of 33 /33
Charakterystyka grup ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych załącznik nr 7 do zarządzenia nr 81/2011/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 4 listopada 2011 r. lub lub lub lub lub lub lub lub lub lub lub lub lub lub lub konieczne wykazanie co najmniej 3 procedur z listy W1 oraz od 3 do 4 procedur o tym samym kodzie z listy W5 konieczne wykazanie co najmniej 3 procedur z listy W1 oraz co najmniej 5 procedur o tym samym kodzie z listy W5 konieczne wykazanie co najmniej 3 procedur z listy W1 konieczne wykazanie co najmniej jednej procedury z listy W2 zgodnie z definicją świadczenia W22 Świadczenie kompleksowe 2-go typu konieczne wykazanie co najmniej 3 procedur z listy W1 oraz 3 procedur z listy W2 konieczne wykazanie co najmniej 3 procedur z listy W1 oraz co najmniej 4 procedur z listy W2 lub konieczne wykazanie co najmniej 3 procedur z listy W1 oraz 1 procedury z listy W3 W24 Świadczenie kompleksowe 4-go typu konieczne wykazanie do 2 procedur o tym samym kodzie z listy W7 konieczne wykazanie co najmniej 3 procedur o tym samym kodzie z listy W7 konieczne wykazanie co najmniej 3 procedur z listy W1 oraz do 2 procedur o tym samym kodzie z listy W7 konieczne wykazanie co najmniej 3 procedur z listy W1 oraz co najmniej 3 procedur o tym samym kodzie z listy W7 W Świadczenia spejalistyczne W01 Świadczenie pohospitalizacyjne zgodnie z definicją świadczenia W11 Świadczenie specjalistyczne 1-go typu konieczne wykazanie co najmniej 3 procedur z listy W1 oraz co najmniej 3 procedur z listy W3 lub konieczne wykazanie co najmniej 3 procedur z listy W1 oraz co najmniej 1 procedury z listy W4 W23 Świadczenie kompleksowe 3-go typu W13 Świadczenie specjalistyczne 3-go typu konieczne wykazanie co najmniej 2 procedur z listy W2 konieczne wykazanie co najmniej jednej procedury z listy W3 W14 Świadczenie specjalistyczne 4-go typu konieczne wykazanie co najmniej 2 procedur z listy W3 konieczne wykazanie co najmniej jednej procedury z listy W4 konieczne wykazanie do 2 procedur o tym samym kodzie z listy W5 konieczne wykazanie od 3 do 4 procedur o tym samym kodzie z listy W5 konieczne wykazanie co najmniej 3 procedur z listy W1 oraz do 2 procedur o tym samym kodzie z listy W5 W21 Świadczenie kompleksowe 1-go typu zgodnie z definicją świadczenia W12 Świadczenie specjalistyczne 2-go typu konieczne wykazanie co najmniej 5 procedur o tym samym kodzie z listy W5 W31 Porada udzielana w miejscu pobytu świadczeniobiorcy zgodnie z definicją porady

Charakterystyka grup łącznik nr 7 do zarządzenia nr 81 ... · C53 Morfologia krwi 8-parametrowa 2 C55 Morfologia krwi, z pełnym różnicowaniem granulocytów (leukocytów) 2 C57

  • Author
    hoangtu

  • View
    214

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Charakterystyka grup łącznik nr 7 do zarządzenia nr 81 ... · C53 Morfologia krwi 8-parametrowa...

Charakterystyka grup ambulatoryjnych wiadcze specjalistycznych

zacznik nr 7 do zarzdzenia nr 81/2011/DSOZPrezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 4 listopada 2011 r.

lub

lub

lub

lub

lub

lub

lub

lub

lub

lub

lub

lub

lub

lub

lub

konieczne wykazanie co najmniej 3 procedur z listy W1 oraz od 3 do 4 procedur o tym samym kodzie z listy W5

konieczne wykazanie co najmniej 3 procedur z listy W1 oraz co najmniej 5 procedur o tym samym kodzie z listy W5

konieczne wykazanie co najmniej 3 procedur z listy W1

konieczne wykazanie co najmniej jednej procedury z listy W2

zgodnie z definicj wiadczenia

W22 wiadczenie kompleksowe 2-go typu konieczne wykazanie co najmniej 3 procedur z listy W1 oraz 3 procedur z listy W2

konieczne wykazanie co najmniej 3 procedur z listy W1 oraz co najmniej 4 procedur z listy W2 lub

konieczne wykazanie co najmniej 3 procedur z listy W1 oraz 1 procedury z listy W3

W24 wiadczenie kompleksowe 4-go typu

konieczne wykazanie do 2 procedur o tym samym kodzie z listy W7

konieczne wykazanie co najmniej 3 procedur o tym samym kodzie z listy W7

konieczne wykazanie co najmniej 3 procedur z listy W1 oraz do 2 procedur o tym samym kodzie z listy W7

konieczne wykazanie co najmniej 3 procedur z listy W1 oraz co najmniej 3 procedur o tym samym kodzie z listy W7

W wiadczenia spejalistyczne

W01 wiadczenie pohospitalizacyjnezgodnie z definicj wiadczenia

W11 wiadczenie specjalistyczne 1-go typu

konieczne wykazanie co najmniej 3 procedur z listy W1 oraz co najmniej 3 procedur z listy W3 lub

konieczne wykazanie co najmniej 3 procedur z listy W1 oraz co najmniej 1 procedury z listy W4

W23 wiadczenie kompleksowe 3-go typu

W13 wiadczenie specjalistyczne 3-go typukonieczne wykazanie co najmniej 2 procedur z listy W2

konieczne wykazanie co najmniej jednej procedury z listy W3

W14 wiadczenie specjalistyczne 4-go typukonieczne wykazanie co najmniej 2 procedur z listy W3

konieczne wykazanie co najmniej jednej procedury z listy W4

konieczne wykazanie do 2 procedur o tym samym kodzie z listy W5

konieczne wykazanie od 3 do 4 procedur o tym samym kodzie z listy W5

konieczne wykazanie co najmniej 3 procedur z listy W1 oraz do 2 procedur o tym samym kodzie z listy W5

W21 wiadczenie kompleksowe 1-go typu

zgodnie z definicj wiadczenia

W12 wiadczenie specjalistyczne 2-go typu

konieczne wykazanie co najmniej 5 procedur o tym samym kodzie z listy W5

W31 Porada udzielana w miejscu pobytu wiadczeniobiorcyzgodnie z definicj porady

Charakterystyka grup ambulatoryjnych wiadcze specjalistycznych

zacznik nr 7 do zarzdzenia nr 81/2011/DSOZPrezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 4 listopada 2011 r.

ICD-9 Ranga* ICD-918.111 Otoskopia 218.112 Videootoskopia 220.391 Posturografia 221.291 Rinoskopia przednia 221.292 Rinoskopia rodkowa 221.293 Rinoskopia tylna 231.42 Laryngoskopia i inne wziernikowanie tchawicy 287.123 Rtg kanau korzenia zba 287.164 Rtg zatok nosa 287.165 Rtg nosa 287.433 Rtg obojczykw 288.25 Pelwimetria 288.331 Rtg opatek 288.35 Inne rtg tkanek mikkich koczyny grnej 288.37 Inne rtg tkanek mikkich koczyny dolnej 288.782 Wewntrzmaciczna cefalometria 289.11 Tonometria 289.511 Elektrokardiografia z 1 3 odprowadzeniami 295.06 Badanie widzenia barw 2

95.1902 Badanie dna oka 295.1903 Gonioskopia 295.1908 Keratometria 295.1910 Pachymetria 295.1911 Skiaskopia 295.1912 Autorefraktometria 295.1913 Badanie w lampie szczelinowej 295.1915 Test Schirmera 295.1916 Badanie widzenia obuocznego synoptoforem 295.413 Badanie odruchu strzemiczkowego 295.415 Tympanometria 295.45 Test obrotowy 295.48 Dopasowanie aparatu suchowego 299.592 Prba tuberkulinowa 299.9960 Prby kaloryczne 299.9951 Pedobarografia 299.9952 Badanie wchu i smaku - gustometria 299.9957 Badanie stenia tlenku wgla w wydychanym powietrzu 2

A01 Badanie oglne moczu (profil) 2A03 Badanie pynu mzgowo-rdzeniowego 2A05 Badanie pynu z jamy ciaa (opucnej, otrzewnej) 2A07 Biako w moczu (pod warunkiem, e jest to jedyny cel badania) 2A17 Krew utajona w kale 2A21 Pasoyty/ jaja pasoytw w kale 2A23 Resztki pokarmowe w kale 2C03 Erytrocyty oporno osmotyczna 2C05 Erytrocyty prba Hama 2C07 Erytrocyty prba sacharozowa 2C09 Erytrogram 2C10 Inne antygeny grupowe krwinek czerwonych 2C19 Hemoglobina, rozdzia 2C53 Morfologia krwi 8-parametrowa 2C55 Morfologia krwi, z penym rnicowaniem granulocytw (leukocytw) 2C57 Objto krwi krcej 2C59 Odczyn opadania krwinek czerwonych (OB) 2C61 Pytki krwi - badanie adhezji 2C65 Pytki krwi - czas przeycia 2C66 Pytki krwi liczba (pod warunkiem, e jest to jedyny cel badania) 2C69 Retykulocyty 2C71 Splenogram 2C73 Test hamowania migracji makrofagw 2E05 Badanie w kierunku nieregularnych przeciwcia 2E20 Prba zgodnoci serologicznej 2E65 Oznaczenie grupy krwi ukadu ABO i Rh (D) 2F01 Adenovirus Antygen 2F03 Adenovirus Przeciwciaa IgA (anty-Adenovirus IgA) 2F05 Adenovirus Przeciwciaa IgG (anty-Adenovirus IgG) 2F07 Adenovirus Przeciwciaa IgM (anty-Adenovirus IgM) 2F11 Astrovirus Antygen 2F15 Cytomegalovirus (CMV) Antygen pp65 2F27 Enterovirus Przeciwciaa IgA (anty-Enterovirus IgA) 2F28 Enterovirus Przeciwciaa IgM (anty-Enterovirus IgM) 2F29 Enterovirus IgG Przeciwciaa (anty-Enterovirus IgG) 2F30 HTLV1 Antygen 2

W1 Lista podstawowa

Charakterystyka grup ambulatoryjnych wiadcze specjalistycznych

zacznik nr 7 do zarzdzenia nr 81/2011/DSOZPrezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 4 listopada 2011 r.

F31 HTLV 1/2 Antygen 2F32 HTLV 1/2 Przeciwciaa 2F33 Parvovirus B19 Przeciwciaa IgG (anty-Parvovirus IgG) 2F34 Parvovirus B19 Przeciwciaa IgM (anty-Parvovirus IgM) 2F36 Rotavirus Antygen 2F37 Rotavirus/ Adenovirus Antygen 2F39 Wirus Dengue Przeciwciaa IgG (anty-Dengue IgG) 2F40 Wirus Dengue Przeciwciaa IgM (anty-Dengue IgM) 2F42 Wirus Epstein Barr Przeciwciaa IgG (anty-Epstein-Barr (EA) IgG 2F43 Wirus Epstein Barr Przeciwciaa IgM (anty-Epstein-Barr (EA) IgM 2F44 Wirus Epstein Barr Przeciwciaa IgA (anty Epstein-Barr (EBNA) IgA 2F45 Wirus Epstein Barr Przeciwciaa IgG (anty-Epstein-Barr (EBNA) IgG 2F46 Wirus Epstein Barr Przeciwciaa IgM (anty-Epstein-Barr (EBNA) IgM 2F47 Wirus Epstein Barr Przeciwciaa IgA (anty-Epstein-Barr (VCA) IgA 2F48 Wirus Epstein Barr Przeciwciaa IgG (anty-Epstein-Barr (VCA) IgG 2F49 Wirus Epstein Barr Przeciwciaa IgG (anty-Epstein-Barr (VCA) IgG (ilociowy) 2F50 Wirus Epstein Barr Przeciwciaa IgM (anty-Epstein-Barr (VCA) IgM 2F53 Wirus Epstein Barr IgG Przeciwciaa 2F55 Wirus Epstein Barr Przeciwciaa heterofilne 2F56 Wirus Epstein Barr Przeciwciaa IgM 2F57 Wirus Herpes Simplex typu 1 Przeciwciaa IgA (anty-Herpes Simpl. V. 1 IgA) 2F58 Wirus Herpes Simplex typu 1 Przeciwciaa IgG 2F59 Wirus Herpes Simplex typu 1 Przeciwciaa IgG (ilociowo) 2F60 Wirus Herpes Simplex typu 1 Przeciwciaa IgM 2F61 Wirus Herpes Simplex typu 1 Przeciwciaa IgM (ilociowo) 2F63 Wirus Herpes Simplex typu 1/2 Przeciwciaa IgA (anty-Herpes Simpl. V. 1/2 IgA) 2F64 Wirus Herpes Simplex typu 1/2 IgG Przeciwciaa (anty-Herpes Simpl. V. 1/2 IgG) 2F65 Wirus Herpes Simplex typu 1/2 Przeciwciaa IgM (anty-Herpes Simpl. V. 1/2 IgM) 2F66 Wirus Herpes Simplex typu 2 Przeciwciaa IgG (anty-Herpes Simpl. V. 2 IgG) 2F67 Wirus Herpes Simplex typu 2 Przeciwciaa IgG (anty-Herpes Simpl. V. 2 IgG) (ilociowo) 2F68 Wirus Herpes Simplex typu 2 Przeciwciaa IgA (anty-Herpes Simpl. V. 2 IgA) 2F69 Wirus Herpes Simplex typu 2 Przeciwciaa IgM 2F70 Wirus Herpes Simplex typu 2 Przeciwciaa IgM (ilociowo) 2F71 Wirus Herpes Simplex typu 2 Przeciwciaa IgG/ IgM (anty-Herpes Simpl. V. 2 IgG/ IgM) 2F73 Wirus Influenza A Antygen 2F74 Wirus Influenza A Przeciwciaa IgA (anty-Influenza IgA) 2F75 Wirus Influenza A Przeciwciaa IgG (anty-Influenza IgG) 2F76 Wirus Influenza A Przeciwciaa IgM (anty-Influenza IgM) 2F78 Wirus Influenza B Antygen 2F79 Wirus Influenza B Przeciwciaa IgA (anty-Influenza IgA) 2F80 Wirus Influenza B Przeciwciaa IgG (anty-Influenza IgG) 2F81 Wirus Influenza B Przeciwciaa IgM (anty-Influenza IgM) 2F83 Wirus Influenza, Parainfluenzy, Adenowirus Antygen 2F84 Wirus kleszczowego zapalenia mzgu (TBE) IgG (anty-TBE virus IgG) 2F85 Wirus kleszczowego zapalenia mzgu (TBE) IgM (anty-TBE virus IgM) 2F87 Wirus/ przeciwciaa nabytego niedoboru odpornoci (HIV) Antygen p24 2F88 Wirus/ przeciwciaa nabytego niedoboru odpornoci (HIV) Antygen (ilociowo) 2F89 Wirus/ przeciwciaa nabytego niedoboru odpornoci (HIV) Przeciwciaa cakowite 2F91 Wirus/ przeciwciaa nabytego niedoboru odpornoci (HIV) Antygen/ Przeciwciaa 2F93 Wirus nagnminnego zapalenia linianek przyusznych IgM (anty-Rubulavirus Antygen M) (Rubulavirus) 2F94 Wirus nagnminnego zapalenia linianek przyusznych (Rubulavirus) IgG (anty-Rubulavirus IgG) 2F96 Wirus Odry (Morbillivirus) Przeciwciaa IgG (anty-Morbillivirus IgG) 2F97 Wirus Odry (Morbillivirus) Przeciwciaa IgM (anty-Morbillivirus IgM) 2F98 Wirus Parainfluenzy typ 1 Przeciwciaa IgG 2G01 -2-antyplazmina 2G03 Antytrombina III (AT III) 2G05 Biako C 2G09 Czas czciowej tromboplastyny (PTT) (czas kefalinowy) 2G11 Czas czciowej tromboplastyny po aktywacji (APTT) (czas kaolinowo-kefalinowy) 2G13 Czas fibrynolizy (lizy skrzepu euglobulin) 2G15 Czas krwawienia 2G17 Czas krzepnicia osocza po uwapnieniu (rekalcynacji) 2G19 Czas krzepnicia penej krwi 2G21 Czas protrombinowy (PT) 2G23 Czas reptylazowy (RT) 2G25 Czas trombinowy (TT) 2G49 D-Dimer 2G53 Fibrynogen (FIBR) 2G55 Fibrynopeptyd A (FIBP A) 2G57 Fibrynopeptyd B (FIBP B) 2G59 Fragmenty protrombiny 1 i 2 2G61 Heparyna 2G63 Heparyna niskoczsteczkowa 2G65 Inhibitor aktywatora plazminogenu 1 (PAI1) 2

Charakterystyka grup ambulatoryjnych wiadcze specjalistycznych

zacznik nr 7 do zarzdzenia nr 81/2011/DSOZPrezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 4 listopada 2011 r.

G67 Inhibitor aktywatora plazminogenu 2 (PAI2) 2G69 Inhibitory krzepnicia 2G71 Kininogen (120000) (HMWK) 2G75 Monomery fibryny 2G79 Plazminogen 2G85 Tromboelastogram 2I01 Acetooctan 2I03 Acylotransferaza lecytyna-cholesterol (LCAT) 2I05 Adrenalina 2I09 Albumina 2I11 Albumina glikowana 2I13 Aldolaza 2I15 Aldosteron 2I17 Aminotransferaza alaninowa (ALT, GPT) 2I19 Aminotransferaza asparaginianowa (AST) 2I21 Aminotransferaza asparaginianowa mitochondrialna 2I23 Amoniak 2I25 Amylaza 2I27 Amylaza trzustkowa 2I29 Amyloid 2I34 Angiotensyna I 2I35 Angiotensyna II 2I37 Anhydraza wglanowa 2I39 -1-Antychymotrypsyna (ACT) 2I53 Antygen karcynoembrionalny (CEA) 2I61 Antygen swoisty dla stercza (PSA) cakowity 2I67 Apolipoproteina B 2I69 Apolipoproteina E, izotypy 2I71 Apolipoproteina AI 2I73 Apolipoproteina AII 2I74 Apolipoproteina E, fenotyp 2I75 Arginaza 2I77 Biako cakowite 2I79 Biako cakowite, rozdzia elektroforetyczny 2I81 Biako C-reaktywne (CRP) 2I87 Bilirubina bezporednia 2I89 Bilirubina cakowita 2I90 Bilirubina delta 2I91 Bilirubina porednia 2I93 Biotynidaza 2I97 Chlorek(Cl) 2I99 Cholesterol cakowity 2K01 Cholesterol HDL 2K03 Cholesterol LDL 2K05 Cholesterol wolny 2K07 Cholesterol, estry 2K09 Chymotrypsyna 2K11 CO2 cakowity 2K12 CRF (czynnik uwaniajcy kortykotropin) 2K13 Cykliczny AMP (cAMP) 2K15 Cynk (Zn) 2K17 Cysteina 2K19 Cystyna 2K21 Czynnik reumatoidalny (RF) 2K23 Dehydrataza -aminolewulinianu 2K25 Dehydroepiandrosteron niezwizany (DHEA) 2K27 Dehydroepiandrosteronu siarczan (DHEAS) 2K29 Dehydrogenaza glukozo-6-fosforanu (G6PDH) 2K31 Dehydrogenaza glutaminianowa (GLDH) 2K33 Dehydrogenaza mleczanowa (LDH) 2K35 Dehydrogenaza mleczanowa, izoenzymy 2K45 Dehydrogenaza -hydroksymalanowa (HBDH) 2K47 Dekarboksylaza uroporfirynogenu 2K49 11-Dezoksykortykotestosteron (DOC) 2K51 11-Dezoksykortyzol 2K58 Dopeniacz (cakowita aktywno, CH50) 2K59 Dopeniacz, czynnik B 2K61 Dopeniacz, czynnik D 2K63 Dopeniacz, czynnik H 2K65 Dopeniacz, czynnik P 2K67 Dopeniacz, skadowa C1q 2K69 Dopeniacz, skadowa C1r 2K71 Dopeniacz, skadowa C1s 2K73 Dopeniacz, skadowa C2 2

Charakterystyka grup ambulatoryjnych wiadcze specjalistycznych

zacznik nr 7 do zarzdzenia nr 81/2011/DSOZPrezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 4 listopada 2011 r.

K79 Dopeniacz, skadowa C5 2K81 Elastaza neutrofilowa 2K83 Elastaza trzustkowa 2K87 -Endorfina 2K89 Enzym konwertujcy angiotensyn (ACE) 2K91 Erytropoetyna (EPO) 2K93 Esteraza acetylocholinowa 2K95 Esteraza cholinowa surowicy(pseudocholinesteraza) 2K97 Esterazy nieswoiste 2K99 Estradiol 2L08 Fibronektyna 2L09 Fluorek (F) 2L11 Fosfataza alkaliczna (ALP) 2L13 Fosfataza alkaliczna izoenzym kostny (bALP) 2L15 Fosfataza kwana cakowita (ACP) 2L16 Fosfataza kwana oporna na winian (TRAP) 2L17 Fosfataza kwana sterczowa (PAP) 2L19 Fosfatydylogliceryna 2L21 Fosfolipidy cakowite 2L23 Fosforan nieorganiczny 2L25 Fruktoza 2L27 Fruktozamina 2L31 Gamma glutamylotranspeptydaza (GGTP) 2L33 Gastryna 2L35 Glicerol wolny 2L37 Globulina wica tyroksyn (TBG) 2L39 Globulina wica witamin D 2L41 Glukagon 2L43 Glukoza 4L45 Glutation zredukowany erytrocytw (GSH) 2L55 Hemoglobina glikowana (HbA1c) 2L57 Hemoglobina wolna 2L59 Hemopeksyna 2L65 Hormon folikulotropowy (FSH) 2L67 Hormon luteinizujcy (LH) 2L69 Hormon tyreotropowy (TSH) 2L71 Hormon wzrostu (GH) 2L83 Hydroksyprolina 2L85 Immunoglobuliny A (IgA) 2L87 Immunoglobuliny D (IgD) 2L89 Immunoglobuliny E cakowite (IgE) 2L93 Immunoglobuliny G (IgG) 2L95 Immunoglobuliny M (IgM) 2L96 Inhibior C1-esterazy 2L97 Insulina 2L99 Interferon 2M01 Interleukina 1 2M03 Interleukina 2 2M05 Interleukina 6 2M06 Interleukina 8 2M07 Jod (J) 2M13 -karoten 2M18 Kinaza fosfokreatynowa (CK) 2M19 Kinaza fosfokreatynowa izoenzym CK-MB (CKMB) 2M21 Kinaza fosfokreatynowa, izoenzymy 2M23 Kinaza fosfokreatynowa, izoformy 2M25 Kobalt (Co) 2M27 Koproporfiryna 2M29 Kortykosteron 2M31 Kortyzol 2M33 Kortyzol wolny 2M34 Kortykoidy wolne 2M35 Kreatyna 2M37 Kreatynina 2M38 Ksyloza 2M39 Kwas 5-hydroksy-indolooctowy (5-HIAA) 2M41 Kwas foliowy 2M43 Kwas homowanilinowy (HVA) 2M45 Kwas moczowy 2M47 Kwas wanilinomigdaowy (VMA) 2M49 Kwas -hydroksymasowy 2M51 Kwas -aminolewulinowy (ALA) 2M52 Kwas p-aminobenzoesowy (PABA) 2M55 Kwano miareczkowa 2

Charakterystyka grup ambulatoryjnych wiadcze specjalistycznych

zacznik nr 7 do zarzdzenia nr 81/2011/DSOZPrezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 4 listopada 2011 r.

M57 Laktogen oyskowy 2M59 Laktoza 2M61 Lecytyna 2M63 Leucyloaminopeptydaza (LAP) 2M65 Leucyna 2M67 Lipaza 2M69 Lipoproteina a [Lp(a)] 2M71 Lipoproteiny, rozdzia 2M73 Lit (Li) 2M75 Lizozym (muramidaza) 2M77 Luka anionowa 2M79 Luka osmotyczna 2M87 Magnez cakowity (Mg) 2M89 Magnez zjonizowany (Mg++) 2M91 -2-Makroglobulina 2M93 Mangan (Mn) 2M95 Metionina 2M97 Metoksyadrenalina 2M99 Metoksykatecholaminy cakowite 2N01 Metoksynoradrenalina 2N11 Mleczan 2N13 Mocznik 2N15 Molibden (Mo) 2N17 N-Acetyloglukozaminidaza (NAG) 2N19 Neopteryna 2N21 Noradrenalina 2N22 NT-proANP 2N23 5'-Nukleotydaza 2N24 NT-proBNP 2N25 Osmolarno 2N34 Peptyd natriuretyczny typu B (BNP) 2N37 Pirogronian 2N39 Pirydynolina (PYD) 2N40 Podjednostka hormonw glikoproteidowych 2N41 Porfiryny cakowite 2N43 Porfobilinogen 2N45 Potas (K) 2N47 Prealbumina 2N49 Pregnandiol 2N51 Pregnantriol 2N53 Pregnenolon 2N55 Progesteron 2N57 Proinsulina 2N60 Protoporfiryna cynkowa 2N61 Protoporfiryny 2O22 Przedsionkowy peptyd natriuretyczny (ANP) 2O27 Renina 2O29 Rwnowaga kwasowo-zasadowa (pH, pCO2, pO2, HCO3, BE) 2O31 Selen (Se) 2O32 Somatomedyna C (IGF-1) 2O35 Sd (Na) 2O37 Syntaza uroporfirynogenu 2O39 Szczawian 2O41 Testosteron 2O49 Triglicerydy 2O51 Trijodotyronina cakowita (TT3) 2O53 Trijodotyronina odwrotna (rT3) 2O55 Trijodotyronina wolna (FT3) 2O63 Trypsyna 2O65 Tyreoglobulina 2O67 Tyroksyna cakowita (TT4) 2O69 Tyroksyna wolna (FT4) 2O73 Uroporfiryny 2O75 Wap zjonizowany (Ca2+) 2O77 Wap cakowity (Ca) 2O79 Wazopresyna (ADH) 2O81 Witamina A 2O83 Witamina B12 2O85 Witamina C (kwas askorbinowy) 2O92 Wolne kwasy tuszczowe 2O93 elazo - cakowita zdolno wizania (TIBC) 2O95 elazo (Fe) 2P01 1-hydroksypiren 2P03 2,5-heksanodion 2

Charakterystyka grup ambulatoryjnych wiadcze specjalistycznych

zacznik nr 7 do zarzdzenia nr 81/2011/DSOZPrezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 4 listopada 2011 r.

P05 Alkaloidy opium 2P07 Amfetamina 2P09 Aminopiryna 2P11 Arsen 2P13 Barbiturany 2

Charakterystyka grup ambulatoryjnych wiadcze specjalistycznych

zacznik nr 7 do zarzdzenia nr 81/2011/DSOZPrezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 4 listopada 2011 r.

P15 Benzen 2P17 Benzoesowy kwas 2P19 Chrom (Cr) 2P21 Diazepam 2P23 Disulfiram 2P25 Dwufenylohydantoina 2P27 Etylenowy glikol 2P29 Etylobenzen 2P33 Fenol 2P37 Glimid 2P39 Glin 2P41 Hemoglobina tlenkowglowa 2P43 Kadm (Cd) 2P44 Kanabinoidy 2P45 Kokaina 2P47 Ksylen 2P51 Lotne zwizki organiczne 2P55 Meprobamat 2P57 Metadon 2P59 Metakwalon 2P60 Metamfetamina 2P61 Methemoglobina (MetHb) 2P63 Metylohipurowy alkohol 2P65 Metylowy alkohol 2P67 Migdaowy kwas 2P68 Morfina 2P69 Nikiel (Ni) 2P71 Ow (Pb) 2P73 p-aminofenol 2P75 Paracetamol 2P77 p-nitrofenol 2P79 Pochodne benzodwuazepiny 2P81 Pochodne fenotiazyny 2P83 Polichlorowane bifenyle 2P85 Propranolol 2P89 Rt (Hg) 2P91 Salicylany 2P93 Styren 2P95 Tal (Tl) 2P97 Tetrachloroetylen 2P99 Tetrahydrokanabinal 2R01 Toluen 2R03 Trjchlorooctowy kwas 2R07 Wanad (Ve) 2S01 Bacillus cereus Antygen enterotoksyny 2S03 Bacteroides fragilis DNA enterotoksyny (fragilizyny) 2S05 Bordetella pertussis Przeciwciaa IgA 2S07 Bordetella pertussis Przeciwciaa IgG 2S09 Bordetella pertussis Przeciwciaa IgM 2S13 Bordetella pertussis IgA/ toksyna 2S15 Bordetella pertussis IgG/ toksyna 2S17 Bordetella pertussis IgM/ toksyna (anty-B.pertusis toksyna IgM) 2S47 Ehrlichia Przeciwciaa IgG Ia 2S49 Campylobacter Antygen (Campylobacter Antygen) 2S51 Campylobacter Przeciwciaa IgG (anty-Campylobacter IgG) 2S53 Campylobacter Przeciwciaa IgA (anty-Campylobacter IgA) 2S55 Campylobacter Przeciwciaa IgM (anty-Campylobacter IgM) 2S59 Chlamydia Antygen (Chlamydia Antygen) 2S69 Chlamydia trachomatis Antygen 2S80 Clostridium difficile Toksyna A/ Antygen 2S82 Clostridium difficile Antygen 2S84 Clostridium perfringens Antygen enterotoksyny 2S93 Escherichia coli O157 (EHEC) Antygen 2S94 Escherichia coli O157 (EHEC) Przeciwciaa 2S95 Escherichia coli Antygen werotoksyny (VT1, VT2) 2S96 Escherichia coli (EPEC) Antygen (surowica poliwalentna) 2S97 Escherichia coli (EPEC) Antygen (surowica trjwalentna) 2S98 Escherichia coli (EPEC) Antygen (surowica monowalentna) 2S99 Escherichia coli Antygen enterotoksyna ciepostabilna 2T01 Amikacyna 2T03 Amiodaron 2T07 Chinidyna 2T09 Chloramfenikol 2T13 Dezypramina 2

Charakterystyka grup ambulatoryjnych wiadcze specjalistycznych

zacznik nr 7 do zarzdzenia nr 81/2011/DSOZPrezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 4 listopada 2011 r.

T15 Digitoksyna 2

Charakterystyka grup ambulatoryjnych wiadcze specjalistycznych

zacznik nr 7 do zarzdzenia nr 81/2011/DSOZPrezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 4 listopada 2011 r.

T17 Digoksyna 2T19 Doksepina 2T21 Dyzopyramid 2T25 Fenobarbital 2T29 Flekainid 2T30 Gentamycyna 2T31 Imipramina 2T37 Lidokaina 2T39 Meksyletyna 2T45 Netylmycyna 2T47 Nortryptylina 2T49 Prokainamid 2T51 Propafenon 2T53 Prymidon 2T61 Wankomycyna 2U01 Escherichia coli, Vibrio cholerae Antygen enterotoksyny ciepochwiejne 2U02 Francisella tularensis Przeciwciaa 2U03 Haemophilus influenzae (typ a,b,c,d,e,f) Antygen (surowice monowalente) 2U04 Haemophilus influenzae (typ b) Antygen 2U06 Helicobacter pylori Przeciwciaa 2U07 Helicobacter pylori Przeciwciaa IgA (anty-H.pylori IgA) 2U09 Helicobacter pylori Przeciwciaa IgA (ilociowy) 2U10 Helicobacter pylori IgG Przeciwciaa (anty-H.pylori IgG) 2U12 Helicobacter pylori IgG Przeciwciaa (ilociowo) 2U13 Helicobacter pylori IgM Przeciwciaa (ilociowo) 2U15 Helicobacter pylori Antygen 2U16 Legionella pneumophila (1-7) Przeciwciaa IgG 2U17 Legionella pneumophila (1-7) Przeciwciaa IgM 2U18 Legionella pneumophila Antygen 2U20 Legionella pneumophila Serogrupa 1 Antygen 2U21 Legionella pneumophila Serogrupa 2-14 Antygen 2U22 Legionella spp. Antygen 2U23 Leptospira Antygen 2U24 Leptospira Przeciwciaa IgG 2U25 Leptospira Przeciwciaa IgM 2U26 Listeria spp. Antygen 2U33 Mycobacterium tuberculosis Przeciwciaa IgA (anty-M.tuberculosis IgA) 2U34 Mycobacterium tuberculosis Przeciwciaa IgG (anty-M.tuberculosis IgG) 2U35 Mycobacterium tuberculosis Przeciwciaa IgG (ilociowo) 2U36 Mycobacterium tuberculosis Przeciwciaa IgM (anty-M. tuberculosis IgM) 2U38 Mycoplasma pneumoniae Antygen 2U39 Mycoplasma pneumoniae Przeciwciaa IgA (anty-M.pneumoniae IgA) 2U40 Mycoplasma pneumoniae Przeciwciaa IgA (ilociowo) 2U41 Mycoplasma pneumoniae Przeciwciaa IgG (anty-M.pneumoniae IgG) 2U43 Mycoplasma pneumoniae Przeciwciaa IgM (anty-M.pneumoniae IgM) 2U47 Neisseria meningitidis (Grupy A-D; X-Z; W135) Antygen (surowica poliwalentna) 2U48 Neisseria meningitidis (Grupa A, B, C, D, X, Y, Z, W135, 29E) Antygen (surowica monowalentna) 2U49 Neisseria meningitidis B / E. coli K1 Antygen 2U50 Neisseria meningitidis A,B / E.coli K1, C, Y/W Antygen (rozpuszczalne) 2U51 Neisseria meningitidis A,C,Y,W135 Antygen (lateks poliwalentny) 2U52 Proteus spp. Antygen (surowica monowalentna) 2U53 Pseudomonas aeruginosa Antygen (surowica poliwalentna) 2U54 Pseudomonas aeruginosa Antygen (surowica monowalentna) 2U55 Salmonella spp. Antygen (surowica poliwalentna) 2U56 Salmonella spp. Antygen (surowica monowalentna) 2U57 Salmonella spp. Przeciwciaa IgA 2U58 Salmonella spp. Przeciwciaa IgG 2U59 Salmonella spp. Przeciwciaa IgM 2U60 Salmonella Typhi, Salmonella Paratyphi A B C Antygen (surowica poliwalentna) 2U61 Shigella boydii Antygen (surowica poliwalentna) 2U62 Shigella Dysenteriae Antygen (surowica monowalentna) 2U63 Shigella dysenteriae Antygen (surowica poliwalentna) 2U64 Shigella Flexneri Antygen (surowica poliwalentna) 2U65 Shigella Sonnei Antygen (surowica polwalentna) 2U66 Staphylococcus aureus Antygen 2U67 Staphylococcus aureus Antygen PBP2, 2U68 Staphylococcus aureus Antygen enterotoksyny 2U69 Staphylococcus aureus Antygen TSST-1 2U71 Staphylococcus aureus gen mec A 2U72 Streptococcus pneumoniae Antygen 2U74 Streptococcus Gr. A,B,C,D,F,G Antygen (lateks monowalentny) 2U75 Streptococcus pyogenes Gr. A Przeciwciaa (Antystreptolizyna O) 2U76 Streptococcus Gr. B Antygen 2U77 Streptococcus Gr. B Antygen (B I, B II, B III) 2

Charakterystyka grup ambulatoryjnych wiadcze specjalistycznych

zacznik nr 7 do zarzdzenia nr 81/2011/DSOZPrezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 4 listopada 2011 r.

U79 Treponema pallidum Przeciwciaa (anty- T.pallidum) 2U80 Treponema pallidum IgG Przeciwciaa (anty-T.pallidum IgG) 2U82 Treponema pallidum Przeciwciaa IgM (anty-T.pallidum IgM) 2U84 Treponema pallidum Przeciwciaa IgG/ IgM (anty-T. pallidum IgG/ IgM) 2U85 Treponema pallidum Antygen 2U86 Vibrio cholerae Antygen (surowica poliwalentna 0:1) 2U87 Yersinia Przeciwciaa IgG (anty-Yersinia IgG) 2U88 Yersinia Przeciwciaa IgM (anty-Yersinia IgM) 2U89 Yersinia Przeciwciaa IgA (anty-Yersinia IgA) 2U91 Yersinia Przeciwciaa IgG/ A (anty-Yersinia IgG/ A) 2U92 Yersinia enterocolitica Przeciwciaa IgA 2U94 Yersinia enterocolitica Przeciwciaa IgG 2U96 Yersinia enterocolitica Przeciwciaa IgM 2U99 Yersinia Antygen (surowica monowalentna O:3; O:9) 2V02 Wirus Parainfluenzy typ 2 Przeciwciaa IgG 2V03 Wirus Parainfluenzy typ 1 + 2 Antygen 2V04 Wirus Parainfluenzy typ 3 IgG Przeciwciaa 2V06 Wirus Parainfluenzy typ 3 Antygen 2V07 Wirus Parainfluenzy typ 1, 2, 3 Przeciwciaa IgA (anty-Parainfluenza 1/2/3 IgA) 2V08 Wirus Parainfluenzy typ 1, 2, 3 Przeciwciaa IgA (anty-Parainfluenza 1/2/3 IgA) (ilociowo) 2V09 Wirus Parainfluenzy typ 1, 2, 3 Przeciwciaa IgG (anty-Parainfluenza 1/2/3 IgG) 2V10 Wirus Parainfluenzy typ 1, 2, 3 Przeciwciaa IgM (anty-Parainfluenza 1/2/3 IgM) 2V12 Wirus Poliomyelitis Przeciwciaa IgG (anty-Poliovirus IgG) 2V13 Wirus Poliomyelitis Przeciwciaa IgM (anty-Poliovirus IgM) 2V14 Wirus RS Antygen 2V15 Wirus RS Przeciwciaa IgA (anty-RSV IgA) 2V16 Wirus RS Przeciwciaa IgG (anty-RSV IgG) 2V17 Wirus RS Przeciwciaa IgM (anty-RSV IgM) 2V19 Wirus ryczki (Rubella virus) Przeciwciaa IgG (anty-Rubella virus IgG) 2V21 Wirus ryczki (Rubella virus) Przeciwciaa IgG (anty-Rubella virus IgG) (ilociowo) 2V22 Wirus ryczki (Rubella virus) Przeciwciaa 2V23 Wirus ryczki (Rubella virus) IgM (anty-Rubella virus IgM) 2V24 Wirus ryczki (Rubella virus) Przeciwciaa IgM (anty-Rubella virus IgM) (ilociowo) 2V39 Wirus zapalenia wtroby typu B HBs Antygen 2V54 Wirus zapalenia wtroby typu C HCVcAntygen (antygen rdzeniowy) 2V66 Wirus zapalenia mzgu zachodniego Nilu Przeciwciaa IgG 2V67 Wirus Varicella-Zoster Przeciwciaa IgA (anty-Varicella-Zoster IgA) 2V68 Wirus Varicella-Zoster Przeciwciaa IgG (anty-Varicella-Zoster IgG) 2V69 Wirus Varicella-Zoster Przeciwciaa IgM (anty-Varicella-Zoster IgM) 2V71 Wirusy Coxsackie Przeciwciaa IgG 2V72 Wirusy Coxsackie Przeciwciaa IgM 2V73 Wirusy Coxsackie Przeciwciaa IgA 2V74 Wirusy ECHO Przeciwciaa IgG 2V75 Wirusy ECHO Przeciwciaa IgM 2V76 Wirusy ECHO Przeciwciaa IgA 2W01 Aspergillus spp. Antygen rozpuszczalny - galaktomannan 2W03 Aspergillus spp. Przeciwciaa IgA 2W05 Aspergillus spp. Przeciwciaa IgG 2W07 Aspergillus spp. Przeciwciaa IgM 2W09 Aspergillus fumigatus Przeciwciaa 2W13 A. niger, A. nidulans, A. flavus, A. terreus Przeciwciaa 2W17 Candida spp. Antygen rozpuszczalny mannan 2W21 Candida spp. Przeciwciaa IgG 2W23 Candida albicans Przeciwciaa IgA 2W25 Candida spp. Przeciwciaa IgM 2W27 Candida albicans Przeciwciaa 2W31 Cryptococcus neoformans Antygen (glycuronoxylomannan) 2W35 Pneumocystis carinii (jirovecii) Antygen (oocysty) 2X01 Ascaris lumbricoides Przeciwciaa IgG (anty-Ascaris lumbricoides) 2X03 Cryptosporidium Antygen (Cryptosporidium Antygen) 2X05 Echinococcus granulosus Przeciwciaa IgG (anty-Echinococcus IgG) 2X07 Entamoeba histolytica Antygen (Entamoeba histolytica Antygen) 2X09 Entamoeba histolytica Przeciwciaa IgG (anty-Entamoeba histolytica IgG) 2X11 Entamoeba histolytica Przeciwciaa (cakowite) 2X13 Giardia lamblia Antygen (Giardia lamblia Antygen) 2X15 Giardia/ Cryptosporidium Antygen 2X17 Leishmania Przeciwciaa IgG (anty-Leishmania IgG) 2X19 Leishmania Przeciwciaa (cakowite) 2X21 Leishmania Antygen 2

Charakterystyka grup ambulatoryjnych wiadcze specjalistycznych

zacznik nr 7 do zarzdzenia nr 81/2011/DSOZPrezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 4 listopada 2011 r.

X23 P.f, P.v, P.m., P.o (Malaria) Antygen 2X25 Plasmodium falciparum Przeciwciaa (cakowite) 2X27 Schistosoma mansoni Przeciwciaa IgG (anty-Schistosoma mansoni IgG) 2X29 Strongyloides Przeciwciaa IgG 2X31 Taenia solium Taenia solium IgG) Przeciwciaa IgG (anty-Taenia solium IgG) 2X33 Toxocara canis Przeciwciaa IgG (anty-Toxocara canis IgG) 2X35 Toxoplasma gondii Przeciwciaa 2X37 Toxoplasma gondii Przeciwciaa IgA (anty-Toxoplasma gongii IgA) 2X39 Toxoplasma gondii Przeciwciaa IgA (anty-Toxoplasma gongii IgA) (ilociowo) 2X41 Toxoplasma gondii Przeciwciaa IgG (anty-Toxoplasma gondii IgG) 2X43 Toxoplasma gondii IgG Przeciwciaa (anty-Toxoplasma gondii IgG) (ilociowo) 2X45 Toxoplasma gondii Przeciwciaa IgM (anty-Toxolpasma gondii IgM) 2X51 Toxoplasma gondii Antygen 2X53 Trichinella spiralis Przeciwciaa IgG (anty-Trichinella IgG) 2X55 Trypanosoma crusi Przeciwciaa IgG (Trypanosoma crusi IgG) 2

Charakterystyka grup ambulatoryjnych wiadcze specjalistycznych

zacznik nr 7 do zarzdzenia nr 81/2011/DSOZPrezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 4 listopada 2011 r.

ICD-937.262 Nieinwazyjna programowana elektrostymulacja (NIPS) 249.21 Anoskopia 287.092 Rtg krtani bez kontrastu - zdjcia warstwowe 287.093 Rtg przewodu nosowo-zowego z kontrastem 287.094 Rtg nosogardzieli bez kontrastu 287.095 Rtg gruczow linowych bez kontrastu 287.096 Rtg okolicy tarczycy bez kontrastu 287.098 Rtg gruczow linowych z kontrastem 287.11 Rtg panoramiczne zbw 287.121 Rtg ortodontyczne gowy lub cefalometria 287.174 Rtg twarzoczaszki przegldowe 287.175 Rtg twarzoczaszki celowane lub czynnociowe 287.176 Rtg czaszki przegldowe 287.177 Rtg czaszki celowane lub czynnociowe 287.221 Rtg krgosupa odcinka szyjnego przegldowe 287.222 Rtg krgosupa odcinka szyjnego - celowane lub czynnociowe 287.231 Rtg krgosupa odcinka piersiowego - przegldowe 287.232 Rtg krgosupa odcinka piersiowego celowane lub czynnociowe 287.241 Rtg krgosupa odcinka ldwiowo-krzyowego przegldowe 287.242 Rtg krgosupa odcinka ldwiowo-krzyowego celowane lub czynnociowe 287.371 Mammografia jednej piersi 287.431 Rtg eber 287.432 Rtg mostka 287.440 Rtg klatki piersiowej 287.495 Rtg rdpiersia 287.496 Rtg tchawicy 287.691 Rtg przeyku z kontrastem 287.83 Histerosalphingografia (kontrast cieniujcy) 287.91 Rrtg nasieniowodw z kontrastem 288.110 Rrtg miednicy - przegldowe 288.111 Rtg miednicy - celowane 288.191 Rtg jamy brzusznej - przegldowe 288.199 Inne rtg brzucha 288.241 Rrtg koci koczyny grnej - celowane lub czynnociowe 288.291 Rtg koci koczyny dolnej - celowane lub czynnociowe 288.712 Echoencefalografia 288.713 USG tarczycy i przytarczyc 288.717 USG linianek 288.719 USG krtani 288.732 USG piersi 288.735 USG rdpiersia 288.734 USG jamy opucnej 288.738 USG klatki piersiowej 288.741 USG transrektalne 288.747 Endosonografia kanau odbytnicy i odbytu 288.752 USG nerek, moczowodw, pcherza moczowego 288.761 USG brzucha i przestrzeni zaotrzewnowej 288.763 USG gruczou krokowego 288.781 USG podu 288.789 Diagnostyka USG macicy ciarnej - pena 288.790 USG wzw chonnych pooonych powierzchownie 288.792 USG macicy nieciarnej i przydatkw 288.794 USG staww barkowych 288.795 USG staww okciowych 288.796 USG staww rk lub staww stp 288.797 USG staww biodrowych 288.798 USG staww kolanowych 288.799 USG moszny w tym jder i najdrzy 288.981 Dwufotonowa absorpcjometria (densytometria z koci udowej lub krgosupa) 289.121 Rhinomanometria 289.383 Badanie spirometryczne 289.393 Kardiotokografia 289.522 Elektrokardiogram z 12 lub wicej odprowadzeniami (z opisem) 291.447 Badanie mikroskopowe materiau biologicznego badanie cytologiczne 291.821 Badanie materiau biologicznego posiew jakociowy i ilociowy 291.831 Badanie materiau biologicznego posiew jakociowy wraz z identyfikacj drobnoustroju i antybiogram 291.841 Badanie mikroskopowe materiau biologicznego parazytologia 291.891 Badanie mikroskopowe materiau biologicznego preparat bezporedni 295.05 Badanie pola widzenia (perymetria) 295.13 USG gaki ocznej 2

W2 Badania dodatkowe - grupa 1

Charakterystyka grup ambulatoryjnych wiadcze specjalistycznych

zacznik nr 7 do zarzdzenia nr 81/2011/DSOZPrezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 4 listopada 2011 r.

95.1904 HRT - Tomografia siatkwkowa 295.1905 GDX - Analiza wkien nerwowych 295.1909 Videokeratografia 295.241 Elektronystagmogram (ENG) 295.242 Video ENG 295.412 Audiometria impedancyjna 295.414 Subiektywna audiometria 295.436 Otoemisja akustyczna 299.801 Ocena dziaania czynnika swoistego (testy alergiczne) - co najmniej 10 alergenw 299.9950 Kapilaroskopia 299.9953 Dermatoskopia 299.9954 Videodermatoskopia 299.9955 Prby nadprogowe 2

C21 Leukocyty badanie aktywnoci peroksydazy (POX) 2C23 Leukocyty badanie aktywnoci esterazy nieswoistej 2C27 Leukocyty badanie immunofenotypowe komrek blastycznych 2C29 Leukocyty barwienie sudanem czarnym B 2C31 Leukocyty reakcja PAS 2E31 Kwalifikacja do podania immunoglobuliny anty-Rh(D) (profilaktyka konfliktu RhD) 2F09 Adenovirus IgG/ IgM Przeciwciaa (anty-Adenovirus IgG/ IgM) 2F13 Bunyavirus IgG/ IgM Przeciwciaas 2F17 Cytomegalovirus (CMV) Przeciwciaa IgA (anty-Cytomegalovirus IgA) 2F19 Cytomegalovirus (CMV) Przeciwciaa IgG (anty-Cytomegalovirus IgG) 2F22 Cytomegalovirus (CMV) Przeciwciaa IgG - Awidno 2F23 Cytomegalovirus (CMV) Przeciwciaa IgM (anty-Cytomegalovirus IgM) 2F35 Parvovirus B19 IgG/ IgM Przeciwciaa 2F41 Wirus Dengue Przeciwciaa IgG/ IgM (anty-Dengue IgG/ IgM) 2F51 Wirus Epstein Barr Przeciwciaa IgG/ IgM (anty-Epstein-Barr IgG/ IgM) 2F52 Wirus Epstein Barr Przeciwciaa IgA/ IgM 2F62 Wirus Herpes Simplex typu 1 Przeciwciaa IgG/ IgM (anty-Herpes Simpl. V. 1 IgG/ IgM) 2F72 Wirus Herpes Simplex typu 1/2 Przeciwciaa IgG/ IgM screening (anty-Herpes Simpl. V. 1/2 IgG/ IgM) 2F77 Wirus Influenza A Przeciwciaa IgG/ IgM (anty-Influenza IgG/ IgM) 2F82 Wirus Influenza B Przeciwciaa IgG/ IgM (anty-Influenza IgG/ IgM) 2F86 Wirus kleszczowego zapalenia mzgu (TBE) IgG/ IgM (anty-TBE virus IgG/ IgM) 2F95 Wirus nagminnego zapalenia linianek przyusznych (Rubulavirus) Przeciwciaa IgG/ IgM (anty-Rubulavirus IgG/ IgM) 2F99 Wirus Parainfluenzy typ 1 Przeciwciaa IgG/ IgM (anty-Parainfluenza 1 IgG/ IgM) 2G26 Czynnik krzepnicia II (FII) 2G28 Czynnik krzepnicia IXAg (FIXAg) 2G29 Czynnik krzepnicia V (FV) 2G31 Czynnik krzepnicia VII (FVII) 2G33 Czynnik krzepnicia VIII (FVIII) 2G34 Czynnik krzepnicia VIII Ag (FVIIIAg) 2G35 Czynnik krzepnicia VIII - podjednostki 2G37 Czynnik krzepnicia X (FX) 2G39 Czynnik krzepnicia XI (FXI) 2G41 Czynnik krzepnicia XII (FXII) 2G43 Czynnik krzepnicia XIII (FXIII) 2G45 Czynnik pytkowy 4 2G47 Czynnik von Willebranda (vWF) 2G68 Mied (Cu) 2G73 Kompleks trombina/ antytrombina III (TAT) 2G77 Produkty degradacji fibryny (FDP) 2G81 Prekalikreina 2G83 Tkankowy aktywator plazminogenu (TPA) 2I07 Aktywno reninowa osocza (ARO) 2I31 Androstendion 2I33 Androsteron 2I41 Antygen CA 125 (CA125) 2I43 Antygen CA 15-3 (CA15-3) 2I45 Antygen CA 19-9 (CA19-9) 2I47 Antygen CA 549 2I49 Antygen CA 72-4 (CA72-4) 2I51 Antygen CYFRA 21-1 2I55 Antygen polipeptydowy (TPA) 2I57 Antygen polipeptydowy swoisty (TPS) 2I59 Antygen raka paskonabonkowego (SCC) 2I63 Antygen swoisty dla stercza (PSA) wolny 2I65 -1-Antytrypsyna 2I82 Biako S-100 2I83 Biako wice hormony pciowe (SHBP) (SHBG) 2I85 Biako wice retinol (RBP) 2I86 Biako immunofiksacja 2I95 Ceruloplazmina 2K16 Cystatyna C 2

Charakterystyka grup ambulatoryjnych wiadcze specjalistycznych

zacznik nr 7 do zarzdzenia nr 81/2011/DSOZPrezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 4 listopada 2011 r.

K53 Dezoksypirydynolina (DPD, Pyrylinks D) 2K55 Dihydrotestosteron 2K75 Dopeniacz, skadowa C3 2K77 Dopeniacz, skadowa C4 2K85 Enolaza neuronowa swoista 2L01 Estriol 2L03 Fenyloalanina 2L05 Ferrytyna 2L07 -fetoproteina (AFP) 2L29 Galaktoza 2L46 Gonadotropina kosmwkowa podjednostka beta (-HCG) 2L47 Gonadotropina kosmwkowa (HCG) 2L63 Hormon adrenokortykotropowy (ACTH) 2L73 17-Hydroksykorykosteroidy, cakowite (17-OHCS) 2L75 18-Hydroksydezoksykortykosteron 2L77 18- Hydroksykortykosteron 2L79 17-Hydroksyprogesteron 2L81 17-Hydroksypregnenolon 2M09 Kachektyna (TNF) 2M11 Kalcytonina 2M15 Katecholaminy 2M17 17-Ketosterydy, cakowite (17-KS) 2M53 Kwasy ciowe 2M81 acuchy cikie 2M83 acuchy lekkie kappa 2M85 acuchy lekkie lambda 2N26 Orozomukoid 2N27 Osteokalcyna 2N29 Parathormon (PTH) 2N30 Parathormon intact (iPTH) 2N33 Peptyd C 2N35 Peroksydaza glutationowa 2N42 Karboksyporfiryny 2N58 Prokalcytonina 2N59 Prolaktyna 2N81 Przeciwciaa przeciw gliadynie klasy IgG 2N83 Przeciwciaa przeciw gliadynie, klasy IgA 2O17 Przeciwciaa przeciw retikulinie 2O18 Przeciwciaa przeciw tyreoglobulinie 2O19 Przeciwciaa przeciw tyreotropinie 2O21 Przeciwciaa przeciwjdrowe (ANA) 2O23 Receptory hormonw sterydowych 2O24 Receptor IL2 2O25 Reduktaza glutationu 2O26 Receptor IL6 2O28 Rozpuszczalny receptor transferyny (sTfR) 2O33 Serotonina 2O43 Transferyna 2O45 Transferyna, wskanik nasycenia elazem 2O47 Transferyna z niedoborem wglowodanw (CDT) 2O59 Troponina I 2O61 Troponina T 2O87 Witamina D - 1, 25 OH 2O89 Witamina D - 24, 25 OH 2O91 Witamina D - 25 OH 2P31 Etylowy alkohol 2P49 Leki 2R05 Trjcykliczne antydepresanty 2S11 Bordetella pertussis Przeciwciaa IgG/ IgM (anty-B. pertusis IgG/ IgM) 2S19 Bordetella pertussis Przeciwciaa IgG/ IgA (anty-B. pertusis toksyna IgG/ IgA) 2S21 Borrelia burgdorferi (Lyme) IgG Przeciwciaa (anty-B.burgdorferi IgG) 2S25 Borrelia burgdorferi (Lyme) Przeciwciaa IgM (anty-B.burgdorferi IgM) 2S33 Borrelia afzelli Przeciwciaa IgG 2S35 Borrelia afzelli Przeciwciaa IgM 2S39 Brucella Przeciwciaa IgA (anty-Brucella IgA) 2S41 Brucella IgG Przeciwciaa (anty-Brucella IgG) 2S43 Brucella Przeciwciaa IgM (anty-Brucella IgM) 2S45 Brucella Przeciwciaa (cakowite) 2S61 Chlamydia Przeciwciaa IgG 2S63 Chlamydophila pneumoniae Przeciwciaa IgA (anty-Ch. pneumoniae IgA) 2S65 Chlamydophila pneumoniae Przeciwciaa IgM (anty-Ch. pneumoniae IgM) 2S67 Chlamydophila pneumoniae Przeciwciaa IgG (anty-Ch. pneumoniae IgG) 2S71 Chlamydia trachomatis Przeciwciaa IgA (anty-Ch. trachomatis IgA) 2S73 Chlamydia trachomatis Przeciwciaa IgG (anty-Ch. trachomatis IgG) 2

Charakterystyka grup ambulatoryjnych wiadcze specjalistycznych

zacznik nr 7 do zarzdzenia nr 81/2011/DSOZPrezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 4 listopada 2011 r.

S75 Chlamydia trachomatis Przeciwciaa IgM 2S81 Clostridium difficile Antygen/ Toksyna A + B 2S85 Clostridium tetani Przeciwciaa IgG/ toksyna 2S86 Clostridium tetani Przeciwciaa IgG/ toksyna (ilociowo) 2S87 Corynebacterium diphtheriae Przeciwciaa IgG 2S88 Corynebacterium diphtheriae Przeciwciaa IgG (anty-C.diphtheriae toksyna IgG) 2S89 Corynebacterium diphtheriae Przeciwciaa IgG (anty-C.diphtheriae toksyna IgG) (ilociowo) 2S90 Coxiella burnetii (Gorczka Q) IgG 2S91 Coxiella burnetii IgA 2S92 Coxiella burnetii IgM 2T05 Amitryptylina 2T11 Cyklosporyna A (CsA) 2T23 Etosuksymid 2T27 Fenytoina 2T33 Karbamazepina 2T35 Klomipramina 2T41 Metotreksat 2T43 N-acetylo-prokainamid (NAPA) 2T54 Sirolimus 2T55 Teofilina 2T56 Takrolimus 2T57 Tobramycyna 2T59 Walproinowy kwas 2U42 Mycoplasma pneumoniae IgG/ IgA Przeciwciaa 2U45 Mycoplasma pneumoniae Przeciwciaa IgG/ IgM 2U90 Yersinia Przeciwciaa IgG/ IgM (anty-Yersinia IgG/ IgM) 2U97 Yersinia enterocolitica Przeciwciaa IgA/IgM 2V01 Wirus Parainfluenzy typ 2 Przeciwciaa IgG/ IgM (anty-Parainfluenza 2 IgG/ IgM) 2V05 Wirus Parainfluenzy typ 3 IgG/ IgM Przeciwciaa (anty-Parainfluenza 3 IgG/ IgM) 2V11 Wirus Parainfluenzy typ 1, 2, 3 Przeciwciaa IgG/ IgM (anty-Parainfluenza 1/2/3 IgG/ IgM) 2V18 Wirus RS Przeciwciaa IgG/ IgM (anty-RSV IgG/ IgM) 2V25 Wirus ryczki (Rubella virus) Przeciwciaa IgG/ IgM 2V27 Wirus zapalenia wtroby typu A (HAV) Przeciwciaa (cakowite) 2V28 Wirus zapalenia wtroby typu A Przeciwciaa IgG 2V29 Wirus zapalenia wtroby typu A Przeciwciaa IgM 2V30 Wirus zapalenia wtroby typu A + B HAV IgM + HBs Antygen 2V31 Wirus zapalenia wtroby typu B (HBV) Przeciwciaa HBc (cakowite) 2V32 Wirus zapalenia wtroby typu B HBc IgM 2V33 Wirus zapalenia wtroby typu B HBc IgM (ilociowo) 2V34 Wirus zapalenia wtroby typu B HBc IgG 2V35 Wirus zapalenia wtroby typu B HBe Antygen 2V36 Wirus zapalenia wtroby typu B HBe/anty Hbe 2V37 Wirus zapalenia wtroby typu B PrzeciwciaaHBc IgG + HBs 2V38 Wirus zapalenia wtroby typu B HBe Przeciwciaa 2V40 Wirus zapalenia wtroby typu B HBs Antygen (ilociowo) 2V41 Wirus zapalenia wtroby typu B HBs Antygen (potwierdzajacy) 2V42 Wirus zapalenia wtroby typu B Przeciwciaa HBs 2V43 Wirus zapalenia wtroby typu B HBc IgG/HBs Przeciwciaa 2V44 Wirus zapalenia wtroby typu B HBs Antygen + HBc IgM 2V48 Wirus zapalenia wtroby typu C (HCV) Przeciwciaa (anty-HCV) 2V50 Wirus zapalenia wtroby typu C Przeciwciaa IgM 2V52 Wirus zapalenia wtroby typu C Przeciwciaa IgG 2V57 Wirus zapalenia wtroby typu D (HDV) Antygen 2V58 Wirus zapalenia wtroby typu D Przeciwciaa 2V59 Wirus zapalenia wtroby typu D Przeciwciaa (ilociowo) 2V60 Wirus zapalenia wtroby typu D Przeciwciaa IgG 2V61 Wirus zapalenia wtroby typu D Przeciwciaa IgM 2V62 Wirus zapalenia wtroby typu E (HEV) Przeciwciaa 2V63 Wirus zapalenia wtroby typu E Przeciwciaa IgG 2V64 Wirus zapalenia wtroby typu E Przeciwciaa IgM 2V65 Wirus zapalenia wtroby typu E Przeciwciaa IgG/ IgM 2V70 Wirus Varicella-Zoster Przeciwciaa IgG/ IgM (anty-Varicella-Zoster IgG/ IgM) 2W11 Aspergillus fumigatus Przeciwciaa IgG/ IgM 2W19 Candida albicans Przeciwciaa IgG/ IgM (antymannanowe) 2X47 Toxoplasma gondii Przeciwciaa IgG + IgM Przeciwciaa 2X49 Toxoplasma gondii Awidno Przeciwciaa IgG (anty-T. gondii) 2

Charakterystyka grup ambulatoryjnych wiadcze specjalistycznych

zacznik nr 7 do zarzdzenia nr 81/2011/DSOZPrezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 4 listopada 2011 r.

ICD-9 Ranga ICD-904.14 Badanie metod pojedynczego wkna (SFEMG) 2

29.1901 Stroboskopia 229.1902 Videostroboskopia 267.191 Kolposkopia 287.35 Mammografia z kontrastem 287.372 Mammografia obu piersi 287.62 Seriogram grnego odcinka przewodu pokarmowego 287.63 Seriogram jelita cienkiego 287.732 Urografia z kontrastem jonowym 287.733 Urografia z kontrastem niejonowym 287.76 Cystoureterografia wsteczna 288.14 Fistulografia 288.66 Flebografia y koczyny dolnej 288.718 USG przezciemiczkowe 288.793 USG koczyn grnych lub koczyn dolnych 289.141 Elektroencefalogram (EEG) 289.142 Holter EEG 289.152 Somatosensoryczne potencjay wywoane (SEP) 289.153 Suchowe potencjay wywoane z pnia mzgu (BAEP) 289.192 Video EEG 289.441 Badanie wysikowe izotopowe z talem z lub bez stymulacji przezprzeykowej 289.501 Monitorowanie cinienia ttniczego krwi przy pomocy urzdze analogowych (typu Holter) - Holter RR 289.502 Monitorowanie czynnoci serca przy pomocy urzdze analogowych (typu Holter) - Holter EKG 295.1906 OCT - Optyczna koherentna tomografia oka 299.9956 Test pochyleniowy (tilt test) 2

C11 Fosfataza zasadowa granulocytw 2C13 Granulocyty badanie aktywnoci fagocytarnej 2C15 Granulocyty zasadochonne test bezporedniej degranulacji 2C33 Limfadenogram 2C35 Limfoblasty 2C37 Limfocyty B 2C39 Limfocyty BCD5+ 2C41 Limfocyty T 2C43 Limfocyty TCD4+ 2C45 Limfocyty TCD8+ 2C47 Metamielocyty 2C51 Mielogram 2C63 Pytki krwi - badanie agregacji 2E21 Diagnostyka konfliktu matczyno-podowego 2F21 Cytomegalovirus (CMV) Przeciwciaa IgG - test potwierdzenia 2F24 Cytomegalovirus (CMV) Przeciwciaa IgM - test potwierdzenia 2F25 Cytomegalovirus (CMV) Przeciwciaa IgG/ IgM 2F54 Wirus Epstein Barr Przeciwciaa IgG - test potwierdzenia 2F90 Wirus/ przeciwciaa nabytego niedoboru odpornoci (HIV) Przeciwciaa (test potwierdzajcy) 2G07 Biako S 2L62 Homocysteina 2M62 Leptyna 2N63 Przeciwciaa przeciw antygenom nadnerczy 2N65 Przeciwciaa przeciw antygenom przytarczyc 2N66 Przeciwciaa przeciw biakom bogatym w cytrulin (CCP) 2N67 Przeciwciaa przeciw bonie podstawnej kbkw nerkowych (anty-GMB) 2N69 Przeciwciaa przeciw cytoplazmie (ANCA) 2N71 Przeciwciaa przeciw czynnikowi wewntrznemu Castle'a (IFA) 2N73 Przeciwciaa przeciw desmogleinie 2N75 Przeciwciaa przeciw DNA dwuniciowemu (dsDNA) 2N77 Przeciwciaa przeciw DNA jednoniciowemu (ssDNA) 2N79 Przeciwciaa przeciw endomysium 2N85 Przeciwciaa przeciw histonom 2N87 Przeciwciaa przeciw insulinie 2N89 Przeciwciaa przeciw kardiolipinie 2N91 Przeciwciaa przeciw komrkom mini gadkich 2N93 Przeciwciaa przeciw komrkom mini szkieletowych 2N95 Przeciwciaa przeciw komrkom minia sercowego 2N97 Przeciwciaa przeciw komrkom okadzinowym odka 2N99 Przeciwciaa przeciw komrkom wysp trzustki 2O01 Przeciwciaa przeciw limfocytom 2O03 Przeciwciaa przeciw mielinie 2O05 Przeciwciaa przeciw mitochondriom 2O07 Przeciwciaa przeciw neutrofilom 2O09 Przeciwciaa przeciw peroksydazie tarczycowej 2O11 Przeciwciaa przeciw pytkom krwi 2

W3 Badania dodatkowe - grupa 2

Charakterystyka grup ambulatoryjnych wiadcze specjalistycznych

zacznik nr 7 do zarzdzenia nr 81/2011/DSOZPrezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 4 listopada 2011 r.

O12 Identyfikacja alloprzeciwcia 2O13 Przeciwciaa przeciw receptorowi insuliny 2O15 Przeciwciaa przeciw receptorowi tyreotropiny 2S23 Borrelia burgdorferi (Lyme) Przeciwciaa IgG - test potwierdzajcy 2S27 Borrelia burgdorferi (Lyme) Przeciwciaa IgM - test potwierdzajcy 2S29 Borrelia burgdorferi (Lyme) IgG/ IgM Przeciwciaa (anty-B.burgdorferi IgG/ IgM) 2S31 Borrelia burgdorferi (Lyme) Przeciwciaa IgG/ IgM - test potwierdzajcy 2S37 Borrelia Przeciwciaa (cakowite) 2S77 Chlamydia trachomatis Przeciwciaa IgG/ IgM 2U08 Helicobacter pylori Przeciwciaa IgA - test potwierdzenia 2U11 Helicobacter pylori IgG Przeciwciaa - test potwierdzenia 2U14 Helicobacter pylori IgG/ IgA Przeciwciaa (anty-H. pylori IgG/ IgA) 2U19 Legionella pneumophila IgG/ IgM/ IgA 2U44 Mycoplasma pneumoniae Przeciwciaa IgM - test potwierdzenia 2U81 Treponema pallidum Przeciwciaa IgG - test potwierdzenia 2U83 Treponema pallidum Przeciwciaa IgM - test potwierdzenia 2U93 Yersinia enterocolitica Przeciwciaa IgA - test potwierdzenia 2U95 Yersinia enterocolitica Przeciwciaa IgG - test potwierdzenia 2U98 Yersinia enterocolitica Przeciwciaa IgA/ IgM - test potwierdzenia 2V20 Wirus ryczki (Rubella virus) Przeciwciaa IgG - test potwierdzenia 2V26 Rubella virus + CMV + Toxoplasma Rubella IgG + CMV IgM + Toxo IgG 2V45 Wirus zapalenia wtroby typu B HBs Antygen + Przeciwciaa HBs + HBc IgG 2V46 Wirus zapalenia wtroby typu B HBs Antygen + Przeciwciaa + HBc IgG + HBc IgM 2V49 Wirus zapalenia wtroby typu C Przeciwciaa (potwierdzajcy) 2V51 Wirus zapalenia wtroby typu C Przeciwciaa IgM - test potwierdzenia 2V53 Wirus zapalenia wtroby typu C Przeciwciaa IgG - test potwierdzenia 2

ICD-987.64 Seriogram dolnego odcinka przewodu pokarmowego 288.725 Echokardiografia kwalifikujca dzieci do operacji kardiochirurgicznych lub kardiologicznego leczenia inwazyjnego 2

C49 Mieloblasty 2E64 Diagnostyka niedokrwistoci autoimmunohemolitycznej 2F26 Cytomegalovirus (CMV) DNA 2F38 Wirus brodawczaka ludzkiego (HPV) HPV-DNA 2F92 Wirus/ przeciwciaa nabytego niedoboru odpornoci (HIV) RNA / DNA 2G70 Oznaczenie aktywnoci czynnika IX 2I84 Biako PAPP-A osoczowe biako ciowe A 2

M92 2-mikroglobulina 2S79 Chlamydia trachomatis DNA 2S83 Clostridium difficile DNA toxyn A i B 2U05 Haemophilus influenzae DNA 2U27 Listeria monocytogenes DNA 2U28 Mycobacterium avium DNA 2U29 Mycobacterium avium complex DNA 2U30 Mycobacterium kansasii DNA 2U31 Mycobacterium gordonae DNA 2U32 Mycobacterium intracellulare DNA 2U37 Mycobacterium tuberculosis complex DNA 2U46 Neisseria gonorrhoeae DNA 2U70 Staphylococcus aureus DNA 2U73 Streptococcus pneumoniae DNA 2U78 Streptococcus Gr. B DNA 2V47 Wirus zapalenia wtroby typu B HBV-DNA 2V55 Wirus zapalenia wtroby typu C HCV-RNA 2V56 Wirus zapalenia wtroby typu C HCV-RNA (ilociowo) 2V81 Wirus Varicella-Zoster VZV-DNA 2W15 Blastomyces dermatididis DNA 2W29 Coccidioides immitis DNA 2W33 Histoplasma capsulatum DNA 2

ICD-9 Ranga ICD-9L91 Immunoglobuliny E swoiste (IgE) 4

W4 Badania dodatkowe - grupa 3

W5 Badania dodatkowe - grupa 4

Charakterystyka grup ambulatoryjnych wiadcze specjalistycznych

zacznik nr 7 do zarzdzenia nr 81/2011/DSOZPrezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 4 listopada 2011 r.

ICD-9 Ranga ICD-9A09 Bilirubina w moczu 0A11 Ciaa ketonowe w moczu 0A12 Ciar waciwy moczu 0A13 Erytrocyty/ hemoglobina w moczu 0A14 Leukocyty w moczu 0A15 Glukoza w moczu 0A19 Osad moczu 0A25 Urobilinogen w moczu 0C02 Erytrocyty liczba 0C30 Leukocyty liczba 0C32 Leukocyty obraz odsetkowy 0C01 Erytroblasty 0C67 Promielocyty 0

ICD-9 Ranga ICD-989.394 Elektromiografia 404.13 Elektroneurografia 4

W6 Badania dodatkowe - grupa 5

W7 Badania dodatkowe - grupa 6

Charakterystyka grup ambulatoryjnych wiadcze specjalistycznych

zacznik nr 7 do zarzdzenia nr 81/2011/DSOZPrezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 4 listopada 2011 r.

Ranga*

ICD-906.111 Biopsja aspiracyjna cienkoigowa tarczycy 4

ICD-906.112 Biopsja aspiracyjna cienkoigowa tarczycy celowana 406.113 Biopsja gruboigowa tarczycy 4

ICD-986.081 Zaoenie pompy insulinowej 2

ICD-999.821 Lecznicze nawietlania promieniami ultrafioletowymi chorb skry 2

ICD-900.9600 Elektrokoagulacja zmian powierzchownych 200.9601 Krioterapia zmian powierzchownych 200.9602 Laseroterapia zmian powierzchownych 286.32 Kriochirurgiczne zniszczenie skry 286.34 Zniszczenie skry laserem 2

ICD-986.383 Radykalne wycicie do 4 zmian skry 286.382 Radykalne wycicie pojedynczej zmiany skry, rednica wycicia powyej 4,0 cm 2

ICD-986.384 Radykalne wycicie powyej 4 zmian skry 2

ICD-993.3930 Prdy TENS 299.89 Zabieg fizykoterapii przeciwblowo 2

ICD-999.921 Akupunktura leczenie blu przewlekego 2

ICD-904.89 Wstrzyknicie do nerwu obwodowego z wyjtkiem rodkw neurolitycznych 204.80 Wstrzyknicie do nerwu obwodowego nieokrelone inaczej 204.81 Wstrzyknicie rodka znieczulajcego do nerwu obwodowego 2

wymagane wskazanie procedury z listy Z07

Z08 wiadczenia zabiegowe - grupa 8wymagane wskazanie procedury z listy Z08

Z09 wiadczenia zabiegowe - grupa 9

wymagane wskazanie procedury z listy Z04

Z05 wiadczenia zabiegowe - grupa 5

Z01 wiadczenia zabiegowe - grupa 1wymagane wskazanie do 2 procedur oznaczonych tym samym kodem z listy Z01

wymagane wskazanie do 2 procedur oznaczonych tym samym kodem z listy Z02

Z03 wiadczenia zabiegowe - grupa 3

Z Specjalistyczne wiadczenia zabiegowe

wymagane wskazanie procedury z listy Z09

Z10 wiadczenia zabiegowe - grupa 10wymagane wskazanie procedury z listy Z10

wymagane wskazanie procedury z listy Z05

Z06 wiadczenia zabiegowe - grupa 6wymagane wskazanie procedury z listy Z06

wymagane wskazanie procedury z listy Z03

Z04 wiadczenia zabiegowe - grupa 4

Z02 wiadczenia zabiegowe - grupa 2

Z07 wiadczenia zabiegowe - grupa 7

Charakterystyka grup ambulatoryjnych wiadcze specjalistycznych

zacznik nr 7 do zarzdzenia nr 81/2011/DSOZPrezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 4 listopada 2011 r.

ICD-9100.42 Znieczulenie splotw lub nerww obwodowych (powyej 2 godzin) 2

ICD-904.21 Zniszczenie nerww czaszkowych lub obwodowych przez wstrzyknicie czynnika neurolitycznego 204.24 Zniszczenie nerww czaszkowych lub obwodowych przez znieczulenie wywoane nisk temperatur 204.25 Zniszczenie nerww czaszkowych lub obwodowych przez znieczulenie wywoane wysok temperatur 2

ICD-933.26 Przezskrna igowa biopsja puca 234.041 Drena jamy opucnowej 234.092 Nakucie midzyebrza 234.094 Nakucie opucnej pobranie materiau do analiz 234.095 Nakucie opucnej punkcja odbarczajca 234.23 Biopsja ciany klatki piersiowej, 234.24 Biopsja opucnej 234.25 Przezskrna igowa biopsja rdpiersia 234.71 Szycie rany ciany klatki piersiowej 234.91 Nakucie klatki piersiowej 254.956 Nakucie otrzewnej punkcja odbarczajca 254.957 Nakucie otrzewnej pobranie materiau do analiz 2

ICD-933.24 Endoskopowa biopsja oskrzela 233.272 Przezoskrzelowa biopsja puca 298.15 Usunicie ciaa obcego ze wiata tchawicy i oskrzela bez nacicia 2

ICD-997.71 Usunicie wewntrzmacicznej wkadki antykoncepcyjnej 297.73 Usunicie krka wewntrzpochwowego 297.74 Usunicie innego pesarium pochwowego 297.76 Usunicie wewntrzmacicznej wkadki leczniczej 297.79 Usunicie innego przyrzdu z drg rodnych 2

ICD-985.113 Przezskrna gruboigowa biopsja piersi 485.112 Przezskrna cienkoigowa biopsja piersi celowana 485.98 Usunicie zastawki (portu) ekspanderoprotezy piersiowej 4

ICD-985.114 Przezskrna gruboigowa biopsja piersi celowana 4

wymagane wskazanie procedury z listy Z16

Z17 wiadczenia zabiegowe - grupa 17wymagane wskazanie procedury z listy Z17

Z18 wiadczenia zabiegowe - grupa 18wymagane wskazanie procedury z listy Z18

wymagane wskazanie procedury z listy Z14

Z15 wiadczenia zabiegowe - grupa 15wymagane wskazanie procedury z listy Z15

Z16 wiadczenia zabiegowe - grupa 16

wymagane wskazanie procedury z listy Z13

Z14 wiadczenia zabiegowe - grupa 14

Z11 wiadczenia zabiegowe - grupa 11wymagane wskazanie procedury z listy Z11

Z13 wiadczenia zabiegowe - grupa 13

Charakterystyka grup ambulatoryjnych wiadcze specjalistycznych

zacznik nr 7 do zarzdzenia nr 81/2011/DSOZPrezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 4 listopada 2011 r.

ICD-967.321 Elektrokonizacja szyjki macicy 267.324 Elektrokoagulacja szyjki macicy 267.33 Kriokonizacja szyjki macicy 267.34 Laseroterapia zmiany szyjki macicy 269.7 Wprowadzenie wewntrzmacicznej wkadki antykoncepcyjnej 269.91 Wprowadzenie leczniczej wkadki do macicy 269.92 Sztuczna inseminacja 275.1 Amniocenteza diagnostyczna 2

ICD-967.11 Biopsja kanau szyjki macicy 267.12 Wycinki z szyjki macicy (biopsja skrawkowa) 267.31 Marsupializacja torbieli szyjki macicy 267.39 Zniszczenie lub wycicie zmiany lub tkanki szyjki macicy inne 270.13 Uwolnienie zrostw wewntrzpochwowych 270.24 Biopsja pochwy 271.099 Nacicie sromu/krocza inne 271.01 Uwolnienie zrostw sromu 271.091 Powikszenie wejcia do pochwy 271.11 Biopsja sromu 271.22 Nacicie torbieli gruczou Bartholina 271.23 Marsupializacja torbieli gruczou Bartholina 271.3 Inne czciowe wycicie lub zniszczenie zmian chorobowych w obrbie sromu i krocza 2

ICD-985.02 Nacicie sutka 285.21 Miejscowe wycicie zmiany piersi 2

ICD-985.131 Biopsja gruboigowa piersi wspomagana prni pod kontrol USG 285.132 Biopsja gruboigowa piersi wspomagana prni stereotaktyczna 2

ICD-966.8 Przedmuchiwanie i przepukiwanie jajowodu 268.12 Histeroskopia diagnostyczna 268.231 Rozszerzenie kanau szyjki i wyyeczkowanie cian jamy macicy 269.03 Rozszerzenie kanau szyjki i wyyeczkowanie cian jamy macicy diagnostyczne 269.04 Rozszerzenie kanau szyjki i wyyeczkowanie cian jamy macicy lecznicze 269.59 Inne aspiracyjne yeczkowanie macicy 2

ICD-967.2 Konizacja szyjki macicy 2

68.232 Histeroskopowa ablacja endometrium 2

wymagane wskazanie procedury z listy Z24

wymagane wskazanie procedury z listy Z22

Z23 wiadczenia zabiegowe - grupa 23wymagane wskazanie procedury z listy Z23

Z24 wiadczenia zabiegowe - grupa 24

Z22 wiadczenia zabiegowe - grupa 22

wymagane wskazanie procedury z listy Z19

Z20 wiadczenia zabiegowe - grupa 20wymagane wskazanie procedury z listy Z20

Z21 wiadczenia zabiegowe - grupa 21wymagane wskazanie procedury z listy Z21

Z19 wiadczenia zabiegowe - grupa 19

Charakterystyka grup ambulatoryjnych wiadcze specjalistycznych

zacznik nr 7 do zarzdzenia nr 81/2011/DSOZPrezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 4 listopada 2011 r.

ICD-993.57 Zaoenie opatrunku na ran inne 298.01 Usunicie ciaa obcego ze wiata jamy ustnej bez nacicia 298.17 Usunicie ciaa obcego ze wiata pochwy bez nacicia 298.18 Usunicie ciaa obcego z przetoki sztucznej bez nacicia 298.19 Usunicie ciaa obcego ze wiata cewki moczowej bez nacicia 298.20 Usunicie ciaa obcego bez nacicia inne 298.23 Usunicie ciaa obcego ze sromu bez nacicia 298.24 Usunicie ciaa obcego z prcia/moszny bez nacicia 298.25 Usunicie ciaa obcego z tuowia, z wyjtkiem moszny, prcia lub sromu bez nacicia 298.26 Usunicie ciaa obcego z rki bez nacicia 298.27 Usunicie ciaa obcego z koczyny grnej, z wyjtkiem doni bez nacicia 298.28 Usunicie ciaa obcego ze stopy bez nacicia 298.29 Usunicie ciaa obcego z nogi, z wyjtkiem stopy bez nacicia 2

ICD-986.056 Usunicie szww, staplerw, gdzie indziej niewymienione 297.14 Wymiana innego przyrzdu unieruchamiajcego 297.15 Wymiana cewnika w ranie 297.38 Usunicie szww z gowy lub szyi 297.43 Usunicie szww z klatki piersiowej 297.621 Usunicie cewnika z moczowodu i z ureterostomii 297.641 Usunicie cewnika zaoonego na stae z drg moczowych 297.84 Usunicie szww z tuowia niesklasyfikowane gdzie indziej 297.881 Usunicie klamry 297.882 Usunicie gipsu 297.891 Usunicie szww z innej okolicy 297.83 Usunicie szww ze ciany jamy brzusznej 2

ICD-957.01 Drena pcherza moczowego bez nacicia 257.94 Wprowadzenie na stae cewnika do pcherza moczowego 257.95 Wymiana cewnika wprowadzonego do pcherza moczowego na stae 286.03 Nacicie torbieli skrzastej 286.058 Usunicie drenu (drenw) z ran pooperacyjnych 297.03 Wymiana cewnika w przetoce jelita cienkiego 297.04 Wymiana cewnika w przetoce jelita grubego 297.16 Wymiana tamponu lub drenu w ranie 297.26 Wymiana tamponady lub drenu pochwy lub sromu 297.41 Usunicie drenu torakotomijnego lub drenu z jamy opucnowej 297.611 Usunicie cewnika z nefrostomii i pielostomii 297.612 Wymiana cewnika w nefrostomii i pielostomii 297.631 Usunicie cewnika z cystostomii 297.632 Wymiana cewnika w cystostomii 297.65 Usunicie szynowania z cewki moczowej 297.81 Usunicie drenu zaotrzewnowego 297.82 Usunicie drenu otrzewnowego 2

ICD-948.35 Miejscowe wycicie zmiany odbytnicy 249.01 Nacicie ropnia okooodbytowego 249.03 Wycicie polipowatej wyroli odbytu 249.22 Biopsja okooodbytowa 249.23 Biopsja odbytu 249.31 Endoskopowe wycicie/ zniszczenie zmiany/ tkanki odbytu 249.52 Tylne nacicie zwieracza odbytu 249.59 Nacicie zwieracza odbytu inne 249.931 Usunicie ciaa obcego z odbytu z naciciem 2

Z27 wiadczenia zabiegowe - grupa 27wymagane wskazanie procedury z listy Z27

Z28 wiadczenia zabiegowe - grupa 28wymagane wskazanie procedury z listy Z28

Z25 wiadczenia zabiegowe - grupa 25wymagane wskazanie procedury z listy Z25

Z26 wiadczenia zabiegowe - grupa 26wymagane wskazanie procedury z listy Z26

Charakterystyka grup ambulatoryjnych wiadcze specjalistycznych

zacznik nr 7 do zarzdzenia nr 81/2011/DSOZPrezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 4 listopada 2011 r.

ICD-940.11 Biopsja ukadu limfatycznego 240.23 Wycicie pachowego wza chonnego 240.24 Wycicie pachwinowego wza chonnego 240.291 Wycicie torbieli limfatycznej 240.293 Proste wycicie wza chonnego 2

ICD-982.012 Nacicie pochewki cignistej na rce 282.03 Nacicie kaletki maziowej rki 282.211 Wycicie torbieli galaretowatej pochewki cigna rki (nadgarstek) 282.44 Szycie cigna zginacza rki inne 282.45 Szycie cigna rki inne 283.011 Nacicie pochewki cigna 283.039 Nacicie kaletki - inne 283.311 Wycicie zmiany pochewki cigna 283.312 Wycicie torbieli galaretowatej pochewki cigna, z wyjtkiem rki 283.329 Wycicie zmiany minia inne 283.61 Szycie pochewki cigna 2

ICD-986.221 Oczyszczenie przez wycicie zdewitalizowanej tkanki 286.222 Wycicie martwiczej tkanki 286.223 Wycicie wilgotnej tkanki martwiczej 286.271 Usunicie tkanki martwiczej 286.272 Usunicie wilgotnej tkanki martwiczej 286.281 Usunicie zdewitalizowanej tkanki, martwicy lub wilgotnej tkanki martwiczej przez szczoteczkowanie 286.282 Usunicie zdewitalizowanej tkanki, martwicy lub wilgotnej tkanki martwiczej przez irygacj pod cinieniem 286.283 Usunicie zdewitalizowanej tkanki, martwicy lub wilgotnej tkanki martwiczej przez zdrapanie 286.284 Usunicie zdewitalizowanej tkanki, martwicy lub wilgotnej tkanki martwiczej przez przemycie 2

ICD-945.251 Zamknita biopsja jelita grubego z bliej nieokrelonego miejsca 245.252 Pobranie materiau przez wyszczoteczkowanie lub wypukanie jelita grubego 2

ICD-982.22 Wycicie zmiany minia rki 2

ICD-986.21 Wycicie cysty lub zatoki pilonidalnej 2

ICD-957.029 Usunicie skrzepw z pcherza bez nacicia inne 257.32 Cystoskopia przezcewkowa 260.111 Biopsja stercza przezodbytnicza wielomiejscowa 260.113 Przezskrna biopsja gruczou krokowego (nakucie przez krocze) 264.0 Operacja stulejki 2

wymagane wskazanie procedury z listy Z34

Z35 wiadczenia zabiegowe - grupa 35wymagane wskazanie procedury z listy Z35

Z32 wiadczenia zabiegowe - grupa 32wymagane wskazanie procedury z listy Z32

Z33 wiadczenia zabiegowe - grupa 33wymagane wskazanie procedury z listy Z33

Z34 wiadczenia zabiegowe - grupa 34

wymagane wskazanie procedury z listy Z29

Z30 wiadczenia zabiegowe - grupa 30wymagane wskazanie procedury z listy Z30

Z31 wiadczenia zabiegowe - grupa 31wymagane wskazanie procedury z listy Z31

Z29 wiadczenia zabiegowe - grupa 29

Charakterystyka grup ambulatoryjnych wiadcze specjalistycznych

zacznik nr 7 do zarzdzenia nr 81/2011/DSOZPrezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 4 listopada 2011 r.

ICD-958.22 Inna uretroskopia 264.21 Wycicie lub biopsja i zniszczenie zmiany skry prcia 264.41 Szycie rany prcia 2

99.2900 Wlew do pcherza moczowego szczepionki BCG 2

ICD-983.21 Biopsja tkanek mikkich 286.11 Biopsja skry/ tkanki podskrnej 286.381 Radykalne wycicie pojedynczej zmiany skry, rednica wycicia do 4,0 cm 2

ICD-977.41 Biopsja koci opatka, obojczyk, klatka piersiowa (ebra i mostek) 277.42 Biopsja koci ko ramienna 277.43 Biopsja koci ko promieniowa/ko okciowa 277.44 Biopsja koci koci nadgarstka/rdrcza 277.45 Biopsja koci ko udowa 277.46 Biopsja koci rzepka 277.47 Biopsja koci ko piszczelowa/ko strzakowa 277.48 Biopsja koci koci stpu/ koci rdstopia 277.491 Biopsja koci inne koci (miednica) 277.492 Biopsja koci inne koci (paliczki palcw stopy/rki) 2

ICD-979.01 Zamknite nastawienie zamania bez wewntrznej stabilizacji ko ramienna 479.02 Zamknite nastawienie zamania bez wewntrznej stabilizacji ko promieniowa/ okciowa (rami - inne) 479.03 Zamknite nastawienie zamania bez wewntrznej stabilizacji koci nadgarstka i koci rdrcza (rka) 479.04 Zamknite nastawienie zamania bez wewntrznej stabilizacji paliczki rki 479.06 Zamknite nastawienie zamania bez wewntrznej stabilizacji ko piszczelowa/ko strzakowa 479.07 Zamknite nastawienie zamania bez wewntrznej stabilizacji koci stpu/koci rdstopia (noga) 479.08 Zamknite nastawienie zamania bez wewntrznej stabilizacji paliczki stopy 479.091 Zamknite nastawienie zamania bez wewntrznej stabilizacji inne wyszczeglnione koci (obojczyk) 479.092 Zamknite nastawienie zamania bez wewntrznej stabilizacji inne wyszczeglnione koci (ebra) 479.094 Zamknite nastawienie zamania bez wewntrznej stabilizacji inne wyszczeglnione koci (rzepka) 479.71 Zamknite nastawienie zwichnicia barku 479.72 Zamknite nastawienie zwichnicia okcia 479.73 Zamknite nastawienie zwichnicia nadgarstka 479.74 Zamknite nastawienie zwichnicia rki i palcw 479.76 Zamknite nastawienie zwichnicia kolana 479.77 Zamknite nastawienie zwichnicia kostki 479.78 Zamknite nastawienie zwichnicia stopy i palcw 4

ICD-978.611 Usunicie zewntrznego inwazyjnego stabilizatora koci opatka, obojczyk, klatka piersiowa (ebra i mostek) 278.612 Usunicie zewntrznego inwazyjnego stabilizatora koci ko ramienna 278.613 Usunicie zewntrznego inwazyjnego stabilizatora koci ko promieniowa/ko okciowa 278.614 Usunicie zewntrznego inwazyjnego stabilizatora koci koci nadgarstka/rdrcza/paliczki (rki) 278.617 Usunicie zewntrznego inwazyjnego stabilizatora koci ko piszczelowa/ko strzakowa 278.618 Usunicie zewntrznego inwazyjnego stabilizatora koci koci stpu/koci rdstopia/paliczki (stopy) 297.171 Usunicie zespolenia zewntrznego opatka, obojczyk, klatka piersiowa (ebra i mostek) 297.173 Usunicie zespolenia zewntrznego ko promieniowa/ko okciowa 297.174 Usunicie zespolenia zewntrznego koci nadgarstka/rdrcza/paliczki (rki) 297.176 Usunicie zespolenia zewntrznego rzepka 297.177 Usunicie zespolenia zewntrznego ko piszczelowa/ko strzakowa 2

wymagane wskazanie procedury z listy Z39

Z40 wiadczenia zabiegowe - grupa 40wymagane wskazanie procedury z listy Z40

Z37 wiadczenia zabiegowe - grupa 37wymagane wskazanie procedury z listy Z37

Z38 wiadczenia zabiegowe - grupa 38wymagane wskazanie procedury z listy Z38

Z39 wiadczenia zabiegowe - grupa 39

Z36 wiadczenia zabiegowe - grupa 36wymagane wskazanie procedury z listy Z36

Charakterystyka grup ambulatoryjnych wiadcze specjalistycznych

zacznik nr 7 do zarzdzenia nr 81/2011/DSOZPrezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 4 listopada 2011 r.

ICD-993.51 Zaoenie gorsetu gipsowego 293.53 Zaoenie innego unieruchomienia gipsowego 293.541 Zaoenie szyny z gipsem 293.542 Zaoenie szyny Kramera 293.549 Zaoenie innej szyny unieruchamiajcej 297.11 Wymiana opatrunku unieruchamiajcego koczyny grnej 297.12 Wymiana opatrunku unieruchamiajcego koczyny dolnej 297.13 Wymiana opatrunku unieruchamiajcego innej okolicy 2

ICD-909.41 Zgbnikowanie otworu zowego 209.42 Zgbnikowanie kanalika zowego 209.43 Zgbnikowanie przewodu nosowo-zowego 2

ICD-909.92 Pukanie drg zowych 210.0 Usunicie ciaa obcego ze spojwki 2

ICD-908.201 Inne usunicie gruczou tarczkowego 208.21 Wycicie gradwki 208.41 Termokauteryzacja podwinitej/wywinitej powieki 208.42 Podszycie podwinitej/wywinitej powieki 208.511 Powikszenie szczeliny powiek 208.521 Zszycie kta szpary powiekowej 208.522 Zszycie tarczki 210.31 Wycicie zmiany ze spojwki 210.32 Zniszczenie zmiany na spojwce 210.331 Usunicie ziarniny jagliczej 210.6 Operacja naprawcza skaleczenia spojwki 210.91 Iniekcja podspojwkowa 212.21 Diagnostyczna aspiracja treci z przedniej komory oka 212.91 Lecznicze oprnienie komory przedniej oka 212.921 Wstrzyknicie powietrza do komory przedniej oka 212.922 Wstrzyknicie pynu do przedniej komory oka 212.923 Wstrzyknicie leku do przedniej komory oka 2

ICD-910.1 Inne nacicia spojwki 210.21 Biopsja spojwki 211.21 Skrobanie rogwki na rozmaz lub posiew 298.21 Usunicie powierzchownego ciaa obcego z oka bez nacicia 298.221 Usunicie ciaa obcego wbitego w powiek lub spojwk bez nacicia 209.51 Nacicie otworu zowego 209.52 Nacicie kanalika zowego 209.53 Nacicie woreczka zowego 209.91 Obliteracja otworu zowego 2

ICD-909.12 Biopsja woreczka zowego 212.124 Nacicie tczwki z uyciem lasera 2

wymagane wskazanie procedury z listy Z44

Z45 wiadczenia zabiegowe - grupa 45wymagane wskazanie procedury z listy Z45

Z46 wiadczenia zabiegowe - grupa 46wymagane wskazanie procedury z listy Z46

Z42 wiadczenia zabiegowe - grupa 42wymagane wskazanie procedury z listy Z42

Z43 wiadczenia zabiegowe - grupa 43wymagane wskazanie procedury z listy Z43

Z44 wiadczenia zabiegowe - grupa 44

Z41 wiadczenia zabiegowe - grupa 41wymagane wskazanie procedury z listy Z41

Charakterystyka grup ambulatoryjnych wiadcze specjalistycznych

zacznik nr 7 do zarzdzenia nr 81/2011/DSOZPrezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 4 listopada 2011 r.

ICD-913.64 Przecicie wtrnej bony (po zamie) (kapsulotomia laserowa) 212.72 Cyklokrioterapia 212.73 Cyklofotokoagulacja 2

ICD-914.22 Zniszczenie zmiany naczyniwki/ siatkwki krioterapia 214.24 Fotokoagulacja (laser) zmiany naczyniwki/siatkwki 414.25 Fotokoagulacja zmiany naczyniwki/siatkwki inne 414.32 Rozerwanie siatkwki leczenie krioterapi 214.34 Rozerwanie siatkwki leczenie fotokoagulacj (laser) 214.35 Rozerwanie siatkwki leczenie fotokoagulacj inne 214.54 Odwarstwienie siatkwki leczenie fotokoagulacj (laser) 214.55 Odwarstwienie siatkwki leczenie fotokoagulacj inne 2

ICD-908.81 Zszycie linijnej rany powieki/ brwi 208.01 Nacicie brzegu powieki 208.09 Nacicie powieki oka inne 208.11 Biopsja powieki 208.22 Wycicie innej maej zmiany powieki 208.25 Zniszczenie zmiany powieki 2

ICD-925.91 Podcicie wdzideka jzyka 227.91 Nacicie wdzideka wargi 227.92 Nacicia w obrbie jamy ustnej inne 227.22 Biopsja podniebienia mikkiego/jzyczka 227.23 Biopsja wargi 2

ICD-997.37 Usunicie rurki tracheostomijnej 298.11 Usunicie ciaa obcego ze wiata ucha bez nacicia 298.12 Usunicie ciaa obcego ze wiata nosa bez nacicia 298.13 Usunicie ciaa obcego ze wiata garda bez nacicia 2

ICD-921.15 Nacicie maowiny nosa (konchotomia) czciowa podluzwkowa 221.92 Odwarstwienie bony luzowej przegrody nosa 222.01 Punkcja zatoki nosa/pukanie/aspiracja 222.02 Aspiracja lub przepukanie zatoki nosa przez naturalne ujcie 2

ICD-997.23 Wymiana rurki tracheostomijnej 2

Z52 wiadczenia zabiegowe - grupa 52wymagane wskazanie procedury z listy Z52

Z53 wiadczenia zabiegowe - grupa 53wymagane wskazanie procedury z listy Z53

wymagane wskazanie procedury z listy Z49

Z50 wiadczenia zabiegowe - grupa 50wymagane wskazanie procedury z listy Z50

Z51 wiadczenia zabiegowe - grupa 51wymagane wskazanie procedury z listy Z51

Z47 wiadczenia zabiegowe - grupa 47wymagane wskazanie procedury z listy Z47

Z48 wiadczenia zabiegowe - grupa 48wymagane wskazanie procedury z listy Z48

Z49 wiadczenia zabiegowe - grupa 49

Charakterystyka grup ambulatoryjnych wiadcze specjalistycznych

zacznik nr 7 do zarzdzenia nr 81/2011/DSOZPrezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 4 listopada 2011 r.

ICD-922.00 Aspiracja i pukanie zatok nosa nieokrelone inaczej 2

23.1817 Krioterapia niewielkich zmian w obrbie tkanek mikkich jamy ustnej 227.24 Biopsja jamy ustnej inne 227.71 Nacicie jzyczka 227.93 Plastyka wdzideka wargi, jzyka, policzka 228.05 Nacicie migdaka lub struktur okoomigdakowych 221.22 Biopsja nosa 221.81 Szycie rany nosa 221.32 Miejscowe wycicie lub zniszczenie innych zmian nosa 2

ICD-925.01 Zamknita (igowa) biopsja jzyka 226.0 Nacicie linianki/przewodu linowego 226.11 Biopsja igowa linianki/przewodu 226.91 Sondowanie przewodu linowego 227.1 Nacicie podniebienia 228.11 Biopsja migdaka podniebiennego i migdaka gardowego 229.12 Biopsja garda 2

ICD-921.01 Przednia tamponada nosa przy krwotoku 297.21 Wymiana tamponady nosa 297.32 Usunicie tamponady nosa 2

ICD-921.13 Nacicie przegrody nosowej 221.14 Drena ropnia przegrody nosa 221.71 Zamknite nastawienie zamania nosa 222.11 Zamknita igowa biopsja zatoki nosa 2

ICD-918.02 Nacicie zewntrznego przewodu suchowego 218.291 Przyeganie ucha zewntrznego 218.293 Kriochirurgia ucha zewntrznego 218.292 Koagulacja ucha zewntrznego 218.294 yeczkowanie ucha zewntrznego 218.295 Elektrokoagulacja ucha zewntrznego 220.091 Aspiracja ucha rodkowego nieokrelona inaczej 220.099 Nacicie bony bbenkowej inne 220.1 Usunicie rurki tympanostomijnej 220.81 Kateteryzacja trbki Eustachiusza 220.84 Wdmuchnicie kwasu bornego/salicylowego do trbki Eustachiusza 220.94 Wstrzyknicie do jamy bbenkowej 2

ICD-923.1808 Wyuszczenie kamienia z przewodu linianki 2

25.1 Zniszczenie lub wycicie zmiany jzyka 225.51 Szycie rany jzyka 225.92 Wycicie wdzideka jzyka 227.41 Wycicie wdzideka wargi 227.491 Wycicie zmiany w zakresie przedsionka jamy ustnej 227.51 Szycie rany wargi 227.52 Szycie rany jamy ustnej inne 228.91 Usunicie ciaa obcego z migdaka podniebiennego i migdaka gardowego przez nacicie 2

wymagane wskazanie procedury z listy Z59

Z57 wiadczenia zabiegowe - grupa 57wymagane wskazanie procedury z listy Z57

Z58 wiadczenia zabiegowe - grupa 58wymagane wskazanie procedury z listy Z58

Z59 wiadczenia zabiegowe - grupa 59

wymagane wskazanie procedury z listy Z54

Z55 wiadczenia zabiegowe - grupa 55wymagane wskazanie procedury z listy Z55

Z56 wiadczenia zabiegowe - grupa 56wymagane wskazanie procedury z listy Z56

Z54 wiadczenia zabiegowe - grupa 54

Charakterystyka grup ambulatoryjnych wiadcze specjalistycznych

zacznik nr 7 do zarzdzenia nr 81/2011/DSOZPrezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 4 listopada 2011 r.

ICD-927.311 Miejscowe zniszczenie zmiany lub tkanek podniebienia twardego przez kauteryzacj 227.312 Miejscowe zniszczenie zmiany lub tkanek podniebienia twardego przez chemioterapi 276.93 Zamknite nastawienie zwichnicia stawu skroniowo-uchwowego 2

ICD-921.02 Tylna i przednia tamponada nosa przy krwotoku 221.18 Endoskopowy drena ropnia przegrody nosa 221.91 Uwolnienie zrostw nosowych 2

ICD-918.09 Nacicie ucha zewntrznego inne 218.12 Biopsja ucha zewntrznego 218.4 Szycie rany ucha zewntrznego 2

18.299 Czciowe wycicie maowiny usznej 2

ICD-924.0 Nacicie dzisa lub koci zbodoowej 2

23.1809 Chirurgiczne zaopatrzenie maej rany obejmujcej do 3 zbodow wcznie ze szwem 223.1810 Chirurgiczne zaopatrzenie maej rany obejmujcej do 2-3 zbodow wcznie z opracowaniem i szwami 224.32 Szycie rozerwanego dzisa 224.511 Plastyka wyrostka zbodoowego - przykorzeniowa 224.514 Plastyka wyrostka zbodoowego prosta 2

ICD-923.2001 Nacicie powierzchniowo, podluzwkowo lub podskrnie lecego ropnia wcznie z drenaem i opatrunkiem 2

ICD-923.1703 Usunicie gboko zamanego zba przez dutowanie wewntrzzbodoowe przy zastosowaniu wierte, dwigni 223.1704 Usunicie zba przez dutowanie zewntrzzbodoowe z wytworzeniem pata luzwkowo-okostnowego 223.2102 Repozycja i unieruchomienie zamanego fragmentu wyrostka zbodoowego z zbem lub zbami 223.2206 Zaoenie szyny przy zwichniciach, reimplantacjach lub transplantacjach zbw 2

23.2207 Zaoenie szyny z pelot lub pyt nagryzow przy zamaniach z przemieszczeniem szczki lub dna oczodou lub wyrostka kykciowego uchwy 2

ICD-923.1705 Operacyjne usunicie zba zatrzymanego 223.1706 Operacyjne odsonicie zatrzymanego zba z naklejeniem zaczepu ortodontycznego 223.1707 Operacyjne usunicie zawizkw zbw ze wskaza ortodontycznych 223.1708 Usunicie zbw w znieczuleniu oglnym u pacjentw z niedorozwojem umysowym 297.36 Usunicie innego przyrzdu zewntrznej fiksacji uchwy 2

ICD-924.11 Biopsja dzisa 224.12 Biopsja wyrostka zbodoowego 276.11 Biopsja koci twarzy 2

Z62 wiadczenia zabiegowe - grupa 62wymagane wskazanie procedury z listy Z62

Z63 wiadczenia zabiegowe - grupa 63

Z64 wiadczenia zabiegowe - grupa 64

Z60 wiadczenia zabiegowe - grupa 60wymagane wskazanie procedury z listy Z60

Z61 wiadczenia zabiegowe - grupa 61wymagane wskazanie procedury z listy Z61

Z67 wiadczenia zabiegowe - grupa 67wymagane wskazanie procedury z listy Z67

wymagane wskazanie procedury z listy Z64

Z65 wiadczenia zabiegowe - grupa 65wymagane wskazanie procedury z listy Z65

Z66 wiadczenia zabiegowe - grupa 66wymagane wskazanie procedury z listy Z66

wymagane wskazanie procedury z listy Z63

Charakterystyka grup ambulatoryjnych wiadcze specjalistycznych

zacznik nr 7 do zarzdzenia nr 81/2011/DSOZPrezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 4 listopada 2011 r.

ICD-924.31 Wycicie zmiany/tkanki dzisa 227.313 Miejscowe zniszczenie zmiany lub tkanek podniebienia twardego przez krioterapi 227.319 Miejscowe wycicie zmiany lub tkanek podniebienia twardego inne 2

ICD-976.96 Wstrzyknicie leku do stawu skroniowo-uchwowego 481.911 Aspiracja stawu 282.92 Aspiracja z kaletki rki 282.93 Aspiracja z tkanek mikkich rki inne 282.94 Wstrzyknicie leku do kaletki rki 482.95 Wstrzyknicie leku do cigna rki 483.96 Wstrzyknicie leku do kaletki maziowej 483.97 Wstrzyknicie leku do cigna 481.92 Wstrzyknicie leku do stawu lub wizade 485.91 Aspiracja z piersi 286.011 Aspiracja ropnia paznokcia, skry lub tkanki podskrnej 286.012 Aspiracja krwiaka paznokcia, skry lub tkanki podskrnej 286.013 Aspiracja nagromadzenia pynu surowiczego pod paznokciem, skr lub tkank podskrn 286.23 Usunicie paznokcia, oyska paznokcia lub obrbka naskrkowego 283.94 Aspiracja z kaletki maziowej 283.95 Aspiracja z tkanek mikkich inne 286.04 Nacicie lub drena skry lub tkanki podskrnej - inne 2

ICD-986.52 Szycie pojedynczej rany skry i tkanki podskrnej, dugoci do 4,0 cm 286.54 Szycie licznych ran skry i tkanki podskrnej, poniej 4 ran 2

ICD-986.53 Szycie pojedynczej rany skry i tkanki podskrnej, dugoci powyej 4,0 cm 286.55 Szycie licznych ran skry i tkanki podskrnej, 4 ran i powyej 2

ICD-999.974 Uzupenienie pompy baklofenem 2

ICD-999.9959 Pukanie dugoterminowego implantowanego podskrnie akcesu do ukadu y centralnych typu "PORT" 2

ICD-995.35 wiczenia ortoptyczne 2

93.3999 Zabiegi fizjoterapeutyczne - inne 2

ICD-993.72 Terapia afazji (i dysfazji) 293.73 wiczenie mowy przeykowej 293.74 Terapia defektw wymowy 293.75 Leczenie/wiczenia wymowy - inne 2

wymagane wskazanie procedury z listy Z68

Z69 wiadczenia zabiegowe - grupa 69

Z72 wiadczenia zabiegowe - grupa 72wymagane wskazanie procedury z listy Z72

Z73 wiadczenia zabiegowe - grupa 73wymagane wskazanie procedury z listy Z73

wymagane wskazanie procedury z listy Z69

Z70 wiadczenia zabiegowe - grupa 70wymagane wskazanie procedury z listy Z70

Z71 wiadczenia zabiegowe - grupa 71wymagane wskazanie procedury z listy Z71

Z75 wiadczenia logopedycznewymagane wskazanie procedury z listy Z75

wymagane wskazanie procedury z listy Z74Z74 wiadczenia ortoptyczno-pleoptyczne

Z68 wiadczenia zabiegowe - grupa 68

Charakterystyka grup ambulatoryjnych wiadcze specjalistycznych

zacznik nr 7 do zarzdzenia nr 81/2011/DSOZPrezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 4 listopada 2011 r.

ICD-979.01 Zamknite nastawienie zamania bez wewntrznej stabilizacji ko ramienna 479.02 Zamknite nastawienie zamania bez wewntrznej stabilizacji ko promieniowa/ okciowa (rami - inne) 479.03 Zamknite nastawienie zamania bez wewntrznej stabilizacji koci nadgarstka i koci rdrcza (rka) 479.04 Zamknite nastawienie zamania bez wewntrznej stabilizacji paliczki rki 479.06 Zamknite nastawienie zamania bez wewntrznej stabilizacji ko piszczelowa/ko strzakowa 479.07 Zamknite nastawienie zamania bez wewntrznej stabilizacji koci stpu/koci rdstopia (noga) 479.08 Zamknite nastawienie zamania bez wewntrznej stabilizacji paliczki stopy 479.091 Zamknite nastawienie zamania bez wewntrznej stabilizacji inne wyszczeglnione koci (obojczyk) 479.092 Zamknite nastawienie zamania bez wewntrznej stabilizacji inne wyszczeglnione koci (ebra) 479.094 Zamknite nastawienie zamania bez wewntrznej stabilizacji inne wyszczeglnione koci (rzepka) 479.71 Zamknite nastawienie zwichnicia barku 479.72 Zamknite nastawienie zwichnicia okcia 479.73 Zamknite nastawienie zwichnicia nadgarstka 479.74 Zamknite nastawienie zwichnicia rki i palcw 479.76 Zamknite nastawienie zwichnicia kolana 479.77 Zamknite nastawienie zwichnicia kostki 479.78 Zamknite nastawienie zwichnicia stopy i palcw 4

ICD-985.111 Przezskrna cienkoigowa biopsja piersi 4

ICD-985.113 Przezskrna gruboigowa biopsja piersi 485.112 Przezskrna cienkoigowa biopsja piersi celowana 4

ICD-985.114 Przezskrna gruboigowa biopsja piersi celowana 4

ICD-914.24 Fotokoagulacja (laser) zmiany naczyniwki/siatkwki 414.25 Fotokoagulacja zmiany naczyniwki/siatkwki inne 4

ICD-976.96 Wstrzyknicie leku do stawu skroniowo-uchwowego 482.94 Wstrzyknicie leku do kaletki rki 482.95 Wstrzyknicie leku do cigna rki 483.96 Wstrzyknicie leku do kaletki maziowej 483.97 Wstrzyknicie leku do cigna 481.92 Wstrzyknicie leku do stawu lub wizade 4

ICD-906.114 Biopsja gruboigowa tarczycy celowana 4

wymagane wskazanie do 2 procedur oznaczonych tym samym kodem z listy Z82

wymagane wskazanie co najmniej 2 procedur oznaczonych tym samym kodem z listy Z78Z78 wiadczenia zabiegowe - grupa 78

Z79 wiadczenia zabiegowe - grupa 79wymagane wskazanie co najmniej 2 procedur oznaczonych tym samym kodem z listy Z79

Z80 wiadczenia zabiegowe - grupa 80

Z76 wiadczenia zabiegowe - grupa 76wymagane wskazanie co najmniej 2 procedur z listy Z76

Z77 wiadczenia zabiegowe - grupa 77wymagane wskazanie co najmniej 2 procedur oznaczonych tym samym kodem z listy Z77

wymagane wskazanie 2 procedur oznaczonych tym samym kodem z listy Z80

Z81 wiadczenia zabiegowe - grupa 81wymagane wskazanie 2 procedur z listy Z81

Z82 wiadczenia zabiegowe - grupa 82

Charakterystyka grup ambulatoryjnych wiadcze specjalistycznych

zacznik nr 7 do zarzdzenia nr 81/2011/DSOZPrezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 4 listopada 2011 r.

ICD-9, lista Z83a79.01 Zamknite nastawienie zamania bez wewntrznej stabilizacji ko ramienna 479.02 Zamknite nastawienie zamania bez wewntrznej stabilizacji ko promieniowa/ okciowa (rami - inne) 479.03 Zamknite nastawienie zamania bez wewntrznej stabilizacji koci nadgarstka i koci rdrcza (rka) 479.04 Zamknite nastawienie zamania bez wewntrznej stabilizacji paliczki rki 479.06 Zamknite nastawienie zamania bez wewntrznej stabilizacji ko piszczelowa/ko strzakowa 479.07 Zamknite nastawienie zamania bez wewntrznej stabilizacji koci stpu/koci rdstopia (noga) 479.08 Zamknite nastawienie zamania bez wewntrznej stabilizacji paliczki stopy 479.091 Zamknite nastawienie zamania bez wewntrznej stabilizacji inne wyszczeglnione koci (obojczyk) 479.092 Zamknite nastawienie zamania bez wewntrznej stabilizacji inne wyszczeglnione koci (ebra) 479.094 Zamknite nastawienie zamania bez wewntrznej stabilizacji inne wyszczeglnione koci (rzepka) 479.71 Zamknite nastawienie zwichnicia barku 479.72 Zamknite nastawienie zwichnicia okcia 479.73 Zamknite nastawienie zwichnicia nadgarstka 479.74 Zamknite nastawienie zwichnicia rki i palcw 479.76 Zamknite nastawienie zwichnicia kolana 479.77 Zamknite nastawienie zwichnicia kostki 479.78 Zamknite nastawienie zwichnicia stopy i palcw 4

ICD9, lista Z83b82.44 Szycie cigna zginacza rki inne 282.45 Szycie cigna rki inne 283.61 Szycie pochewki cigna 286.52 Szycie pojedynczej rany skry i tkanki podskrnej, dugoci do 4,0 cm 286.53 Szycie pojedynczej rany skry i tkanki podskrnej, dugoci powyej 4,0 cm 2

ICD-9, lista Z84a79.01 Zamknite nastawienie zamania bez wewntrznej stabilizacji ko ramienna 479.02 Zamknite nastawienie zamania bez wewntrznej stabilizacji ko promieniowa/ okciowa (rami - inne) 479.03 Zamknite nastawienie zamania bez wewntrznej stabilizacji koci nadgarstka i koci rdrcza (rka) 479.04 Zamknite nastawienie zamania bez wewntrznej stabilizacji paliczki rki 479.06 Zamknite nastawienie zamania bez wewntrznej stabilizacji ko piszczelowa/ko strzakowa 479.07 Zamknite nastawienie zamania bez wewntrznej stabilizacji koci stpu/koci rdstopia (noga) 479.08 Zamknite nastawienie zamania bez wewntrznej stabilizacji paliczki stopy 479.091 Zamknite nastawienie zamania bez wewntrznej stabilizacji inne wyszczeglnione koci (obojczyk) 479.092 Zamknite nastawienie zamania bez wewntrznej stabilizacji inne wyszczeglnione koci (ebra) 479.094 Zamknite nastawienie zamania bez wewntrznej stabilizacji inne wyszczeglnione koci (rzepka) 479.71 Zamknite nastawienie zwichnicia barku 479.72 Zamknite nastawienie zwichnicia okcia 479.73 Zamknite nastawienie zwichnicia nadgarstka 479.74 Zamknite nastawienie zwichnicia rki i palcw 479.76 Zamknite nastawienie zwichnicia kolana 479.77 Zamknite nastawienie zwichnicia kostki 479.78 Zamknite nastawienie zwichnicia stopy i palcw 4

ICD-9, lista Z84b82.44 Szycie cigna zginacza rki inne 282.45 Szycie cigna rki inne 283.61 Szycie pochewki cigna 286.54 Szycie licznych ran skry i tkanki podskrnej, poniej 4 ran 286.55 Szycie licznych ran skry i tkanki podskrnej, 4 ran i powyej 2

ICD-948.22 Wziernikowanie odbytnicy i esicy przez sztuczn przetok 248.23 Wziernikowanie odbytnicy i esicy sztywnym wziernikiem 2

ICD-985.111 Przezskrna cienkoigowa biopsja piersi 4

Z85 wiadczenia zabiegowe - grupa 85wymagane wskazanie procedury z listy Z85

wymagane wskazanie procedury z listy Z86Z86 wiadczenia zabiegowe - grupa 86

Z83 wiadczenia zabiegowe - grupa 83wymagane wskazanie 1 procedury z listy Z83a oraz 1 procedury z listy Z83b

Z84 wiadczenia zabiegowe - grupa 84wymagane wskazanie co najmniej 2 procedur z listy Z84a oraz co najmniej 1 procedury z listy Z84b

Charakterystyka grup ambulatoryjnych wiadcze specjalistycznych

zacznik nr 7 do zarzdzenia nr 81/2011/DSOZPrezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 4 listopada 2011 r.

ICD-906.111 Biopsja aspiracyjna cienkoigowa tarczycy 4

ICD-906.112 Biopsja aspiracyjna cienkoigowa tarczycy celowana 406.113 Biopsja gruboigowa tarczycy 4

ICD-906.114 Biopsja gruboigowa tarczycy celowana 4

ICD-9

86.38 Inne miejscowe wycicie lub zniszczenie zmiany lub tkanki skry 4

ICD-9

86.38 Inne miejscowe wycicie lub zniszczenie zmiany lub tkanki skry 4

ICD-9

86.38 Inne miejscowe wycicie lub zniszczenie zmiany lub tkanki skry 4

Y90 4

* Ranga procedury:

Z90 wiadczenia zabiegowe - grupa 90wymagane wskazanie do 2 procedur oznaczonych tym samym kodem z listy Z90 oraz do 2 procedur oznaczonych tym samym kodem z listy Z1

Z91 wiadczenia zabiegowe - grupa 91

wymagane wskazanie od 2 do 3 procedur oznaczonych tym samym kodem z listy Z91 oraz od 2 do 3 procedur oznaczonych tym samym kodem z listy Z1

Z92 wiadczenia zabiegowe - grupa 92wymagane wskazanie co najmniej 4 procedur oznaczonych tym samym kodem z listy Z92 oraz co najmniej 4 procedur oznaczonych tym samym kodem z listy Z1

Badanie histopatologiczne

Z1 Procedury dodatkowe

Z87 wiadczenia zabiegowe - grupa 87wymagane wskazanie 3 procedur oznaczonych tym samym kodem z listy Z87

Z88 wiadczenia zabiegowe - grupa 88wymagane wskazanie 3 procedur oznaczonych tym samym kodem z listy Z88

Z89 wiadczenia zabiegowe - grupa 89wymagane wskazanie 3 procedur oznaczonych tym samym kodem z listy Z89

4 - procedura uwzgldniana w procesie grupowania wielokrotnie

0 - procedura nie uwzgldniana w procesie grupowania2 - procedura uwzgldniana w procesie grupowania jednokrotnie