of 21 /21
 1 FIZIOLOGIA DIGESTIEI

Curs an i Medicina Digestia i

Embed Size (px)

Text of Curs an i Medicina Digestia i

Page 1: Curs an i Medicina Digestia i

7/21/2019 Curs an i Medicina Digestia i

http://slidepdf.com/reader/full/curs-an-i-medicina-digestia-i 1/21

1

FIZIOLOGIA DIGESTIEI

Page 2: Curs an i Medicina Digestia i

7/21/2019 Curs an i Medicina Digestia i

http://slidepdf.com/reader/full/curs-an-i-medicina-digestia-i 2/21

2

I.COMPONENTELE APARATULUI DIGESTIV 1. TUBULUI DIGESTIV 

Page 3: Curs an i Medicina Digestia i

7/21/2019 Curs an i Medicina Digestia i

http://slidepdf.com/reader/full/curs-an-i-medicina-digestia-i 3/21

3

TUNICA MUCOASĂ

Celule epiteliale cuu!ctie e"#c$i!a

Celule epiteliale cuu!ctie e!%#c$i!a

Page 4: Curs an i Medicina Digestia i

7/21/2019 Curs an i Medicina Digestia i

http://slidepdf.com/reader/full/curs-an-i-medicina-digestia-i 4/21

4

CELULE EPITELIALE CU FUNCTIEENDOCRINA

Secreta hormoni cu

structura variata Hormonii ajung la

receptorii specifici pe

diferite cai :

Ci$culatie &a!'ui!a si

li(atica  C#!tact %i$ect cu

receptorii unor celule

invecinate ( &ec$etiepa$ac$i!a )sau cu

receptorii situati pemembrana propriei

celule de origine

( &ec$etie aut#c$i!a )

Page 5: Curs an i Medicina Digestia i

7/21/2019 Curs an i Medicina Digestia i

http://slidepdf.com/reader/full/curs-an-i-medicina-digestia-i 5/21

5

MECANISME FUNDAMENTALE DE

SECRETIE ALE CELULELOR GLANDULARE

  SECRETIA SUBSTANTELOR ORGANICE

T$a!&p#$tul acti) al (ate$ialului !ut$iti) pe!t$u &i!te*a p$#%u&ului %e&ec$etie %i! capila$ la !i)elul p#lului +a*al al celulei 'la!%ula$e

P$#%u&ul %e &ec$etie t$a!&p#$tat pa!a la )e*iculele %i! c#(ple"ulG#l'i

P$eluc$a$ea, - i(paceta$ea/, c#!ce!t$a$ea &i %e&ca$ca$ea (ate$ialuluii! cit#pla&(a &u+ #$(a %e )e*icule &ec$et#$ii %ep#*itate la p#lul +a*al

al celulei &ec$et#$ii

St#ca$ea )e*iculel#$ pa!a ca!% i!te$)i!e u! i(pul& !e$)#& &au u!&ti(ul #$(#!al

Page 6: Curs an i Medicina Digestia i

7/21/2019 Curs an i Medicina Digestia i

http://slidepdf.com/reader/full/curs-an-i-medicina-digestia-i 6/21

6

SECRETIA APEI SI ELECTROLITILOR

  Sti(ulul !e$)#& eect &peciic a&up$a (e(+$a!ei +a*ale acelulei c$e&te$ea t$a!&p#$tului %e Cl0  &p$e i!te$i#$ul celulei

 Elect$#!e'ati)itatii i!t$acelula$e i!lu" pa&i) %e i#!i p#*iti)i

  E"ce&ul %e i#!i %i! celula #$ta #&(#tica ca$e t$a'e apa &p$e

i!te$i#$ul -u(la$ea celulei -

P$e&iu!ea %i! i!te$i#$ul celulei p$#%uce (ici $uptu$i ale (a$'i!ii&ec$et#$ii / u'a/ apei , elect$#litil#$ &i &u+&ta!tel#$ #$'a!icep$i! p#lul &ec$et#$ i! lu(e!ul 'la!%ula$

Page 7: Curs an i Medicina Digestia i

7/21/2019 Curs an i Medicina Digestia i

http://slidepdf.com/reader/full/curs-an-i-medicina-digestia-i 7/21

7

TUNICA MUSCULARA

Page 8: Curs an i Medicina Digestia i

7/21/2019 Curs an i Medicina Digestia i

http://slidepdf.com/reader/full/curs-an-i-medicina-digestia-i 8/21

8

MUSCULATURA NETEDA A TUBULUI DIGESTIV RITM ELECTRIC DE BAZA REB 2

Page 9: Curs an i Medicina Digestia i

7/21/2019 Curs an i Medicina Digestia i

http://slidepdf.com/reader/full/curs-an-i-medicina-digestia-i 9/21

9

3. GLANDELE ANE4E ALE TUBULUIDIGESTIV 

GLANDELE SALIVARE

PANCREASUL E4OCRIN

FICATUL

Page 10: Curs an i Medicina Digestia i

7/21/2019 Curs an i Medicina Digestia i

http://slidepdf.com/reader/full/curs-an-i-medicina-digestia-i 10/21

10

II. INERVATIA APARATULUI DIGESTIV

 SOMATICA AUTONOMA VEGETATIVA 

INTRINSE!

Page 11: Curs an i Medicina Digestia i

7/21/2019 Curs an i Medicina Digestia i

http://slidepdf.com/reader/full/curs-an-i-medicina-digestia-i 11/21

11

INERVATIA AUTONOMA VEGETATIVAE4TRINSECA 

Page 12: Curs an i Medicina Digestia i

7/21/2019 Curs an i Medicina Digestia i

http://slidepdf.com/reader/full/curs-an-i-medicina-digestia-i 12/21

12

REFLE4E GASTROINTESTINALE SCURTE

Page 13: Curs an i Medicina Digestia i

7/21/2019 Curs an i Medicina Digestia i

http://slidepdf.com/reader/full/curs-an-i-medicina-digestia-i 13/21

13

REFLE4ELE GASTROINTESTINALE LUNGI

Page 14: Curs an i Medicina Digestia i

7/21/2019 Curs an i Medicina Digestia i

http://slidepdf.com/reader/full/curs-an-i-medicina-digestia-i 14/21

14

ROLUL ENDOCRIN AL APARATULUIDIGESTIV

" Si&te(ul e!%#c$i! %iu* al t$actului 'a&t$#0i!te&ti!al 5

 !nsamblu de celule capabile sa capte#e si sa decarbo$ile#e amino%aci#ii precursori

ai aminelor biologic active : histamina& serotonina& dopamina '

Se numeste sistem !* ( !mine recursores pta+e and *ecarbo$ilation ) e$:

gastrina& colecisto+inina ( , ) & secretina & -I . polipeptid gastric inhibitor & /I .polipeptid gastric vasoactiv & motilina & substanta &

Identificati in celule endocrine cat si in terminatii nevoase din ple$urile intrinseci

osibilitatea ca aceste peptide sa functione#e intr%o dubla iposta#a :

a hormoni

a mediatori

Page 15: Curs an i Medicina Digestia i

7/21/2019 Curs an i Medicina Digestia i

http://slidepdf.com/reader/full/curs-an-i-medicina-digestia-i 15/21

15

GLANDELE SALIVARE

roduc la om 0 1 litru saliva2#i ( intre 3&4%1&4 l 2#i )

In functie de gradul de stimulare& debitul salivar varia#a intre 3&1%5

ml2min 'entru un debit de 3&4 ml2min 6 748 provine din glandele subma$ilare

si parotide & restul de 4 8 este secretata de glandele sublinguale si

glandele au$iliare din mucoasa bucala

STRUCTURA FUNCTIONALA A GLANDELOR SALIVARESunt glande de tip racemic → au structura unui ciorchine de strugure

9obulul glandelor salivare are :

Irigatie sanguina si limfatica proprie

Inervatie proprie

Este drenat de un canal unic !cinii salivari au structura diferita in diversele glande salivare si chiar in

aceeasi glanda '

Page 16: Curs an i Medicina Digestia i

7/21/2019 Curs an i Medicina Digestia i

http://slidepdf.com/reader/full/curs-an-i-medicina-digestia-i 16/21

16

PRINCIPALELE GLANDE SALIVARE

Gla!%ele pa$#ti%e 

Sunt glande seroase

Gla!%ele &u+(a"ila$e 

Sunt glande mi$te

Gla!%ele &u+li!'uale  Sunt glande predominant

mucoase

In cavitatea bucala mai sunt

pre#ente si multe alte 'la!%eau"ilia$e diseminate in 

mucoasa bucala

Page 17: Curs an i Medicina Digestia i

7/21/2019 Curs an i Medicina Digestia i

http://slidepdf.com/reader/full/curs-an-i-medicina-digestia-i 17/21

17

COMPOZITIA SALIVEI

  C#!ti!e 5" 77&58 apa

" 3&8 re#iduu uscat & repre#entat de :

Substante organice ( 3&58)

Substante anorganice ( 3&;8 )

Su+&ta!tele #$'a!ice &ali)a$e &u!t : P$#tei!elea' De p$#)e!ie!ta &e$ica → ;38 din totalul proteinelor salivare

b' De p$#)e!ie!ta 'la!%ula$a   !mila#a salivara ( sau ptialina )

Lizozimul

Kalikreina

Mucinele salivare 

 Antigenele de grup sanguin

Substante azotate neproteice  Su+&ta!te !ea*#tate 

Gluci%ele Lipi%ele

Su+&ta!tele a!#$'a!ice &ali)a$e

Page 18: Curs an i Medicina Digestia i

7/21/2019 Curs an i Medicina Digestia i

http://slidepdf.com/reader/full/curs-an-i-medicina-digestia-i 18/21

18

FUNCTIILE SALIVEI

P$#tectia (uc#a&e +ucale p$i! 5

Racirea alimentelor fierbinti *iluarea Hl sau a bilei ce ar regurgita in cavitatea bucala

Indepartarea unor bacterii

*igestiv :

Incepe procesul de digestie chimica a amidonului preparat ( prinα

 amila#a )

 !mila#a salivara este inactivata de pH%ul intragastric sca#ut 

Lu+$iie$ea ali(e!tel#$ u&u$ea*a %e'lutitia

U(ecta$ea (uc#a&ei +ucale a)#$i*ea*a )#$+i$ea

E"c$etia u!#$ &u+&ta!te e!%#'e!e &i e"#'e!eEla+#$a$ea &e!*atiei 'u&tati)e p$i! %i*#l)a$ea &u+&ta!tel#$ cu'u&t &peciic &i &up$aata $ecepti)a a a!ali*at#$ului 'u&tati)

Page 19: Curs an i Medicina Digestia i

7/21/2019 Curs an i Medicina Digestia i

http://slidepdf.com/reader/full/curs-an-i-medicina-digestia-i 19/21

19

MECANISMUL DE FORMARE A SALIVEI

SECRETIA SALIVARAPRIMARA 6 IZOTONA

SECRETIA SALIVARASECUNDARA 6 7IPOTONA

Page 20: Curs an i Medicina Digestia i

7/21/2019 Curs an i Medicina Digestia i

http://slidepdf.com/reader/full/curs-an-i-medicina-digestia-i 20/21

20

SECRETIA SALIVARA PRIMARA 

Secretia salivara primara

i#otona

Transportul ionic in celula

acinara

Secretia amila#ei salivare

Page 21: Curs an i Medicina Digestia i

7/21/2019 Curs an i Medicina Digestia i

http://slidepdf.com/reader/full/curs-an-i-medicina-digestia-i 21/21

21

SECRETIA SALIVARA SECUNDARA 

Transport ionic in celula

epiteliala ductala