Click here to load reader

CZAS NA ROZWÓJ

 • View
  46

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

CZAS NA ROZWÓJ. KOKSOWNIA PRZYJAŹŃ Sp. z o.o. KALENDARIUM. 31 lipca 2003 Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej zawiązał spółkę Koksownia Przyjaźń Sp. z o.o., do której Zakłady Koksownicze "Przyjaźń" zostaną wniesione jako przedsiębiorstwo w trybie prywatyzacji bezpośredniej. - PowerPoint PPT Presentation

Text of CZAS NA ROZWÓJ

 • CZAS NA ROZWJKOKSOWNIA PRZYJA Sp. z o.o.

 • 31 lipca 2003 Zarzd Jastrzbskiej Spki Wglowej zawiza spk Koksownia Przyja Sp. z o.o., do ktrej Zakady Koksownicze "Przyja" zostan wniesione jako przedsibiorstwo w trybie prywatyzacji bezporedniej.

  15 padziernika 2003 Prezes Agencji Rozwoju Przemysu zatwierdzi "Plan Restrukturyzacji Zakadw Koksowniczych Przyja" i ustali termin zakoczenia postpowania restrukturyzacyjnego na dzie 15.10.2005r

  30 padziernika 2003Minister Skarbu Pastwa dokona otwarcia prywatyzacji bezporedniej przedsibiorstwa oraz ustanowi swego penomocnika ds. prywatyzacji. Z tym dniem usta zarzd komisaryczny. Przedsibiorstwo dziaa jako Zakady Koksownicze "Przyja" w Dbrowie Grniczej w prywatyzacji.KALENDARIUMKOKSOWNIA PRZYJA Sp. z o.o.

 • 1 stycznia 2004Zakady Koksownicze Przyja w Dbrowie Grniczej w prywatyzacji zostay wniesione w trybie prywatyzacji bezporedniej do Koksowni Przyja Sp. z o.o. . Koksownia Przyja Sp. z o.o. rozpoczyna dziaalno produkcyjn.

  6 wrzenia 2004Sd Rejonowy w Katowicach Wydzia VIII Gospodarczy KRS wyda postanowienie o zarejestrowaniu podwyszenia kapitau zakadowego Koksowni Przyja.

  9 grudnia 2004Prezes Zarzdu Agencji Rozwoju Przemysu S. A. podj decyzj o zakoczeniu postpowania restrukturyzacyjnego Koksowni Przyja Sp. z o.o. rok przed terminem.KALENDARIUMKOKSOWNIA PRZYJA Sp. z o.o.

 • RESTRUKTURYZACJA Restrukturyzacja zobowiza publicznoprawnych.

  Restrukturyzacja zobowiza cywilnoprawnych.

  Uregulowanie wszelkich zalegoci publicznoprawnych nie podlegajcych restrukturyzacji.

  KOKSOWNIA PRZYJA Sp. z o.o.

 • Kwota objta restrukturyzacj: ponad 122 mln z

  w tym wobec:Zakadu Ubezpiecze Spoecznych 77 mln zUrzdu Skarbowego (VAT) 36 mln zPFRON 3 mln zUM Dbrowa Grnicza 5 mln z (podatek od nieruchomoci)

  RESTRUKTURYZACJA ZOBOWIZA PUBLICZNOPRAWNYCHKOKSOWNIA PRZYJA Sp. z o.o.

 • Dokonanie konwersji wierzytelnoci na udziay w kapitale zakadowym Spki.

  Podwyszenie kapitau zakadowego do kwoty 831 698 500 zotych.

  Objcie udziaw przez 26 wierzycieli Koksowni

  RESTRUKTURYZACJA ZOBOWIZA CYWILNOPRAWNYCHKOKSOWNIA PRZYJA Sp. z o.o.

 • czna kwota spaconych zobowiza: 161.508.577 zw tym wobec:Urzdu Miasta Urzdu Skarbowego.Zakadu Ubezpiecze Spoecznych

  UREGULOWANIE ZOBOWIZA CYWILNOPRAWNYCHNIE PODLEGAJCYCH RESTRUKTURYZACJIKOKSOWNIA PRZYJA Sp. z o.o.

 • UDZIAOWCY KOKSOWNI PRZYJA Sp. z o.o.KOKSOWNIA PRZYJA Sp. z o.o.

 • PERSPEKTYWY ROZWOJURealizacja opracowanej przez Zarzd Strategii Spki na lata 2005-2016 w tym:

  Strategia rozwoju techniczno-technologicznego. Strategia handlowa Strategia wobec Spek Zalenych.

  Uczestnictwo w Grupie Wglowo Koksowej.

  KOKSOWNIA PRZYJA Sp. z o.o.

 • CELE STRATEGII ROZWOJU TECHNICZNO-TECHNOLOGICZNEGO Utrzymanie dotychczasowego poziomu produkcji koksu tj. 2,4 mln ton koksu rocznie. Dostosowanie urzdze i techniki do wymogw BAT (Best Available Techniques). Uzyskanie pozwolenia zintegrowanego na eksploatacje instalacji technologicznych. Nowe dziaalnoci do uruchomienia w Koksowni Przyja Sp. z o.o.

  KOKSOWNIA PRZYJA Sp. z o.o.

 • STRATEGIA ROZWOJU TECHNICZNO-TECHNOLOGICZNEGO Budowa baterii nr 5 o wydajnoci 0,7 mln ton koksu rocznie. Remonty odtworzeniowe czterech aktualnie eksploatowanych baterii koksowniczych. Modernizacja Wydziau Produkcji Wglopochodnych. Modernizacja oczyszczalni ciekw Modernizacja gospodarki energetycznej zapewniajcej bezpieczestwo energetyczne Spki jednoczesn utylizacj gazw nadmiarowych.

  KOKSOWNIA PRZYJA Sp. z o.o.

 • STRATEGIA ROZWOJU TECHNICZNO TECHNOLOGICZNEGO czna warto inwestycji planowanych do 2016 roku wyniesie ok. 2,2 mld zotych.

  Wydatki inwestycyjne poniesione do koca 2007 roku wynios ok. 1 mld zotychKOKSOWNIA PRZYJA Sp. z o.o.

 • STRATEGIA HANDLOWAZabezpieczenie dostaw wgla koksujcego poprzez zawarcie wieloletnich umw

  ok. 80 % ogu dostaw z JSW S.A. (typ 35)

  ok. 20 % ogu dostaw z Kompani Wglowej S.A., KWK Budryk i JSW S.A. (typ 34)KOKSOWNIA PRZYJA Sp. z o.o.

 • STRATEGIA HANDLOWA Sprzeda 80 % produkcji w ramach dugoterminowych kontraktw eksportowych zawartych za porednictwem Polskiego Koksu S.A. ze stabilnymi i duymi odbiorcami.

  Sprzeda pozostaych 20 % produkcji w ramach kontraktw krajowych.KOKSOWNIA PRZYJA Sp. z o.o.

 • KIERUNKI EKSPORTU KOKSUW 2004rKOKSOWNIA PRZYJA Sp. z o.o.

 • STRATEGIA WOBEC SPEK ZALENYCH Wzrost efektywnoci nadzoru wacicielskiego nad spkami zalenymi w zakresie kontroli ich ekonomicznego wpywu na Koksowni. Pozyskanie inwestorw zewntrznych, z pozostawieniem kontrolnego pakietu udziaw Koksowni w spkach uznanych za majce dla niej znaczenie strategiczne. Prywatyzacja spek nie uznanych za strategiczne. KOKSOWNIA PRZYJA Sp. z o.o.

 • NOWE DZIAALNOCI Udzia Koksowni w systemie handlu emisjami.

  Przerb surowego benzolu i smoy.

  Sprzeda nadwyek energii elektrycznej wyprodukowanej z wasnego gazu koksowniczego.KOKSOWNIA PRZYJA Sp. z o.o.

 • UCZESTNICTWO W GRUPIE WGLOWO KOKSOWEJ. Zapewnienie staych dostaw wgla koksowego wysokiej jakoci z Jastrzbskiej Spki Wglowej S.A. Optymalizacja inwestycji w Grupie Jednolita polityka handlowa. Obnienie kosztw dziaalnoci.KOKSOWNIA PRZYJA Sp. z o.o.

 • MISJA KOKSOWNI PRZYJA Sp. z o.o. ... denie do zrealizowania wszelkich dziaa techniczno produkcyjnych, ktrych celem jest osignicie jakoci niedostpnej dla konkurencji.

  by konkurencyjnym i niezawodnym producentem koksu i wyrobw wglopochodnych, jednoczenie zmniejszajc uciliwo dla rodowiska.

  ksztatowanie bezpiecznych warunkw pracy na terenie Koksowni dla kadego pracownika.KOKSOWNIA PRZYJA Sp. z o.o.

Search related