Click here to load reader

BILAG I PRODUKTRESUMÉ · PDF fileVed brug af systemisk og topikal kortikosteroid kan der blive indberettet sysnforstyrrelser. Ved symptomer

 • View
  214

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of BILAG I PRODUKTRESUMÉ · PDF fileVed brug af systemisk og topikal kortikosteroid kan...

 • 1

  BILAG I

  PRODUKTRESUM

 • 2

  1. LGEMIDLETS NAVN Relvar Ellipta 92 mikrogram/22 mikrogram inhalationspulver, afdelt. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSTNING Hver enkelt inhalation leverer en afgivet dosis (den dosis, der forlader mundstykket) p 92 mikrogram fluticasonfuroat (FF) og 22 mikrogram vilanterol (VI) (som trifenatat). Dette svarer til en afdelt dosis p 100 mikrogram fluticasonfuroat og 25 mikrogram vilanterol (som trifenatat). Hjlpestof, som behandleren skal vre opmrksom p: Hver afgivet dosis indeholder ca. 25 mg lactose (som monohydrat). Alle hjlpestoffer er anfrt under pkt. 6.1. 3. LGEMIDDELFORM Inhalationspulver, afdelt (Inhalationspulver) Hvidt pulver i en lysegr inhalator med en gul beskyttelseshtte over mundstykket og en dosistller. 4. KLINISKE OPLYSNINGER 4.1 Terapeutiske indikationer Astma Relvar Ellipta er indiceret til behandling af astma hos voksne og unge p 12 r og derover, hvor behandling med et kombinationsprparat (langtidsvirkende beta2-agonist og inhalationssteroid) er hensigtsmssig:

  hos patienter, der ikke er tilstrkkelig kontrolleret p inhalationssteroid og korttidsvirkende beta2-agonist ved behov.

  hos patienter, der allerede er tilstrkkelig kontrolleret p bde inhalationssteroid og langtidsvirkende beta2-agonist.

  KOL (kronisk obstruktiv lungesygdom) Relvar Ellipta er indiceret til symptomatisk behandling af voksne med KOL med FEV1< 70 % af forventet (post-bronkodilatator) med tilbagevendende eksacerbationer, hvor fast behandling med bronkodilatator ikke er tilstrkkelig. 4.2 Dosering og administration Dosering Astma Astmapatienter br behandles med den styrke af Relvar Ellipta, der indeholder den dosis fluticasonfuroat (FF), der passer til patientens svrhedsgrad af sygdommen. Lgen skal vre opmrksom p, at 100 mikrogram fluticasonfuroat (FF) n gang dagligt omtrent er kvivalent med 250 mg fluticasonpropionat (FP) to gange dagligt, mens 200 mikrogram FF n gang dagligt omtrent er kvivalent med 500 mikrogram FP to gange dagligt, hos patienter med astma.

 • 3

  Voksne og unge i alderen 12 r og derover En startdosis med n inhalation en gang dagligt af Relvar Ellipta 92/22 mikrogram kan overvejes hos voksne og unge p 12 r og derover, der har behov for en lav til middel dosis inhalationssteroid i kombination med en langtidsvirkende beta2-agonist. Hvis patienten ikke er velkontrolleret p Relvar Ellipta 92/22 mikrogram, kan dosis ges til 184/22 mikrogram, der kan give en yderligere forbedring af astmakontrollen. Patienterne skal jvnligt kontrolleres af en lge/sygeplejerske, s den styrke fluticasonfuroate/vilanterol, de fr, forbliver optimal, og kun ndres efter lgens anvisning. Dosis skal titreres til laveste dosis, der giver effektiv symptomkontrol. Relvar Ellipta 184/22 mikrogram br overvejes hos voksne og unge p 12 og derover, der har brug for en hjere dosis inhalationssteroid i kombination med en langtidsvirkende beta2-agonist. Patienten oplever normalt en forbedring af lungefunktionen i lbet af 15 minutter efter inhalation af Relvar Ellipta. Patienten br dog informeres om, at regelmssig daglig brug er ndvendig for at kontrollere astmasymptomerne, og at brugen skal fortstte, selv nr patienten ikke har symptomer. Hvis der opstr symptomer i perioden mellem doserne, br en korttidsvirkende beta2-agonist inhaleres for akut lindring. Brn under 12 r Sikkerhed og virkning af Relvar Ellipta hos brn med astma under 12 r er endnu ikke klarlagt. Der foreligger ingen data. KOL Voksne p 18 r og derover En inhalation af Relvar Ellipta 92/22 mikrogram n gang dagligt. Relvar Ellipta 184/22 mikrogram er ikke indiceret til patienter med KOL. Der er ingen yderligere fordel ved dosen p 184/22 mikrogram sammenlignet med dosen p 92/22 mikrogram, og der er en potentielt get risiko for pneumoni og bivirkninger relateret til kortikosteroiders systemiske virkninger (se pkt. 4.4 og 4.8). Patienter oplever normalt en forbedring af lungefunktionen i lbet af 16-17 minutter efter inhalation af Relvar Ellipta. Pdiatrisk population Det er ikke relevant at anvende Relvar Ellipta i den pdiatriske population p indikationen KOL. Srlige populationer ldre patienter (> 65 r) Dosisjustering er ikke ndvendig i denne population (se pkt. 5.2). Nedsat nyrefunktion Dosisjustering er ikke ndvendig i denne population (se pkt. 5.2).

 • 4

  Nedsat leverfunktion Studier med personer med let, moderat og svr leverinsufficiens viste en stigning i den systemiske eksponering af fluticasonfuroat (bde Cmax og AUC) (se pkt. 5.2). Der skal udvises forsigtighed ved dosering til patienter med leverinsufficiens, da de kan have en get risiko for systemiske bivirkninger ved behandling med kortikosteroider. Den maksimale dosis til patienter med moderat eller svr leverinsufficiens er 92/22 mikrogram (se pkt. 4.4). Administration Relvar Ellipta er kun beregnet til inhalation. Den skal administreres p samme tidspunkt hver dag. Den endelige beslutning om, hvorvidt der skal doseres om aftenen eller om morgenen, br trffes af lgen. Hvis patienten glemmer en dosis, skal den nste dosis tages p det sdvanlige tidspunkt dagen efter. Hvis inhalatoren opbevares p kl, skal den ligge ved stuetemperatur i mindst en time fr brug. Det er ikke ndvendigt at kontrollere, om inhalatoren virker korrekt, fr den anvendes frste gang, eller p anden mde at klargre den til brug. Den trinvise brugervejledning skal flges. Ellipta-inhalatoren er pakket i en bakke, der indeholder en pose med trremiddel for at beskytte mod fugt. Posen med trremiddel skal kasseres, og m ikke bnes, spises eller inhaleres. Patienten skal rdes til frst at bne bakken, nr han eller hun er klar til at inhalere en dosis.

  Inhalatoren vil vre i lukket position, nr den tages ud af den forseglede bakke. P inhalatorens etiket er et felt, hvor datoen for Kasseres senest skal angives. Datoen Kasseres senest er 6 uger efter den dag, hvor bakken bnes. Efter denne dato m inhalatoren ikke lngere anvendes. Bakken kan kasseres efter bning.

  Efter inhalation skal patienten skylle munden med vand uden at synke det. Den trinvise brugervejledning, der er vist nedenfor for Ellipta-inhalatoren med 30 doser (30 dages forbrug), glder ogs for Ellipta-inhalatoren med 14 doser (14 dages forbrug). Brugervejledning 1. Ls dette, inden du starter Hvis beskyttelseshtten p inhalatoren bnes og lukkes, uden at medicinen inhaleres, vil dosis g tabt. En dosis, der er get tabt, vil blive tilbageholdt i inhalatoren, men den vil ikke lngere vre tilgngelig til inhalation. Det er ikke muligt ved et tilflde at komme til at tage for meget medicin eller tage en dobbelt dosis i n inhalation.

 • 5

  2. Sdan skal du klargre en dosis

  ben beskyttelseshtten, nr du er klar til at inhalere en dosis. Omryst ikke inhalatoren.

  Trk beskyttelseshtten ned, indtil du hrer et klik.

  Dosistlleren har nu talt 1 ned, og medicinen er klar til at blive inhaleret. Hvis dosistlleren ikke tller nedad, nr du hrer klikket, vil inhalatoren ikke afgive medicin. Returnr den til apoteket og bed om hjlp.

  3. Sdan inhalerer du medicinen Hold inhalatoren vk fra munden og foretag den dybeste udnding, du finder behagelig. nd ikke ud i inhalatoren. Placr mundstykket mellem lberne og luk lberne godt sammen omkring mundstykket. Spr ikke for luftkanalerne med dine fingre. Foretag en lang, stabil, dyb indnding. Hold vejret s lnge som muligt (i mindst 3-4 sekunder).

  Klik

  Lufthuller

  Dosistller Viser, hvor mange medicindoser, der er tilbage i inhalatoren. Inden brug af inhalatoren viser den njagtigt 30 doser. Tller ned med 1, hver gang du bner beskyttelseshtten. Nr der er under 10 doser tilbage, vises halvdelen af dosistlleren i rdt. Nr du har taget den sidste dosis, vises halvdelen af dosistlleren i rdt, og tallet 0 vises. Din inhalator er nu tom. Hvis du bner beskyttelseshtten herefter, vil dosistlleren ndres fra at vre halvt rd til at vre helt rd.

  Beskyttelseshtte Hver gang du bner denne, klargr du en dosis medicin.

  Mundstykke

  Luftkanaler

 • 6

  Fjern inhalatoren fra munden. Pust stille og roligt ud.

  Det er ikke sikkert, at du kan smage eller mrke medicinen, selvom inhalatoren anvendes korrekt. Hvis du vil rengre mundstykket, s brug en tr serviet, fr du lukker beskyttelseshtten. 4. Luk inhalatoren og skyl munden Skub beskyttelseshtten s langt tilbage som muligt, s den dkker for mundstykket. Efter brug af inhalatoren skylles munden med vand uden at synke det. Det nedstter risikoen for udvikling af bivirkninger som mhed i mund eller hals.

  4.3 Kontraindikationer Overflsomhed over for de aktive stoffer eller over for et eller flere af hjlpestofferne anfrt i pkt. 6.1. 4.4 Srlige advarsler og forsigtighedsregler vedrrende brugen

 • 7

  Forvrring af sygdom Fluticasonfuroat/vilanterol br ikke anvendes til behandling af akutte astmasymptomer eller akut eksacerbation af KOL, hvor behandling med en korttidsvirkende bronkodilatator er ndvendig. get brug af korttidsvirkende bronkodilatatorer til symptomlindring indikerer drligere sygdomskontrol, og patienten br undersges af en lge. Patienten br ikke stoppe behandlingen med fluticasonfuroat/vilanterol mod astma eller KOL uden samrd med lgen, da symptomerne kan vende tilbage efter seponering. Astmarelaterede bivirkninger og eksacerbationer kan indtrde under behandling med fluticasonfuroat/vilanterol. Patienterne skal informeres om at fortstte behandlingen og sge lge, hvis astmasymptomerne ikke kan kontrolleres efter opstart af behandling med Relvar Ellipta, eller hvis de forvrres. Paradoks bronkospasme Der kan forekomme paradoks bronkospasme med akut get hvsen efter indtagelse af dosis. Dette br omgende behandles med en korttidsvirkende inhalationsbronkodilatator. Relvar Ellipta br omgende seponeres og