29
Proiect de specialitate pentru examenul de certificare a competentelor profesionale in invatamantul liceal Filiera:tehnologica Profilul:servicii Specializare:Tehnician in activitati economice Profesor coordonator: Candidat: Profesor economist

Contabilitatea marfurilor

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Contabilitatea marfurilor

Proiect de specialitate pentru examenul de certificare a competentelor profesionale in invatamantul liceal

Filiera:tehnologica Profilul:servicii Specializare:Tehnician in activitati economice

Profesor coordonator: Candidat: Profesor economist

Page 2: Contabilitatea marfurilor

TEMA:

CONTABILITATEA MARFURILOR

Page 3: Contabilitatea marfurilor

CUPRINS

Argument…………………………………………………1 Capitolul 1 Delimitari si structuri privind marfurile 1.1 Definirea si evaluarea marfurilor…………………..21.2 Metode de evidenta a marfurilor…………………...31.3 Documente de evidenta primara si operativa a marfurilor………………………………………………...8

Capitolul 2 Contabilitatea marfurilor 2.1 Prezentarea conturilor………………………………..142.2 Fluxul inregistrarilor privind operatiile cu marfuri…..15Capitolul 3 Monografia contabila privind marfurile……22Capitolul 4 Concluzii si propuneri……………………...25

Page 4: Contabilitatea marfurilor

ARGUMENT

Pentru a-şi realiza obiectul de activitate în vederea

obţinerii de profit, orice întreprindere cu activitate industrială,

comercială, de servicii sau de altă natură, efectuează în mod curent

tranzacţii de cumpărări şi vânzări de bunuri şi servicii.

Operaţiile curente de cumpărări şi vânzări de bunuri şi

servicii dau conţinut funcţiei comerciale a unei firme şi se

efectuează pe baza politicilor de cumpărări şi vânzări stabilite de

managerii firmei.

In capul societăţilor comerciale cu obiect de activitate

comercializarea mărfurilor la preţ cu amănuntul numărul

tranzacţiilor de cumpărări şi vânzări este nelimitat în cursul unei

perioade de gestiune luată în considerare, deoarece mărfurile sunt

acele elemente de stocuri care se achiziţionează în vederea

revânzării fără a suferi modificări sau cu modificări neesenţiale .

Derularea operaţiunilor de cumpărări şi vânzări de

mărfuri se face de regulă plecând de la preţul de vânzare din care

se exclud reducerile comerciale operate,adică preţul definitiv

negociat între vânzător şi cumpărător. Mărfurile la preţ de vânzare

cu amănuntul presupun o evaluare iniţială la preţ de vânzare ,

ajungându-se la valoarea preţului cu amănuntul prin aplicarea

marjei brute.

Page 5: Contabilitatea marfurilor

Capitolul 1 Delimitari si structuri privind marfurile

1.1 Definirea si evaluarea marfurilor

Marfurile sunt bunuri cumparate in scopul vanzarii sau sunt obtinute din productia proprie. In functie de sfera comerciala unde se afla,marfurile pot fi : a)marfuri in comertul cu amanuntul sau en detailb)marfuri in comertul cu ridicata sau en grosc)marfuri in comertul de alimentatie publica. In procesul de contabilizare a marfurilor o importanta deosebita o are formarea preturilor. a) Unitatile comerciale en gros sunt cele care asigura desfasurarea acestei forme de circulatie a marfurilor efectuand operatiuni de cumparare a bunurilor de consum in cantitati mari si foarte mari de la producatorii si furnizorii interni si externi,precum si vanzarea lor in loturi mari catre alti agenti economici,de regula cu profil comercial en detail inclusiv de alimentatie publica.Vanzarile se pot efectua si catre alte unitati patrimoniale,de asemenea,cu profil comercial en gros. Modalitatea de calcul al preturilor pentru unitatile comerciale en gros : TVA deductibila=Pc*cota TVA colectata=Pv*cota Pv=Pc+Ad Ad=Pc*cotaunde: Pc=Pret de cumparare Pv=pret de vanzare cu ridicata Ad=adaos comercial b) Unitatile comerciale cu profil en detail realizeaza aceasta forma de circulatie a marfurilor efectuand cumpararea acestor bunuri,de regula de la unitatile en gros,dar si de la producatorii si furnizorii interni,in loturi mici sau relativ mici,precum si vanzarea lor catre populatie,inclusiv prin unitati de alimentatie

Page 6: Contabilitatea marfurilor

publica.Marfurile se vand in starea in care au fost cumparate sau dupa o prelucrare prealabila in vederea coonsumului in unitati operative special amenajate (restaurante,bufete…). Modalitatea de calcul al preturilor pentru unitatile comerciale en detail : TVA deductibila=Pc*cota TVA colectata=Pv*cota Pv=Pc+Ad+TVA neex. Ad=Pc*cota TVA neexigibila=(Pc+Ad)*cotaunde: Pc=pret de cumparare Pv=pret de vanzare cu amanuntul Ad=adaos comercial Pentru unitatile comerciale amintite anterior este caracteristic faptul ca au ca obiect de activitate principal sau complementar atat cumpararea cat si revanzarea marfurilor in scopul obtinerii unui profit.Aceste unitati desfasoara de regula activitati ce se incadreaza in diverse domenii de activitate.

1.2 Metode de evidenta a marfurilor

Evidenta marfurilor se poate tine la pret de vanzare,cost de achizitie,cost standard,FIFO,LIFO,CMP,alte metode. Metodele de contabilizare pot fi :metoda inventarului permanent,metoda inventarului intermitent.

Metoda inventarului permanent

Metoda inventarului permanent asigura cunoasterea in orice moment a nivelului stocurilor,cu ajutorul conturilor de marfuri, realizandu-se in acest fel un inventar scriptic continuu.In acest sens in contul ’’marfuri’’se inregistreaza toate operatiile de intrare si

Page 7: Contabilitatea marfurilor

iesire,ceea ce permite stabilirea si cunoasterea in orice moment a stocurilor,atat cantitativ cat si valoric. Determinarea nivelului stocurilor impune ca toate operatiunile de intrare-iesire sa fie evaluate la acelasi tip de pret indiferent care ar fi acesta. Plecand de la posibilele preturi de evaluare,metoda inventarului permanent se poate prezenta in mai multe variante : a)Inventar permanent la cost de achizitie b)Inventar permanent la cost standard c)Inventar permanent la pret de vanzare

Metoda inventarului permanent la cost de achizitie

Se caracterizeaza prin evaluarea stocurilor si miscarii marfurilor la cost de achizitie care,de regula,este fluctuant pentru acelasi sortiment de marfa.Aceasta fluctuatie presupune calculul costului de achizitie aferent marfurilor vandute dupa anumite procedee si anume : -procedeul costului mediu ponderat -procedeul epuizarii succesive a stocurilor

Metoda inventarului permanent la cost standard

Metoda se poate aplica in conditiile unei relative stabilitati a preturilor,astfel incat,inainte de corectarea cu diferentele,costul standard al marfii iesite sa aiba o valoare informationala (fiind foarte apropiat de costul efectiv de achizitie). Principiile metodei :-evaluarea stocurilor,intrarilor si iesirilor de marfuri la cost standard.Periodic costul standard se actualizeaza in functie de evolutia reala a preturilor.-calculul si inregistrarea diferentei intre costul standard si costul de achizitie efectiv atat pentru stocuri cat si pentru intrari si iesiri.

Page 8: Contabilitatea marfurilor

Metoda inventarului permanent la pret de vanzare

PrincipiiEvaluarea stocurilor,intrarilor si iesirilor de marfuri se face la pret de vanzare ;pretul de vanzare include costul de achizitie si marja bruta. Consecinta :deoarece evaluarea marfurilor se face la pret de vanzare.unitatea are datoria sa calculeze si sa inregistreze diferenta dintre pretul de vanzare si costul de achizitie,adica marja bruta aferenta marfurilor intrate,iesite si ramase in stoc. Aceasta metoda este agreata de 80% din intreprinderile cu amanuntul si de alimentatie publica din Romania deoarece a fost practicata in perioada existentei economiei planificate si centralizate,cand pretul de vanzare se caracteriza prin unicitate si caracter fix pentru acelasi sortiment de marfa.De aceea era posibila aplicarea ei in conditiile organizarii unei cantabilitati analitice global-valorice pe gestiune. In prezent,opiniem ca metoda prezinta nenumarate dezavantaje si in plus permite fie incalcarea unor principii contabile,fie denaturarea situatiei patrimoniale si a rezultatului aferent vanzarii.a) Astfel,pretul de vanzare la care se evalueaza marfa la intrarea

in patrimoniu nu mai este de actualitate la vanzarea ei.Evident, intreprinderea poate vinde marfa la pretul de vanzare al pietei.Dar,atunci pretul de vanzare la care s-a evaluat marfa devine un simplu pret de inregistrare fara valoare informationala.

b) Nu este posibila aplicarea metodei in conditiile unei contabilitati analitice global-valorice,pe gestiune.Aceasta deoarece pretul de cumparare al aceleiasi marfi se diferentiaza in functie de calea de intrare a ei si perioada intrarii.

c) In situatia in care se descarca gestiunea pentru marfurile vandute global-valoric pe baza de monetar din vanzari,este posibila denaturarea rezultatului si a situatiei patrimoniale.

Contabilitatea analitica a marfurilor

Page 9: Contabilitatea marfurilor

In vederea determinarii costului de achizitie al marfurilor vandute si a nivelului stocurilor pe structurile impuse de obiectivele de gestiune,este necesara organizarea unei contabilitati analitice. In consecinta,in cazul folosirii inventarului permanent, contabilitatea analitica a stocurilor,respectiv a stocurilor de marfuri si ambalaje,se poate organiza,in functie de specificul activitatii,dupa una din metodele : a)Metoda cantitativ-valorica,pe sortimente de marfuri,care se realizeaza cu ajutorul fiselor de cont analitice,pentru valori materiale,deschise pe fiecare sortiment de marfa.Cuprind :data, explicatia,cantitatile intrate/iesite si stocul ramas dupa fiecare operatiune si valorile corespunzatoare(debit,credit,sold) precum si pretul unitar pentru fiecare miscare a marfii. Intrarile se completeaza pe baza notelor de receptie si constatare de diferente,iar iesirile,pe baza facturilor.Valoarea de intrare a marfii iesite se calculeaza prin metodele permise de Legea contabilitatii(cost mediu ponderat,FIFO sau LIFO) Permite practicarea de catre agentul economic a metodei invantarului permanent la cost de achizitie.Se poate aplica cu usurinta numai la intreprinderile en gros. b)Metoda global-valorica pe gestiune se realizeaza cu ajutorul fiselor de cont pentru operatii diverse deschise pe gestiuni.Acestea cuprind numai date valorice :valoarea marfurilor intrate(debit),iesite(credit) si a stocului(sold) care se inregistreaza pe baza documentelor centralizatoare . Desi permite aplicarea unei singure metode de contabilizare a stocurilor si operatiilor cu marfuri si anume metoda inventarului intermitent,se practica si de catre agentii economici care aplica metoda inventarului permanent la pret de vanzare cu sauf ara TVA,respectiv unitati cu amanuntul si de alimentatie publica.

Metoda inventarului intermitent

Page 10: Contabilitatea marfurilor

Caracterizare Metoda inventarului intermitent se poate aplica la intreprinderile mici si mijlocii si presupune stabilirea iesirilor si inregistrarea lor in contabilitate pe baza inventarierii stocurilor la finele perioadei. Valoarea iesirilor de marfuri se determina conform relatiei :Camv = Si+I-Sf unde : Camv =costul de achizitie a marfurilor vandute Si =valoarea stocului initial I =valoarea intrarilor Sf =valoarea stocului finalsau altfel correlate elemtele: Camv = I+(Si-Sf) Relatia Si-Sf semnifica variatia stocurilor. Cand Sf < Si,costul de achizitie a marfurilor vandute este mai mare decat costul de achizitie al intrarilor si exprima o diminuare de stoc. Cand Sf > Si,costul de achizitie a marfurilor vandute este mai mic decat costul de achizitie al intrarilor perioadei si exprima o majorare de stoc. Generalizand realtia se poate prezenta :

Camv = I + Variatia stocurilor

Page 11: Contabilitatea marfurilor

1.3 Documente de evidenta primara si operative a marfurilor

Chitanta

Este un formular cu regim special de tiparire,inseriere si numerotare, tiparit in carnete cu cate 100 de file. 1.Serveste ca : - document justificativ pentru depunerea unei sume in numerar la casierie ; - document justificativ de inregistrare in Registrul Jurnal de incasari si plati si in contabilitate. 2.Se intocmeste in doua exemplare,pentru fiecare suma incasata, de catre contribuabilul sau casierul numit si se semneaza de acesta pentru primirea sumei. 3.Circula la depunator (exemplarul 1),exemplarul 2 ramane in carnet,fiind folosit ca document de verificare a operatiunilor efectuate in Registrul Jurnal de incasari si plati. 4.Se arhiveaza,dupa utilizarea completa a carnetului (exemplarul 2).

Factura fiscala

Este un formular cu regim special de tiparire ,inseriere si numerotare.Este tiparit in blocuri cu cate 150 de file,formate din 50 de seturi cu cate 3 file in culori diferite :albastru-exemplarul 1,rosu-exemplarul 2,verde-exemplarul 3. 1.Serveste ca : - document de baza caruia se intocmeste documentul de decontare a produselor si marfurilor livrate,a lucrarilor executate sau a serviciilor prestate ; - document de insotire a marfii pe timpul transportului ; - document de incarcare in gestiunea primitorului ;

Page 12: Contabilitatea marfurilor

- document justificativ de inregistrare in contabilitatea furnizorului si a cumparatorului. 2.Se intocmeste,manual sau cu ajutorul tehnicii de calcul,in 3 exemplare,la livrarea produselor si a marfurilor la executarea lucrarilor si la prestarea serviciilor pe baza dispozitiei de livrare,a avizului de insotire a marfii sau a altor documente care atesta executarea lucrarilor si prestarea serviciilor si se semneaza de emitent. Atunci cand factura nu se poate intocmi in momentul livrarii din cauza unor conditii obiective si cu totul exceptionale, produsele si marfurile livrate sunt insotite pe timpul transportului de avizul de insotire a marfii.In vederea corelarii documentelor de livrare,numarul si data avizului de insotire a marfii se inscriu in formularul de factura. 3.Circula : - exemplarul 1 la cumparator ; - exemplarul 2 la desfacere ; - exemplarul 3 pentru inregistrarea in contabilitate.

Nota de receptie si constatare de diferente

Format A4,X4 tiparite pe ambele fete,in blocuri de 150 de file. 1.Serveste ca : - document pentru receptia bunurilor aprovizionate ; - document justificativ pentru incarcarea in gestiune ; - act de proba in litigiile cu carausii si furnizorii,pentru diferentele constatate la receptie ; - document justificativ de inregistrare in contabilitate Se foloseste ca document distinct de receptie in cazul :

a) bunurilor materiale cuprinse intr-o factura sau aviz de insotire a marfii,care fac parte din gestiuni diferite ;

b) bunurilor materiale primite spre prelucrare in custodie sau in pastrare;

c) bunurilor materiale procurate de la persoane fizice;

Page 13: Contabilitatea marfurilor

d) bunurilor materiale care sosesc neinsotite de documente de livrare ;

e) bunurilor materiale care prezinta diferente la receptie ;

f) marfurilor intrate in gestiune la care evidenta se tine la pret de vanzare cu amanuntul sau en gros.

In cazurile mentionate mai sus,precum si pentru materialele nestocate a caror valoare se inregistreaza direct pe cheltuieli, receptia si incarcarea in gestiune se fac pe baza documentului de livrare care insoteste transportul ( factura,avizul de insotire a marfii etc.). 2.Se intocmeste in doua exemplare,potrivit prevederilor legale,la locul de depozitare sau in unitatea cu amanuntul,dupa caz,pe masura efectuarii receptiei.In situatia in care la receptie se constata diferente,Nota de receptie si constatare de diferente se intocmeste in 3 exemplare de catre comisia de receptie legal constituita. In cazul cand bunurile materiale sosesc in transa se intocmeste cate un formular pentru fiecare transa,care se anexeaza apoi la factura sau la avizul de insotire a marfii. Datele de pe verso formularului nu se completeaza decat atunci cand se constata diferente la receptie.

Dispozitie de livrare

Format A5 tiparit pe ambele fete,in blocuri a 100 file. 1.Serveste: - document pentru eliberarea din magazie a produselor, marfurilor sau a altor valori materiale destinate vanzarii ; - document justificativ de scadere din gestiunea magaziei predatoare ; - document de baza pentru intocmirea avizului de insotire a marfii sau a facturii,dupa caz. 2.Se intocmeste in doua exemplare de catre serviciul desfacere. 3.Circula :

Page 14: Contabilitatea marfurilor

- la magazie,pentru eliberarea produselor,marfurilor sau a altor valori materiale si pentru inregistrarea in evidenta magaziei,semnandu-se de catre gestionarul predator pentru cantitatile livrate (exemplarul 1) ; - la compartimentul desfacere,pentru inregistrarea cantitatilor livrate in evidentele acestuia si pentru intocmirea avizului de insotire a marfii sau facturii,dupa caz (exemplarul 2). 5.Se arhiveaza : - la magazie (exemplarul1) ; - la compartimentul desfacere (exemplarul 2).

Jurnal pentru cumparari

1.Serveste ca : - jurnal auxiliar pentru inregistrarea cumpararilor de valori materiale sau a prestarilor de servicii ;

- document de control al unor operatii inregistrate in

contabilitate ;

- document de stabilire lunara a taxei pe valoare

adaugata deductibila.

2.Se intocmeste intr-un singur exemplar,avand paginile

numerotate,in care se inregistreaza zilnic,fara stersaturi sau spatii

libere,elemente necesare pentru determinarea corecta a taxei pe

valoare adaugata deductibila.

Se intocmeste un jurnal separat pentru cumparari de bunuri si

servicii pentru nevoile firmei si,separat,pentru cumparari de bunuri

(marfuri) care se vand ca atare.

Page 15: Contabilitatea marfurilor

Acest jurnal se completeaza la compartimentul financiar-

contabil pe baza documentelor tipizate privind cumpararile de

valori materiale sau prestarile de servicii.

3.Circula la compartimentul financiar-contabil pentru

verificarea sumelor inscrise pe conturi si a respectarii dispozitiilor

legale referitoare la taxa pe valoare adaugata.Se arhiveaza la

compartimentul financiar-contabil.

Jurnal pentru vanzari

1.Serveste ca :

- jurnal auxiliar pentru inregistrarea vanzarilor de valori

materiale sau a prestarilor de servicii ;

- document de stabilire lunara a taxei pe valoare

adaugata colectata ;

- document de control al unor operatii inregistrate in

contabilitate.

2.Se intocmeste intr-un singur exemplar avand paginile

numerotate,in care se inregistreaza zilnic sau lunar,dupa caz,fara

stersaturi sau spatii libere,elementele necesare pentru determinarea

corecta a TVA colectata datorata.

Acest jurnal se completeaza la compartimentul financiar-

contabil pe baza documentelor tipizate comune si specifice privind

Page 16: Contabilitatea marfurilor

vanzarile de valori materiale sau prestari de servicii,precum si pe

baza Borderoului de vanzare/incasare din ziua de…

3.Circula la compartimentul financiar-contabil pentru verificarea

sumelor inscrise in conturi si a respectarii dispozitiilor legale

referitoare la taxa pe valoare adaugata.

4.Se arhiveaza la compartimentul financiar-contabil.

Registru jurnal

1. Serveşte ca document contabil obligatoriu de înregistrare cronologică şi sistematică a modificării elementelor de activ şi de pasiv ale unităţii.

2. Se întocmeşte într-un singur exemplar, după ce a fost numerotat, şnuruit, parafat şi înregistrat în evidenţa unităţii. Se întocmeşte zilnic sau lunar, după caz, prin înregistrarea cronologică, fără ştersături şi spaţii libere, a documentelor în care se reflectă mişcarea elementelor de activ şi de pasiv ale unităţii.

3. Nu circulă, fiind document de înregistrare contabilă.

4. Se arhivează la compartimentul financiar-contabil, împreună cu documentele justificative care au stat la baza întocmirii lui.

Page 17: Contabilitatea marfurilor

Capitolul 2 Contabilitatea marfurilor

2.1 Prezentarea conturilor

Contul 371 ’’Marfuri’’ –este cont de activ.

Se debiteaza cu valoarea,la pret de inregistrare,a stocurilor de marfuri intrate in gestiunea unitatii patrimoniale prin achizitionarea de la furnizori,aduse ca aport la capital,plusurile constatate la inventariere a marfurilor iesite din gestiune prin vanzare,lipsuri la inventar,sau alte destinatii. Se crediteaza cu valoarea la pret de de inrregistrare a marfurilor iesite din gestiune prin vanzare,lipsuri la inventar sau alte destinatii. Soldul debitor al contului reprezinta valoarea la pret de inregistrare a marfurilor existente in stoc.

Contul 378 ’’Diferente la pret de marfuri’’-este cont de pasiv,rectificativ al valorii de inregistrare a marfurilor.

Se crediteaza cu valoarea adaosului comercial aferent marfurilor intrate in gestiune. Se debiteaza cu valoarea adaosului comercial afferent marfurilor vandute. Soldul creditor reprezinta valoarea adaosului comercial aferent marfurilor ramase in stoc.

Contul 607 ’’Cheltuieli privind marfurile’’ -este cont de activ care arata costul marfurilor vandute. Se debiteaza cu inregistrarea cheltuielilor cu ocazia descarcarii gestiunii de marfuri. Se crediteaza prin inchiderea asupra contului 121 ’’Profit sau pierdere’’. La sfarsitul perioadei se soldeaza.

Page 18: Contabilitatea marfurilor

Contul 707 ’’Venituri din vanzarea marfurilor’’ –este cont de pasiv. Se crediteaza cu veniturile obtinute din vanzarea la pret de vanzare fara TVA colectata. Se debiteaza prin incorporarea veniturilor in contul 121 ‘’Profit sau pierdere’’. La sfarsitul perioadei se soldeaza.

Contul 4428 ’’TVA neexigibila’’-este cont bifunctional,in acest caz functioneaza ca si cont de pasiv. Se crediteaza cu TVA neexigibila aferenta intrarilor de marfuri. Se debiteaza cu TVA neexigibila aferenta vanzarilor de marfuri. Soldul creditor arata TVA neexigibila aferenta marfurilor in stoc.

2.2 Fluxul inregistrarilor privind operatiile cu marfuri

Fluxul inregistrarilor privind operatiile cu marfuri cuprinde urmatoarele operatii:

a) Receptiab) Inregistrarea facturii furnizorilorc) Aplicarea adaosului comercial la pretul de cumparared) Incorporare TVA neexigibil in valoarea marfurilore) Vanzareaf) Descarcarea gestiunii.

Page 19: Contabilitatea marfurilor

Exemple privind operatiile cu marfuri

Agentul economic SC Agrogavotim SRL are ca si obiect de activitate comercializarea marfurilor cu ridicata (en gros). Entitatea se aprovizioneaza de la furnizori cu marfuri la pret de cumparare 50000 lei plus TVA deductibila 19%.La receptie se stabileste un adaos comercial de 5%.Ulterior se vand toate marfurile la pret de vanzare cu ridicata la care adauga TVA colectata 19%.Concomitent se inregistreaza descarcarea gestiunii pentru marfurile vandute.La sfarsitul perioadei se inregistreaza regularizarea situatiei TVA.

Operatia 1

Inregistrare aprovizionare marfuri de la furnizor.

Pc=50000

TVA deductibila=50000*19%=9500

Adaos=50000*5%=2500

Pv cu ridicata=50000+2500=52500

TVA colectata=52500*19%=9975

Analiza contabila 371 + A D 50000

4426 + A D 9500

401 + P C 59500

Page 20: Contabilitatea marfurilor

Formula contabila

50000

9500

% = 401

371

4426

59500

Operatia 2

Inregistrare receptie marfuri prin evidentierea adaosului comercial aferent intrarilor.

Analiza contabila 371 + A D 2500

378 + P C 2500

Formula contabila

2500 371=378 2500

Operatia 3

Inregistrarea vanzarii de marfuri catre client.

Analiza contabila 4111 + A D 62475

707 + P C 52500

4427 + P C 9975

Page 21: Contabilitatea marfurilor

Formula contabila

62475 4111= %

707

4427

52500

9975

Operatia 4

Descarcarea gestiunii de marfurile vandute.

Analiza contabila 371 - A C 52500

378 - P D* 2500

607 + A D 50000

Formula contabila

50000

2500

% = 371

607

378

52500

*In cazul in care avem sold initial la marfuri sau nu se vinde intreaga cantitate de marfuri,pentru determinarea adaosului aferent vanzarii vom folosi metoda repartizarii proportionale cu ajutorul cotei medii de adaos (K).Formulele de calcul specifice sunt :

K= (Si+RC)378 x100 . . . (Si+RD)371

Adaos aferent vanzarii (D 378)= K x RC 707

Page 22: Contabilitatea marfurilor

Operatia 5

Regularizarea situatiei TVA la sfarsitul perioadei.

TVA colectata=9975

TVA deductibila=9500

TVA de plata=475

Analiza contabila 4426 - A C 9500

4427 - P D 9975

4423 + P C 475

Formula contabila

9975 4427 = %

4426

4423

9500

475

Operatia 6

Inchiderea conturilor de venituri si cheltuieli.

Analiza contabila 707 - P D 52500

121 A/P C 52500

607 - A C 50000

121 A/P D 50000

Formula contabila

52500 707 = 121 52500

Page 23: Contabilitatea marfurilor

50000 121 = 607 50000

Situatia in conturi la sfarsitul perioadei.

D 371 ’’Marfuri’’ C

D 378 ‘’Diferente de pret la marfuri‘’ C

2500 2500

D 401 ‘’Furnizori’’ C

59500

Sf 59500

D 4111 ‘’Clienti’’ C62475

Sf 62475

D 4423 ‘’TVA de plata’’ C

50000 2500

52500

Page 24: Contabilitatea marfurilor

475

Sf 475

D 4427 ‘’TVA colectata’’ C9975 9975

D 4426 ‘’TVA deductibila’’ C9500 9500

D 607 ‘’Cheltuieli privind marfurile’’ C

D 707 ‘’Venituri din vanzarea marfurilor’’ C52500 52500

D 121 ‘’Profit sau pierdere’’ C50000 52500

Sf 2500

50000 50000

Page 25: Contabilitatea marfurilor

Capitolul 3 Monografia contabila privind marfurile

SC Rolem SRL cu sediul in Costei,numarul 738,a fost infiintata in anul 1991,avand ca domeniu de activitate comertul cu amanuntul si en gros.Societatea are un capital social de 5000 lei si 25 de angajati. Am efectuat monografia pentru luna ianuarie 2009 pentru care am intocmit urmatoarele documente :

In data de 05.01.2009 Inregistrarea vanzarii de marfuri catre client.

349.72 4111=% 707 4427

293.8855.84

Descarcarea gestiunii de marfurile vandute.

264.49229.388

% = 371607378

293.88

In data de 06.01.2009 Inregistrare aprovizionare marfuri de la

furnizori

Page 26: Contabilitatea marfurilor

338.0064.22

% = 4013714426

402.22

Inregistrare receptie marfuri prin evidentierea adaosului comercial aferent intrarilor.33.8 371=378 33.8

In data de 07.01.2009 Inregistrare aprovizionare marfuri de la

furnizori.

1020.72193.94

% =4013714426

1214.66

Inregistrare receptie marfuri prin evidentierea adaosului comercial aferent intrarilor.102.072 371=378 102.072

In data de 27.01.2009 Inregistrare aprovizionare marfuri de la

furnizori.

889.20168.95

% =4013714426

1058.15

Inregistrare receptie marfuri prin evidentierea adaosului aferent intrarilor.88.92 371=378 88.92

In data de 28.01.2009 Inregistrarea vanzarii de marfuri catre client.

37717.28

4111= % 707

31695.206022.08

Page 27: Contabilitatea marfurilor

4427

Descarcarea gestiunii de marfurile vandute.

28525.683169.52

% =371607378

31695.20

In data de 31.01.2009 Inregistrarea vanzarii de marfuri catre client.

728.99 4111= % 707 4427

612.60116.39

Descarcarea gestiunii de marfurile vandute.

551.3461.26

% =371607378

612.60

Regularizarea situatiei TVA la sfarsitul perioadei. TVA colectata = 6194.31 - TVA deductibila=427.11

TVA de plata = 5767.2

6194.31 4427= % 4426 4423

427.115767.2

Inchiderea conturilor de venituri si cheltuieli.32601.68 707=121 32601.6829341.51 121=607 29341.512

Page 28: Contabilitatea marfurilor

2

Capitolul 4 Concluzii si propuneri

Organizarea contabilitatii marfurilor este influentata de mai multi factori. Un prim factor il reprezinta forma circulatiei : cu ridicata (en gross) sau cu amanuntul (en detail). In cazul circulatiei marfurilor en-gros, vanzarea se face pe baza de documente, incasarea urmand a se realiza ulterior, prin virament, si, de aici, necesitatea interventiei unui cont anume, 411 “Clienti”, care sa evidentieze creantele din momentul vanzarii marfurilor pana in momentul incasarii lor, in cazul circulatiei en detail, vanzarea se face, de regula, cu plata imediata, in numerar. Un alt factor de influenta il constituie metoda de contabilitate a stocurilor folosita:“ inventarul permanent “ sau “ inventarul intermitent”. In primul caz, contul de marfuri este folosit pe masura ce au loc operatiuni cu marfuri, evidentiind toate intrarile si toate iesirile, astfel incat, in orice moment, prin soldul sau, acest cont indica valoarea marfurilor in stoc, permitand controlul gestionar, daca in acest scop se efectueaza si inventarierea faptica a stocurilor. In cazul inventarului intermitent, contul de marfuri intervine numai la sfarsitul lunii, cand, pe baza inventarului faptic se determina valoarea marfurilor in stoc, care se “blocheaza” in acest cont, diminuandu-se cheltuielile cu marfuri, inregistrate la un cont anume, destinat acestui scop, cu ocazia intrarilor de marfuri. La inceputul exercitiului urmator intervine din nou contul de marfuri care se crediteaza, valoarea stocului initial fiind preluata din nou de contul de cheltuieli privind marfurile.

Page 29: Contabilitatea marfurilor

Metoda de contabilitate analitica a stocurilor de marfuri tine evidenta cantitativ - valorica pe feluri de marfuri sau evidenta global valorica la nivel de gestiune.

Bibliografia

-M.Epuran,’’Contabilitatea financiara’’,volumul 1 -Maria Popan,’’Contabilitatea evenimentelor si tranzactiilor’’,editura Oscar Print,2006.