Click here to load reader

Projekty na czas

 • View
  2.834

 • Download
  3

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Idea tego wystąpienia narodziła się, gdy tylko poznałem TED i hasło "pomysły warte upowszechniania". Od razu pomyślałem, że skoro jakiś pomysł warto **upowszechniać**, to warto go również **zrealizować**. Stąd pojawiło się w moje głowie równanie: "Ideas worth spreading = Ideas worth implementing". Ale...

Text of Projekty na czas

 • Jak zrealizowa projekt na czas? Marek Kowalczyk Witam Pastwa, nazywam si Marek Kowalczyk, jestem prezesem rmy MANDARINE Project Partners i od kilkunastu lat zajmuj si zarzdzaniem projektami. [ADVANCE] Jak zrealizowa projekt na czas? Idea tego wystpienia narodzia si, gdy tylko poznaem TED i haso
 • Ideas worth spreading "pomysy warte upowszechniania". Od razu pomylaem, e skoro jaki pomys warto **upowszechnia**
 • Ideas worth implementing to warto go rwnie **zrealizowa**. Std pojawio si w moje gowie rwnanie: "Ideas worth spreading = Ideas worth implementing". Ale przecie z samego faktu, e mamy nawet **bardzo dobry pomys** jeszcze nic nie wynika. Jak powiedzia dr Goldratt, twrca teorii ogranicze
 • Ideas are not solutions dr Goldratt (twrca teorii ogranicze) "Ideas are not solutions". W Polsce mamy wiele dobrych pomysw, z ktrych nic nie wynika -- przykady mona mnoy. I std wanie **wdraaniu pomysw w ycie** chc powici moje wystpienie. Zacznijmy moe od tego, co to znaczy wdroy pomys w ycie...
 • Czas Koszty Zakres Podstawow zasad zarzdzania projektami jest tak zwany elazny trjkt zarzdzania projektem: dany zakres prac wykona w danym czasie po danych kosztach. Tyle teoria. A jak jest z praktyk? Niedawno odwiedziem praktyk i pozwol sobie przestawi, jak ona wyglda.
 • Czy poznajecie, co to jest? Zgadza si, to Terminal 2 lotniska na Okciu. Budowa tego obiektu to naprawd bardzo zacna idea. Ale jak z jej wdroeniem w ycie? Sdzc po chichotach, ktre przebiegy po sali, Pastwo wiecie co nieco na ten temat. Ot otwarcie Terminala 2 byo pierwotnie planowane na
 • Listopad 2005 listopad 2005. Niestety, mimo niedawnego otwarcia Terminal nie jest jeszcze skoczony. Ale nie jest tak le! Syszaem niedawno, e wanie zakoczy si przetarg na wybr dostawcy, ktry ma Terminal dokoczy! Jest on oczywicie uytkowany, ale nie jest ukoczony. Na dzie dzisiejszy opnienie wynosi jakie
 • 1640 dni 1640 dni. Gdyby piramidy egipskie budowano w tym tempie, to dzi jedzilibymy do Egiptu do pracy na budowie, a nie na wypoczynek. Ale Pastwo oczywicie powiecie, e to przypadek jednostkowy i e si czepiam. Przygotowaem wic troch danych statystycznych. Ot
 • 88% projektw przekracza terminy, budet lub jedno i drugie Standish Group, Chaos Report Dziewi z dziesiciu projektw nie koczy si na czas i/lub w pierwotnie zadanym budecie. Czyli CBA naley wzywa **nie** gdy projekt si nie uda -- bo to normalne -- ale wtedy gdy si **uda**. Z pewnoci doszo do istotnych nieprawidowoci. Jeli wic w Waszej rmie nie udaje si tylko 50 procent projektw, to jestecie w wiatowej czowce! Niektrzy zastanawiaj si teraz, jak istotne s to przekroczenia -- przecie przekroczenie o zotwk to te przekroczenie. Sprawdmy wic, ile wynosi przecitne przekroczenie **pierwotnie zakadanych** kosztw? Ot wynosi ono
 • 189% przecitne przekroczenie pierwotnych kosztw Standish Group, Chaos Report prawie 200 procent -- czyli jest niemal trzykrotne w stosunku do planw. A co z czasem? Lepiej czy gorzej? Ot przecitne, powtarzam, przecitne przekroczenie pierwotnie zakadanego czasu to
 • 222% przecitne przekroczenie pierwotnego czasu realizacji Standish Group, Chaos Report **ponad** 200 procent, ponad trzykrotne. Oczywicie s przypadki i lepsze i gorsze. Wszyscy pracujemy na redni. Myl, e wielu z Was zastanawia si, skd wziem te dane i czy nie s one tendencyjne. Oto ostatnia na dzi liczba
 • $250 mld warto projektw IT objtych badaniem Standish Group Standish Group, Chaos Report Zbadana prbka dotyczya realizowanych w USA projektw IT wartych w sumie dwiecie pidziesit miliardw dolarw. To oczywicie wszystko wyjania: projekty IT nigdy si nie kocz, a w Ameryce wszystko jest inaczej. Czyby?
 • Czas Koszty Zakres Tak wic nasza pikna teoria elaznego trjkta w praktyce zamienia si w teori "wybierz dwa": to znaczy z gry zakadamy, e projekt si nie uda i musimy zdecydowa nie czy, ale gdzie wystpi katastrofa. I to mnie martwi jako obywatela tego kraju. Wemy na przykad Euro 2012. Czy termin jest ustalony? Z pewnoci. A zakres? W miar. Co to oznacza dla budetu? Bdzie wynikowy. Zaryzykuj, e nikt nie wie, ile to bdzie kosztowa, ale dokadnie wiem, kto za to zapaci: Pan zapaci, Pani zapaci, spoeczestwo zapaci Ale
 • .. czy tak musi by? Czy to wszystko na co nas sta? Czy jestemy skazani na niepowodzenia? Przecie ludzie polecieli na Ksiyc, a nie da si zrobi projektu na czas? Come on! Aby na to odpowiedzie, trzeba zastanowi si nad nastpujcym pytaniem
 • Dlaczego projekty s opnione? Dlaczego projekty s opnione? Jedna odpowied brzmi nastpujco
 • Prawo natury: projekty zawsze s opnione E=mc2, a projekty s opnione. Takie jest prawo natury, tak musi by, "niedasi" inaczej. Kto si zgadza z t odpowiedz, prosz podnie rk i opuci sal. Nie mamy sobie nic do powiedzenia. A moe s to
 • Trudnoci obiektywne? tak zwane "trudnoci obiektywne"? Przecie w kadym projekcie zdarza si mnstwo problemw, prawda? Ale czy ludzie o tym nie wiedz? Czy to moliwe, eby w dziewiciu na dziesi przypadkw zdarzay si nieprzewidywalne katastrofy? Takie jak na przykad
 • ta. Oczywicie problemy obiektywne si zdarzaj, ale nie s one w stanie wyjani skali zjawiska -- natomiast su jako dobra wymwka. "Pies mi zjad zeszyt". A moe
 • Ludzie robi to specjalnie? ludzie robi to specjalnie? Przychodz do pracy i kombinuj, ktry by tu projekt dzi opni? Piach w tryby, koo w szprychy. Ha! W teorii ogranicze zakadamy
 • Ludzie s dobrzy e ludzie s dobrzy. I on te jest dobry, tylko mu nie wyszo. Spjrzcie Pastwo na te oczy spaniela! Czy ludzie wiedz
 • Czy ludzie wiedz, e projekt moe si opni? e projekt moe si opni? Oczywicie, e tak. A czy zwykle jest
 • Czy jest kara za opnienie projektu? jaka kara, nieprzyjemna konsekwencja, formalna lub nieformalna, za opnienie projektu? Oczywicie, e tak. Co wic robi ludzie, gdy wiedz
 • Co robi ludzie, gdy wiedz, e mog si spni i bdzie kara? e mog si spni, a z spnienie grozi powana kara? Oczywicie ludzie
 • Ludzie dodaj rezerwy dodaj zapas, rezerw -- to oczywiste. Wielu z Was wyszo dzisiaj wczeniej, eby si nie spni na to wydarzenie -- przecie mog by korki itd. To moe
 • Moe rezerwy s za mae? rezerwy s za mae? "Gdybymy tylko dali sobie dwa razy wicej czasu, wtedy na pewno bymy zdyli!". Czy kto z Pastwa w to wierzy? Chciabym zaproponowa nastpujce wyjanienie: projekty si opniaj nie dlatego, e rezerwy s niewystarczajce. Wrcz przeciwnie -- rezerwy s nawet za due. Lecz istnieje pi potnych mechanizmw, ktre powoduj, e...
 • Rezerwy s marnowane ... rezerwy s marnowane. Czym wiksze rezerwy, tym silniej dziaaj te mechanizmy. Przedstawi dzisiaj jeden z nich, nazywa si on...
 • ... syndromem studenta. Na osi X Palcem w powietrzu Nie wierzycie w czowieka [ADVANCE] Moim zdaniem jest duo lepiej A gdyby na dwa dni przed? A jeli w trakcie problem? Tylko jednym z piciu mechanizmw Powstaje wic pytanie
 • ? "Czy co mona z tym zrobi, a jeli tak, to co?". Na szczcie rozwizanie znane jest na wiecie od ponad dwudziestu lat, a i w Polsce coraz wicej rm i instytucji zaczyna je stosowa. Na przykad w ten sposb zarzdzany by najwikszy projekt IPO w Europie -- niedawna prywatyzacja PGE S.A. oraz (od niedawna) budowa obiektw na Euro 2012 we Wrocawiu. Jest to metoda
 • acuch krytyczny (Critical Chain) acucha krytycznego. Nie cieki krytycznej, a acucha krytycznego -- critical chain. Opracowa j dr Goldratt, twrca teorii ogranicze. W najbli