Digestia La Mamifere 1

 • View
  227

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Digestia La Mamifere 1

 • 8/15/2019 Digestia La Mamifere 1

  1/81

  DIGESTIA LA MAMIFERE

  Satisfacerea nevoilor energetice si plastice ale organismului animal poate  realizatã natural numai prin aport alimentar Tu!ul "igestiv al mamiferelor este a"aptat morfologic si functional la natura# compozitia si volumul $ranei ingerate %e

  acest criteriu mamiferele se clasicã &n' carnivore# er!ivore

  si "iversivore (omnivore)

  *n general# fura+ele necelulozice sau cu celulozã putinã si cu "igesti!ilitate mare (peste ,-.) se asociazã cu un tu! "igestiv relativ scurt# raportat la lungimea corpului /u c0t continutul &n celulozã (!re alimentare) este mai mare# lungimea si volumul tu!ului "igestiv sunt mai mari (Ta!elul 11)

   Ta! 11 Relatia "intre parametrii tu!ului "igestiv si $rana specicã la mamifere

  *n raport cu "ensitatea ratiei si pon"erea se"iului "igestiei# capacitatea segmentelor "igestive &n procente "in volumul tu!ului "igestiv "iferã &n functie "e specie La rumegãtoare# pon"erea o "etin compartimentele gastrice (,2321.)# iar la cal

  segmentul ceco3colic (4-#4.)

  La porc# la care $rana este compusã "in fura+e vegetale usor "igesti!ile si fura+e "e origine animalã# pon"erea "igestiei se repartizeazã egal &n tu!ul "igestiv# stomacul# intestinul su!tire si segmentul ceco3colic# av0n" volume relativ egale

  La c0ine si pisicã stomacul ocupã ,5326. "in capacitatea tu!ului "igestiv (Ta!elul 15)

  Fura+ele au o structurã c$imicã comple7ã# formã &n care ele nu pot  utilizate "e animale %entru a putea  utilizate# fura+ele tre!uie transformate &n structuri c$imice cu molecule mici# care &si pier" specicitatea Ansam!lul transformãrilor zice si c$imice la care sunt supuse fura+ele &n tu!ul "igestiv pentru a "o!0n"i starea "e

 • 8/15/2019 Digestia La Mamifere 1

  2/81

  agregare si "imensiunile moleculare capa!ile sã strã!atã !ariera "e a!sor!tie si sã intre astfel &n procesele "e asimilatie# constituie "igestia

  Din punct "e ve"ere "igestiv# orice fura+ se compune "in' fractiunea potential

  "igesti!ilã sau fractiunea capa!ilã sã e transformatã &n forme asimi

  la!ile si fractiunea in"igesti!ilã# care oric0t "e mult ar sta &n tu!ul "igestiv nu se transformã &n elemente a!sor!a!ile

   Ta! 15 /apacitatea relativã (. "in volumul total) si a!solutã (l) a segmentelor tu!ului "igestiv la mamifere "omestice

  /ifrele "in parantezã reprezintã volumul segmentului &n litri

  a 3colon ascen"ent8 ! 3colon "escen"ent si rect8 c 3compartimentele gastrice8 " 3intestin gros

  Fractiunea "e fura+ preluatã "e animal "in me"iu# constituie ingesta# iar fractiunile "e fura+ prezente &n segmentele tu!ului "igestiv constituie "igesta Fractiunea nea!sor!itã si eliminatã "in tu!ul "igestiv# constituie egesta

  Mo"icãrile zice consecutive masticatiei si "eplasarea "igestei &n segmentele tu!ului "igestiv# p0nã la eliminarea fractiunilor ne"igerate# nea!sor!ite si ne"igesti!ile# se "atoresc activitãtii motorii a tu!ului "igestiv# activitate care constituie mecanica "igestivã

  %rin activitatea secretiilor glan"elor "igestive# tu!ul "igestiv participã la transformarea zicã a $ranei prin &m!i!are si solvire8 prin enzimele "in ma+oritatea secretiilor# are loc transformarea c$imicã a fura+elor Secretiile "igestive provin "in glan"ele proprii ale tu!ului "igestiv si "in glan"ele ane7e' catul si pancreasul Enzimele continute &n pro"usele "e secretie (Ta!elul 19) actioneazã asupra

 • 8/15/2019 Digestia La Mamifere 1

  3/81

  proteinelor# gluci"elor si lipi"elor alimentare# precum si asupra pro"usilor interme"iari care provin "in "egra"area lor Alãturi "e enzimele "in secretiile "igestive# &n "egra"area fura+elor intervin si enzime "e origine alimentarã Ele sunt mai importante la er!ivore Activitatea secretoare a glan"elor proprii si ane7e ale tu!ului "igestiv este su! control vegetativ si umoral :ormonii tisulari (Ta!elul 14)

  sunt sintetizati "e celule specializate "in peretele tu!ului "igestiv# secretia lor in" "eclansatã

  "e prezenta &n segmentele "igestive a unor pro"usi rezultati "in "egra"area fura+elor sau a unor componente ale secretiilor glan"elor "igestive

   Ta!elul 19 %rincipalele enzime "igestive

  *n unele segmente ale tu!ului "igestiv# &n prestomacuri 3 la rumegãtoare 3 si colon la toate speciile 3 o ;orã si o faunã !ogatã si variatã "e microorganisme sim!ionte participã la transformarea c$imicã a "igestei

  La toate mamiferele# transformarea !ioc$imicã a fura+elor ingerate constituie esenta "igestiei

  151 Digestia oralã

  %rin formatiunile sale anatomice 3 !uze# "inti# lim!ã# musc$i si glan"e salivare 3 &n cavitatea oralã au loc primele transformãri ale $ranei Aceste transformãri sunt prepon"erent zice Fenomenele zice ale "igestiei orale

   Ta!elul 14 :ormonii secretati &n peretele tu!ului "igestiv

 • 8/15/2019 Digestia La Mamifere 1

  4/81

  sunt' pre$ensiunea# masticatia si insalivatia /u e7ceptia insalivatiei si "egra"ãrii enzimatice a ami"onului la om# porc si g0scã# celelalte fenomene reprezintã manifestãri e7clusiv motorii

  1511 %re$ensiunea

  %re$ensiunea constituie preluarea fura+elor si a apei "in me"iul am!iant Aceasta "iferã cu specia# in" &n corelatie cu particularitãtile anatomice ale !uzelor si "intilor La pre$ensiune participã incisivii si caninii# !uzele si portiunea li!erã a lim!ii %re$ensiunea se face "iferit pentru fura+ele soli"e# fura+ele lic$i"e si apã

  a %re$ensiunea fura+elor soli"e

  Ecvinele folosesc mai ales !uzele# care sunt puternice# mo!ile si sensi!ile Iar!a este prinsã cu !uzele# intro"usã &ntre incisivi si sectionatã8 o miscare usoarã a capului a+utã la ruperea ier!ii %entru pre$ensiunea grãuntelor si a f0nului# calul se serveste "e lim!ã si !uze8 pentru sfeclã el "etaseazã !ucãti cu incisivii

  La rumegãtoare# incisivii superiori sunt &nlocuiti cu un !urelet Dupã !iotopul la care sunt a"aptate# se "isting "ouã tipuri "e pre$ensiune' tipul "e pãsunat si tipul colector (Figura 19)

  Fig 19

 • 8/15/2019 Digestia La Mamifere 1

  5/81

  capului faciliteazã sectionarea plantelor %apilele linguale cornicate si orientate a!oral# &mpie"icã alunecarea fura+ului

  La tipul "e pãsunat# !ureletul (pulvinarul) este foarte mare si acoperã o parte "in

  gingie (cingula)

   Tipul colector realizeazã o verita!ilã tesãlare a plantelor# rup0n" ("efoliin") un ram "e ici si colo Mo!ilitatea !uzelor si spatiul "intre incisivi ("iastema) faciliteazã acest mo" "e pre$ensiune %rin"erea ier!ii &ntre suprafetele antagoniste este &nt0lnitã si la colectoare# la care ocluzia oralã este "e tip pulvio3lingual8 incisivii gliseazã

   &naintea !ureletului# astfel &nc0t contactul se face cu fata lingualã a incisivilor Ti+ele plantelor sunt strivite &ntre "iasteme8 o miscare scurtã a capului completeazã actiunea com!inatã a !uzelor# !ureletului si a lim!ii

 • 8/15/2019 Digestia La Mamifere 1

  6/81

  La c0ine# "upã intro"ucerea $ranei &n cavitatea oralã prin miscãri ale capului si man"i!ulei# "eglutitia se face "upã o masticatie supercialã Fura+ele semilic$i"e si pãstoase sunt preluate cu lim!a

  Rozãtoarele fac pre$ensiunea cu arca"ele incisive# iar pãsãrile fac pre$ensiunea cu ciocul

  !%re$ensiunea lic$i"elor (!ãutul )

  La cal# vacã si oaie# !uzele &ntre"esc$ise se cufun"ã partial &n apã Lic$i"ul este aspirat "atoritã presiunii negative realizatã &n cavitatea oralã# prin miscãrile lim!ii#

  asemãnãtoare unui piston &ntr3un corp "e seringã

  %orcul face pre$ensiunea lic$i"elor &n mo" asemãnãtor# "ar comisura !uzelor este mai posterior si se "esc$i"e &n momentul &n care man"i!ula co!oarã Dacã animalul nu cufun"ã sucient capul &n lic$i"# comisura rãm0ne afarã "in lic$i"# o"atã cu lic$i"ul in" aspirat si aer care genereazã un zgomot specic "e >sor!iturã >

  /arnivorele !eau lic$i"ele &n mo" total "iferit "e celelalte mamifere# &ntruc0t ele se

  servesc numai "e lim!ã La c0ine# prin contractia musc$ilor !aziglosi# &n special# lim!a ia forma "e linguritã8 prin miscãri rapi"e# apa este proiectatã &n cavitatea oralã

  La pisicã si iepure# lic$i"ele sunt preluate &ntre papilele lim!ii# care e7ecutã miscãri rapi"e

  Suptul reprezintã pre$ensiunea laptelui matern la nou3nãscuti Mecanismul suptului

  relevã &n principal# >teoria presiunii alternative? Sugarul prin"e !aza mamelonului cu !uzele# cuprinz0n"u3l &ntre lim!ã si !olta palatinã %rin retractia lim!ii# &n cavitatea oralã la vitel se creazã o presiune negativã "e @63166 mm :g =itelul face

   &n +ur "e @63156 miscãri "e supt3"eglutit pe minut Mecanismul este asemãnãtor !ãutului "e la a"ult Miscãrile "e supt s3au o!servat la fãtul ovin &n ultima treime a gestatiei# "etermin0n" "eglutitia a 5 ml p0nã la 966 ml lic$i" amniotic

 • 8/15/2019 Digestia La Mamifere 1

  7/81

  La purcel# rolul principal &n pre$ensiunea laptelui &l are re;e7ul "e e+ectie perio"icã a laptelui# "eclansat "e e7citatia