosprawnychTERAZ KOBIETY 2008 (6.1.1) 10 osb niepenosprawnychEFEKTYWNI (7.2.1) 96 osb niepenosprawnych (zawizanie nieformalnego partnerstwa z LSOZP)POWRT (7.2.1) 135 osb niepenosprawnychINWESTYCJA (6.1.1) 36 osb niepenosprawnych (Partner: Lubelskie Stowarzyszenie Ochrony Zdrowia Psychicznego)KU TURYSTYCE (6.1.1) 19 osb niepenosprawnychRazem 296 osb. Nie wszystkim udao si wej na rynek pracy

 • PRZYGOTOWANIE ZAWODOWERachunkowo komputerowaKsigowo maych i rednich przedsibiorstwPracownik administracyjno biurowyKadry i pacePracownik recepcjiObsuga klienta w turystyce

 • PRZYGOTOWANIE ZAWODOWEBukieciarstwo Masa leczniczy/kosmetycznyStylizacja paznokciDietetyk

 • CELE PROJEKTUPodniesienie poziomu dowiadczenia zawodowego (min. 24 osoby)Nabycie umiejtnoci aktywnego poszukiwania pracy (min. 216 osb)Podniesienie samooceny i wiary we wasne moliwoci (min. 216 osb)Poszerzenie wiedzy z zakresu poruszania si po rynku pracy (min. 216 osb)Wyposaenie osb niepenosprawnych w umiejtnoci spoeczne niezbdne na rynku pacy (min. 216 osb)Rozwj dialogu spoecznego

 • UCZESTNICY PROJEKTU

  240 osb niepenosprawnych, niezatrudnionych mieszkacw wojewdztwa lubelskiego, w tym min. 50% osb w wieku 18 25 latmin. 40% osb niepenosprawnych w wieku powyej 45 latmin. 125 kobiet

 • OFEROWANE WSPARCIEPORADNICTWO PSYCHOLOGICZNE (Obowizkowe dla kadego uczestnika kursu)

  Indywidualne Poradnictwo Psychologiczne 6 godz./osob, 3 spotkania po 2 godz.zwikszenie motywacji, wiary w siebie, umiejtnoci radzenia sobie w sytuacjach spoecznychWarsztaty motywacyjne 32 godz. (4 spotkania po 8 godz.)

 • OFEROWANE WSPARCIEPOREDNICTWO PRACYInternetowe Biuro Porednictwa PracyUmieszczenie w bazie internetowej odpowiednio stworzonego CV uczestnika projektu po konsultacji z doradc zawodowym, Pozyskiwanie ofert pracy przez doradc zawodowego dla uczestnikw projektuPrzygotowanie dokumentacji niezbdnej do uzyskania dofinansowania od PFRON na stworzenie stanowiska pracy dla osoby niepenosprawnejStacjonarne Biuro Pracy czynne 2 x w tygodniu po 4 godz.Wyszukiwanie ofert pracy, przygotowanie uczestnika do rozmowy kwalifikacyjnej na znalezione stanowisko (dla chtnych)

 • OFEROWANE WSPARCIEROZWJ DIALOGUKonferencje: Otwierajca projekt i zamykajca goCel: zbudowanie partnerstwa miedzy pracodawcami a uczestnikami projektu w celu zmiany sytuacji zawodowej osb niepenosprawnychPlatformy dialogu w miastach: Biaa Podlaska, Chem, Lublin, Zamo. Cel: pokazanie sytuacji osb niepenosprawnych na rynku pracy, moliwoci ich zatrudnienia i korzyci z tego pyncych. Pracodawcy obecni na tych spotkaniach uzyskaj praktyczn informacj o moliwoci finansowania zatrudnienia z PFRON.Cykl filmw o osobach niepenosprawnych

 • OFEROWANE WSPARCIEWARSZTATY ROZWOJU UMIEJTNOCI SPOECZNYCH PRZEAMUJCYCH BARIERY INDYWIDUALNE - partner

  Uczestnicy Projektu podczas 4 spotka (po 4 godz.) bd rozmawia o swoich problemach i barierach utrudniajcych znalezienie pracy. Wsplne spotkania pomog im wzajemnie si zmotywowa i otrzyma wsparcie od innych uczestnikw projektu i od specjalisty.

 • OFEROWANE WSPARCIEROZWIJANIE UMIEJTNOCI I KOMPETENCJI SPOECZNYCH NIEZBDNYCH NA RYNKU PRACY1.FUNKCJONOWANIE NA OTWARTYM RYNKU PRACY, NEGOCJACJE, ETYKIETA BIUROWA60h2.TRENING SPOECZNY, REALIZACJA PROJEKTU, MOTYWACJA/AUTOMOTYWACJA-60h3.PRACA W ZESPOLE, WALKA ZE STRESEM, PREZENTACJA/KREATYWNO-60h4.KOMPUTER W PRACY I OBSUGA URZDZE BIUROWYCH-60h5.WIZERUNEK OSOBISTY - fakultatywnie

 • OFEROWANE WSPARCIECOACHING WSPARCIE INDYWIDUALNE

  ZAJCIA Z TRENEREM PRZYGOTOWANIE DO ROZMOWY KWALIFIKACYJNEJ I PODJCIA ZATRUDNIENIA

  (osoby najbardziej zmotywowane do zmiany swojej sytuacji zawodowej)

 • OFEROWANE WSPARCIESTAE ZAWODOWE

  Dla 24 uczestnikw projektu.Czas trwania 3 miesice.Stypendium dla kadego uczestnika stau w wysokoci 1317 z brutto miesicznie.

 • ZAPEWNIAMY BEZPATNIEZwrot kosztw dojazdu.Podczas zaj - ciepe posiki (drugie danie) oraz poczstunek (kawa, herbata, ciastka, napoje).Materiay szkoleniowe w tym ksiki.Stypendia dla uczestnikw stay (1317 z brutto/miesicznie/os.

 • ZAPRASZAMYBIURO PROJEKTULECHAA CONSULTING SP. Z O.O.UL. FIOKOWA 720-834 LUBLINTEL. 081 759 30 11FAX. 081 759 30 10www.lechaa.plwww.czasnaprace.lechaa.pl

  **************

Search related