Auditul imobilizarilor corporale.docx

Embed Size (px)

Citation preview

 • 8/17/2019 Auditul imobilizarilor corporale.docx

  1/26

  UNIVERSITATEA DIN CRAIOVAFACULTATEA DE ECONOMIE I ADMINISTRAREA AFACERILOR ȘAMFC - II

  Profesor coordonator:Prof. un!. dr. Sorn DOMNI ORUȘ

    Masteran":  #$rn % L!a-Marnaț

    Co&ocaru Mara-La!na

  CRAIOVA-'()*

  AUDITULIMO+ILI,R 

  ILOR 

 • 8/17/2019 Auditul imobilizarilor corporale.docx

  2/26

  UNIVERSITATEA DIN CRAIOVAFACULTATEA DE ECONOMIE I ADMINISTRAREA AFACERILOR ȘAMFC - II

  INTRODUCERE.............................................................................................................................

  ). ASPECTE #ENERALE REFERITOARE IMO+ILI,ARILOR CORPORALE..................../

  '. PRE,ENTAREA SOCIET0II CASA NOASTR S.A.........................................................1

  . O+IECTIVELE AUDITULUI.................................................................................................2

  /. STUCTURA OR#ANI,ATORIC A SOCIET0II............................................................)(

  1. DOCUMENTE - EVIDEN0A IMO+ILI,RILOR CORPORALE.....................................)/

  *. SISTEMUL DE CONTROL INTERN...................................................................................)1

  3. MECANISME DE CONTROL INTERN..............................................................................)*

  4. #ESTIONAREA RISCURILOR DE CTRE MANA#EMETUL ENTIT0II..................)3

  2. ACTIVIT0ILE DE CONTROL..........................................................................................)3

  )(.  RE,ULTATUL AUDITARII IMO+ILI,ARILOR CORPORALE......................................'/

  CUPRINS

 • 8/17/2019 Auditul imobilizarilor corporale.docx

  3/26

  UNIVERSITATEA DIN CRAIOVAFACULTATEA DE ECONOMIE I ADMINISTRAREA AFACERILOR ȘAMFC - II

  INTRODUCERE

  5ntr-un do6enu de act!tate at7t de nou $n cond 8e $n care este necesaraș țar6on"area 8e9s8at!% ractca rofesona8% 8a standarde8e dn do6enu dnșCo6untatea Euroeana; 8ucrarea de fata; entru no; consttue o $ncercare n a

 • 8/17/2019 Auditul imobilizarilor corporale.docx

  4/26

  UNIVERSITATEA DIN CRAIOVAFACULTATEA DE ECONOMIE I ADMINISTRAREA AFACERILOR ȘAMFC - II

  1. ASPECTE GENERALE REFERITOARE IMOBILIZARILOR CORPORALE

  I6o

 • 8/17/2019 Auditul imobilizarilor corporale.docx

  5/26

  UNIVERSITATEA DIN CRAIOVAFACULTATEA DE ECONOMIE I ADMINISTRAREA AFACERILOR ȘAMFC - II

  2. PREZENTAREA SOCIETĂŢII CASA NOASTRĂ S.A

  Statutul jurii!Socetatea Co6erca8% CASA NOASTR S.A. este ersoan% &urdc% ro67n%;

  a!7nd for6% &urdc% de socetate e ac un. Socetatea a do

 • 8/17/2019 Auditul imobilizarilor corporale.docx

  6/26

  UNIVERSITATEA DIN CRAIOVAFACULTATEA DE ECONOMIE I ADMINISTRAREA AFACERILOR ȘAMFC - II

  S"iul &%!ial i (u$!t" " lu!rușSocetatea $ are sedu8 soca8 $n co6una Pe8e t; sat Pe8e t; Str. Ca8ea +ucure t;ș ș ș ș

  nr.)); &ude u8 Do8&; Ro6ana;ț RO31)((**; Te8efon: ('1)./'2.1'

  Socetatea are uncte de 8ucru $n 6a&ortatea &ude e8or %r $n care $ desf% oar%ț ț ș șact!tatea de desfacere co6erca8"are a rodusu8u fnt: t768ara !c cu 9ea6șter6o"o8ant.

  O)i"!tul " a!ti*itat"O

 • 8/17/2019 Auditul imobilizarilor corporale.docx

  7/26

  UNIVERSITATEA DIN CRAIOVAFACULTATEA DE ECONOMIE I ADMINISTRAREA AFACERILOR ȘAMFC - II

  Socetatea $nsea6n% '( an de e>eren%; o reea de este 14 de 6a9a"ne $n // deoraGe n Ro6 na; cu o cfr% de afacer de aroae /1 68. J $n '()1. Dsune de cea 6aȃ uternc% re ea de 6a9a"ne de re"entare co6erca8"are a roduse8or ; ur67nd ca $nț ș!toru8 aroat s% contnue rocesu8 de e>tndere 8a n!e8 nterna ona8.ț

  Ca8tatea ferestre8or KFORT este arecata de c8ent dn Ita8a; Franta; Austra;#er6ana; E8!eta; +e89a; O8anda s Ro6ana.

 • 8/17/2019 Auditul imobilizarilor corporale.docx

  8/26

  UNIVERSITATEA DIN CRAIOVAFACULTATEA DE ECONOMIE I ADMINISTRAREA AFACERILOR ȘAMFC - II

  Pentru rea8"area o

 • 8/17/2019 Auditul imobilizarilor corporale.docx

  9/26

  UNIVERSITATEA DIN CRAIOVAFACULTATEA DE ECONOMIE I ADMINISTRAREA AFACERILOR ȘAMFC - II

  +. OBIECTI,ELE AUDITULUI

  ). S% ne as9ur%6 c% 6o

 • 8/17/2019 Auditul imobilizarilor corporale.docx

  10/26

  UNIVERSITATEA DIN CRAIOVAFACULTATEA DE ECONOMIE I ADMINISTRAREA AFACERILOR ȘAMFC - II

  -. STUCTURA ORGANIZATORICĂ A SOCIETĂŢII

  Or9an9ra6a Casa Noastr% SA Ane>a )@

 • 8/17/2019 Auditul imobilizarilor corporale.docx

  11/26

  UNIVERSITATEA DIN CRAIOVAFACULTATEA DE ECONOMIE I ADMINISTRAREA AFACERILOR ȘAMFC - II

    Cons8u8 de ad6nstra e este $ns%rcnat cu $nde8nrea tuturor acte8or necesare Gțut8e entru rea8"area o

 • 8/17/2019 Auditul imobilizarilor corporale.docx

  12/26

  UNIVERSITATEA DIN CRAIOVAFACULTATEA DE ECONOMIE I ADMINISTRAREA AFACERILOR ȘAMFC - II

  !erfcare;

 • 8/17/2019 Auditul imobilizarilor corporale.docx

  13/26

  UNIVERSITATEA DIN CRAIOVAFACULTATEA DE ECONOMIE I ADMINISTRAREA AFACERILOR ȘAMFC - II

  A!7nd $n !edere c% drectoru8 e>ecut! coordonea"% $ntrea9a act!tate de roduce G 8!rare acesta are ur6%toare8e resonsa

 • 8/17/2019 Auditul imobilizarilor corporale.docx

  14/26

  UNIVERSITATEA DIN CRAIOVAFACULTATEA DE ECONOMIE I ADMINISTRAREA AFACERILOR ȘAMFC - II

  − ne e!dena contracte8or de 6unc% nd!dua8e G a acte8or adona8e aferenteacestora

  − ad6nstrarea sa8ar"%r - 9osodarrea fondu8u tota8 de sa8ar care s% as9ure at7t

  cerne8e socet% c7t G cerne8e sa8ara8or socet%.

  Fnd !orstene nu6eroase8or ut8a&e Gnsta8a necesare roduce. Astfe8; s%t%67na8 se efectua"% nseca te?nc% aut8a&e8or.

  5n !ederea $6

 • 8/17/2019 Auditul imobilizarilor corporale.docx

  15/26

  UNIVERSITATEA DIN CRAIOVAFACULTATEA DE ECONOMIE I ADMINISTRAREA AFACERILOR ȘAMFC - II

  6. DOCUMENTE 7 E,IDENŢA IMOBILIZĂRILOR CORPORALE

  ). Factura de cu6%rare='. Factura de !7n"are=. urna8 de cu6%r%r=/. urna8 de !7n"%r=1. Decont de TVA=*. Proces !er G

  stastent $n socetate. Fecare e!den% curnde nfor6a deta8ate;

  cu6 ar f data ac?"on%r; descrere; cost; a6ort"are.

   Bonul de mişcare a mijlocului fix; are o structur% 6u8t 6a co68e>% $n cadru8

  socet% ana8"ate; deoarece curnde 6a 6u8te deta8 desre sucea

  ce8or 8uate cu c?re@; care se conse6nea"% $n re9stru8 nu6ere8or de n!entar.

 • 8/17/2019 Auditul imobilizarilor corporale.docx

  16/26

  UNIVERSITATEA DIN CRAIOVAFACULTATEA DE ECONOMIE I ADMINISTRAREA AFACERILOR ȘAMFC - II

  8. SISTEMUL DE CONTROL INTERN

  Un sste6 de contro8 ntern este for6at dn o8tc G rocedur create entru a

  ofer 6ana9e6entu8u o as9urare re"ona

 • 8/17/2019 Auditul imobilizarilor corporale.docx

  17/26

  UNIVERSITATEA DIN CRAIOVAFACULTATEA DE ECONOMIE I ADMINISTRAREA AFACERILOR ȘAMFC - II

  5n ur6a c?estonaru8u rea8"at; au fost dentfcate ur6%toare8e mecanisme de

  control 8a fr6a CASA NOASTR SA:

  Fec%ru 6&8oc f> se atrstene acestora $n socetate.

  Accesu8 $n untate se face e st% un 6anua8 de o8tc contast% $n cadru8 socet% dearta6entu8 de 6entenan%.

  Pentru roteca ec?a6ente8or de

 • 8/17/2019 Auditul imobilizarilor corporale.docx

  18/26

  UNIVERSITATEA DIN CRAIOVAFACULTATEA DE ECONOMIE I ADMINISTRAREA AFACERILOR ȘAMFC - II

  :. GESTIONAREA RISCURILOR DE CĂTRE MANAGEMETULENTITĂŢII

  Toate entt%8e; ndferent de d6ensun; structur%; denu6re; natur% sau ra6ur%

  de act!tate; se confrunt% cu d!erse rscur ce ro!n dn surse nterne sau e>terne G care

  trestena 6o

 • 8/17/2019 Auditul imobilizarilor corporale.docx

  19/26

  UNIVERSITATEA DIN CRAIOVAFACULTATEA DE ECONOMIE I ADMINISTRAREA AFACERILOR ȘAMFC - II

  S"(arar"a a"!*at' a r"&(%$&a)ilit'5il%rProcedura de ac?"e de 6oe68are:un e>e68ar 6er9e 8a ersoana care reaact!u8 $n 9estune; ar un e>e68ar 6er9e 8a dearta6entu8 conta

 • 8/17/2019 Auditul imobilizarilor corporale.docx

  20/26

  UNIVERSITATEA DIN CRAIOVAFACULTATEA DE ECONOMIE I ADMINISTRAREA AFACERILOR ȘAMFC - II

   Exemplu de introducere si verificare a datelor din program utilizat de societatea

  auditata:

  Crearea 6&8ocu8u f>-In 6enu8 /ijl%a!" #i0"> se ntra n fsa orcaru 6&8oc f>

  I$ ta)ul 7 G"$"ral ? 

  a3 n ca6u8 ;;Nr se aasa tasta F entru crearea satu8u 9o8; se aasa tastaEnter entru a aarea nu6aru8 dat de sste6=

    )3 nca6u8 ;;Descrere; se nserea"a denu6rea 6&8ocu8u f>; denu6re care se rea s n caseta ;;Descrere Cautare...

 • 8/17/2019 Auditul imobilizarilor corporale.docx

  21/26

  UNIVERSITATEA DIN CRAIOVAFACULTATEA DE ECONOMIE I ADMINISTRAREA AFACERILOR ȘAMFC - II

  !3 tot n acest ta;

   -6etoda de a6ort"are se se8ectea"a 6etoda 8nara;- se co68etea"a data de nceut a6ort"are care este 8a o 8una dua data de ntrare n

  9estune a 6&8ocu8u f>; ar durata de a6ort"are este data de ncadrarea n su=

   I$ ta)ul ? I$r"i&trar" 7

  a3 n ca6u8 Cod C8asa MF; se a88e9e c8asa de ncadrare a 6&8ocu8u f>; cecoresunde cu Codu8 de C8asfcare a M&8oace8or F>e=

  )3 n ca6u8 Cod Su; centru ce are 8e9atura cu a6ort"area acestua=

  3 n ca6u8 An9a&at Cod; se trece 6arca an9a&at; care tre=

  "3 c8ase8e de dentfcare a 6&8oace8or f>e; se ntroduc n sste6 6anua8.

  I$ ta)ul ? I$tr"ti$"r" ? Dn ca6u8 ;;Nr.Furn"or; se se8ectea"a nu6e8e furn"oru8u; atunc cand

  6&8ocu8 f> ntra n 9estune cu factura=

  Intrarea 6&8oace8or f>e se nre9strea"a n Na!son n functe de 6oda8tatea deac?"te astfe8:

  a@ cu factura; se nre9strea"a factura dn fo8der-u8 ac?"t a8e9andu-se dn ca6u8  t- nu6aru8 6&8ocu8u f> creat n rea8a

 • 8/17/2019 Auditul imobilizarilor corporale.docx

  22/26

  UNIVERSITATEA DIN CRAIOVAFACULTATEA DE ECONOMIE I ADMINISTRAREA AFACERILOR ȘAMFC - II

  A/%rti

 • 8/17/2019 Auditul imobilizarilor corporale.docx

  23/26

  UNIVERSITATEA DIN CRAIOVAFACULTATEA DE ECONOMIE I ADMINISTRAREA AFACERILOR ȘAMFC - II

  Daca se doreste ru8area a6ort"ar entru un sn9ur 6&8oc f>; dn ta s se ru8ea"a nu6a entru acesta a6ort"area.

  Bala$ta /ijl%a!"l%r #i0"Acest raort se ru8ea"a dn fo8der-u8 rapoarte n fe8u8 ur6ator:

  a@ dn ta; rna8e9erea descrer 9rup% &nreg! #F"e@ n ta se face o data cu factura de ac?"te a acestua.;nre9strarea acestea se face dn fo8der-u8 ac'izitii se selecteaza fisierul facturi; s sentra a8tfe8 n 6ac?eta de ntroducere a factur8or de ac?"t.

  - ne o"tona6 e ca6u8 nr! fo8os6 tasta F; s ntroduce6 nu6aru8 factur;a8e9e6 furn"oru8 dn ca6u8 cumparare de la furnizor contnua6 cu ca6u8data inregistrare co68eta6 cu data de e factura; n ca6u8 nr! factura furnizor co68eta6 tot nu6aru8 factur ; centru8 de resonsa

 • 8/17/2019 Auditul imobilizarilor corporale.docx

  24/26

  UNIVERSITATEA DIN CRAIOVAFACULTATEA DE ECONOMIE I ADMINISTRAREA AFACERILOR ȘAMFC - II

    S!%at"r"a i$ "&tiu$" a /ijl%a!"l%r #i0"

  Aceasta oeratune tre

 • 8/17/2019 Auditul imobilizarilor corporale.docx

  25/26

  UNIVERSITATEA DIN CRAIOVAFACULTATEA DE ECONOMIE I ADMINISTRAREA AFACERILOR ȘAMFC - II

 • 8/17/2019 Auditul imobilizarilor corporale.docx

  26/26

  UNIVERSITATEA DIN CRAIOVAFACULTATEA DE ECONOMIE I ADMINISTRAREA AFACERILOR ȘAMFC - II

  1@. REZULTATUL AUDITARII IMOBILIZARILOR CORPORALE

    5n ur6a teste8or G !erfc%r8or efectuate $n cadru8 socet% CASA NOASTR SA;a6 constat c% sste6u8 de contro8 ntern este foarte