Click here to load reader

KOLEJ NA BIZNES 2017 - TUV NORD€¦ · KOLEJ NA BIZNES 2017 KOLEJ NA BIZNES 2017 PRZEJŚCIE Z IRIS Rev.2.1 NA ISO/TS 22163:2017 KOLEJ NA BIZNES / BYDGOSZCZ 31.03.2017. Czwartek Jakości

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of KOLEJ NA BIZNES 2017 - TUV NORD€¦ · KOLEJ NA BIZNES 2017 KOLEJ NA BIZNES 2017 PRZEJŚCIE Z IRIS...

 • 26.01.2017Czwartek Jakości Rzeszów 1

  KOLEJ NA BIZNES 2017

  KOLEJ NA BIZNES 2017

  PRZEJŚCIE Z IRIS Rev.2.1

  NA

  ISO/TS 22163:2017

  31.03.2017KOLEJ NA BIZNES / BYDGOSZCZ

 • 26.01.2017Czwartek Jakości Rzeszów 2

  10 LAT IRIS – PODSTAWOWE FAKTY

  Wydany w maju 2006

  Opublikowano 3 wersje i sprzedano 7 300 podręczników

  Zakupiono 1 900 szt. Software Audit Tool

  Na stronie IRIS zostało zarejestrowanych ponad 2200 firm produkcyjnych

  31.03.2017KOLEJ NA BIZNES / BYDGOSZCZ

 • 26.01.2017Czwartek Jakości Rzeszów 3

  10 LAT IRIS – PODSTAWOWE FAKTY

  31.03.2017KOLEJ NA BIZNES / BYDGOSZCZ

 • 26.01.2017Czwartek Jakości Rzeszów 4

  10 LAT IRIS – PODSTAWOWE FAKTY

  31.03.2017KOLEJ NA BIZNES / BYDGOSZCZ

  1415 Certyfikatów do ponownej weryfikacji

 • 26.01.2017Czwartek Jakości Rzeszów 5

  NOWY STANDARD ISO/TS 22163:2017

  PERSPEKTYWA PRZEMYSŁU:

  Powiązanie certyfikacji IRIS z jakością wyrobu

  IRIS jest doskonalony przez:

  specyficzne wymagania w przemyśle kolejowym

  ocena zdolności jakościowej podczas auditu

  Poprawiona metodologia auditowania

  Lepsze globalne uznanie wśród klientów sektora przemysłu kolejowego

  31.03.2017KOLEJ NA BIZNES / BYDGOSZCZ

 • 26.01.2017Czwartek Jakości Rzeszów 6

  NOWY STANDARD ISO/TS 22163:2017

  22 czerwca 2016 przewodniczący zarządu UNIFE podczas posiedzenia komitetu

  technicznego ISO TC 269 (powoływanego do prowadzenia prac normalizacyjnych

  w zakresie przemysłu kolejowego) w Porto (Portugalia) podjął decyzję przejścia

  wymagań IRIS na ISO (dot. Rozdziału 3 – wymagania IRIS rev 02.1)

  Kroki jakie zostały podjęte w ciągu roku 2016:

  UNIFE podejmuje współpracę z ISO/TC (rail technical commitee ISO)

  Założenie grupy ad-hoc do oceny potrzeby i wykonalności - AG15

  (Action Group)

  Wykonano ocenę zgodności z sektorem

  Założenie grupy roboczej do rozwoju metodologii oceny oraz procesu

  certyfikacji (rozdział 1 i 2) za którą odpowiedzialna jest UNIFE

  31.03.2017KOLEJ NA BIZNES / BYDGOSZCZ

 • 26.01.2017Czwartek Jakości Rzeszów 7

  NOWY STANDARD ISO/TS 22163:2017

  DLACZEGO STANDARD ISO:

  • Wymóg certyfikacji ISO/TS 22163 zwiększeniem globalnego uznania

  • Dojrzały do zwiększenia ilości certyfikatów

  • Możliwość korzystania z doświadczenia w innych sektorach dla

  dalszego rozwoju

  • Przeniesienia wymagań IRIS do wymagań ISO/TC

  • Stworzenie standardu odpowiadającego wymaganiom klienta

  • Potwierdzenie, że certyfikat jest gwarancją jakości dobrego wyrobu

  • Wymierny wpływ na biznes (redukcja kosztów i zwiększenie

  efektywności)

  31.03.2017KOLEJ NA BIZNES / BYDGOSZCZ

 • 26.01.2017Czwartek Jakości Rzeszów 8

  NOWY STANDARD ISO/TS 22163:2017

  • Nowa norma ISO TS 22163:2017:zostanie opublikowana w maju 2017

  roku i zastąpi istniejący dotychczas standard IRIS rev.02.1

  • obejmuje wszystkie wymagania normy ISO 9001:2015 i została

  opracowana zgodnie z HLS (High Level Structure) oraz uzupełniona o

  już istniejące i nowe, obowiązkowe oraz zalecane wymagania

  przemysłu kolejowego, w tym także nowe KPI,

  31.03.2017KOLEJ NA BIZNES / BYDGOSZCZ

 • 26.01.2017Czwartek Jakości Rzeszów 9

  NOWY STANDARD ISO/TS 22163:2017

  31.03.2017KOLEJ NA BIZNES / BYDGOSZCZ

  Koncepcja „High level structure”:

  Zasady opracowywania dokumentów normatywnych przez Międzynarodową

  Organizację Normalizacyjną ISO przedstawione są w dokumencie „ISO/IEC.

  Directives,

  Part 1. Consolidated ISO Supplement – Procedures specific to ISO” [8]. W jednym

  z załączników do tego dokumentu, oznaczonym „Annex SL Proposals for

  management system standards”, opisane są ramy ogólnego systemu

  zarządzania, które w praktyce powinny być rozwijane poprzez dodawanie

  wymagań specyficznych dla danej dyscypliny.

  Takie podejście ma zapewnić w pełni funkcjonalne normy systemów zarządzania:

  jakością, środowiskiem, usługami, bezpieczeństwem żywności, ciągłością

  biznesową, bezpieczeństwem informacji, energią i inne.

 • 26.01.2017Czwartek Jakości Rzeszów 10

  NOWY STANDARD ISO/TS 22163:2017

  31.03.2017KOLEJ NA BIZNES / BYDGOSZCZ

  W Aneksie SL przedstawiona jest nowa koncepcja tworzenia norm z obszaru

  systemów zarządzania nazwana „High level structure” (HLS). Bazuje ona na

  dwóch założeniach:

  unifikacja struktury wszystkich norm dla systemów zarządzania,

  identyczny bazowy tekst, terminologia i podstawowe definicje

  stosowane we wszystkich normach systemów zarządzania.

  Celem nowej koncepcji jest zwiększenie spójności i kompatybilności różnych

  norm dotyczących systemów zarządzania. Koncepcja zakłada zastosowanie

  prostego języka, co ma pomóc zrozumieć i właściwie interpretować wymagania

  norm.

  Wprowadzono zmiany w strukturze oraz częściowo w terminologii, jednak zmiany

  te nie muszą znaleźć odbicia w dokumentacji systemu zarządzania organizacji,

  gdyż struktura normy ma zapewnić spójną prezentację wymagań, a nie model dla

  dokumentowania polityk, celów i procesów danej organizacji.

 • 26.01.2017Czwartek Jakości Rzeszów 11

  NOWY STANDARD ISO/TS 22163:2017

  31.03.2017KOLEJ NA BIZNES / BYDGOSZCZ

  Koncepcja HLS przewiduje, że w przyszłości wszystkie nowe normy systemów

  zarządzania będą miały ten sam ogólny wygląd. Obecne normy systemu

  zarządzania będą dostosowane do HLS podczas kolejnej aktualizacji, co powinno

  nastąpić w ciągu kilku najbliższych lat.

  Rozdziały normy w ramach struktury HLS nie mogą być zmieniane, natomiast

  można dodawać podrozdziały, tekst wyjaśniający (np. uwagi i przykłady), tekst,

  który zwiększa (ale nie zmienia) istniejące wymogi.

  Można też dodawać definicje.

  Zmiany w poszczególnych systemach będą dotyczyć zwykle wymogów

  specyficznych dla danej branży lub obszaru, które znajdą się w rozdziale 8 –

  Realizacja.

  Annex SL stosuje się nie tylko do norm ISO ale także do innych dokumentów

  normatywnych wydawanych przez ISO: TS (specyfikacje techniczne), PAS

  (Specyfikacje dostępne publicznie). Aneksu nie stosuje się do dokumentów IWA

  (Międzynarodowe Porozumienie Warsztatowe).

 • 26.01.2017Czwartek Jakości Rzeszów 12

  NOWY STANDARD ISO/TS 22163:2017

  31.03.2017KOLEJ NA BIZNES / BYDGOSZCZ

  Zastosowano tą samą wspólna strukturę norm zgodnie z aneksem SL, dzięki

  czemu łatwiejsza jest integracja różnych systemów.

  Podstawowe zmiany:

  nacisk na myślenie oparte na ryzyku,

  większy nacisk na osiąganie wartości dla organizacji i jej klientów,

  uwzględniono kontekst organizacji - reagowanie na zmieniające się środowisko

  biznesowe,

  większy nacisk na wytwarzanie w procesach towarów i usług spełniających

  wymagania klienta,

  zwiększenie elastyczności w obszarze dokumentacji – nie ma wymagań dot.

  udokumentowanych procedur,

  nie jest wymagana księga jakości,

  myślenie oparte na ocenie ryzyka zastępuje wymagania dotyczące działań

  zapobiegawczych,

  uwzględniono planowanie zmian, planowanie operacyjne uwzględnia ryzyko

  zwiększona rola przywódcza kierownictwa,

  brak wymogu powołania przedstawiciela kierownictwa (pełnomocnika) – jednak

  należy określić odpowiedzialności w zakresie systemu.

 • 26.01.2017Czwartek Jakości Rzeszów 13

  NOWY STANDARD ISO/TS 22163:2017

  • pozostanie wspierana przez „IRIS Audit Tool”, który będzie oparty na

  nowym Arkuszu Oceny IRIS, w skład którego wejdzie około 870

  obowiązkowych wymogów, które są pogrupowane na około 300 pytań, a

  także nowe wymagania KO oraz dodatkowe wymagania opcjonalne,

  • wymagać będzie oceny poziomu skuteczności ukierunkowania na

  klienta,

  • wprowadzi wymaganie stosowania tzw. ‚schematów żółwia’ (turtle

  diagrams) i stosowania metodologii przeglądów oceny efektywności

  procesów (PEAR) dla niektórych obowiązkowych procesów,

  31.03.2017KOLEJ NA BIZNES / BYDGOSZCZ

 • 26.01.2017Czwartek Jakości Rzeszów 14

  NOWY STANDARD ISO/TS 22163:2017

  Wszystkie certyfikaty IRIS Rev 2.1

  tracą swoją ważność

  14. września 2018.

  31.03.2017KOLEJ NA BIZNES / BYDGOSZCZ

 • 26.01.2017Czwartek Jakości Rzeszów 15

  NOWY STANDARD ISO/TS 22163:2017

  • pozostanie wspierana przez „IRIS Audit Tool”, który będzie oparty na

  nowym Arkuszu Oceny IRIS, w skład którego wejdzie około 870

  obowiązkowych wymogów, które są pogrupowane na około 300 pytań, a

  także nowe wymagania KO oraz dodatkowe wymagania opcjonalne,

  • wymagać będzie oceny poziomu skuteczności ukierunkowania na

  klienta,

  • wprowadzi wymaganie stosowania tzw. ‚schematów żółwia’ (turtle

  diagrams) i stosowania metodologii przeglądów oceny efektywności

  procesów (PEAR) dla niektórych obowiązkowych procesów,

  31.03.2017KOLEJ NA BIZNES / BYDGOSZCZ

 • 26.01.2017Czwartek Jakości Rzeszów 16

  PROCES PRZEJŚCIA NA ISO/TS 22163:2017

  31.03.2017KOLEJ NA BIZNES / BYDGOSZCZ

  Proces przejścia zawiera następujące kroki:

  1. Audit przejścia -Transition audit (Readiness review and

  certification audit)

  2. Zarządzanie niezgodnościami

  3. Wystawienie certyfikatu

  Po zakończeniu procesu przejścia wystawiony zostanie certyfikat na

  okres 3 lat (- 1 dzień). Zasady dotyczące daty referencyjnej

  pozostają w mocy.

  Jest to jednoznaczne z rozpoczęciem nowego okresu

  certyfikacyjnego oraz audytowego.

 • 26.01.2017Czwartek Jakości Rzeszów 17

  PROCES PRZEJŚCIA NA ISO/TS 22163:2017

  31.03.2017KOLEJ NA BIZNES / BYDGOSZCZ

  Struktura koncepcji metodologii auditu

 • 26.01.2017Czwartek Jakości Rzeszów 1831.03.2017KOLEJ NA BIZNES / BYDGOSZCZ

  Aktualna sytuacja vs nowe podejście

 • 26.01.2017Czwartek Jakości Rzeszów 19

  PROCES PRZEJŚCIA NA ISO/TS 22163:2017

  31.03.2017KOLEJ NA BIZNES / BYDGOSZCZ

  Opcja 1

  Proces przejścia podczas aktualnego cyklu auditowego IRIS rev.02

  np. podczas auditu nadzoru lub auditu recertyfikującego

 • 26.01.2017Czwartek Jakości Rzeszów 20

  PROCES PRZEJŚCIA NA ISO/TS 22163:2017

  31.03.2017KOLEJ NA BIZNES / BYDGOSZCZ

  Opcja 2

  Proces przejścia na dowolnym etapie procesu certyfikującego cyklu

  auditowego IRIS rev.02 np. podczas auditu nadzoru lub auditu

  recertyfikującego

  Data odniesienia zostanie na nowo ustalona po zakończonym audicie

  certyfikującym na nową normę ISO/TS 22163:2017

  Po terminie planowanego auditu / (cykl audytowania został przerwany)

 • 26.01.2017Czwartek Jakości Rzeszów 21

  WAŻNE TERMINY W PROCESIE PRZEJŚCIA

  31.03.2017KOLEJ NA BIZNES / BYDGOSZCZ

 • 26.01.2017Czwartek Jakości Rzeszów 22

  DOPUSZCZALNE REDUKCJE CZASU AUDITOWANIA

  31.03.2017KOLEJ NA BIZNES / BYDGOSZCZ

  Audit transferu do nowej normy jest audytem certyfikującym z

  możliwymi redukcjami dozwolonymi w następujących

  przypadkach

 • 26.01.2017Czwartek Jakości Rzeszów 23

  DOPUSZCZALNE REDUKCJE CZASU AUDITOWANIA

  31.03.2017KOLEJ NA BIZNES / BYDGOSZCZ

  Ilość dni auditowych zostanie zdefiniowana w nowych

  wytyczne do certyfikacji na zgodność ze Specyfikacją

  Techniczną ISO/TS 22163:2017

  Zasady dot. redukcji nie będą stosowane jeśli:

  zakres certyfikacji ulegnie rozszerzeniu

  certyfikująca organizacja dokonała przeniesienia do innej jednostki

  certyfikującej

 • 26.01.2017Czwartek Jakości Rzeszów 24

  ZALECENIE

  31.03.2017KOLEJ NA BIZNES / BYDGOSZCZ

  Przeprowadzić audit transferu w najbliższym terminie

  regularnego terminu auditu recertyfikującego lub nadzoru

 • 26.01.2017Czwartek Jakości Rzeszów 25

  PLANY DOTYCZĄCE NOWEGO STANDARDU

  IATF ISO/TS 22163:2017

  31.03.2017KOLEJ NA BIZNES / BYDGOSZCZ

 • 26.01.2017Czwartek Jakości Rzeszów 26

  NOWY STANDARD ISO/TS 22163:2017

  Dziękuję za uwagę

  31.03.2017KOLEJ NA BIZNES / BYDGOSZCZ